/xv_lecie00001_0001.djvu

			\ 
-
 -... 


XV-lECIE 
16/2 PUŁKU UŁANÓW 
WIELKOPOLSKICH 


- 
I 
'''-''11 -I 
, -- ........- 
I 


. 


. 


.

 


\. 


.' 
\ 
. # - .. 
( .'. .,..1). 
, I 
. 


,',\
 ,. .1 


. :. ' , 


....., " 
... 
. , 


'- 


"\ ' 


,.
		

/xv_lecie00002_0001.djvu

			, '" 


._
 - - - .-
 - 
_ 
-=i= 

-:-

- 
 ._.:i.

;:OO- 

 

 
 ---- 
 -=:.. 
- . ,- _ 
 _ :-=

1F , t: ' 
-" " . 

 

 ." 
 
 _
 . ''''!L.". . .1 

. I.
....
/'*"'ł!"'t.
...ł:-... 't... 1 

 - -=o 
 . ,- ,', - -- -=- "- - 
 ;J,!!' t ,d .\kt

\, "t"." \" , f,:,4"'R.,;:;,,'.' r' ':,\
.., 
f'-=:'-":-' ',.- 
 - . -= ;j,;t:#'.- ," .


 \.\
, ,
"'!;J"\"",
,,;,,,
 "
W,;'ł 
' 
 ;1t? ;f. i -.:,
, . . :t:: i::
 
I:i!t

 
i'f;

"

\'\

-\} .,
 . . 
,
:'" ""'
;,.'t;'"_''''


''':'''_''' ',' 
",\',,"",'."''''';>''''''''
'I 

""'
 ">


"""'

\


\"
\o : : ....t'..:..,:


.
.


?

.
. 


"',
: 
.
 .
." .
...!: :: IJ 
" 
'.' ".
...r. :.. o'. 
.:'_ ..:.":....... ..
i'..:
.;; , .>:

.:.:,:1:

:;
. 
 .
.
 - 
 !l, ". 
\'1 
,:.' ... 
,','1

 
:{b,i}
i.
Kii 

 
'" ' ;-' .,1
'
 ,"'
 
') :<


V
G


'

. 
',\\


;'l-l ,'9i 

:

" " 
.',
'
 
--- "
 


:fId: ' 
i,' 

 


,
 "
, - 1\,;" -k.: ,

 


" ", 
.. .L
 '
lB.:t1t
 S",,;, 


. JA '


:-z\\.. 
:
.,: 
 '
 \'
'


;>'.
';,' 
" 1 "}"
' ,1fJ?, , _,' 
..,\
" ,",,_' 

1,e _, 

\:
 ,'{ 
::....;-':..$ .
:.ł:ł
:
 ........._<:..

 
".
		

/xv_lecie00003_0001.djvu

			... 


; I 


h 
1.," 


... 


................................................ 

 . 
. . 
. . 
i BiblioteEe miejskiej" BvdeoSZEZV · 
. 
: podarował(a} 
. '" 

 u,uuuuuN'uJJ
l(
...... .Ouuuuuuu 
.................
.............................. 


-
		

/xv_lecie00004_0001.djvu

			1919 1934
		

/xv_lecie00005_0001.djvu

			, 
..... . 

 0\ 
.
 ,_ A 

 
 ,O": 
. PI 
.' iW L" ,- 0, 
.. .. . . 
"" ;:., , \'
'IJ. ,"
 

 I
 ._
 . , . ' ()., v 
YI)Gne. 1 
...  
QS6. 


175"S"3" 
AQ'J7 


(}' 


Jednodniówka XV-lecia pułku - to owoc pracy 
rtm. Dmochowskiego Czesława, który zebrał i opra- 
cował materjał do "Złotej Księgi" pułku, a starszy 
wachm. Małek Franciszek wypisał ręcznie jej tekst. 
Jednodniówka jest wierną odbitką "Złotej 
Księgi" Pułku. 


2 


.J q I, 


. 


..". 
I J 
 
- 


)1 (
		

/xv_lecie00006_0001.djvu

			..Żołnieez swą peacą pokojową. łJoskonaląc ezemiosło 
żołnieeskie. Oać musi gJolsce poczucie, że chwile słabości 
nie istnieją óla jego Ojczyzny, że wszyscy obywatele kraju 
spokojnie peacować mogą. nie lJoznając tewogi i niepokoju, 
że jakakolwiek pięłJź ziemi ojczystej stać się może pusty- 
nią czy ruinq olJ najazłJu wroga"". 


Józef gJiłsułJski. 


Wacszawa-qJelwełJer, 31 grulJnia 1920 e. 


. 


3
		

/xv_lecie00007_0001.djvu

			, 


.. 


\ 
 
'. 


'" 


¥ 


,\ ł 


....... 


!PcezylJent {Rzeczypospolitej !Polskiej 
!Pcof. :Jgnacy ąnościcki 


4
		

/xv_lecie00008_0001.djvu

			. 


. 


"  


. 


.. 


& 


. 
... . 


, 


, 


c 


. 


. 


CJlaczelnik gJaństwa i CJlaczelny QJ}ólJz 
Józef gJiłsułJski 
l. QT[arszałek !Polski 


5
		

/xv_lecie00009_0001.djvu

			,\ 


6 


',. 


\ 


\ 


. 


Jan {Romec 
generał q)ywizji 


" 


ol 


. 


-'I . 


:.  


'. 
. -- .ł../I. 


ł 


i 


. 


-4
		

/xv_lecie00010_0001.djvu

			. 


.. 


- 


" .. 


») 


. 


- 


- 
.
 , .A-' 
'-, 
. 
ł 
, 
I }
 
. t. ( 
I 
01'. '
t 
/' . ... 
) 
 .- . ,
 ++ 

"4Jr' .
 
l' .;'(/ 
\ 
.... 
\ 
" 
, ł 
t .. 
, ",. 
GlJwacłJ fRylJz-Sm;gły 
. generał 'q)ywizji 


. 


7
		

/xv_lecie00011_0001.djvu

			... ' 


.. 
,. ł-- 
....... 
, 
 , 
.» tli , 

.
 f 
- 

 .. 
, 
. . . .. 
" 
. .. 

 . l ".f 
\1 11 l" l' 
, .> 

 S 
"" 
, "t_ 
gustaw Oclicz-q)reszer 

enerał f.J)vwizji 


8
		

/xv_lecie00012_0001.djvu

			"'ł"-fIro 


"  ! : t' 
" 


.... ' 
\\
 
 
'.. .. 

..
 
):. 


( 


f
 


, 
'\. 
\ 


, 
. 


Stefan q)qb-llJiecnacki 
{jenerał tJ)ywizji 


"" 


.... 


. ł 


.
 ., 
, 


9
		

/xv_lecie00013_0001.djvu

			...  


-, 


...... :r- 


ł 


, , 


..- 
.- .. 


I  


. 


I 


) 
 

 


- 
I V 


" . 


Stefan 8tczemieński 
@eneral qJryga
y 


10 


.
		

/xv_lecie00014_0001.djvu

			- 


,.. 


l 


.. 


. 


. 


. 


'- 


-"" 


.. ..
 


. 


-- 


.. 
,) , . . . 
, .. 

 '. 
,. 
.. 
,# 

 


- 


f7lłJam CJlieniewski 
qJułkownik ógplomowang 


11
		

/xv_lecie00015_0001.djvu

			l.,,.. 


- 


) 


I 


,I - 
( . 
 .I ' 

 
ł 


; 


-:. 
-.  
. 


.'. .. 


. 


j 
., 


ł 


" 


- 


'" 


. 


'. 


.
** 


;. c' 


.,.., 
 
.. 


ot 


- 
- 


12 


Zygmunt gJiasecki 
gJułkownik
		

/xv_lecie00016_0001.djvu

			------- - 
----- 


f, 


,«
aJ
 WZ/7 ' 
J\1}... * II a, .. 

. ł N 

 !",'" 
 
<
-ł . 
 
 ł 
: . ....... 
,

 

.' 
l';" 


. ...... 

 


J 
.. 


'..( . \.-' 
.ł' 
, \ .. 
,.... ,...,. II' 
. ,..... _ 6  


.... 


 m 
{1.9 
, 
 
,
 -.. ---::: .... 
. - 


U \){. 
.. ".., 
. 


- 
UJ 


8ztanłJac 


, . 
, 


I to...... 
ł ; , 

\ 


':- 
I . 


I 
, 
ł 


. 


, 


"I 


"y 
" .  
} 
li. \\ 
, 

 

'" 
, 


 ... ' 
, 


, , 


gJułku
		

/xv_lecie00017_0001.djvu

			. 


T 
f \, 

l . .... 
' . .ł .... 
i\' .. 

, \ f 

 \ 
\\ W. j , J 
'" 

 
 r 
I \ - 'I' :.. f 
. '. ',}. lO 
" 
. . 
, \.- " ." , ... 

 \. łIł 
0\ } 
" l Ił 
.. , 
" J ' . 
c ,'\ 
. 
""- 
.. , 

 
 
... " 
.r... I , , ......, \ 
 
... 
, Vr 4....... 
 . 
, -, 
-- . 
" .. .. 
, 
 

 ł ". \, 
" \ot.. .. -4 
.. ... 
.. 

 10 
 , 
.. 
, . 
. A Ą 
. . . 
-ł 
, " 
8zacża gJułku 
 
 
-
		

/xv_lecie00018_0001.djvu

			Powstanie i organizacja pułku. 


. 


Formowanie oddziału konnego, z którego powstał 16/2 Pułk Ułanów 
Wielkopolskich datuje się od dnia 29 grudnia 1918 roku. W dwa dni po oswo- 
bodzeniu miasta Poznania od zaborców Niemców w miasteczku Lwówek i majątku 
Posadowie powiatu Nowotomyskiego, z inicjatywy 
i poparcia panów: Stanisława hr. Korzbok-Łąckiego, 
Mieczysława hr. Kwileckiego i byłego plutonowego 
armji niemieckiej Wojciecha Świerczyka, powstał 
oddział konny z byłych kawalerzystów Polaków 
armji niemieckiej. 
Formującemu się oddziałowi Stanisław hr. 
Korzbok-Ł'{cki ofiarował 22 koVie. Dnia 5 stycznia 
1919 roku oddział ten w sile 33-ch szabel pod 
dowództwem plutonowego Świerczyka Wojciecha 
wraz z kapralem Mieczysławem Kwileckim zameldo- 
wał się u Dowódcy Frontu Zachodniego pułkownika 
Milewskiego. 


- 


,  


.. 


, 
.. 


8tanisław hr. :Roczbok - Eqcki 


r 


, 
 


Będac ju
 na froncie, oddział ten szybko 
wzrastał w siłę przez napływ ochotników, tak, 
e 
dnia 29 stycznia 1919 roku otrzymał nazwę: Szwadron 
Jazdy Okręgu II. i dowódcę podchorą
ego Bobrow- 
nickiego Teofila. 
W bitwie pod Miałą szwadron otrzymał chrzest 
bojowy. 
Dowódca Wojsk WieI kopoIskich generał 
piechoty Dowbór-Muśnicki rozkazem dziennym 
Dowództwa Głównego Sił Zbrojnych w byłym 
zaborze pruskim Nr. 145 z dnia 29 maja 1919 r. 
nakazuje przystąpić do formowania 2-go pułku uła- 
n(>w WielkopolskicQ, - 
... 


. 


" 


Cfllieczysław hr. :Rwilecki 
Itapral 


15
		

/xv_lecie00019_0001.djvu

			- 


. 


. 


. --... 
 


, ( 
. 


... 


. 


\ 


Woiciech Świerczyk 
plutonowy 


tywnie zakończone w dniu l 


Kadrą pułku jest 
Szwadron Jazdy Okrę- 
gu II., na dowódcę 
wyznacza ppłk. Pasław- 
skiego Romana, miej- 
sce formowania Bie- 
drusko pod Poznaniem. 
Formowanie pułku, 
z którego poszczególne 
szwadrohy brały udział 
w walkach na Froncie 


. 


.. 
. 


I
 
 


Północnym, zostało 
przedłużone i defini- 
września 1919 roku z następującą oficerską obsadą: 


'Leof;1 CZJobrownicki 
poł>chorąży 


- pułkownik Pasławski Roman 
- rotmistrz Breza Stanisław 
rotmistrz Stablewski Erazm 
Adjutant pułku porucznik Stablewski Stefan 
Dowódca l. szw. -- rotmistrz Płachecki Leon 
Dowódca 2. szw. - porucznik Mirny Wiktor 
Dowódca 3. szw. - porucznik Papara Kazimierz 
Dowódca 4. szw. - porucznik Ślaski Józef 
Dowódca szw. KM - porucznik Modlibowski Józef 
Dowódca szw. techn. - porucznik Zakrzewski Stanisław 
Dowódca szw. zap. - rotmistrz Winnicki Aleksander 
Lekarz pułku - major dr. Bajoński Jan 
Kapelan pułku - ks. dr. Ugniewski Stefan 


Dowódca pułku 
Dowódcy d-nów 


Oficerowie młodsi pułku: podporucznicy - Konrad Bniński, Jerzy Kłopotowski, 
Stanisław Kwilecki, Wincenty Górski, Kuszel, 
podchorążowie - Czesław Dmochowski Piotr i Dębiński. 


16
		

/xv_lecie00020_0001.djvu

			ł-. 
" 


,.. 


V 
1/1 " 
"
,..: 
 


poe. Stefan Stablewski 


, 
. 
'lei . 
f 


.. 


.,. 


- 


" 


... 


\ 


ł 


.... 


. 


.. 


płk. 
oman CJJasławski 


i 
.' 


. 


-... 


:. ,( \ t 


poe. Jan Slaski 


2 


, , 


:-= ks. 
r. Stefan CUgniewski 


,... 


'. 


. 
. " 


. 


**... 


,.., 


por. Q1)iktocąnirny 


17
		

/xv_lecie00021_0001.djvu

			'f.  
. 
. 

. . 
-ł ,l 


por. Zakrzewski Stanisław 


. 


.... 


, I t 

 - .,ł. 


pchor. q)mochowski ezesław 


18 


I ' 
I 


'\ 


. 


--
 
:ł 
;j 
j 


" 


. 


Ś. p. mjr. Winnicki g:{leksan
er 


. 


.. 


. 


7 r 

. 


ppor. Wincenty górski 


ł . 
,\, " 


.. 


ppor. q)niński "J{onra
		

/xv_lecie00022_0001.djvu

			Rozkazem dziennym D-twa Głównego Sił Zbrojnych w byłym zaborze pru- 
skim Nr. 155 
 7 z dnia 8 czerwca 1919 roku ustalono umundurowanie pułku: 
Rogatywka: sukno szare, biały otok z górną i dolną wypustką czerwoną, wierzch 
rogatywki z białemi wypustkami w szwach. Ułanka: sukno szare, w szwach 
wypustki białe, proporczyki na kołnierzu hiałe przedzielone czerwonym paskiem. 
Spodnie: sukno szare, lampasy białe, wypustka między lampasami biała. Dy- 
stykcje Wojsk Wielkopolskich były: u oficerów -- z lewej strony nad otokiem 
rogatywki srebrny trefl małego wymiaru, na rękawach przy mankiecie srebrne 
galony, u podoficerów - trefl koloru zielonego, galony na rękawach przy man- 
kiecie popielate.  


- 

 
.. . 

 
" 
. 


 
'" 


. 


.. 


..' 


W dniu 18 listopada 1919 r. pułk 
otrzymał sztandar, ofiarowany przez Koło 
Ziemianek Wlkp. Do komitetu fundacji 
sztandaru weszły panie: Józefa hr. Miel- 
żyńska, Dora Mikułowska, Janina Sey- 
dówna, Alicja hr. Tyszkiewiczówna, Janina 
Wicherkiewiczówna. 
Poświęceni
 i wręczenie sztandaru 
odbyło się w Poznaniu na Pl. Wolności. 
W miesiącu grudniu i styczniu 1920 r. 
poszczególne szwadrony poprzydzielane 
do grup wojsk Wielkopolskich zajmowały 
miejscowości opuszczane przez Niemców. 
Po oswobodzeniu ziemi Wielkopolskiej 
od zaborcy, pułk dnia 29 stycznia w peł- 
nym składzie zajmuje Bydgoszcz. 
Dowódca I. Brygady Jazdy Wielko- 
polskiej rozkazem dziennym z dnia 23 
stycznia 1920 r. w powołaniu się na roz- 
kaz Naczelnego D-twa Wojsk Polskich 
.. z dnia 15. XI. 1919 r. nakazał pułkowi 
zmienić odznaki Wlkp. na odznaki umun- 
durowania wojsk Polskich, a następnie 
rozk. Nr. 4 z dnia 21. II. 1920 r. pułk 
otrzymał numeracje - 16i2 pułku ułanów 
Wielkopolskich, 


.. .. 
, I 
. 
\ł. .. 
) 


Stanisław grqbczewski 
po6chorą
y 
w munóurze ulana 2 p. ul. Wlkp. 


19
		

/xv_lecie00023_0001.djvu

			'
  


 


. 


" 


. 


lO . 
"- ja 
. 
,. 

 
\ 

 


1 


. 


\ 


,. , 


. 


. 


l - 
 


t"'
 ... -
 


.<\.... 


Wręczenie sztanłJaru  , .. 
.... I
 
.... 
 
 
" 
,. -1 
'. , " .. 
.. , , I 
. ,.. 
\ I , 
" . 
 
.. . . 
. 
- '- , \ 
. , , 
. . 


"' \ 


.. 


q)elilaóa ze sztanóacem 


20 


.. , 


. 


. 


- .. 


\.... 
'"" 

 . 
j 


.. 


, 


'- 


. 


.. 


I 


\ 
,. "  


..  
. 


.
 


J 


t 


I ł
		

/xv_lecie00024_0001.djvu

			Udział pułku 
w wojnie polsko - rosyjskiej 1920 roku. 


9 marca 1920 roku otrzymuje pułk rozkaz wymarszu na front wschodni. 
Obsada personalna pułku, przed wymarszem na front uległa zmianie. 
Na stanowisko z-cy d-cy pułku został wyznaczony dnia 3 marca major Świa- 
tołdycz-Kisiel Wilhelm, na stanowiska d-ców szwadronów: 


l-go por. Ślaski Jan 
2-go por. Mirny Wiktor 
3-go por. Ogrodziński 
4-go rtm. Płachecki Leon 
K. M. ppor. Górski Wincenty 
techn. por. Twardowski Zygmunt 


Rotmistrze: Breza Stanisław, Stablewski Erazm 
oraz por. Miel
yński Ignacy i ppor. Kwilecki Mie- 
czysław zostali odkomenderowani z pułku. 


.. 


W Bydgoszczy pozostał szwadron zapasowy 
pod d-twem rtm. Winnickiego Aleksandra. 


. 


Przemarsz pułku z Bydgoszczy do Małopol- 
ski Wschodniej w rejon Podhorce odbywa się 
transportami kolejowemi. Na rozkaz Nacz. D-twa 
Nr. 2707 JIII. pułk przechodzi 24 marca w rejon Zdołbunowa 
V. bryg. kaw. pułk. Orzechowskiego nale
ącej do 2 armji. 


qUi/he/m Światoł
ycz - :Jtisie/ 


major 


i wchodzi w skład 


Ofenzywa na Ukrainie. 


Zagon na Koziatyn. Pułk wchodzi w kwietniu w skład dywizji kawalerji 
gen. Romera, będącej bezpośrednio pod rozkazami Naczelnego Wodza. Zadaniem 
dyw. kaw. było w ciągu 2-ch dni opanować węzeł kolejowy i wa
ny ośrodek 
amunicyjno-
ywnościowy Koziatyn i utrzymać go do nadejścia piechoty. Udanie 


21
		

/xv_lecie00025_0001.djvu

			się zagonu było pierwszym warunkiem powodzenia całego planu ofenzywy ukra- 
ińskiej. 25 kwietnia wyrusza o świcie dyw. kaw. zagonem na Koziatyn. 


W marszu na moście przez Słucz dokonał przeglądu dywizji Naczelny Wódz 
Marszałek Józef Piłsudski. Po dwudniowym forsownym marszu, wynoszącym 
przeszło 145 km w kraju zajętym przez nieprzyjacielskie wojska, pułk jeszcze 
wieczorem 26 kwietnia wraz z przydzieloną artylerją osiąga jako pierwszy z puł- 
ków dywizji nakazany cel. W ataku frontalnym zdobywa północną część miasta 
oraz główne zabudowania i tory dworca towarowego, utrzymuje w walce trwa- 
jącej kilkanaście godzin najdalej wysunięte placówki i zapoczątkowuje dnia 
27 kwietnia rozstrzygający atak, przyczyniając się wybitnie do zdodycia punktu 
węzłowego Koziatyn. Ogólnie bierze dywizja przeszło 2000 jeńców i wiele 
sprzętu wojennego. Bitwa pod Koziatynem była chrztem bojowym pułku. Impo- 
nujący wynik okupił pułk stosunkowo nikłemi stratami, dzięki całkowitemu 
zaskoczeniu wroga, nocnej porze i niezwykłej sile uderzenia. W czasie walki 
szwadron techniczny niszczy tor kolejowy na Humań, wykoleja pociąg z sztabem 
d-wa bolszewicko - ukraińskiego frontu, biorąc 300 jeńców i znaczną zdobycz. 


Po zdobyciu Koziatyna pułk dokonał wypadów w kierunku półn.- wschód. 
zagarniając kilkaset rozbitków 44 dyw. strz. sowo Na ręce pułku złożyła również 
broń I. brygada U. S. S. W dniu 2 maja dywizja rozpoczęła dalszą ofenzywę 
na Rożyn, Skwirę, Białą Cerkiew tak, że dnia 6 maja V. brygada zajmuje Ka- 
horlik. W dalszym manewrze zaczepnym w dniu 8 maja dywizjon pułku walczy 
pod Szubówką. Nieprzyjaciel cofał się za Dniepr. Nowy d-ca dyw. gen. Karnic- 
ki postanowił zająć Kaniów i odciąć nieprzyjacielowi przeprawę przez Dniepr 
zarządzając przejście V. bryg. kaw. do obszaru Potok - Szandra. Dywizja kaw. 
wypiera nieprzyjaciela na południe, a już 11 maja zajął pułk miasto Stepańce 
pod Kaniowem. 


W tym czasie przybywają do pułku: por. Chojecki Edmund, który obejmuje 
d-two szwadr. K. M. - oraz podchorążowie: Nieszkowski Edmund, Żółtowski 
Marceli, Żółtowski Jan, Bączkowski Jan, Gustowski Roman, Wasiutyński Antoni 
i Certowicz. · 


W związku z przesumęclami w dywizji, V. brygada kawalerji przechodzi 
w rejon Wincentówki - Teleszówki nad rzeką Worochowatka. Dnia 26 maja nie- 


22
		

/xv_lecie00026_0001.djvu

			. 


przyjaciel przeszedł do natarcia. Po walkach pod Szubówką, Teleszówką oraz 
szarży konnej dyonu pod Pieszczanoje następuje 27 maja przemarsz na południe, 
na spotkanie konnej armji Budiennego przez Białą Cerkiew - Bereźno. W wal- 
kach tych wyróżniły się szwadrony I-szy por. Ślaskiego i szwadr. techn. por. 
Twardowskiego. Pierwszy bój z armją konną Budiennego stoczyła V. brygada 
kawalerji 29 maja pod Bereźną. 30 maja na odcinku pułku dobrowolnie prze- 
szła na stronę W. P. brygada kozaków. D-ca dyw. kaw. gen. Karnicki wydał 
rozkaz zwiększenia stanów bojowych w szwadronach pułku. W tym celu szwa- 
dron 3-ci uzupełnił szwadr. I-szy i 4-ty, a szwadr. techn. - szwadr. 2-gi. 


l 
i 
I 


... 


[ ...,., -. ' -.1 - ' .,. r ", 
, 
; 
I 
I 
I 
I 
ł 


'Ił 


.. 


. 


Żółtowski CJllarceli 
podchorąży 


gustowski {Roman 
podchorąży 


W nocy z dnia 31 maja na 1 czerwca dyw. kaw. rozpoczęła akcję zaczepną 
przeciwko dywizjom armji Budiennego, których obecność stwierdzono w rejonie 
Hajworon - Pietraszówka i Rohoźna. Plan d-cy dywizji nakazywał pułkowi 
natarcie wprost na Rohoźnę w szyku pieszym. Pułk brawurowym atakiem 
zdobywa Rohoźno o S-tej ra
o, odrzucając szarżę 3-4-ch sotni kozackich, po- 
czem rusza w ślad za ustępującemi ławami kozackiemi. Siły kawalerji zasko- 
czonej w Rohoźnej wynosiły conajmniej brygadę. 
, 


Wobec przerwania się armji konnej Budiennego przez linję własnej piechoty 
1 zagrożenia tyłów 2 armji pod Kijowem, otrzymuje pułk rozkaz zaprzestania 
natarcia. Dywizja dnia 6 czerwca wyrusza w myśl rozkazu D-twa armji w ślad 


23
		

/xv_lecie00027_0001.djvu

			za Budiennym w kierunku na Skwirę. Pułk 5 czerwca przydzielony zostaje do 
grupy Skwirskiej w Antonowie, gdzie pełni słu
bę rozpoznawczą i osłania odwrót 
bryg. piech. na Skwirę, poczem forsownym marszem wraca do brygady, pozosta- 
wiając 4-ty szwadr. przy XIV. bryg. piech. W myśl rozkazu D-twa Armji w skład 
dyw. kaw. weszła 9 czerwca 3 bryg. kaw. D-cą dyw. kaw. został generał 
Sawicki Jan, dotychczasowy d-ca 3 bryg. kaw., który otrzymał zadanie ubezpie- 
czenia lewego skrzydła 6 armji. 


W czasie dalszych działań dnia 11 czerwca 
trzy brygady dywizji kawalerji walczyły od rana 
z przewa
ającemi siłami konnej armji Budiennego 
pod Chałaim - Gorodkiem i Czerwoną. Pułk otrzy- 
mał zadanie krycia odwrotu V. bryg. kaw. i zni- 
szczenia mostu na rzece Hujwie. Zadanie swoje 
wykonał chlubnie walcząc w tylnej stra
y, ponosząc 
straty 9 ułanów zabitych i rannych, oraz 22 konie. 
W tym samym dniu udaremnił pułk oskrzydlenie 
taborów IV. bryg. kaw. pod Browkami gdzie poniósł 
cię
kie straty, lecz umo
liwił dalszy kilkunastoki- 
lometrowy odwrót ta- 
borom brygady. Idąc 
w ślad za Budiennym 
i szarpiąc go, dywizja 
wykonała ostatni marsz 
niepostrze
enie lasa- 
mi do m. Rohaczew nad Słuczą przez którą 18-go 
czerwca przeprawiła się wpław wychodząc na skrzy- 
dło nieprzyjaciela. 


W Rohaczewie pułk zostawia jeden szwadron 
w grupie płk. Plisowskiego i przechodzi na reorga- 
nizację w rejon Zamościa. W czasie od 25-go 
kwietnia do 18 czerwca dowodził pułkiem w za- 
stępstwie major Światołdycz - Kisiel Wilhelm. 


. 


. 


. . 
... 


. 


\ 


+ 


Jan tJ)qczkowshi 
polJchorąży 


24 


. 


.' 


.. 


. 
, 


-..
 


G
mun
 CJlieszkowski 
po6chor4 t ll
		

/xv_lecie00028_0001.djvu

			Reorganizacja i uzupełnienie pułku 
w rejonie Zamościa. 


Na dowódcę 16./2. pułku ułanow Wlkp. wyznaczono rtm. Kmicic-Skrzyńskie- 
go Ludwika pismem Nacz. D-twa L. 7710/1. i rozkazem D-cy I. dyw. kaw. L. 65/1 
z dnia 16 lipca 1920 r. 


Jednocześnie z nowym d-cą pułku przydzielono do pułku rotmistrzy: Lece- 
wicza Zygmunta, Głogowskiego Piotra i Czarneckiego Stefana, podporuczników: 
Kosiarskiego Kazimierza, Heldut - Tarnasiewicza Edmunda, Maksa Kazimierza, 
Heinzla Juljusza, Lubeckiego Stanisława, Soberskiego Wacława, Kwiecińskiego 
Kazimierza i Calewskiego Wacława, oraz podchorą- 
żych: Golędzinowskiego Zbigniewa, Boguckiego Mie- 
czysława, Cymermana Franciszka, Sułockiego Józefa, 
Pieczyńskiego Bolesława i Piaskowskiego Jerzego. 


Dowódca pułku wyznacza: 
rtm. Lęcewicza Zygmunta z-cą d-cy pułku, rtm. 
Głogowskiego Piotra i rtm. Czarneckiego Stefana 
d-cami dyonów, ppor. Heldut - Tarnasiewicza Ed- 
munda d-cą 3 szwadr., ppor. Maksa Kazimierza 
d-cą 4 szwadr., ppor. Kosiarskiego Kazimierza 
d-cą szwadr. techn., por. Chojeckiego Edmunda 
d-cą szwadr. K, M. Stan pułku został wzmocniony 
marszówką w sile 500 szabel przez szwadron zapa- 
sowy pułku.  


. 


- .. 


... 


ś. p. Eubecki Stanisław 
po6porucznik 


.. 


Bitwy z konną armją Budiennego 
pod Beresteczkiem i Brodami. 


Po reorganizaCJI I uzupełnieniu wszedł pułk w skład IV. bryg. kaw. pod 
d-twem płk. Orlicz-Dreszera Gustawa, która dnia 20 lipca wyruszyła przez Sokal 
do Horochowa. 


ł 


25 


./
		

/xv_lecie00029_0001.djvu

			J 


,. . " 
..... , . 
.. 

}', . 
.... I 
 
, . 
\ .ł
 
. 
. 


rtm. Zygmunt Eecewicz 


..,..., 
I 
I 
. I 
ł 


:ctm. CjJiotc głogowski 


ł-  


J 


.. 


. .... 
-\ '''
. 
. 
< ' 
". lit 
. 


,J.. 


I 


ctm. Eudwik :Rmicic.Skczyński 


-. 


. 


, 


;4 


. 
..,.,. 
.-.. 


r 


, , 


+ 


,., I 
I 


ppor. :Razimiecz :Rosiacski 


ppoc, €
mun
 
dfel
ut-ą;acnasiewic..z , 


26
		

/xv_lecie00030_0001.djvu

			24 i 25 lipca IV. bryg. kaw. nawiązała bezpośrednią styczność z konną armją 
Budiennego i otrzymała rozkaz rozpoznania w kierunku na Brody, oraz nawiąza- 
nia łączności z 18. D. P. 


26 lipca otrzymał pułk chwilowo bez l-go i 4-go szwadronów zadanie utrzy- 
mania wsi Smarzów. Obrona wsi wobec szarżujących mas kawalerji Budiennego 
była bardzo ciężka, a kiedy o godzinie 15-tej nieprzyjaciel przy wsparciu artylerji 
i ckm. dużemi siłami za szarżował spieszone szwadrony, prawe skrzydło pułku 
zostało przełamane i tylko dzięki przytomności i zimnej krwi d-ców szwadronów 
w centrum - szarża już tylko z odległości kilkunastu kroków została wstrzymaną. 
l-szy szwadron pod d-twem por. Ślaskiego Jana, który do nadejścia 1. p. szwoI. 
ubezpieczał w szyku konnym obronę pułku, szarżował pod Zawidczami, gdzie zdo- 
był sztandar i jedną taczankę 36 pułku kaw. sowo Z zachodniej części wsi - 
opanowanej przez oddział kaw. sowo - nieprzyjaciel został wyparty przez kontr- 
szarżę l-go szwadr. i część l p. szwo!. poprowadzoną przez d-cę 16 p. ul. 
Wysłany pościg za n-plem małemi siła!TIi został odparty celnym ogniem ckm. 
W tym dniu około godz. 18-tej spieszone szwadrony pułku ruszyły do przeciwna- 
tarcia i przy współudziale oskrzydlającego manewru 
2 p. szwol., zdobyły umocnioną pozycję n-pla we 
wsi Szczurowice. Przydzielony do pułku por. Szweicer 
Ludwik obejmuje 4-ty szwadr. Po zdobyciu Szczu- 
rowie, otrzymał pułk rozkaz bronienia przeprawy 
w Szczurowicach i przejść na rzecze Styr na odcinku 
do Strzemilcza wyłącznie. Przez dzień 27 lipca i noc 
pułk bronił przepraw, odpierając wszystkie próby 
przedostania się oddziałów konnych na zach. brzeg 
rzeki Styr. 28 lipca około południa, równocześnie 
z natarciem, skierował Budienny ogień swej artylerjl 
na Szczurowice, którym oślepił przydzieloną do 
obrony baterję artylerji, oraz wyrządził bardzo duże 
straty również w części pułku obsadzającej tę wieś. 
Mimo dużych strat w zabitych j rannych w nawpół zasypanych okopach, utrzy- 
mała się już tylko garstka obrońców z d-cą l szwadr. por. Ślaskim Janem, 
która jednak udaremniła dwom brygadom 6 dyw. kaw. sowo wszystkie próby sfor- 
sowania mostu. O godz. 21-szej ogień ustał i dzielna obsada Szczurowic po 


,,\ 


- ---- 


. 


o 
, 


.. 


. 


.. 


Wacław Sobecski 


po6porucznik 


21
		

/xv_lecie00031_0001.djvu

			wykonaniu zadania została zluzowana przez 4 szwadr. l p. szwoJ. W walkach 
od 26 do 27 lipca pod Szczurowicami pułk poniósł znaczne straty 41 zabitych 
i rannych, w tej liczbie rannych 5 oficerów i jeden podchorąży, a wśród nich 
2 d-ców szwadr. por. Mirny Wiktor i ppor. Kosiarski Kazimierz. W bitwie tej 
poległ ppor. Lubecki Stanisław.. 
Od 29 lipca pułk walczy i manewruje pod Mikołajowem, a dnia 2 sierpnia 
w szyku pieszym pod silnym ogniem artylerji sowieckiej naciera i zajmuje Stani- 
sławczyk. Ginie w tej walce jeden z naj dzielniejszych podoficerów pułku 
wachm Kuczyk Stanisław. 


, 


Nazajutrz o świcie d-ca brygady wysłał 1 szwadr. 
z taczanką jako podjazd w kierunku na Brody z za- 
daniem zajęcia tej miej cowości i nawiązania łącz- 
ności z 18 D. P. nacierającą z poł.-zach. na Brody. 
W B.rodach szwadron zastał jeszcze oddziały konnej 
armji, pociąg pancerny, samochody pancerne i podo- 
bno d-cę firmji konnej Budiennego z jego ścisłym 
sztabem. - W wyniku powstałej walki szwadron 
otoczony, dwukrotnie zmuszony był przebijać się 
szarżą dla utorowania sobie drogi odwrotu. Od 
ognia sam. panc. i poe. panc. szwadron poniósł duże 
straty, szczególnie w koniach. W akcji tej został 
ranny d-ca l szwadr. ppor. Maks Kazimierz. Na 
wiadomość o powstałej walce d-ca pułku wysłał 
4-ty szwadr. na pomoc l szwadr., co ułatwiło 
powstrzymanie pościgu i zebranie się szwadronu. 


, . 
., 


EulJwik Szweicer 
porucznik 


W tym czasie reszta pułku, ja ko straż przednia brygady podchodzi pod 
Jazłowczyk, gdzie 3 szwa dr. pod d-twem ppor. Heldut- Tarnasiewicza Edmunda, 
będąc w straży przedniej pułku, pierwszy szarżuje na oddziały 11 dyw. kaw. sowo 
zanim wszedł do akcji 2 szwadron. Z chwilą ukazania się coraz liczniej- 
szych oddziałów 11 i 4 dyw. kaw. konnej armji, reszta bryg. wchodzi do akcji. 
Boje pod Szczurowicami, Stanisławczykiem, Brodami i Jazłowczykiem były naj- 
krwawsze w całej historji wojennej pułku.. W tych walkach pułk stracił 89 za- 
bitych i rannych. Boje te zakończyły okres walk pułku z konną armją Budien- 
nego. Następuje przegrupowanie do walnej bitwy warszawskiej. Między 9 a 12 
"' 


28
		

/xv_lecie00032_0001.djvu

			. 
. 


. 


.' 


I 


.. 
-. 


pchor. <.franciszek eymerman 


,-
 


'1 


...  


.. 


. 


pchor. Jerzy qJiaskowski 


\ 


. 


pchor. ąnieczysław flJogucki 


.. 
., 
. o1.,
 


.., , .) 
... . 
, "  


f 
( 


ppor. ::Razimierz ąnaks 


. 


... 


.. 


.. 


... 


. 


...* 


+ 


ppor. $uljusz dfeinzel 


.. 1 


,... 


. 


" 


, 


. 


-- 


pchor. flJolesław qJieczyńs"-i 


.' 
, . 
t . 
f l 


I 4., 
, I 
( 


,  
:=:;;1 


.J 


ppor. Wacław ealewski 


29
		

/xv_lecie00033_0001.djvu

			sierpnia pułk przerzucono transportami kolejowemi do Lublina, gdzie wchodzi 
w skład nowoutworzonej IV brygady kawalerji pod d-twem płk. dypl. Nieniew- 
skiego Adama. 


Udział pułku w walkach grupy środkowej 
gen. Rydza - Śmigłego. 


W czasie obrony Warszawy Naczelny Wódz użył Grupę Środkową do ubez- 
pieczenia prawego skrzydła 4 Armji i uderzenia na Parczew, Białą-Podlaską, 
. 
Białystok, w celu odcięcia kierunku odwrotu armji sowieckiej. W skład tej gru- 
py weszła i IV bryg. kaw. Działania swe pułk rozpoczął wraz z całą grupą 
o świcie dnia 16 sierpnia. Po 6 dniach i nocach bezustannych bojów, potyczek 
i marszów, osiągnął pułk z dużemi sukcesami nakazany cel -- Białystok. 
Z większych bojów stoczonych przez pułk podczas kontrofenzywy są bitwy pod 
Wisznicą, Mętną, Mielejczycami i Daszami. Bitwa pod Mielejczycami jest ważną 
w historji pułku, gdyż w niej to pułk przyczynił się w dużej mierze do zlikwi- 
dowania uderzeniowej grupy a rtylerji ciężkiej armji sowieckiej w składzie 24 ar- 
mat, 13 haubic, 1613 szereg. i 1441 koni, przeznaczonej do bombardowania 
Warszawy. Na rozkaz d-cy pułku rtm. Czarnecki Stefan z dyonem w czasie 
nocy odciął grupie artylerji sowo drogę odwrotu, zajmuje Mielejczyce, gdzie or- 
ganizuje obronę, na którą naciera o świcie oddział ubezpieczający arłylerję. 
D-ca 2 szwadr. por. Kosiarski Kazimierz rzuca się z szwadronem do szarży biorąc 
do niewoli kilkudziesięciu jeńców i wywołuje demoralizację w kolumnie. W tym 
czasie reszta pułku szarżuje kolumnę od tyłu biorąc do niewoli 23 działa, 
3 jaszcze i 491 jeńców. Ginie w tej bitwie podchorąży Wasiutyński Antoni. 
Zaalarmowana reszta bryg. kaw" nadciąga i wchodzi do akcji na prawe skrzydło 
pułku, dokonując pogromu sowo grupy artyl., która traci 37 dział, 1662 ludzi 
i 1441 koni. 


. 


Walka z Litwinami w Suwalszczyźnie. 


Po dojściu armji polskiej do granicy Prus Wschodnich IV. bryg. kawalerji 
płk. dypl. Nieniewskiego, wzmocniona częścią 41 p. p. i kilkoma pułkami kawa- 
lerji, tworzy grupę operacyjną jazdy. IV. bryg. kaw. dowodzi w zastępstwie 


30
		

/xv_lecie00034_0001.djvu

			major Piasecki Zygmunt, która zostaje skierowana na Suwalszczyznę w celu 
oczyszczenia jej od Litwinów. Przez blisko 3 tygodnie pułk walczy w trójkącie 
między Augustowem, Sejnami i Suwałkami. Prócz kilkunastu drobnych potyczek 
pod Krasnopolem, Bryzgielem, Gremzdami, Maćkową Rudą, Wysokim Mostem 
pułk stoczył dwie większe bitwy pod Sejnami i Serskim Lasem. 
Pułk będąc na postoju w Sejnach, zost3ł mimo zawieszenia broni z Litwi- 
nami - zaskoczony przez nich natarciem na Sejny z trzech stron. D-ceł pułku, 
nie mając rozkazu wszczynania walki z Litwinami, starał się przy pomocy wy- 
słanych parlamentarzy wstrzymać natarcie Litwinów, zdając im dobrowolnie 
miasto po wycofaniu się pułku i wydaje w myśl tej decyzji odpowiednie rozkazy. 
Wysłany pierwszy parlamentarz, por. Heldut - Tarnasiewicz nie uzyskał zgody 
d-cy nacierającego na powstrzymanie akcji. Wysłany drugi, por. Górski Wincenty 
został zatrzymany przez Litwinów i do końca wojny pozostał w niewoli. Wsku- 
tek wytworzonej sytuacji d-ca pułku spieszonemi szwadronami powstrzymał na- 
tarcie piechoty litewskiej, do czasu kiedy koniowodni i tabory pułku nie zostały 
wycofane w kierunku Krasnopola. Straty pułk l w tej bitwie - 3 zabitych. 
c. 
W bitwie pod Serskim Lasem por. Kosiarski z 2 sl\Vddr. i plut. 4 szwadr. zaszedł 
na tyły 5 p. p. litewskiej, gdzie działając przez zaskoczenie rozbił II. baon tego 
pułku, biorąc do niewoli 120 żołnierzy i 4 oficerów. 


Manewr na Lidę. 


Dywizje polskie natrafiły pod Grodnem na zdecydowany opór 3 armji sowo 
Naczelny Wódz chcąc rozbić ostatecznie wroga, postanowił wykonać głęboki 
manewr na tyły przeciwnika z jednoczesnem 
ilnem natarciem frontalnem. W tym 
celu zostały zgrupowane l dyw. piech. leg. i l dyw. lit. - bial. oraz II i IV bryg. 
kawalerji. W składzie IV bryg. kaw. były 3 pułki ułanów, 7 p. ul., 211 p. uł., 
16 p. ul. i 3 baterje 2-go i 7-go D. A. K. Pułk w międzyczasie wykruszył się 
i stan bojowy przedstawiał się następująco: 14 oficerów, 7 pchor., 206 szabel 
i 6 ckm. Oddziały te otrzymały zadanie odrzucenia Litwinów na północ, zaję- 
cia drewnianego mostu na Niemnie pod Druskiennikami i stąd częścią sił obej- 
ścia 3 armji sow., uderzając przez Skrybowce na Lidę. Na obejście to zostaje 
skierowana IV. bryg. kaw. po zajęciu mostu w Druskiennikach i l. D. P. Leg. 


31
		

/xv_lecie00035_0001.djvu

			W ten sposób, podobnie jak w kontrofenzywie, znów pułk był przez parę dni 
na głębokich tyłach nieprzyjaciela, tylko tym razem w otoczeniu innych wła- 
snych oddziałów. 
Zagon na Lidę rozpoczął się walką z Litwinami dnia 22 wrzeŚnia sforsowaniem 
rzeki Maruchy, poczem ruszyła brygada na wschód. Pułk nocnym atakiem zajął 
Kopciowo, a w tym czasie ]. D. P. Leg. uderzyła i zajęła Sejny - temsamem droga 
do Dru
kiennik stanęła otworem. W następnym dniu most w Druskiennikach 
został przez brygadę zajęty. Po dwóch dniach forsownych marszów bocznemi 
drogami IV. bryg. kaw. stanęła 25 września pod Raduniem. Z otrzymanych 
wiadomości od wziętego przez patrol pułku do niewoli oficera sow., ustalono, że 
na Raduń kieruje się od poJd.-zach. na półn.-wsch. 21 dyw. sowo Pułk otrzymał 
rozkaz nie przepuszczenia npla przez rejon m. Polassa i nie dopuszczenia do 
Radunia. Wobec natarcia całej dyw. sowo na IV. bryg. kaw., w tern jednej świeżej 
brygady sow., na 16 p. uł., sytuacja stała się bardzo ciężka, lecz natarcia l. D. P. 
Leg. na skrzydło, zmusiło 21 dyw. sowo do cofnięcia się na południe. Pułk pod 
Polassą stawił nplowi zdecydowany opór, a w kontraataku zdobył 2 ckm i kilku- 
dziesięciu jeńców. W ciągu tej akcji 4 szwadr. w nocnej szarży zdobył 4 ckm. 
130 jeńców, przel co ułatwił pół-brygadzie mjr. Bystrama powstrzymanie npla 
maszerującego z połd.-zach na Raduń. 
W czasie natarcia 1 D. P. Leg. od północy, dnia 28 września IV. bryg. kaw. 
zaszła na tyły npla na wschód od Lidy, gdzie pułk wspólnie z 7 p. ul. wziął do 
niewoli około 600 jeńców i 3 ckm. W dalszej walce na tyłach npla 2 szwadr. 
pułku przez zamknięcie drogi odwrotu 56 dyw. sow., cofającej się z pod Grodna, 
pod Pieciułowcami w walce nocnej wziął do niewoli 300 jeńców straży przedniej, 
a nacierany przez gros dywizji idącej na bagnety zmuszony był ustąpić. W czasie 
manewru na tyły npla pułk zdobył 8 dział, ]0 ckm i blisko 1000 jeńców. 


Zagon na Krzywicze. 


7 października pułk stanął w rejonie Mir i wraz z IV. bryg. kaw. wszedł 
w skład utworzonej grupy "Mir" pod dtwem płk, Dąb-Biernackiego, złożonej 
z l D. P. Leg., II. i IV. bryg. kaw., które stanowią grupę jazdy pod dowódctwem 
płk. Strzemieńskiego. Zadaniem grupy było przed zawieszeniem broni osiągnięcie 
granicy nakazanej przez Naczelnego Wodza zagonem na Krzywicze. Dnia 10 paź- 
dziernika od rana przeprawiają się pułki przez Niemen pod Koladzinem i maszerują 


32
		

/xv_lecie00036_0001.djvu

			przez puszczę Nalibocką, Raków, Radoszkowice, IIję. W tym dniu grupa wykonała 
ogromny przemarsz i stanęła w Iwieńcu. Nazajutrz czoło kolumny pod Rakowem 
spotkało się z oddziałami piech. sow., a po ciężkiej walce brygada zdobyła Raków. 
Pułk w tej walce osłaniał od północy działanie 7 i 3 p. ul., przyczem poszczególne 
szwadrony walczyły do późnej nocy z Iicznemi oddziałami piech. sowo W ciągu 
dwóch następnych dni pułk walczył ponownie na głębokich tyłach npla z oddziałami 
wycofującemi się na wschód. Oddziały sowo były zupełnie zdezorjentowane 
obecnością silnej grupy na swoich tyłach. W ciężkich walkach otworzenia sobie 
drogi odwrotu dyw. sow" 2, 5 i 6 poniosły duże straty w zabitych, rannych, jak 
i wziętych do niewoli. 
Ostatnim dniem walki był 14 październik, w którym pułk walczył pod 
Krzywiczami, gdzie npl rozporządzając pociągiem panc. przechodzi parokrotnie 
do kontrataku. Nocnym bojem dopiero pułk zdobywa Krzywicze. Bojami pod 
Krzywicza mi 16 p. uł. Wlkp. zakończył swą pełną chwały historję wojenną 
w 1919-1920 roku. 


Zawieszenie broni zastało pułk w Głębokiem, skąd w połowie listopada 
transportami kolejowemi powrócił do Bydgoszczy. 


Zdobycze pułku. 


Zdobycz pułku na froncie wschodnim przedstawia się następująco: sztandar, 
31 armat z jaszczami, 21 ckm, 450 wozów z amunicją, 2 samochody osobowe, 
kilka kuchen polowych, radjostacja, 2000 jeńców i 700 koni. 


. 


Wyciągi Z rozkazów pochwalnych wyższych dowódców 
o działaniach bojowych 16/2 Pułku Ułanów Wlkp. 


Wyciąg z rozk. Nr. 1. 
Dtwo IV. Bryg. Jazdy 
Nr. 33 f 'Op. z dnia 20. VIII. 1920 r. 
... Szczęśliwy i dumny jestem dowodzić tak świetnemi oddziałami, które jeden 
przed drugim prześcigają się na polu chwały, zabierając nieprzyjacielowi w krótkim 


3 


33
		

/xv_lecie00037_0001.djvu

			czasie 22 działa, 900 jeńców i ogromny dobytek wojenny. Wyratając wszystkim 
dcom pułków podziękowanie szczególnie podkreślić muszę zasługi majora Kmicic- 
Skrzyńskiego, dcy 16/2. p. uł. Wlkp.... 


(-) Nieniewski płk. 
dca IV. Bryg. Kaw. 


Wyciąg z rozkazu Nr. 7. 
Dtwo Grupy Operacyjnej Jazdy 
z dnia 18. IX. 1920 r. 


... W walkach na Suwalszczyźnie wyróźnić muszę szczególnie akcję majora 
Piaseckiego, który 7 -ym i 16-ym p. ul. przez obejście Serski Las okrążył oddziały 
walczące pod Augustowem. Wyrażam uznanie 16 p. ul. za walkę pod Sejnami 
i działalność w rejonie Krasnopola. 


(-) Nieniewski płk. 
dca Grupy Op. Jazdy 


Wyciąg z rozkazu dz. Nr. 4. 
Brygady Mjr. Piaseckiego 
z dnia 7. X. 1920 r. L. 26jdb. 


... W ciągu pięciodniowego istnienia oddziałów, które wchodziły w skład 
IV. Bryg. Jazdy, swem stojącem ponad wszelką krytykę zachowaniem się sprawiły, 
że nie ponieśliśmy ani jednej poratki i trzymając bojową inicjatywę w swym ręku 
szliśmy zawsze naprzód mając nieraz do czynienia ze znacznie silniejszym od 
nas przeciwnikiem. 
Dumny z zaszczytu dowodzenia tak świetnemi pułkami wyrażam w imieniu 
służby naj gorętsze podziękowanie 16 pułkowi ułanów za akcję bojową, którą 
pełnił od dnia 28 sierpnia do dnia 7 października w pięknych spotkaniach z nie- 
przyjacielem pod Sejnami, Serskim Lasem, Augustowem, Klajsami, Dubieńcami, 
Polassą i Okcłowiczami i zawsze uwieńczonych zwycięstwem i zdobyciem jeńców 
oraz licznego materjału wojennego... 


(-) Piasecki mjr. 
dca Brygady 


34
		

/xv_lecie00038_0001.djvu

			. 


Wyciąg z rozkazu L. 2397 lap. 
Dtwa Grupy Oper. "Mir" Oddz. Op. Inf, 
z dnia 18. X. 1920 r. 
...16 pułk ułanów liczący zaledwie około 100 szabel dzięki osobistym zaletom 
dcy pułku mjr. Kmicic - Skrzyńskiego prawdziwie po bohatersku szarżował i parł 
na nieprzyjacielskie bagnety. 
Szczególnie odznaczył się ten pułk w nocy z 11. na 12. IX. odpierając ataki 
oddziałów 2 dyw. piech. sowo usiłującej atakować kolumnę jazdy podczas marszu... 
(-) Dąb - Biernacki 
płk. i d-ca 


Wyciąg z rozkazu L. 712/63. 
Dtwa Grupy Oper. Jazdy płk. Strzemieńskiego 
z dnia 20. X. 1920 r. 
.. .Żegnam bohaterską IV. Brygadę Jazdy, która pod dzielnem i umiejętnem 
dowództwem płk. szt. gen. Nieniewskiego idąc na czele grupy jazdy, niezrównaną 
energją i odwagą roztrącała całą dyw. bolszewicką, torując drogę grupie i każdem 
nowem zwycięstwem przyłączyła do Polski nowy pas ziemi. 16 pułk ułanów - 
który okazał tyle wielkiej brawury i dzielności w szarży konnej na Porzecze 
i podczas bitwy pod MohiIną, pełniąc poważną służbę ubezpieczenia tyłów... 
( -) Strzemieński płk. 
dca Grupy Op. Jazdy 


Wyciąg z rozkazu dz. Nr. 12. 
Dtwa Brygady Jazdy 
dnia 4. XI. 1920 r. 
...Rozkazem Naczelnego Wodza 16/2. pułk ułanów Wlkp. opuszcza IV. Bryg 
Jazdv, by udać się celem reorganizacji do kadry. Pułk ten opuszcza brygadę po 
przeszło 3 miesięcznej, pełnej bojów i trudów przynależności do naszej, a poprze- 
dzonej ciężkiemi, pełnemi chwały walkach w innych brygadach, powraca do kraju, 
by po mozolnej pracy pokojowej przysposobić się do tej gotowości bojowej, jaka 
potrzebna jest Wojsku Polskiemu, by stawić czoło otaczającym Ją wrogom, który 
samoistnie trzymać będzie w ryzach łakomych polskiej ziemi niektórych sąsiadów 
naszych. 


35
		

/xv_lecie00039_0001.djvu

			Walki 16/2. pułku ułanów Wlkp. pod Smarżewem, Zawidczami, Szczurowicami, 
Brodami, Mielejczycami, Sejnami, Serskim Lasem, Klajsami, Polassą, pod Około- 
wiczami, Kijowcem - Czechami i Wasiutkami nigdy nie zapomnianemi będą 
w IV. Bryg. Jazdy. 
Nazwiska jak Skrzyński, Lecewicz, Czarnecki, Ślaski, Mirny, Papara, Płachecki, 
Kosiarski i Bajoński - zawsze świecić będą przykładem polskiej młodzieży 
wojskowej... . 


. 


(-) Piasecki mjr. 
wz. dcy bryg. jazdy. 


Powrót do garnizonu. 


W dniu 25 listopada miasto Bydgoszcz wita uroczyście powracający pułk 
mszą św. i przemówieniem prezydenta miasta na Starym Rynku. 


.... 


Z frontu do garnizonu wrócili z pułkiem 
następujący oficerowie: mjr. Kmicic-Skrzyński Ludwik, 
mjr. Lecewicz Zygmunt, mjr. lek. Bajoński, ks. kap. 
Ugniewski Stefan, rotm. Czarnecki Stefan, por. Ślaski 
Jan, por. Mirny Wiktor, por. Kosiarski Kazimierz, 
por. Papara, por. Chojecki Edmund, por. Stablewski 
Stefan, por. Zakrzewski Stanisław, por. Soberski 
Wacław, ppor. Heinzel Juljusz,. ppor. Piaskowski 
Jerzy, pchor.: Sułocki Józef, Cymerman Franciszek, 
Dmochowski Czesław, Bogucki Mieczysław, Pie- 
czyński Bolesław, Żółtowski Jan, Żółtowski Marceli, 
Gustowski Roman, Bączkowski Jan, Nieszkowski 
Edmund, oraz chorążowie: Mory Teodor, Kujawa 
Stanisław i Majchrowski Józef.  


..... - . 


9'eoóor CJllory 
chorqły 


36
		

/xv_lecie00040_0001.djvu

			. 


Uj 
-..;a 


r '
=-- .,. 
I 
I 
Ol 


r 


. 


. 


.'0- 


n 


- 
n 
..  
I 


. 


.. 


nTt
 
 
JW : , !.. ... ....- 
!'" 
 'ł . , 
.... ....]" , , 


l 


L. _I 

--- 


-- 


,---' 
-",;::;;;......:.
,' 
'I
'II_I' --- 


. 'I 
".. --- ". .... 
, ł 
 
t:lar I 
, . 


..
 . .......... . ur. r :,.... ...... ... 
Wllt l -
" 
..... 1.... ... t
;" 
j ' , 
 .
.. ...'......".,.,." 
. tl .". .......... ..
 .l.,....
.} :...,....
.c..
 · - 
 . 
., . ... ,. \ '.. 'h """'''-'... ł '. I 
J .-"'" 
 .
 "t 
 v.' . "',..'''''.
 "-o. -J. ;... .} J
.. ,". ..
\""'n.. ... ......A( ,.t . · 
 
-4 : . f 
'.', i,"I" '1.,'\'i"I'.'''';:''".,..
.. ','. '.. .:
\: .\.... "ł'Cl1 ł ...... II, r ...ł..1 } ' 
...... t. . . , ".. ,,__..'. .../'(.\' 
. ".. '",
 0,\ ;
 ._, . ',1 . r t 
..... ....., 
.. .u:. '. Oo.....
 <1,1 '., .....,.,. ..,......,.r . ..... 
, . .," .' 
\, ' 
.. . ,.... , .:,......... -. . v 
. ....t ':",
".'..' ....,... 
"
J
' 1."-"".;..,... ..t .... 
. 
" , '" ",. .' . . , ..... !"'''_ ł ".' .....",.... · 
. .,.'.. '\ . ,.. . I 
_
_ . ... . . · .. . . 
 " 
.. ,
... '1I'1'f I , .\.
 
_ _ . . . ... 
 4" .. - ............. .. i.. . 
...a"",,' -..... r .' '. _..
 ' .1.... J l ł 
.... . -ł ' . "" _
 Oj -;'#' "J1I'
1.
. . I' lo, , . ' ,oł.. \ \ '...t /. \, , J 
"" 
.. ..."" ,

. ..... r. . . \ .
 .. C, i, 
 
0)01 .. .. "",... It .\.:. ' t '1.1 Id 
. .._'-"'''1 . 
ł,'ł..\41 . ,., 
" i
t'
'

'..4 "'... .. I' , . t ł-, 
.' .." .,,' .... iił " .' ';- "'r:- ':"" ;'\ ł 
"

.. . · ;' 
. ., 
 
.: , .." , 1 \ 
, łt..:.. ,,' .; .,.. , . .. ł 1 I '
. . "", .., '. . \ t,' ,\,..., 
 

 :ł
: '.;-t; ł-.' 
 
I
 
.ł 
; 
. ..... 
,. 
.' 


..... ... 


-- 


I -. .- 


.- I 
-,-1 
I '\ 
I " . 


I 


lO' 
.... 
'... 


. -
 ł. 
- I. 
,
 


. 


--  ,., i
 
- 
 
 I\UTOMI\T I 
. ,r.,.., J....... ,) .(
. ra' , . · 
_I) P..hll...... P" ''\o . 


. 
 


-. 


- ...- 


c. ...... 


- 


.'  


O 
... . 
. J 


./' 


\ 
\.J:::
:' .,' \ 

... .< " 
:.".. ,,
 .. 
" ......... 


... 
J" . "  


'" 


,. 
...
 
..
 
". 


" 


,..
 
,. 


..., 
. . 


".. 
..." , 
.- ," 
 
'. 


cAt 

 


=- 


'
 


- '" 
. 
.- 


t. 


.-  


.,..  


Przywitanie pułku na Stacym !Rynku po powl'ocie z frontu 


\ 


'" 


j .
		

/xv_lecie00041_0001.djvu

			t 


Lista poległych. 


Ułan Kuczmański Piotr 
kapr. Komarzyński Jan 
ułan Małecki Andrzej 
ułan Kreczmer Jan 
wachm. Chłapowski Juljan 
wachm. Berka Stefan 
ułan Sybilski Wacław 
st. uł. Domagała Włodzimierz 
ppor. Lubecki Stanisław 
ułan Uryzaj Jan 
ułan Przybylski Antoni 
wachm. Kuczyk Stanisław 
wachm. Kołodziejski Edmund 
kapr. Adamski Bolesław 
kapr. Wojtkowiak Andrzej 
st.uł. Sarasim Zygmunt 
st. ul. Kaczmarek Władysław 
ułan Wiśniewski Ignacy 
ułan Koza Piotr 
ułan Kania Stanisław 
ułan Sobczak Józef 
ułan Ciesielski Leon 
ułan Berczyński Franciszek 
st. ul. Ło
yński Adam 
ułan Taberski Piotr 
ułan Chudrak Wojciech 
ułan Dych Jan 
wachm. Dziennik Stanisław 
ułan Probiesz Roman 
ułan Brodziński Stanisław 
ułan Michalak Franciszek 
ułan Brozdowski Leon 


38 


. 


26" IV. 20. 
8. V. 20. 
11. VI. 20. 
11. VI. 20. 
27. VII. 20. 
27. VII. 20. 
27. VII, 20. 
28. VII. 20. 
28. VII. 20. 
29. VII. 20. 
31. VII. 20. 
2. VIII. 20. 
3. VIII. 20. 
3. VIII. 20. 
3. VIII. 20. 
3. VIII. 20. 
3. VIII. 20. 
3. VIII. 20. 
3. VIII, 20. 
3. VIII. 20. 
3. VIII. 20. 
3. VIII. 20. 
3. VIII. 20. 
3. VIII. 20. 
3. VIII. 20. 
3. VIII. 20. 
3. VIII. 20. 
3. VIII. 20. 
3. VIII. 20. 
3. VIII. 20. 
3. VIII. 20. 
3. VIII. 20. 


Koziatyn 
Szubówka 
Chałaim-Gorodok 


" 


Smar
ów 
Szczurowice 


" 


" 


" 


Mikołajów 
Włodzimierz Wołyński 
Stanisławczyk 
Jazłowczyk 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


Brody 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


"
		

/xv_lecie00042_0001.djvu

			ułan Kotliński Władysław 3. VIII. 20. Brody 
st. ul. Hundt Jan 3. VIII. 20. " 
st. ul. Kotliński Jan 3. VIII. 20. " 
st. uł. Łotyński Karol 3. VIII. 20. Jazłowczyk 
pchor. Wasi utyński Antoni 20. VIII. 20. Dasze 
ułan Śmiechowski Stefan 20. VIII. 20" Siedlce 
ułan Walkowiak Wawrzyn 2. IX. 20. Sejny 
ułan Walotka Stanisław 2. IX. 20. " 
ułan Wojtala Florjan 2. IX. 20. " 
ułan Fryndt Eugenjusz 4. IX. 20. Kopiec 
ułan Klupieć Józef 7. IX. 20. Augustów 
utan Klupa Stanisław 7. IX. 20. " 
ułan Walkowiak Wawrzyn 10. VII. 20. Nowosiółki 
ułan Kąkolewski Jakób 29. VII. 20. Smartew 
ułan Andrzejczak Michał 28. VII. 20. Szczurowice 
ułan Wich to wsk i Władysław 29. VII. 20. " 
kapr. Mrowiński Franciszek 29. VII. 20. Smartew 
st. uł. Adamczak Stanisław 28. VIII. 20. Mielejczyce 
ułan Nowak Marcin 22. VIII. 20. Dasze 
ułan Wojtyła Florjan 2. IX. 20. Sejny 
ułan Pańczak Ignacy 20. IX. 20. Kurki 
ułan Rosa Marcin 11. VI. 20. Chałaim-Gorodok 
ułan Jetewski Franciszek zmarł wskutek ran 
ułan Kozłowski Józef zmarł wskutek ran 
kapr. Wawrzyniak zmarł wskutek ran 
ułan Komorowski zmarł wskutek ran 


Z inicjatywy i staraniem dowódcy pułku mjr. Kmicic-Skrzyńskiego 
Ludwika został ufundowany pomnik poległym w wojnie polsko-rosyj- 
skiej 1920 r. projektu por. Jurkiewicza Ryszarda. Pomnik postawiono 
w koszarach w poblitu bramy głównej. Odsłonięcie i poświęcenie od- 
było się w maju 1921 roku. 


'" 


39 


"
		

/xv_lecie00043_0001.djvu

			...  


.. '9".4,,
 
, "-f 


4 


.j 


. . 
, . .. 
, .


: 
l-ł.J'o, 
1 
H. 
e. 


.. 


,. 


\ 


..' .. 
, , .....:. '-. 
., 
 , ",.1 
o .."' . 
t ': .t 
.., ...
 . .. 
. ..,
 I, 'łł' .- 
A,: ł 'lł, .oo
 
1 _', '" .. ,\0 
, 
... " 
 , " .. 
I( · . I 
"I..."łI Ir 
... J> o,........., \ 
\rr " 
'\' ... 
.. 


\ 
.
 . ł-. 
..-" , 
'J. \. 
"t, ł 


, 


tt 


,. 


. 
. 


.. - . 


.. 
" 


.   
, :: 
. 
. 


. fl 


.. 


, 


, 


, " 


, 
" . 
. . 'V -, 
..: , 
" '. V, 
.- 
, - 


.
 
'ł 


.. 
,"U
' 


lit:' \,ł 


..& 


,. f 
:1. 

 .t. 
.
 ). , 
.,.-+ 
. 
-:;..-4 


t 
. :.
 
. 
 ''ot 

:..
 


, 
. 


, 


. .. 


.. 


-
- 
o 


. 


. .../ 


\ 
\ 
.. 
.

 
\.t 


'i
,; 
oił  
4 
to 
. 
, 
..' 
- 
.. 
. .... 
.;; o' . " 
( 
, 
.' 
; 
\ 
 .....?o- .. 
. , 


40 


# 


...  


.; 


'\ ....... 
\ 


.t 


". 


. .\ 


/Ii 
,"" .' .. , 

 ' 
 
 
.. '. 
 
 I 
.. ..r.... 
. o , 
- łt .. '- 
. 


. .. 


" 
 
.... ł. 
'ł* ' 
.,' .... 


" 


, 
J 


.. ." . 
I ...". . . 
:.# · 
:1

 
"" .. 
, o 
" 
..ł. 
. 
. .tła. "t.. 


/' 


.. ł I 
Lt .,
, 
.
 . '\ , 

 .
 '.... ,. 
-.. " 
i'
": \. 

.. 
' 
 
 .
. 
 ' ''
 iP \;.
 
. 
 ,
.... . . , 

. '.. .''''' '" 
. 
 f"! '>..:,\' 
.. - ( 
. 
 ...... ,1 
 I 
. I /.' 


. 
" 
.. 


, 


t 


" 
.'" 
J . 
.' 

 


.....'. ,A 
 


, ,
 
..#""..::. r
 

 


. 
. ' 


.. 


. . 


\o 
 
...._ -:;::..' 1.,_. 
, '.. ...J. 
, '). .fJi..... 
, t
 ,;. u.:
', ;....'\ 
'v 

 '-ł,.e . 
'ł .:- 

. "a.. 


. 
 
.. 


.., 


l:. . 


'1 
.
 


'
r" 


. . 


.... ł . 
:.1 " t 

 . '
 
Ir'
 . 
 
...1. 
ł' 
, 
.... ':- ... 
. 
 
.. 
, 
ł. 
--- 


7
 
. :" 
.,
 ',;-, 
;JII 


:.rl! 
1 .  
-' I ' 
ł_ ".
 

 . 
 
\V ''';'/ \ 
",.. 
8t,"\ "; 
"... : .  -* 


:::: 


\ 


.... 


r 


CjJomnik poległych 16/2 pUłku ułanów Wlkp. 


/I
		

/xv_lecie00044_0001.djvu

			por. Mirny Wiktor 
ppor. Kosiarski Kazimierz 
ppor. Soberski Wacław 
ppor. Kwieciński Kazimierz 
ppor. Calewski Wacław 
ppor. Maks Kazimierz 
pchor. Nieszkowski Edmund 
pchor. Żółtowski Marceli 
pchor. Niemendowski Karol 
pchor. Sułocki Józef 
chor. Mory Teodor 
wachm. Pierzchlewicz Jan 
wachm. Poznański Walenty 
plut. Kaczkowiak Jan 
plut. Podborny Antoni 
plut. Handke Jan 
kapr. Sroka Stanisław 
kapr. Klisko Melchior 
kapr. Tranczyński Jakób 
ka pr. Łuczak Andrzej 
kapr. Lisiński Andrzej 
kapr. Mazalon Leon 
kapr. Balu ch Szymon 
kapr. Kalota Kazimierz 
kapr. Ratajczak Franciszek 
kapr. Siwek Jan 
ułan Kurasiński Ignacy 
ułan Broździk Jan 
ułan Wyrwał Stefan 
ułan Bukowiecki Jan 
ułan Waśkiewicz Stanisław 
ułan Kubat Józef 
ułan Maciejewski Michał 
ułan Bojański Tomasz 
st. uł. Szymański Bolesław 
ułan Orzechowski Michał 
ułan Chruśniak 'Vawrzyn 
ułan Lisiecki Ludwik 
ułan Kozłowski Teofil 
ułan Kromolarz Jan 
ułan Turzoń Józef 


.  


Lista rannych 


ułan Muszyński Wacław 
ułan Szylf Wincenty 
ułan Cholewiński Jan 
ułan Kotara Karol 
ułan Rybarczyk Bronisław 
st. uł. Michalski Wacław 
ułan Dudziak Stanisław 
ułan Rybarczyk Stanisław 
ułan Kasprzak Jan 
kapr. Dryjański Piotr 
wachm. Droździk Jan 
ułan Grabarek 
ułan Twardowski Władysław 
ułan Lepczyński Michał 
ułan Wichłacz Ignacy 
ułan Nowak Józef 
ułan Kuczyński Stanisław 
ułan Nowak Marcin 
ułan Michalak Andrzej 
ułan Mrowiński 
ułan Piątek Stefan 
ułan Tomaszewski Wojciech 
ułan Figufski Konrad 
ułan Kaczmarek Wacław 
ułan Garstka Józef 
ułan Banasiak Andrzej 
ułan Musiał Władysław 
plut. Burhardt MaksymiIjan 
plut. Rewoliński Władysław 
ułan Nowakowski Franciszek 
ułan Kondula Michał 
kapr. Miller Józef 
kapr. Lisiński Leon 
kapr. Kiziak Szczepan 
kapr. Walczak Józef 
ułan Jóźwiak Czesław 
ułan Adamiec Wincenty 
ułan Leśniewicz Tomasz 
st. uJ. Ciążyński Leon 
ułan Brzeziński Wawrzyn 
ułan Gruszczyński Wawrzyn 


41
		

/xv_lecie00045_0001.djvu

			.. 


Lista odznaczonych orderem Virtuti Militari V. klasy 


3402. 
3413. 
3407. 
3414. 
3409. 
3408. 
3415. 
3414. 
3485. 
3422. 
3484. 
3482. 
3478. 
3471. 
3680. 
3821. 


Mielejczyce 
Rohoźno 
Dasze 
Mielejczyce 
Szczurowice 
Serski Las 
Szczurowice 
Mielejczyce 
Szczurowice 
Dasze 
Rohoźno 
Zawidcze 
Szczurowice 
Teleszówka 
Szczurowice 
Gremzdy Pol. 
Rohoźno 
Raduń 
Wysokie Lit. 
Zawidcze 
Stanisławczyk 
Brody 
Mielejczyce 
Mielejczyce 
Mielejczyce 
Smarżew 
Mielejczyce 
Koziatyn 
Ukraina 
Czarna Hańcza 
Sejny 
Smarzew 
Szybówka 
Trecinkowce 
Mielejczyce 
Sejny 
Koziatyn 
Sejny 
Raduń 
Koziatyn 
Zawidcze 


mjr. Kmicic-Skrzyński Ludwik 
mjr. lek. Bajoński Jan 
rtm. Czarnecki Stefan 
rtm. Papara Kazimierz 
por. Ślaski Jan 
por. Kosiarski Kazimierz 
por. Mirny Wiktor 
por. Chojecki Edmund 
śp. ppor. Lubecki Stanisław 
śp. ppor. Wasiutyński Antoni 
ppor. Stablewski Stefan 
ppor. Bączkowski Jan 
ppor. · Nieszkowski Edmund 
ppor. Górski Wincenty 
ppor. Piaskowski Jerzy 
ppor. Heinzel Juljusz 
ppor. Żółtowski Marceli 
ppor. Sułocki Józef 
chor. Mory Teodor 
śp. wachm. Chłapowski Juljusz 
śp. wachm. Kołodziejski Edmund 
wachm. Poznański Walenty 
wachm. Bilski Ignacy 
plut. Witkowski Stefan 
plut. Szulc Franciszek 
plut. Pioszyk Józef 
plut. Handtke Jan 
plut. Burhardt Maksymiljan 
kapr. Przybył Jan 
kapr. Kalota Kazimierz 
kapr. Dyczek Józef 
kapr. Cieszyński Szczepan 
kapr. Wojciechowski Jan 
kapr. Springer Franciszek 
kapr. Rakoczy Stanisław 
kapr. Dettlaff Józef 
st. ul. Knopp Jan 
ułan Paliński Feliks 
ułan Przybył Bolesław 
ułan Garstka Józef 
ułan Banasiak Andrzej 


Nr. 652. 
3448. 
3343. 
3347. 
4317. 
330. 
3362. 
3341. 
3683. 
3692. 
3352. 
5149. 
3364. 
3366. 
3354. 
3353. 
3360. 
3359. 
3365. 
3693. 
3395. 
3404. 
876. 
3363. 


42 


.
		

/xv_lecie00046_0001.djvu

			Lista odznaczonych Krzyżem Walecznych 


mjr. Kmicic-Skrzyński Ludwik 
mjr. Swiatołdycz-Kisiel Wilhelm 
mjr. Lecewicz Zygmunt 
mjr. lek. Bajoński Jan 
por. Heldut-Tarnasiewicz Edm. 
por. Kosiarski Kazimierz 
por. Ślaski Jan 
por. Mirny Wiktor 
por. Chojecki Edmund 
por. Stablewski Stefan 
ppor. Soberski Wacław 
ppor. Kwilecki Stanisław 
ppOJ. Piaskowski Jerzy 
ppor. Bniński Konrad 
pchor. Nieszkowski Edmund 
pchor. Bączkowski Jan 
pchor. Bogucki Mieczysław 
pchor. Sułocki Józef 
pchor. Gustowski Roman 
pchor. Golędzinowski Zbigniew 
pchor. Cymerman Franciszek 
chor. Mo
 Teodor 
chor. Kujawa Stanisław 
wachm. Bilski Ignacy 


wachm. 
wachm. 
plut. 
plut. 
plut. 
plut. 
plut. 
kapr. 
kapr. 
kapr. 
kapr. 
kapr. 
kapr. 
kapr. 
st. uł. 
ułan 
ułan 
ułan 
ułan 
ułan 
ułan 
ułan 
ułan 
ułan 


Poznański Walenty 
Szukaj Józef 
Darcz Walenty 
Pierzchlewicz Jan 
Droździk Jan 
Furmanek Stanisław 
Wojtyniak Franciszek 
Szefka Józef 
Dettlaff Józef 
Springer Franciszek 
Rakoczy Stanisław 
SIęga Władysław 
G
cza Wojciech 
Klisko Melchior 
Łętkowski Roman 
Garstka Józef 
Knopp Jan 
Banasiak Andrzej 
Dyczek Józef 
Sławek Stefan 
Karpiński Władysław 
Kuraczyński Kazimierz 
Sujkowski Bolesław 
Zalewski Franciszek 


Dzień święta pułkowego 


Pułk obchodzi swe święto pułkowe dnia 26. lipca w rocznicę boju pod 
Szczurowicami, w którym wykazał największy hart bojowy i pogardę śmierci. 


, 


. 


43
		

/xv_lecie00047_0001.djvu

			.. 


G' 

 

 

 
...., 
J 
" 
'? 


., 
..J' 
-4.. 
:J 

 
.0' 
" 

 


r._,:."".., o 


1ł 
. 


, 
'I'. 0<"". 
. fJ' 
" 
Gl' 
'-" 
.J 
tY 
 
. "' 
 / . 

 . 
f'" '....Ł.._,...,R. 
'- o
 
:..'6 II , 
tt' _ 
 ( c,,;
:
.,.
 
.(" 1\..."....o.,l
 l r .T.ł....:..". 
"..,,,,,... . t I \ 
A_ł....

....,..
 
Ą....,,._ 


. 
O"" 
/ 
O 
.."ll" 


.., 
'OJ 


Szkic boj6w i marszów 16/2 pułku ułan6w W/kp. 


44
		

/xv_lecie00048_0001.djvu

			Ważniejsze wydarzenia z życia pułku 
w okresie pokojowym. 


Rok 1920-21. 


Zmiana na stanowisku dcy pułku. 


I 
J 
. 
 j 


W myśl rozkazu Pana Ministra Spraw Wojsko- 
wych mjr. Kmicic- Skrzyński Ludwik zdał, a płk. 
Wołkowicki Włodzimierz objął ] 6/2 pułk ułanów 
Wielkopolskich. 


I 


Dotychczasowy dowódca pułku mjr. Kmicic- 
Skrzyński Ludwik powołany został na kurs do Cen- 
tralnej Szkoły Kawalerji w Grudziądzu. 


.. 


. 


CWło
z'mierz Wołkowicki
 
pułkownik 


f 


, 
r- 


'. v 

__ 
 . -: 
10' lw 
 .
,'
 -.
,.. 
--" .j ,

; 
.
 - " 
-. J;11.\ 
 - 
...., ,/ 
 ... - "" 
 ,.-. 
.' . . '&L:... ił'. · " 
4:SI
":;" - 
 
 .,-' 
 . . 
 

 
 . '...-.. ..-.. 

 -,.... 
-: . :,. 
 
 
 ' ;,. 
, .'''. 
 
. .. ,. . - '111[7 
 "",-' -:wor '.' - J
' "_ . . , 
_ ,.'.;-, +. 4- 
", .. . ....'" ,-""l 
"', ' . --" 

 .,/ , "o , . U " ' ': ' 
-, 
 .' , ,--- ,_., . . , ; 
\ 
,. 
,-=. t- , . .. ..II""; \, t' 

 \, r 
 . _
 "': 4,.." 
... ..... r-- ::. - .... ;. ",..,. -t. 
f ,'" 

 "
ł.' l 
. ,J
r 
 't.'" lo 'I \ (I .
. 
. , J 
. ł 
a' ł ł t 
.4 


-i  


., 


- 


. 


...  .  


<, 


ł 


. 


oJ 
, 


I 


- 


, - 4 1 
. - " - 
t -.r 
\ -
 
t.. -: 
-- ---- 
 


-i 


- 
- '- 
ł  


Pożegnanie q)ow6łJcy mjr. :Rmicic-Skrzyńskiego przez 
orpus oficerski. 


45
		

/xv_lecie00049_0001.djvu

			W roku tym zostaje nowoutworzona VII. Bryg. kaw. z siedzibą w Poznaniu 
pod dtwem płk. Sochaczewskiego Stanisława. W skład brygady weszły następu- 
jące pułki: 15, 16, 17 pułki ułanów, 7 pułk strzelców konnych i 7 Dywizjon 
artylerji konnej. 
W miesiącu grudniu 1920 r. zostali przydzieleni do pułku: rtm. Chojecki 
Lucjan oraz podchorątowie po ukończeniu C. S. Kaw.: Rudnicki Janusz i Sza- 
cherski Zbigniew, a w miesiącu sierpniu 1921 r.: rtm. Zakrzewski Michał, por. 
Skupiński Stefan, por. Ryl Feliks, por. Gorzechowski Henryk, por.lek. wet. Harland 
Henryk i pchor. po ukończeniu C. S. Kaw.: Przeradzki Stefan, Dmochowski Cze- 
sław, Koperski Roman, Kowalski Henryk i Cichocki Józef. 


. 


.... .. 


, . 
, .. 


rtm. ehojecki Eucjan 


( -:-- 
 .- - - 


f ł 


-........ 
 


"'" 
" 


. 


..- 


;
. ., 
'. . 


, '. 


..... 


. 


".- 


. 


(I 


. 


. 


.... 


.  .JI, 


. 


. 


\.  


.
 


por. lek. wet. 
iKtlclanłJ deenr!Jk 


pchor. !Ru
nicki Janusz 


pchor. Szacherski Zbigniew 


46
		

/xv_lecie00050_0001.djvu

			r---- - 


.- 


. 
... 

 . 


r, 


1 


,...-.  


" 


. 


... 


.. 


. 


. 


.. 


por. Skupiński Stefan 


.-- 


" 
, 
'" \, 


. 


Dchoc. :Nowa/ski deencyk 


:t 

.  
J 


..  


pchor, tjJczeca
zki Stefan 


\ 


-
 


,.. 
';:- 


co 
 


.  


A 


. 
,..... 


, . 


poe. fRyl 'feliks 


pchoc. eichocki Józef 


.;  


.. 


., 


. 


pchoc. :Nopecski fRoman 


. 


.1 


, 
'ł 


por. goczechowski dfencyk 


47
		

/xv_lecie00051_0001.djvu

			Rok 1922. 


Początek rozwoju sportu konnego w pułku. 


Jut w roku 1921 zapoczątkował pułk swe 
sukcesy w zawodach konnych dzięki posiadaniu 
dutej ilości koni zakupionych we Francji. Wybit- 
niejsze z nich jak: Cezar, Jacek, Gedymin, Arwan, 
Fedor, Kuba, Gabryel, Naczelnik, Ewa, Nagroda, 
dosiadane przez oficerów pułku tworzą zespół, który 
pod kierownictwem mjr. Winnickiego przez szereg 
lat stał na pierwszem miejscu pod względem spor- 
towym w kraju. 
Przybycie do pułku płk. Zahorskiego Sergjusza, 
po ukończeniu szkoły jazdy w Pinerollo udoskonala 
jeszcze poziom jazdy. Rezultatem dalszej pracy 
w kierunku hippiki jest udział oficerów pułku w eki- 
pie reprezentacyjnej Polski zagranicą a mianowicie: 
płk. Zahorskiego i por. Skupińskiego w Nicei 
i Rzymie, oraz rotmistrza Chojeckiego Edmunda 


. 


, . 


" 


,.. 


Sergiusz Zahorski 
pułkownik 


1 pOr. Pieczyńskiego w Nicei. 


. - 
I 
I 


\ 


... 


,
 
....' 
'\ 


'-. 


, 

 ... ). , 
f, '" "p .t u- 
.. 
,' ,. 1 > 
...i: 
\' l 1 _ 
, r..;.,' 


t
 
., .' 
_-ł..A-. 
. . 


t. -H 
,
 " . ';) tt 


., 


..
.... '" 
'1 'Y 
"ft \ 1 
. 
. ." 


\". 


.. 


fł 
.. 
. I 
t,,- 


. 


., " 
...  


.. 


\ 


-- 


.' :j 
. ' 
p 
. , 
, .. 
"'
'i 
- -- 


.... 


.. 
,:;,.. 


...... 


Płk. Zahorski w skoku na kl. ..Zorza". 


48 


. 


"
		

/xv_lecie00052_0001.djvu

			Dnia 14 stycznia przydzielono do pułku mjr. Nowickiego Michała oraz por, 
Jabłońskiego Witolda. 


r--:-.--- - 


..- 


.  


-.... 


.I 


... 


r 


...  


+. 
. 


. 


major 


WitoM Jabłoński 
porucznik 


CJllichał CJlowicki 


Począwszy od roku 1921 do roku 1926 urządza pułk rok-rocznie zawody 
konne, na które zaprasza pułki 3 dyw. kaw. i jeźdźców ze Szkoły Kawalerji 
w Grudziądzu, ofiarując cenne nagrody. Ilość koni startujących dochodziła do 40 


-.. 


.... i 
.Q ..--- 
 j 
. . 1 
. 
" . . ł 
. 
" . 
. 
, . . 
. . 
, 
.. . ,- . 
I f . 
- - 

 '" -:- . 
. ...
1 , 
1- . , 
./ . 
If . 

 71 
. \r"" -.. --...II 

 .' - 
...... 
 
- \J 


QlagcolJy ofiacowane na konkursy. 


4 


49
		

/xv_lecie00053_0001.djvu

			, ..... 
 I J 
"- 
-4 
" 
"r. 
I 


50 


l f 
 
'", 


.. .. 


.. r · '
 
,.4 r 


.t ł 


-. c 


. 
, - 
" ' t .. 

 
, ił 
Iti t' 
- ,.. 
- ... 
. .- 
f' 
, . 
. 
'. 
.,.. 
... 
- 
...... 

. 
, 
.t
. 1'. 

 
. .. .... 
, 
____ 
II. - 


..
 
" t
 
.ł...  .
 
c::;. 


-.. .  .. 
'-łł--", 
- 
.1;. 
'" 


.e! 


'... 


, - ".-- 
e: 
'-. 


-.,,; . 

 
. . 


....... 


-- -... 


.... 


.. 


,......... . 


..:::.-F 
t 

 
". ..... 


- 
. 
..... . F- 
i..:. 
' 
"-'.. .... " 
.... 
 .
 
. 
. 
,- 
"" 
\ ' , 
. .-- 

 
"""'" ,. 
.
 " . \ \ 
o 
fł 

 


Qlczeslnicy i goście na konkursach hippicznych w pułku 


,...  
.
 
-""1 
, 
). 

 
,
. '. . , 
-ł 
.,. -l 
 
-- 


J- - 


. 

' 


., 


-'l 


rtm. :Jlosiarski :Jlazimierz w skoku 


. 


.. 


" 


l 
", 


...... 


.. 


, , 


..... ... ł 


.. .. 


. 


. 
. . 


- - -- ----------- ---- -----, 


.ł 


, '.,... --' 
 I". 
....1<_ .._ 
..-r...."'" <. ".._- 
_.-..r= -... .... 
.... ..- 
 . 

 
 7'Jl;#_..._;,-- 
.-..ł. '" ... "'--.. ..... 


... - 


r...., 

 . 


.......-- 


. -- 
-- - 
- J- 
. .C" '"". 


-- 


... ....
		

/xv_lecie00054_0001.djvu

			Rok 1923. 
Pierwszy sukces pułku w Zawodach Konnych o Mistrzostwo Armji. 
Ekipa pułku w składzie: płk. Zahorski na kI. "Zorza", por. Dmochowski 
na wł. "Gedymin" i por. Pieczyński na wł. "Gabryel", po rozgrywce z pułkami 
VII. Bryg. kaw. zdobyła w Warszawie w m. październiku I. miejsce w zawodach 
o Mistrzostwo Armji. 
W tychże zawodach płk. Zahorski zdobywa I. miejsce w skoku przez prze- 
szkody, a por. Pieczyński II. miejsce w klasyfikacji ogólnej. 


.dl- 
ił "\
 )t. ,"""", 
t 
 .. 
'l , t.... 
;:;
.;
 . 
'
 " ł / / 

- \ L 
- .... ,. 
"' ;X , '/

 ->- -
,' . 
. l.,
' / , 
 

,,,,
,,J .,', 

ltJNI/n:otrwrJ 6
WOJfi!>
 
 j",. 
, '"""')ł r 
 r,..., \ " 
/:"' r;,.Q!P


!(ro TlcJ[ " 
.. "" .J:.

4'riftr Sf9; . tp
 \
 
1 
" " I"',!"-. 

 l.\ ...". ¥
,
.,..,. Al._. " <....,._- "-J 
 
<"-ł...,... ł"-- I...,...... "A"''":J'''' ' ',' \ 
 
l 
 IJtł' -. ./%'l
...t'c:4p-r- .: 
j y
 ....
.':... b

 ..,.
...., 
 
: 

 _
'\, 
, y 
'
.') 
 
"'1:-c'
 
.... ( .. ............ 
,
. " 
t(" '"..' 


. .. 
L ) 
l' 
.. 
1 " 
'" .r- 
t 
.. 

 
--ł 
" 


'I 
! 
1 
ł 


A 


l. q)yplom ..CJllistczostwa f7{cmji". 
2, Cflagro
a ..qnistrzostwa f7{rmji", 


" 


51
		

/xv_lecie00055_0001.djvu

			Dnia 22 stycznia zostaje przydzielony do pułku mjr. dypl. Grobicki Jerzy, 
a dnia 27 września ppłk. Grabowski Eugenjusz. 


. 


... 


. 
... 


. 


. 


.. 


"t 


. 


· ;r 


. 
. 


Jerzy grobicki 
major tJypl. 


Gugenjusz grabowski 
potJpulkownik 


Rok 1924. 


Pobyt Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Stanisława Wojciechowskiego na zawodach konnych pułku. 


W dniu 4 sierpnia przybywa do ,Bydgoszczy Pan Prezy
ent Rzeczypospolitej 
Polskiej Stanisław Wojciechowski z której to okazji pełniący obowiązki dcy pułku 
mjr. Grobicki urządza zawody konne, na których został rozegrany konkurs hip- 
piczny im. Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Na zawodach tych wraz z Panem Prezydentem obecni byli generałowie: 
Haller Józef, Skierski, Hubiszta, Jung, Raszewski, Sawicki, Kasprzycki Stefan, 
Karnicki i Wojewoda Poznański br. Bniński. 


52
		

/xv_lecie00056_0001.djvu

			'", 


.. 
, \r 
. 
. 
.. 
.. 
y 
. 
\ ., 
... 


qJczybycie Pana Prezl)lJenta na konkursy 


.-- 


."... 


, 


.' 


4. 


, , 


. 


".- 
- 
. 


!
 
.' 
.. 

 
I . ... 
 
, '11 ł \ 
.... ) -i ) 
., " 
- 
!" '\ " 

, , .. .... 
, 
, 
, 


r ; 


Pan Prezy
enf no trybunie 


., 


--, 


53
		

/xv_lecie00057_0001.djvu

			W konkursie hippicznym im. Pana Prezydenta zdobyli: 
por. Dmochowski Czesław 
por. Nieszkowski Edmund 
por. Skupiński Stefan 


I. nagrodę 
H. 
III. 


na wł. " Cezar" 
na kI. "Ewa" 
na wł. "Fedor" 
-f' - .. 
 


" 


" 


---"' 

.._
... 


- 


,
 
 


t 


. 
. 


'ł 


. 
.. . 


'\ 


., 


;. 


.. 


. 
, 


., 


... ...' 


,... 


, , 


t 


"',"'- 


.. 
..: --- 


1It"'-' " 


-- ...--  "" 


., 


...... 11( Ja-".,. 
... 


.... 


por. q)moc:howski na wł. ..eezar". 


p -.. 
. 


..,  


. 


- 


.. " 

 . 
. 
\ \ 
. 
. 
- 
',- 
,. 


- 
. 


por. Cj)ieczyński na wł. ..
e
ymin". 


54
		

/xv_lecie00058_0001.djvu

			Zdobycie I. miejsca w zawodach konnych 
o Mistrzostwo Armji. 


Ekipa pułku w składzie: por. Skupiński na kI. "Ewa", por. Dmochowski 
na wł. "Gedymin", por. Pieczyński na wł. "Gabryel" i por. Nieszkowski na wł. 
"Homer" zdobyła l. miejsce na Zawodach Konnych Armji na rozgrywce w War- 


szawie. 


Ponadto w tych zawodach zdobywają 
w ogólnej klasyfikacji por. Pieczyński II. miej- 
sce, a por. Nieszkowski III. miejsce. 


.., 


Zmiana na stanowisku dowódcy pułku. 


.. 
\- 


- 


W myśl rozkazu M. S, Wojsk. Dz. P. 
Nr. 98/24. płk. Wołkowicki Włodzimierz zdał, 
a płk. Brzozowski Rajmund objął 16/2 pułk 
ułanów Wlkp. 
Dotychczasowy dowódca pułku, płk. Woł- 
kowicki Włodzimierz zostaje dowódcą brygady 
kawalerji w Suwałkach. 


.\ 


T 


- 


'f\, · " 

-=
 


. 


" 
... 


., 


. 


I 


, ... 
. 


. 


I. naBco
a ..Qll;strzostwo f7lrmji" 


!Rajmun
 {jJrzozowski 
płk. 


55
		

/xv_lecie00059_0001.djvu

			. 


/"  . 
, . 
... 
Q .... 
.. 
, ,... 
"- '1 '" 
\ 
,.
 
, 
.. ,.
 . . , 
....10 
. . 
.. . 
.. 
.. ... 


. 


c.. 


. 


.. ' 
,- 
, łr 


".  ,ł. - - -.-.. . 
-!- " 
,"+" ". - - 
- "po 

' ".. 
# . l..! 
 ... 
,.t .q; '. .
 ' 
., 
. . \; 
- 


 -\ 
--- .. .. , 


" 


4 
" 
,:ł' 
 
.  

 \: '
""'''''' <:, 
. r .....1 .. . 
. ".... . 
. ,e. o 
 
. t' 
. . 


... 


:. 


...,..... 
,,"
 
 . '" 
 
.t, .;; ;;-l .... 
- .1' - :'"' 
 ... 

 '.... . 
 .
 '-..
 ......"'1. --- 

 .- -' 
 ......i...." \.. .-....:.. ... 
--.
 .,. ,.. 
. .. 

....... 
, ", -- .' . .. r- , IW' . 
.... .., 
 w. - ..,_ ,.' 
'

 ..... 
,r'...... 
.
... . 
\: ' 
 '\ ." 
 .... :."
. 

 
 

 
.. 
. 
f
 . 
, 
"'-- . 

..- 


.. 
-łłł-łł 
..." 

'''''' 

.  


.;
 

.'" 
 
. '''W'''' 
. '\:.:" . 
, Ą.... 
,. 
" ... 


ł 


'
V"'_ 

l 
.-.' 
1:-, 
ft 
 
 - I V 7: 
 . 
,. -. ". : 
o '"; "t>" : 

 . '. fr. . 
. 
. b 1\ 
 
, 

 " ' 
 
( 


. , 


- f - CIto" , 
0'4';- ., ..." . 
\ " " 
-4 
 .. - 
..... . 

 
....;:.... . - " .,
 / 

 .c. 


I 


" .. 
.. .. -- , 
ł 
\ \ 


" 
\ 


Pożegnanie płk. QJ}ołkowickiego  
łL)
		

/xv_lecie00060_0001.djvu

			....... 


" 
. . 


Sformowanie 3 Dywizji Kawalerji. 


mjr. lf"alewicz %Ć>eusz 


. 
. 


II 
l, 
II 


tł 
.- 
. 


- , 
. 

.... 


. 
. 

) 
,- 


, 
....- 
 _ ł
 -C_." ... 


.. 


r_' 


.. 
.. .. 
 


_ł\ 


Z dotychczasowych puł- 
ków VIIo Bryg; Kaw. oraz 
przydzielonych 18 pułku 
ułanów i 8 pułku strzelców 
konnych została sformo- 
wana 3dyw.kaw.poddow. 
gen. bryg. Sawickiego Jo 
16/2. po ul. Wlkp. z 7 p. 
strzo kon. tworząXIV..Bryg. 
Kaw., której dcą został płk. 
dypl. Pożerski Mieczysł. 
Do pułku przydzielono 
mjr. Falewicza Tadeusza 
i por. Karbowskiego Wad. 


-- 


.. 


, 


. 


, 


o. 


por. :Rarbowski Wacław 


ł 


. 


----- -" 
... - 
,.- 
., 
... 


.. 


,'III "' 111"';;1"' ł p"I"! tO Ił . .1 


la 


- 


ł 


- (f 


, , 

. 
'--- ....., '! 
-. ...." .' 
-r. .:.... 
· !. '''4 4 · 
'It .' .(
. 
..., . 
 
......
 


. 
.1 


.. ,. 


... 


. 
 ,'( 
- -- 


.. 


, ... ..... 


. 


_A 


# -.. 
.:. .-
,-- 
; .. 
 ' 'ł 
Ił. , , 
, l. ,  
. 

. . 

. .....1 
 .. 
'" ....... 
'.. --- 
, , 
- '- \ 


.;.J. 
. f. o 


. , 


,. 


-,.-;;....-- :. ." -.... 
 -. "'-ł., 


PobJlt gen. Eitwinow;cza, Szefa g[
m. g[rmj; 


JIIi- 
-. 
. .. 
.. 
.... 


,. 


. . 


... 


.-- 


.. 


'0 
.. 


57
		

/xv_lecie00061_0001.djvu

			, 


Rok J 925. 


Odznaka pułku. 


Dziennikiem Rozkazów M. S. Wojsk. Nr. 11 z dnia 4 kwietnia 
stała zatwierdzona odznaka pamiątkowa 16/2 p. 
.-------- 
ułanów Wlkp., dla oficerów srebrna pokryta 
białą emalją, dla szeregowych metalowa biała. 


1925 roku zo- 


---:'I 


. 


Przyjaźń z pułkiem Huzarów 
Estońskich. 


I 
, 
t 


1G 
f 


"\ 


Między 16/2. p. ułanów Wlkp. a pułkiem 
Huzarów Estońskich za pośrednictwem Estoń- 
skiego attache wojskowego płk. Jacobsena 
zostało zawarte braterstwo broni w dowód 
sympatji armji zaprzyjaźnionych narodów. 


j 


OlJznaka pułku 


Braterstwo broni polega na odbywaniu stage'u przez oficerów estońskich 
w pułku, wysyłanie delegacji na uroczystości pułkowe, jak również prawo 
posiadania i noszenia odznaki 16/2. pułku ul. Wlkp. przez oficerów Huzarów 
Estońskich i odwrotnie odznaki pułkowej Huzarów Estońskich przez oficerów 
16/2. pułku ułanów Wlkp.  1121V
 
I. . \
 I 
 
i 1

' t, l . i 17 
t \
 
 . 
. 
 
. 
ł 
. Ił; .
 
l 
 ' 


OlJznaka 
1. gJulku ;J(uzarów cstońskich 


58 


.
		

/xv_lecie00062_0001.djvu

			'.. ' 


C11 
CD 


,. 


...-. 
' 
. ........ 

  ,..... 


- -:.. '........ 
 


<-t =' 
. 
I, ' 
 
, . 
J't
l. #ł 
, "
"I: 
\. 
 


.' .-' 
'!.
...., 


.. . --I 


,. .. . 
.. .. 
'- . -- .".. 

 
 J+-I.. . .' . 
.. 


. 


. 


r 


!' 


. . 


. " 
- 
 
 ' 
-.4Hi . ,(" 

'.. .,.. . 

.. , 

.  


. 


-., 


- 


... .. 
;:-. 4.. 
,
 
""
,,' 


- 
 
,
 


. . ...
 
,." - .....1 ..:- ,,& 'i. ..'. 
". . .. ''''- -- 
\ .ł. 
"l t 
- , 
. " . 
I \ 
- 
. , 


. -' 
, 
... 


.. 


.
 
. 


.. 


.. 


...  


... 


l' 


. .  


... 


r 
"' 

 


. 


:Rorpus Oficerski l-{Jo pułku dfuzar6w estońskich 


. 


..  


,. 


.- 


jt 


:Je 


.,A
 
 
.
-  .. 
. 


.  
--- 

 


. " 
J ( 
. . 
. 
, 
.,. \ 
- 
I 1 


ł 't
		

/xv_lecie00063_0001.djvu

			. 


.... 


... 


" 
't
 


...' 
. 


't. " 
. ,'

 
1--'  \ 
v'" · 
'> 

 1;' .,. 'l 
,- 
-: \}
' . " 
. 
ł\ " 
,
 
.. 
7 , 
 

. 
,
.. 
.... ....", 
"' ';jt1 p.. 
'i' 
 .- 

Ił
 
i ' 
....łtr 


- 
... :..-.-- 
.. 
.. 
- 
I . \ 


--- 


60 


.. 


j 
-# 
., 


..... 


\L 


... " ,. 


,.. 


""  f i " 
u.
 --;t: -  Aat
F ._' 
 "4t 
-.-er:.; ,- ,- -" ,...ł. , 
 7 
.... _f_ ..ł..'ł' 

;, ,;;' :\;:-- 
 
/
' 'y '\
\ l 
::' ,. . 'i "\.' 
_" "" I " 


f1 


[!i] , 


'l 


ł 
): 

 


ł, -f'-: , ' ' 

r
T- 
1Lr/! , /lll'. . 
, rrJoJ,,.1/II 


,
 --.- 
-
 

 


I 


j  


.' 


-- ,j(qcik cstoński" W kasynie pułku 


" 


" .. 1 1- 

 -':ł 
, . 
I, 


I .. 


. 


. 


... 


,-- 


........
		

/xv_lecie00064_0001.djvu

			Wyróżnienie pułku pod względem wyszkoleniowym. 


W tym roku w' czasie koncentracji 3 dywizji kawalerji, dowódca dywizji 
zwalnia pułk o 2 tygodnie wcześniej od ćwiczeń i zezwala na powrót do garni- 
zonu, jako nagrodę za bardzo dobre wyszkolenie pułku. 


Zdobycie II. miejsca w zawodach konnych o Mistrzostwo Armji. 


Ekipa pułku w składzie: por. Paszotta Kazimierz na wł. "Naczelnik", por. 
Dmochowski na wł. "Cezar", por, Pieczyński na kI. "Ewa" i por. Cichocki na 
wł. "Gabr}el" po rozgrywce z pułkami DOK. VIII. 
i C. W. Kaw. zdobywa w Warszawie II. miejsce 
w Zawodach o Mistrzostwo Armji. 


I 


. I 


j , 


,., 
 
:. :J"_: 


Przydzielono do pułku rtm. Zielińskiego 
Tadeusza, Grabowskiego Zygmunła, por. PaszoUę 
Kazimierza, Zielińskiego Florjana i Hryckiewicza 
Wacława. 


, 


--
 
r 
.. 


.... 


.. , 


. -----...... 
, .. 


. 


- 
- 


. 


.. 


. 

+ 


1:!: . 
-. 


..  


. 


.
 


rtm. Zieliński 9"'al>eusz 


rtm. Qrabowski Zygmunt 


. 
II. nagrol>a ..CJllistrzostwo !7lrmji" 


61
		

/xv_lecie00065_0001.djvu

			J 


- 


....... , 


. 
. 


. 


. 


- .... 


l ;. 


por. Zieliński lflorjan 


--- 


. 


t 


L .. por. tpaszotta Razimierz 


Rok 1926. 


ł' 


*Jt 


. 


. 


poc. dfryckiewicz Wacław 


Zdobycie II. miejsca w Zawodach Konnych o Mistrzostwo Armji. 


Ekipa pułku w składzie: por. Skupiński na wł. 
"Naczelnik", por. Pieczyński na wł. "Gabryel", porucznik 
Nieszkowski na wł. "Delfin" i por. Cymerman na wł. 
"Mustafa" po rozgrywce z pułkami DOK. VIII. zdobywa 
w Warszawie II. miejsce w Zawodach o Mistrzostwo Armji. 


W tychże zawodach porucznik Pieczyński zdobywa 
III. miejsce w ogólnej klasyfikacji. 
, 


Do pułku zostali przydzieleni: rtm. Szeliski Sta- 
nisław, ppor. Przeniews . Józef, Grudzień Henryk i Szach- 
Bej-Krummel Szczęsny. 


62 


---- 


.  -'" 
'

 ł-:!'. 


II. nagrolJa 
.. C/ll;strzostwa !7lrmji"
		

/xv_lecie00066_0001.djvu

			. 


.
 


ł 


, 


. 


. 


rtm. C:{e/isk; Ctc:mislaw 


por, cprzenięwski Józef 


. 


. , 
.. 
. 
. 
, 
. 
. 


.. 


"- 


.. 


por. gru
zień (J(enryk 


poe. 5zach-CJJej-7	
			

/xv_lecie00067_0001.djvu

			,-- 


64 


- 


t 


i 


,... 
  " 
fJ 

.. "-,.. 
. .;.. \. 


, 
. 


..... 


- 


..... 


). "-, .
 
" 

 
ł"'; .... 
,...(
 


.'-ii' 
.'
"'"   


.. A 


... 


- 


..  


" 


-
 


""4 : 
 


'. 
-.. 


2!.  -:--: ....
- 


... 


.. 
-.... 


,. 


- "
JIi." 
, . 
. - 
, , .  


...._.._---
.-....- 
 , 


-,  


..;, ..,-... 
), \  .. 
.."'" 


, . 


'.. 


'I. 
, ł. 


} 


l. 


ł: f 


ł 


f '., 


. 


-. 


, 
, ,,,....-/ 

 '., ,I 
. lo, . 
. 
 


------  


ZlJjęcia z lJorocznych konkursów hippicznych pułku: 
1. rtm. ehojecki e
munlJ w skoku 2. CZ1
ział publ;czno
ci 


-- 


1 


] 


""" '. 


ł 

 
i 
I J 
l' 


f 


(I 


I
		

/xv_lecie00068_0001.djvu

			Rok 1927. 


....- 


Dnia 6 marca przybywa do Bydgoszczy Jego Eminencja Prymas Polski 
ks, Kardynał dr. August Hlond, którego eskortuje szwadron honorowy pułku. 
Z okazji tej ofiarowuje ks. Kardynał dr. Hlond okucie pamiątkowe na drzewce 
sztandaru. 


Zdobycie przez pułk I. miejsca w Zawodach Konnych 
o Mistrzostwo Armji. 


Ekipa pułku w składzie: mjr. Kosiarski na wł. "Elegant", por. Skupiński 
na wł. "Narcyz", por. Pieczyński na wł. "Kazik" i por. Nieszkowski na wł. 
"Odyniec" po rozgrywce z pułkami DOK. VIII. zdobyła I. miejsce w Warszawie 
na Zawodach Konnych o Mistrzostwo Armji. 


r 
f 


" 


. \{I 

, ;] 
. \\ ,,;... ił! 
, 
 ł v -.-
 J 
(t!:" ,....'"- l. )- 1'" . 

 "' "' , .J'
'''' " ' I 

. (, " 

 / '. ''-.- "'
 - 
 
.' -
"
 ..łr\ 
, 

 %?,/
/
. 
\" r;- ł 
'/" IT" , r. '" \ 
4- _" ,;f. 

 . ' ,.(', 
 . 
2i:
: 
- 'III' '> "", . 

h ',' 
 ts" 
'\\, ,.. 
r:Jm/Tf:PJ.'l'VO f?"9A WWO P (j,; \\ \ 
Ą "
-P2PLOA.\ JPOI(fY 
 , 'r 
 
,h \, . t;: 

 P r.-G/;;{j()V:
/l/le:C#t.-r1). :/(/ij l tCll \ c.r(' .
.... 

 I 
 ,J./ ./{L ,

 io..
'" 
_ ",
 I 

 ' }\
9.\
.
\

 

,
\: 
 
-
 0I\)'l. "I
C " 

' 
ti
 . 
. ..' 
.f' i'X' . ' __H'__. 
"5_ /' . \ 
'r
m.."'..... i
C1'£
'
", v,h _ .....
, 
'" 
- _ -. --- --- ". 
 " i?' \ 
:;.....' -
 ." - , 
. Ji.. .,....
--,. ..- 

 ' .;.
 ,., . '... ""-..., 
 
. -, ..:.; '& I -- \r< '\ 
 
.".--.-" '-: 
r' 
t;'J.j\.

 
 


\\. 
t.
. 
\ I
'\ ! 
 eJ OM-- 
Q 
PtYł\
. . 
:f
.r_, 

.;
. 


'
.
:

j 
_ 
.
""'. 


rT.r.łr ,
 


.
 
,. 
 
1t" 
" 


t 


. 


I 
..... 


..-....- 


q)yplom za l. miejsce w CJllistrzostwie !7lrmji. 


li 


65
		

/xv_lecie00069_0001.djvu

			W tychże Zawodach por. Pieczyński zdobył III. miejsce w klasyfikacji 
ogólnej. 


.... 


\. --.. 

 
- , 
. 

 - 
-=i - 
..
 :;:::z - 
- - 
- 

" 

 
-..;:::: 

 

.... 

 - --- 
- 


- 


=- 


("- 


- 


,. 


,,'
::
.& 
...:c....- . 


.. 


. 
j. - 


-- 


.-..-. 
 " 


--- 


:; 
- 

 

 


=, 


- 

 
.. 
 


1!!!.. - .::-
- 
ł--- 
 


.:: 


., 
.. 
., - 


,.- -" 
-
..,. ł---- --:: --łł'" 


- 
- 


'o: 
.. 


---  
- --- 


1. nagrolJa CJllistrzostwa !7lrmji 


Zdobycie I. miejsca w biegu patroli 3 Dywizji Kawalerji. 


" 


W czasie koncentracji 3 Dywizji Kawalerji w rejonie Szamotuł, rozegrany 
został Bieg Patroli oficerskich wystawianych przez wszystkie oddziały 3 Dywizji 

 
Kawalerji. Patrol pułku pod dtwem por. Przeradzkiego Stefana zdobył I. miejsce, 
uzyskując pochwałę w rozkazie 3 Dywizji Kawalerji i nagrody dla dcy i ułanów 
patrolu. 


66
		

/xv_lecie00070_0001.djvu

			Sukcesy pułku na polu sporłowem od 1921 - 19271 


Począwszy od roku 1921 do 1927 oficerowie pułku płk. Zahorski Sergjusz, 
mjr. Kosiarski Kazimierz, rtm. Chojecki Edmund, por. Nieszkowski Edmund, 
por. Pieczyński Bolesław, por. Stasiewicz Kornel, por. Dmochowski Czesław, 
por. Rudnicki Janusz, por. Cichocki Józef, por. Zieliński Florjan, por. Skupiński 


.. 


, .
 

 . 
. 
ł ł 
. 
. . 

 n 
 
, I 


 
c \'1' .. ł',:j . 
1"0- 
 . 
.. . . G, 
 1'" 
- ,"
, 
 -.-. 
Jł
' .....1 

, .', . r . 
. "' , I 
, .J I 

-'ł .. . 
 I." 
"" . 
. . .1 
ł - ' 
:łt 
 
t 'i . . - .'1 n ,fi, .. 
, 
.. .. ,.
 '- . . . . 

 

 "I 
ł 


ł -- 


',( 


'I 


J 


.' "r\
 


) 


ezęść nagr6l> honorowych pułku 


67
		

/xv_lecie00071_0001.djvu

			, 
. 


... - 


.. ,... 


. 


. !f 


-"II, 


\. '. . 

. -I 


.. 


f 1 


- .1 
'r ,,
 


I . 


\ ł 
I . 


\ 


\ 


(, 


\ 


- 
1.' 
-.;;... -   


. 


Szafa z nagco
ami honocowemi. 


, , 


, 


- 
-- 
-... 
,-. - - J J 
I 1 __.., I 

i '.' 
,l' 
l, 

 l 
.. 
I 
l' -r 
.... - 
I, 


..".  


00 
(,Q
		

/xv_lecie00072_0001.djvu

			Stefan, por. Cymerman Franciszek i por. Paszotta Kazimierz brali udział we 
wszystkIch zawodach konnych urządzanych w Warszawie i na prowincji, zdoby- 
wając oks>ło 400 nagród, z których część jako nagrody honorowe pozostały wła- 
snością pułku i przechowane są w Kasynie oficerskiem. 
W roku 1927 zostaje utworzony Klub Jazdy Konnej w Bydgoszczy z udzia- 
łem wszystkich oddziałów konnych garnizonów Bydgoszcz i Inowrocław. Klub 
ten przejmuje od pułku urządzanie corocznych Zawodów Konnych w Bydgoszczy. 
W tym roku otrzymali przydział do pułku: ppłk. Byliński Tadeusz na sta- 
nowisko zcy dcy pułku, kpt. lek. dr. Gadomski Tadeusz, por. Łaszewski Stefan 
i ppor. Dulski Zygmunt. 


'-- . 
I' 
, 
II .L " 


ppłk. qJyliński q:a
eusz 


, 
..- 
....... . 
, . 
.... 
 .. 
. /' 
, 
+ 4.. 
. \ 


por. fEaszewski Stefan 


kpt. lek. 
r, ga
omski g-a
eusz 


. 


l 

 


ppor. q)ulshi Zygmunt 


69
		

/xv_lecie00073_0001.djvu

			"ł #pt:" ' 
 
 
' 
 ' 
 " 
" '.,....
 . 
:,t
,' 'c

.- 
 
 
, .. :'
;
"': :t .: ,w ... \.: .,' 
'!'>: .

-

:- 

 
. .. 'I.'; 
 -\:" -" .. 
.,. , 4' " '" .. .. 

 ')t p. : .. '":'"; 
, 

 


I , 
\, 't" " 
, . . , 
· J
 ' ' 
.... .... " 
, 
l' ... ".. " , '. 

.
-'.... t 
4 
. 
'I", ..., .. 
. "'f:J" ., " 
.... "\ 
 
,., 
 

 i.
 


. "No",. 


'" 


.. ....... ., 


... 


"" 


'- 
- 


,. 


- 


.: 


--.. ..- 
.... ,+ 
, 


. 
.!.
  


, .. 
- ... 


'''"' 
,- 


-" ""', 
.. 
. , 


. 


." '.... 


.. 


....>łt- 


-- 


...... 


." . 


... 


"'""- 
.. 


 . ,,
., :. .., 
..... .-,' - 
.. 
 , 
, : , 
"- 
" .. 
. I' o' 
e . . 
:I, 
# 
....l 
...: 
\ 
". 
o 
. 
J' 


-, 


..... 


Ił- 
'\ 


\ 


.... 


ł 


\:. 


'. 


- 


'" 


'.t ...... 1t 
ł:'I::.:. ..' 

;r.,;." ." 
I
. 
_ I 


... 
.. 


. .,. " 
n- ,P'''/' . 
,. 
. 


;. 


.. 


.. 


..  ,,- 
k..l'" 
....... .. 
.- , 


o 7' .... 
.. ...,.. 


.., 


I- 
r.
 
'; ;::.. 
I 
(i 


. . 


" 


'. 


" . 


" 


"" 
.." 


" t.... ,. 
.....'7 ł:.. 

... ',
 
'" 


h 


-
 
,,' 
:-;..
 
....... V: ... 
... 


.;::. 


ł' ... 
I- 
i-' 
. "- 
I 
': . 
ł _'" . 
Ił 
" -:t. .
- 
"- '. 


.... 


. 
.... 
, . 


,  


'tY 


...,' 


-. ,,'" 


. 
. . 


J 
". . 
. 
.' .. 


...  


f 


.... 


., "\ 

 :"" , 
" 


'" 


.. 


CJJobyt zagranicznych atache wojskowych w pułłw 


. 


. 


...... 
ł- ,.r- '" 
" I 

 - .. 
, r_ 
$ s-' 
" 

.. 1::. .. 


ł. 
:' 
- 
'" 
... 
, 
-t., 
"J Ił 

 . .\ 
.. 
, 

 
i. 


.. 


,ł't 


Ol 


".. 

Y' 

 .,.... 


'" 
.t".' ;, 
'" 


-.. 


. 
, 


ł i
, 


'" 


.... 
, A 
'. 
". 


.. 
- 


ho 
"t" 


... 


, ...... 
. ,II 


... 


ta. 


o 
t--.
		

/xv_lecie00074_0001.djvu

			"". ..... .. j" "
(. .,. ..... . tli .. 
. -"'. \ ' '.... ' , ....J'-- .' L,",' "1:
"""", . ", 

. 
4...
. "; .....' . ':ł '.' ił" ' '... "'.,;.A _

"",oficerski pułku 


. 


;:u 
O 

 


- 
<.O 
tv 
00 


,.
		

/xv_lecie00075_0001.djvu

			.... .' .' 
 r.. .,J., d _:. ,'.,... ,J"e LI' '. .....'. ,... ...
 \... ',)

 
 ,
.. ." '.... ," --\ "" _ - .,..;Ir;"'". .

 
. , . 'łitt .... .,-:;.....-- Ił." 
...
 I..... " ...'\):."'t.... fI.t....
. ."':"'. .... Ą.....". -.." 
".ł ..".,.
,
 .. "- 

jj''''
 :;.t a..
.-ł.-..'
 .'1,' .':, ,'.
 
 ,., A
,. ,
,." . 
 ' 
 
S. 
 t '
<'''Jl'. '. .....
;,-ł--.... ."\;'-
' ;!- . '..
.,..' ...,..... '.1..1..... ',-; 
!i Ł 
;;- > 

.. . J# ,. .. :-tt"- '. · '.. J 
 -:..... ł.,
" J , t . .. .'{ , '",. ...,.c..-.,... ". 7 

. " ,c"',, ..Ji....... "'lo.:'''' ,I : ,ir.l"',d.,:.:..." · :'
i" :'ł"", ,1-.-;p ......... 
...., r....' , 'k." ... . ::y
:/. · 
., ".
':1.1j', ,-.' ........,..'.,,'t.:- ". 
:.. .,J' ...... t '
 
 ?

t+ 
 ł.;
 'if. . ....., ;,łr. ;(" . . ': .
 ':'iJ': . '
 .. 
' . "
'.
'
:"'" ...
 ...", ., 
, 
. .,:,. .: ".-!' ,.,..... .... r - ....
 - 1'.:., .1\ o' .' ,;, ..., . t':. '
'.J 
ł"" ,.,
,. , ' . 
,.""J" .'",.. '" ....
...... ł..... 
" ". U;ł.. ,...
, ... _.. 
...
 ,...:.ł::..- .....: . ......;.. "I.." 
"ł 
... ;... i/1 .... ".,: ' 
 ' '
,:;;. . p . " .. 
 .. , '1:. 4 
. .. 
 ., , ':; ł.:\.
 t . 
) 
, . 
'" l
 t . .. ". ....
., · 
. ....łi#r ,
-"-., .' -r-- e t ...
 II'-ł.....'t',. \ -' . ł't/o
 \}. , .. '''J ', , ' -ł-::"", ¥. . . -..
......i" ' .... '*
 , " 
 

 '... '..
" ....."i.'1.\Io... '.. , .....". ,
"...' .T _ . . .,..'H. ł1 '",.. 

, /...', . . ' 
: '... '. ,\", . 'J: \: 

 
,
, 

 '.
 ''\1. 
_..j...?ł ( '\, .. '

\-:.;: tti " .'
: 
 ..:.:.... . \
. 
.,..
... I . ... ..' j :.... .: .' 4' ..' ...., ..." .., -ęi(-' .' . ,'t' -- ł"" ") '
:.. _...., , ;:- $
 .. ł (i...... 
. . . -
 
\?-' ,. .. . ,7"11', ::--, 
C Ir
 '...:
.... \ l.. :e.., '." 
" . ,. . '
"'i
,'. c ":'j \ ,
 .... "\ 
 ." . ,. 
:o. #r ..
: . 
 
f \ . łt 
' .
 
 ,. 
.. '. ,_1
, '.. . .
,: ,_.
 :, 
, 
 ,... ''''.,'' .... -
 '- , .) 
 
.. f', J 
 . 'J". 
 ."., .
 _....I!I.., -..., , ".," 
 

 ..:.,' ......... 
 -...\.;, .,.
... p "ałt-

--"'46 ,'"..... 0. ..... 
"l'":.. 
.' \
, t .
. :.
''''' . "'

.
:
....
. .¥
'h 
 .
:' '4. ".,'," ,":, t ..
 ." 
... , ..*" 
 
" "r"
 t '\" :" ,,
..' -, 

 ." K.
 
,
 . .

 
..-"
 ;,. 
. 
 '". · '. -..: ..... 
, ")o. ..\, '- '#_ 
 

 . · ". 
.. , ..łt.. 
 ..... '4łt'... &. :r , ... 
 
. 
. 
 . 
 , 
.... "I _I 
.ł.' 
 ( .. i J-p , _
 
- ,1';" '. 
 ,; 4' ..., '," .... . .....
.:
 ....,.. 
.., ...... 
'\. 
 t ... .. ." ' . 
, . ... _ .a. . ... ,,\.. 

- "'....... ... . ..... .. : ...... - '..,.". 
.' ,..i,.. 


. 


( 


.... "' 

 

 _...'
 
'.

f 
.! 
.,. ...!"..... 


,. 


I':' 


.. 


.. 


'-".,. , , 


'r;t' , 


....
 


. '"t 
..""', 
:f  


- ,..". 
1':: 
 
"'. 411""" 


......'" '"  
"II" 
 ...' 
\'''' )i 
'" . . .. , "- 
: \.. , , tt 
" 
- 
V , .'"'. 
'!>. bJ 
tJ 
 . 
. 
/ 


.. 
, 


. . 
. 

 

 

 
., 
1: " 


"ł:' . 
. ,tI 
. ł 


, 
 .. 
.- -  


... 


"';' 
,... , 


.- 


__t... 


.... . 


,;} 
,fi 
.. 


. 
.. 
;
.. 


ł!t! 


-
 


. 

,.. ' 
"t " 


... 


. iL . 
, .'
 


ł-"- 


:
 


'. 


. 

... 


- ' 
"". . .......
...: 9. 
..!-
s:,.
 
 
-
,'
 . - 
: " : J!!"
: 
'. 
-: " '(. 
...'

 
: " 


..- 
,'" 


. 
1,. 


t 

... 
-
 ,\' 
... 
 \. 
-. " 
.ł- 
,.. ...., 


\,
'-,' ,'. 
'
t. 
. 


.,., W' 
"'. 

:- 
',., : .. 
'" ' 
.
 


. 
..' . 


.,., 
. 

, . 
f

t=:- i 

 
t 
. 


- 


....,.. 


,
 


... ... 


" 


.' .... 


.. 
. , .. 
.." "". 
. .. '. 
,: 


o 


.  ......\ 
:.. ,. 


"\J;'
 


'\
 
... 


," 
 


i' 


ł 

 ... 
, 
 
" 


,..-ti 
 
,.. 

,... 
 . \,., '''y' . Jn 
. 
. 
" 
... . 


. \ 


. 
 . 
, .';\- ,", " 
'aj 
 A, .... 
. ł iJ 
 
# ':. 
\. I, \ 
 
t'..- 
' \ 
- 


I.' 


'" 


(, 


lIP 


.. 


t:;: \
 ...;.. 
- ;... 110. 
. - 
--r' 

 ...- 
.. --- 


-, 


- 


.. ....."11-= 


..... 
....:..:... 
'- - 
....." 
.. -'.1ł 
 "'-. 
.. ->"" - -- --o 
_ 
........ --- 
---.. 
-"'- #IIo,-.A._ 
..: 
 ........ 
 - 
. ..... .., 


. 


'11Io':' .... 
::....ł-- 
 
.... .. ł).;,... 
. ,;;........, 
.....'- ..... 
-ł' . "- ..... - 
..... ..' .., ... 
-, 


- 
- 


.. 


, 
.. 


'0 .Ił. 


"'" ...--
 


...' 


....  


q)rużyna q)cy i orkiestra pułku 


e-.ł 
t--
		

/xv_lecie00076_0001.djvu

			W tym roku zostali przydzieleni do pułku: por. Cetnerowski Józef i ppor. 
Murowicki Mikołaj. 


. 


, 
, 


\.... . .... I 
.. 


. 


+ 


. . 


por. eetnerowski Józef 


ppor. Qllurowicki Qllikołaj 


Rok 1929. 


Zmiana na stanowisku d-cy pułku. 


W myśl rozkazu M. S. Wojsk. Dz. Pers. Nr. 7/29 płk. Brzozowski Rajmund 
zdał, a ppłk. Byliński Tadeusz objął 16/2 pułk ułanów Wlkp. 
Dca pułku płk. Brzozowski odszedł z armji w stan spoczynku, zastępcą 
dcy pułku został major Kosiarski Kazimierz. 


Obchód X-lecia pułku. 


Pułk obchodzi X-lecie swego istnienia. Na uroczystość tę przybyli dawniejsi 
dowódcy pułku, delegacje pułków brygady, pułku Huzarów Estońskich, garnizonu 
i oficerowie rezerwy. 


73 


.
		

/xv_lecie00077_0001.djvu

			'.' 
.... " 
i 


... 


'" 


.. ' 


Q . 


.ot .. ,. 
-ł " 
, . ł 
, 
,,' 

 " 
Ą.. 
...
 , 
.. ...... 
'I( 


. 


."" 


J> 

 


...' 


.> 


" 


.. 


. 


l) 


"\. 


'" 
.. 
ol<'  


.. 


, 


{ 


, , 


,. 
.,.. 


. 
.. 


;ł- .... I 

t ',
 . 
.
.. , 


..... 


. 
p",,;... 


r; . 
..... 


 


... 


-}. 
 


.. 
.... 


_"'C. 
.. 


, 
",. 


.\. 


... 
... 


.. 


ft' 


." 


. 
. i ' 
,. 
 . 
.t 


..,. 


J. 
, .- 
.t-
( 


'.. ' 


.. 


.. 
. 
. 


t 


'- 


--- 
}f( I. V 
., 


.1 


- 
 
,. 
- 


,. 


t .... 
"i ł.. 
-..... ,J " 
. J 1r 
\ 
. \ 
. . 
" ... 
.. 


.' 


\ 


r 
.. 


Przemówienie 
cy q)ryga
y :Raw. gocuń pl/l. 
YDI. 
r. £7lbrahama {Romana 
na obie
zie żołnierskim w czasie 2e-lecia pułku  
t-...
		

/xv_lecie00078_0001.djvu

			XIV. Brygada Kawalerji w skład której wchodził 16/2 pułk ułanów Wlkp. 
zostaje rozformowana. Pułk wchodzi w skład nowoutworzonej Brygady Kawalerji 
"Toruń", dowódcą której zostaje płk. dypI. dr. Abraham Roman. 


Zdobycie przez pułk II. miejsca w Zawodach Konnych 
o Mistrzostwo Armji. 


Ekipa pułku w składzie: rtm. Skupiński na wł. "Narcyz", por. Pieczyński 
na wł. "Płatowiec", por. Nieszkowski na kI. "Pociecha" i por. Cetnerowski na 
wł. "Ozon" po rozgrywce z pułkami DOK. VIII. zdobyła II. miejsce w Zawodach 
Konnych o Mistrzostwo Armji w Poznaniu. W tychże zawodach por. Cetnerowski 
zdobywa II. miejsce, a por. Nieszkowski 111. miejsce w klasyfikacji ogólnej. 
- 


.. 


.. 


.- 


"\ 
.

 4 
,r' 


"'- 


, I' .......-.; . - . I .,. 
.. . 
 It '\' . 
J ..._ 
 . _ 
....... ,
, (
 . 
1 . 
 :)i 
 . r 
 
 'ł
 
 '
 
-
-_. ( 
I" r..:ł-
.. ' 
.. 

l
r\.
 - (
 "1 J,
. . 

-	
			

/xv_lecie00079_0001.djvu

			, . -. i
 ('
 WODy - 

O

RZ-o STWO Ą kOi\!. 
,.
OO
\ 
YP)LQ)l
 /(ł1..; )1t
 
'" 

Q)PtTQ>\
> 
,. .'
 


.' ...,.. 
 

{ " 
.... 
( 4' 
4 
. , 
" . 


, 

\ 
:
 '. ' 
 
. 

. _...- I 
"'''' ,
,.;, l, _ 
l '
.-" - ), 
 
,,
 ;
 
:; ł, 'ii 
 .
" " . 
- _. 
 " \1'
" -ł 
,. J \ .- 
 
- 
 :-.....,;.,. ;
 t'\ . 
 'ł":'" " 

""..... 
 
 
 . .. . 
- 
 f". 
 ';'
 . '- .....
 f{..:- 
.-- tir')
..ł
 


. 
; 
...... .'Ą 
WYDANY ZESPOŁOWI 16 P.Ut...W SKŁACZlE: 
RTM. 5KUPłNSKIEGO STEFANA 
POR. PECZYN5tOEGQ BOL.E5t.A\IIA 
POR. N1ESZKO"oN5KIEQO f:DMUNOA 
POR. C£TNEFtO'JlSKlEGO JOZ£FA 
ZA UZYSKANIE 11-60 MIEJSCA 'IN ZA\W'ODACH 192.9 R. 
, 90 ł-!'.." S7£F D£PARTAM
NTU KAWALERII 
*t:> łI 'ą" 
 
 
.. '... . M.S.W. 
. :W L /".. 

/ 
tał. I
 
 -; 


 
 J 
.,.-
 


q)yplom za /I, miejsce w CJTlistrzostu'ie 9lrmji 


76 


,
		

/xv_lecie00080_0001.djvu

			Rok 1930. 


W miesiącu lutym pułk maszeruje do Torunia, gdzie bierze udział w defila- 
dzie przed Panem Prezydentem Państwa prof. dr, Ignacym Mościckim z okazji 
X-lecia oswobodzenia Pomorza. 


W roku tym w zawodach zorganizowanych przez C" W. Kaw. w Grudziądzu, 
por. Nieszkowski na kI. "Pociecha" zdobywa I. nagrodę na konkursie hippicznym 
Im. Pana Prezydenta Państwa. 


Przybyli do pułku mjr. Arnoldt-Russocki Juljan na stanowisko zcy dcy pułku, 
ppor. Mikosz Stanisław i ppor. Thiel Edmund.  


.' I 
.. 


, 


+ 


mjr. q{rnoMt-
ussocki Juljan 


&. 


, 
') 


1"' 


. 
..... . 


, 


. 


, 


. 
,r 4/ 
. 


.  


ppoc'- QT{iko$z Stanisław 


ppor. ghiel G
mun
 


77
		

/xv_lecie00081_0001.djvu

			Rok 1931. 


W roku tym przybyli do pułku: ppor. Pigłowski Roman, ppor. Białoszewicz 
Włodzimierz i ppor. lek. wet. Mielnik Jan. 


. 
" .. 

 
. '\, 
\ 

 II' 
.. 
", 


y 


.... 


. 


.... 


I 


. 


. 


ppor. Pi!}łolL'ski 
oman 


ppor. lek. wet. C!lliel"ik Jan 


Rok 1932. 


Zmiana na stanowisku dcy pułku. 


W myśl rozkazu M. S. Wojsk. Nr. 3110/0 g 
10S/B. Pers. z dnia 27. I. 193
 r. ppłk. Byliński 
Tadeusz zdał, a ppłk. Heldut-Tarnasiewicz Edmund 
objął 16/2 pułk ułanów Wlkp. 


, 


Dotychczasowy dca ppłk. Byliński Tadeusz 
został Rejonowym Inspektorem Koni w Brześciu n/B. 


, 
. 
..,. 
Ą 
. 
4 
. 
, , 
.. 
, 
, 


ppłk deeMut-9"'arnasiewicz G
mun
 


78
		

/xv_lecie00082_0001.djvu

			ri"ł.. 
. 
+ 


. 
t"" 


...' 


...... ..0. 
.
 


--.J 
CD 


r- - 


- .";--
 
I(. 

" . 

: 


-- . 
... . 
.... 


. ....
. , 
:t 


. 


- 


'.  


.. .'. 


- 


... 
. 

 
.... 
.... ../ -- 
'... . 

..... -: -: :M. ... 
 -:- 
:=ł1" +. :.........e:. .
..", ,. 
'-" -'. · t. ': · 
. . 'V. 
o · . '-"t. 
o' ... t 


- 


CI- 


..... 


.. 
-2- 


... 

 
- ""łf "" 
. 
,......., 
· ł 
.  
. 
.
, 


, 


.' 
.;J. 


O-  
. 


\' 
'to 


,
 


,. 


" 


. 


:
 


. 
_&r..._.....łr..:. '\ 
.... 
- *";.. 
.......'" 
... ... 


-. 


.:. 


" 


l' 


.,...- 
- 


1- 


4_ 
- 


... 


-- 
05- 

-: 
-...: -
 
\;: 


.. 


=, 
. 


" 
. 


J 


. 


.... 
......... 
. ... 
. . 
+ 


o' 


---,. 


... 


. 


. 


Pożegnanie ppłk. qJylmskiego 9"'ac'Jeusza 


;. . .., 
. .., 
... 
. 


.... 


I' .
' .. 


 


'Ą 


l. 


'. 


. 

 


.. , 
';" . 

...- 
.. 


- 


... 


,... . 


. ..... 


to 
.. 


.,,- 
. + "!: 


. 


... 


-  


ł. 


- 


. 
" 
" 
. ,. 
\. . 
, 
O' 
. 


-
		

/xv_lecie00083_0001.djvu

			Zdobycie przez pułk III. miejsca w Zawodach Konnych 
o Mistrzostwo Armji. 


. 


Ekipa pułku w składzie: rtm. Pieczyński na wł. "Tygrys", rtm. Paszotta 
na kI. "Trema", por. Cetnerowski na wł. "Ozon" i ppor. Mikosz na wł. "Poryw- 
czy" po rozgrywce z pułkami DOK. VIII. zdobyła III. miejsce w Zawodach Kon- 
nych O Mistrzostwo Armji w Krakowie. 


.
 
''', 
, 
I " 


/ 


( 
I 


\. 


. 


\. 


\ \. 
" '\ 
"." 
" " 


. C" (' 
,Ii "a 
. 
 -:-łłłł- ....-\ , ." 
I 


lo 


, 


\ 


.. 


, 


j 


- .... 


.. ...:...- 
lo 


, 
, 


OOiUC.1N£ ZAWODY KONNE O MISTRZOSTWO ARMJI 
DY[?>LO
 S
O
TOWY 


/ 


ł 


.. 


ZESPÓl:. 16 PUI:.KU UI:.ANÓW w SKł:.ACZIE: 
RTM. PASZOTTA KAZIMIERZ NA KL, TREMA 
RTM. PIECZYŃSI	
			

/xv_lecie00084_0001.djvu

			r 


., 


, . 


.. 


....
.,. 


... 
 
.......... -- ...-- .. 
..
 :!. ;;... . ...ł-- W 


. ......;.., 


,. .. 


'!. ""- - . 
 
.,,- '"ir "'" 


.. 


... .- 


... .. 


. ..."'- """'Ao..-- .-.-
 ....JL... --..- 
.. .Y.. -- -- __T_.. .....I" _ 
: 
" - 
- 
""4
 ;e.:.. 
 M Ala .. 


: 
 ,.J - ; -... 'IiII! 
-.c_
 
 ..... ___ .. .. _ .-=it 
... ... 
 
 -., 7 .... .......:_ _ 
- - 
. ... . ' . 
 .. . t'. .'- 9 " · 9 . ' * 
. · l ,. -. 
 . A ... ' · . - "'-1..: 
, i ..,' . ' -.. {, '. . ¥ 


-£- 
....... __e_ 


.. II.. 
._ 


.... 


... 


.. ... 
 


. .-? 


. 
. . " . 
9 
-- 
.- ' 


"'"=f 


. . 
. , 


.. 
 ") 
" 


....- 


I _..... 
.. ::.W' otoo.. 


, 
 

. 
. . . 


. - 
;:: .. '" -......-.. .. w... 


.. 


- 
.. .",;.  -- 
.... ..,; ...-'.;., .. .... '_. 

...a(
 '& 

 .. 


.
. .
 
 :

<: 
.:.::
: ;.

 
· 't -. <.. '& " -r 
 ..' · 
, · r}..r
 f: ....t..} 
, , 
 
t... ':'! . .:.. 

 . _ 
 J ... 
 ,. · 
" . . 
. ,..._.
 .. 
> 


. ... - &",. 
.. 
. 


.... 


. .. 


. ... . . 


.. 
. . 
l'
 


:t . . 
., . - 
" 
. 


.. 


. " 


- 
.  


. 
... ' ł '
 
. ---
J . 


- .. 
. . 


O<.
 
.... .. 
.' 


-, 
1.,:' .. 
. ..: 


.. 


" 


. . 
. 


... 


"\.: - 


, '" 


... ..... 'i 


ł 


- 
ol ł ".. 
, ' 
I 


J . ' 


.. 
- 
.. 


.... ł 


...... 


, 
. 


:........ 


.
 


1'"4 


.. . 


:... 


..- 
4. ,...... 


. 
- 


......... 
-- 


-- 


lo. 
.. , .. 
, 


- ':..Ile - 
.. .41........._ 


-. .- 
- .+.; ..  . .;,,! * 
 ;:*
 


-:łi 
 


- - 


J 
ł 
j 


w . _ _ 


w..... .... W _ .... 


-- 


- '. 


.,> .. ': 
. 


- 
 ł 
. "{ .;/--. 
-
' 
.. . f. '
." '. l . .
 

....... p.. "'\;.- 

.
 
  


. 
. 
r; 


.' ::"-
 
. . 
. -:-- . t:: .. ...'ł 


... .... 
,., .. - 
. 


..' 
..0-' 
 


..
 
. 
:a 


.
 


, - .. 
. . 


III. naBrO
a W CJllislrzoslwie !7lrmji. 


Zdobycie I. nagrody w konkursie im. Pana Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. 


Rtm. Skupiński na Zawodach Konnych w Gdyni w dniu Święta Morza 
zdobył na wał. "Promień" I. nagrodę w powytszym konkursie. 
Przybyli do pułku oficerowie: kpt. lek. dr. Jonscher Józef, por. Woszczyński 
Jerzy, por. Kołokołow Jerzy i ppor. Zarębicki Aleksander. 


81
		

/xv_lecie00085_0001.djvu

			· 82 


t 


,11'# 


kpt. lek. 6r. Jonscher Józef 


por. Woszczyński Jerzy 


.. 
..... 


. 


. 


. 


por J(ołokołow Jerzy 


ppor. Zarębicki £llleksan6er
		

/xv_lecie00086_0001.djvu

			. 


Rok 1933. 


Na Zawodach Konnych o Mistrzostwo Armji w Baranowiczach rtm. Paszotta 
zdobył V. miejsce w ogólnej klasyfikacji zawodników na kI. "Paradna". 


Z inicjatywy d-cy pułku ppłk. Heldut-Tarnasiewicza Edmunda zostaje wrę- 
czona przez pułk rodzinom poległych ułanów pułku w walkach o Niepodległość 
Ojczyzny legitymacja, świadcząca o ich chlubnej słutbie i śmierci na polu chwały. 


'1 


LEGIT1:
r ACJ"A N2 


IJPO'W AŻ
!AJ.,\C."- !lł9D'ZI
:F,; 


.. 
s. P. 


1p3j..:E;GJ:.:E
-o 
T W.-\.LK.-ł. CH D OS\'f:{)S-DDZ1-:.'HiE 
1)..J

.Z=WT 71' nOIUJ .1DJ.D-ł1)
1) "'11' 
'Z£R-"$A.n
 
11.<8 (
, JPUŁHU 1).....-ł.
.6'\\9. "'iljELKOP8L
KJ I"H D.D 
POS!lADA
IA. ODZ
AKI PAJ'jL\'j'K3-n'
.1 'rł:UO'1. 
PtIJz.łKJJ Z"-T"'I.ERDZO
EJ DZ. KOZI(. :tu.)'. 
;P..R. 
wo.J8K. ;u .ł Z D:W. 4,1'''. tD
5 IL I B07;U.-ł.Z:JKH 
D-TWA la (
) P1J
KIJ Ulf,łl,..
6"\\' WIELKO.t>3L81\. 
:tA - --- Z- DNIA. 


i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
.RZEWOD
'CZ"CY j 
ł 
KO'tJILUI ODZ
AKI J 
I 
P1.!r.KO
"'E.J . J 


DOw6DCA 
.. (2) Pł:&lUI tIr.A
6-łT . 
"'.-łG:!.8KłCR 


EegitymQcia 
la colJzin po poległych 


83
		

/xv_lecie00087_0001.djvu

			\. 


" 


. . 
. 


.
 
'." . 
. I' 


. 
, ... ., 


'. 


, -. 
;.. ..! 
 
e\: 
.-.' 


..
... . 
.... . 

 
,.. .:
 . 
,. ...., 
 ....- 
'
 


. 
, . ... 
"",,, ... 
 ... 
'00" - <'!:'.. 


.' 


.... 
. 
.. 


. ..
"" 
.... 


, 


'I  


. 
. . 
.',
'- 
,ot 


. 
l 
.....r. ./ 
łIo -{ 

 d I 

 t.. 
. 


.,\ 
'. " 


\ 


. 
.9...... ........... ... 
l" :- ..,.. ." .....
. - 

:... 
 . - 

:,&.A. 
 
. , ...,-' ...... ,. 
,;.. :..' '.' . ,i' " 
. _
 ....ii ł ....,,- 
.,' 
", .". . 
 r. 
" 
 -.. e;a.; 
 ł 
...... .

 
 
. ,.......;,;, 
.
;.t .
 
_ .
. . 
.., ,--:r
 
1 . 
 ,.. , 4 ,. 
.1IIf -.. ........ł- i 
.r" r  
'-... 
.. 

 '.:-C -. . 
., __ \ 
... 
 . ,....:-: . 
....
 . "".,. .. tr:' 
.. .. 

 
 .: r.i Ił 
. 
. n. .I 
 
. .fI" ,.. 
'.. '.
_"'" 11;., , 
.. .. 
 
 .:-. f 
-ł .
 '>......:'. ", 
....>,
 .. 

 ,v 'a "" 'ł , :",., ( :; .. 
. 


a 


.t 

 


('! :.t.\t 


.  


." 


-t' 


.. 


-ł- 


'\. 


.. 


.- . 


. 


.. 
" - 


. 


-' j 


. " 


,.... 
 ' . 
. ::::; 
... : 
V#' 
.. 


"- 


. .  . 


1 


. 
,:.... 
.- .... 
. ":'I') 

 


= 


. 


'1' _ 
./' ........... 
. ,\ - 
J -.- 
.eI. l 

...... 
-" ....... 


"-'\lłi"'" 
. . "" 
.-+... 
.. 
 
. .... 
.... 
. 


Ol' 
.'. 
t 
, .>Mi 
.., 
". '
4 
. 'Jf 
!
1 


'ę.' 


'\ 


., 


. .. 


-[}.. 
-. 
 


io.. 
.... 


.-: 


... ".. 


> 
:'
' 
-.; --- \ 
- 
.
 - 
....... , . 
.. 
\ ,. 
-:.. .' j 
.. 
- 
 
- 


..... 
. 


. .. 


" 


" 


. 
. 'lo 


- . 
, 


- \ 
') 
\ .. 
, t. 
!.. 


. 
.-. 
.. 


.J 


I  


. 
 ' 


, ,  '-.. 


.. 


gJołJoficecowie pułku olJznaczeni Jlczyżem Zasługi. 
ehorąży CJllory 'Leo
or. 
st. wachmistrze Świerczyk Wojciech. q)arcz Walenty. 
CJRałek '.fCanciszek. 'Larczyński deenryk. CJRichalski Wacław 
; wachmistrz q)u
ziak '.fCanciszek 


84