/Czasopisma_105_10_01_0001.djvu

			WYDAWNICTWO AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE. 


INDEKS 


OSÓB, MIEJSCOWOŚCI I RZECZY 


ZAWARTYCH W TOMIE VII 


SPRAWOZDAŃ KOMISYI 


DO BADANIA 


HISTORYI SZTUKI W POLSCE 


OPRACOW AL 


LEONARD LEPSZY. 


W KRAKOWIE 
NAKŁADEM AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI 
SKLAD GLÓWNY W KSIĘGARNI SPÓLKI WYDAWNICZEJ POLSKIEJ 
19 06 .
		

/Czasopisma_105_10_02_0001.djvu

			- 


\. 


. 
!lo 


() 6 O ,
 


t 


.
		

/Czasopisma_105_10_03_0001.djvu

			-=-- 


. '1 


I. 


INDEKS OSÓB 


wymienionych w VII tomie 


Sprawozdań kąmisyi do badania historyi sztuki w Polsce. 


Objaśnienie: Liczby w nawiasie oznaczaj!} czas. bez nawiasu szpalty, obok określenia fig. numer figury. 


->--«--  


A. P., monogramista il\uminator krak., (15 28), LVI. 
A-:J., monogramista ilIuminator, (1528) 57 1 , 573, fig. 13. S7S. 
Abel, ikonogr., (XII w.), 70, tabl. 1., drzeworyt lud. 453, fig. I. 
Abraham Władysław, prof., CCCXLlV, CCCLlII. 
Adam i Ewa śś., ikonogr., (XII w.), 68, 69, tab\. l. 
Adam ś., ikonogr., (XVI w.), 166, drzeworyt lud. 453, fig. I. 
Adelajda, córka Kazimierza, ks. kujaw. i łęcz., CXXV. 
Adelhauser, rytownik. (15 6 7) 553. 
Adelung Teodor, piso ros., CCXXll, CCXXlII. 
Adlerszten, generał szwedzki, (1703) CCCXCI. 
Agricola Jan, wydawca, CCXVIll. 
Agricola Rudolf, humanista, 211, 227. 
Albergati Capacelli Francesco, rys., (XVIIl w.), CCLXXIlI, fig. 6. 
Albericus de Mazowia (14 I 8), CXCI. 
Albert Fryderyk, ks., (1569), 281. 
Albert, wójt krak., 95, nota 5. 
Albert, bisk. krak., patrz Jastrzębiec. 
Albert z Rogoszyna, miniaturzysta, (1480), CXClV, CXCV. 
Albertrandi Antoni, malarz, (1790), CCLXIV, CCLXVI, nota. 
Albrecht, ks. pruski, CCVll, CCVIIl, zbroja jego w Nieświeżu. 
Aleksander VI., papie!, CCXCl. 
Aleksander, król polski, (15°5, 15 06 ), 3' 5, 3 16 . 
Aleksander, bisk. płocki, 47. 
Aleksy Michałowicz, car mosk., CCXXll. 
Alkuin, biskup Yorku, (758, 7 81 ), 73. 
Amann Jost, rytownik, XX, XXI. 
d' Amboise, kardynał, CCCXI, pomnik w Gallion. 
Ambroźy ś., bisk. mcdyolański, ikonogr., (XV w.), 87. 
Anastazya v. Wierzchosława, żona Bolesława Kędzierzawego, 
(XII w.) 39, 41, 46, 47, fig. 2. 
Andrauli hr. de Langeron, CCL. 
Andriolli, CCCXIV. 
Andrzej ś., apostoł, i
onogr., (1491), 189 fig. 36.; 441, (1504) 
5 68 , 573 fig. 9 mini.ttura w Petersburgu. 


.J.... 


Andrzej ś. zwany Źórawkiem, kult, 29. 
Andrzej II., król. węg., (12' 7), LXXV. 
Andrzej, arcyb. gnieiń., (, 505), 315. 
Andrzej, wikaryusz w Strzeżowie, (148,), 308. 
Andrzej z Źarnowca, kopista, (1430, 1433), LVI, 411, 4'7. 
Andrzej, rzeźbiarz, (1443, zm. około 1481), CXCII, CXCIIl. 
Andrzej, złotnik, (XVJ w.), CCLXXXVJ, CCLXXXVIll. 
Andrzej, krawiec biecki, (1518), 323. 
d'Angouleme, księżniczka, (1830), CCXLlI. 
Aniołowie, ikonogr., (Xl w.) 55 fig. s; (XII w.) 67, tabI. I, 
medalion I, stworzenie; (XIV w.) 400, 401 fig. 3; (XV w.) 
17 1 , (149 1 ) 188, 431 fig. 17, (1467) 43 2 , miniatura, 440, 
44 1 , 444, 445 fig. 23; (XVI w.) 171, 561 fig. 2. 
Anna Ś., ikonogr., 202, ( , 5 II) 319, 465 kult i drzeworyty, 
CCCLVJ, (1513) CCCLVII kult. 
Anna ś. samotrzecia, ikonogr., (XV w.), 85, 86 fig. 4, 100; 
(XVI w.) 140 lig. 18, 202, 220, 559 fig. 1. LXXXV. 
Anna Jagiellonka, XXV, CLXXXVI. 
Anna, ks. mazow., (1500) XXXVIIl, CCLXXXIX, CCCLXXXVIll. 
Anna, siostra Zygmunta 1II, królewna szwedzka, CXVlII. 
CXXXIJI grobowiec, CXXXIV -CXXXIX. 
Anna Katarzyna Konstancya, córka króla Zygm. Ill, CXXX. 
Antoni ś., eremita, ikonogr., (1Il w.) 530. 
Antoni ś. padewski, (XIX w.) 456, 467 fig. 9, 10 drzeworyty 
ludowe, 465 kult w Polsce. 
Antoni, malarz, (I 5 12) 234. 
Antoni, ślusarz, (1775) 610. 
Antoni, szklarz, (1771) 608. 
Antoni, szwagier JaGa Bonera w Landau, CLXXXIV. 
Antoniewicz Mikołaj, złotnik ormiań., (XVII w.) 256. 
Apolonia ś., ikonogr., (XV w.) 203. 
Apostołowie śś., ikonogr., (XV w.) 202. - Zesłanie Ducha ś., 
(14 6 7) 433, (XV w.) 440, (1504) 5 66 fig. 7. 
Arclarin Franco, kamieniarz, (I 557) CXL VI, CXL VII. 


I 


, 


.-
		

/Czasopisma_105_10_04_0001.djvu

			3 


INDEKS OSÓB 


4 


Ariutowicz Lazarz, złotnik ormiań., (XVII w.) 25 6 . 
Arrighi Franciszek, (XV w.) CXXV. 
Artaud F., członek instyt. i dyr. Muzeum w Lyonie, CCXXlII, 
ccxxvr, CCCXCIX. 
d'Artois, hr., (1814) CCXLIV. 
d' Artois Mahaut, hr., żona Ottona Burgundzkiego, (131o) CCCX. 
Arztów rodzina z Weissenburga, CLXXIX. 
Athlawanti, mieszcz. jarosławski, (1636) CCCXc. 
August III., król. pol., (1752) 588, 596. XCI. LVI. 
Augustyn ś., XXXVI. 
Augustinus, malarz z Poznania, (1437, 1446) CXCII. 
Augustynowicz Piotr, złotnik ormiań., (XVII w.) 256, 26 3. 
Augustynowicz Szymon, złotnik ormiań., (XVII w.) 256. 


Babobanek, rotmistrz królewski, (XVII w.) 263. 
Bacciarelli Marceli, malarz, 590, 593; (1787) CCLXIII,CCLXIV 
CCLXV. 
Bachczyński, złoto lwowski, (XVII w.), 268. 
Baczyński, zbójnik tatrzański, 459 drzeworyt. 
Baer Marcin, (1528) 329, 330. 
Bajer Jerzy, rajca biecki, (1515, 1516) 320. 
Balczer, snycerz krak., (1533) 138. 
Baldner vel Balthner Oswald, odlewnik, (1569) XIV-XXI 
fig. 2-5; (1567) CCCLXXI. 
Balsamowicz Stefan, złotnik ormiań., lwow., (XVII w.) 25 6 . 
Baner Hans, mieszczanin krak., 94. 
Baner Jakób, kupiec norymb., 93, 94. 
Barącz, O. Sadok, Dominikanin, pisarz, 358. 
Barbara ś., (1467) 135 nola, fig. 17; (XVI w.) 141 lig. 19; 
(149 1 ) 185 fig. 35; (XV w.) 202, 203, CCCXIll fig. 21; 
(XVI w.) 205; (1512) 234, CCCLXII; (XIX w.) 456 
fig. 13 drzeworyt lud., 464. 
Barbari Jacopo dei, malarz, 197. 
Barnaba ś., CLXX, kult w Kleczewie. 
Barnaba da Mutina, malarz, CCCLXVI, CCCLXVII. 
Barrez, wuj Chodowieckiego Daniela, CCLXXIV. 
Barski Bazyli, x., (1754) LXVIII. 
Bartłomiej ś., ikonogr., (XV w.), 110, III fig. 14; (1563), 
LXXX, LXXXV. 
X. Bartłomiej, miniaturzysta krak., (1481) CCLXX. 
Bartłomiej, proboszcz biecki, (1434) 3°1; (14 6 9) 305. 
Bartłomiej, kramarz, rajca biecki, (1515) 320. 
Bartłomiej z Sącza, stolarz, (1486) 1 34. 
Barthniki Mikołaj de, kustosz płocki, (15°5) 315. 
Barthorius de Konin, kanclerz królowej, (1434) 301. 
Bartynowski Władysław, CCXXVIII. 
Baszkowski, malarz, (162 I) XXX VI. 
. Batory Andrzej, kardynał, 64, 74, XXXVIII. 
Baum Michał, (I 521) CCCL VI. 
Baur Daniel, drukarz tyrolski, Ccxrx. 
Bauschios, 585. 
Bayer Rupert, (XVI w.) 596. 
Bayet, pisarz franc., LXXVI. 
Bayr Melchior, złotnik, (1538) 108. 
Bazyli I, cesarz bizant., 538. 
Bedliński Mikołaj, scholastyk krak., CCLXXXIX. 
BedroB, złotnik we Lwowie, (XV II w.) 244. 
Bedrosowicz Jan, złotnik ormiań., (XVII w.) 256. 
Behem Balcerz v. Baltazar, (1488, 1500) 223, CXXII, 
CLXXXII, CCCLXXXII. 
Behem Hieronim, (1506) CCCLXXXII. 


Behem Mikołaj, wójt krak., (1375 - 1378) CCCLXXXrl. 
Behem Piotr, ławnik krak., (1301), CCCLXXXlI. 
Behme Paweł, ławnik, potem rajca krak., (1409 - 14 10 , 
14 12 - 1425) CCCLXXXII. 
Beme Hans, ławnik, nast. rajca krak., (1444-1451, 1453- 
1463) CCCLXXXII. 
Beme Piotr, ławnik krak., (1436), CCCLXXXII. 
Beier Jerzy, szewc biecki, (XV w.) 327. 
Bejer v. Beher Marcin, ołtarzysta w HieclU, (1518) 3 2 2, 
(15 2 3) 3 2 7. 
Bełdowicz Ignacy, XLI. 
Bełzecki Aleks. Stanisław, kasztelan, 252, 257, 268. 
Benedykt ś., ikonogr., (XVII w.) CCCXCIJI kult 
Benedykt XIII, papież, LVI. 
Benedykt z Koźmina, pomnik CCCXVII. 
Benedykt, malarz, (15°3) CXClII, CXCIV. 
Benigna ś., patronka Burgundyi, herma, (XVI w.) LXXIX, 
CCL. 
Benitendi'ch rodzina florencka, CCXc. 
Benitendi Orsino, ceraiuoli florencki, (1458) CCXCI. 
Benning Gerhard, odlewnik dzwonów i armat, (1610) CCCLXXI. 
Berecci Bartłomiej, archit., (XVI w.) CI. V, C('LXXV,. 
CCLXXVI, CCLXXVII, CCLXXIX. 
Bergner, piso niem., 494. 
Bernardoni vel Bernardonus Jan Marya, budowniczy, 
(1599- 1603) 522. 
Bernat, ks., CXXXIV. 
Bernhart, złotarz, (1485) I 50. 
Berthold, malarz i rzeźbiarz, (1363-143°) 151. 
Berthoud Henry, piso franc., CCXLVI, CCXLVlI, CCXLVJII. 
Bętkowski Józef J., proboszcz, (1746) XLII. 
de Białaczów, patrz Strasz Mikołaj. 
Betmann Jan Erazm, mieszcz. krak., CLXXII. 
Betman Seweryn, CLXXII. 
Betmann Wendelin, .mieszcz. krak., CLXXII. 
Beuchil Piotr, z Krakowa, miniaturzysta, (1393) CCCLXIJI. 
Białobrzeski Marcin, opat mogilski (t 1586) CLXVI. 
Bidziński Stefan, woj. sandom., (XVII w.) 5 8 6. 
Biechów Jan de, podsędek ziem. krak., (1518) 3 2 3. 
de Biecz Marcin, (15 2 9) 331, 332. 
de Biecz Mateusz, (I 529) 33 I. 
Biela Jan, rajca biecki, (1415) 299. 
Bielawski Jakób, kamieniarz, (1684) CCCLVlI, CCCLVIII. 
Bierak Krzysztof, złotnik lwowski, (1607) 264. 
Bing, malarz warsz., (1790) CCLXIV, CCLXYI nota. 
de Biskupice Paweł, kaszt. małogoski, star. biecki, (1434) 
300, (1435) 3 01 , 3 2 4. 
Blandowski Maciej, kan. krak., (1470-1471) 306. 
Błażej, malarz gnieżn., (1461) CXCII. 
Błażej ks., kaznodzieja polski, (1561) 347. 
Bniński Andrzej, bisk. pozn., CLI, (1438) CXCI, CCXXX. 
z Bnina Piotr, bisk. włocławski, 89. . 
de Bobirstein Hynko, wójt, (14 6 4) 304. 
de Bobowa Staszko, (1393) 297. 
de Bobrek Jan, (1450) 303. 
de Bobrek Jan, kaszt. biecki, (1450) 303. 
Bobrowski Franciszek, (1692) CCXLIX. 
Bochnar Jan, hurgrabia krak., (1496) 312. 
Bochniewicz Michał, rajca biecki, (1782) XLI. 
Bocholt Franciszek, ryt., (1459-1480) 211, CLXX, CLXXI. 
Bock Włodzimierz, 545.
		

/Czasopisma_105_10_05_0001.djvu

			5 


INDEKS OSÓB 


6 


Boetticher, 503, CLXXXIX 
Bóg Ojciec, ikonogr., (XII w.) 67 tabl. I, 68; (XI\' w.) 40-\-; 
(1433) 4 [3 fig. 7; (XV w.) 440. 4.P lig. 22; (1504) 566; 
([ 60 9) XXII fig 9. 
Bogdanowicz Grzegórz, Iwow. złotnik ormiań., (XVII w.) 256. 
Bogdański, dworzanin króla Jana III, 251. 
Bogufał, (14 8 4) 309. 
de Bogumiłowice Michał, kaszt. lubelski, (1409) 299. 
Bogusz, (1518) 324. . 
Boim Jerzy, złoto lwowski, (XVII w.) 254. 
Bokszyce Jakób de, dr. dekret., (1496) 313. 
Bokum Jan, bisk. przemyski, (1716) CCCXCI\'. 
Boldu Giovanni, malarz i medalier, (1437 -- '468) CCCXXI. 
Bolesław Kędzierzawy, książe krak., 39. 
Bolesław Wstydliwy, ks. krak. i sand., LXX\'. 
Bolesta, dostojnik krak., (1399) 298. 
Bon Henryk, wójt w Bringen, CLXXXII. 
Bona Sforza, XXIII-XX\' fi
. II grobowiec, (1532) CLVł 
medal, 449 modlitewnik, CCLXI. 
Bonaparte Paulina, (1807) CCXLIV. 
Boner Andrzej z Landau, mieszcz. krak., CLXXII, CLXXXIII. 
Boner Franciszek, (1525) CLXXXIII. 
Boner Fryderyk z Landau, mieszcz. krakowski, CLXXII, 
CLXXXIIl. 
Boner Hieronim, sołtys z Kolmaru, piso niem., lXVI w.) 
CLXXXIII. 
bł. Boner Izajasz. kult. CCXXXnII. 
Boner Jakób z Landau, mieszcz. krak., CLXXII, CLXXXIII. 
Boner Jakób jun., syn Jakuba, CLXXXIII. 
Boner Jakób, syn Seweryna. (t 1577) CLXXXlII. 
Boner Jan w Landau, (t 1525) CLXXXIII. 
Boner Jan sen. z Landau, burgrabia i wielkorządca krak.. 
(15 2 3) 3 26 , XC, CLXXII, CLXXXIII, (15 (5) CLXXXIV. 
Boner Konrad, mieszcz. w Spirze, (1300) CLXXXII. 
Boner Ludwik, CLXXXIII. 
Boner Seweryn, syn Jakóba, burgrabia, żupnik, wiei korz. 
krak., star. biecki i rahsztyński, (1531) 332, (1544) 337 
(154 6 ) CLX, (1525) CLXXXIII,(1533)CCLXXX, CCLXXXI 
(1527) CCCL\'I. 
Boner de Balice Stanisław, syn Seweryna, star. biec ki 
i czchowski, (1553) 343, (1554) 344, CCCLX tryptyk 
z portretem w Jordanowie. 
Boner Ulryk, piso niem., (XIV w.) CLXXXIII. 
Bonerowa Elżbieta z Jordanów, żona star. bieck Stanisława, 
CCCLX 
Bonerowa Zofia z Betmannów, mieszcz. krak., CXL V, 
CXLVI, CCCXCVIll, CCCXCIX o pomniku. 
Bonerówne: Barbara, Helena, Magdalena, ( I 52 5, I 527) 
CLXXXIlI. 
Bonerów rodzina, 199, CLXXII, CLXXXII, CLXXXIII. 
Bonnin Jan w Aschaffenburgu, (1409-1418) CLXXXIII. 
Bordone Paris, malarz, ([ 538) CCCLXX 
Borek Stanisław Dr., kantor katedr., (1533) 144. LXXXIV, 
(15 22 ) CCLXXV nota I, (1533) CCLXXIX, CCLXXX; (1535) 
CCLXXXI, CCLXXXII, (CLXXXIV, CCLXXXIX 
Borkowski Jaśko, mozaista lwowski, (1779) 601. 
Borkowski Szymon, mozaista lwowski, (1776) 601, 611. 
Borzedzki Wojciech, (I 568) 348. 
Borzysczewicze Mikołaj, kaszt. małogojski, (1468) 305. 
Bosław Jan de, kan. i wikaryusz dyec. krak., (1499) 314. 
z Boturzyna, patrz Jakusz. 


---oIIł 


Boucher Fran
ois, malarz francuski, CCCXClX 
Boyze, kupiec wal'sz., (1703) CCCXCI. 
Bozdarzowski Hieronim, (1612 -29) 276. 
Branicki hr., CCI .XIII galerya. 
Breza, woj. pozn.. (1692) CCXLIX. 
Bricius Ś., LXXXIV kult na Wawelu, ręka. 
Brockhaus H., pisarz niemiecki. 544. LXX\'l. 
Broda Piotr, malarz warsz., (1508) 207. 
Brandi Jan, kaszt. spiczymirski, (1450) 303. 
de Branecz Grzegórz, kaszt. radom., (1450) 303. 
Breughel Piotr, malarz, CXXXII. 
Briere Gaston, pisarz franc., CCCIX. CDIII. 
Brochowska Katarzyna z Lawy, (1554) 525. 
Brochowski Feliks, sędzia ziem. zakroczymski, (XVII w.) 525. 
Brochowski Jan, wojski warsz., 525. 
Broscyusz Jan, 275. 
Briiggemann, malarz i rzeźbiarz, 15 [ . 
Brunetti Cosimo, sekretarz króla polsk. Jana III, 244, 258. 
Brzemiński Walenty, złotnik lwowski, (XVII w.) 253, 254. 
z Brzezia, bisk. krak., patrz Lutek Jan. 
de Brzezie Mikołaj, podstoli krak. (1435) 301. 
de Brzezie Zbigniew, marsz. dworu król., tl399) 298. 
de Brzostek Piotr, kan. kielecki, t f W 6 ) 3 I 3. 
Brzostowski Konstanty Kazimierz, bisk. wil., CCCIII. 
Brzostowski, rzeźbiarz krak., 186, 187, 192 nota. 
Brzozowski Feliks, malarz, CCCXIV. 
Brzozowski, malarz, (1790) CCLXIV, CCLX\'I nota. 
Buczacki Michał, syn Mużyły, (1450) CCLXXI pomnik. 
z Buczacza Muźyło, star. śniat., CCLXXI. 
Buczyński Adryan, (1541. (544) 337. 
Buczyński Jan, (15 02 ) 314, (152 8 ) 330, 347. 
Buczyński Stanisław, (1502) 314. 347. 
Budyński, prob. w KIC'czkowie, (XVI w.) 506, 507 nota. 
Bukowski Henryk, archeolog. CCXCII nekrolog. 
Buonarotti Michał Anioł, malarz, rzeibiarz i architekt, 
CCLXXIII lig. u rysunek. 
Buscius v. Buscenius Józef, budowniczy, 522. 
Butrymówna Anna, ([ 476) CLXXXIX 
Buźeński Stanisław, pisarz, CLXIV. 
Bystrzonowski Wojciech X., pis., 585. 


C. L., monogramista, ludwisarz, CC, CClX. 
Callot Klaudyusz, malarz, XCI obraz w Bychowie, CXXXII. 
Canavesi Hieronim z Medyolanu, rzeźbiarz, CCCLXXIII, 
Canova (sic), 592. 
Caraglio Gian Jacopo, złot., medalier etc. 108, CCLX, 
CCCLXX oraz nota 3. 
Carnot, prezydent Rzeczyposp. franc., CCXLll. 
Carosi Jan Filip, mineralog, (1781) 590. 
de Castellane, CCXLlI. 
Caulvucci Wilhelm, wysłaniec ces. Leopolda, (1661) CCX.XII. 
Carvatianus Jan, dziedzic Gorlic, (1496) 312, 313. 
deI Castagno Andrea, 127. 
Castillione Caspar, złotnik, 108. 
Cedronowie, Andrzej, Jan i Mikołaj, (146o) CXXXIX. 
Cellini Benvenuto, medalier, 265. 
Centnersheim Ulryk v., mistrz zak. niem, (1472) CLXXX. 
Challier Piotr, złotnik lwowski. (1773) 602 nota. 
Chamcowie, Adam, Albert, Jan i Seweryn, (I 59 I) CXXXIX 
de Chazelle patrz DechazeIle. 
Chlebowski Bronisław, 507, 508 nota. 


-
		

/Czasopisma_105_10_06_0001.djvu

			7 


.. 


IN[)EKS OSÓB 


Chmielowski Benedykt X., pis., (1745) 585. 
Chocinowicz Stanisław, złotnik lwowski, (1677) 247-9. 
Chodkiewiczowa Anna Alojza, 395 nota o portretach w JarosIa- 
wiu. (1636) CCCLXXXIX. 
Chodowiecka Krystyna z Morawskich, CCLXXIV. 
Chodowiecki Bartłomiej, (XVI w.) CCLXXIIl-CCLXXIV. 
Chodowiecki Daniel, rytownik. rysownik, malarz i emalier, 
CCLXXIIl, CCLXXIV. 
Chodowiecki Jan Syreniusz, uczony polski, (t 1726) 
CCLXXllI, CCLXXIV. 
Chodowiecki Wilhelm, kupiec berliński, (t 1900) CCLXXIV, 
Chojnicki Józef, malarz. ([774-1779) 602. 60 9- 6 '3. 
Chojeński Jan, bisk. przem., (1535) CLXVIl modlitewnik, 
CCLXXXVI, CCLXXXIX- 
Choisy A., piso franc., 546, 547. 
Chołodecki J. R., pisarz, (XIX w.) 358. 
Chomątowski Tobiasz, podstarości biecki. (1568) 348. 
Choroszewski Wincenty, pis., 594. 
de Chrąstow Mikołaj, wojski krak., (1435) 30[. 
Chrząstowskj Stanisław, (15 (8) 323. 
Chrystus: Bo:te Narodzenie, (1485) 79 fig. 1 rzeźba, (XV w.) 
202 rzeźba, 439 miniatura; (15°4) 567, 571 fig. 8 minia- 
tura, 568, 571 fig. 10 miniatura. - Dzieciątko v. Bambino 
(XVIII w.) CCCLXI w jasełkach. - Przedstawienie w świą- 
tyni 'przed obrzezaniem. (XV w.) 420. - Ofiarowanie 
w świątyni, (1504) 568, 569 miniatura. - Hołd Trzech 
kr:'lów V. MaRów. (XV w.) 202 rzeźby, 439 fig. 21 minia- 
tura; (1576) CCCLlX tryptyk w Jordanowie. - Rodzina ś. 
(XVI w.) 202 rzeźby; CCCXII fig. 20 U Franciszkanów 
w Krakowie; (1630) XXXII u Dominikanów krak. - Obrze- 
zanie (XIV w.) 404, 405, (1558) CCLXlI obraz. - Ucie- 
czka do Egiptu (XVI w.) 199 obraz, ([ 558) CCLXlI-obraz.- 
Między uczonymi, (1558) CCLXlI obraz. - Chrzest w Jor- 
danie, (1558) CCLXII; (XIX w.) 453 drzeworyt. - Chry- 
stus na osiołku: Wjazd do Jerozolimy, (1467) 433 na mi- 
niaturze, 177 w kościele Maryackim krak. - Umycie nóg, 
CCLVllI fig. 1. - Wieczerza Pańska, (1491) 185. 186, 
4 1 9; (XVI w.) 124- 130 fig. 15-16 rzeźba, (XVI. XV w.) 
12 7, 128, (1508) 215 rzeźba, (15°4) 564 miniatura w Pe- 
tersburgu. CCLVllI fig. 1, (1558) CCLXI rzeźba, (XIX w.) 
454 fig. 3 drzeworyt polski. -- W ogrodzie oliwnym (XV w.) 
200 fig. 38; (XVI w.) 166, 167 fig. 28. 168, 169, 173 fig. 29, 
21 7; (1504) 5 6 5 fig. S miniatura; (1558) CCLXI rzeźba, 
CCLVllI fig. 1. - Pocałunek Judasza v. Pojmanie, (149 1 ) 
18 5, (157 6 ) CCCLlX tryptyk w Jordanowie. - Przed Pi- 
łatem (1491) 185. - Ecce homo, 163 fig. 24, 166, 169, 
170, (149 1 ) 185, 186. - Koronacya cierniową koroną, 
(1493) 21 9 rzeźba, (1576) CCCLlX tryptyk w Jordanowie.- 
Droga na Gołgotę V. Dźwiganie krzy:ta, (1491) 185. 186, 
(XV w.) 200 fig. 38 rzeźba; (XVI w.) 167. 183 fig. 33. 169' 
173. - Scena zdjęcia iiukni przed Ukrzy:towaniem, (15°-1-) 
161 fig. 23, tab I. III, 165. 225, haft. - Chrystus na krzyżu, 
(XlI w.) 39, 42 fig. 2; (XV w.) 202 rzeźba, 420 miniatura; 
(XIX w.) 454 fig. S i 7, 464 drzeworyty ludowe. - Chry- 
stus na krzy:tu (sam bez otoczenia), (XV w.) 440, 441 
lig. 22 miniatura. - Ukrzy:towanie (XII w.) 78 fig. 20; (1491) 
18 5, 200 fig. 38, 202 rzeźby, (1493) 219 rzeźba. (XV w.) 
4 2 1 fig. I, 423 miniatura; (XVI w.) 165 fig. 23, tabl. 1II, 
haft; 164, 167 fig. 24 tryptyk; (1535) CCLXX obraz; (1558) 
CCLXI rzeźba. - Ukrzyżowanie: Chrystus między Mat- 
ką Boską i ś. Janem, (XIV w.) 399 fig. 2, 401 fig. 3; (1504) 


8 


5 6 7 miniatura. - Pieta (XIV w.) CCCJ .XIl rzeźba; 
(XVI w.) 168, 180 fig. 31, CCCLII fig. 57 rzeiba; (XIX w.) 
453 fig. 6 
rzeworyt ludowy, 464. - Zdjęcie z krzyża 
(XV w,) 200 fig. 38 rzeźba, (.....93) 220 rzeiba, (XVI w.) 
166. - "Lamento« czyli opłakiwanie ciała Chrystuso- 
wego, (XVI w.) 168, 169, 180 fig. 31 tryptyk, 181 lig. 3 2 
rycina W. Stwosza. I.XXXVIII fig. 33 obraz. - Zło:tenie 
do grobu, (1491) 185, (XV w.) 200 fig. 3 8 , 202 rzeźby, 
(1493) 220. - Zmartwychwstanie, (149[) 185. 200 Sal- 
wator, (1467) 433, (XV w.) 440 miniatury; (XVI w.) 168- 
170. 176, (15°4) 565 fig. 6 miniatura, (1536) CXL VIII fig 27, 
(1593) XXIV fig. 11, CCCLXIl rzeźha. - Chrystus w "Stu- 
dnic V. Misericordia. (XV w.) 439, 440, (XVI w.J CCXCII 
o. n. fig. 8. - Chrystus frasobliwy, siedzący, podparty, 
(15 0 4) 567 miniatura. -. Wniebowstąpienie P
ńskie, (14 6 7) 
433 miniatura; ([ 50-1-) 569 miniatura. - Chrystus błogo- 
sławIący (XV w.) 436 miniatura; (XVI w.) 196, 197 tab!. V 
202 rzeźba, (15 18) XXVIII obraz. - Chrystus w maje- 
stacie na tronie, (XII w.) 39, 42 fig. 3 w mandorli. 48 
fig. I; (14 6 7) 43 1 , 432 fig. 17 miniatura, 445 fig. 23, 448 
miniatura; (1838) 453 fig. 2 drzeworyt ruski. - Korona 
cierniowa, (XVI w.) 170 oraz nota 2. - "Krew« Chrystu- 
sowa 463 fig. 7,464, ([ 149) CCCXCIV kult. 
Chrystyan, król duński, (147 I) CCXCI. 
Chytil Karol, piso czeski, CCCLXIlI. 
Ciesielski Andrzej, pisarz, (157 2 ) 275. 
Cieśla v. CzesIa Joannes, malarz, (1446) 210. 
Cikowski v. Czykowski Mikołaj de Wojsławicze. kaszt. 
połan., star. biecki. (1519) 324, (1531) 33 2 . 
Claes, rzeźbiarz, (1442) 149. 
Clendmist Filip ze Sącza, pleban w Rozenbarku, (14 15) 299. 
de Clermont Robert, hr., CCLl. 
Cleynhausel, (1501) CCCL VI. 
de ClussenborchJerzy i Marcin, odlewnicy prag., (XIV w.) 217. 
Coder Walenty, rajca biecki, (1515) 320. 
Colas Oudard, rzeźbiarz, (XVI w.) 149. 
Colombe Michał, rzeźbiarz, (XVI w.) 149. 
Connor Bernard, 592. 
Copain Jan, pozłotnik, (XVI w.) 149. 
Correra Luigi, autor włoski CXIII. 
Corvin Jan, ołtarzysta biecki, (1546) 338. 
Cosimo III, wielki ks. tosk., 243. 
Cosmierowski Ceder, (I 5 17) 321. 
Courajod Ludwik, pisarz franc., 484 CCCIX, CCCx. 
Cox Raymond, piso franc., CCCXCIX. CD 
Coxus Leonard, humanista. 227. 228 na Spiżu. 
Creidler Jan, proboszcz hiecki, (1473) 307. 
de Crisna Jan, kaznodzieja niem. w Bieczu. (1503, 150-ł-) 3 1 5 
Cromwell, CLXXIX. 
Crowe i Cavalcaselle, CCCLXX. 
de Cusance Beatryksa, CCXXVlII. 
Custos Dominik, rytownik, CCXVIII. 
Cwikla (Czwikła) Mikołaj, (I495) 3 11 . (1516) 320. (1519) 325. 
Cyncerlink Mikołaj, mieszczanin biecki, (1395) 297. 
Czacki Tadeusz, pisarz. 7
 biblioteka. 417, XXXVII. 
Czajewski Wiktor, 504. 
Czapski Emeryk, CXCVI. CCXI. 
Czarnecki Stefan, CCCXCL 
Czarnecki, (1776) 61 I. 
Czarniawski Jan, ślusarz, (1771--1777) 608, 6[ I. 
Czarnkowski Andrzej, administrator dyec. krak., (1546) 338  


J
		

/Czasopisma_105_10_07_0001.djvu

			INDEKS OSÓB 


9 


j 


Czarnkowski Sędziwój, woj. łęczycki, star. gen. WieI kop. 
CXXIX portret. 
Czarny Jan, włościanin, (155 I) 340. 
Czartoryska lzabella Elżb. z Plemingów, (1791) CCLXY. 
Czartoryska Marya Zofia z Sieniawskich, 361. 
Czartoryska Maryanna, późniejsza księżna Wirtemberska, 
CCLXVI oraz nota, portret. 
Czartoryska Teresa, córka ks. Adama i Elżbiety z Flemin- 
gów, (1774) CCLXVI portret. 
Czartoryski Adam, ks. jenerał ziem podoI., CCLXXIII. 
Czartoryski August, (1739) CCCXClI. 
Czartoryski Teodor, ks. bisk. pozn., (1740) CCXXXI. 
Czartoryski Władysław, ks., 165. 
Czechowicz, ławnik lwowski, (XVJl w.) 254. 
Czermiński Jan, (1553) 340, 350, (15 6 9) 354. 
Czernicki G., pis., CCCXXIII. 
Czerwiński Józef, 592. 
Czerwiński Wojciech, kamieniarz lwowski, (1766) 603, 
Czesek Sebastyan, rzeźbiarz i archit., (XVI w.) LI. 
Czykowski patrz Cikowski. 
Czimmerman v. Czymerman Hanusz, złotnik, (1519,1550) 
139, 140, 3 2 5. 
Czimmerman Hans de Berlino, rzeźbiarz, (),. VI w.) 138, 
139. 140, 14 2 , 153, 154, 218. 
Czisłowski, (I 528) 329. 
Czomar Michał, rajca biecki, (14 I 5) 299. 
Czorczbogk Jan, dziekan gnieźn., (1553) 343. 
Czubek Jan Dr., piso współcz., L \'111. 
Czwikla de Strzeżow Mikołaj, (1481) 308. 
de Czyźow Jan, kaszt. krak., (1450) 303. 


J 


Dadurowicz Ariuton, złoto ormiań., (XVII w.) 256, 264, 268, 
26 9. 
ś. Dalmatius, (XVI w.) LXXIX herma. 
Dambniczki Stanisław, (1535) CCLXXXIX. 
Damner Jan, mieszcz. biecki, (1469) 305. 
Danckerts Piotr de Ry, malarz, (XVII w.) CCXXVII. 
Daniel, prorok, ikonografia, (XI w.) 55 we lwiej jamie, (epoka 
gotycka) 220 rzeźba. 
Daniłowicz Stanisław, (1580) CCCXIX pomnik. 
Daroń Albert, (148 I) 308. 
Datarius, w Rzymie, (1534, 1535) CCLXXXm. 
Daun B., pisarz współcz., 80, 83, 115. 
Dawid, król i prorok, ikonografia, (1433) 415. (1492) 136, 
(15°4) 563 fig. 4 miniatura. 
Dawid Rościsławicz, (XII w.) 539. 
Dawid, złotnik lwowski, (1776) 6°3, 61 I. 
de Dębno Jakób, podskarbi kor., star. krak. i biecki, (14 68 ) 
305, (147 2 ) 3 0 6, (1473, 1475) 3°7, (14
1) 3 0 8, (1487) 
3 10, (1497) 3 I 4, 32 I. 
z Dębna Jan, kanclerz, (1470) 305. 
Dębski Andrzej, złoto lwowski, (XVII w.) 254. 
Dechazelle Pierre.. Toussaint, malarz i przemysłowiec, (t 1835) 
CCXXIII-CCXX\'II, CCCXCIX, CDI. 
Decker Karol, malarz. CIII. 
Decker Paweł, malarz, XCI. 
Decyusz Jakób Ludwik, mieszcz. krak., CLXXII. 
Decyusz Jodok Ludwik, mieszcz. krak., CLXXII. 
Decyuszowie w Weissenburgu, CLXXVIII. 
Decyusz Justus, CLXXIl, CLXXVI, CLXXVIII. 
Dehio Jerzy, piso niem., 538, 551. 


r 


...... 


10 


Dembowska w Zakopanem, 453, 459, CCXXIX zbiory. 
Dembowski Antoni Sebastyan, bisk. płocki, (174 I) CCI, \ II. 
Dernorseszowicz Krzysztof, złotnik ormiań. we Lwowie, 
(XVII w.) 256. 
De Rubis, historyk franc., CCXL. 
Diehl Edmund, XCII, CXX nota: nekrolog. 
Diepenbecke Abraham van, malarz i rytuwn., (1596- I 67 5) 
CCLVI. 
Di11 Jan, rysownik, cm-c\', CCCXC\'11. 
Dima, protomagister, budowniczy, (1602) 549. 
Ditrich Piotr, rajca biecki, (1519) 324. 
Długosz Jan, dziejopisarz, kan. krak., '78. 179: I 
 I, (1470) 
3 06 , 49 2 , XXXVI. XCI. CCL, 5 86 , 59!. 
Długosz Stanisław X. w Źółkwi, CCLXIX. 
Dobiesław ze Senna, kaszt. wojn., (1421) 300. 
Dobner W., pisarz niem., CLIlI. 
Dobryło, (116.t-) 554 ewangeliarz nowogrodzki. 
Doliński Gustaw, pisarz, XXV nota. 
Dupont, pro( w Lilie, CCXL VIH. 
ś. Dorota, ikonografia, (q67) 135 nota lig. 17, (1491) 185 
rzeźba. (1496) 313 kult, (XV w.) 470, 475 fiR'. 19, (XVI. w) 
205 obraz w Cegłowie. 
Douay v. Douait, Douet, malarz lyoński, (1767) CCXXIV, 
CCXXVII, CCCXCIX. 
Drdzeński Paweł, altarysta kat. pozn. (1443) CXCIII. 
de Drewno Kasper, sukiennik biecki, (1565) 348. 
Drewnowski Ploryan Junosza z Dolecha, podczaszy i sędzia 
(178fi) XXXI. 
Drohojowski Jan, bisk. włocł., LXXVm infuła. 
Drwal Joannes, malarz, (1477) 210. 
Drzewiccy, (X\' w.) 450, XXXVIH rodowód. 
Drzewicki Bogusław, syn Andrzeja na Drzewicy, (t 1416) 
450 nota. 
Drzewicki Jakób, rycerz w służbie hiszpańskiej, 450 nota. 
Drzewicki Jan, proboszcz warszaw., 450. 
Drzewicki Klemens, kan. pozn., 450 nota. 
Drzewicki Maciej, arcybiskup gnieźn., (1535) CCLXXXYl, 
CCLXXXVIH, (15 I 2) CCCXXII. 
Drzewicki Mikołaj, kustosz sand., 442,45°, (1462) XXXVIII. 
Drzewicki Piotr, rycerz w służbie franc., 450, 451 nota. 
Dublowski Józef, majster murarski. (1779, 1780) 6°3, 614. 
Duch ś. w postaci gołębicy, (XlI w.) 67-8 tabI. I. 
śś. Apostołowie: Zesłanie Ducha ś., (14 6 7) 433,440; (15°4) 
5 66 fig. 7 miniatury. 
Duchnicz Melchior, jubilcr lwowski, (1683) 251, 252,271,272. 
Duhamel Albert, architekt i rytownik holend., (XV w.) 555. 
Duńczewski Stanisław, pis.. (1767) 585, 586. 
Dunin Piotr z Prawkowic, podkom. sandom.. (1468) 305. 
Dur Jakób, mularz krak., (1533) CCCLlII. 
Durantus Wilhelm, 41 I. 
Durer Albrecht, 128, 197, XC, CLXX\'II, (15°4) 5 68 , 571 
wpływ na miniatury, CCXCIV, CCCLlX wpływ na mala- 
rzy polskich. 
Durer Andrzej, złotnik, CLXXXI. 
Durer Hans, (1538) 108, CLXXXI, CCLXXX\'I1. 
During Heinca, XCU. 
Duringus Hartungus w Krakowie, (1316) XCIl. 
Durink v. DUTnik Stanisław, malarz i miniaturzysta, XCI. 
Dworzak Max, piso niem. współcz.. CCCLX \'111. 
Dymitr Samozwaniec, CXIV, CXVlI, CXIX. 
Dymitr Samozwaniec II, carzyk, CXIV-CXX.
		

/Czasopisma_105_10_08_0001.djvu

			II 


Dzieduszycki Maurycy hr., 597. 
Dzieduszycki Włodzimierz, archeolog. CIII nota: nekrolog. 
DziuJ'dzi, mieszcz. jarosławski, CCCXc. 


Eckius Philyropolitanus Walenty, humanista, (1516) 227. 
Edelestand du MeriI, piso franc., CCXLVIII. 
l'Egaree Gedeon, złotnik i rytownik franc., (XVII w.) ClV. 
Eitelberger v. Edelberg, piso niem., CCCLIII. 
Ehrenberg Herman, piso niem., CCLXXV nota 2. 
Eliasz, prorok, (1630) XXXII u Dominikanów krak. 
Eliaszowic w Czchowie, (150 I) CCLXXII. 
Eljasz...Radzikowski Walery, CCXXXVI. 
ś. Elźbieta biblijna, (XVI w.) CCCLX Nawiedzenie. 
Elźbieta ś. turyngska, ikonografia. (1493) CCLXXI, (XVI w.) 
CCCLXII obraz w Drogini. 
Elźbieta, król. węg., żona Karola Roberta, CXU. 
Elźbieta, król. pol., żona Kazimierza Jag., 156 fig. 21 portret, 
157 O. n. 175, 224. 225, (1504) XXXV portret. 
Elźbieta, kro pol., żona Zygmunta Augusta, 5H8, CLX pomnik. 
ś. Emmeram, (XI w.) 60, 61 fig. 13. 
Epischka Piotr, magister Curiae, (1395) 298. 
ś. Erazm, męcz., (XV w.) 205, 206, 209 fig. 42 rzeźba w ko- 
ściele ś. Marcina w Warszawie, LXXXIV kult. 
Erazm Ciołek, bisk. płocki, 559-5 6 2. 
Erazm z Rotterdamu, 183 nota, CCLXXXVIL 
Erazm ks., dr. med., prepozyt szpitala w Bieczu, (1545) 338. 
Ehrenthal M. V., piso niem., CXCVI, CCIII-CCXI. 
Erhart (Schreiner), stolarz w Rothenburgu, (XV w.) 153. 
Eryk, ks. szczeciński, 210. 
Essenwein A., pisarz niern., ..J87, VI, CCXXXIX. 
ś. Eustachy, (/467) 135 nota, 202 rzeiba. 
śś. Ewangelistów godła, (XII w.) 39, 40, 42 fig. 2, 43, 44. 
Eyck jan van, (/433) 150, 449, 450. 
Ezechiel, prorok, ikonografia, (epoka got.). 220 rzeźba. 


Fabian, bisk. warm., (1512) CCXXVłIł. 
Fabri Mikołaj, rajca biecki, (1415) 299. 
de Falkow patrz Piotr. - de Falkowo patrz Mikołaj. 
Farurej Jan z Garbowa, cześnik krak., (1434, 1435) 300, 
301, 3°2. 
Farurej Jan, mieszcz. biecki, (1516) 320. 
le Febure Fran
ois, złotnik i rytownik paryski, (1635 -- 1661) 
ClV. 
Feliński Franciszek, złotnik lwowski (1814) 270. 
Ferdynand l, cesarz, (1530) 215. 
Ferdynand II, cesarz, CLXXXIX. 
Ferdynand, arcyks. w zamku Ambras, CCXV--CCXVUI. 
Fetter Paweł, mieszczanin krak., (XIV w.) CXXJII. 
Fetter Piotr, senior, mieszcz. krak., (XIV w.) CXXJII, CXXIV. 
Fetter Piotr, junior, mieszcz. krak., CXXIJJ. 
Fiedorowicz Wacław, autor współcz., U-LU. 
Fiama Gabryel, bisk. z Chioggi, (t 1585) CCCXXI. 
Fierens Gevaert H., piso franc., CCXL \'1. 
Filip, malarz krak., (1598) 2 I 2. 
Fiol Jan, prepozyt szpitala we Frysztacie, (1503) 315. 
Fiol Schwebold, drukarz i hafciarz krak., 227. 
Firlejowie, LVIII. 
Firlej jan z Dąbrowicy, podskarbi kor., (1599) 582, 5 8 3. 
Firlej z Dąbrowicy Mikołaj, chorąży krak., (1505) 316. 
Floczko, celnik pow. wojnickiego, (1375) 295. 
Floris Franz, malarz flam., XXXVI. 


INDEKS OSÓB 


12 


ś. Floryan, (XVI w.) 203 w rzeźbach, LXXXIV kult na Wa- 
welu. 
Floryan Paweł, burmistrz biecki, (1502) 3 1 5. 
Flotner Piotr, medalier norymberski, XX. 
Fontana Battista, rysownik, CCXVIJJ. 
Fontana Józef, budowniczy, (1771) 593 nota. 
For, kupiec warsz., (1703) CCCXCI. 
Forn,ecki Stanisław, mozaista lwowski, (1778) 601, 612. 
Frąckiewicz v. Fronckiewicz, mozaista lwowski, (1779) 601, 
612, 613_ 
Franciszek, arcyks., (1791) CCLXV portret. 
Franciszek, kustosz kośc. ś. Michała na Wawelu, (13 2 5) 
CXXVI, CXXVU. 
Franciszek, snycerz lwowski. (1775) 602, 610. 
Freher Daniel, malarz krak., CCXXVII. 
Fredro Jerzy Bogusław, (1681) 252, 258. 
Fredro Stanisław, kasztelan czernichowski, 257, 258, 260, 
262, 266. 
Fredrowa, wojewodzina czernichowska, 251, 252, 253. 
Frerejean w Lyonie, CCXXVII, COl. 
Freudental Joh., odlewnik krak., (1434) 214. 
Fliedlander, dyrektor muz. berlińskiego, 83 nota l. 
Fristokiel Paweł, rajca biecki, (1415) 299. 
Froelichius, 585, 59 2 . 
Fryderyk I Barbarosa, cesarz, 73, XXXVIII. 
Fryderyk Jagiellończyk, kardynał, 222, (149 1 ) 310, (1494) 
3 1 I, (I 496) 313, CLIł nagrobek. 
Fryderyk, margr. brandenb. na Ansbach, 199, Xc.. 
Fryderyk August, królewicz pols., L VI. 
Fryderyk Henryk, CXXXIL 
Fryderyk saski, W. mistrz zakonu niem., (1496 - 1510) CC\'II. 
Fryderyk Wilhelm III, król pruski, CCLXIV. (/799) 
CCLXVlI.  
I 


Gabryel Kasper, burmistrz biecki, (1496) 3 I 2. 
Gaetani, kardynał, 196. 
Galle Franciszek Eliasz, kamieniarz, 5 8 7. 
Galii Leonardo, kamieniarz, 590, 59 2 , (1789) 593. 
Gallus de Jadra, Bernardyn, kust. krak., (1515) 319- 
Gałeczka, kupiec krak., (1703) CCCXCL 
Gałek Jan z Niedźwiedzia, pleban biecki, (1494) 31 I, (1496) 
3 12 , 3 2 5. 
Gałek V. Gałka Jan, dziekan i pleban biecki. (1499) 314, 
( 1 5 1 I, 1 5 1 5) 319. 
Gambich Mikołaj, rajca krak., (1397) CXXIV. 
Gantkowski Bartłomiej. kand., archidyakon krak., (1553) 343. 
Gardzina de Lubrancz Mikołaj, woj. kaliski, (1505) 3 1 5. 
ś. Gaudenty v. Radom, Radym, 46, 205, 206, 207 fig. 4 1 
rzeźba. 
Gautier Leon, hist. franc., CC.XLVII. 
Gawarecki W. H., pisarz, CCCXIV. 
Gedkon, świadek w procesie kanonizacyi ś. Stanisława, 19Ó. 
Gembalewiczowie Andrzej i Pelagia, mieszcz. jarosławscy, 
(17 8 9) 3 8 I. 
ś. Genowefa, ikonogr., (XVJII w.) CCCLXI-CCCLXIL 
de Geramb, br., CCXXIV, CCXXV. 
ś. Gereon, (1563) LXXX herma. 
Gerlach Jan, mieszcz. krak., (1397) CXXIV. 
Gerlach Stanisław, rajca biecki, (1516) 320. 
Gerson Wojciech, malarz i pisarz LXXVU, CCLXVłIł, ne- 
krolog, CCCXXV. 


ł 


-
		

/Czasopisma_105_10_09_0001.djvu

			13 


INDEKS OSÓB 


14  


GertrucU, córka.. Mieszka II-go, CCCLlII. 
Ś. Gerwazy, (1563) LXXX. 
Gesnerus, pisarz, 585. 
Ghirlandajo Domenico, malarz włoski, 127. 
Giedygołdowicz Siemion, kaszt. witebski, (1434) CLXXXIX. 
Giedgołdowiczowa Miłochna, (1476) CLXXXIX. 
bł. Giedrojć, CCXXXIX. 
Giedziński Stanisław, stolnik ziemi przemysk., (1684) 25 2 . 
Giergunt, mieszcz. jarosław., (1536) CCCXc. 
Gigli Edward, kamieniarz, (XVlII w.) 590. 
Giotto, malarz, CCCLXVI. 
Giovanni Pisano, malarz, CCCLXVI. 
Giovio Pado, CXXIX. 
Giwan de Komorze, star. lipowiecki, (1496) 3 I 3. 
Gniadek Jan, włościanin, (1551) 340. 
Glogier Zygmunt, archeolog, 460, 506. 
Gniady Stanisław, wójt z Jasła, (1519) 324. 
Gniński, opat lądzki, CCXI.IX. 
Godfrid Piotr, altarysta kość. Maryackiego w Krakowie, 
(1397) CXXIV. - 
Goliat, ikonografia, (1492) 136, XLIX. 
Golski Stanisław, wojew. ruski, (1607) 264. 
Gołębiowski Lukasz, pisarz, 40 I, 417. 
Gołubiński, prof. ros., 539 nota. 
Goluch, kanonik, (1320) 24. 
Gonzati Bernardo, pisarz włoski, CLIV. 
Gora; Jan, malarz, (1489) 210. 
Ś. Gordyan, 5 I. 
Górka Klemens, decr. dr., ołtarzysta kat. krak., (147 I) 3 0 6. 
Górka Lukasz, woj. pozn., (1464) 304, CLI nagrobek. 
Górka Uriel, bisk. pozn., CLII. 
Górkowa Osanna, (XIV w.) 95. 
Gorlicki Jan, (1447) 303. 
Górski Dr. Konstanty, CCXXX\'1I1. 
Górski Piotr, kaszt. nakielski, (15°5) 315. 
Górski Stanisław, sekretarz bisk. Tomickiego CCLXXXV, 
(1535) CCLXXXIX. 
Górski Wojciech, sekr. król., (15 0 5) 315. 
Gorzkowski Stanisław z Gorzkowa, (t 1649) 589 pomnik 
w Chęcinach. 
Gosiewska Ewa z Paców, woj ew. smoleńska, (1637) CCCII, 
cccm. 
Graber Maciej, (15 18 ) 323. 
Grabowiecki zw. Pogarell Stanisław, (158o) CCXVI, CCXVII. 
Grabowska Elżbieta z Szydłowskich, generałowa, (17 8 5) 
CCLXlII, CCLXV nota. 
Grabowski Ambroźy, pisarz tegowieczny, 130, 131, 4 60 , 
587, 588. IV. 
Grand Antoine, piso franc., CCXXXIX. 
Granowski Jan, hr. na Jarosławiu, 360. 
Gregoire Gaspard, CCXLlV. 
Gregorius, snycerz krak., (1449) 13 I. 
Grocki Gwido, malarz, DominikaJlin, (1731) CCCXClV. 
Grodzicki, ( 16 77) 247. 
Grot Jan, (t 153 2 ) CLił nagrobek w Gnieźnie. . 
Gruszczyński Jan, h. Poraj, bisk. krak., (1464) XXIII fig. 10 
pieczęć, (1492) LXXXVII herb, CCCV pomnik. 
ś. Grzegorz v. Wierzbięta, papiet, (XV w.) 87. 
Grzegorz IX papie!, 559, 5 62 nota, 565 fig. 3. 
Grzegorz, kanonik i proboszcz ko
c. ś. Pawła w Sandomie- 
rzu, (1433) 4 1 I, 417. 


. 


- 


Grzegorz, bakałarz i ławnik biecki, (1516) 320. 
Grzegórz, krawiec biecki, (1495) 312. 
Grzegorz, snycerz, (1561) 143 nota, 144. 
Grzegorzkowic Piotr, (t cc 1584) 276. 
Grzymisława, księżna krak. i sandom., CXXV nagrobek 
w Zawicho
cie. 
Gucci Santi, rzeźbiarz, CLXXXVII. 
Gumiński Heliodor Władysław, malarz, (1867) CXClX. 
Gutakowska Teresa, hr., z Grabowskich, CCLXIV, CCLXV. 
Guyot Germain, fabryka tkanin w Lyonie, CCXXIV, 
CCCXClX. 
Guzler, mieszcz. jarosław., (1636) CCCXc. 
Gwagnin, 59 I, CXIX. 


H. L., monogramista, patrz Hirt Leonard, CCXII. 
H. T., monogramista, malarz. (1520) 216 tryptyk. 
de Haitze Joseph, piso franc., CCXLIV. 
Halarowicz ]akób, złotnik lwow., (XVII w.) 249. 251, 253, 254. 
Hallerowie, mieszcz. krak., CLXXXI. 
Haller Jan z Rothenburg an der Tauber, druk. krak, 
(1516) 123, CLXXXI. 
Hans, snycerz, (1529) 143, 154, por. Czimermann. 
Harasiewicz, piso ruski, 532. 
Harthel Stanisław, (1520) 325. 
Hartlieb Hans, (1510 - I 5 r 2) CLXXIX. 
Hartlieb Jakób w Weissenburga, CLXXX. 
Hartlieb Ludwig V., CLXXV, CLXX\'I, CLXXVIII. CLXXIX, 
CLXXXIV. 
Hartlieb Mikołaj, CLXXIX. 
Hartlieb Samuel, kupiec uczonyelblągski, CLXXIX, 
CLXXX. 
Hase Hans w Norymberdze, CCX\'III. 
Hassert Katarzyna z Krakowa, 218. 
Hazarowicz Mikołaj, ormianin lwowski, (1649) 257. 
Hecht Hieronim, rzetbiarz i maI. wrocł., (I 5 13 - I 529) 122, 2 I 8. 
ś. Helena, ikonogr., (XIII w.) CDI\', (15°4) 569 miniatura. 
Hellwald, piso niem., CCCXXVI. 
Helwigowie w Weissenburga, CLXX\'1I1. 
Helwig Jan, mieszcz. krak, CLXXII, CLXX\'I1, CLXXVIII 
herb. 
HenkeI Joannes wLewoczy, (1520) 216. 
Henrygsko Henryk w Krakowie, (I 
Ol) CCCLVI. 
Henryk Walezy, król polski (1574) 354, 355. 
Henryk VI, król angielski, (14 50) 1 59. 
Henryk brodaty, ks. 
Iąski i krak., 492. 
Henryk IV, ks. wrocł. i krak., (1235) 27. 
Henryk z Wierzbna, bisk wrocławski, XCII, CCLI. 
Henszlmann Imre, piso węg., 216. 
Herburt Krzysztof, zm. dzieckiem (1558) CCCX\'III pomnik. 
Herburt Piotr z Felsztyna, (1515) 324. 
Herburt Stanisław, 496. 
Herburt Odnowski Mikołaj, star. lwowski, CLIJ. 
Herle Lenart, ludwisarz lwowski (X\TI w.) CC-CCII, CCIX, 
CCXII, CCXlIl. 
Herstein Fryderyk Krzysztof i Piotr, mieszczanie krak, 
CLXXII, CLXX\'II. 
Herstel Andrzej, stolarz krak., (1624) 21 5. 
Hertraff Michał, złotnik lwowski, (XVII w.) 254. 
Herzin Barbara, pierwsza żona Stwosza, 21 7. 
Herzog Berhord z Weissenburga, uczony niem. (t 1596) 
CLXXlII, CLXXVI.
		

/Czasopisma_105_10_10_0001.djvu

			15 


- 


INDEKS OSÓB 


16 


Heydek Jan, de Damnis zwany Mirica vel Miricius, (1477, 
1486) 88,89, 160,221 nota - 224,(1489, 1491)CCCLXXXII. 
Hiere Lenhart, ludwisarz, patrz Herle. 
ś. Hieronim, ikonografia, (XV w.) 85, 87, 93 fig. s, 4 1 3, 
445-44 8 fig. 23. 
ś. Hilarion, kulr, (1504) 136, XXXIV, XXXV. 
Hymbir Mikołaj z Kiszewa, scholastyk łęcz. kan. krak. 
(14 6 7) 4 2 4, 435. 
Hymans Henryk, piso nowo CCXXVlIl. 
Hincza de Rogow, kaszt. rospierski, (1450) 303. 
Hinze Jan, piso pol., CDIII. 
Hirschberg Aleksander, pis.. CXVll. 
Hirt Lenart v. Leonard, ludwisarz lwowski (XVI w.) CCXII 
, 
CCXlIl, por. Herle. 
Hosick Ferdynand, pis., CCXXXV. 
Hohenlohe ks., CXC, CClIl. 
Holmschmied Kolman w Augsburgu, (1532) CCVII, CCXV. 
Holbein jun., malarz, 128. 
Hosz Ulryk w Krakowie, (I 5 12) CCCL VI. 
Hozyusz Stanisław, kard. i bisk. warm., (1535) CCLXXXIV, 
CCLXXXIX. 
Hruszewski prof.. piso ruski, 533. 
Huber Hans, (1485) 136. 
Huber Jorg, kamieniarz w Krakowie (1492, 1494) 133, 135, 
13 6 , 137, 139, 175. 
Huber Stefan, kamieniarz i budowniczy (1471) 136. 
Huber Ulryk, snycerz norymb., (1468) 137. 
ś. Hubert, ikonogr. (1467) 135 nota. 
Hummel Hans, rzeźbiarz krak., (1615) 215. 
Hussejn basza, (XVII w.) 243. 
Hynko sołtys z Libuszy, (1395) 297. 


Illinicz Jerzy Iwanowicz, marsz. nadw. Iitew., (t 1526) 
CLXXXVlIl, (1476) CLXXXIX. 
Illinicz Jerzy jun. hr. na Mirze, CLXXXIX. 
Illinicz Szczęsny, CLXXXIX. 
1mbraim, złotnik ormiań. we Lwowie, (XVII) 256. 
Innocenty XI, papiet, 586, LVI. 
Irynarch archimandryta, (t 1612) XX lI. 
Iwan Groźny, car. (1579) CCXVl. 
Izabella, królewna polska, (1532) CLVl, (1535) CCLXXXVl, 
CCLXXXIX. . 
Izabella Bourbon, (1336) CCCx. 
Izabella d'Este Mantuańska, CCXCI. 
Izabella, wielko rządczyni niederlandzka, CXXXII. 
ś. Izajasz, prorok, ikonografia, (1467) 429 fig. 15, (I 5°4) 569 
miniatury. 
Izarowicz we Lwowie, 254. 
Izdbieński Benedykt, kan. gnieźn., krak. i pozn., bisk. ka- 
mieniecki, potem pozn., CLXII pomnik, CCLXXXIX. 


Jabłonowski Stanisław, hetman W. kor., 257, 268, 270, 271. 
" "CXXIX portret. 
Jabłonowski Władysław, 465. 
Jabłoński Szymon, chorąży łomż., CXXI nagrobek. 
ś. Jacek, kult 361, CCCV. 
ś. Jadwiga, ikonografia i kult, (1563) LXXXI, (XVlI w.) XXV. 
Jadwiga, tona kro Władysława ł_okietka, 35. 
Jadwiga, król. pol., tona Jagiełły, (1390) 296, (1393, 1395) 
297, 303, (13 8 7) 362. 39 8 , CXlIl, CXXIV. 
Jadwiga, królewna pol.. ks. bawarska, 223. 


Jadwiga, królewna poska, żona Joachima elekt. brand., 
CCLXXXVI, CCLXXXIX. 
ś. Jakób, apostoł, ikonografia, (Xl w.) 5 I fig. 3. 58; (1491) 
189 fig. 35; (około 1500) 195 fig. 37, (1508) 21 5. 
Jakób z Sienna, arcyb. gnieźn., LXXVlII, CL, 
Jakób vulgo Strepa, Strzemieńczyk, arcyb. halicki (1401) 
CCCX. 
Jakób, bisk. przemyski (1468) 305. 
Jakób z Dębna, kanclerz, (1469) 159. 
Jakób z Szadka, prof. i rektor uniw., 178. 179 nota, (1477) 
180, (t 1487) 181. 
Jakób, rp.ktor kościoła w Bieczu, (1415) 299. 
Jakób z Poznania, malarz krak., (1460) 203. 
Jakób, snycerz w Koszycach, (1466) 213. 
Jakubowicz Bogdan Owanis, złotnik ormiań. we Lwowie, 
(XV II w.) 256. 
Jakubowski August, artysta w Toruniu (1825) CXXXIV. 
Jakusz z Kunowy, (1383) 296. 
Jakusz z Boturzyna, podkomorzy, (1393) 297, (1395) 298, 
(1399) 298. 
Jamnitzer Wacław, złotnik norymb.. 154. 
ś. Jan Chrzciciel, ikonogr. i kult, (1496) 313, (XVI w.) 204 
fig. 39 rzeźba, (1520) 216 rzeźba, (15 28 ) 573 - 575 lig. 12 
miniatura, (1563-1570) LXXXI, tkoniec XVI w.) CCCLX, 
(169!S) CC, CCXlIl fig. 52. - Głowa ś. - (XVI w.) LXXX. 
ś. Jan Ewangelista, ikonografia i kult, 4 1 6, (1433) 417, 
(kon. XV w.) 110- 113 fig. 14 rzeźba, (1491) 189 fig. 35 
rzeźba. (XV w.) 202. 203 dUo, 445 lig. 25 miniatura, (1508) 
215, (1520) 216 rzeźby, (XVI w.) 167 fig. 26 rzeźba, 
LXXXVlII fig. 33 obraz, CLXXXIV kult, (XVIII w.) 
CCCLXI w jasełkach. 
ś. Jan Jałmuźnik, ikonogr. (1520) 216 rzeźba. 
ś. Jan Złotousty, ikonogr. (1520) rzeźba. 
Ś. Jan Kapistran, 85. 
ś. Jan Kanty, kult CCXXXVIII. 
Jan Olbracht. król. pol., 89 nola, 157, 158 fig. 22 portret, 
159-162, 166, 173, 223, 224, (1493) 310. (149 6 ) 312. 
Jan Kazimierz, król pol., 1661) 588, (1661) 595, XXIV, 
CCXXII. 
Jan Sobieski, król poL. 243 wpływy kulturalne, (1685) 255, 
257, 268 złotnictwo za -, 595 pomnik, (1676) LVI 
szabla papieska, (1692) CCXI, CCXIV armata. CCLXX 
artyści, CCCL VlI-CCCL VlIl tablica na zwycięstwo. 
Jan Luksemburski, król czeski, CCCLXlII. 
Jan ks. na Ziembicach i Oleśnicy, CXL \'1. 
Jan, bisk. krak. patrz Lutek z Brzezia. 
Jan, bisk. pozn., (1505) 315. 
Jan z Brabancyi, rzeźbiarz i odlewnik, (XIV w.) CCCLXIII. 
Jan Augustyanin, (15 28 ) 571, 57 8 . 
Jan, mieszczanin biecki i wójt ziemi bieckiej, (1383) 296. 
Jan ks., prepozyt szpitala bieckiego. (1435) 302, (1483) 
308 wzm. 
Jan de Czyźów, (1450) 303. 
Jan z Węgrowa w Warszawie, malarz, (1443) 207. 
Jan z Wierzbna, (1261) XCVII. 
Jan de Zagórzany, starosta biecki. (1435) 302, 303. 
Jan z Liege, rzeźbiarz. (1364) CCCX. 
Jan, malarz poznal1ski, (1430) CXCII. 
Jan v. Joannes, malarz z Leszna w Krakowie, (1453) 203. 
Jan, odlewnik tarnowski. (1574) 214 nota 10. 
Janda Jan, snycerz kr;,k., (1544) '38, 143, 176, 201, 218. 


,
		

/Czasopisma_105_10_11_0001.djvu

			17 


INDEKS OSÓB 


18 


Janda Leonard, malarz wrocławski, (I H4) 138. 
de Jankowa Bogusław, (14
1) 308. 
Janosik, zbójnik tatrzański, 459 drzeworyt. 
Janocki, pis., (XVIII w.) 559, 
Janusz, starosta biecki, (1383) 296. 
Januszowski Jan, (1613) 277. 
Jarand Ian z Brudzewa, kaszt. kaliski, (1505) 3 1 5. 
Jaropełk, W. Ks. kijowski, CCCLIII. 
Jarosław ks., syn Włodzimierza, (1031) CCCLXXXVI. 
Jarosław, sędzia i wójt najwyższego prawa niem. w Bieczu, 
(1447) 302, 303. 
de Jarosław patrz Spytko. 
Jasiek, mozaista lwowski, (1775) 610. 
Jasieński Paweł, starosta chełmski i bełzki, (1472) 306. 
Jaskier Mikołaj, mieszcz. krak., (J 522) CCCLXXXIl. 
Jaśkiewicz Jan, pis., (1787) 588. 
Jaskówna Zofia, mieszczanka tarnowska, (15 I 5) 319. 
Jaskowic Walenty, prcpozyt szpitala tarnowskiego, 3 1 9. 
Jastrzębiec, bisk. krak., (q I 5) 299, (1420) 2°9. CI. nagrobek 
z Brtigge. 
Jaworski Henryk z Lublina, 277. 
Jayme I, CCXLIII zwycięzca Maurów. 
śś. Jedenaście tysięcy dziewic, kult, L),.XIX. 
Jekl Franciszek Józef, piso niem., 587. 
Jeremiasz, prorok, ikonografia, (epoka gotycka) 220 rzeźba. 
ś. Jerzy, kult oraz ikonogr. 135 nota, 531 kult na Rusi; (XIV w.) 
CCCV fi
. 10 rzeźba, CCCX, CCCXI; (XV w.) CCXCVII 
fig. 9 na kaflu, CCXClX; (XIX w.) 456, 469 fig. II drze- 
woryt ludowy. 
Jezajasz, prorok, ikonogr. (epoka got.) 220 rzeźba. 
Job, postać biblijna, ikonogr. (1433) 416, (XV w.) 437 fig. 20 
miniatura 
John Juliusz, fabrykant marmurowych wyrobów, 595. 
Jolenta, córka ks. lignickiego, (13 61 ) 35. 
Jonasz, postać biblijna, ikonogr. (1433) 416. 
Jordan Adam, (1750) CCCL),.J. 
Jordan z Zakliczyna Jan, kaszt. biecki, (1505) 3 15. 
Jordan Kazimierz na Zakliczynie, 290. 
Jordan Mikołaj z Zakliczyna, kaszt. wojn., (1519) 325. 
Jordan, por. Spytko. 
Józef II, cesarz, (1773, 1780) CCCXCII. 
Józefowicz Jakób Aleksander, Dr. med., 270. 
Jozue, ikonografia, (1609) XXII fig. 9. 
Juda, postać z Biblii starego zakonu, ikonogr. (1433) 4 1 5. 
Judasz Iskaryota, ikonogr., (1491) 186 oraz nota I. 
Judyta Marya, żona Władysława Hermana, siostra cesarza 
Hcnryka IV, 178. 
ś. Julianna, ikonogr. (Xl w.) 60 fig. II. 
Juliusz II, papież, 182, 183 nota. 
Juno, ikonogr., (1569) XVlII fi
. 5-6, (1593) XXIV li
. II. 


Kaczyński Antoni, szklarz lwowski, (XVIII w.) 604. 
Kadłubek Wincenty, XLIX. 
Kain, ikonogr., (Xll w.) 70 tabl. I. 
Kaliciński v. Kalityński, snycerz lwowski, (1775 - I 77 6 ) 
602, 61 I. 
Kallimach, 89, 157, 159, 160, 22 I, 222, 224, CLII nagrobek. 
Kamienieccy, (1516) 320. 
de Kamieniec Klemens, kaszt. sanocki, (1518) 3 2 3. 
Kamieniecki Kirkor, złotnik orrniań. we Lwowie, (XVII w.) 
256, 263. 


Kanic, mieszcz. jarosław., (1636) CCCXc. 
Karaban, górnik lwowski, 604. 
Karłowicz Jan, piso współcz., CCCXXXIX. 
Karłowicz Henryk, (I 5 12) CCCL VI. 
Karnicka Róźa z Wielkiego Skrzynna, LXVIII. 
Karnkowski Jan, bisk. kujawski, LXXIX. 
Karol IV, cesarz, 217, CCCLXlII, CCCLXVlII. 
Karol V, król franc., (1364) CCCX. 
Karol Gustaw, kro szwedzki, 372, CCCXCl. 
Karol XII, (17°4) 272. 
Karpińska, zduniowa lwowska, (1771) 608. (1772) 609. 
Karscy, Józef i Ignacy w Potoku Wielkim, CXL. 
Kasper ze Stradomia, złotnik, 108. 
Kasper, kanonik, (1519) 325- 
de Kaschovia Antoni, lekarz, (1535) CCLXXXIX. 
ś. Katarzyna Aleksandryjska, kult i ikonografia, 95 nota S. 
(149 1 ) 18 5 fig.3S rzeźba, (XV w.) 202,2°3 rzeźby, (1469) 
305 ołtarz; (XVI w.) 205, (15 12 ) 234, (1528) 577, 579 
fi
. 17 miniatura; (15 I 3) CCCLXI, (XVI w.) CCCLXII obrazy; 
(XIX w.) 456 fig. 13 drzeworyt ludowy, 464, 465. 
ś. Katarzyna Sieneńska, LXXXIV kult na Wawelu. 
Katarzyna II, ces. rosyjska, CCXXVII, CCCXClX. 
Katarzyna, sznycerka, (I 53 J) 138. 
Kątski Marcin, CCCXCI. 
Kaufmann Marya Angelika, malarka, CCLXV nota, portret. 
Kawelin Leonid, archimandryta, CXV nola. 
Kay Wilhelm, malarz niderlandzki, CCLXX. 
z Kazanowa Stanisław, podkom. lubelski, (1505) 316. 
ś. Kazimierz, królewicz, kult i ikonogr., 223, XXIV, (1634) 
XXXIII, (1637) CCCIII fig. 14 statuetka; (XIX w.) 456 
fig. 14 drzeworyt ludowy, 465. 
Kazimierz Wielki, kro polski, 295, 362, 496 pierwsze armaty, 
XXXVII o. n., (1352) CXXVI, CCCLXlTl stosunki z Pragą. 
Kazimierz III Jagiellończyk, król polski, (q6I) 209, 223, 
(1450) 303, (14 61 - 1 4 6 5) 304, (1468, 1470) 305, (1472) 
3 06 , (1475) 3°7, 3 08 , (14 8 4, 14 8 5) 309, (14 88 ) 310, XXXV. 
de Kempen Eggert, rajca gdański, (XVI w.) CCLXXVI. 
Kercz ks. Stanisław, (1434) 301. 
Keyllar Mathias, malarz, (1472) CXClII. 
Kiciawski Stanisław, wiolinista nadw. Lubomirskich, (1662) 
CCXXXllL 
Kielich Karol, mosiężnik lwowski, 6°3, (1779) 613, 614, 
(1780) 614. 
Kielmer, mieszcz. jarosław., (1636) CCCXc. 
Kiełczewski Józef, CXL. 
Kieser, mieszcz. jarosławski, (1636) CCCXc. 
Kilian Filip Andrzej, rytownik król. pol. Augusta III., XCI, CIII. 
Kimicz Marcin, pisarz biecki, (1447) 302. 
Kinkel Gott&ied, piso niem., CCCXCVII. 
Kirkorowicz Kiryłło, złot.ormiań. we Lwowie, (XVll w.) 25 6 . 
Kirkorowicz Krzysztof, złot.orm. we Lwowie, (XVll w.) 25 6 . 
Kirkorowicz Mikołaj, złotnik ormo we Lwowie, (XVII w.) 256. 
Kisarzewski Michał, Jezuita, (1653) CCLXll. 
Klaczko Julian, piso współcz., CCXXXV nota. 
Klaus, mieszcz. jarosł., (1636) CCCXc. 
Kleczkowscy, (1522) 506. 
Kleinwachter H., pisarz niem., CCCXCVlll. 
ś. Klemens, kult, 200. 
Klemens V, papież, 562 nota. 
Klemens VII, papież, CCXCI. 
Klemens, opat klasztoru Benedyktynów w Sieciechowie, 24. 


2
		

/Czasopisma_105_10_12_0001.djvu

			19 


INDEKS OSÓB 


Klemens, syn Jakusza z Kunowy, (1383) 29 6 . 
Klemens z Piotrkowa, kanonik gnieźll., (około 1497) 12 3. 
Klemens z Poznania, malarz, (1487, 1501) CXClIl. 
Klemensch Jan, księgarz krak., (15°3) CCCLXXXII. 
Kłossowski Stanisław ks., 1°9. 
Kluk, kupiec krak., (1703) CCCXCI. 
Kluk Krzysztof, X., naturalista, 586. 
Kmita Dobiesław, kaszt. lubelski, (1464) 304, (14 68 ) 305, 
(1470, 147 2 ) 3 06 , (1475) 3 08 . 
Kmita Piotr, woj. krak., (1409) 299. 
Kmita Piotr, marsz. w. k. i woj. krak.. (t 1505) CLił nagrobek. 
Kobylnicki Mikołaj, sekretarz króla Zygmunta I, ( 15 53) 
CCCLXXm pomnik. 
Kobylnicki Stanisław hr. Prawdzic, star. przasnyski, 
CCCLXXlll pomnik. 
Kochanowski Jan, pisarz, (XVI w.) 212, 275, CCCXI)... 
Koder Jan, rajca biecki, (154 6 ) 33 8 . 
Koberowa Dorota, malarka Zygmunta 1Il, (1599) CCXXXlII, 
CCXXXIV. 
Koechlin Reymond, pisarz franc., CCClX. 
Kohte I., pisarz niem., 502, CXLl, CCCXCVIII. 
Kokeli Józef, adwokat, ( 18 75) 594. 
Kolibyk, mieszcz. jarosław., (1636) CCCXc. 
Koloman, król halicki, (t 1241) LXXV. 
Kołaczkowski Julian, pisarz tegowieczny, CXCVIII. 
Kołczewski, malarz lwowski, 6C2, (1777) 611. 
Kołczyński v. Kołorzyński, malarz lwowski, 602, (1773) 
609, (1780) 61 4. 
Kołodziejski Walenty, architekt krak., (1875) CCCXCIV. 
Komenius, CLXXIX. 
Konarski Adam, bisk., (1577) CCCLXXlIJ pomnik. 
Konarski Jan, bisk. krak., (1508) 227, (15°4, 1505) 3 I 5, (15 11 ) 
316, 319, (1520) 325, (1522) 3 2 6. 
Kondakow Nikodem, pisarz rosyjski, 462. 
Koniecki ks. Stanisław w Potoku Wielkim, (XVI w.) 
CXXXIX. 
de Koniecpole Jakób, star. przem., (147 2 ) 3 06 . 
de Koniecpole Jakób, woj. sieradz., (14 0 9) 299. 
de Koniecpole, (1450) 303. 
de Koniecpole Jan, star. sieradz., (1450) 303. 
Konig Claus w Hagenau, CLXXXII. 
Konopka Tadeusz bar., XXXIV. 
Konrad, syn Kazimierza Spraw,. (1235) 27, 492 orLIZ nota 32. 
Konrad, murarz i wójt biecki, (1428) 300. 
Konstancya Austryacka, królowa, CXXVII, CXXIX, CCL VIII. 
Konstantyn Wielki, cesarz, 538 nota. 
Kopernik Mikołaj, 493. 
Koplak Paweł, odlewnik ry
ski, (1742) LII. 
Korniakt, (1683) 253. 
Korobowych ród w Kałudze, CXV - CXVI. 
Korzon Tadeusz, pis., 593, CLXXXVI. 
Kościelecki Andrzej, kaszt. wojn., (t 15 1 5) 177. 
Kościelecki Lukasz, bisk. pozn., (1594) CCXXX. 
Kościelecki Mikołaj, woj. brzeski, (1505) 3 1 5. 
Kościuszko Tadeusz, 595 sarkofag na Wawelu. 
de Koslo Jan, altarysta kośc. Maryackiego w Krakowie, (1397) 
CXXIV. 
Kossak Juliusz, art. malarz, (* 18 2 4 t 1899) XXIX. 
Kostka Jan z Stangenbergu, kaszt. gdański, (1553) 280, 281, 
363, CCCLXXXVlll. 
Kostczyna Zofia ze Sprowy, (158o) 390, 395 o portrecie, 


20 


CCCLXXXVIIl, CCCLXXXIX, (1573) CCCXClIJ, (1571) 
CCCXClV. 
Kostrycki Maciej, chłop, drzeworytnik w Płazowie, 45 8 , 
4 6 1, 47 I. 
Kowalski Jan, złotnik żółkiewski, (1688) 25 I. 
Kowalski X., pisarz, (1840) CCCXCV. 
Kozarski, rysownik, (XIX w.) CCCXV. 
śś. Kozma i Damian, kult, (1563) LXXXI. 
Koźmiński Jan, łowczy kaliski i rotmistrz król., 24 6 . 
Kożanek de Potoczek Mikołaj, (1460) CXXXIX. 
Krafft Adam, rzeźb. w kamieniu, 115, 127, 128. 
Krajewski Stanisław, dziekan gnieźn., CLX. 
Krancz (Crancz) Jan, zakrystyan i kustosz kośc. Maryackiego 
w Krakowie, (1397) CXXIV. 
Krasicki Ignacy, pis., 358, CCCXClI. 
Krasiński Franciszek, biskup krak.. LXXXVII, LXXXVIII 
pomnik. 
Krassowski we Lwowie, ( 16 9 1 ) 253. 
Kraszewski J. I., pisarz CCCL. 
Kraus F. X., autor współcz., LXX\'I. 
Krechmalowicz, złotnik lwowski, (XVII w.) 253, 254. 
Kremer Józef, prof. hist. szt., IV. 
Kremer Karol, architekt, IV, V. 
Krenicki Mikołaj, rzeźbiarz tarnowski, (1650) 21 5. 
Krepel Jan, (15 6 5) 347. 
Krodl Wolfgang, malarz niemiecki, CCLXX, 
Kroiński Augustyn, Cysters, CCXLlX. 
Krom v. Kromawer Stefan, kamieniarz w Wiedniu Ko- 
szycach (1430, 1464) 21 3. 
Kromer Bartłomiej, ławnik biecki, (155 6 ) 345. 
Kromer Marcin, hist., biskup warm., 226, 3 22 fig. 9 dom 
w Hieczu, 342, (1553) 343. (1555) 344, (15 6 9) 35 2 , 5 86 , 
591, (1585) XLllI. 
Krudnar Maciej, podwójci biecki, (15 2 7) 3 28 . 
Kruger Jan Krystyan, uczony niem., CLXXXIV. 
Kruszanowski Jan, snycerz lwow., 601, (177 1 ) 608, (177 2 ) 60 9. 
Kruzowie, mieszczanie w Jarosławiu, (1636) CCCXc. 
Krydel Jan i żona Otylia we Forst, CLXXXlII. . 
Krynicki Konstanty, pis., (19 02 ) 59 6 . 
Krystyna z Szydłowieckich, księżna na Ziembicach i Ole- 
śnicy, CXL VI. 
Krzesław h. Roźa, bisk. wrocławski, (1496) 313, LXXVlIl 
infuła. 
Krzycki Andrzej, bisk. płocki, 273, X).. lI, CXXI, CCLXXV 
noly 1,2, CCLXX\,lIl, CCLXXIX, CCLXXXVI-CCLXXXIX. 
ś. Krzysztof, kult i ikonogr. (XV w.) 205 -fig. 40 rzeźba, 
LXXX, LXXXI. LXXXIII, LXXXV, (153 6 ) CXLVII. 
Kucharski Aleksander, malarz, (1774) CCLX\'l. 
Kudłowicz Kazimierz, złotnik żółkiewski, (1688) 25 I. 
Kulmbach patrz Suess. 
Kuncz Erazm, rzeźbiarz, (1553) 143. 
Kuncz Maciej, ławnik biecki, (15 16 ) 3 20 . 
Kuńcza Marcin z Wójtowej Woli, (1 5 18) 3 2 3. 
de Kunowa patrz Jakusz. 
Kurdwanowski Jakób h. Syrokomla, bisk. płocki CCL\'1. 
Kurdwanowski Mikołaj w Potoku Wielkim, CXL. 
de Kurow patrz Mikołaj. 
de Kurozwiąki v. Kurozwanki Dobiesław, kaszt. rospierski, 
(1472) 306, (1475) 3 08 . 
de Kurozwiąki Mikołaj, woj. lubelski, (15°5) 3 I 5. 
de Kurozwiąki Piotr, kaszt. sand., podskarbi kor., (149 6 ) 3 1 3.
		

/Czasopisma_105_10_13_0001.djvu

			21 


INDEKS OS6B 


22 


Kurzejkowicz Jan, złoto lwowski, (XVll w.) 254. 
Kwalk Antoni, kupiec jarosławski, (1716) CCCXClV portret. 
de Kwiatonowice Mikołaj, wójt, (1509) 316. 
Kwiliński v. Kwileński Stanisław, (1527) 328, (1528) 3 2 9. 
Kyenszky Jan, (15°4) CCCL VI. 


C. L., monogramista, CC, CClX. 
H. L., monogramista, CCXIl. 
Labarte, pisarz franc., LXXVI. 
Labenwolf Pankracy, odlewnik, (1538) 108, CLIł. 
Lacroix Paul, piso franc., CCXL VIlI. 
Lactantius Augustyn, 40R, XXXVIl. 
Lanckoroński Mikołaj z Brzezia, marszałek król. polsk., 160, 
(1504) XXXIV-XXXVI. 
Lanckoroński Mikołaj, kaszt. woj n., (15 I 5) 320. 
de Landau Petrus, bakałarz krak., (141 I) CLXXXII. 
de Landau Sebastyan, (1519) CLXXXV. 
de Lankawa patrz Nawoj. 
Lang Hans z Krakowa, (1697) 215. 
Langno Baltazar, introligator, 424. 
Laskowski, stolarz lwowski, (1770) 607. 
Lasocka Agnieszka z Brochowskich, (XVll w.) 525. 
Lasocki Albrecht h. Dołęga, kaszt. inowrocł., (1662) 525. 
Lasocki Dr. Wacław w Nałęczowie, 582, 583, CCXXXłII, 
CCXXXIV. 
de Lassothy Michał, podkom. łęczycki, (1468) 305. 
LataIski Jan, kaszt. gnieźn., (15°5) 3 I 5. 
Latynowicz Jerzy (Kirkoz), złotnik lwowski, (1678) 249, 254-, 
256, 259, 260, 262, 266. 
Lauber Diebolt z Hagenau, CLXXXII. 
Lazar Santi, budowniczy, patrz Santi Lazar. 
Le Brun, rzeźbiarz warszawski, (177 1 ) 593 nota. 
Lehner Ferdynand J., autor współcz., XXX. 
Lehrs Max, prof., piso współ., 82, 83 nota l, CLXXI. 
Leibowicz Herszek, ryt. w Nieświeżu, (XVllI w.) CCXXI. 
Leksycki Franciszek, Bernardyn-malarz, (XVII w.) CCXXVII. 
Le Laboureur, (1645) CCIXI. 
Lelewel, hist. i archeol., 40 I. 
Lembeck, CLXXll. 
Lenticka Jan, ołtarzysta biecki, (1520) 325. 
Leon X, papież, CCXCl wota florenckie. 
Leonardus V. Lenhardt v. Leonhardt, puszkarz lwowski, 
CClX, CCXll. 
Leonardo da Vinci, maI., 127, 128, 148, CCCLXX. 
Leonowicz, (1691) 253. 
Leściński Rachwał, (1692) CCXLlX. 
Leszczyńska Marya, królowa franc., CLXXV, CLXX),.I. CD. 
Leszczyński Stanisław, król polski, li 720, 1725) CLX),.XI. 
Leszek Czarny, CXXV nagrobek u Dominikanów. 
Lew, książe Rusi, Halicza i Włodzimirza, ( 12 9 2 ) 53 1 - 533, 
537, 53 8 . 
Lewicki Józef, pis., 532. 
Lewkiewicz Andrzej, mieszcz. jarosławski, 382. 
Lewkowicz Michał w Wiśniczu, CCXXXII. 
Lichtwark A., piso niem., 555. 
Ligęza Feliks, burgrabia krak., (1531) 332. 
Ligęza Jan, woj. łęczycki, (1409) 299. 
Ligęza Mikołaj, star. biecki, kaszt. wiś\., (15 6 9) 352, (1603) 
CCCLX. 
Ligęzowa Elżbieta, kaszt. wiślic., CCCLX portret na tryptyku 
w Jordanowie. 


Linniczenko, piso ruski, 533. 
z Linowa Katarzyna i Jan, (1460) CXXXIX. 
Lipiński Józef w Strzałkowie, 277, 290 biblioteka, CV. 
Lipski Jan, star. sąd. i czch., CCCLXXIV, CCCLXXV. 
Liske Ksawery, pi s., CCCXXVI. 
Lisowski Stanisław, (1488) 310, (1506) 316. 
Liszka V. Liszek Maciej, rajca biecki, (1551) 340, (1553) 343. 
Lithatonios Jan z Kezmarku, kaznodzieja niem., (1529) 330. 
Lochocki Jan, kan. chełmski, (1471) 306. 
Lorenz, Snytczer de Meydenburg, (1460) 13 1 , 134. 
Lubieniecki Bogdan Teodor, h. Rola, malarz, CCXXVII. 
Lubieniecki Krzysztof, malarz, CCXXVII. 
de Lubomierz J akób, sędzia ziem. i grodzki krak., (15 18) 323. 
Lubomirska Róża z Branickich, (XVll w.) XXXIlI. 
Lubomirska Zofia z ks. Ostrogskich, starościna sandecka, 
360, (1636) CCCLXXXIX. 
Lubomirski Konstantyn, CCCXCI. 
Lubomirski Marcin, (XVIlI w.) XXXI. 
Lubomirski Sebastyan, kaszt. biecki, (1616, 1630) XXXII. 
Lubomirski Stanisław, podczaszy, (1626) CCXXXI, CCXXXII. 
Lubomirski Stefan, właśc. Pławna, 196, XXIX. 
Lubrański Bernard, kan. pozn. i krak., (t 1499) CLll, CLXVII 
nagrobek. 
Lubrański Grzegorz, kand. kor., CLXVll lig. 35 pomnik. 
Lubrański Jan h. Godziemba, bisk. pozn., CLXVll, CLXVlII. 
Lubrański Mikołaj, woj. pozn., (1522) CCLXXV nota 2. 
Luchs Hermann, piso niem., CXL VI, CXL VII. 
Lucrecia, ikonogr., (152 I) CCCL VI. 
Ludwig'ów rodzina z Weissenburga, CLXXIX. 
Ludwik, król węgier. i polski, 217, 295. 
Ludwik II, ks. burboński, (1394) CCLI. 
Ludwik XIV, król franc., CCXLll. 
Ludwik XV, król franc., CCXLll, CD. 
Ludwik XVI, król franc., CCXLIV. 
Ludwik Napoleon, (IS52) CCXLll. 
Lutek Jan z Brzezia h. Doliwa, bisk. krak., (1468) 305, 
(1492) LXXXVII. 
Lutsch, piso niem., 489, CCCXXV, CCCXXVI. 
Lyetawsky, snycerz królewski, (1545) 224. 
Lynthold Jan, prezbiter kośc. Maryackiego w Krakowie, (1397) 
CXXIV. 


Labęcki H., pis., 588. 
Ladowski Remigjusz ks., pis., (1783) 587. 
Lącki Heliasz, generał, (1684) 2 S 2. 
Laski Albert, (158o) CCXVII. 
Laski Jan, kancl. kośc. gnieźn. i król. polsk., (1505) 315. 
Lepkowski Józef, pisarz tegowieczny, 164, 165, 195. 
Lepkowski Ludwik, malarz i restaurator obrazów, (1889) 
CCXClV, 
Lętowski Ludwik, bisk. krak. i pisarz, CLXlII, CLXV. 
Lubieński Kazimierz, bisk. krak., 163. 
Lukasiewicz V. Lukaszewicz Józef, złotnik lwowski, 599, 
6°3, (17 6 7) 605, (1769) 606; (1772) 6°9, (1774) 609,610, 
(1775) 610, 611, (1776, 1777) 611, (1778) 612. 
ś. Lukasz, apostoł, kult i ikonogr.. (1433) 416, (XV w.) 443, 
445 fig. 23. 
Lukasz, bisk. warmiński, (I S0S) 3 I 5. 
Lukasz von Crockow, malarz wrocławski, (1522) 218. 
Lukawski, malarz lwowski, 602, (1775) 610,611, (1776) 611, 
612, (1778) 612.
		

/Czasopisma_105_10_14_0001.djvu

			23 


INDEKS OSÓB 


24 


M. S., monogramista, drzeworytnik ludowy, (XIX w.) 466. 
Maciej Korwin, król. węg., (1474) 159,3°8, XXXV, CCLXXVI. 
Maciej, bisk. przemyski, kanclerz dworu król., (1393) 297. 
Maciej de Wansosche, woj. kal., (1409) 299. 
Maciej, prepozyt szpitala bieckiego, (1435) 301. 
Maciej, malarz krak., (1513) CCCLVI. 
Maciej, łaziebnik biecki, (1527) 329. 
Maciej ze Źnina, braciszek, miniaturz., (1620) 580, 582, LVI. 
Maciejowski Bernard, bisk. krak.. CXVII fig. 8, obraz CCCVII. 
Maciejowski Samuel, biskup krakowski, (1546) 33 8 , (1535) 
CCLXXXIX. 
Macke Dr. H., CCXXXVll. 
Madaszowicz Józef, złotnik lwowski, (XVll w.) 256. 
Madeyski Antoni, rzeźbiarz współcz., CXXVIIl. 
Maderna Carlo, architekt, 522. 
Mądry Jan, ołtarzysta:l: Frysztatu w Cieszyńskiem, (15 0 3) 315. 
Mądry Stanisław, mieszcz. biecki, (1502, 15°3) 315. 
Ś. Magdalena egipska, XXXV. 
Maxymilian I, XC, (1513) CLlI, CCXC pomnik. 
Maksymilian, arcyks., pretendent do korony polskiej, XII. 
Male, piso franc., CCCXCVlI. 
Malkowic Grzegorz, notaryusz miejski w Bieczu, (1527) 
3 28 , 3 2 9. 
Małachowscy, 594. 
Małachowski, 592 pomnik. 
Małachowski Jan, bisk. krak., (1685) CCCLVll. 
Małecki Antoni, pisarz, xcm, XCIV. 
ś. Małgorzata, (1467) 135 nota fig. 17, (1491) 185 rzeźba,(XV w.) 
202 rzeźba, (15 I 3) CCCLXI obraz. 
Mancighi negli Strozzi Alessandra, (1425) CCXCl wota flo- 
renckie. 
Mandry Stanisław w Bieczu, 325. 
Maniecki Makary X., 194 nota. 
Marchesino Regio, uczony Franciszkanin, (13 12) CCCLXXXIII. 
ś. Marcin, bisk. z Tours, kult, (XVI w.) LXXXIII. 
Marcin de W rocimowice, chor. krak., (142 I) 300. 
Marcin, opat Cystersów mogiIskich, (1483) 308. 
Marcin, ks. ołtarzysta, (I 5 I 5) 3 19. 
Marcin, notaryusz m. Biecza, (1483) 308. 
Marcin, golarz biecki, (1491) 310. 
Marcin, malarz krak., 137. 
Marcin z Lublina, malarz krak., (I 536) 144. 
Marcinek Andrzej, złotnik krak., CCLXXXVI nota 2. 
Marcissius, chorąży krak., (1434) 300, (1435) 301. 
Marderysowicz Bedros, złotnik ormiań. we Lwowie, (XVII w.) 
25 6 , 257. 
ś. Marek, apostoł, (1433) 416, (XV w.) 444, 445 fig. 33 mi- 
niatura. 
Marek ze Sławska, malarz miniaŁ łowicki, (1480) CXClV. 
Marek źyd, szklarz lwowski, (1772) 608. 
Markgraf Hermann, piso niem., CCXLI. 
Markowski, 267. 
Marstella Andrzej, złotnik krak., CCLXXXVI nota 2. 
ś. Marya Magdalena, kult i ikonografia (XV w.) 505, (XVI w.) 
LXXXVIIl fig. 33 obraz. 
ś. Marya egipcyanka, ikonogr., (1504) XXXIV, XXXV, (1520) 
216 rzeźba wLewoczy. 
Marya Gonzaga, król. polsk., XXIV popiersie fresk w Bari, 
(1645) CCLVI. 
Marya Kazimiera, król. pol., tona Sobieskiego, 360, 595 
pomnik, CCCXCIlI. 


Marya Burgundzka, 449, 450. 
Matejko Jan, malarz współ., CCCXXIIl, CCCXXV. 
ś. Mateusz apostoł, ikonogr., (1433) 416; (XV w.) 444, 445 
lig. 23. 
Mateusz, snycerz krak., (1481) 132, 134. 
Matias de Szreda, malarz krak.. (1436) 203. 
Mathias, snycerz, (14-8 I) 132. 
Matka Boska, ikonogr., kult: Zwiastowanie (1485) 79 fig. I, 
(149 1 ) 18 5; (XV w.) 202 rzeźba, (1415) 299, (1467) 430 
miniatury, (XV w.) 469 fig. 12, 470 drzeworyt; (1513) 
CCCLXI obraz; (XVI w.) CCCLlX tryptyk w Jordanowie.- 
I'\awiedzenie, (1491) 185, 202 rzeźba, (XV w.) 419 fig. 9, 
420 miniatura. - "Radości Maryi« 220. - Matka Boska 
Śnieżna, (1496) 312. - Madonna (XII w.) LXXll tabl. II; 
(XIV w.) LXXXIX, XC fig. 34 rzeźba, CCCLXIIl, CCCLXIV, 
CCCLXVI fig. 64, 65, 66, (1367) CCCLXVlI; (XIV w.) LXV 
fiK. 21, (c. 1350) CCCV-CCCXI fig. 16, CCCIX fig. 17 sta- 
tuetka; (XV w.) 112, 113 fig. 14 rzeźba, 420 miniatura, 
(14 6 7) 4 2 9, 43 1 fig. 16 miniatura, CCXXIX fig. 59 rzeźba, 
CCCXI; (1493) CCLXXI; (1500) XI-XIIl, 114 fig. 20 rzeźba, 
19 6 , 197 tabl. V obraz, ([518) XXVlII, ([504) 570, 574 
fig 11 miniatura, (1528) 574, 575, 576 fig, 15 miniatura, 
(15 6 3- 1570) LXXXII, LXXXV, CCCVI, CCCVlI fig. 18, 
CCCVlI, CCCVlIl fig. 19, CCCXI; 204 fig. 39, 205 rzeźba. 
(15 0 8) 21 5, (XVI w.) LXII fil{. 20, CLXVIIl fig. 36, CCCLll 
fig. 58 rzeźba; (XVIII w.) CCCLXI figurki jasełkowe w Dro- 
gini; (XIX w.) 455 fig. 8 drzeworyty ludowe, 464. -Matka 
Boska z ś. Józefem, (XV w.) 419; (XVll w.) LXX fig. 22 
obraz w Dzikowie. - Matka Boska tkająca sukienkę Chr., 
(14 8 5) 79, 81 fig. 1, 82 fig. 2 rycina. - "Pod krzyżem c, 
16 7 fig. 36. - Bolejąca, (XVI w.) LXXXVIII fig. 33. - 
Różańcowa, (XVI w.) CCLXIX, CCLXX. - Zaśnięcie, 
(c. 1485) 79, 81 fig. 1, (1491) 185,188 fig. 35 rzeźba, (c. 1500) 
19 2 , 193 fig. 37, 199 obraz, 204 rzeźba. - Wniebowzięcie, 
(149 1 ) 18 5 fig. 35 neźba 188; (XVI w.) 202 rzeźba; (1674) 
CCCLXI. - Koronacya, (1491) 185, 188 rzeźba, ([504) 
569 miniatura, (XIX w.) 455 drzeworyt ruski, (1833) 
460, 477 lig. 20 drzeworyt polski. 
Matlakowski, piso współ., CCCL. 
ś. Maurycy, (563) LXXX herma na Wawelu. 
Maurycy Orański, (1624) CXXXll. 
de Mayerberg Augustyn br., poseł ces. Leopolda na dwór 
polski, 584, CCXXII. 
Maysnar Jakób, wójt prowinc. naj WYŻ. prawa magd. na 
zamku krak., (1516) 32 I. 
Meckenen Izrael van, ryt. i złotnik, CLXX, CLXXI. 
Medyceusz Leopold, kardynał, CXXVll. 
Medyceusz Wawrzyniec, CCXC, CCXCI popiersie. 
Meitzen, piso niem., CCCXXXIX, CCCXL. 
z Melsztyna Jan, syn Spytka, (1495) 3 12 , (15°7) 316, 330, 339. 
z Melsztyna patrz Spytek. 
Menger AI&ed, piso niem., CCCXXVI. 
Mercator, pis., 585. 
ś. Merkury, ikonografia, 253. 
Merseni, kamieniarz lwowski, 6°4, (1768) 606. 
Metlans Jakób, wójt jarosławski, 395 nota. 
ś. Michał, archanioł, ikonogr., (1609) XXII fig. 9. 
Michał Korybut Wiśniowiecki, kro pol., 465, 595 pomnik, 
CCXXII. 
Michał, zakrystyan kośc. Maryackiego w Krakowie, (1397) 
CXXIV. 


j 


. 
c 


II 
, 


I 
. 


.
		

/Czasopisma_105_10_15_0001.djvu

			- 


25 


INDEKS OSÓB 


26 


. 


Michał de Bogumiłowice, kaszt. lubelski, (1409) 299. 
Michał, rurmistrz krak., (1435) 214. 
Michał,. łuczn ik krak., (1444) 214. 
Michałowicz Jan z Urzędowa, budowniczy i rzeibiarz, 115 
nagrobek, 212, LXVII, CLX-CLXVII. 
Michałowski Mikołaj, (1447) CXCVI. 
Michiels Alfred, piso franc., CCCLXIV. 
Miechowita, 585. 
Mielecki Stanisław, kaszt. zawichojski, (153 1 ) 332. 
Mielecki Mikołaj, hetm. W. kor., (1580) CCXVI, CCXVII. 
Mieńkiński, szlachcic, (1677) 247. 
Mierevelt Michał van, malarz, ("5 6 7- 16 4 1 ) CCL \T. 
Mierzwowicz X. Jan w Bieczu, XL. 
ś. Mikołaj, ikonografia, (XIV w.) LXVII rzeiba; (1496) 313 
kult; (XVI w.) 202, 203 rzeźba. (1512) 234 herma; (1593) 
XXIV fig. 11; (XIX w.) 457, 473, 474 fil{. 15, 10, 17 drze- 
woryty ludowe, 450, 466-468 kult, CCCXCVI. 
Mikołaj V, papie
, (1448) 159 złota róża. 
Mikołaj II, ks. opolski, (XV w.) 220. 
Mikołaj I, ces. ros., król pol., LVI miecz koronacyjny. 
Mikołaj, sołtys wsi Libuszy, (1383) 296. 
Mikołaj de Falkowo, dworzanin, (1395) 298. 
Mikołaj, wicezakrystyan kośc. Maryackiego w Krakowie, (1397) 
CXXIV. 
Mikołaj, maI. króla Wład. Jagiełły, (1396, 140.1) 132. 
Mikołaj de Curow, bisk. włocławski, (1399) 298. 
Mikołaj, arcyb. gnieźn. (1409) 299. 
Mikołaj, prepozyt ś. Floryana, podkanclerzy, (1409) 299. 
Mikołaj, snycerz krak., (1412-1431) 131, 132. 
Mikolaj z Kalisza, malarz, (1417) CXC, CXCI. 
Mikołaj, rurmistrz krak., (1429) 214. 
Mikołaj de Brzezie, podstoli krak., (1435) 30 I. 
Mikołaj patrz Chrąstow. 
Mikołaj, podwójci biecki, (1435) 301. 
Mikołaj, pleban z Bobowy. (1477) 303. 
Mikołaj, pleban w Pempowie, (1447) CXCII. 
Mikołaj, pleban ze Strzeszewa, (1461) CXClI. 
Mikołaj (Nici os von Krockow) z Krakowa, malarz wrocł., 
(1445 - 1489) 218. 
Mikołaj, malarz warsz., (1449) 207. 
Mikołaj, snycerz w Koszycach, (1466) 213. 
Mikołaj z Biecza, prepozyt szpitala bieckiego, (1483) 308. 
Mikołaj z Lewoczy, snycerz, (148-1-) 213. 
Mikołaj (Niklas Polin) z Warszawy, malarz i snycerz wrocł., 
(1448) 2°7. 
Mikołaj z Koprzywnicy sen., proboszcz, (1455) 178, (1499, 
1500) 180-184, 227- 2 4°. 
Mikołaj z Koprzywnicy jun., pro£ i rektor Uniw. kiakow., 
(15 2 9, 1530) 181-IH3, 187 nota l portret, 192, 227. 
Mikołaj, szewc, (1519) 32-1-. 
Mikołaj, antiquus rector scholae de Beycz, 214. 
Mikołaj, prepozyt szpitala biec kiego, (15 1 8, 15 1 9) 323, 324. 
Mikołaj, sołtys z Beldny, (1516) 32 I. 
Milner Feliks, rajca biecki, (1553) 343, (155 6 ) 345. 
Miliukow, piso ros., 554 nota. 
Miller, snycerz lwowski. (1776, 1777) 602 
Miller Maciej, malarz i snycerz, 602 oraz nota, (1769) 6°7, 
(177 1 ) (08, (1772, 1773) 609, (1776, 1777) 61 I. 
Millin, piso franc., CCXLlV. 
Milner Józef ze Sącza, (1553) 343. 
Milton, CLXXlX. 


I 


. 


Minerwa, mitologia, (1569) XVlII fig. s, 6, XIX. 
Miński Stanisław, woj. łęcz., CXVlIl. 
Miricius V. Mirica Joannes patrz Heydek. 
Młodecki Jerzy, pisarz skarbu kor., CCXXXIII, CCXXXIV. 
Młodecki Stanisław h. Połkozic, proboszcz w Wieniawie, 
(1520) 103. 
Młodziejowski Jacek, podsk. nadw., CLXXXVI, CLXXXYII. 
Mniszek Jerzy, woj. sand., ojciec Maryny carycy (1605) 
CXVlII, CXIX. 
Mniszchowa, żona marsz. W. kor., (1787) CXX. 
Mniszchówna Maryna, żona Dymitra Samozwańca, CXl\' 
fig. 6, CXV-CX.X, CCCXCVIII. 
Mniszchowie, CCCLXXI. CCCLXXII. 
de Modlnica Wielka Jan, podsędek ziemi krak., (1495) 3 I I. 
Modrzejewski Andrzej, star. przem.. (1684) 252. 
Modrzewski Andrzej Frycz, 274, 286. 
Mojżesz, ikonografia, (XIV w.) 404, (1433) 413. 
Mokłowski Tadeusz, CCCLXXV. 
Molendinator Jan, rajca biec ki, (1496) 3 I 2. 
Molzer Herman, odlewnik, (1600) C.C, CCIl, CCIX. CCX, 
CCXIl, CCXlII. 
Mona1di Jakób, rzeźb. nadw., król. Stanisł. Augusta, (179 1 ) 
CCLXIV, (1784, 1791) CCLXV oraz nota 9. 
Mongołowie, (1223, 1240) 531. 
Monnoyer J.B., malarz, (1699)CCXXIV, CCXXVII, CCCXCIX. 
Monogramiści: -t. rzeibiarz w Brzezinach (XVI w.) CXLIII, 
"fI CXLlV fig. 23. 
ł medalier, (1572) XXI. 
A
 miniaturzysta, (15 28 ) 571, 573 na fig. 13, 
57 8 . 
A. P., miniaturzysta w Krakowie, ( 1528) LVI. 
C. L., ludwisarz, CC, CCIX. 
H. L., odlewnik we Lwowie, (1529) CCXIl. 
H. T., malarz w Lewoczy, (t 1520) 216 
tryptyk. 
M. S., drzeworytnik ludowy (XIX w.) 466. 
T. W., chłop drzeworytnik w Bobrku, 461. 
"WRe oraz "hełm kolczasty«, płatnerz, 
(XVI w.) CCVI na zbroi w Nieświeżu. 
V. Montebur, mistrz Zak. niem., (1472) CLXXX. 
de Montpellier Marya, CCXLllI. 
Morawski Kazimierz, prof., CCLXXVIlI. 
z Moskorzewa Klemens h. Pilawa, CCCXXIII. 
Mostowski Tadeusz hr., minister, (1822) 590, (ISI7) 593. 
Moyzesowicz Norses, ormianin, złot., (1685) 254, 256, 264, 
268, 269. 
Mroczek, rektor kośc. wKulikowie, (1415) 299. 
Mroczkiewicz, (1784) CCLXVI. 
z Mszanicy Wojciech, wójt, (1509) 3 16. 
Mucha Jan, łucznik lwowski, (1683) 262. 
Muchacki Dominik, jubiler lwow., (1688) 25 I, 252, 270, 271. 
Mulhausen N. v., mistrz Zak. niem., (1472) CLXXX. 
Muller von Mullerstein, pokojowicc arcyks. Ferdynanda, 
(1580) CCXVI. 
Multscher Hans, malarz i rzeźbiarz, (1437, 1458) 150. 
Munsterus, pis., 585. 
Muntaner Ramon, dworzanin króla arag., (1282) CCXLlII. 
Miintz Eugeniusz, piso franc., LXXVI. 
Muratowicz Filip, lwowski złotnik ormiań., (XVII w.) 256. 
Mure, CCLI.
		

/Czasopisma_105_10_16_0001.djvu

			27 


INDEKS OSÓB 


. 


Musztafowicz Krzysztof, złotnik ormiań. we Lwowie, (XVII w.) 
256, 26 3. 
Muiyło z Buczacza, star. śniatyński, CCLXXI. 
Myskovszky Viktor, autor węg., 2 15, 216. 
Myszkowski z Mirowa Piotr, woj. łęczycki, (1505) 3 1 5. 


Nacz Floryan, prepozyt szpitala bieckiego, (1522) 3 26 . 
Nacz Grzegorz, rajca biecki, (15 02 ) 3'5. 
Nacz Mikołaj, prepozyt szpitala bieckiego, (149 6 ) 3 12 . 
Nacze Tomasz, mieszczanin tarnowski, (1433) 3 00 . 
Nagi Michał, koniuszy carski, (XVII w.) CXVIIl. 
Nałęcz Paweł, mieszcz. biecki, (1516) 320. 
Naruszewicz Adam, bisk. łucki, (1790) CCLXIV, CCLXVI. 
Nawoj de Lankawa, wojski krak., (1393) 297, (1395) 29 8 . 
Nawoj z Morawicy, kaszt. krak., 24, 3 2 . 
Nawrocidupa, mieszcz. jarosław., (1636) CCCXc. 
Neri...Bicci, malarz i rzeib. florencki, (1419-1491) IS0. 
Neuwirth Józef, piso niem., CCCLXIV, CCCLXVlIl, CCCLXIX. 
Nider Johannes, teolog i kaznodzieja Dominikanin, (13 80 - 
1390, t 1438) CCCLXXXIII. 
Niedzielski Grzegorz, złotnik lwowski, ( 16 9 1 ) 253. 
Niedźwiecki Jan, kotlarz lwowski, 599, (17 68 , 1769) 606, 
(1771) 6otl. 
Niemcewicz Julian Ursyn, pisarz, 59 1 . 
Niemirycz, podstoli ziemi stężyckiej, CCLXIIl nagrobek. 
Niemirycz Józef, (1798) CCLXII. 
Niemirycz Wincenty z Staropola, (1794, t 1854) CCI
XlIl 
nagrobek. 
Niemirycz Władysław, (1653) CCLXII obraz. 
Niesiecki, CCL, CCLI. 
ś. Nikodem, ikonografia, (XVI w.) 170 fig. 31, 32 rzeźba i ry- 
cina W. Stwosza. 
Nobile Piotr, architekt, CLXlII. 
Noego arka, ikonografia, 453 iig. 1 w ludowem drzewory- 
tnictwie. 
Norblin Sebastyan Ludwik, malarz, CCLXXIIl. 
Norsesowicz Norses, lwowski złotnik ormiań., (XVII w.) 
256, CCLXIX. 
Nowaczyński Józef, (1784) CCLXVI. 
Nowicki, mozaista lwowski, 600, (1773-1776) 610, 611. 
Noyse von Campenhouten Jan Engelbert, sekretarz arcyks. 
Ferdynanda, (1609) CCXIX. 


Oborski Mikołaj, biskup laodycejski, (1677) LXX, (1 6 4 2 ) 
CCXCV. 
Obrocki, snycerz i kamieniarz lwowski, 601, 6 °3, (17 6 9- 
1780) 606 - 61 4. 
Obroszyński, stolarz lwowski, (1765) 60S. 
Ochyra Wojciech, włodarz krak., (1415) 299. 
Ocieski Jan, podkancl. kor., podkom., (155 1 ) 339, (155 8 ) 347. 
Oczko Paulin, trębacz biecki, (1534) 337. 
Odnowski Piotr de Felstyn, star. biecki, (1518) 321, 3 22 . 
Odrowąź Stanisław, pan na Jarosławiu, (1535) CCCLXXXVII, 
CCCLXXXVIIl, CCCXc. 
Odrzywolski Sławomir, piso współcz., 165, CCXCV, CCCLI. 
Ojcowie Kościoła, ikonogr., (1630) XXXII. 
ś. Olaf, ikonogr., CCXCVIl fig. 11. 
Olędzka, snycerka, (1778) 612. 
Olędzki v. Olęcki, sztukatyer lwowski, 602, (1773- 1 777) 
60 9- 611 , (1779) 61 3. 
Oleski Stanisław, malarz krak., (1470) 210. 


28 


f 


de Oleśnica patrz Zawisza. 
Oleśnicki Mikołaj, kaszt. małagoski, CXVIlI, CXIX. 
Oleśnickj Zbigniew, kardynał, XXXII, (w inwentarzu z 1563) 
LXXXI, (1492) LXXXVII. 
Olszewski Alojzy, odlewnik, (1891) 232 nota. 
Z Ołpin Kasper, (1528) 329. 
ś. Onufry, ikonogr. i kult, (1504) XXXIV, XXXV. ( 18 3 6 ) 
456 drzeworyt ruski, 531, CCCLXI. 
z Opalenicy Piotr, kaszt. lądzki, (15°5) 315. 
Opaliński, marsz. nadworny, 584. 
Opaliński Krzysztof, woj. pozn., (1645) CCL VI. 
de Oporów Piotr, woj. łęczycki, (14 6 4) 304. 
Orda Napoleon, pisarz i rysownik, 554, ccm. 
Ormianie, 241-272. 
Ornanus Joachim, malarz Dominikanin, (1731) CCCXCIV. 
Orszeti, mieszcz. jarosławski, (1636-1668) CCCXc. 
Orzechowski, malarz lwowski, 602, (1771) 608. 
Orzechowski Mikołaj, (1626) 275, 27 6 . 
Orzechowski Stanisław, 274-277, 285, 286, 288. 
Oslar Joannes, rzeibiarz, CXLVI. 
Ossoliński Józef Maksymilian, 275, 27 6 . 
Ossowski, kamieniarz lwowski, 6°3, (1774) 6°9, (1776) 611. 
Ostrogska Anna ks., wojew. wołyńska, 390 portret, (1621) 
392, CCCLXXXIX. 
Ostrogska Anna ks., córka Jana Tarnowskiego, hetm. W. 
kor., 360, 385, CCCLXXXVIlI, CCCXClV. 
Ostrogska Zofia z T arQowskich ks., CXI. 
Ostrogska Zuzanna ks. z Seredych, CXI. 
Ostrogski Aleksander ks., pan na Jarosławiu, CCCLXXXVlIl. 
Ostrogski Janusz ks., 390 portret CXI. 
Ostrogski ks. Konstanty, 496, CV, CVI, CXLlX. 
z Ostroga ks. Konstanty Wasyl, woj. kij., CIX medal, CXI, 
Ostroróg Jan, kaszt. pozn., (149 6 ) 3 1 3. 
Ostroróg Stanisław, woj. kaliski, (1464) 304, (14 68 ) 3°5, 
(I472) 3 06 . 
Ostroróg Stanisław, (I 553) 281. 
Ostrowski, (181 5) CD. 
Ostrowski Daneykowicz J., (1747) 27 6 . 
Oziembłowski v. Oziąbłowski Zawisza, (1481,1484) 3 08 , 309. 
Oziąbłowski Feliks, (1506) 3 16 , (1516) 3 2 1. 
Ożga Andrzej, opat tyniecki, (1477) 179. 


Pacher, snycerz i malarz, IS0. 
Paczyński Jak6b, archidyak. zawichostski, (1553) 343. 
Padniewski Filip, bisk. krak., CLXIlI pomnik. 
Padovano Jan Maria, Mosca, rzeźbiarz, LI, CXI, CLlV -- CLX, 
(1532) CCLXXIX, (1533) CCLXXX, CCLXXXI, CCCXVII, 
CCCXXI, CCCXXII. 
z Padwy Jan Bogusław, archidyak. lubelski, (1397) CXXlIl. 
Pakosław, kaszt. krak., CXXV. 
Pampowski Ambroży, woj. sieradz., (149 6 ) 3 1 3. 
Paniewski Feliks, kaszt. lwowski, (t 1488) CLI nagrobek. 
ś. Panochija, ikonogr., 3 2 5, 530. 
Panso Szymon, nauczyciel biecki, (I S 19) 3 2 4. 
ś. Pantalemon, 53 1 . 
Papi Cristofano, malarz, CXXIX. . 
Paprocki Bartosz, XCIV fig. 38 h. Wierzbno, XCVI, CCXXXIX, 
CCLI. 
Pariset, piso franc., CCCXCIX. 
Paroli Carlo, rytownik, (XVlll w.) CCLXXIII. 
Parys, mitologia, (1569) XV -XVII fig. s, XVIlI fig. 6.
		

/Czasopisma_105_10_17_0001.djvu

			INDEKS OSÓB 


3° 


. 


29 


Parzybyk, mieszcz. jarosław., (1636) CCCXc. 
Patricius Andrzej, pleban z Szczurowy, (1553) 343. 
Paul Paweł, mieszcz. biecki, (15 1 5) 319. 
Pauli Źegota, archeolog, IV. 
ś. Paweł, apostoł, ikonogr., (XV w.) 135, 200, (LB3) 416, 
4 1 7, 443, 445 fig.23 miniatura; (XVI w.) 57 2 ; (1558) 
CCLXII obraz; LXXXII, LXXXV statua. 
ś. Paweł, eremita tebaidzki, ikonogr., (1504) XXXV. 
Paweł, bisk. laudoceński, (1485) 23 I. 
Paweł de Biskupicze, patrz de Biskupicze. 
Paweł, rzeźbiarz w Lewoczy, (XVI w.) 216. 
Paweł, złotnik w Bieczu, (1516) 321. 
Pawlinow, piso ros., 539, 558. 
Pawłowski Paweł, woźny biecki, (1568) 348. 
Pawłowski Stanisław, bisk. płocki tt 1439) CCL\'1. 
Penzel Abraham, (178o) 275. 
Pepin de Huy Jan, rzeźbiarz franc., (1310) CCCx. 
Perot Francis, piso franc., CCXL V. 
Perrier Emile, uczony prowensalski. CCXLlV. 
Perroud Claude, uczony franc., CCXLII. 
Pfau'ów rodzina z Weissenburga, CLXXIX. 
Pflster Jan, rzeźb
arz, CXI. 
Pfotenhauer dr. Paweł, piso współcz., XCV. 
Phae, rodzina mieszczańska, CLXXXII. 
Phae Elźbieta, żona rajcy w Landau, CLXXXIII. 
Piasecki, szlachcic, (1677) 247. 
Pieniążek Jan z Kruźlowej, sędzia i poborca, (1523) 326, 
(1520) LXIII. 
Pieniążek Krzysztof na Krużlowej, (15 68 ) 350. 
Pierling, autor, CXVII. 
Pietro de Benedetti, złotnik, CCCLXX oraz nota 3. 
Z Pi1czy Jan, woj. krak., (1468, 1472) 305, 306. 
z Pilczy Stanisław, (1497) ('('LXXI. 
Pilecki Stanisław, woj. sandom., CCCXVI, CCCXXI. 
Pilecka Anna z Tarnowskich, (1497) CCLXXI. 
Pilecka Katarzyna, C('CXVI, CCCXXI fig. 24 pomnik. 
z Pilzna Wacław, bakałarz i notaryusz. (1503) 3 I 5. 
Pimstein Pankraz v., mistrz. Zak. niem., (1472) CLXXX. 
śś. Piotr i Paweł, ikonogr., (XV w.) 200, (XIX w.) 455 drze- 
woryt ruski, (1504) 569 miniatura. 
ś. Piotr, apostoł, ikonogr., (1433) 417; (1491) 189 lig. 35 rzeźba, 
(XV w.) 443, 445 lig. 23 miniatura; (X\'l w.) 166 tryptyk 
(1504) 568, 574 fig. 9 miniatura, LXXXII: LXXXV; (1558) 
C('LXII obraz. 
Piotr II, król aragoński, (1282) CCXLlII. 
Piotr, bisk. płocki, (1496) 313. 
Piotr, komes, (1320) 24. 
Piotr, notaryusz krak., (1397) CXXIV. 
Piotr de Falkowo, dostojnik sandomier., (1399) 298. 
Piotr z Poznania, malarz, (1447) CXCII. 
Piotr de Szczeciny, (1450) 303. 
Piotr, malarz, (1428-1459) 207. 
Piotr z Wągrowca, malarz, (1461) CXCII. 
Piotr, kuśnierz biecki, (1515) 320. 
Piotr (Petrus), snycerz, (1507) 13 8 , 139, 144. 
Piotrowicki, ks. w Bieczu, XLVIlI. 
Piotrowski Jan, opat tyn iecki, (1500) 183. 
Piotrowski, malarz lwowski, 599, 602, (17 66 , 1767) 6°5, 
(1769) 606, 607. 
Piotrowski, kamieniarz lwowski, (1775, 1776) 604. 
Pirawski Tomasz, sufragan, (1770j 6°7, CCCx. 


Pisak, stolarz lwowski, (1777) 612. 
Piskorski Sebastyan, pisarz, (1691) 584, 585. 
Płoszczański, pisarz ruski, 532. 
Płotycz Hryhory, łucznik lwowski, (1683) 262. 
Podczaszyński Bolesław, pisarz, CLXXXVlIl. 
Podhajecki, kan. lwowski, (177 1 ) 597. 
Podlodowski Mikołaj, (1655) CCCXCI. 
Podoski Gabryel Jan, arcyb. gniein., CCXLlV. 
Polaczek Stanisław, pis., 594. 
Polańska, mieszczka lwowska, (XVII w.) 254. 
Polański, odlewnik lwowski, (1766) 605. 
Polejowska, (1778) 612. 
Polejowski Maciej, snycerz lwowski, 599, 601. (1766-1770) 
605 -608, (1773) 609, (1774) 610, (1776) 61 I. 
Polejowski Piotr, architekt lwowski, 601, (1766) 605, (1768- 
1771) 606-608. 
Polkowski Ignacy, X. kan., archeolog, CLXX, CCLXXXVI. 
Połanecki X. w Żółkwi, CCLXVlIl. 
Poniatowski Józef ks., 595 sarkofag na Wawelu. 
Poniatowski Kazimierz ks., podkom. w. kor., (1791) CCLXV. 
Pontius Paweł, rytownik, CXXXlI, CCXXVlIl. 
Popiel Paweł, pisarz, IV, VI. 
della Porta Giacomo, architekt włoski, (1568) 522. 
Postawa Piotr z Proszowic, miniaturzysta, CCLXXXVI oraz 
nota 4, CCLXXXVlIl. 
Potkański Franciszek, kan. i sufragan krak., XLII. 
Potocka Zofia z Branickich, (1832, 1840) CLXlIl. 
Potoccy w Potoku Wielkim, przydomku Fox, CXXXIX. 
Potocki Ignacy, ('CLXIII. 
Potocki Kajetan, CCLXlIl. 
Potoccy Jan, Józef i Franciszek Apolinary w Potoku WieI... 
kim, CXL. 
Potocki Jędrzej, wojew. kijowski, 263. 
Praetorius, pis., 584, 585. 
Prandota de Trzciana, woj. rawski, (15°5) 315. 
de Prawkowicze patrz Dunin Piotr. 
Pretwicz Stanisław, (1580) CCXVII. 
Primus Mikołaj, bisk. prze m., (1496) 313. 
ś. Prokop, biskup, kult. LXXXIII. LXXXV. 
Prorocy i sceny Starego testamentu, ikonogr., 202 rzeiba, 
(1630) XXXII. 
ś. Protazy, ikonogr., (1563) LXXX. 
Pruskowski Wojciech, pleban biecki. (15 6 5) 347. 
Pryliński Tomasz, architekt. 165. 
Przągowski Mikołaj z Wiślicy, (1516) 320. 
Przedbór de Koniecpole, kaszt. sandom., (1450) 303. 
Przedpełk de Kopydłow, pod cz. kaliski, (1421) 300. 
Przekora ]akób de Morawiany, kaszt. czchowski, (1447) 303 
de Przeramb Jan, kaszt. sieradzki, (15°5) 3 I 5. 
Przerembska, wojewodzina sieradzka, (1684) 252. 
Przerembski Jan, prymas, CXL, CLX fig. 32 nagrobek w Ło- 
wiczu. 
Przeździecki Aleksander, pisarz, CXXx. 
Przybianka Mikołaj, pleban z Bobowy, (1440, 1447) 302,3°3. 
Przybyło Grzegorz, złoto krak., 138, 140. 
Przyrembski Jan, (155 I) 340. 
z Ptaszkowy Mikołaj, wójt, (1509) 316. 
Pucci Andrea, Antonio, poeta włoski, CCCLXVII. 
Pułjanowski Bohdan, archiwista nieświeski, (19OQ) ccm, 
CCIV, CCVIII, CCXV. 
Piiman Janusz, malarz, (1661) CCXXIl.
		

/Czasopisma_105_10_18_0001.djvu

			r 


f 


INDEKS OSÓl! 


3 1 


Puzyna S., kniaź z Kozielska, sekretarz kl'. Stanisł. Augusta, 
CCLXVII. 


Quadro vel Krotochwila Franciszek, budowniczy lwowski, 
(1573) LI. 


Radwański J., rytownik, CCXXXVI. 
Radziwiłłowie, CXCVII, CCIV. 
Radziwiłłowa ks., 594. 
Radziwiłł Albert, marsz. nadworny litew., (1580) CCXVlI. 
Radziwiłł Antoni ks., właśc. Nieświeża, (1900) ccm 
Radziwiłł Bogusław, koniuszy litew., ccvm, (1641) CCXXVIII. 
(1640) CCLV. 
Radziwiłł Dominik, ordynat, CXc. 
Radziwiłł Ferdynand ks" CCXXVIII. 
Radziwiłł Hieronim ks., wojewodzie wileński, CCVIII. 
Radziwiłł Jan zw. Brodatym, (1474 -1542) CCVI. 
Radziwiłł Jerzy, bisk. krak. i kardynał, CXXVIIl, CXXIX 
fig. 13 portret, CXXXIX. 
Radziwiłł Karol Stanisław ks., kand. litew., (1669-1719) 
CCVI pancerz, CCXI. 
Radziwiłł Karol, (..panie kochanku«) woj. wil.,CCVIIl, CCXIV. 
Radziwiłł Krzysztof Mikołaj zw. "Piorunem", hetm. litew., 
(1547-1603) CCVI, CCXVII, CCXXI fig. 56 portret, CCLV. 
Radziwiłł Krzysztof, hetman litew., (1636) CXXXIX. 
Radziwiłł Michał Kazimierz, (1774) CCV, CCVI. 
Radziwiłł Mikołaj zw. Priscus, woj. wiI., (* 139 8 t 1509) 
CCIV. 
Radziwiłł Mikołaj "Rudy", CCX\', CCXIX. 
Radziwiłł (Mikołaj) Czarny, woj. wit., kand. litew., CLI V, 
CLXXXIX, CCVI, CCXV, CCXIX. 
Radziwiłł Mikołaj Krzysztof zw. Sierotką, CXC, (15 8 4) 
CXCVII, CCII armata, CCVI zbroja, (1600 
 1602) CCXI, 
CCXIII, CCXIV armaty, (158o) CCXV, CCXVI zbroja, 
CCX\'Il, CCXIX, CCXXI portret fig. 58, CCXXII. 
Radziwiłł Stanisław, woj. wil., (1527) CLXXXIIl 
Radziwiłł Stanisław, marsz. w. litew., (1580) CCXVII. 
Radziwiłłowa Elźbieta, Zofia, CCVIIl. 
Radziwiłłówna Zofia, CLXXXIX. 
Rafael, 148- 
Rakoczy Jerzy, 372, CCCXCI. 
Ramułt Jan z Zabłojec i Solca, żupnik drohobycki, LI. 
Ramułt Stanisław dr., XLIX. LI. 
Ramułtowa Katarzyna, XLIX, fig. 17 LI pomnik. 
Ranconus v. Rangoni Claudius, bisk., nuncyusz apost., CXVIlI, 
CCCXCVIIL 
Rappów rodzina z Weissenburga, CLXXIX. 
Rarus Tomasz, piso pol., (1583) CCCXCV. 
Rastawiecki Edward, pisarz, CCLXIII. 
RauchmiiIJer Maciej, rzeźbiarz w Wrocławiu, (1678) 596 nota. 
Rebencz Krzysztof z Marienburga, (1177) 222. 
Reber Franz, pisarz niem., CXXX. 
Regula dr., (1511) CCCLVI. 
Reinfred z Weissenburga, mieszcz. krak., (1441) CLXXII. 
Reinfridt Hans, mieszcz. w Weissenburgu, (1550) CLXXVI. 
Rej Mikołaj z Nagłowic, 2 I 2, 27 S. 
Rembrandta dzieła w Polsce, CC LX III, CCLXV nota 7 kopia. 
Rene, król Neapolu, (t 1480) CCXLIV, CCXLV. 
Renouvier, pisarz franc., 470, CLXXI. 
Repphan August, inżynier, ( 18 75) 594. 
Reptowski, kan. poznański, (1784) CCLXVJ. 


3 2 


Reynhardt Jakób, malarz i snycerz w Wrocławiu, (1488) 207. 
Reynolt Krystyna, (t 1 52 7) 94. 
Rezinger Mikołaj, wójt prowincyonalny, (14 15 4) 304. 
Ridolphi C., piso włoski, CCCLXX. 
Riemenschneider Hans Till, rzeźb., 88 nota, I 14 - I I7, 12 7, 
128, 130, 149, 153, 195. 
de Rochefort hr., architekt w Kałudze, (1874) CXVI. 
ś. Rodzina, ikonografia, patrz Chrystus. 
Rogawski Karol, pisarz, 292. 
de Rogów patrz Żegota. 
de Rogów Hincza, (1450, 14 15 4) 3 0 3, 304. 
Rokosowski Jakób, kaszt. szremski, (158o) CCCLXXIII pomnik. 
Rola z Rolna Jan, malarz, (1695) CCXXXIV. 
Roman z Romanowiczów ks., (t 1205) 535. 
Romanowski, inżynier, 500 - S I 3, CDI. 
Romer Alfred, malarz. i piso po1., CCXXlII. 
Romstorfer, piso niem., 539, 540, 553. 
Rooses Max, pisarz, CXXX. 
Rosa, malarz, LU obraz w Połocku. 
Roschach, uczony franc., CCX LIII. 
Rościsław ks., (1245) CCCLXXXVII. 
Rosselius, pis., 585. 
Rotendorf Joannes, zł. lwowski, 24 6 , 247. 
Royzyusz Piotr, pisarz, CCLXXXVlI. 
Rozdrażewski Hieronim, bisk. włocł., (1584) LXXVIII. 
Rożniatowskie'go, 261 chorągiew jazdy. 
Rozemberski Piotr, (1447) 303. 
Roztworowski Jan, pis., (18 l 3) 5 8 7. 
Rubensa wpływ i dzieła w Polsce, CXXX-CXXXII, CCXXVII. 
Rusinka z Rusi czerwonej, (XV w.) CCXCl w służbie Strozzich. 
Rusyanowicz Hrehory we Lwowie, (1691) 253. 
Rybkowicz Jan Aug., (1624) CCCLV. 
Rydel Mikołaj z Przemyśla, (1544) 13 8 . 
de Rytwiany Dersław, wo;. sandom., (1464, 1468, 147 2 ) 
304-306, (1475) 3 08 . 
de Rytwiany Jan, kaszt. sandom. i marsz. kor., (1475) 3 08 . 
Rywicz Marcin, notaryusz m. Biecza. (1447) 303. 
Ryx, dworzanin Stanisława Augusta, CCLXIlI, (1787) CCLXV. 
Rzączyński Gabryel S. J., pisarz, (17 2 I) 5 8 4. 
z Rzeczycy Stanisław Dr., penitencyaryusz papieski, (1534 - 
1535) CCLXXXIII. 
Rzeszowski Jan, bisk. krak., 23 l, ( 1471, 1472) 3 06 , (1473, 
1475, 14 8 3) 307, (14 8 5) 3 10 , (1492) LXXXVII. 
Rzewuska Konstancya z Lubomirskich, CCCIV, 
Rzewuski Seweryn, hetm. polny kor., CCCIV. 
Rzewuski Wacław, (1779) CCCIlI. 
de Rzgów Wojciech, wiceprepoz. i kollek. ki eJ., (149 6 ) 3 1 3. 
Rzyszezewski Zygmunt hr., (1900) CClII. 


, 
I 
I 


Sahakowicz Andrzej, lwowski złotnik ormiań., (XVII w.) 25 6 . 
Saint...Olive Paul, piso franc., CCXXIlI, CCXXVI nota. 
de la Salle Philippe, malarz, CCCXClX. 
ś. Salomea, królowa halicka, żona Kolomana. kult, 34, 37, 
LXXV. 
Samborczyk Marcin, (15 1 9) 293. (15 28 ) 3 2 9, 330, (1553) 340, 
34 2 , 343. 
Sanguszko Paweł, (1739) CCCXCII. 
Sanguszkowa, (XVIII w.) 594. 
Sanguszkowa Helena z Gosiewskich, (1637) CCClIl. 
Sansovino Jakób, (1529) CLIV. 
Santi Gucci patrz Gucci. 


.........
		

/Czasopisma_105_10_19_0001.djvu

			l 


33 


INDEKS OSÓB 


Santi Lazar, architekt król., (1587, '594. 1595) CLXXX\TI, 
CU"XXYII. 
Sapieha Jan Piotr. (1609) XXII, CXIV 
Sarna Władysław X., pisarz wsp., CCCXXII, CCCXXIII. 
Sarnicki, pis.. 585. 
Sartoris Franciszek z Miechowa, wikaryusz kat. krak.. 437.43 8 . 
Saul, król izraelski, ikonugr., (1433) 4 1 5. 
Saur Corvinian, złotnik, (1591 -I 598) CCLlX. 
Saurmann w Wrocławiu, (XVI w.) CLXXIX, 
Sayn patrz Wittgenstein. 
Scardeoni Bernard, piso włoski, (XYI w.) CLV. 
Schadek patrz Szadek. 
de Schebna Jan, pleban na Skałce w Krakowie, (1471) 3 06 . 
Schianta Dominik, kamieniarz, (X\'lII w.) 590, 593. 
Schillingów rodzina, CLXXAll. 
Schilling Fryderyk sen., mieszcz. wizemburski, (145 2 ) 
CLXXVI, CLXXVll. 
Schilling Fryderyk z Weissenburga, mie
zcz. krak., CLXXII, 
CLAXVI. 
Schilling Hans von Hagenowe, ilIU1ninator i pisc\rz, (1459) 
CLXXXIl. . 
Schilling Jan, malarz i mieszcz. poznański, CLXAlI, (15 02 ) 
CLXXVI. CLXX\'ll, (15°3) CXCIV. 
Schilling Jodok, mieszcz. krak., CLXXII, CLXXVł, (1500) 
CLXXVII. 
Schilling Jost w Weissenburgu, (1507) CL)<.XVII. 
Schilling Mateusz w Weissenburgu, CLXXVI 
Schilling Mikołaj, mieszcz. krak., CLXXII. CLXXVI. CLXXVII. 
Schilling Mikołaj, złoto poznański, (1535-1538) CLXXVII. 
Schindekopf Hennik, CCVIłI. 
do Schirzini Jacobus, (15 28 ) 3 2 9. 
Schlosser Juliusz, kustosz Muz. ces., 157. 
Schlutinkh Marcin na Litwie, CCX VIII. 
Schmaltz'ów rodzina, CLXXVIII, CLXXlX. 
Schmaltz Baltazar, mieszcz. krak., CLXXll. 
Schmaltz Fryderyk, mieszcz. krak., CLXXll. 
Schmaltz Henryk, mieslcz., (1496) CLXXIX. 
Schmederer Max w Monachium, C).. III. CXI\'. 
Schmidt M., pisarz niem. wspllłcz.. 470. 
Schongauer Marcin, 119, 120, CLXAXll. 
Schott, mieszcz. jarosław., (1636) CCCXc. 
Schpiek Przedsław, wójt biecki. (1434) 301. 
Schramel Mikołaj, tkacz biecki. (1527) 328. 
Schrenkh von Notzingen, CCXVIII. 
Schulz, mieszcz. jarosław., (1636) CCCXc. 
Schwarz Małgorzata, CLXX\'1. 
Schwarz St., (1527) CCCLVI. 
Ścibor Teosius T., (1576) LI. 
Scott Walter, CCXLI. 
ś. Sebastyan, męcz., ikonogr., (1630) XXXII. CCLXIl 
, 
CCCLXl, CCCLXll. 
Secelli, sztukatyer lwowski, 602, (1773, 1774) 609, 610. 
Secinewski (Secygniewski) J akób, (I 58o) CCX \' II. 
Sędziwoj z Soboty, kan. pozn., (1446) CXClI. 
Sędziwoj de Czarnków, woj. kaliski, P496J 3 1 3. 
Seesselberg Fryderyk, piso niem., 483, 4
4, 527. 
Seferowicz Melko, lwowski złotnik ormiań.. tA VII w.) 256 
Seferowicz Teros, lwowski złotnik ormiall., (X\'II w.) 256,259: 
ś. Sekundus, I 3 5 nota. 
de Senna patrz Dohiesław. 
Jan de Senis, rzeźh. i budowo krak.. CI. \', CLlX, (1546) CLX. 


.... 


4 


Senkiewicz Piotr, ślusarz lwowski, (1775) 610. 
Septici (Szeptycki) Jarosław Julianowycz, bojar, 532. 
Seredy Zuzanna ks. Ostrogska, CXL 
Seredyński, stolarz lwowski. 603, (1773) 6 0 9, (1777- 1 779) 
612, 613. 
Serwacy, odlewnik, CLił. 
Setesza Mikołaj, kopista, miniaturzysta w Krakowie, (1467) 
424, 435, 57 1 , LVI. 
Shakespeare, CCALl. 
Siarczyński Franciszek ks., pisarz, (XIX w.) 358 nota. 
Siebmacher, pisarz, XCIV, CCL. CCLll. 
Sieciech, palatyn. 32. 
Sieklucki Jakób, kaszt. i star. biecki, (1503, 15°5) 3 1 5, 
(15°5, 15 06 ) 3 16 , (15 1 5) 3 1 9. 
Sieklucka, (15 16) 320. 
Siemieński Lucyan, pisarz, IV, VI. 
Sieniawska Elżbieta, 1I713) CCCXCI. 
Sieniawska Katarzyna, (1585, 1594) CCCLXXXI>... 
Sieniawska z ks. Lubomirskich Elźbieta, 360. 
Sieniawski Hieronim, woj. ru
ki, (1580) CCXVII. 
Sienkiewicz Denis, drzeworytnik, ( i6 99) 553. 
Sienkiewicz Henryk, XXX. 
Sierakowski Wacław Hieronim, arcyb. lwowski, 597, 599, 
(1743) CCCXCII. 
Sierakowski, kanonik, CCXXXVIl. 
Signio, handlarz wapna lwowski, (1774) 603. 
Simmonneta Fr., nuncyusz pap., (1609) CCXCV. 
Simon Kasper, mularz krak., (1533) CCCLlll. 
Sinapius Jan, pisarz, (1720-1728) XCIV, 
Singer Sebald, rysownik, CLU. 
Sinkiewicz, ślusarz lwowski, (1775, (776) 610, 611. 
Sitnicki Stanisław, bi
k. pozn., (1689) CCXXX. 
Skarszewski, biskup, CXXXIX. 
Skarzewski Andrzej, dziekan kruszwicki, (1553) 343. 
Skopa Gabryel, rzeźbiarz poznański, I -1-2 nota
 
Skora de Gay Wojciech, podkom. dobrzyński, (1505) 316. 
Skotnicki, wojewoda, CX V nota. 
ze Skotnik Marcin, kaszt. zawichojski, (1505) 3 I 5. 
Skowroński, snycerz lwowski, 602 (1774) .609. 
Slaker Henryk, In ieszcz. krak., (I 5 12) CCCL VI. 
Słowik, mieszcz. biecki, (15 18) 322. 
Sługoccy Aleksander i Jerzy, (XVIf w.) CXXXIX. 
Słupecki Jan, kaszt. sąd., (15°5) 3 I 5. 
Smarowski, kowal lwowski, (1775) 610. 
Smieszkowic, drukarz, (1670) CCXXXIIl. 
Smoleński Adam, 525. 
Śniarowski X. w Kleczkowie, 504. 
Sobesantius, rzekomy fund. kośc. w Kleczkowie, (XVI w.) 506. 
Sobieszczański F. M., pis., 589, LXXXVllI. CLXXXVlIl. 
Sobocki Tomasz, (i" 1547) CLU. 
Sokołowski Wincenty, 590. 
Solari Franciszek, budowniczy, (XVII w,) 522, 523. 
SolikowskiJan Dymitr, pisarz, (XVI w.) 275--277,279-281, 
285-287.289 nota, CCALlX, CCCLXXXll\-CCCLXX.x VI. 
Solimonde, fabrykant lyoński, CCXXVIl. 
Solis Virgil, rytownik, (XVI w.) XX. 
Solski Stanisław, Jezuita, budowniczy, (XVII w.) 522. 
Solski, liwerant cegieł we Lwowie, (1770) 607. 
Sołtan Wiktor hr. w Warszawie, (XVU w.) XXXVI. 
Sołtyk Józef, kaszt. zawichostki, CXL. 
Sołtyk Kajetan, bisk. krak., 595 pomnik, (1763) LXXXV. 
3
		

/Czasopisma_105_10_20_0001.djvu

			35 


INDEKS OSÓB 


3 6 


Sommer Jan, malarz i rytownik, ClV. 
Sosnowski Oskar hr., rzeźbiarz, 59 2 . 
Soutman Pieter Claesz, (XVII w.) CXXX, CXXXI, CCXX VII. 
Spadi Szymon, kamieniarz w Paczółtowicach, (XVII w.) 595. 
Spak Fred. Ad., piso szwedzki, CCxll1. 
Spezza Andrzej, budowniczy na Bielanach, (XVII w.) 5 22 . 
Spiczimir Jan, mieszcz. krak., (1397) CXXIV. 
Spiek Stefan, pleban biecl.:i, (1447) 303, (1473) 307. 
Spinola, markiz, CXXXII. 
Spitho Jan, (148 I) 3 08 . 
ze Sprowy Eustachy, kaszt. radomski, (/4 68 ) 305. 
ze Sprowy Jan Odrowąź, arcyb., (1456-1462) CLI. 
de SprowaJan, sędzia ziem. sanctom., (1434) 300, (1435) 301. 
Spytko, woj. krak. i star. biecki, (1383) 29 6 , (1395) 298. 
Spytko, podkomorzy krak., (1393) 297. 
Spytek Jan, (1309) 3 62 . 
Spytek Jan, kaszt. krak., (1473) CCCLXXXVII. 
Spytko de Jarosław, podkom. przemyski, (14 GB ) 305, (/47 2 ) 
306, (1475) 3 08 , (149 6 ) 3 1 3, (1505) 3/5, (1479,15 1 3) 
3 62 , 3 6 3. 
Spytek z Melsztyna, kaszt. zawichojski, (1495) 3/ 1,3 12 , 330. 
Spytek Jordan de Melsztyn Wawrzyniec, kaszt. sądecki 
i podsk. kor., (155 I) 339, 340, (1568) CCCLlX. 
Spytkowa Anna z Sieniawskich, CCCLlX. 
Śreniawa Andrzej, podstarości biecki, (1525) 3 28 . 
Stachowicz Michał, malarz, CCXXXIV, CCXXXV, CCXXXVI. 
ś. Stanisław, kult i ikonogr., 535, XXXII, CCLXI, CCXXIX- 
CCXXXI, (XIV w.) 400, 401 fil?:. 3; (XV w.) (14 8 5) 310, 
(14 6 7) 435, 438, (1460) LXXXIlI; (15 1 5- 1 5 1 9) 9 6 o. n. 
fig. 7--12, 166 tryptyk, (1514--1518) 196, tab I. IV, 203, 
204 fil?:. 39 rzeźba; (15/8) 19 6 ,XX\'III,XXIXfig. 12, 21 7- 
219, (1512) 234 henna. (152 8 ) LXXXII, CLXXXI, (1535) 
CCLXXXIV, (1513) CCCLXI obraz, (1593) XXI V fil?:. II; 
(XVll w.) XXV, (1621) XXXVI obrazy; (X\'III w.) CCCIII, 
CCCV fil?:
 15. 
bł. Stanisław Kaźmierczyk, CCXXXIX. 
Stanisław August, król pol., 588. 593 nota, CCLXIII--CCL VI. 
CCLXVII, CCLXXIII. 
Stanisław, opat benecłyktYllski w Luhiniu, (1501) CXCIII. 
Stanisław v. Stano, wójt biecki, (1399) 298. 
Stanisław, syn Mikołaja, malarz krak., (1470) 211. 
Stanisław z Poznania, malarz, (1500, 1501, 1503) CXClV. 
Stanisław z Mogiły, malarz miniaturzysta, (/533) CCLXXIX, 
(1535) CCLXXXIV, CCXCJl. 
"Stanislaus Polonus", CXXIX podpis na portrecie florenckim. 
Stanisław, neofita, (1521) CCCLVI. 
Stanowicz Teodoraczek, rotm. chorągwi wołos. król., 263. 
Starowolski, pisarz, 584, 585, 589, LXXXVIII. 
Starzechowski Piotr, arcyb. Iwow., (15 8 4) 5 2 3. 
Starzewski, snycerz lwowski, 602, (177 2 ) 60 9. 
Stasow W., piso rosyjski, 553, 555, 5
7. 
Staszic Stanisław, 5 8 7. 
Staszko de Bobowa, (1393) 297. 
Statius, (1505) CCCLVI, CCCL VII. 
Staudingerowa Zofia, mieszcz. jarosławska, (17 06 ) 379. 
ś. Stefan, kult i ikonogr., 178, (15 12 ) 235, 23 6 . 
Stefan Batory, król polski, 176,287, LI, LVI, CXXVII fig. 12, 
CLXXXVI, CCXV, CCXVI, CCXIX, CCXXI 
Stefan, pleban z Ptaszkowej w Wielkopolsce, CXClV. 
Stefan, cieśla z Poznania, CXCIII. 
Stein Kasper, tXVIII w.) CCVIIl. 


Steinbrecht, piso niem., 505. 
Stella Piero Paolo, rzeźbiarz w Padwie, (1529) CL/\T 
Stenbock Magnus, 373. 
Sternberg Anna de ks. Ostrogska, wojew. wołYI1.. (/ (21) 392. 
Sternberg Stanisław, notaryusz miejski, (157-4) 354. 
Steyert Andre, CCLI. 
Sthenus Bartłomiej, magister Uniw. krak., (1501, 15 06 ) 145. 
Stockel, CCL/1. 
Stojak, ks. prob. w Płazowie, 45 8 , 459. 
Stopano Bartłomiej, kamieniarz w Paczółtowicach, 595. 
Storn Jan Rudolf, malarz, (t661) CCXXII. 
Stradomska z Zakliczyna Magdalena, (1670) CCXXXIII. 
Stralicz Mikołaj, rajca krak., (1397) CXXIV. 
Strasz (Strasch) Mikołaj z Białaczowa, sędzia, (ł.ł.95, 149 6 ) 
3 11 , 3 12 , (15 02 ) 3 1 4. 
Stroiński, malarz, (17 6 9) 597, (17 66 ) 599. 
StroińskiMarcin, malarz, ( 1768-1778)603,605,606,608-61 I. 
Stroiński Stanisław, malarz, 507, 599, 602, (1778) 612. 
Stroiwąs, micszcz. jarosławski, p636) CCCXc. 
Strojnowska Marya w Dominowie, CXCV. 
Strozzi, rodzina florencka, CCXCI. 
Strzałecki J. A., kollekcyoner warsz., 12 4, 504. 
de Strzelce Stanisław, kaszt. sądecki, patrz Wątróbka. 
Strzępiński Tomasz, biskup krak., (1460) LXXX]] I, P49 2 ) 
LXXXVII. 
de Strzeszyn Wawrzyniec, sołtys i wójt, (ł.ł.78) 306. 
Strzeźowski Mikołaj, kaszt. wiślicki, (149 6 ) 3 I 3. 
de Strzezwow Mikołaj, kaszt. wiśl. i star. biecki, (1495) 3 12 . 
Strzygowski, piso niem., 542, 545 nota, 54 6 . 
Stuchs z Sultzbach Jerzy, druk. norymb., 12 3. 
Stwosz Jan, syn Wita, snycerz, 2 17. 
Stwosz Maciej, złotnik w Krakowie, (1482-154°) 217, XXIII. 
Stwosz Marcin, 
yn Wita, snycerz, (1534) 2 1 7. 
Stwosz Stanisław, s
n Wita, złotnik i snycerz, 79, 
p--- 109, 
136, 137, 139, 153, 157, 173- 1 75,201, 20 4,208,211,226. 
Stwosz Wit, rzcibiarz, 79-94, 1°5-109, 115, 128, 13 6 , 137, 
154, 169, 17 1 , 173. 175, 18 7- 1 9 1 , 193, 19 6 , 201, 204, 
206,208,211 nota 2,213,215,217,218,220-222 nota, 
226, 424, XXIlI, XXVII, LIX-LXII, CCLXI, CCCV. 
Stwoszyna Herzin Barbara, pierwsza żona Wita Stwosza, 217. 
Stwoszyna Magdalena, żona rzeib., (153°) 95. 
Succatori Jan, budowniczy J. K. M., (1630) 5 22 , 
Suchywilk Jan, arcyb. gnieźn., (t 1382) ('L. 
Sues z Kulmbachu Hans, malarz, 197-199,211,226 XX\' . 
nota, (1518) XC, CCLlI, obraz. 
Sułowski Jan, opat tyniecki, (1499) 18 3. 
Sułowski Piotr, sędzia grodzki biecki, (15 68 ) 34 8 . 
Sułowski Tomasz, sędzia, praw. niem. w Hieczu, (14 8 5) 309. 
Sułtanow N. W., piso ros., 554. 
Suski Lukasz, złotnik. 108. 
Swach Stanisław, malarz, (15 2 5) 1-1-4. 
Świątkowski M., (1770) 27 6 . 
Światosław, ( 10 73) 557. 
Swidwa de Szamotuły Jan, woj. pozn.. (149 6 ) 3 1 3. 
Świebodziców herb, CCXC\'1. 
Święcicki Andrzej, pis., (XVII w.) 506. 
Święcki Wawrzyniec, X. Dominikanin, (168o) LX\'III. 
Świętosław z Woj cieszyna, (XIV w.) 49 6 . 
Swirski Mikołaj, sufragan chełmski, (1676) 4/)5. 
Sykstus V, papież, (15 8 5) 270. 
Syreniusz Szymon, pisarz, CXXXI V.
		

/Czasopisma_105_10_21_0001.djvu

			37 


INDEKS OSÓB 


3 8 


'1 


Syrokomla Władysław, pis:lI'z pol. C XCVIII. 
Szachuber, kamieniarz lwowski, 603, 60-1-, (1769 - 1772) 
606- 60 9. 
Szadek Mikołaj, kan. łęczycki, 1I-1-37) CXCI. 
Szafraniec Jan, bisk. kujaw.. (t 14-33) CCI.IX. 
Szafraniec Mikołaj, dzwonnik (XV w.) 314. 
Szafraniec z Pieskowej Skały Piotr, kaszt. wiślicki, (15°5) 315) 
Szafraniec Stanisław, (1512) CCXXnll, CCXXIX. 
Szalabski (Schalabski) Mikołaj, (I 568) 34
L 
Szalowski (Schalowski) Stanisław, (14 8 4, 1488) 309, 310. 
Szalsza Feliks, kmieć. (1545) 338. 
SzamotuIski Andrzej, woj. pozn., (t 151 I) CLI I nagrobek. 
z Szamotuł ]akób, (1487) CXCIIl. 
Szaniawski w Janowie, (XVII w.) 259: 
Szaraniewicz, prof., 535. 
Szarkowski Marcin, złotnik lwowski, ( 168 3) 
53. 
Szatkowski, (1771) 608. 
de Szczeciny Piotr, podkanclerzy. (1450) 303. 
Szczepan, pleban, (1450) 303. 
Szczepanowski Mikołaj, wójt biec ki. (q72) 306, (1484, 1485. 
309. 
Szczurowski, snycerz lwowski, 602, (1773) 609. 
Szczyrba Stanisław, malarz, I -1-0, 154, (15 I 3) CCCL VI, 
CCCLVlI. 
Szelnog, mieszcz. jarosławski. 1I636) CeCXc. 
Szembek Antoni, kan. krak. i przemyski, (1706) 19I. 
Szembekowa Marya z Fredrów hr., CI .XIX. 
Szoszukowski, (148 I I 308. 
Szpiek Stefan, proboszcz biecki (1472) 306. 
Srzeńska Zofia h. Dołęga, (X\'I w.) CCCLXXIII. 
Szuj ski Józef, prof. histuryk. VI. 
Szuj ski Michał, miecznik moskiewski, CXVIII. 
Szwedzi, 372, 373, (1657) CCLXXXlII, CCCXCI. 
Szydłowiecka Anna, CXLIV, CXL\'II lig. 24 nagrubek. 
Szydłowiecka Zofia z Targowisk, (1536) CXLIV, ex L \"1. 
Szydłowiecki Krzysztof, woj. i star. krak., (1525) 328, CXL, 
CXLlIl -CLX, CCXXII, (1512) CCXX\'JII, CCLXXXVI, 
CCLXXXVIII. 
Szydłowiecki Paweł, kan. pozn., (1506) CI. pomnik. 
Szydłowiecki Stanisław, kaszt. brnowski. (147 2 ) 3 06 , lI-I-75) 
3 08 . , 
Szydłowiecki Zygmunt, CXLlV, CXLVII, CXL\'1I1. 
ś. Szymon Słupnik (Stylita), ikonogr., 159, (150{) XXXIV, 
XXXV. 
Szymon z Cyreny, ikonogr., (1491) 186 oraz nota 2. 
bl. Sz}'n
on z Lipnicy, kult i ikonogr., CCXXXVIII. 
Szymon, kowal lwowski, (1770) 607. 
Szymonowicz dr. Andrzej, rajca lwow., ( 168 5) 254. 
Szyszkowski, bisk. krak., CLIł. 


HT monogramista, malarz zLewoczy, (1520) 216. 
Tabor, bisk. pragski, 492. 
Tamerlan, CXXIX 
Tarnowska Anna z Bnina, żona Rafała z Jarosławia, kaszt. 
prze m.. CCLXXII. 
Tarnowska Anna z Szamotuł, żona Rafała z Jarosławia, 
kaszt. wojn., CCLXXI. 
Tarnowska Elżbieta z Komorowa, żona Rafała z Jarosła- 
wia, (XV w.) CCLXXł. 
Tarnowska Zofia z Szydłowieckich, żona hetmana, CLlV. 


Tarnowska Zofia ze Sp rowy z Odrowążów, żuna hctm. 
w. kor., 360. CCCI
XXX \' HI. 
Tarnowski Feliks, kaszt. sądecki. (1468) 305. 
Tarnowski Hieronim, CCLXXII. 
Tarnowski Jan, kaszt. krak., hetman w. kor., 360, CAl, CLIlI, 
CLlV. (1535) (",(,LXXX\'1. 
Tarnowski Jan, woj. ruski, (1505) 3 1 5. tI535) CCLXXXIX. 
Tarnowski Jan, kaszt. wojnicki, (1468, 1470, 1472) 305, 306, 
(15 0 5) 3 1 5. 
Tarnowski Jan Feliks, 64. XXXVIII. 
Tarnowski Jan Krzysztof, kaszt. wojn., (t 1567) CLI\', 
CCCLXXXVlIl. 
Tarnowski Jan Stanisław, syn Michał:!, kaszt. wojn., (t 1676) 
LXIX. 
z Tarnowa Jaśko, (1394) CCCLXXXVIl. 
Tarnowski Józef hr. na Dzikowie, (173 I) L
 VII I. 
T arnowski Krzysztof, syn hetmana w. kor., 360. 
Tarnowski Michał. kaszt. woj n., (1660) LXIX. 
Tarnowski Michał z ojca Jana Stanisława, (t 1716) LXIX. 
Tarnowski RafałzJarosławia, kaszt. wojn., (t q.p) CCLXXI. 
Tarnowski Rafał na Jarosławiu, kaszt. i star. sandom., 393, 
CCLXXI. 
Tarnowski Stanisław, kaszt. sandom.. (1580) CCXVII. 
Tarnowski W. Gratus, kaszt. żarnowski, (XVII w.) 523. 
Tarnowski, (1770) 607. 
Taszycki (Thassycki) Stanisław z Lusławic, (1568) 34.8. 
Tatarkiewicz Jakób, rzeźbiarz, 592. 
Tatarzy, 371. 373. l.q20) 393, tI5 02 , 15 6 9) 514. (1621) 523. 
ccxxxnl. CCXXX\'HI. 
Tauchen Just (jodocus), budowniczy, (XV w.) CLI. 
Tavellio, malarz, 603. (1771) 608. 
de T ęczyn Agnieszka Beata, kasztelanowa sądecka, (1531), 
33 2 . 333, (153 2 ) 337. 
z Tęczyńskich Agnieszka Sieklucka, II 505) 316. 
Tęczyński Jan, kaszt. krak., (146{, 1468) 30-1-, 305. 
Tęczyński Jan, kaszt. i star. lubelski, marsz. nadw. króL. 
(153 1 ) 33 2 . 
ś. Tekla, ikonogr., (XVI w.) 205. 
Teodoryk z Pragi, malarz, CLXVIlI. 
Teofil z Adany, autor średniow., 79. 
T eofil, malarz w llieczu, (1528) 329. 
Thassonis Jan, mieszcz. krak., (1397) CXXIV. 
Thierre hr. Flandryi, (I 149) CCCXClV. 
"Thoma a Plaza" kan. wiślicki, (15 6 9) 354. 
ś. Thyrsa, iJ...onogr.. (XVI w.) LXXIX. 
Titus Livius, ccer .VI. 
Tokarski Jan, złotnik lwowski. (XVIl w.) 253, 254. 
Tokarski Mateusz, malarz nadw. Stanisława Aug., CCLXlII- 
(,(,LXVII. 
de Tolischkowo Mikołaj, mag. sztuk i medycyny, (1513) 561. 
ś. Tomasz Ap., ikonogr., 20-1-, 5-1-6 nota. 
ś. Tomasz Canterburyjski, bisk. i męcz., kult, LXXXIV. 
Tomasz da Mutina, malarz w Pradze, (XIV w.) CCCLXVI, 
CCCLXIX. 
Tomasz, tkacz, rajca hiccki. (1415) 299. 
Tomasz, cieśl a w N owym Sączu, (t 501) 2 14 oraz nota 9. 
Tomasz, szabellJik lwowski, (1661) 265. 
Tomasz, krawiec, (1513) CCCLVI. 
Tomaszewski Teodor, x. prob. książnicki, 191. 
Tomcza Stefan, wojewoda, (1602) 549. 
T omdrowicz K. z Zamościa, (190 I) CCLXlll.
		

/Czasopisma_105_10_22_0001.djvu

			39 


INDEKS osón 


Tomicka Zofia, (1535) CCLXXXIX. 
Tomicki Mikołaj, CLU, CCLXX\'. 
Tomicki Mikołaj, kaszt. gnieźn., CCLXXXIX. 
Tomicki, wojew. inowrocł., (1535) CCLXXXVI, CCLXXXVIII. 
CCLXXXIX. 
Tomicki Piotr, bisk. krak., (1533) 144, (15 2 9) 330, (15 2g ) 
LXXXII, CCf.XXIV - CCLXXXIX, CCXCI, ('CXCII nota. 
Tomicki Stanisław, dworzanin, (1..\.96) 3 1 3. 
Tonio sen., kupiec warsz., (17°3) CCCXCI. 
T onio jun., kupiec warsz., (1703) CCCXCI. 
Trąbecki Gabryel, rajca biecki, (1574) 354. 
de Trachenberg Mikołaj, prob. w Kaliszu. (1512-152....) 122. 
T raI Jan z Sczekarzowic. kaszt. radom. i star. pilzn. (15 68 ) 34 8 ' 
Trapola Maciej, architekt, (1626-1637) CCXXXI, C('XXXlr 
Trapola Marcin, (O. Marcelian, imię zakonne), Franciszkanin. 
CCXXXII, CCXXXIII. 
Trapola Wojciech, CCXXXII, CCXXXIII. 
Treter Tomasz, piso pol., (1609) CCCXCV. 
Trety Krzysztof, sekretarz Zygm. III-go, LVIII. 
Triciusz Jan, malarz nadworny, lXII-LVIII, CCXX\'II. 
ś. Trójca, ikonogr., (14 6 7) 135 nota fig. 17, 180, (14 6 7) 43.... 
fig. 19 miniatura; (1576-1579)CCCLlX na tryptyku; (17 IÓ ) 
CCCXCIV kult. 
Troubat Fernand, piso franc., CCXLlI. (,CXLIII. 
Troubat Jules, piso franc., CCXLIII. 
Trummer Grzegorz, zięć Stwosza, (15°3- 15° 6 ) 93. 
Trzcińscy w Potoku Wielkim, (XVIII w.) CXXXIX. 
Trzcińska Izabella, (XVI w.) CC('LXXIlI. 
Trzebicki Andrzej, bisk. krak., LXIX, LXX. 
Tuchowski (Thuchowszky) Maciej, młynarz pilzn., (1481) 3 08 . 
Turcy, (XIV w.) 405. 
Turzo Jan, bisk. wrocł., CCLl herb. 
Turzo Jan, bankier, (1485) 150. 
Turzo Jerzy, (151 I) CCCLVI. 
Tuszteja, X. kronikarz, (XVI, XVII w.) CCLXXII. 
Twardochleb, micszcz. jarosław., (1636) CCCXc. 
Tycyan, malarz, CCCLXX. 
Tyczowa Agnieszka, wdowa po Piotrze, sołtysie w Binaro- 
wej, (14 I 5) 299. 
z Tyczyna Jan, pleban w Klimkówce, (15 1 l) 3 16 . 
Tyszkiewicze, XXXVI. 


Uchański Jakób, arcyb. gml'zn., 28c, LXVII. CXL, CU.... 
fig. 33 i 34, CLXIII, CLXIY, CCCLXXXIIl. CCCLXXXVI. 
Uchański Jakób, prymas, CCCLXXXIlI. 
z Ujazdu Jan, (1451) CCLXXII obraz. 
Ujazdowski Tomasz, pis., (XIX w.) 589. 
Ulanowski dr. Bolesław, piso współcz., 291, CXCI, CCCXXI\'. 
von Ulm Hans, hafciarz i malarz w Wenecyi, (147 1 ) 
CLXXXVlII. 
Ungarus Jakób, dworzanin. (1395) 298. 
Unguad Dawid, Freiherr zu Sonneck u. Bleiburg, (1579) CCXVI. 
z Uraszowa Helena i Marcin, (146o) CXXXIX. 
Urbanowicz Marcin, kamieniarz w Lewoczy, (XVI w.) 216. 
Uryel, bisk. poznański, (1496) 3 I 3. 
ś. Urszula, ikonogr., 203 w rzeźbach. 


Valkerus, micszcz. krak., (1397) CXXIII, CXXIV. 
Van Dyck, CCXXVlIl. 
Vasari, pisarz włoski, C( 'CL2\X. 
van Velx Rudolf, malarz, pozłotnik, (144 2 ) 14Y. 


fi 


4° 


Velter Jan, mieszcz. krak.. CLXXII. 
Vichten Ludwig, odlewnik armat w Gdańsku, (16.... I) CCCI.XXI. 
Vinckerar Jan z Poznania, CXClIl. 
Vignola, 522. 
Virchow, piso niem., CCC2\XVI, CCCXXXIX, CCCL. 
ś. Virgofortis, 464. 
Vischer Hans (syn Piotra), odlewnik, ('LI, CLlI. CCLXXV 
nola 2, ('CLXXłX, CCLXXX I. 
Vischer Herman starszy, odlewnik, er J. 
Vischer Herman jun., odlewnik, CT J.. 
Vischer Jorg, syn Hansa. (1535) CCLXXXIII. 
Vischer Piotr senior z Norymbergi, odlewnik, CLI ('1.111, 
(,CLXXV nota 2. 
Vischer Piotr jun., odlewnik, (1528) CI.I. 
Vitry Paul, uczony franc., CCClX, CCCXI, (1)111. 
Voge Wilhelm, piso niem., (,(,CYlII. 
Voragine de Jakob, pisarz kościelny. (X\'I w.) XXXVIII. 
Vorsterman Lucas, rytownik, (1637) ((,XXVII, C(,XX\'III, 
cer X, ('CI.\'1. 
Vulson de la Colombiere Marc, CCXL\'III 


T. W. munogramista, chłop drzeworytnik, 461. 
W ąborkowski h. Habdank, sędzia sandom., CCXC\T 
ś. Wacław, ikonogr., (XIV w.) 400, ....01 lig. 3, 
Wacław II, kr51 czeski, ks. krak. i sandum., T .XXXIX, 
(TCLXII L 
Wacław z Sulgostowa, Kapucyn, au tur, XL 
Wacław z Pilzna, bakałarz. notar. miejski w Bieczu. (15 0 3) 3 l 5. 
Wacław, USIl) CCCfXI. 
Waindrich v. Weynrich Stanisław, rajca biecki, l. 1496) 31:2, 
(15 1 9) 3 2 5. 
ś. Walenty, ikonogr., (X\' w.) 202, 203 rzeiba, (15 00 ) 
C('CLXII rzeźha. 
Walenty, węgrzyn, (15 18 ) 3 2 4. 
Walkerus patrz Valkerus. 
Wallendorf Jakób, (1490, 1494) 87, 90. 
Wallenrod Martin, C('VIII. 
Walter, hisk. wrocł., XCVIII. 
Walspornów rodzina z Weissenburga, CLXXIX. 
Walter von Rheinau, (XIV w.) 79. 
de Wansosche Maciej, woj. kał., (1409) 299. 
Wapińscy Eliasz i Pelagia, burmistrz i kupiec jarosławski, 
( (758) CCCXCIII portret. 
Wapińscy Jędrzej i Katarzyna ze Smotnicz, mieszcz. jaro- 
sławscy, (1774) 379. 
Wapowska Katarzyna, CCCVII. 
Wapowski Jan, kuchmistrz, (149 6 ) 313. 
Wapowski de Radochonicze Piotr, dziekan krak., (149 6 ) 
3 I 3, LXXXIII. 
Warburg, piso niem., CCXCI. 
Warszewicki Krzysztof, pisar
, li 5 8 7) 275. 
Wąsowicz Bartłomiej budown. poznański, ( 16 5 1 ) 5 22 . 
Watraszyński ks., (177 6 ) 59 8 . 
W ątropka, sanoczanin, (15 16) 320. 
Wątróbka de Strzelce Stanisław, kaszt. sądecki, (147 0 , 147 2 ) 
3 06 , (1475) 30
;' 
Wattenbach, piso niem., CCCLXX V. 
Watulewicz X. Józef, piso współcz., CC('XVII. 
ś. Wawrzyniec, kult i ikonogr., (X\'I w.) 203 w rzeihach, 
5u5 kult, (1563) LXXX herma.
		

/Czasopisma_105_10_23_0001.djvu

			II 


41 


INDEKS OSÓB 


.1.2 


Wawrzyniec z Ołomuńca, (13 6 ł) 295 
Wawrzyniec z Magdeburga, snycerz, (14 60 ) 131, I
I. 
Ways, kotlarz lwowski, P7 66 ) 593, 603. 
z W ęgrowca Jan, malarz, patrz Jan. 
Weidner Maciej. odlewnik krak.. (1778) 232 nola. 
Weijerman J. B., piso hol end., CCLXX. 
Weingort Stanisław, mip.szcz. krak., (XIV w.) 95. 
de Weisenburg (Weysmbergk) (1519) CLXXIX. 
Welke Alfons, bud. i inżynier w Kielcach, ( 18 75) 593, 5Y-I-. 
Wenus, mitologia, (156
) X\'III lig S i 0, XIX. 
Werther Jakób, rzeźbiarz krak., (1556,1563) 138, I-I-.!. '55, 17 6 . 
Weyden Roger van der, malarz, 119. 
Wickhof Franciszek, prof. uniw. wicd.. 452 'nota. 
z Wieliczki Mikołaj, kanonik, (1535) CCI.XXXIX. 
Wielki (Welky) Jan, malarz, (1..J.66) 210. 
Wielopolski Jan z Klęczan. (15 0 9) 3 16 , (15 18 ) 3 2 1, 3 2 3, 
(15 1 9) 324, (15 2 5) 3 28 . 
de Wierzbno Henryk, hisk. wrocławski, XCII. 
Wierzbowski Teodor, 276, 280. 
Wierzchosława, żona Bolesława Kędzierzawego, -1-6. 
Wiktor Sebastyan, (1782) XLI. 
Wilczek Dominik, rajca lwowski, (1685) 2H. 
Wimpfeling. pisarz, CLXXI. 
ś. Wincenty, męcz. i Lewita, (1575) LXXXI\' stalua, LXXX\'. 
Wincenty, arcyb. gniein., (1438) CXCI. 
Wincenty. bisk. włocławski, (15°5) 315. 
Wirbsky, Wrbsky i Wierzbski na Śląsku, XCI\' 
Wirbsky, Wirbiski v. z Wierzbna, CCI.II. 
Wirtemberska Marya z ks. Czartoryskich. CCLX\"ł. 
Wiśniowiecki Dymitr ks., ( 168 4) 2P, 254. 
ś. Wit, ikonogr., (XI w.) 60 fig. 14, LXXIX kult. 
ś. Witalis, ikonogr., (1563) LXXX herma, CCL. 
Witkiewicz Stanisław, malarz i pisarz współcz., -1-53, -1-59, 
CCXXIX. 
Witkowski August dr., LXVII. 
Witowicz Kazimierz, złotn. lwowski, (X\'II w.) .!5-1-. 
Wittgenstein hr. Ludwik Leon Sayn, C
C, (1846) CClII. 
Wittgensteinowa Stefania z Radziwiłłów, CXc. 
ś. Władysław, ikunogr., (X\' w.) CCXCIX lig. II kafel. 
Władysław Herman. 29. 
Władysław Lokietek, król, (1320) 2-1-, 25, LXX
IX. 
Władysław Jagiełło, król polski, 295, 296, 298, 299, 305. LII. 
Władysław III Warneńczyk, (q.H) 362, CCLXXł. 
Władysław IV, król polski, (1646) 372, CX\'ln, (1624) 
CXXXll, CCXX\'I1. ( 16 3 6 ) CXXXIX, 593. 
Władysław Odonicz, ks. wielkopolski, (1232-1235) 76. 
Władysław Pogrobowiec, 157, 160. 
Władysław Opolczyk, 360, 3 61 , 374, (1375) CCCLXXX\'Il. 
Władysław Poboźny, ks. kaliski (XIV w.) CXXV. 
Własiew Atanazy, diak, podskarbi i kanclerz Dymitra Sa- 
mozwatica, CXVIl, CXVIlI, CCCXCVIlI. 
Włodek Stanisław, kaszt. lwow. i woj. bełzki, (1580) CCX\'11. 
Włodzimierz Wielki, 539 no la. 
Włyński ks. Zygmunt Aleksander Nałęcz z Włynia, (1767) 
276, 28 9. 
ś. Wojciech, ikonogr., 203, (1512) 23-\-, LXXXIIl statua, 
LXXXV. 
Wojciech patrz Jastrzębiec Wojciech. 
Wojciech z Rogoszyna, kleryk pozn., miniat., (1480)CXClV. 
Wojciechowski Franciszek Antoni, haftarz pozn., (1683, 
1692) CC
L1X. 


z Wojczy Jan, kusI. katedralny i prob. książnicki (1-1-77) 179. 
Woj szanka Katarzyna, 270. 
Woyszyki Krzesław de Żmigród, (1534) 337. 
Woytek v. Woitke. Wottke, Wuttke, złotnik krak., (1-1-74) 174. 
W olgemuth, maI.. I 12, I 15, 116, 15 I. 
Wolski Erazm, proboszcz biecki, (15-1- 6 ) 33 8 , P5 61 ) 347. 
Wolski Mikołaj, marsz. w. kor., CCXC\'. 
Wolski Mikołaj, hisk. włocł., L
X\'l11 infuła. 
de Wrocimowice patrz Marcin. 
Wronka ks. Paweł, CXXXIX. 
Wronowscy Michał i Marcin w Potoku Wielkim, CXL. 
Wiirmb von (Wierzbno). CCLlI. 
Wurzelbauer Benedykt, odlewnik, CLIł. 
Wurzelbauer Jan, syn Benedykta, odlewnik, CLII. 
Wybranowscy Józef i Jan w Potoku Wielkim, CXL. 
Wysz Piotr. bisk. krak., (1397) CXXIII 


Zachariewicz Julian Oktawian. architekt, 
I nota nekrolog. 
Zacharyaszowic Bedros, złotnik nadw. kro Jana III, p670- 
1690) 2-1-4. 256, 258, 268. 
Zacharyaszowic Kasper, lwowski złoto onn., (X\'1I w.) 256. 
Zagorowski Świętosław, (1-1- 8 5) 310. 
Zagórzany Jan de, star. biec., P435) 3 02 , 3 0 3. 
de Zagórzany, patrz Jan. 
Zagrodzki Sebastyan i Bartłomiej, XLII 
Zahorski dr. Władysław. pis., CCC, CCClI. 
Zając Paweł, mieszcz. biecki, (155 I) 34 0 . 
Załuski Andrzej, hisk.. 163, (1726) L\'I. 
Załuskich biblioteka, 61-7 8 kodeksy, -1-4 2 , 559, 56.!. 
Zamojska Katarzyna, córka Anny ks. Ostrogskiej. 360, (1636) 
CCCLXXX]X. 
Zamojski Jan, CCX\'I1, CCXIX. CCXXI, P646) CCCXCI. 
Zamojski, arcybiskup, (1770) 607. 
Zamojskich kaplica we Lwowie, P77o) 607. 
Zawadzki Franciszek, łowczy kijow., P720) CCC>"CII portret. 
Zawisza Gamrat, (1352) CX
 \']1. 
Zawisza z Oleśnicy, (1397) 297. 
Zbarawski Konstanty, ks. woj. bracł. i krzcm., 497. 
Zbigniew, bisk. włocł. i podkancler.lY, (1475) 307. 
Zbigniew de Brzezie, marsz. dworu król., (1399) 29 8 . 
Zborowski Jędrzej, marsz. nadw. kor., CCCLXI. 
Zborowski Jan, dowódzca gwardyi król., (1580) CCX\'Ił. 
Zborowski Samuel, CCCLXł. 
Zebrzydowski Lukasz de Polanowice, podsędek ziemi krak., 
p 502) 3 q. 
Zejszner L., mineralog, (186 I) 592. 
Zeiller Marcin, pis., 5 8 4, 591. 
Zeitblom Bartłomiej. malarz niem., 112. 
Zelczer Wincenty. (1505) CCCL \'l. 
Zerboni Fryderyk, Włoch w Polsce, (1835) CCCLXXII. 
Zielaski v. Zielawski Jacek z Sielca, kamieniarz, CCCLXXIV, 
CCCLXX V. 
Zielonacki Piotr, (1632) XLII. 
Zielopolski Mikołaj, Cysters koprzywnicki, LXIX. 
Ziemowit, ks. mazowiecki, (Xl\' w.) 206. 
Ziętkiewicz, (1769) 606. 
ś. Zofia, ikonogr., (1496) 3 I 3. 
Zofia, ks. holszal1ska, król. polska, (1-1-35, 14-1- 0 , 1447, 145 0 ) 
3 01 - 3 0 3. 
Zofia, córka kl'. Kazimicrza ]agieIlOliczyka, 199, Xc.
		

/Czasopisma_105_10_24_0001.djvu

			J 


43 


INDEKS OSÓB 


Zofia, ks. szczecińska, (1461) 209. 
Zurita, CCXLIII. 
ś. Zygmunt, ikonogr.. (1536) CXLYIl lig. 27. 
Zygmunt I, król polski, (1509) 316, 319-338, (1515) 320, 
449, CLV, CLVI grobowiec i medale, CCXXVllI, tI512) 
CCCVII. 
Zygmunt August, król polski, (1553) 2
1, (1549) 33
, (1569) 
352, (1553) 505, (15 6 7) 553, (153 2 ) CIXI, CCLXIX, 
CCCLXX oraz nota 3, CCCLXXXVII. 
Zygmunt III, król polski, XXIV popiersie, LV 1lI , CXYllI, 
CXXVIl, CXXIX, CXXX o portretach, CXXXIX, CCXXXIII, 
(1599) 5 82 -5 8 5, 5 88 , 5 8 9. 
Zygmunt Kiejstutowicz, ks. litewski, (1434) CLXXXIX. 


44 


Zygmunt de Kazimiria, wójt najwyższego prawa niem., 
(Lj.28) 300. 
Zygmunt, rzeźbiarz krak., (1536) 138. 


Żarski Michał, prcbendaryusz i ołtarzysta katedralny krak., 
(15 6 9) 354. 
Żegota de Rogów, star. hiecki, (qo5) 299. 
de Żychlin Albert, kanonik sand.. gnieźn.. krak., włocł., (1464-) 
3°4. 
Żydek, pisarz ksiąg katedralnych CCLXX. 
Żydzi, CCCXCIV. 
de Żyrawica, Żeranica v. Żórawica Dobiesław, kaszt. przem., 
(14 68 , 147 2 ) 305, 306. 


II 


.........
		

/Czasopisma_105_10_25_0001.djvu

			I 
. 
\ 


II. 


, 
INDEKS MIEJSCOWOSCI 


wymienionych w VII tomie 


Sprawozdań komisyi do badania historyi sztuki w Polsce.  -3:>-<-- 


Abrahamowice w lubelskiem: klejnot z XV W., cxcv. 
d'Aix: zwyczaje, CCXLIII. CCXU\', 
Akra: meczet, 554. 
Akwizgran: 217, 536, 556. 
Ambras, zamek w Tyrolu: zhiory, 158, 160, C('XV, CCX\'I, 
CCXVIII, CCXIX. 
Amsterdam: Rijks Museum. plakieta (XVI w.), XVIH fig. 6, 
(1572) XXI. 
Andrzejów: Kościół (1526). CXXI. - Pomnik Sz. Jahłoń- 
skiego, CXXl. 
Assyź: Kościół S. Maria degli Angeli, CCXCI. 
Athos: Oddziaływanie na Ruś, 497,531,542.5-14-549, fig. 12. 
Augsburg: Czeladź artystyczna w -, 152. - Stosunki z Pol- 
ską (XVII w.) CCI .IX. 
Avignon: CCCLX VIII. 


Baligród : Chata, CCCXI.\'III fig. 50. 
Bamberg: Ołtarz \V. Stwosza (1523), 105. 
Bar we Włoszech: CCLXXXIX. 
Bardyów: Ołtarz \\". (1466), 2 I 3. - Stosunek z Krakowem, 
2 q. - Niemcy w -, 215. - Handel, (XVI w.), 315, 
327, 336. - Ławy i stalle (1483, 1492), 226. 
Bari: Pomnik, XXIlI-XXV. 
Beldna: (153 1 ), 334. 
Będzin: LXVII, LXXI. 
Berlin: Jasełka CXIV. -- Muzeum arsenału, XIV. - Król. 
Muzea, obraz Van Eycka 450, rzeiba CCXCI. 
Betleem: Kościół Nar. Pal1sk., 543 nola, 544, 54 6 nota. 
Beziers: Wazy, CCXLlIl. 
Białogon: Marmury, 593. 
Biecz: Ogólnie, 291 - 336. - Haszty i bramy, 292 fig. I, 
3 1 4 fig. 7,3 22 , 346-8, 351. - Blichy, 303, 339, 343, 344, 
351. - Cechy, 294, 303, 3 1 9-3 22 , 3 2 4, 3 26 , 339, 347, 
XXXIX-XLIV. - Domy: Kromera, 321 fig. 9, 329 fig. 10, 
333 fig. 11, 344; wójtowski, 316. - Dzwonica, 292 fig. 1. 
Folusz (1518), 321. - Jatki (1311), 319. - Kapliczka 


przydrożna, 348 fig. 13. -- Kościół farny Bożego Ciała, 
226, 292 fig. I, 302 fig. 4, 324, XL o. n.; bractwa, 328; 
hrama ogrodzenia, 310 fig. ó; odrzwia got., 305 fig. s; ka- 
plice, 307, 347, XXXIX - XLI V, ołtarze 299, 305 - 8, 
310-313,315,319,322,325, 33°,331,338-340; skar- 
biec, 308, 311. 314, 320,324,325, XXXIX-XLIX; stalle, 
226, 355 lig. 14; uposażenie kościoła. 307, 31 I. 320, 323, 
3 2 4, 3 26 , 3 2 8, 329, 33 I, 339. 340. - Kościół ś. Ducha, 
3 2 5. - Kościół ś. Jakóba. 304, 323. - Kościół ś. Krzyża, 
304. - Kościół ś. Mikołaja, 304, 309. - Kościół ś. Pio- 
tra, 304, 307. - Młyny, 298, 303, 309, 310, 3 1 4, 319 
3 21 , 3 2 3, 3 2 4, 339, 343. - :\]ury miejskie, 296 fig. 2, 319, 
3 22 , 334. 345, 34 8 , 35 1 por. baszty. - Ogrody król. 
309. -- Pożary, 3 26 . - Ratusz, 292 fig. I, 317 lig. 3, 352.- 
Regesta, 295. - Spory i stosunki z innymi miastami 
21 4,226, 300, 3°1,315,316,326, 3.Q, 33 6 , 345. - Stawy 
król., 309. - Strzelnica miejska, 351. - Szkoły, 31 I, 
3 2 9, 33 0 , 340, 34 2 , 343, 35 2 . - Szlachta wobec miesz- 
czan, 299, 315, 3 2 3, 339, 343. - Szlifiernia miejska,300.- 
Szpital ś. Ducha 297, 301-3, 3°5-8,310-12,314,323, 
3 2 4, 326, 33 2 , 338, (1487) 3.P fig. 12. - Targi i jarmarki, 
295, 3 21 , 3 22 , 3 2 7, 339, 344. - Tumulty, 323. - Wi- 
doki miasta, 291 fig. 1, 296 fig. 2, 297 fig. 3. - Wodociągi 
miejskie, 304. 335. - Zamek, 307, 308, 309. - Żydzi, 352 
Bielany: Ko
ciół Kamedułów, marmury, 522, 595, budowa 
CCXCIV; obraz (XVI w.) CCXCII-CCXCV fig. 8; tablica 
marm. dłuta Zielawskiego, CCCLXXIV 
Bielsk stary na Śląsku: Rzeiby, 2 19. 
Bielsko: Kafel (XV w.), CCXCIX fig. 10. 
Bierdziany na Śląsku: Rzeźby, 220. 
Bjernede w Zelandyi, Kościół, 483. 
Bilcza: Marmury, 593. 
Bilimisca w BOśnii: 541 nola. 
Binarowa: 226, (134 8 ) 305, 307, 311. 
Biniszewo: Kościół pokamedulski, CLXX. 
Bizancyum: Obraz Odigitria, CCCLXIV.
		

/Czasopisma_105_10_26_0001.djvu

			48 


47 


INDEKS MIEJSCOWOŚCI 


Bledzewo: Klasztor Cy
tersów, 76. 
Bobowa: Domy, CCCXX\'. - Kościół, 517, 302. 
Bobrek w pow. chrzanowskim: Drzeworyty 460, 461. 
Bóbrka na Rusi: KościóI warowny (XVII w.) 513 - 520, 
fig. 22-29, 5 2 3, 524, 5 26 . - Mia
to 514, 5 2 3. 
Bocheniec: Marmury 593. 
Bodzentyn: Chrzcielnica LXXXI fig. 29 - 30, LXXXVII. 
Kościół CCCLXX. - Marmury, 593. - Obraz (XVI w.) 
LXXXVII, LXXXVlll fijZ. 33, LXXXIX. - Pomnik Kra- 
sil1skiego LXXXlII- LXXXVIII fig. 31, 32. - Zabytki 
LXXXVII. 
Boguszyce: Chrzcielnica CCLXII. - Kościół drewno CCLX.- 
Misa got. CCLXI. - Obrazy (XVI w.) CCLXII. - Rzeźba 
(155 8 ) CCLXI-CCLXII. -- Skrzynia CCLXI. 
Bohusz w pow. grybowskim: Cerkiew 554. 
Bolechowice : Marmury 5 88 , 593, 594. 
Bolechowska Góra w Kieleckicm: Marmury 594. 
Bolmin : Marmury 593. 
Bologna : Kodeksy miniat. (XVI w.), 562. 
Boroczany w wojew. rusk.: Marmury 586. 
Borysoglebski monastyr: XXII. 
Bosnia: Cerkwie 541 nota. 
Braunau na Śląsku: Domy drewniane CCCXXVI. 
Breda: (1624), CXXXII. 
Brochów w Sochac.lewskiem: Cmcntarz wał-Owny 5 II nota, 
525, 526. - Kości6ł (1662) 525, 526. 
Brodnica: CXXXIX. 
Brody w.: l\1armury 591. 
Brok w pow. ostrowskim: Kościół (1542 -- 6) i Zamek. CV. 
Brugge v. Bruges : Rzeźhy I49, 150. - Płyty nagrobkowe, 
CL. - Zwyczaje CCXL VI, CCXCI, CCCXClV. 
Brunsberga w Warmii: Rzcźba, 208. 
Brześć na Śląsku: Rzeźha (XVI w.j 219. 
Brzeziny nad Mrożycą: Nagrobek LXVII, CXLlI. CXLIII, 
lig. 21 i 22. 
Brzeźnica nad Pichną: Misa CXLI, CXLII fig. 20, CCCXCVIII. 
Brzeźany: Zamek i arsenał: LXVII. 
Brzozów: Kościół 519, 52 6 . - Krzycki w - (1525) CCLXX V. 
Brzozowa: (I 55 I) 339, 34 0 . 
Brzozowka pod Wolbromiem: Marmury 593. 
Buczacz : Marmury, 586. -- Michał z - (Q50) CCLXXI. 
Bukaczowce : Dom podcieniowy, CCCXX\'II. 
Bukowina: Cerkwie 539-54 1 , 543, 54 6 - 8 , 550, 553. 
Bułgarya: Cerkwie 540. 
Busk: Dzwon (1549) CCXII. 
Buszcz koło Brzeżan: Kościół 494. 510 not... 
Bychawa: Ohraz Callota, XCI. 
Bydgoszcz: Kościoły Klarysek i Karmelitów 4
 I. 


Cambrai: ZegarCCXXXIX.-Zwyczaje CCXLVI-CCXL\' II I. 
Cegłów: Augustyanic (XIV w.) 206. - Rzeźhy 109. 204 
fig. 39, 2°5, 206. 
Chęciny: Lazur (1512) CCXX\'JlI. - Marmury 5 8 3 - 593, 
596.- Nagrobek Gorzkowskiego (1649) 589. - - Zamek, 59 1 . 
Chełmek: ł .owy 595. 
Chociszewo: Rzeźba (XV w.) 202. 
Chodcza: Marmury 598. 
Chrzanowski powiat: 594. 
Chwałkowo koło Szremu: Rzeźha (X\' w.) 202. 
Cieśle: Marmury 593. 
Ciężkowice: Sp(;r z Bieczem (153 2 , 155 6 ) 33 6 , 345. 


Cividale: Kodeks Gertrudyal1ski CCCLIII. 
Czarnokozienice : Marmury i alabaster 5
4, 5
6. 
Czarnów : Marmury 593. 
Czatkowice: Rzeźha (X\'I w.) 84, 101. 
Czchów: Obraz i nagrohek CCLXXII. 
Czerna: Marmury 581, 59 2 , 595. 
Czersk: Zamek LXXI. 
Czerwieńsk: Bihlioteka 76. - Kościół Kanoników lateran. 
24, 486. 
Czerwona Góra: Marmury 594. 
Częstochowa: Klasztor i kościół 495, 595. - Marmury 593.- 
Ohraz Matki Boskiej CCXXXVIII, CCCLXV. - Rzeźba 
portretowa (I 
35) CCLXXXIV, CCLXXXIX. 
Czorsztyn: Marmury 592. 


Dąbowdzal: (14 6 4) 304, 305. 
Dambowiec: (1496) 3 12, 3 I 3. 
Dębna w Sanockiem: 604. 
Dębnik koło Krzeszowic: Marmury 581. 584, 5 8 5, 587, 5 88 , 
593- 59 6 , 
Dębniki pod Krakowcm: Cegiclnie (XVI w.) 583. 
Dęboróg koło Wielenia: Rzeźba (XV w.) 202, 203. 
Dębska Wola koło Chęcin: Marmury 591. 
Dehli: Meczet 554. 
Deir,el,Abjad: cerkiew 545. 
Deir,el,Achmar: Cerkiew 545. 
Deir Siman koło Assuanu: Architcktura 545. 
Delatyn: Domy CCCXXV, CCXX\'II lig. 34, CCCXXXI\' 
fig. 41, CCCXLlI. 
Dobravina: Cerkiew 541 nola. 
Dobrun: Ccrkiew 541 nola. 
Dobrzączka pod Chęcinami: Marmury 59 I. 
Dragomirna: Cerkiew (1602) 549. 
Drezno: Bibliotcka król ew. CCXXII. - Miecz Jana III, L n. 
Drivastum w Alh"cmii: Kaplica 540 not... 
Droginia: Kościół (1750, 1760) CCCLXI. - Jasełka (XVlll w.) 
CCCLXI. - Obrazki cglomizowane (XVIII w.) CCCLXII. - 
Rzeźby, gotycka CCCLXII fig. ('ol, CCCLXIX; (około '500) 
CCCLlX fig. 62; (XVI w.) CCCLXII. 
Drohobycz: Cerkiew ś. Jerzego 554. - Dom podcieniowy 
CCCXX\'II lig. 32, CCCXUI. - Pomnik Ramułtowej (157 2 ) 
XLIX lig. 17 -- LI. 
Drzewica : Kodeksy miniat. (XV w.) 442, XXXVIII. - Kościół 
450, 489. 
Dukla: Marmury 581. - Monografia CCCXIV. 
Dunajów nad Złotą Lipą: Hamernia i pałac 599, 6°7, 608. 
Dyminy: Marmury 593. 
Dzików: Ohraz Madonny (X\'I w.) LX\'III-LXXI lig. 22. 


Egipt: Monastery 545. 
Elbląg: (J 577) (LXXIX. 
Erfurt: Stosunki z Ru
ią 535. 


Flandrya: Ohrazy z - LXXXIX. - Płyty hrąz. z - CL.- 
Rzeźby 150. - Witraże z - CCLXX\'I. 
Florencya: Broni oprawa 243. - Portrety polskie CXX\'JII, 
CXXIX fig. 1]. - Tabliczki do pisania CCCLXXVII.- 
Tkaniny (1469) z - 159. - Rzeźby (1419--149Ij 15°.- 
W ota woskowe CCXXXIX, CCX( '-CCXCII. 
Folso,Ors na Węgrzech: Kościół 550. 
Frankfurt: Instytut StadIa CCCLX\'Jl. 


.........
		

/Czasopisma_105_10_27_0001.djvu

			49 


INDEKS MIEJSCOWOŚCI 


5° 


Frauenburg patrz Narzyce. 
Frysztak: Domy CCCXXIV. 
Frysztat w Cieszyńskiem: Stosunki z Hieczem (1503) 315. 
Fulsztyn: Nagrobck Krzysztofa Herhurta (I 558) CCCX \'11. 
CCCXVIII, CCCXX. 


Gąbin: Kościół i kafle LXX\'III lig. 24, 25 i 20. LXXIX fig. 
27, 28, LXXXV. 
Gacka: Marmury 594. 
Gałęzice: Marmury 593. 
Gdańsk: Archiwum, Tabliczki do pisania (XIV w.) CCCLXX\'I, 
CCCLXXVII. - Kościół P. Maryi 493. - Marmury 584, 
586. - Rodzina Hartliebów CLXXIX. - Plany m. - 
(1661) CCXXII. - Wyroby sprowauzane z - CCLXXVJ, 
CCLXXXIII, CCLXXXVII, CCCIV. - dtto do -. 25
t 
Genua: Kult ś. Jerzego CCCXI. 
Germiny de Pres: Kościół 544. 
Giebło n. Pilicą: Kaplica ogrodowa 1.\'111. 
Giecz: 485, 4 88 . 
Głogów w Galicyi: Stolarszczyzna CCClV. 
Głuchów w pow. kościal1skim:. Rzeiba (XV w.) 202, 203. 
Gniezno: Kościół 485. - Malarze CXCI. (XCII. - Pomniki, 
Grota (1532) CLII, GruszczYllskiego (1518-1523) XXIII, 
Sienińskiego (1476) CI., CLlII.-Widoki m.-(1661)CCXXII. 
Goldberg na Śląsku: Kopalnie złota 145 nola. 
Golub n. Drwęcą: CXXXIV. 
Góra Zygmuntowska zw. dawniej Wierzmoniccką: Marmury 
59'- 
Graboszewo: CCXXx. 
Gran (Strygonija, węg. Esztergom): Marmur 596. 
Gródek: Domy CCCXLI\T. 
Grodno: Rycina Adelhausera (15 6 7) 553. 
Grojec: Chrzcielnica LXXXVII. 
Gross Bittesch na Morawach: Kościół 488. 
Grulich na Śląsku: Domy CCCXXVI. 
Grybów: Rzeźby LVIII-LXII. 
Grynwałd: Rzeźby 20 I. 
Gurk: Kościół (XIII w.) 552 nota. 
Gwoździec: Dom drewniany CCCXX\', cn'Xxx lig. 36, 
CCCXI.II. 


Haarlem: Ohrazy Soutmana CXxx. 
Haga: Ohrazy Soutmana CXXX. 
Hagenau: Stosunki z Polską CLXXXII. 
Hala nad Salą: Tabliczki do pisania CCCLXXVIII. 
Hala w Szwabii: Tabliczki do pisania CCCLXX\'II1. 
Halicz: Alabaster 586. - Klasztory Dominikański i Francisz- 
kański 535. - Kościół ś. Stanisława przedtem cerkiew 
ś. Pant"lejmona 532 nota, 535. - Marmury 586. - Mo- 
naster Połoniński 53 I. 
Hanower: Obraz Suessa z Kulmbachu (1518) XC, CCLII. 
Harow w Siedmiogrodzie: 217. 
Hartliebice na Śląsku: CLXXVlII, CLXXIX. 
Hartlowa: (13 8 3) 296. 
Hauran: Kościoły (IV i V w.) 550. 
Hermanstadt węg. Cybini: Rzeźba 217. 
Hildesheim: 73, 556. 
Hohenfurt: Obraz Madonny CCCLXIV, CCCLXVIII. 
Holandya: Stosunki z Polską: CCL V. 
Inowrocław: Kościlił P. Maryi 24, 486, 552, CCCLXXXI. 


Insbruck: Kodeksy mini at. 562. - Pomnik Maksymilianna 1., 
CLił, CCXc. 
Iwaniska : Marmury 593. 


Jabłonków na Śląsku: Domy podcieniowe CCCXXV, CCCXXVI. 
CCCXXXV fig. 49 a, CCCXLlV. 
Jabłonna: Zbiory 594-. 
Jabłonów na Pokuciu: Cerkiew 554. - Domy CCCXXIII, 
CCCXXV fig. 27, 28 i 29, CCCXXXI fig. 40, CCCXXXI\' 
fig. 42, CCCXXX\' fig. 45, CCCXLII. 
Jagielnica na Rusi czerw.: Alabaster 584. 
S. Jak na Węgrzech: Kościół 550 nota. 
Janów: Stolarszczyzna (X\TlIl w.) 599. 
Jaraczewo koło Jarocina: Rzeźba (X\' w.) 202, 203. 
Jarocin: Widok (1661) CCXXIl. 
Jarosław: Opis 357-396, CCCLXXXVI-CCCXCIV. - Ba- 
szty i mury (1513) 363, 374, 375, 390 lig. 36, 494, 496, 
CCCLXXXIX, CCCXCI, CCCXCIII. - Benedyktynki 514.- 
Bożnica (1809) CCCXCl\'. - Cerkiew (1]16-1746) 391 
fig. 40, 393, 394, CCCXCIII. - Cerkiew stara CCCXCIIl; 
tamże portret Wapińskich (1758) CCCXClIl. - Domy 
363, 3 6 7, 368, CCCLXXX\'III, CCCLXXXIX, CCCXC;- 
mylnie nazwany "zamkiem Ostrogskich« 380-383 fig. 26-28, 
CCCLXXX\'III, CCCXC; - w Rynku l. 53.376 fig. 23-3. 
380; - w Ryn
u I. 56, 379; - przy ul. Grodzkiej l. 74, 
377 fig. 24, 378 fig. 25. 3 81 , 382; - zw. "gdańskim« 
w Rynku 1. 160, 368 fig. 12, 373 fig. 20. 374 fig. 21, 380, 
381, CCCXC; - 1. 120, 381; l. 156, 381; - w Rynku 
1. 157, (1789) 381; -- przy ul. Ostrogskich I. 165, (1797) 
3 82 ; - w Rynku I. 194, (1706?) 367 fig. II, 13, 369 
fig. 14 - 16, 371 fig. 17, 372 fig. 18-19, 378; - w Rynku 
I. 195, 363 lig. 6 i 10; - w Rynku I. 196, 363 fig. S, 7-9, 
377, 37 8 ; - przy ul. Ostrogskich 384 fig. 30, CCCXc.- 
Fortyfikacye patrz baszty. - Jarmarki i targi 563, 364 
oraz nota 3, 371, 37 2 . - Kamienice patrz domy. - Ko- 
ścioły, ś. Ducha (1669) 394, 518, 526 CCCXCIl; - i kla- 
sztor Franciszkański (1659) 394, CCCXClI, cccxcm; - 
ś. Jana pojezuicki, fara (158o - 1594) 3 8 3 fig. 29, 385 
fig. 31 i 32, 390, CCCLXXX\'IJI, CCCXCII, CCCXCIIl; - 
tamże kłódka 390, 394 lig. 43, 395 fig. 45; - tam
e mon- 
strancya bar. 387-9, 392 fig. 41; - tamże obraz Zdjęcie 
z krzyża 389; - tamże portrcty Ostrogskich i rzeźba 
Pieta 390. - Kościół ś. Mikołaja i klasztor Benedykty- 
nek (X\'II w.) 389, 390 fig. 30-38, CCCLXXXIX, CCCXClI- 
CCCXCI\', tam
c al fresco CCCXCIIl; tamże portal 390 
fig. 38, 391, 392. - Kościółek drewniany ś. Mikołaja (nie 
istnieje) (X\' w.) CCCLXXX\'II. - Klasztor Niepokala- 
nego Poczęcia N. P. Maryi (1875) CCCXCI\'. - Kościół 
N. P. Maryi w polu 00. Dominikanów (1629-1635) 357 
lig. 2, 3 8 7 fig. 35, 39 2 , 393, 395, CCCLXXXIX; tam
e ma- 
lowidła ścienne (1731) CCCXClV; tamże portrety Chod- 
kiewiczowej i bisk. Sierakowskiego 395 nota. - Kościół 
kollegiacki Wszystkich ŚŚ. 359. 384, 385, CCCLXXXVII, 
CCCXCII. - Kościół ś. Trójcy i klasztor Reformatów 
(17 16) CCCXCIl, CCCXCI\T; tamże portrety mieszcz. 
Kwalka i łowczego kijowo Zawadzkiego (1720) CCCXCIV.- 
Kościół Ś. Zofii (nie istnieje) 394, CCCXCII, CCCXCIII.- 
Nowicyat Jezuitów CCCLXXXIX. - Pożary miasta 371, 
373, CCCLXXXVIJI, CCCLXXXIX, CCCXCI. - Magistrat: 
miecze katowskie 393 fig. 42, 394 fig. 44, 395; tamże por- 
trety Zofii Kostczyny i Jakóba Metlansa 395 nota. - Ra- 
4
		

/Czasopisma_105_10_28_0001.djvu

			51 


INDEKS MIEJSCOWOŚCI 


tusz 362, 375, CCCLXXXIX, CCCXC, CCCXCII.-Rynek 
374-6, 380, CCCLXXXIX, CCCXCI. -, Zamek (1562) 
363, 374, 375, CCCLXXXVII, CCCLXXXIX, CCCXC- -II. 
Jawor (niem. Jaucr) na Śląsku: CCCLXXVlIl. 
Jaworznia W. (pod Kielcami): Marmury 59 1 : 594. 
Jedlnia: Marmury 593. 
Jędrzejów: Kościół cysterski 492; tamże krata (XVIII w.) 
XLIX, pomnik Pakosława (1319) CXXV. 
Jelonki: Kościół (XVI w,) CCXCII. 
Jeruzal pod Rawą: Kościół (1798) CCLX, CCLXII; tamże obraz 
(1653) CCLXlI, portret Niemirycza (1653) CCLXII. 
Jeruzalem: Pałac Salomona 546 nota. 
Jerzmaniec koło Chęcin: Marmury 588. 
Jeźewo w Piotrkowskiem: Chata CCCXLL 
Jeżów: Chrzcielnica LXXXVII. 
Jordanów: Kościół drewniany (1576 - 9) CCCLlX; tamże 
obrazy tryptyku (z około 1576 a 1579) CCCLIX, (koniec 
XVI w.) CCCLX. 
Jurjew polski w Suzdalu: Cerkiew 55 I, 552 nOla, 


Kadce: Kościół CCCLXX. 
Kadzielna Góra: Marmury 5 88 , 593. 
Kairo: Meczety 554. 
Kaisd w Siedmiogrodzie: Kościół 519. 
Kajetanów: Marmury 59 1 , 59-ł. 
Kąkolnik : Marmury 6°3-6°5, 609. 
Kalisz: Kościół ś. Mikołaja 122. - Kościól farny N. P. Ma- 
ryi 122; rzeiby tamże 109. 
Kaługa: Dom Maryny Mniszchówny (1610) CXIV fig. ó, CXV. 
Kamieniec podolski: Domy CC:CXXV. - Kościół katedralny 
584. - Marmury 584. 
Kamieniec: Marmury 593. 
" por. Odrzykoń, zamek. 
KamieniopoI pod Lwowem: (X\'III w.) 604 oraz nota. 
Kamiona v. Kamionka w wojew. krak.: Marmury 584, 585. 
Kamionka lub Ruda Kamionecka koło Lwowa: r lamernia 
i lasy 6°4, (1770) 607. 
Karczówka koło Kielc: Marmury 5 88 , 593. 
Karlstein w Czechach: Obrazy CLXVIII. 
Kartuzy koło Gdańska: Rzeźba 208. 
Karyas, stolica athońska: 544. 
Kassel: Galerya obrazów CXXx. 
Kaukle na Źmujdzi: CCXCIl. 
Kazimierz n. Wisłą: Domy LXXI. 
Kazimierz biskupi: Kościół i obraz (XYI w.) CLX\'lI- 
CLXIX fig. 36. - Zabytki tamże CLXIX - CI.XX. 
Keszmark: Kościół i stalle (I 5 I 8) 226. 
Kielce: Marmury 5 88 , 593. 
Kijów: Cerkwie 539, 557. - Cerkiew ś. Zofii 53 8 nota, 554, 
558. Medal z popiersiem ks. K. W. Ostrogskiego CIX- 
CXI fig. 4 i S. - Pomnik ks. K. Ostrogskiego (1534) CV 
fig. 2-3. - Zachodnie wpływy (1222) 535. 
Kłajpeda: Widok (1661) CCXXlI. 
Klausenburg: 216, 217. 
Kładzko na Sląsku: (XV w.) CCC fig. 10 a kafel. 
Kleczewo: Kapliczka ś. Barnaby, CLXX. 
Kleczkowo, wieś gub. łomżyńskiej: 498. - Cmentarz waro- 
wny 507 fig. 15, 508, 5 II fig. 30, 513 fig. 21, CCCXCV 
fig. 72, CCCXCVlI fig. 73 i 74, CDI. - Kościół 49 8 - 5 1 3 
fig. 3-12, LXXVlII ; tamże drzwi 503 oraz stalle (15 21 ) 


52 


504, 505 fig. 14- - Wieża zw. Wikaryatką 481 fi!:". 2, 507- 
509, 5 11 fig. 15 - 19. CCCXClX fig. 75 i 76, CDI fig. 77 i 78. 
Kobylanka: Spór z Bieczcm (15 1 9) 3 2 4, 337. 
Kobylin: (1;00) cxnv obrazy. 
Kobylniki: Kościół (XVI w.) CCCLXXIlI. - Pomniki Ko- 
bylnickich CCCLXXIII fig. 67, CCCLXXIII fig. 68. 
Kolbuszowa: Stolarszczyzna CCCI\T. 
Kolonia: Kościoły 544, CCXXXIX. 
Końskie n. Sanem: Bóżnica XXXI, XXXIII fig. 14- 
Konstantynopol: Kości<)ł ś
. Apostołów 538, 546 nola. 
Kopenhaga: Tabliczki do pisania CCCLXXVII. 
Kórnik: Zamck (1426) CCLXXII. 
Korzecko w. pod Chęcinami: Marmury 59 1 , 594. 
Kościana: Bractwo strzeleckie i herb m., CCL V nola. - Ma- 
lowidła ścienne w kościele (1430) CXCII. Obrazy 
u Dominikanów (1484) CXClIl. - Rzeźba w kościelc 
22, 204. 
Kościelec : Kościół 485. 
Kossów : Domy CCCXLlI. 
Kostomłoty koło Chęcin: Marmury 588, 593. 
Koszyce na Węgrzech: 216. 
Kowala: Marmury 593. 
Kowno: Kościół gotycki LXXVlII. 
Koźmin: Rzcźba w kościelc (XVI w.) 202, 204. 
Krajowa: Cerkiew ś. DY11litra 542. 
Kraków: 
Akademia Umiejętności: Bibliot. 291-293.- 
Notatnik krawiccki zXV w., CCCLXXV-CCCLXXX 
fig. 70 i 71. -. Tryptyk z Lusiny (XV w.) 79, 101 
fig. I i 3. 
A r c h i w u m m i e j s k i e: Kafle (XV w.) CCXC\', 
CCXCIX-CCC lig. 9-12. 
Barbakan: 224. 
B i b I i o tek:a Jagiell oń ska: Kodeksy iIIl1minowane 
5Ó2 nota, CXXlI, CLXXXII. - Rękopisy 275, 29 1 , 293. 
- Rzeźba z bursy Jeruzalcm CCCXLVI fig. 56. 
B u r s a Jer li z a l e m: Budynck ongi CCCXXXVlII 
lig. 49 b, CCCX I J V fig. 56. 
D o m y: Przy ul. Kanoniczej I. 18, (XVI w.) CLXV, 
CLXVI. 
Fortyfikacye miejskie: 487. 
Gabinet archeologiczny przy Uniw. Jagiell.: 
Kafle (XV w.) CCXCV, CCXCIX, CCc. - Obicia pa- 
pierowe (XVI w.) 480 fig. 21. - Odlewy 1 6 5. - Rzeźba 
z Kleczkowa 481 fig. 1, 504. - Witraże CCLXXVI 
nota S. 
K a m i e n i c e obacz domy. 
Konik zwierzyniecki: CCXXXIV - CCXLlX, 
CDI. 
Kor o n a c y e: 243. 
K oś c iół ś. A n d rz cj a: Monografia 1-38, -1-85,492, 
II, LXXII. - Jasełka (z XIV, XVI i XVIII w.) 147, 
LXXVll fig. 23, CXIl, CXIII. - Mozaika (XlII w.) 
LXXll-LXXVll, tabI. II. - Wieże 486. 
ś. A n n y: 5 22 , 5 2 3, 587. 
ś. Barbary: Budowa CCXXXIX. - Rzcźby 175, 
191 OgrojCOW3; - CCCXLlX fig. 57, CCCLl 
Pieta. 
- -- B e r n a r d y n ó w: Antependyum (XV II w.) 
CCCLXXIV, CCCLXXV fig. 09. - Epitafium 


L
		

/Czasopisma_105_10_29_0001.djvu

			53 


INDEKS }IIEJSCOWOŚCI 


54 


Kraków:  


Lipskiego (1677) CCCLXXV.- Rzcźba ś. Anny 
Samotrzeciej (XV w.) 8 5 fi
. 4, 86. 92. 
Kościół Bożego Ciała: Legendy CCCXCV. - 
Rzeźba ś. Barbary (XV w.) CCCXlII, CCCXIV, 
CCCXVII fi
. 21;- Ogrojcowa (XVI w.) LXI. 
D o m i n i k a n ów: Kaplica ś. Jacka CCCVII, 
CCCVIIJ. - Kaplica ś. Sebastyana czyli Lubo- 
mirskich (XVII w.) XXXII. - Pomniki Fr. 
Arrighi (1312) CXXV; - Kallimacha CLII.- 
Koźmina (XVI w.) CCCX\'II; - Leszka Czar- 
nego CXXV; - Ocieskiego (1547) CCCXVI. 
CCCXXI fig. 25, CCCXX. Rzeźba t. zw. 
l\latki B. Jackowej (XVI w.) CCCVII fig. 19. 
CCCXI. 


t 


- -- ś. F lor y a n a : Rzeźba Chrystusa w Ogrojcu 
(XVI w.) CCCLł\T fig. 60, CCClX. 
- - Franciszkanów: Obraz ś. Rodziny (XVI w.) 
CCCXII, CCCXIII CCCXV fi
. 20. - Pomnik 
Władysława Pobożno ks. kaliskiego <;XX\T. 
ś. Idziego: 27, 29. 
Kar m C' l i t ów: Ohraz Najśw. P. Maryi. ścienny 
(XVI w.) Xl o. n. 
- - ś. K a t a r z y n y: Rzeźba Madonny (X\'I w.) 
('CCLI fig. 58; (,(,CLIJ. - Tryptyk ś. Jana Jał- 
mużnika (1504) 15S1, XXXI\T-XXXVI. 
- - k a t e d r a I n y: A r c h i w U m k a p i t u I n e i b i- 
b I i o t e k a: Graduał iIIumin. (XV w.) (,LXX - 
- - CLXXII lig. 37. - Kodeksy po Tomickim 
C('LXXX\T, CCLXXXVIJ. - Cyborium 
(X\'I w.) CCLXXV nota 2. CCLXXX- 
CCLXXXII nota 8. 
Drzwi południowe: -ł85. 
Hafty: (XVI w.) 161 fig. 23, 165 tabJ. III. 
166, 167, 225, 226. 
D Y w a n y patrz Skarbiec. 
Groby królewskie: Sarkofagi Jana III 
Sob., Kościuszki, Maryi Kazimiery i Ponia- 
towskiego 595. 
- - - K a p I i c e: Św. Jana Ewang. 162 nota. - 
Oleśnickiego V. Czartoryskich 161 - 16..\.. - 
Potockich (,LXII, CLXIIJ. - ś. Stanisława 
CLIJ. - Stefana Batorego 595. - Tomi- 
ckiego I..j.4. 595, CCLXX\'ł - ('C LXXX, 
CCLXXXVIIJ. - Wazów 595, CXLlX. - 
Zebrzydowskich CLXV - Zygmuntowska 
CCLXXVl. 
- -- Kra t y: kaplicy Zygmuntowskiej CLII. - 
kaplicy Tomickiego CCLXXIX. CCLXXXI- 
CCLXXXlIl. 
- - - Ołtarze: ś. Antoniego 178, 18..\.. 237. -- 
ś. Jana Chrzc. 181. - Ś. Marcina 176.- 
Nawiedzenia N. P. Maryi 176. .- ś. Trójcy, 
tryptyk (1467) 134 fig. 17. 135, 13 6 , 173 
nota. 177,189-191. - Tryptyk kro Ol brach ta 
kaplicy Zb. Oleśnickiego (Czartoryskich) 
156, 161 -175 fig. 24-28, 30, 31, 33. - Ołtarz 
Wielki 176. - ś. Wincentego 176. - ś. W oj- 
ciecha 176. - Ołtarz srebrny kaplicy Zy- 
gmuntowskiej (1538) 108. 


.L 


Kraków: 
- - katedralny: Pomniki: Borka (XVI w.) 
XXII. - Kustosza Franciszka (XIV w.) 
CXXV fig. 11 - CXXVII. - Kard. Fryde- 
ryka Jag. CLII. - Jana III Sobieskiego 595.- 
Kazimierza W. CXXV, CXXVI. - Kazimie- 
rza Jag. 135. 136. - Kmity, brąz., CLU.- 
Olbrachta 137. - biskupa Padniewskiego 
CLXIlI, CLXIV. - Skotnickiego 592. - 
Biskupa Sołtyka 595. - Stefana Batorego 
CLXXXVII. - bisk. Tomickiego CCLXXVI 
nota l, CCLXXVIll. CCLXXIX, CCLXXXI, 
fig. 7. - Władysława ł_okietka CCCLl.- 
Władysława Jagiełły CLlX. _. bisk. A. Ze- 
brzydowskiego CLXIV. - Zygmunta l-go, 
C\TII, CLV, CCLXXVI. 
- - - Portret z wosku ex voto TomickiC'go 
CCLXXXIV. CCLXXXV, CCLXXXIX. 
- - - P o s ą g i: w nawie gł. śś. Ambrożego, Grze- 
gorza i Hieronima 86, fig. 5,87. 175, 18 5 fig. 34. 
R e I i k w i a r z e patrz Skarbiec. 
R z e ź b y por: ołtarze, portret, posągi. 
S kar b i e c: (1535) CCLXXXV -CCI.XXXVIlI. 
Ampułki (XVI w.)CCLXXXV,CCLXXXVlI.- 
Dalmatyki (XVI w.) CCLXXXVII. - Dy- 
wany (XVI w.) CCLXXXV, CCLXXXVI- 
CCLXXXVlIl. - Kandelabry (XVI w.) 
CCLXXXV, CCLXXXVIlI. - Kapy (XVI w.) 
CCLXXXV. CCLXXXVII. -- Kielichy (XVI 
w.) CCLXXXVIII. - Pierścień (XVI wiek) 
CO .XXX\T.CCLXXXVII.-Opony CCLXXXV, 
CCLXXX \'II.-Ornaty (XVI w.) CCLXXXVII. 
CCLXXXV II I. - Pacyfikały (XVI wiek) 
CCLXXXVIlI. - Pontificalia (XVI wiek) 
CCLXXXVII. Relikwiarz na głowę Ś. Flo- 
ryana I II j - nagłowę ś. Stanisława 17 I. - 
Tron biskupi (XVI w.) CCLXXXVII. 
Stalle: (1533) CCLXXX, (1486) CCLXXVI. 
Tablica na zwycięstwo: (168
) CCCLVII. 
W i e że: Srebrnych dzwonów CCLXXVlI.- 
Zygmuntowska 5 I 3, 555, CCLXXVlI. 
ś. M a r c i n a, dziś ewangielicki: 25, 26. 
ś. 1\1 i c h a ł a na Wawelu: 199, CXXYI. 
- na Skałce, patrz Paulinów. 
ś. M i koła ja: Posąg Matki Boskiej (XV w.) 
CCCIX. 
- - Panny Maryi: Biblioteka (1397) CXXIV.- 
Inwentarz: CXXI-CXXIV. - Kaplica 
Ś. Jana Chrzciciela 88. - O b r a z y (1397) 
CXXIlI; - Kulmbacha CLXXXIV. - Oł- 
t a r z e patrz tryptyki i rzeźby. - P o m n i k i, 
13onerowej (XVI w.) CXLV, CXLVI, CXLlX 
fig. 25, CCCXCVIII, CCCXCIX; Salomonów 
CLlI. - R z e i b a na mensie (XIV w.) 94, 
Ii
. 6, 95; krucyfiks na tęczy (1473) 175; 
Ukrzylowanego w ołtarzu nawy bocznej 176; 
Chrystusa na osiołku 177; Matki Boskiej 177. 
patrz jeszcze tryptyki. S kar b i e c (1397) 
CXXlll, (XVI w.) CCLXXXV. - Kielichy 
CCCI. - T r y p t Y k rzeźb. w. ołtarza 83, 
150, 187-189,204,215,222,223. - Tryp-
		

/Czasopisma_105_10_30_0001.djvu

			55 


INDEKS MIEJSCOWOŚCI 


56 


Kraków: 


tyk rzeźb. ś. Stanisława 95-106 fig. 7-12, 
173, 174, 216. - Tryptyk nieznany W. 
Stwosza (1492) '87. - Wieża: 513. 
- - P a u l i n ó w na Skałce: Obraz Kulmbacha 198, 
199. - Widoki kościoła XXVII. 
ś. P i o t ra: Budowa 522. 
W i z y t e k pod wezw. 
. Franciszka Sal.: 522, 
5 2 3. 

. Wojciecha: 485. 
M u z e u m ks. CZCI rto ryski c h: Antependyum 
(XVI w.) 161 fig. 23, tabl. 1Il, 165-167,225, 
226. - Biblioteka 289 fig. 3 i 4, 290, XCI. 
CLXXXII., - Kałkany 241 fig. 1 i 2. - Miecz 
Stefana Batorego (1580) LVI. -- Miniatury 
pontyfikału Er. Ciołka ('LXXXII. - Obrazy: 
Madonny z Odrzykonia CCCLXII, CCCLXIV, 
CCCLXVI fig. 6ó, - 
. Barbary Kulmbacha 
(XVI w.) 198, - Uśnięcia 
Iatki B. (XVI w.) 
199, - ołtarzyka polowego kro Zygmunta 
Augusta CCXCIV. - Portret Tamerlana 
(kopia) CXXIX, CXXX. - Ryciny: drzewo- 
ryty ludowe 460 fig. 20; - J. DilIa ClIl- 
CV fig. 1; -- J. Falcka CCCXCVlI; - A. Ki- 
liana XCI, CHI. - Sajdaki v. łubie 258 fig. 3, 
261 fig. 4, 271 fig. S. 
- - Narodowe: Cq
ły CCCXXIII. - Obrazy z Lu- 
siny (XV wieku) 80. - Ryciny Falcka 
CCCXCVIl. - Rzcźba: ;Vladonny z Grybowa 
(XVI w.) 201, LVlIl - LXII fig. 20; - Ma- 
donny z Krużlowej 159 fig. 173, 160, 201;- 
Matki Boskiej Jackowej przemyskiej (w od- 
lewie) CCCVI, CCCXI fiR". 18; - ::\Iadonny 
z Rzepiennika 201. 
p ł a S kor z e i b a na domu placu :MaryackiL'go, W. 
Stwosza, 168, 173 fig. 29. 
P o d a t e k "der koni
in Fingerleyn«, CCCLXX:h1l1. 
Ratusz dawny, V. 
R z e ź b y kra k o w S k i e j d z i e j e, 130 o. n. 
Topografia miasta. 25, 30 fig, 17. 
Wa w e l: domy na - 224; ob. kościół katedralny, 
zamek. 
Z a m e k: "Kurza stopa« (1529) 143. - Pokoje (XYI w.) 
5 8 3. - Przebudowy Zygmunta III.: 5
2, 583. - 
Widok (1634) XXXIII. 
Zbiory hr. Potockich: Obraz Kulmbacha (1515) 
19 8 . 
Krakowa wpływy i stosunki kulturalne, 213, 214, 
218-222. 
Kraśnik: Pomnik Tęczyńskiego (XVI w.) CXLV. 
Krechów: Monastyr i cerkiew, 553. 
Królewiec: Kościół (XIV w.) 493, 5. - Widoki m. (1661) 
CCXXlI. - Zbrojownia CCVIlI. 
Krosno: Architektura CCCXLlV. - Kości5ł farny, 516, 
CCCXII, CCCXIII. - Pomnik Kamienieckiego (1560) LI.- 
Stosunki ze Spiżem 226. 
Krotoszyn: Rzeźba (XVI w.) 202. - Widok miasta (1661) 
CCXXlI. 
Kruszewac: Cerkiew, 542. 
Krużlowa: Ko
ciół drewniany (XYI w.) LXII. - Rzeźba 


Madonny (XIV w.) 201, LXII-LXVII lig. 21, CCCIX; 
ś. l\Iikołaja LXVI. 
Kryg koło Biecza: (1..1-35) 301. (c. 14..J.0) 302, (1470) 305, 
(15 1 9) 3 2 4, 337. 
Krzaki w Kieleckiem: Marmury 594. 
Krzeszowice: Marmury 587, 588, 592. 
Krzywin : Rzeźby 202. 
Książnice Wielkie: 178, 227. - Dzwony 232. - Kościół 
('484) 180, 184, 231-234, 236. - Rzeźby (XVI w.) 19 2 , 
193, 233. - Tryptyk rzeib. (1491) 177, 18 3, 184 lig. 3S:i 31), 
187-193. 201, 233. 
Kudrynce: Marmury 586. 
Kunów: Marmury 584, 585, 588. 
Kuty: Budownictwo CCCXXX, CCCXLlII fig. 35a i 37. 
Kwidzyń: Ko
ciół 493, 500. 


Ląd: Bihlioteka klasztorna61,62.63 nota. - Ornat CCXLlX.- 
I Ierb Rogala tamże CCXCVI. 
Landau: Emigracya do Polski z - CLXXll, CLXX\'I, CLXXX, 
('LXXXI. - Opis miasta CLXXXlIl, CLXXXIV. 
Laon: Zamiana z Lyonem XCVIIl. 
Laskowa: l\Iarmury 593. 
Laszki murowane: Zamek CCCLXXI. 
Latyczów gub. podolska: Cerkiew 554. 
Lednica : 503 nota, 5 '3. 
Lewocza: 213. - Kościół ś. Jakóba, ławki (I 49..J.) 226. - 
Ołtarz rzeźbiony wielki (1508) 2' 5, 216, CCCV. - Tryptyk 
renesansowy (I 520) 216. 
Leyden: Wieża ratusz. (1575) 555. . 
Libusza między Gorlicami a Bieczem: (13 8 3) 29 6 , (1395) 
297 nOla, (1435) 301, (1440) 3 02 , (1470) 305, (q. 8 7) 3 10 , 
(1497) 314, (XVI w.) 3 2 3, 324, 337. 
Lilie: Zwyczaje Bożego Ciała CCXL VI, CCXLVIIl, 
Lipinki wie
: (q8 I) 308. 
Lipniki wieś król.: (1484) 309, (1506) 316, (15 16 , 15 17) 32 l. 
Liw: Zamek książąt mazowieckich z wieżą CCC:hIV, CCCXV, 
CCCXIX fig. 22, 23. 
Londyn: British i\luseum 449. - South-Kensington 1'5, 556. 
Lubań pod Włocławkiem: Rzeźba 205. 
Lubiąź: Cystersi 219. 
Lubiń w Wielkopolsce: Kościół romański 
. Leonarda 552 
nota. - Benedyktyni, obrazy CXCIII. 
Lublin: Widoki miasta (1561, 1618) 553. - Wystawa (1901) 
CCI .XIIl. - Zamek, fresk w kaplicy CCLXVlI. C(LXVIII. 
Lubomla: Kościołek CCCXXVI. 
Lubowla: Marmur 215, 596 nota. 
Lubraniec pow. włocławski: Kościół 
. Jana Chrz. (q95) 
CLXVll. - Pomnik V. Tablica erekcyjna Lubrańskich 
(1498) CLXVI fig. 35, CLXVll. - Obraz CLXIX. 
Lwów: Alabaster w okolicach - 584,585. - Armaty 
ze - w Nie
wieżu (1529) CXCVIII fig. 41, (1541) CC 
fig. 44, 45, - B i b I i o t e k a i m. O s s o I i ń s k i c h 280, 
288. -:. Cerkiew 
. Piatnic (Paraskewii), lampa 
srebrna 249. - Cerk i e w st a u ro p ig i a l n a, sukienka 
srebro (1691) 253. - Kościół 00. Bernardynów, 
posadzka marmur. z Dęhnika 595. - Klasztor pp. 
Bernardynek, krata (1770) 609. - Klasztor Domi- 
n i k a n ó w, l\Ionstrancya roboty Halarowicza 254. - Obraz 
(XVI w.) CCLXIX. - Rzeźba, posążp.k Matki Boskiej Ja- 
ckowej CCCV-CCCXI fig. .b, CCCXII, CD III, CDIV. - 
Kościół ś. Katarzyny, Krzyż 249. - Kościół ka- 


II 


I .  


II
		

/Czasopisma_105_10_31_0001.djvu

			- 


INDEKS MIEJSCOWOŚCI 


. 


tedral ny: Restauracya (XVIII W.) 597-614. - Chrzciel- 
nica (1779) 614- - Epitafy (1770) 607. - Grobowce 
(1779) 6 1 4. - Kaplica Zamojskich (1770) 607. - Lam- 
pnica (1778) 612. - Ołtarz Przemienienia Pańskie
o (1778) 
612. - Wieże 599. - Berło 
70-272. - Kielich 254.- 
Lampa (XVII w.) 254. - Pomnik :\likołaja Herburta Od- 
nowskie
o, kaszt. sandom. CLlI. - Puszka na komuni- 
kanty, 249, 270, 271. - Stalle radzieckie i ławnicze 
(1778-1780) 612,614. - Kaplica kampianowska 
obok Katedry (1780) 614. - l\lonastcr ś. Jerzego 
531. - Monaster ś. Onufre
o 531. - Muzeum 
mi ej skie: Berła (XVII w.) 270. - Działo (1534) CCXII.- 
Moździerz (1529) CCXlI. - l\Iuzeum Ossolil1skich 
(L u b o m i r s k i c h): Obraz ex voto Jana z Ujazdu 
(Ognasda) star. czchow. (1451) CCLXXll.- Ohraz (1535) 
CCLXX. - Topnia srebra (1766) 598 nota. - Wi- 
doki miasta (1561, 1618) 553. - Zbiory Wład. 
Łozińskiego: Szable 267. - Zbiory Pawlikow- 
s k i c h: Obrazy (XVI w.) XXXVI. 
Lyon: Fabryki tkanin, wyrób pasów polsko CCX>"IlI-CCXXV, 
CCCXCIX-CD, CDL - Legienda o zegarzc cexx
lx.- 
Obchód "Cheval fol« CCXL. 
Iuzeum tkanin 
CCCXClX, CD. 


.' 


Łabędziów: Marmury 593. 
Łabiszyn w Wielkopolsce: Kościół romal1.ski 552 nola. 
Łagów: l\Iarmury 593. 
Łącko koło Stare
o Sącza: Kościół 5 1 7. 
Łańcut: Zamek CCXXXII. 
Łanczyn gub. piotrkowska czy Łantczyn w gub. kieleckiej: 
Dom podcieniowy CCCXXXI fig. 38. 
Łask: Kościół kollegiacki CXL. 
Ławrów za Starym Samhorem: Ławra i cerkiew z klaszto- 
rem Bazylianów Ś. Onufrego 529- 540 lig. 2-8, 54 2 - 545, 
547, 549, 55 6 -558, CCLXVlII. 
Łęczyca: LVI. - Obraz (XV w.) C>..c. - Kościół kolegia- 
cki 4 86 , 5 13. 
Łętownia: Kościół, ohraz (XVIl w.) CCCL>..I. 
Łobzów: Pałac (1587) CLXXXYI. 
Łomźa: Kościół LXVII, LXXVIlI, CDU. - Pomnik dziecka 
Jana l\lodliszowskiego (1588) CCCXVlIl-CCCXX. 
Łowicz: 155, CXL. - Domy CCCXXVL - Wyrób pieców 
kaf\. (XVI w.) 583 oraz nota u. - Koś c i ó ł: Ponmiki 
arcybiskupa Jana Przercmbskiego, prymasa CXL, CLX 
fig. 32. - Jakóba Uchal1skicgo, prymasa (XVI w.) LXYlI, 
CXL, CLXI fig. 33, 34, CLXIlI, CLXIV. - Malarze CXCl, 
(XV w.) CXCIV. 
Łuck: Bóżnica (1626) 495. - Kościół katedralny, obrazy 
(1790) CCLXIV, CCLXVI. 
Łysa Góra: Biblia 417. - Mszał L\'I. - Kościół ś. Krzyża, 
rzeźba w wosku ex voto (I 535) CCLXXXIV, CCLXXXV, 
CCLXXXIX. 


,  


II 


Madryt: Biblioteka król., 554 nota. 
Magdeburg: Kościół romański 5 p. 
Maków na l\lazowszu: Kościół i pomnik CLXXXn. 
Malborg: Domy CCCXXVI. - Zamek 526. 
Malek góra w Kieleckim: :\Ianimry 593, 594- 
Małogoszcz koło Kielc: Marmury 591. 
Manaszia w Scrbii: Cerkiew 542. 
Manczyna v. Męcina wieś koło Biecza: (1518) 321, (1568) 350. 


58 


Marienfeld koło GOtersloh w Westfalii: Jasełka w klasztorze 
CXIV. 
Marmon...Kamień koło Lubowli na Spiżu: 596. 
Marsylia: Pobyt Podoski ego CCXLlV. 
Mazowsze: Stosunki z Krzyżakami LXXVII, LXXVIIl, CXXI. 
Mąkoszyn : Marmury 593. 
Medyolan: Kościół ś. Ambrożego 538 nota. - Wzory zło- 
tnicze 154. 
Mesembria nad morzem Czarnem : 540 nota. 
Miechów: Kościół (131 I) 492. - Kodeks (XII w.) 74, XXX\'h1. 
Miedzianka koło Chęcin: Marmury 5 88 , 591. 
Międzyrzec dolny na Śląsku austryack.: Rzeźby tryptyku 219. 
Miękinia: Porfiry 5 88 , 595. 
Milczyce w pow. mościckim: (1770) 60-ł. 
Milewsko w Czechach: Kościół ś. Idziego 488. 
Miłosław : Widok (1661) CCXXII. 
Mir: Marmury 587. 
Mir pod Nieświeżem gub. :\Iińska: Zamek (1490) CLXXX\'1lI - 
CXC fig. 39. 
Mittelwalde na Śląsku: Dom podcieniowy CCCXX\', CeCXXVI. 
Młynarska Góra w Kieleckim: Marmury 59-ł-. 
Modena: Galerya estel1ska CCCLXVII. - :\ledale Bony Sfor- 
zy, Izabelli królewny, Zygmunta l i Zygmunta Augusta 
król. polsk. CI. VI. 
Mogiła: Opactwo cysterskie 436, V. - Pomnik Białobrze- 
skiego :\Iarcina, opata (t 1586) CLXYI. 
Mołdawia: Cerkwie 539-542, 54 6 , 548, 550. 
Mołdawica: Cerkiew 553. 
Monachium: ZbiÓr Schmederera CXIlI, CXl\'. - Z b i ór 
m o n e t Akademii, medal Sew. Bonera(l 533) CLXXX\'.- 
:\1 u z c u m n a r o d o we. modlitewnik bisk. Chojeńskiego 
CLXVIJ. - P i n a ko t e k a, portret KOl1stancyi kro pol. 
(cc. 1605) CXXVIl, CXXX, (,XXXIII lig. 15. - Portrct 
Zygmul1ta III kro pol. CXX\TII, CXXlX - CXXXI lig. 14- 
Mont1u
on: CCXL V. 
Montpellier: CCXLl-CCXLlll. 
Morawica w. koło Chęcin: :\larmury 59 1 , 59-ł. 
Morzysz: :\Iarmury 593. 
Moskwa: Orużennaja Pałata XCII. - :\1 u z e u m R u m i a n- 
cowa, obrazy (1605) CXVII lig. 8, CCCXCVIll; CXVIII, 
CXIX lig. 9; CXIX fig. 10. - Portret :\Iaryny l\lniszchówny 
CXV fig. 7 - CX\'II. 
Moszyn: Dworek huculski podcieniowy CCCXXX IiI(". 3Sa. 
Mstów koło Częstochowy: Klasztor 49-ł-. - l\lannury 593. 
Muszyna: Dom CCCXLlI. 
Myślenicki powiat: Typ kościołów drewno CCCLlX. 
Myszeniec na l\lazowszu: CXXI. 


Narzyce (Frauenburg): Kościół 493. 
Nawarra w okolicach Lwowa: Stolarstwo (XVIlI w.) 599.- 
Wapiennik 603. 
Neapol: CXlll. 
Neurode na Śląsku: Domy podcieniowe CCCXX\'l. 
Nieborów pod łjowiczem: Chata CCCXLl. 
Niemonajci miasteczko w pow. trockim: :\Ionstrancyc CCc. 
Niepołomice: Zamek (1523) 143. 
Nieświeź : CXC\'1. - l\Iicjscowość CCIV. -- Obraz (XVIlI w.) 
ecv. - Odlewarnia armat CCXIV. - Zbrojownia: Działa: 
(1529) CXCVIll fig. 41, CXClX. CC, CC\'III; (1531) CCXI; 
(1533) CCVIll; (1537) CXCVIll fig. 42, CXClX, ecx, CXCl '( 
lig. 43, cn, COl; (1541) CC lig. 44, Cel, CCIX. com,
		

/Czasopisma_105_10_32_0001.djvu

			59 


INDEKS MIEJSCOWOŚCI 


CCXIV; (1543) CCXI; CC. CCl fil(". 45, CClX, CCXIl;(1556) 
CClI fil(". 411, CClX. CCXIl; (1600) CClI, CCV fi
. 47; CCV 
fig. 48; CCVlII fig. 49. CClX; CC, CCl, CClII, CClX fig. 50; 
CCX, CCXI; (1609) CCII, ccm. cnx, ccx, CCXI fig. 51; 
( 16 9 2 ) C(XI; (1698) CC, CCXIlI fig. 52; hełmy (XV 
i XVI w.) CCVI; pancerze CCXV fig. 54 i SS, CCVI, CCVIl; 
zbroje (cc. XVI w.) CCVI- CCVlIL - Zamek CXCVIl, 
CXCVlII, CCIV. 
Nieszawa n. Wisłą: Kościół ś. Jadwigi (kollegiata) (1428) 
CCLIX, CCLX. - Miednica z nalewką (XVI w.) CCLIX 
fig. 2 i 3, CCLX, CCLXI fil{. 4. -- Skrzynia (XVI w.) 
CCLX. - Stalle (1655) CCLX. 
Niewachlów: Marmury 593. 
Nikolstadt na Śląsku: Kopalnia złota 145 nota. 
Nissa na Śląsku: Stolarszczyzna (1533) CCLXXX. 
Norymberga: Artystyczne stosunki 151, 154. - Sto- 
sunki z Polską '23, 145.2°7, (XVI w.) LXXIX, CI., 
CCLXXXł, CCLXXXV, CCLXXXVll. - Koś c i ó ł Ś. S e- 
hal da, rzeźba Wieczerzy Pańskiej 128. - Kościół Ś. 
Wawrzyńca, witraż (1527) 199. - ;\luzeum ger- 
m a ń s k i e, rzeźba Madonny LX. - Ołtarzyk rzeźb. LX. 
Nowa Góra za Krzeszowicami: 1\lannury 588, CCCL\'IlI. 
Nowogród: Cerkiew ś. Zofii 538 nota. - Ccrkwie (Xl-XII w.) 
557. 
Nowy Sącz patrz Sącz. 
Nylarsker na wyspie Bornholm: Kościół warowny 482. 


Oborniki: Wielki ołtarz (1472) CXCllI. 
Obroszyn: 599, (1769. 1770) 606, 607. 
Ochryda: Cerkiew ś. Zofii 540 nota. 
Odrzykoń v. Kamieniec: Zamek CCCXXlIl. 
 
Ogrodzona na Śląsku austryack.: Rzeźby tryptyku 2 19. 
Ogrodziniec: Zamek LXXI. 
OkrągIica koło Chęcin: ;\Iannury 588, 5 8 9, 59 1 , 594. 
Olbierzyce: Kamieniołomy (X\TI w.) 583. 
Oleśnica na Śląsku: Pomnik Jana ks. Zicmbicko-OleśnickieO"o 
i żony Krystyny z Szydłowieckich (-t (556) (XL \T 
Olkuskie góry lCzerwona, Jasna): :\Iarmury 593. 
Olkusz: (XV w.) 2q. 
Olsanica w wojew. rusk.: l\Iarmury 586. 
Olszyny wieś nad Dunajcem koło Czchowa: (15°2-1544) 
3 q, 330, 337, (15 6 ,) 347. 
Ołpiny: (134Y) XVII. 
Ołpiny w Jasieiskiem: Dzwon (1569) XIII fil(". 2. 
Opatów: K o I e g i a t a. Pomnik dwojga dzieci Krzysztota 
SzydłowieckIego CXLlV -CXLVJII lig. 24, CCCXCVlIJ, 
('CCXCIX. - Pomnik (podwójny) Krzysztofa Szydłowie- 
ckiego i jegu syna (1536) CLI V, CXLlII-CLX fig. 27-31. 
Opoczno: Chrzcielnica LXXXVII. 
Ostróg: Cerkiew Bohojawleńska (X\'I w.) 495, 552 nola. 
Ostrowie: :\larmury 593. 
Oświęcim: Kafle CCXCV -CCXCVJII fig. 912. 
Ozren koło Grazanic (Bośnia): Cerkiew 541 nota 


Pabianice: Ratusz LXXI. 
Paczółtowice koło Krzeszowic: Marmur 595. 
Padwa: CLlV. 
Pakość : Widok (1661) CCXXII. 
Pakosław koło Rawicza: Rzeźba (XV w.) 202. 
Palermo: Mozaiki (1143) LXXV. 


60 


Paryż: Biblioteka nar. CCCLXXVllL - Luwr CCCXI. 
Wywóz artykułów artystycznych (143 I) 12ł. 
Pawłosioło: Dwór 39 1 fig. 39. 395. 
Peczeniźyn na Pokuciu: Dom podcieniowy CCCX}.. V, 
CCCXXXV lig. 44. CCCXLII. 
Pempowo: Ohrazy (14-1-7) CXClL 
Perejasław: 539. 
Petersburg: Biblioteka publiczna, kodeksy (X-XII w.) 
49-78 fig. 1-20 tabI. I, (XIV w.) XXXVI. (Xli. XV w.) 
XXXVlll, (XVI w.) LVI. 276, LXXI. LXXIl, (XIV, XV w.) 
397 -45 2 , (XV, XVI w.) 559; Oprawa (XII w.) 39-47.- 
E r m i t a Ż, broń polska L VI. - Portret Maryny Mnisz- 
chówny CXVIL -- P a ł a c I e t n i. biust królowej l\Iary- 
sienki CXXXII. 
Piękoszów: Marmury 593. 
Pierzchnianka: :\Iarmury 593. 
Pilica: Kościół kollegiacki LXXI, CCCXV. - Pomnik l'ile- 
ckiej Katarzyny ( I 559) ('CCX\T - CCCXVII, CCCXX. 
CCCXXI fiK. 24. 
Pinczów: Lazur pod - 586. 
Piotrków: Domy CCCXXIV. 
Piotrowin: XXXIl, XXXVI. 
Piskrzynia: l\larmury 593. 
Pistyń: Domy podcieniowe CCCXXV, ('C('XXX\T fig. 43a.b, 
C('CXLlI, ('CCXLVII; C('cxxxvm fig. 40. 47,4 8 . 
Piszki: Rzeźba w kościele 504. 
Pławno koło Nowo-Radomska: 195. XXV, XXVI. -- Tryp- 
tyk rzeźbiony, 177, 195-201, 21 I, XXV-XXIX fig. 12, 
tab I. IV. 
Płazów koło Narola: Drzeworyty lud. 453, 460, 461. 
Płock: (XII w.) 47, (XV w.) LXXXVI. - Katedra. Skar- 
biec kościelny CCIXI-CCLIX. - Ołtarzyk ('(,LVII- 
C('UX fig. I, ('CClI. - Posągi (XV w.) ('('[XI. 
Podciemne : Cegielnia 603. 
Podhorce: Zamek CC(,IlI, CCCI\T. 
Pogorzyce: I.omy porfirów 595. 
Pokucie: Alabaster 586. - Budownictwo patrz domy. 
Polana: Kamicnioł -my 6°3, 60ł. 606, 610. 614. 
Polichna: Marmury 593. 
Połock: Kościół pojezuicki LI. Dzwon (1742).-Ohraz 
i płaskorzeźba LII. 
Połonne: Zamek ('('XXXII. 
Pomerla w Górnej Mołdawii: Cerkiew 541. 
Poprad: Rzeźba (1484) 213. 
Poręba Żegota: Porfiru łomy 588. 
Posada Rybotycka: Cerkiew Ś. Onufrego 4y6, 497. 
Posłowice: Marmury 593. 
Potok Wielki w dyecezyi lubelskiej: (,XXXIX - CXL. 
Dzwon (15°5) CXL fig. 19. 
Poznań: Cech malarzy 203. - Dom Świdw ów (1610) 
CCCXCIV.-Kościół Bożego Ciała LlI.CCCXClV.- 
Korona t. zw. Królowej Jadwigi LII-LV fig. 18. - K o- 
ś c i ó ł D o m i n i k a nów. Pomnik Feliksa I'anicwskiego, 
kaszt. Iwow. CLI. - K a t e d r a: Pomniki Andrzeja z Bnina, 
bisk. pozn. CLI; - ł.ukasza Górki, woj. pozn. CLI; - 
Uryela Górki, bisk. pozn. CLI I, (1522) CCLXXV nota 2;- 
Górków (1574) CCCLXXIlI; - Benedykta Izbińskiego 
bisk. pozn. CLXII, CLXIV; - Ariama Konarskiego bisk. 
(1577) CCCLXXIII; - Bernarda Lubrańskiego, kan. pozn. 
i krak. CLił; -- bisk. Lubrańskiego CCLXXV noto. 2. - 
Skarbiec (1535) CCLXXXVI, CCLXXXVIII, - Kościół
		

/Czasopisma_105_10_33_0001.djvu

			61 


, 
INDEKS MIEJSCOWOSCI 


62 


P a n n y M a r y i i n S u m m o CCXXX. - Płaskorzeiba 
tamże CCXXIX, CCXXX, CCXXXIII fig. 60..- Kościół 
ś. Maryi Magdaleny (1651) 522, 523. - Kościół 
Ś. Woj c ie c h a, rzeźba 202. - M alarze (XV w.) CXCl- 
CXClV. - Me n n i ca CCLV nota. --- M Uleum dye- 
c e z y a I n e, figura Matki Boskiej CCXXIX fig. 59, CCXXx.- 
Pałac biskupi tI520) CXCV. 
Poźajście na Litwie: Marmury 581. 
Poźon (Pressburg niem., Pozsony w
g.): Kościół Pijarów 
CCXXXIV. 
Praga: 15 1 , 152. 
Prandocin: Kościół CCCLXX. - Kościół zamkowy 485, 
4 86 , 49 2 . 
Prezpa jezioro w Bułgaryi: Cerkiew 540 nota. 
Prochy koło Szmigla: Rzeiba 20
. 
Promnik : Marmury 593. 
Pruszcz (Prust) koło Gdańska: Rzeźba ołtarzowa 208. 
Przemyśl: (1544) 138, CCLXXXIX. - Rzeiba t. zw. Matki 
Boskiej Jackowej (XVI w.) CCCVI fig. 18. 
Przewice (Prividia łac., Priwitz niem., Privigye węg.) CCXXXIV. 
Przeworsk: Koś c i ó ł i k l a s z t o r H e r n a r d y n ó w (1489) 
494, CCLXXII. - Kościół farny CCLXXII;- Ohraz 
wotywny (1493) LXXI, CLXVIII, CCLX
1. - Pomniki 
Michała syna :\Iużyły z Huczacza (1450), Anny z Szamo- 
tuł Tarnowskiej i Rafała Tarnowskiego, kaszt. wojnick. 
star. ruskiego CCLXXI. - Plebania (X\'I w.) CCLXXII.- 
Kościół ś. Michała (1770) CCLXXII. 
Psków Wielki: Cerkiew w monasterze Spaso-Mirońskim 
(Xli w.) 539. 
Pszczyna (niem. Pless) na Śląsku: Rzeźha 219. 
Ptaszkowa: Rzeźba 201, LXII. 
Ptaszkowa w Wielkopolsce: Obraz Wieczcrzy Pańskiej nad 
grobowcem (1501) CXClV. 
Puławy: 6-1-, 76, XXX\'Il, (1791) CCLXllI, CCLXV. - Por- 
trety Karola Chodkiewicza i Stefana Czarnicckiego CCLXIII. 
Putna na Bukowinie: Cerkiew (XIV w.) 539 fig. 9' 54 8 , 553.- 
Pomnik Mohyłów CXI. 


Quedlinburg: Kościół romatlski 552. 


Radecznica w Lubelskiem: 465. 
Raj: Pałac LXYlI. 
Rakoniewice w okolicy Wolsztyna: Dom podcieniowy 
CCCXXV. - Budownictwo CCCXL \'11. 
Rawanica w Serbii: Cerkicw 54 2 , 543 lig. II. 
Rawenna: 535, 547. 
Regulice: Łomy porfirów 595. 
Reims: Madonna (XIII w.) CDIV. 
Rogoźnik w Tatrach: Marmury 59 2 . 
Rohatyn: Cerkicw Narodzenia N. Panny (XVI w.) CCCXXIV.- 
Kościół farny (XVI w.) CCCXXIV. 
Ropa w Grybowskiem: Kuźnia CCCL. 
Rosochate kościelne (gub. łomżyńska): Kościół (XV w.) CXXI. 
Rostów: Cerkwie 558. 
Rothenburg an d. Tauber: Stosunki z Weisscnburgicm CLXXX. 
Rozdół nad Dnicstrem obok Żydaczowa: Ccrkiew (XVII w.) 554. 
Różana powiat makowski gub. łomżyńska: Kościół gotycki 
CCLXVII. 
Ruda pod Widuniem : Kościół 485, 488. 
Ruda: Marmury 593. 
Rudawa: Łomy porfirów 595. 


..ł..... 


Rudawa koło Krzeszowic: Tryptyk 16-1-. -- Haft z - 225. 
161 fig. 23, 165--167 tabI. m. 
Rudno: Łomy porfirów 595. 
Rudle nad rzeką Lot we Francyi: Kościół 497. 
Ruś: Warowność cerkwi na Rusi: 497, 498. 
Rykoczyn: Marmury 593. 
Rzepiennik: Rzeźba 20 I. 
Rzepka góra w Chęcinach: 
larmury 591, 594. 
Rzym: Stosunki kulturalne z Polską CCLXXXV, - Kościół 
il Gesu (1568) 522. - Watykan, stolik (X\'II w.) 586. 


Sącz Nowy: (15 0 5) 315, (1523) 327. - Kościół farny 517. 
Sącz Stary: klasztor (15°5) 316. - Płaskorzcźby 20 I. 
Salzburg: Marmur 596. 
Sandomierz: Kościół kolegiacki (1535) CCLXXXVI.-- 
Kościół ś. Jakóba 491. - Pomnik księżniczki Ade- 
lajdy córki KazilT,ierza l, ks. kuj. i łęcz. CXXV. 
Sanka w Krakowskiem: ł_omy porfiru 588. 
Sanok: Kościół z klasztorem Bernardynów 494. - Kościół 
farny po Urygidkach 494 nota. 
Schwabach: Rzcźha ołtarzowa LX. 
Semendria w Serbii: Cerkiew 539, 542. 
Serbia: Cerkwie 539, 540, 54 2 , 550. 
Siedmiogród: 5 19. 
Siekierzycko nad Obrą: Dom}' podcieniowe CCCXX\'1. 
Sieliczno : ::\lannury 593. 
Siena: CCCLX\'II, CCCLXVIlI. 
Sieradz: Rzeiba Zdjęcia z krzyża (X\'I w.) 205. 
Sierzchy w pow. rawskim: Kośoiół L \'11. 
Sinai: Monaster 497. 
Sirdzilja w Alhanii: Cerkiew 5.P nola. 
Siszke na \V ęgrzech: Marmur 596. 
Sitkówka pod C1H;cinami: l\lannury 591. 
Skała: Klasztor Klarysek 34, 35, 37, (1257) LXX\'. -l\lar- 
mury 58-1-, 585. 
Skarboszewo w pow. wrzesiliskim: Rzcźba 202. 
Skiby wid pod Chęcinami: :\larmury 591. 
Skotniki n. Wisłą: Łomy alabastru 584. 
Słopiec pod Jedlnicą: l\Iarmury 5 88 . 5 8 9, 59 1 , 594. 
Słuck: CD. - Pomnik Olclkowiczów CXI. 
Słupia Nowa: Marmury 593. 
Smoleńsk: Cerkiew ś. Michała 539. 
Śniadce: Marmury 593. 
Śniadów v, Śniadowo w pow. ŁomżYliskim: Bóźnica XXXI, 
xxxm fig. 13, XCVII fig. 41. 
Sobków: Marmury 593. 
Sobota Spiska (Georgenberg): 221 nota 2. 
Soboty w Królestwie pol.: Kościół i pomnik Tomasza So- 
bockiego CLIł. 
Solec: Marmury kolorowe 5 8 4, 585. 
Sosnówka pod Chęcinami: l\Iarmury 59 1 , 594. 
Spas pod ł
awrowem: Cerkiew ś. Spasa (1292) 497,530,531. 
Spiż: 213-216, 226, 227. 
Środa: Kościół (XIV w.) 517. 
Stanisławów: :\larmury 584, 586. 
Stare Kuty za Kołomyją: Spichrzyk huculski CCCXX\'1l 
fIl/:. 31, CCCXLl, CCCXLlI. 
Stare Miasto: Kościół 485, 488. 
Starochęciny : Marmury 591. 
Stary Korczyn : Kościół ś. Mikołaja 489. 
Stary Sącz patrz Sącz.
		

/Czasopisma_105_10_34_0001.djvu

			63 


- 


INDEKS MIEJSCOWOŚCI 


64 


Stawiszyn W Kaliskiem: Rzeźby z tryptyku 109-114 fig. 14, 
117- 12 4. 
Strassburg: 152, CCXXXIX, CCCLXXVII. 
Strzałków (pow. stopnicki): Księgozbiór 273 fig. I, 277, 280, 
290, CV. 
Strzelno: Kościół premonstr. 552 nota. 
Strzeszewo W Wielkopolsce: Obrazy (1461) CXCII. 
Strzygoń: Kopalnia marm. CCLXXVI nota 12. 
Studenica W Serbii: Cerkiew 539, 54 1 , 55 I. 
Suchów koło Gdańska: Rzeiba ołtarzowa 208. 
Suczawa: Cerkicw 54 1 , 553. 
Suczawica : Ccrkiew 553. - Pomnik CXI. 
Suków: Marmury 593. 
Sulejów: Kościół i klasztor opactwa V I I. 
Sułkowice: Cerkiew 554. 
Suzdal'skie cerkwie 55 I nota. 
Świerz pod Lwowcm: Dom podcieniowy CCCXXV, CCCXXXl 
fig. 
9. - Zamek CCCXLI fig. 54, CCCXLlV. 
Syrya centralna patrz llauran. 
Szamotuły: Nagrobek Andrzeja z Szamotuł, woj. pozn CL1I.- 
Jakóba Rokossowskicgo (1580) CCCLXXIII. 
Szczawnica: Tryptyk 20I. 
Szczepanków: Kościół gotycki LXXVIII. 
Szczepanów p. Brzeskiem: CCLXXXIV, CCLXXXIX. 
Szczukowskie górki w Kieleckiem: :\farmury 593, 594. 
Szerzyny wicś koło Biecza: 311, 312, 316, 339, 340. 
Szewce v. Jaźwice koło Chęcin: :\Iarmury 5
8, 59 1 , 594. 
Szkalmierz: Kościół 492. 
Szklary w Olkuskicm: :\'Iarrnury 588, 593, 596. 
Szmigiel: Kościół, rzeźba 202. 
Sztokholm: CCXCII nota 1.-J\luzeum artylcryi CCXIII. 
Szydłowiec: Kamieniołomy 5 8 4. 585. - Rzeźby 140 fig. Iii, 
141 fig. 19 i 20. 


Tarczek: Kościół CCCLXX. 
Tarnobrzeg: Klasztor J 
XIX. 
Tarnoskała: .:\Iarrnury 588. 
Tarnów: Stosunki i wpływy 215 nota 1,216 nota lO, (1515) 
319. - K a t e dra. Pomnik ks. Ostrogskich CXI. - Po- 
mnik Tarnowskich Jana i Krzysztofa CXI. - Pomnik 
Tarnowskiej, żony hetmana CXL V. 
Tarnów koło Węgrowca : Kościół, rzeiba 202. 
T ęczyn: :\larmury i porfiry 585, 588. - Fabryka marmur. 
wyrobów 595. 
Tirnowa w Bułgaryi: Cerkiew 540 nota. 
Tokarnia: :\Iarmury 593. 
Tomaszów na :\Iazowszu: Fabryka tkanin (1815-183°) CD, 
CDI. 
Tomice: Kościół CCLXXXVI, CCLXXXVIlI. -. Pomnik Mi- 
kołaja Tomickiego CLll, CCLXXV nota 3. 
Toruń: Kościół ś. Jakóba (1309) 502. - Kościół ś. 
J a n a. Chrzcielnica CXXX/l. - Rzeiba, posąg Madonny 
LVI, CCCIX fig. 17. CCCXII. - Kościół Panny Ma- 
r y i. Pomnik Anny siostry króla Zygmunta IlI, LXXI, 
CXXXIII-CXXXV, CXXXVII fig. 17, 18. 
Trebnitz na Śląsku: Domy podcieniowe CCCXXVI. 
Trębowla: Kamieniołomy 6°4, (1775, 1776) 610, 61 I. 
Trójca koło Kreuzberg: Rzeźby ołtarza szafiastego 219. 
T roszyn: Rzcźba w kościele 504. 
Trzemeśnia: Kościół ś. Klemcnsa CCCLXII. - Obraz Matki 


Boskiej z feretronu (XIV wiek) CCCLXlI, CCCLXIV, 
CCCLXVI fig. 64. - Obraz (XVI w.) CCCLXll. 
Tum pod Łęczycą: Kościół 485. 
Turcya: Wyroby z - (1535) CCLXXXV, CCLXXXVIJ. 
Turyn: Pinakoteka CCCLXVII. 
Tylicz: Cerkiew 539 nota, 554. 
Tyniec: Fortyfikacye 493, 494, 496. 


Uhnów w okolicy Rawy Ruskiej: Ccrkiew 497. 
Ujazd: Marmury 593. 
Urzecze Radziwiłłowskie na Litwie: Ludwisarnia CCXIV. 


Valenciennes: Zwyczaje CCXLVI--CCXLVIII. 


Wąchock: Chrzcielnica LXXXVII. 
Waltendorf w Natangii: Rzeźba 208. 
Wapiennik, góra pod Chęcinami: Marmury 593. 
Warszawa: C m en tarz Po w ą z kow s k i, popiersie Wę- 
grzeckiego 592. - Ka te d ra pra wosł a w n a 590. - 
Kościół 00. Bernardynów LXXVIJI. - Kościół 
ś. J a n a, pomnik Małachowskiego 592. - Koś c i ó ł 
Karmelitów, rzt'Źba 592. - Kościół Ś. Marcina 
dawniej Xx. Augustyanów, rzeźby 205 fig. 40, 206 
nola. - ł
azienki, pałac. Zbiory (17 8 9, 1793) 594, 
CCLXIJI, CCLXV; biust Gutakowskiej CCLXIV. - Po- 
mnik Zygmunta m (1646) 584, 585, 588. - Towa- 
rzystwo Przyjaciół nauk XXXVII. - Zamek. 
sala marmurowa (177 I) 590, 593 nota. - Z b i O ryK r a- 
sińskich 245. - Zbiory hr. Wiktora Sołtana. 
Obrazy (XVI w.) XXXVI. - Zbiory Strzałeckiego. 
Rzeźba 124-13° fig. 15 i UJ. 211, 504. - Zbiory Za- 
m o j s k i c h. Kodeks Szydłowieckicgn XXXVIlI. 
Węgry: Marmury z Węgier CCLXXV, CCL)(XVI. - Wy- 
roby złotnicze CCLXXXV. 
Weissenburg: Emigracya do Polski CLXXII. - Opis miasta 
CLXXIII-CLXXV. - Fund. kaplicy Ś. Stanisława (1507) 
CLXXVII. -- Inne wiadomości CLXXX-CLXXXII. 
Wenecya: Stosunki z Polską CCLXXXIV. - Weneckie 
wpływy w sztuce CCClI. - Kościół Ś. Marka 53 8 . 
Werki na Litwie ccm. 
Wiedeń: Kościół kat. ś. Szczepana: Marmury polskic 
(1640-1647) 588, 596. - Muzeum cesarskie. Zbroje 
17 6 (1580) CCXV, CCXVI, CCXVIJ, CCXVIII, CCXIX. 
Wieliczka: CCCLXX. 
Wielkie Brzezie koło Łysej na Śląsku: Rzeźha (1596) 141. 
Wieniawa: Kościół drewniany 103. - Tryptyk Ś. Stanisława 
100- 109 fig. 14. 174, 2 I I, 216. 
Wierzmoniec w Kieleckiem: Marmury 594. 
Wilkowo polskie: Kościół 491. 
Wilno: Cerkiew Ś. Trójcy 552 nola. - Kościół Ś. 
A n n y. Pomnik Elżbiety. żony Zygmunta Augusta 587, 
596 nota, CLX. - Niemcy (1444) 210. - Kościół 
00. Bernardynów 162, LXXVIII, CCc. - Katedra. 
Kielich CCC-CCCII fig. 13; statuetka ś. Kazimierza CCC, 
CCCIII fig. 14; statuetka ś. Stanisława CCC, CCCIlI fig. 15; 
Wielki "łtarz: CCCII, CCCIII. - P o m n i k król. pol. 
Barbary, żony Zygmunta Augusta (1552) 596 nota. 
Wiślica : Kościół LXXXIX. - Kościół farny, rzeźba Matki 
Boskiej Łokietkowej LXXXIX fig. 34, Xc. - Kościół kol- 
legiacki CCLXXX\'I, CCLXXXVIII. 


I 
\ 


--
		

/Czasopisma_105_10_35_0001.djvu

			66 


65 


INDEKS MIEJSCOWOŚCI 


Wiśnicz: Kościół i klasztor Karmelitów bosych i zamek 
CCXXXll. 
Wiśniowiec : CXVI o. n. 
Witebsk: Cerkiew ś. Trójcy 539. 
Wizna: Kościół (15°°) XXXVlII. 
Włocławek: Antyfonarz (1437) CXCIl. -- Kościół 
k a t e d r a I n y (XIV w.) CCCLXXXI. - Hermy LXXIX, 
LXXX, CCL. - - Krucyfiks XIX fig. 7, 8. - Labirynt CCL.- 
Ornat CCXLlX. - Pomnik (tablica) Jana Karnkowskiego 
(1536) CLIł. - Pomnik Jana Karnkowskiego bisk. kuj. 
LXXIX. - Pomnik Piotra z Unina (1493) 89, 90. - 
Muz eu m dyece zyal n e CCL. 
Włodzimierz nad Klazmą: Cerkwie 55 I, 552 nota. 
Włostów: Marmury 593. 
Wojnicz: (1365. 1367) 295, (1375) 29 6 , (1440) 302. 
Wojnowice na Śląsku: CLXXXlll. 
Woisk w przemyskiem: Alabastei 586. 
Wójtowa Wola: (1399) 29 8 , (14 8 5) 309. 
Wola Radziszowska: Obrazy (I 5 13)CCCLXI,(1674)CCCLXL-- 
Skrzynia CCCLlX lig. 61, CCCLXI. 
Wołek: Zamek CCXCVIII, CCXClX. 
Wołoszczyzna: Cerkwie 539-54 ' , 54 2 , 546, 54 8 . 
W ołowiec: Cerkiew 54 I . 
Wrocław: Artystyczne stosunki 152, 218, (X\T w.) 
CLI. - Biskupstwo XCII, CCL. - Klasztor ka- 
n o n i k ó w l a t e r a n e ń s k i c h n a P i a S k u (143 I) 124, 
CCCX. - Koś c i ó ł D o m i n i k a n ó w ś. Woj c i e c h a 
(1251) 537. - Kościół katedralny 537. - Ko. 
ściół ś. Krzyża, kolegiata 537. - Kościół ś. Ma- 
ryi Magdaleny. Pomnik Adama Arzat (1678) 588, 
596. - Ambona (15SI) 1\86. - Kościół Maryacki 
Kanoników regularnych 122, 12-ł, CCCX. - Mu- 
zeum wrocławskie (śląskie). Tryptyk malowany 
199. - Rzeźby (1493) 219. - Obrazy tryptyku 199. - 
Tryptyk ś. Stanisława (1508) 2 I 8. - S t o s u n k i a r t y- 
styczne z Polską 207. - Wpływ i znaczenic 
dla Polski (Krakowa) CCXLł. - Wpływ polski 
i r u s k i t a m że 536. 
Wiirzburg: 115, 124, 129, 207. 
Wysocko powiat Ostrowski: Kościół, rzeźba (XV w.) 202.- 
Zamek 360. 


Ząbkowice na Śląsku: Pomnik syna Stwoszowego 218. 
Zabłotów: Budownictwo CCCXLII. 
Zaborze: Marmury 593. 
Zagaj: Marmury 593. 
Zagdańsk: Marmury 593. 
Zagość koło Wiślicy: (1477) 179. 
Zajączków: Marmury 593. 
Zakopane: Zbiory p. Dembowskiej 1-53, - Budownictwo 
CCCXXVł. 
Zalas w Krakowskicm: Łomy porfirów 595. 
Załukiew nad Dniestrem: Wykopalisko Xl nota. 
Załuźe koło Zbaraża: Cerkiew 497. 
Zamość: Widoki miasta (1561, 16 I 8) 553. - Budownictwo 
CCCXLIV. 
Zawichost: klasztor Klarysek (1255) LXXV. - Pomnik 
Grzymisławy, żony Leszka Białego (1258) CXXV. 
Zassów powiat pilzneński: Tryptyk 177, 200 fig. 38, 201. 
Zawód pod Kaliszem: Rzeźba 205. 
Zbrasław (Konigssaal) w Czechach: Obraz CCCLXIlI- 
CCCLXVIII lig. 65. 
Zdziesz koło Borka: Kościół, rzeźba (I 5 10) 202. 
Zicza W Serbii: Cerkiew 539. 
Zielonki: Kości ół CCCLIII. - Dzwony (1616, 1723) 
CCCLIV. -, Kadzielnica (1624) CCCLII fig. 59, CCCLIV, 
CCCLV. - Zamek ślusarski (1624) CCCLlV. 
Zygmuntówka: Marmury 594. 


Żakowa góra: Marmury 593. 
Żarnów : Kościół 12, 18, 20, 485, 486, 489, 514. - Obrazy 
CCLXXI. 
Żębocin: Kościół (XIII w.) 486. 
Żelejowa góra koło Chęcin: Marmury 58 8 , 5 8 9, 59 1 , 594. 
Żnin: Kościół farny 517. 
Żółkiew: Budownictwo CCCXLIV. - Bóżnica CCCXLI fig. SS, 
CCCXLI\T. - Monstrancya w klasztorze 00. Dominika- 
nów 254. - Kielich we farze (XVll w.) CCLXIX fiK. S. 
Żurów: Łomy alabastru 584. 
Żurowa: Dzwon mały (1597) XVIl. 
Żydaczów na Rusi czerw.: Pomnik (1581) CCCXIX, CCCXX. 
Żywiec: (1457) 193. - Kościół farny 193. - Tryptyk 
(cc. 1500) 177, 193 fig. 37, 201. 


s
		

/Czasopisma_105_10_36_0001.djvu

			III. 


INDEKS RZECZOWY 


vvyrażeń i przednniotóvv 


wymienionych w VII tomie 


Spravvozdań konnisyi do badania historyi sztuki vv Polsce. 


-
- 


A inicyał (XV w.) 426 fig. 13, (1467) 429 fig. 15,431 fig. 16 i 17; 
(15 0 4) 5 62 , 5 6 7 fig. 4. 
adoracya przenajśw. Sakramentu (XV w.) 440, 441. 
Agnus Dei (1505) CCCLVI. 
agramony 252. 
alabaster 584, 586. 
alabastrowe rzeźby (1431) 124, (1563) 138,597, CCCV fig. 16, 
CCCVI, CCCVll fig. 18 i 19, (XIV w.) CCClX, CCCX. 
alby XLVIl. 
al fresco w kościele jarosławskim CCCXCIIl. 
alkowa 273 fig. 20, 381. 
allegorye nauki (XIV w.) 403 fig. 4, 404. -
- Miłości 405, 
406. - Pasterstwa 406. - Rolnictwa 407. - Polski (1578) 
273 fig. 1; (1737) XCI, CCCLXXXIlJ, CCCLXXXIV. 
ambona w kościele wrocł. ś. Magdaleny (1581) 586. 
ampułki (XVI w.) 234, CCLXXXV, CCLXXXVII. 
aniołowie śś. ikon. (XlI w.) 43, 46 fig. 3; (XV w.) 80 fig. I; 
(XVI w.) CLlX, CLXI fig. 33. - Por.: erosy, pUlti oraz 
indeks osobowy, gdzie główny spis a tutaj opuszczone 
uzupełnienia. 
antependya w Bieczu XLVII. - W kościele krak. Bernar- 
dynów (XVlI w.) CCCLXXIV, CCCLXXV, fig. 69. - W mu- 
zeum XX. Czartoryskich w Krakowie (cc. 1504) 161 fig. 23, 
165-167, 225, 226 tab I. III. 
aparat kościelny ob. sprzęt kościelny. 
apsyda cerkwi (XIlI w.) 538-541, 543, 548. - Romańska 
w kościele krak. ś. Andrzeja ,7, 21. 
architekci ob. budowniczowic. 
architektoniczne tła na miniaturach (XVI w.) 576 fig. IÓ, 
577 fig. I7- 
architektura ob. budownictwo. 
architektury gotyckiej w Polsce charaktcrystyka ob. gotyk. 
arkadkowy ob. fryz. 


armaty ob. działa. 
atłas (1535) CCLXXXV. 
attyka domów w Jarosławiu 383 fig. 26 i 27, 386, 387 fig. 3 1 . 
W Polsce CCCXLIII. - Na Spiżu 226. - Domów dre- 
wnianych CCCXLlll. 
Augustyanów zakon 206. 


B inicyał (q67) 434 fig. 19. 
Babel, wieży - przedstawienie (XIV w.) 405. 
baldachim w farzc bieckiej XLVII. 
barbakan krakowski 224. 
barok w Polsce 5 22 , 523. - Por. empory, kaplice, kościoly, mon- 
strancye, obrazy, ołtarze, oprawa ksil}lkl, palace, pomniki, sk!epienia. 
baszty i mury w Bieczu 292 fig. I, 3 q fig. 7, (XVI w.) 322, 
34 6 -34 8 , 35 1 , 3 6 3, 374, 375, 390 lig. 36, CCCLXXXIX, 
por. fortyfikacye. 
bednarze w Bieczu (1518) 3 2 1. 
bema w budownictwie 543, 544, 548. 
Benedyktynek klasztor oh. indeks miejscowości: Jarosław. 
beneficya kościelne 179, 1 go. 
berło w katedrze lwowskiej 270, 271, 272. - W lwowskiem 
muzeum miejskiem (XVII w.) 270. 
Bernardyńskie klasztory ob. indeks. miejsc.: Przeworsk, Ra- 
decznica, Wilno. 
bestyaryusz sztuki polskiej ob. jaskółka, lew, orzel, papuga, pies, w,il. 
biblioteki kościelne: W Krakowie katedralna 7 6 , XXXVI; 
Maryacka CXXIV. - W Książnicach Wielkich: 23 6 - 
240. - Ś w i e c k i e: Czackiego 76. XX. Czartoryskich 
w Krakowie 289, 290 fig. 3 i 4, XCI; Tow. Przyjaciół Nauk 
w Warszawie 45. 
biskupi strój ob. ubiór. 
biusty Aorenckie CCXCI. - Knilowej Marysienki w Peters- 
burgu CXXXII. 


.- 
- 
,WOii:iiiiii; 

. 
",- 
"iii 
,,- 
tJ
 
"_ 
w- 
"iiiiii 
..= 
..;;; 
.= 
.- 
ru: 
,,= 
"ii 
ru= 
..
 
"O; 
.,! 
rui
		

/Czasopisma_105_10_37_0001.djvu

			.- 
,,- 
" -, 
.. 
"'- 
,, - 
,,- 
,,
 
,,= 
,,- 
"-- 
.. 
 
..- 
. 
. 
", - 
" 
" 
'" 
..- 
" 
,,- 
"'- 


69 


70 


INOEKS RZECZOWY 


bizantyńskie budownictwo: 533-536, Sp.-Mozaika LXXII- 
LXXVI. - Por.: sklepienia. 
blachmaI 244. - Por.: niel1o. 
blichy w Hieczu (XV w.) 303, tX\'I w.) 339, 343, 344. 35 I. 
bóżnice żydowskie: W Jarosławiu (18°9) CCCXCIV. - 
W Końskiem nad Sanem XXXI, XXXIII fil!;. l4- -- W Łu- 
cku (XYII w.) 495. - W Śniaduwie (XVIII w.) XXXI, 
XXXIII filI. 13, XCVII fil!;. 41. - W Żółkwi CCCXLI lig. 55, 
CCCXLlY. 
Boźogrobców zakon w Przeworsku CCI.XXII. 
bractwa: Ś. Anny 86 nota. - Kupieckie 270. -- I.iterackie 
(Xnl w.) 270. - l\latki Bożej (1511'\) 323. - Strzeleckie 
ob. pod tym wyrazem. 
brajcarkowy rzędzik 248. 
bramy: Miejska w Ri
czu 314 lig. 7, (1518) 32.? - Kuściel- 
nego ogrodzenia tamże 310 tiR. O. 
brązy: Techniczne opracowanie CLI, CLilI. - Ornamentyka 
CLI. - Por. chrzcielnice, dlLwi, dzi"la, dzwony. kmty, misy, mo' 
ździeżc, odlewniciwo, okucia, pomniki. 
brewiarzy ozdobność CCCXC\'I, cccxcnl. 
broń polska 241. - Ob. buława, czeczuRa, czekany, dLi"la, hełmy, 
indyczka, kałkany, kliń, kołczan, kordelas, ladow;Jica, lubi e, miecze, mi- 
siurki, moidzież, obuch, palasze, pancerze, ryflowany, sahajrlaki, skrzydla 
husarskie, szabla, szczerbiec. larcza, tasaki, uchw"t, zbroja. 
brosza CXCVI. 
budowlani robotnicy 548. 
budownictwo drewniane 488 - 4-90. CCCLlX. CCCLXIX. 
budownictwo, ob. alkowa, ahsydy, attyki, harbakan, barok, baszly, 
bema, bóżnic", bramy, cerkwie, chaty, ciosy, cmentarze warown", cokól, 
rlachy, diakonikon, domy, drzwi, dwór, dzwonice, eIJ'pory, eralyczne k:o.- 
mienie, exerlry, filary, fortyfikacye, ganki, Ramki v. I!;lośniki, golycka 
architektura, Rzymsy, halowe budowy. hurdycye, inkastelacya, kamicnice, 
kapitcle, kaplice, kapniki, kleta, kolumny, kopul y, koscioly, lizeny, lawra, 
łuki, monastery, mury, nakolanko, oblanki, odpornice, odrzwia, okna, ora- 
toryum, palace, podcienia, poręcze, portale, prothesis, przyzba, ratusz. ro- 
mańszczyzna. romańskie wplywy, salka, schody, siostrzan, sklepienia, 
slupy, soboty, sosręby, stropy. strzelnice, sumik, sYRnaturki, szkarpy, 
szyby, tambur, wiata, więiba, wie!c, wsporniki, ząbkowanie, zaRrodowa 
chata, zakryst)'a, zamki, zaslrz"l. 
budowniczowie, ob. Herecci Bartlomiej CI.\", CCL\: \: \" -CCI.XX \"(1, 
CCL\:\.IX. - lIernardoni Jan Marya 522. _. Buscius v. Buscenius JÓzef 
522. - Czesek Sebastyan (XVI w.) LI. - Dima (1602) 549. - Du- 
blowski Józef (XVIII w.1 b03. 1.114. - Duhamel Alhert (XV w.) 555. - 
Dur Jakób (1533) CCCLlIl. - Fonlana Józef (1771) SQ3. - Huber 
Stefan (t 1171) 13 6 . - Konrad (14 2M ) 300. -- Kremer Karol (t IMbO) 
IV, V. - Maderna Carlo 522. - Michałowiez Jan z Urzędowa 1 SS, 
212, LXVII, CL\:-CI.XVIl. - Nobile Piolr (1812-40) CI.XIII. - 
Polejowski Piotr (171;0-71) 601, 605-608. .- della Porta Giacomo 
II 568) 522. - Pryliński Tomasz 1"5. - Quadro v. Krolochwila (1573) 
1. 1 . - de Rochefort (1874) CXVI. - San	
			

/Czasopisma_105_10_38_0001.djvu

			7J 


INDEKS RZECZOWY 


7 2 


miotowe 553. - Piramidalne 55 6 . - Pulpitowe 553. - 
Stożkowate 553, 55 6 . 
dalmatyki (1535) CCLXXXV. 
diakonikon 544-546, 548. 
Dominikańskie klasztory: W Kijowie 535. - W Kościanie 
CXCIlI. - W Krakowie CCCVII. - We Lwowie CCCV, 
CCCVlI. 
domy drewniane CCCXXI V - CCCXLI V, CCCXXXIX, CCCXL, 
CCCXLII-CCCXLIV, CCCXL VII. 
domy w Hieczu 316, 3 21 fig. 9, 3 2 9 fig. 10, 333 fig. 11, 344.- 
W Bobowy CCCXXV. - W Hraunau CCCXXVI. - W Bu- 
kaczowcach CCCXXVII. - W Dclatynic CCCXXV, 
CCCXXVII fig. 34, CCCXXXIV fig. 41, CCCXUI. - W Dro- 
hobyczu CCCXXVlI fig. 32, CCCXLII. - W Grulich 
CCCXXVI. - W Gwoźdzcu CCCXXV, CCCXXX fig. 3 6 , 
CCCXLlI. W Jabłonkowie CCCXXV, CCCXXVJ, 
CCCXXXV fig. 49a, CCCXUV. - W Jabłonowie CCCXXIII 
fig. 27 I 28. CCCXXV fig. 29; CCCXXXI fig. 40, CCCXXXIV 
fig. 42, CCCXXXV fig. 45, CCCXLlI. - W Jarosławiu 363 
fig. 5-10,367, 3 68 fig. 12,373, 374 fig. 20 i 21, 376 fig. 22 i 23, 
377 fig. 24, 37 8 fig. 25, 379, 380 fig. 26, 381 fig. 27, 382, 
3 8 3 fig. 28, 3 8 4 fig. 30 CCCLXXXVIIl-CCCXC. _. W Ka- 
łudze CXIV filt. 6. CXV. - W Kazimierzu n. Wisłą LXXI.- 
W Krakowie: Bursa Jeruzalem CCCXXXVIII fig. 49 b, 
CCCXLlV fig. 56, ul. Kanonicza I. 18. CLXV, CLXVI.- 
W Kutach CCCXXX lig. 37, CCCXLIII. - W ł_anczynie 
CCCXXXI fig. 38. - W Mittelwalde CCCXXV, CCCXXVI.- 
W Moszynie CCCXXX lIg. 35 a. - W Muszynie CCCXLlI.- 
W Neurodc CCCXXVI. -- W Peczeniżynie CCCXXV, 
CCCXXXV fig. 44, CCCXLII. - W Pistyni CCCXXV, 
CCCXXXV fig. 43. CCCXLII, CCCXL VII, CCCXXXVIII 
fig. 46, 47 i 48. - W Poznaniu CCCXClV. - W Przewor- 
sku, plebania CCLXXII. - WRakuniewicach CCCXXV.- 
W Ropie CCCL. - W Siekierzycku CCCXXVI. - W Sta- 
rych Kutach CCCXXVII fig. 31, CCCXLI, CCCXLlI. - 
W Świerzu CCCXXV, CCCXXXI fig 39. - W Trzebnicy 
CCCXXVI. - Por. chaty. 
drewniane budownictwo, ob. cerkwie, chaty, domy, dzwunice, ganki, 
kleta, kościoly, podcienia, poręcze, przyzba, siostrzan, słupce, soboty, sosręb. 
droga Jerozolimska CCL. 
drogie kamienie, ob. kamienie. 
drogi handlowe (1390) 296, (15°5) 3 1 5, (1572) 363 nota. 
drukarze ob. w spisie osób: Hol Swebold, Haller Jan (1516), Smie- 
szkowic Balcer (1670), Sluchs z Sulzbach. 
drzeworytnictwo ludowe 453-480 fig. 1-21, CCCXClV. 
Por. kołdry, kołtryna, rytownictwo. 
drzeworytnicy ob. w spisic osób: Kostrycki. 
drzwi brązowe w Nowogrodzie 47. - Kościelne w Kleczko- 
wie 503. - Drewnianc w Jarosławiu 365 fig. 8. 
dwór królewski (1421) 300. 
dwór w Pawłosiole 39 1 fig. 39, 395. 
dywany (1512) 23 6 , CCLXXXV,CCLXXX\'II, CCLXXXVIII. 
działa w Polsce 143, 496, CXCVIlI CCXXII. - W Lasz- 
kach murowanych CCCLXXI. - We Lwowie CXCVIII 
lig. 41, CC fig. 44 i 45, CCXII. - W Nieświeżu CXCVIll 
fig. 41 i 42, CXClX fig. 43. CC fig. 44, CCI fig. 45, CCII fig. 4(J, 
ccm, CCV fig. 47 i 48, CCVlIl-CCXI fig. 49, 50 i 51, CCXII 
ccxm fig. 52, CCXIV. 
dzwonice 488, 489-491. - W Bieczu 292 fig. 1. 
dzwonki przy infułach LXXVIII. 
dzwony: w Busku CCXlI. - W Książnicach Wielkich 232.- 


W Ołpinach (1569) XIII hg. 2. - W Połocku (1742) LII.- 
W Potoku Wielkim (1505) CXL fig. 19. - W Zielonkach 
(1616, 1723) CCCLlV. - W Żurowie (1597) XVII. 
dzyka, uhiór (151 I) CCCL VI. . 


E inicyał (XII w.) 6.... fig. 10, (1433) 415 fig. 8. 
eglomizowane obrazki w Drogini (X "III w.) CCCLXII. 
emalia 266, 267, 387-389, ....70, XIX. 
empire styl CLXlll. 
empory, romańskic 11-19, 21, 22, 33 fig. II i 9, barokowe 
5 18 fig. 24 i 521. 
en grisaille 443, 450. 
epitaf w kościele krak. Bernardynów (1677) CCCLXXV. 
eratyczne kamienie 541. 
erosy (XVI w.) CLIlI fig. 27, CLIX. 
ewangeliarze (XII w.) 45, 554-, 557. 
exedry 538, 548. 


fabryki marmurowych wyrobów 589- 594. - Por. młyny, 
szlificrnia. 
faldistorium v. faldestolium LXXIX. 
farby malarskie (1768) 600. 
figury patrz rzeźby, statuy. 
filary romal1skie (XII w.) 5. 
flamandzkie wpływy 449, 450, 572, XIII, XXX"I, CCXLI, 
CCXL V -CCXL VII. 
flandryjskie obrazy (XVI w.) LXXXIX, (1512) CCXX\'III.- 
Miniatury (XV w.) XXXVIII. - Witraże CCLXX"I. - 
Wywóz rzeźb 121. 
folusz w Hieczu (1518) 321. 
fortyfikacye Jarosławia 494, 496, CCCXCl, CCC}.CIII. 
\V Krakowie 487. - Por. baszty, cmentarze. 
Franciszkańskie klasztory 21 9, 535. 
francuskie rzeźby (XIV w.) CCCIX. - Wpływy (XIV w.) 
L VI, LXVI. 
freski w lIildesheim (1186) 73,74. - W Jarosławiu CCCXCIII. 
W Krakowie u Dominikanów (1630) XXXII. - W Lu- 
blinie w kaplicy zamkowej CCLXVIl, CCLXVIlI. 
fryz arkadkowy (XII w.) 21 fig. 13, 22; (XIII w.) 535 fig. 6, 
549, 550. 


G inicyał (XV w.) 419 fig. 9; (XVI w.) 562 fig. 2, (1504) 567, 
571 fig. 8. 
ganki 37 8 , CCCXUII lig. 
S. 
garnki v. głośniki w murze kośc. CCXLlX, CCCLXXXI. 
gierada (14 2 3) 300, (1574) 355. 
giermak CXIX. 
głośniki ob. garnki. 
gonitwy (1553) 281. 
gotyckie budownictwo 509, 510, 5 I I. - Wpływ na budo- 
wnictwo cerkiewne 541. - Por. cerkwie, kaphce, kapniki, ko. 
ścioły gotyckie, luki, odrzwia, ratusze, sklepienia, szkarpy. 
gotycyzm por. malarstwo, miniatury, obrazy, olIarze, oprawy ksil}iek, or- 
nament, pieczęci, pomniki, posl}gi, relikwiarze, rzetba, skrzynia. 
grecki język (1553) 341. 
grobowce ob. pomniki. 
gzymsy (XII w.) 22, 23. 


H inicyał (XI w.) 62 fig. 12. 
hafciarstwo CCXLIX, CCLXXXIII nota 8. 
hafciarze 261-263. - Gdańscy (XV w.) CCLXXVI. -
		

/Czasopisma_105_10_39_0001.djvu

			73 


74 


INDEKS RZECZOWY 


Rzymscy (l 5 3-ł-) CCL:XXXII I. - Ob. w spisie osób Fiol 
Swebolt. 
halowe budowy 493. 
handel m. Jarosławia (XV w.) 36.!, (X\'II w.) 372. - Jeń- 
cami (XVII w.) 259. 
hełmy w Nie
wieżu CCV, CC\'l. 
herby 95 nola S. 18 7, 279 lig-. 3, 281 lig. 4. 43 1 lig. 17. 43 2 , 
435, 5 6 4, XXXlI, LXXX-LXXXIII, LXXXVII lig, 30, XC, 
XCII, CXXVlI, CXLVIII, CLXI. CLXXVII, CLXXVIII, 
CLXXXIlI, CXCVIIl fig. 41. CC fig-. 43 i 44. cer fig. 45 i 40. 
CCII, CCV fig. 48, CCVIIl fil{. 49. CClX, CCXXXIX, CCL- 
CCLII, CCXCV -CCXCVIII fig. 12, CCLX lig. 4, ccxerx 
lig. 10, CCC, CDI. 
hergieweth (1574) 356. 
hermy w Książnicach (XVI w.) 234. - We Włocławku 
(XVI w.) LXXIX. (X\'III w.) LXXIX, LXXX. CCL. 
hołd (1569) 281. 
humaniści krakowscy 227. 
humerały we farze bieckiej XLVIII. 
hurdycye 487-489, 50 I. 


a 


I inicyał (Xl w.) 60, 7 I fig. 11. 
ikonografia: N o w e g o T e s t a m e n t u, ob. w indeksie oso- 
bowym: sś. Adam i Ewa, Andrzej ap., Andrzej zw. Żorawkiem, Anio- 
łowie. Anna, Antoni erem.. Antoni pad., Apolonia, Apostołowie, Augu- 
styn. Barbara, Barnaba, Barlłomiej. Benedykt, BlIligna, Bóg Ojciec, Bo- 
ner Izajasz. Bricius, Chrystus, Dalmatius, I Jorota, Duch, EUbieta, Emme. 
ran, Erazm. Eustachy, Ewangieliści, Floryan, Gaudenty, Genowefa, Ge- 
reon, Gerwazy. Giedrojć, Gordyan, Grzegorz, Helena, Hieronim, Hilarion, 
Hubert. Jacek. Jadwiga, Jakób ap., Jan Chrz., Jan Ew., Jan Jałm.. Jan 
Zlotousty, Jan Kapistran, Jan Kanty. Julianna, Kadłubek, Katarzyna Aleks.. 
tal Sjen., Kazimierz, Klemens, Kozma i Damian, Krzysztof, ł.ukasz ap.. 
Magdalena egip., Małgorzata, Marcin, Marek, Marya Magd., Mateusz, 
Matka Boska, Maurycy. Merkury, Michał, Mikolaj, Nikodem, Olaf, Onu. 
fry. Panochia. Pawel al', Pawel erem.. Piotr i Pawel, Piotr. Prokop. Pro. 
tazy. Salomea, Sebastyan, Sekundus, Stani.ław. Stanisław Każmierczyk, 
Stefan. Szymon Slupnik. Szymon z Cyreny, Szymun z z Lipnicy, Tekla, 
Thyrsa, Tomasz ap.. Tomasz Canterb., Trójea ś., Urszula. \'irgofortis, 
Waclaw, Walenty, Wawrzyniec, Wincenty, Wil, Witalis, Wladysław, Woj- 
ciech, Zofia, Zygmunt. - W indeksie rzeczowym: Aniołowie (uzupełnie' 
nia), śmierć. 
ikonografia: S t a re g o T e st a m e n t u ob. w indeksie oso- 
bowym: Dawid, Eliasz, Ezechiel, Goliat, Izajasz, Job, Prorocy. - Por. 
równiei a1legorye, bestyaryusz i mitologia. 
ikonoklazm krakowski (XVIII w.) 195. 
illuminowane kodeksy ob. miniatury. 
indyczka v. indycka, szabla 2-ł- 8 . 
infuła we Włocławku LXXVIII. 
inicyały ob. pod odpowiednią literą alfabetu. 
inkastelacya kościołów -ł-9 1 -49 6 . 
inkrustacya 26;, 267. 
innowierstwo (1529) 330, (15 6 5) 347. 
insygnia koronne 273 fig. 1, 28 7. 
introligator Langno Baltazar 4 2 4. 
introligatorskie wyroby ob. notatnik, oprawy_ 
inwentarze bicckie XXXIX-XLIX. - Krakowski kościoła 
Maryackiego CXXI CXXIV. - Malarza Szczyrby (XVI w.) 
CCCLVI. 
inźynierowie: Rcpphan August 594; Romanowski 500 - 5 1 3, 
CI )1. 


jarmarki 106, 107. - W Jarosławiu 363, 3 6 4 oraz nola 3, 
371, 372. - W Krakowie 107, 153 nota. - We Lwowie 
(1678) 251. 


jasełka CXII - CXIV, CCCLXI. 
jaskółka, symbol CCCLX\'II. 
Jezuickie klasztory lub konwenty U, CLXXIX, CLXXX 


nota 2. 
jubilerstwo 251, 252, (1694) 271. 


K inicyał (XIV w.) XXXVI na oprawie. 
kadzielnica w Zielonkach (162-ł-) CCCUI li!:". 5'1, CCTU\', 
CCCL \'. 
kafle w Gął..,inie LXX\'IIl lig. 24 - 26. LXXIX lig. 27, 21), 
LXXXV. - W Krakowie w Archiwum miejskil'm CCXCV, 
CCXClX, CCC lig. 9-12; w l;abinecie arch. CCXCV, 
ccxerx, CCc. 
kaftan (1511) CCCLVI. 
kałamarz (1683) 253. 
kałkany 241 lig. 1 i 2. 245, 262. 
Kamedulski klasztor w Biniszewit' CLXX. 
kamce (XVI w.) 561, (1682) 252. 
kameryzacya broni 267. 
kamieniarze ob. w spisie osób: ArcIariu .Franco (1557), }jielawski 
Jakób (1684), Czerwióski Wojciech (1766), Galle Franciszek El. (1701). 
Galii Leonard (1789), Gogli Erl. (XVIII w.). Huber Jorg (X\' w.), Krol11 
v. Kromawer Slefan (X\' w), :\>Ierseni (XVIII w.), Obrocki (XVIII w.), 
Ossowski (X"III w.), Piotrowski (X\.III w.), Schianta IJomlDik (XVIII w.), 
Sparli 
zymon (XvII w.), Slopano Bart!. (XVII w.), Schachuber (X \"l II w.), 
Urbanowicz M. (X"I w.). Zielaski Jacek (X VII \V) 
kamienice w Jarosławiu 363, CCCLXXXIX. 
kamienie drogie (X\'lI w.) 243, 2+1-, 252, 267, 270, 271, 
LXXX-LXXXIV. 
kamieniołomy ob. malachit, marmury. 
kanaki 252. 
kandelabry srebrne (XVI w.) CCLXXXV - CCLXXXV II I. 
Kanonicy lateraneńscy 122. 
Kanoników regularnych klasztor w l\lstowie 494. 
kapitel (157 I) 3 86 , 3 8 8 fig. 34. 
kaplica cmentarna w Hieczu (1473) 307. 
kaplica grodowa w Gieble LVIII. 
kaplice kościelne w Krakowie dominikańskie: ś. Jacka CCCVll, 
CCCVIII; ś. Sebastyana XXXII. - Katedralne: ś. Jana 
162; Oleśnickiego 161-164; Potockich CLXII, CLXIII; 

. Stanisława CLił; Stefana Batorego 595; Tomickiego 
144, 595, CCLXXVI- -CCLXXX; Wazów 595, CXLIX; 
Zebrzydowskich CLXV; Zygmuntowska CCLXXVI. - 
Maryackie: Honerów 88. - Wc Lwowie katedralne 607, 
614. 
kapliczka w Kleczewic CLXX. 
kapliczka przydrożna 348 fig. 13. 
kapnik (1318) 25 fig. 15. 33. 34. 
kaptury CCLXXXIłI. 
Kapucyńskie kościoły 523. 
kapy w kościele bieckim XLVI. - W katedrze krak. (1535) 
CCLXXX\', CCLXXXVII. 
karło u Dominikanów krak. (X \'11 w.) CCCVIł fi re. 19. 
Karmelitów klasztor w Bydgo
zczy 491. 
Karmelitów Bosych klasztor w Wiśniczu CCXXXII. 
katafalk (1638) CCCXXII. 
kawaliery 496. 
kielichy 233. - W Krakowie, w katedrze CCLXXX\'III.- 
W kościele Maryackim CCCl. - We Lwowie w katedrze 
254. -- W Wilnie, w katedrze CCC-CCCII fig. 13. - 
\V Żółkwi we farze CCLXIX tig. 5. 
kiot na relikwie (1(91) 254. 


.
		

/Czasopisma_105_10_40_0001.djvu

			75 


INDEKS RZECZOWY 


7 6 


klasztory: A u g u s t y a n ó w ob. w spisie miejscowości Ce- 
głów. - Benedyktynek ob. Jarosław. - Bernar- 
d y n ó w ob. Przeworsk, Radecznica, Wilno. - C Y s t e r- 
sów ob. Bledzewo. - Dominikanów ob. Kijów, Ko- 
ściana, Kraków, I.wów, Przemyśl. - Franciszkanów 
ob. Halicz. - J c z u i t ó w ob. Gdańsk, Jarosław, Połock.-- 
Kamedułów oh. Biniszewo. - Kanoników regu- 
I a r n y c h ob. Mstów. - Karm el i tó w ob. Bydgoszcz.- 
Ka rm el i tó w B osy ch ob. Wiśnicz. - KI arysc k oh. 
Bydgoszcz, Kraków. - N i e p o k a I a n e k ob. Jarosła w .- 
.Pijarówob. pod tymże wyrazem. - Reformatów 
ob. Jarosław, Wieliczka. 
klejnoty: koronne 273 lig. 1, 287. - Por. berlo, brosza, jubiler- 
stwo, kamee, kameryzacya, kamienie drogie, kanaki, kolia, korona, manele, 
noszenie, perly, pętlice, pierścienie, zapona, z'otnieze wyroby. 
kodeksy iIIuminowane ob. miniatury. 
koronne insygnia 273 fig. I, 287. 
kleta, mieszkanie jednoizbowe CCCXXXIX. 
kliń (XVII w.) 265. 
kłódki 390, 394 fig. 43, 395 lig. 45. 
kodeksy pergaminowe W Petcrsburgu (XI w.) 63 nola. 75, 
7 6 (XIII w.) 63. - Iluminowane ob. Miniatury. 
kofia CXCVI. 
kolory w obrazach średn. 145, 148, 149. - Ob. purpura. 
kolumny witynejskie CCCII. 
kołczan 263. 
kołdry (drzeworyty) 460, 479, 480. 
kołtryna, kołtryniarstwo 479, 480 lig. 21. 
kołyska (XVI w.) CXIII. 
kopalnie złota 145 nola. 
kopuły romańskie 556. 
kordelas 248. 
korona t. zw. król. Jadwigi w Poznaniu (X\TII w.) LII--LV 
fig. 18. 
koronacya (XVII w.) 243, 258, 263. 
kortyna kościelna 162 nola 2, CCXLlX. 
kościół, etymologia 48 I. 
kościoły drewniane: Typ ich w pow. myślenickiem CCCLlX.-- 
W Boguszycach CCLX. - W Jarosławiu (ongi) ś. Miko- 
łaja CCCLXXXVII. - (niegdyś) ś. Zofii 394, CCCXCII, 
CCCXCIII. - W J('lonkach CCXClI. - W Jordanowie 
CCCLlX. - W Krużlowcj LXII. - W Lubomli CCCXXVI. 
kościoły murowane: Romańskie w Haliczu 535, 552 
nota. - W Inowrocławiu 24, 486, 552, CCCLXXXI. - 
W Jędrzejowie 492, II. - W Kaliszu 122. -- W Krako- 
wie ś. Andrzeja 1-38, 485, 492, II, LXXII; ś. Wojciecha 
4 8 5. - W Lubiniu 552 nota. - W Łahiszynie 552 nola.- 
W Łęczycy 4 86 , 5 I 3. - W Prandocinie 4 8 5, 4 8 6, 492.- 
W Sandomierzu 491. - WStrzelnie 552 nota. - W Su- 
lejowie VII. - W Żębocinie 486. 
Go tyck i e w Andrzcjowie CXXI. - W Bieczu (XVI w.) 
226, 292 lig. I, 302 lig. 4, 324, XL o. n. - W Broku 
(XVI w.) CV. - W Gdańsku N. P. Maryi (XIV w.) 493.- 
W Gnieźnie, katedra (XIV w.) 485. - W Jarosławiu, nie- 
istniejąca kollegiata (1473) 359, 384, 385, CCCLXXXVII, 
CCCXClI. - W Kaliszu kollcgiata (1445) 122. - W Kesz- 
marku 226. - W Kleczkowie 498 - 5 13 lig. 3 -12, LXX VII I. 
WKownie LXXVIII.- W Krakowie ś. Barhary CCXXXIX.- 
W Królewcu, tum (XIV w.) 493, 500. -- W Książnicach 
Wielkich pierwotnie got, (1484) 180, 184,231. - W Lu- 
brallcu CLXVII. - We Lwowie katedra (XIV w.) 597- 


614. - W Łomży LXVII, LXXVIII. - W Malwwie na 
Mazowszu CLXXXVI. - W Miechowie 492. - \V Nie- 
szawie kollegiata (1428) CCLlX, CCLX. - W Poznaniu, 
Bożego Ciała (1406) LII, cccxnv; N. P. Maryi (XV w.) 
CCXXx. - W Przeworsku fara CCLXXII. -- W ł{oha- 
tynie (XVI w.) CCCXXIV. - W Rosoclldtem (XV w.) 
CXXI. - W Rożanie c..CLXVl1. - WSzczepankowie 
(XVI w.) LXXVIII. - W Toruniu ś. Jakóba (1309) 502.- 
W \Varszawie, Uernardynów LXXVIII. - W Wiślicy 
(XIVw.)LXXXIX. - W Wiznie(l 500)XXXVIII,LXXVIII.- 
W Włocławku (XIV w.) CCCLXXXI. - We Wrocławiu 
Dominikanów (XIII w.) 537; katedra (XIII w.) 537; kol- 
legiata ś. Krzyża (XIII w.) 537; :\Iaryacki (XIV w.) 122, 
124, CCCx. 
Gotycko-renesansowe \V Sierzchach 1.\'11. - W Zie- 
lonkach (XVI w.) CCCLlII. 
Renesansowe w Krośnie fara (1512) 516, CCCXXII, 
CCCXXIII. - We Lwowie Bernardynów 595. 
Barokowe w Częstochowie 495, 595, - Na Bielanach 
pod Krakowem 522, 595, CCXCIV. - \V Bóbrce 513- 
520 fig. 22-29, 5 2 3, 524, 526. - W Brochowie 525, 526.-- 
W Czerny 592, 595. - W Jarosławiu ś. Ducha (1669) 
394, 5 18 , 5 26 , CCCXCII; pojezuicki ś. Jana (1594) 383 
Ag. 29, 3 8 5 fig. 31, 32, 390, CCCLXXXVIII, CCCXCII, 
CCCXCIII; ś. Mikołaja 389 lig. 311 i 37, 390 lig. 3 8 , 
CCCLXXXIX; Benedyktynek (XVll w.) 390, CCCXCII - 
CCCXClV; Dominikan5w N. P. Maryi w polu (XVll w.) 
357 fig. 2, 3 8 7 fig_ 35, 392, 393. 395 no la, CCCLXXXIX; 
Reformatów ś. Trójcy (1716) CCCXClI, CCCXClV. - 
W Jeruzalu (1798) CCLX, CCLXII. - W Krakowie 
ś. Marcina ewangielicki (1638) 25, 26; Ś. Michała na Skałce 
XXVII; ś. Piotra 522; Wizytek (1695) 522, 523. - W Ksią- 
żnicach Wielkich, przebudowa (z XVIII w.) 231. - We 
Lwowie, przebudowa katedry (z XVIII w.) 597-614. - 
W Połocku, pojewicki LI. - W Poznaniu (1651) 522, 
523. - W Wiśniczu Karmelitów Bosych (1635) CCXXXII. 
Rokokowy w Drogini (1760) CCCLXI. 
N o w o c z e s n y w Jarosławiu Niepokalanek ( 18 75) 
CCCXClV. 
Warowne 4 8 1 o. n. - W Bóbrce 5 1 3-5 20 .5 2 3,524, 
52 6 . - W Buszczu koło Brzeżan 494, 510 nola. - W Czę- 
stochowie 495. - W Przeworsku 494. - W Sanoku Ber- 
nardynów i fara 494. 
W z m i a n k i o kościołach w Biniszewie CLXX. -- W Bo- 
bowy 517. - W Kobylnikach CCCLXXIlL - W Kra- 
kowie Ś. Michała na Wawelu CXXVI. - W Kwidzynie 
493, 500, - W Łącku 517. - W ł.asku CXL. - W No- 
wym Sączu 517. - W Pilicy LXXI, CCCXV. - W Prze- 
worsku CCLXXII. - W Sandomierzu kollegiackim 
CCLXXXVL - W Środzie 517. -- W TrzelTIl'śni CCCLXIL 
\V Warszawie Ś. Marcina 206 nota. - W Wilnie Bernar- 
dynów CCc. - \Ve Wrocławiu kanoników Lateraneń- 
skich 124, CCCX. - W Żninie 517. - W Żywcu 193. 
kostyumy ob. ubiór. 
kosze srebrne (1683) 253. 
krajobrazy w sztuce (14 6 7) 397 fig. I, 432, (h V w.) 439, 444, 
445 fig. 23, 447, 45 1 nota; (XVI w.) 562, 563, (1504) 567 
fig. 4 i S, 5 6 9 fig. 6, 570, (15 28 ) 574, 575 fig. .2. - Por. 
malarstwo, obrazy. 
kraty b r ą z o we w Krakowie, kaplicy Zygmuntowskiej CLlI; 
kaplicy Tomickiego CCLXXXI-CCLXXh III, ("CI.XXIX.-
		

/Czasopisma_105_10_41_0001.djvu

			77 


7 8 


INDEKS RZECZOWY 


Ż e I a z n a w Jędrzejowie XLIX. - N iegdyś we Lwowie 
60 9. 
krucyfiksu emaliowana podstawa we Włocławku XIX fiR'. 7 i 8. 
krzyżacki zakon LXXVIl, LXXVIII, (1437) CXCll. 
krzyże (1512) 234. 
księgarz Klemesch Jan (1503) CCCLXXXIl. 
księgi kościelne w Książnicach (I5 12) 236, 237. 
księżyc jako symbol (XlI w.) 41 fig. 2. 
kuśnierze bieccy (1515) 320. 


L inicyał (XlI w.) 69 fig. 17. 
labirynt CCL. 
lampa w katedrze lwowskiej (XVII w.) 254. 
laurowe wieńce (XVI w.) 561 fig. 2. 
lazur, farba 144, CCCLXXXI. - Chęciński 585, 5 86 , 591, 
59 6 , CCXXVlll, (1512) CCXXIX, (1533) CCLXXX, 
CCCLXXXIJ. - Pińczowski 586. 
legiendy CCXXX VlI- CCXLIX. 
lew motyw ornamentalny: (XII w.) 43, 46 fig. 3. 
lichtarze srebrne (1683) 253. 
lizeny romal1skie (XlI w.) 5, 8, 21 fig. 4. 


łaciński język w szkole bieckiej (1553) 341. 
ładownica emaliowana 267. 
ławy w Bardyowic (1483) 226. - WLewoczy 1I494) 226.- 
We Lwowie w katedrze (XVIIl w.) 612, 614. 
ławra 530. 
łubie (1678) 251, 260, 263. - Por. sajdak. 
łucznicy Michał (1444) 214. - Mucha Jan (1683) 262. - 
Płotycz Hryhory (1683) 262. 
łuczników cech 261. 
łuk w budownictwie (XV i XVI w.) 506, 555 nota. 
łuki, broń 261. 
łupki (t 5 II) CCCL VI. 


M inicyał (1467) 427 fig 14; (1504) 56
, 574 fig. 9. 
machikuły 493. 
malachit zw. zielenicą w Chęcinach 591. 
malarstwo w Polsce: Cechy 153, 154, 203 (1598) 212. - 
En grisaiUe (XV w.) 443. 450. - Flamandzkic wpływy 
(XV w.) 4-19, 450, (XVI w.) XIII. -- Kolory w obrazach 
145, 148, 149. - Krajobrazy ob. pod tym wyrazem. - 
Miniaturowcgo malarstwa nauka (148o) CXClV, CXCV.- 
Typy polskic w - (15°4) 5 Ó 9, 570. - Pod wpływem 
rzeźby i architektury (XV w.) 443, 445. - Zamówicnia 
krak. malarzy (1438) CXCI. - Por. Freski, koltryny, minia. 
tury, muzea, obrazy, obicia, opony, portrety, portretowanie, tryptyki. 
malarze polscy lub mający stosunki z Polską: Albergati Capa- 
celIi (XVlII w.) CCLXXIIl. - Albertrandi A. (1790) CCLXIV, CCLVI.- 
Andriolli CCCXIV. - Antoni (1512) 234. - Augustinus w Poznaniu 
(XV w.) CXCll. - BacciarelIi M. (XVIII w.) 590, 593, CCLXlII- 
CCLXV. - Barbari Jacopo dei (XVI w.) 197. - Baszkowski (1621) 
XXXVI. - Benedykt (1503) CXCIlI, CXCIV. - Bing 
XVIlI w) CCLXIV, 
CCLXVI. - Błalej (1461) CXCII. - Boucher Franltois CCCXCIX. - 
Broda Piotr (1508) 207. - Brzozow(ski?) CCLXIV, CCLXVI. - Brzo- 
zowski Feliks CCCXIV. - Callot (XVll w.) XCI, CXXXII. - Chodo- 
wiecki D. \XVlII w.) CCLXXlII, CCLXXIV. - Chojnicki J. (XVIII w.) 
602, 609-613. - Cieśla (14411) 310. - Danckerts Piotr CCXXVIl. - 
Decker P. XCI. - Diłł Jan ClII--CV, CCCXCVII. -- Drwal J. (1477) 
210. - Diirer Albrecht 128, 197, 568, 571 XC, CLXXVII, CCXCIV, 
CCCLlX. - Diirer Hans 108, CLXXXI. CCLXXXVII. - Durink St. 
XCI. - Filip (1598) 212. - }'ontana B. CCXVIIJ. - Freher n. 
('CXXHI. - Gerson W. (t 1901) LXXVII, CCLXVlII, CCCXXV. - 
Coraj (1489) 210 - Gumiński Hel. Wład. (18tq) CXCIX. - Jakób 


z Poznania (1460) 203. - Jan z W
growa (1443) 207. - Jan w Pozna- 
niu (1430) CXCll. - Jan z Leszna (1453) 203. - Kaufmann M. Ang. 
CCLXV nola l. - Keyllar M. (1472) CXCIII. - Klemens z Poznania 
(1487) CXCIII. - Koberowa Dorota (1599) CCXXXIII, CCXXXIV. - 
Kołczewski (1777) 602, 611. - Kossak J. (t 1899) XXIX. - Kozarski 
(XIX w.) CCCXV. - Kucharski Aleks. (1774) CCLXVI. - Le Brun 
(1771) 593 - Leksycki Fr. (XVII w.) CCXXVII. - Lubieniecki Bog. 
dan CCXXVll. - Lubieniecki Krzysztof CCXXVII. - ł.epkowski Lu- 
dwik (1889) CCXCI\". - Łukasz z Krakowa (1522) 218. - ł.ukawski 
(XVIII w.) 602, 610 - 612. -.. MRciej (1513) CCCL\"I. - Marcin (X\" w.) 
137. - Marcin z Lublina (1536) 144. - Marek ze Slawska (1480) 
CXCIV. - Matejko J. CCCXXlII, CCCXXV. - Maciej ze Środy (1436) 
30 3. - Mikolaj (1396, 1403) 132. - Mikołaj z Kalisza (1417) CXC, 
CXCI. - Mikołaj z Krakowa (1445-891 218. - Mikolaj m. warsz. 
(1449) 307. - - Mikolaj z Warszawy (148/S) 207. - Miller Maciej (X\"I1l w.) 
1.102, 607 -- 609, 611. - Norblin Seb. Ludwik CCLXXlll. - Oleslci St. 
(147 0 ) 210. - OmamIs Joachim (17311 CCCXCIV. - Orzechowski 
(1771) 602, 60S. - Piotr z Poznania (1447) CXCII. -- Piolr m. warsz. 
(1428-1459) 207. - Piotr z WIJR'rowca (1461) CXCII. - Piotrowski 
(17 66 - 9) 599, b02, 60S, 601.1, 607. - Romer Alfred CCXXIII. - SchiI- 
Iing Jan m. pozn. (1502--3) CLXXlI, CLXXVI, CLXXVII, CXCIV. - 
Singer Sebald (1525) CI.II. - Soutman Pieler CXXX, CXXXI, CCXXVIl..- 
Slacbowicz M. CCXXXIV, CCXXXV, CCXXXVI. - Stanisł"w m. krak. 
(1470) 211. - Stanisław z Poznania (1500-1503) CXCIV. - Slanislaw 
z Mogiły (1533-1535) CCLXXIX, CCLXXXIV, CCXCII. _. Stanisław 
Polak CXXIX. - Storn Jan Rudolf (1661) CCXX11. - Stroińsk. Marcin 
(XVIII w.) 597, 599, b03, 60S, 60b, 608 - 1.111. - Stroiński Stanisław 
(177 81 5 0 7, 599, 602, 612. - Slles .-on Knlmbach 197-199.211,226, 
XXV, XC. cn.lI. - Swach SIanisław (15251 144. - Szczyrba Stani- 
sław (XVI w.) 140, 154, CCCLVI, CCCLVII. - Tavellio (1771) b03, 
608. - Teolil (1528) 329. - Tokarski Mateusz (XVIII w.) CCLXIII- 
CCLXVII. - Triciusz Jan LVII, L\IlI, CCXXVII. - Wielki Jan (1466) 
210. - Witkiewicz Stanisław 453, 459, CCXXIX. - Ob. miniaturzyści. 
malarza nadwornego pensya (1787) CCLXY. 
malarze poznańscy (XV w.) CXCI CXClV, 
malarstwo ścienne: W Krakowie w kaplicy Lubomirskich 
u Dominikanów (1630) XXXII. - \V Jarosławiu u Do- 
minikanów (1731) CCCXClV; w kośc. ś. Mikołaja CCCXCIII. 
małmazya 22 I nota 3. 
manele (16R3) 252. 
marmury 581-596, 603, 60.t, CXI, CCLXXV, CCLXXVI, 
CCLXXX. 
maski pośmiertne (XVI w.) 167. 
meble ob. umeblowanie. 
medale: Bonera Seweryna (1533) CLXXXV. - Bony Sforzy 
(1532) CLVI. - Izabelli królewny pol. (1532) CLVI. - 
Ks. Ostrogskiego Konst. Wasila ClX-CXI fig. 4 i 5, - 
Zygmunta l (1532) CLVl. - Zygmunta Augusta (1532) 
CI. VI. - Por. plakiety. 
medalierzy: Caraglio 108, CCLX, CCCLXX nota 3. - Flotner 
Piotr XX.- Padovano CL VI.- Monogramista 
 (1572) XXI. 
miast upadek 294. 
miechownicy lwowscy 265. 
miecze papicskie LVI. - Katowskie w Jarosławiu 393 fig. 42 i 44, 
395. - Koronacyjny LVI. 
miecznicy lwowscy (XVll w.) 264. 
miednice (1683) 253; w Nieszawie (XVI w.) C(L1X lig. 2, 
CCLX, CCLXI lig. 4. 
miedź 599. 
miniatury: Kodeksy (Xl-XII w.) 49-78; (XIV i XV w.) 
397-452, XXXI. Z Flandryi (XV w.) XXX\'IlI, (I 52
) 
572, (XVI i XVll w.) XXXVI. - W Cividalc (IX w.) 
CCCLlll. - W kapitulnem Arch. w Krakowie (1494) 
CLXX-CLXXII. - W krak. Muzeum XX. Czartoryskich 
(XVI w.) CLXXXlI. - W Londynie (XVI w.) 449. -
		

/Czasopisma_105_10_42_0001.djvu

			79 


INDEKS RZECZOWY 


80 


W monachijskiem Muzeum narod. CLXVII. - W peters- 
burskiej Bihliotece publicznej (Xl w.) 51, 59, 60, LXXI; 
(XlI w.) 61, 63--78, XXXVIII. LVI; (XIV w.) 397-4 08 ; 
(XV w.) 408-452, 562 nota, 572, 573, 579, XXXVIIl, 
LVI, LXXI, LXXII; (XVI w.) 559-579, LVI, LXXII; 
(1620) 580-582. - W Strzałkowie (1578) 273, 277, 
280- 2 90. - W Warszawie w zbiorach Zamojskich (XVI w.) 
4 11 , XXXVII, XXXVIII. - Zhornik Światosława (1073) 557. 
miniaturzyści: Albertus de Rogoszyno (1480) CXClV, 
CXCV. - Bartłomiej altarzysta (1481) CCLXX. - Iku- 
chil Piotr (1393) CCCLXIII. - Maciej ze Żnina (1620) 
580, 5 82 , LVI. -- Monogramiści P? (15 28 ) 571, 573, 
57 8 . - A P. (1528) L VI. - Postawa Piotr CCLXXXVI, 
CCLXXXVIII. - SchilIing Hans (1459) CLXXXJI. - 
Setesza Mikołaj (1467) 424, 435, 571. LVI. 
misa w Boguszycach CCLXI. - W Brzeźnicy CXL--CXLlI, 
CCCXCVIII. 
misiurki (1683) 253, 260. 
mitra ob. infuła. 
młyny bicckie (XIV w.) 298, (XV w.) 303. 309, 310, 3 q, 
(XVI w.) 319, 3 21 , 3 2 3-3 2 5, 339. 343. 
monaster, znaczenie wyrazu 530. - Na Athos 531, 549 - 
We Lwowie ś. Jerzego 531; Ś. Onufrego 531. 
monstrancye: W farze jarosławskiej 387-389, 392 fig. 41.- 
We Lwowie u Dominikanów (XVII w.) 254. - W Żółkwi 
(XVlI w.) 254. 
mosiężne wyroby ob. misy, odlewnictwo. 
mosięźnik Kielich Karol (XVIII w.) 6°3, 613, 614. 
mozaika (XII w.) LXXII-LXXVlI tabl. II; (XVII w.) XXXII; 
(XVIII w.) 600. 
mozaiści ob. w spisie osób: Borkowski Jaśko, Rorkow
ki Szymon, 
Fornecki Stanisław, Frl}ckiewicz, Jasiek, Nowicki. 
moździeź wc Lwowie (1529) CCXJł. 
mur kamienny romal1sko-got. w ł
awrowie 536 fi
. ;. - Por. 
cegła, cios. 
murarze ob. pod budowniczowie. 
mury miejskie w Bieczu 296 fig. 2, (XVI w.) 319, 322, 334, 
345, 34 8 , 35 J. - Por. baszty. 
muzea i zbiory ob. spis miejscowości. 
muzyk naow. Lubomirskich Kiciawski (1662) CCXXXIII. 
muzyka (1534) 337. - Por. organiści, śpiew. 


N inicyał (XIV w.) 405 fi
. S. 
naczołek (XV i XVI w.) 224. 
nagrobki oh. pomniki. 
nagrobków brązowych rabunek CCXXVII. 
nakolanko w budowni ctwie CCCXLlV. 
nalewki 222. - W Nieszawie (XVI w.) CCLIX fig. 2 i 3, 
CCLX. 
napisy na armatach CCXIV. - Na mjsach CCCXCVIII. 
narodowość w sztuce 2 I I, 2 19. 
nastołka (15 II) CCCL VI. 
nautilus (1683) 253. 
niello v. blachmai 244, 249, 265, 266. 
niemieckie wpływy 210,211,215, 219,315,33°, 34 1 ,34 2 , 
CLXXII-CLXXXVI, CCX. 
Niepokalanek klasztor w Jarosławiu (1875) CCCXClV. 
noszenie z Abrahamowic (XV w.) CXCV, CXCVI fiK. 40. 
notatnik krawiecki (1497) CCCLXX V-CCCLXXX fi
. 70 i 71. 


o inicyał (XV w.) 437 fig. 20; (152 8 ) 573, 575 fig. 12. 


obicie papierowe (XVI w.) 480 fig. 21; (XVII w.) CCCLXXI.- 
Por. opony. . 
oblanki w budownictwie 487, 508, CDI. 
obrazy: flandryjskie (XVI w.) LXXXIX, (1512) CCXXVIII.-- 
W mieszkaniach mieszczan krak. (152 I) CCCLVI. 
obrazy malowane: Na Bielanach u Kamedułów CCXCII- 
CCX(Y fig. 8. - W Bodzentynie LXXXVlI-LXXXIX 
fig. 33. - W Boguszycach (1558) CCLXII. -- W Bycha- 
wie XCI. - W Częstochowie Matki Boskiej CCXXXVIII, 
CCCLXV. - W Drogini (XVIII w.) CCCLXII. - W Dzi- 
kowie u Dominikanów (XVI w.) LXVIII - LXXI fig. 22.- 
W Hanowerze (1518) XC, CCLII. - W Hohenfurt 
CCCLXIV, CCCLXVIII. -- W Jarosławiu we farze 389.- 
W Jeruzalu (1653) CCLXII. - W Jeruzalem CCCLXIV.- 
W Jordanowie (XVI w.) CCCLlX, CCCLX. - W Kazi- 
mierzu biskupim (XVI w.) CLXVIł- CLXIX fig. 3 6 . - 
W Krakowie u Franciszkanów (XVI w.) CCCXlI, CCCXIII, 
CCCXV fig. 20; U Karmelitów ścienny (cc. 1500) Xl o. n., 
w kościele Ś. Katarzyny (1504) 159, XXXIV-XXXVI; 
N. P. Maryi (1397) CXXIII, (1515) CLXXXIV; u Pauli- 
nów (XVI w.) 198, 199; w Muzeum XX. Czartoryskich 
(XIV w.) CCCLXlI, CCCLXIV, CCCLXVI fl
. 66; (XVI w.) 
198, 199, CCXClV; w Muzeum narodowem (cc. 14 8 5) 
80; Zbiory hr. Potockich (cc. 15 15) 198. - W Lubrańcu 
CLXIX. -- We Lwowie (1535) CCLXX; u Dominikanów 
(XVI w.) CCLXIX; w Muzeum Ossolil1skich (145 I)CCLXXlI; 
w Zbiorach Pawlikowskich (XVI w.) XXXVI. - W Łę- 
towni (XVII w.) CCCLXI. - W Moskwie, :\luz. Rumian- 
cowa (XVII w.) CXVII- CXIX fig. 8-10, CCCXCVIłI. - 
W Nieświeżu CCV. - W Połocku LII. -- W Przeworsku 
(1493) LXXI, CLXVIII, CCLXXI. - W Trzemeśni (XIV w.) 
CCCLXII, CCCLXIV,CCCLXVI liR". 64;(XVI w.)CCCLXII.- 
W Warszawie, zbiór hr. W. Sołtana (XVI w.) XXXVI.- 
We Woli Radziszowskiej(1 513)CCCLXI; (1674)CCCLxI.- 
We Wrocławiu, -Muzeum śląskie (XVI w.) 199. - W Zbra- 
sławiu (XIV w.) CCCLXIII -CCCLXVIII fig. 65. - W Żar- 
nowie (XV w.J CCLXXI. - Obraz z wid"kiem Wawelu 
(1634) XXXIII. 
obraz mozaikowy (Xli w.) LXXII-LXXVII, tabl. Ił. 
obrazoburstwo krakowskie (XVIII w.) 195. 
obuch (XVII w.) 259. 
odlewnictwo por. brlJzy, chrzeielnice, drzwi, działa, dzwony, kraty, misy, 
mosilline wyroby, motdzieie, pomniki. 
odlewnicy: Baldner Oswald (XVI w.) XIV -XXI, CCCLXXI.- 
Benning Gerhard (1610) CCCLXXI. - Freudental Jan 
(1434) 214- - Berle v. IIirt, Hiere (XVI w.) CC-CClI, 
CClX, CCXII, CCXIII. - Jan (1574) 214 nota 10. - Ko- 
plak Paweł (1742) LII. - Labenwolf Pankracy (1538) 
108, CLIł. - Leonard v. Lenhardt (XVI w.) CClX, CCXU..- 
l\1olzer Hermann (1600) CC, CCII, CClX, CCX, CCXII, 
CCXIIł. - Monogramiści: C. L. CC, CClX; H. L. (1529) 
CCXIł. - Olszewski Alojzy (1891) 232. - Polański (1766) 
605. - Serwacy tXVI w.) CLlI. - Vichten Ludwik (1641) 
CCCLXXI. - Vischer Hans (XVI w.) CLI. CLIł, CCLXXV, 
CCLXXIX. cer .XXXI. - Vischer Hermann sen. CLI. - 
duo jun. CLI. - Vischer Jorg syn Hansa CCLXXXIII. - 
Vischcr Piotr sen. CLI-CLili, CCLXXV nota 2. - Vischer 
Piotr jun. CLI. - Weidner (1778) 232 nota. - Wurzel- 
bauerzy Benedykt i Jan CLU. 
odpornica v. szkarpa romańsko-gotycka 536, 537, 542. 546, 
547.
		

/Czasopisma_105_10_43_0001.djvu

			81 


INDI!:KS RZECZOWY 


82 


, 


odrodzenie 90. W rzeibie '41, 15-1-, 155. - Por. budownictwo, 
domy, działa, dzwonice, dzwony, kapitele, kaplice, kościoły, malarstwo, 
malarze, miniatury, obrazy, odrzwia, oltarze, oprawy, ornament, ornaty, 
pałace, plakiety, pomniki, portale, rzeibiarstwo, rzeibiarze, skrzynie. zło- 
tnictwo. 
odrzwia kościelnc W Bicczu 305 fig. s. - Domu w Jarosła- 
wiu 377 fig. 24 i 25. 
ogrody królewskie w Bieczu (1485) 309. 
okna romańskie 17 fig. 4-6, 18
 19 fig. 11, 22, 529 fi
. 1, 
549, 55 1 , 55 2 . 
okucie brązowe kodeksu (XVI w.) 424. 425,571. - Srebrne 
patrz oprawy. 
olsternicy lwowscy 265. 
ołtarze 132-135, 141-144. 147, 153, 17 6 , 177, 18 9, 2 °7, 
21 l. - W Bardyowie (1466) 213. - W Boguszycach 
(1558) CCL. - W Krakowie na Wawelu 176-178, 
181, 184, 237. - W kaplicy ś. Krzyża, ś. Trójcy (q67L--- 
-.. 134 fig. 17, 135,15 6 , 173 nota, 189-191-:-=-W- ka plicy 
Czartoryskich 156, 161-':-=175 fi
, 24-33. - W kaplicy Zy- 
gmuntowskiej (l 53 g ) 108. - W kościele :\laryackim za- 
giniony (1492) 87; ołtarz wielki 83. IS0, 187-189, 204, 
215, 222, 223; ołtarz ś. Stanisława 95-106 fig. 7-12,173, 
174, 216; z herhem Osorya (XIV w.) 94 fig. (" 95. - 
WLewoczy (1508) 215, 2t6, CCCV; (1520) 216. - We 
Lwowie, w katedrze (1778) 612. - WPławnie 177, 195. 
tabI. IV, 201, 211, XXV-XXIX fig. 12. -- W Płocku he- 
banowy (XVII w.) CCLVII-CCUX fi
. 1, CCClI. - W Po- 
pradzie (1..1-84) 213. - W Szczawnicy 201. - W \Viel- 
kich Hrzeziach na Śląsku (1596) I.p. - W Wicniawi(' 
(cc. 1520) 100-109 lig. 14. 17-1-.211, 216. - \V Wro- 
cławiu w :\Iuzcum śląskiem 199, (1508) 218. - W Zasso- 
wic (X\'J w.) 177, 200 fi
. 38,201. - W Żywcu (cc. 15(0) 
177, 193 lig. 37, 201. - Ob. obrazy i rzetby, gdzie wyliczone 
wszy.tkie fragmentarycznie dochowane cZ!iści ołtarzy; por. r"","iel tryptyki. 
opończe (l 5 I I) CCCI.\'I. 
opony CCLXXVI, CC"LXXX\'. (,CLXXXVII. CCCL\'I. 
CCCLVII, CCCLXXI. - Por. ohicia. 
oprawy książ(:k (XII w.) 39--1-8 fig. 1-4; (XIV w.) XXXVI. 
XXX"II lig. 15 i 10, (1433) ..p 2, -1-13; (X\' w.) 442; (XVI w.) 
559 fig. 1, 560, (I pS/') 571; (XVI w.) 63,64; (1598) 4 2 -1-, 
4 2 5, ( 168 3) 253. 
oratoryum klasztorne u ś. Andrzeja w Krakowic 12 lig. 9. 
ordery zagranicznc w Polsce: Podwiązki 159. - Złotego runa 
CCLXXX"I. 
ordynka 248, 25 I. 
organiści (XV w.) 21.". 
orły polskic (XV w.) 341 li
. 12, CCXCVI fi
. 10, CCCLXXIX 
fi
. 71. 
ornament: Gotycki (1569) XV fil{. 3. - Renesansowy 
roślinny (XVI w.) 165 nota fig. 23, tahl. III. XV fig. 2. - 
R O m a t1 s k i 39, 42 fil{. 2, 43. -1-4, 47 fi
. 4. - Złotniczy 
(XVII w.) ClV fig. I. - Por. bestyaryusz, róża, słonecznik- 
słonko. 
ornaty w Bieczu (XLIV o. n. - W skarbcu katedry kra- 
kowskiej(1535) CCLAXXV,CCLXXXVII. CCLXXXVlIł.- 
W Książnicach (1512) 234, 235. - We Włocławku 
CCXJ .IX. 
orzeł w sztuce romal1skiej 43, 46 hg. 3. Por. orły polskie. 


P inicyał (1467) 397 fig. 1, 433 lig. lS. 
pacyfikały (1535) CCLXXXVlII. 
pałac: Salomona w Jeruzalem 54f5 nota. - W ł.ohzowi(' kn')- 


lewski (1587) CLXXXVł. - W Poznaniu biskupi CXCV.- 
W Raju LXVII. - W Warszawie Łazienkowski 594. 
CCLXlIl, CCLXV. 
pałasze (1678) 25 l. 
pancerze w Nieświeżu (XVI w.) CCV, CCXV fig. 54 i 55. 
(XVIII w.) CCVI, CCVlI. 
panoplium (1536) CLVIl fig. 30 i 31, CLlX, CLX. 
papieskie dary L VI. 
papuga motyw w sztucc (XV w.) 431 lig. 17. 
paramenty kościelne obacz sprzęt kościelny. 
pasy tkane polskie CCXXIII, CCCXClX-CD. 
paternoster (1505) CCCL VI. 
perły (152 8 ) 577 fig. 17. 
pętlice dyamentowe (1683) 252. 
pieczęci Durinka (XV w.) XCI fig. 35 i 36. - Gruszczyńskiego 
Jana (1464) XXI lig. 10, XXIII. - Henryka z Wierzbna 
bisk. wrocł. (1318) XCll-XCVII fig. 37-40. 
pielgrzymki i podróźe (XVI w.) 183. 
pierścień (X\"! w.) CCLXXXV, CCLXXXVlI. 
pies, motyw omam. w sztuce (cc. 1485) 81 fig. 1; (1569) 
XVIII fig. S i 6, XIX. 
Pijarów klasztory CCXXXIV. 
piśmienność artystów CLXXXVII. 
plakiety (XVI w.) XAł. - W Amsterdamie (1572) XXI; 
(XVI w.) XVIII fig. 6. 
płatnerz monogramista W. R. (XVI w.) CCVI. 
podcienia domów: drewnianych CCCXXXIX-CCCXLlI, 
CCCXL\'III. CCCXLlX. - Murowanych na Spiżu 226, 
w Jarosławiu 3 6 3 lig. S i 7, 3 6 7 fig. 13, 369, 376. - Por. 
słupce. 
podwody w Bicczu (q09) 299. 
Pogoń herb (XV w.) CCXCVI lig. 10. 
pogrzeb (1504) 569; (XVII w.) CCLXII. 
półbruczka (15 II) CCCL \'1. 
polichromia ob. malarstwo ścicnne. 
polonizacya i polszczyzna 209, 210, 219, 220, 307, 338. 
polskie typy w malarstwie (15°-1-) 569, 570. 
pomniki: Adclajdy ks. 'j- 1311 r. w Sandomierzu (1676) 
CXXV. - Anny siostry Zygm. III w Toruniu (1637) 
LXXI. CXXXIIl--CXXXV, CXXXVII fig. 17 i 18. - Ar- 
righi Franciszka w Krakowie (1312) CXXV. - Arzata 
.\dama (t 1677) w Wrocławiu 588, 596. - Barbary 
król. nicgdyś w Wilnie (1552) 596 nota. - Hiałobrzeskiego 
l\larcina (t 15X6) w 1\logile CLXVI. - z Bnina Andrzeja 
(t 1479) w Poznaniu CLI. - z Bnina Piotra (1493) we 
Włocławku 89, 90. - Bonm'owej Zofii w Krakowie (po 
1538) CXLV, CXLlX iiI{. 25, CCCXCVIII, CCCXClX. - 
Bony król. pol. w Bari (1593) XXIlI-XX V lig. 11. - 
Burka Stanisława (i' 1556) w Krakowie XXII. - Dani- 
łowiczów dzieci w Żydaczowie (1581) CCCXIX, CCCXX.- 
Elżbiety żony Zygm. Aug. niegdyś w Wilnie 5 8 7, 596 
nota. - Franciszka kustosza w Krakowie (XIV w.) CXXV 
fig. II. - CXX\'II. - Fryderyka Jag. kardynała w Kra- 
kowie CLII.- (;órki Łukasza (t 1475) w Poznaniu CLł.- 
liórki Urycla (i" 1498) CLił, CCLXX\' nola 2. - Górków 
w Poznaniu (1574) CCCLXXlłl. - (;orzkowskicgo Sta- 
nisława w Clu,cinach 589. - Grota Jana (t 1532) w Gnie- 
źnie CLIł. - GruszczYliskiego Jana (t 1473) w Gnieinic 
XXIII. - Grzymisławy żony Leszka Białego (1258) w Za- 
wichoście CXXV. - H('rburta Krzysztofa (1558) w Ful- 
sztynie CCCXVII, CCCXVIIl. CCCXX. - Herburta 0<1- 
6
		

/Czasopisma_105_10_44_0001.djvu

			83 


INDEK:S RZECZOWY 


nowskiego Mikołaja (1551) we Lwowie CLlI. - lzbiń- 
skiego Benedykta (t 1553) w Poznaniu CLXlI, CLXIV- 
Jabłońskiego Szymona w Andrzejowie CXXl. - Jana III 
Sobicskiego w Krakowic 595. - Jana ks. Ziembicko- 
Oleśnickiego (1556) w Oleśnicy CXLVI. - Jana z Ujazdu 
(XV w.) w Czchowie CCLXXII. - Kallimacha Filipa 
w Krakowie CLlI. - Kamienieckiego (1560) w Krośnie 
LI. - Karnkowskiego Jana (1536) w Włocławku LXXIX, 
CLU. - Kazimierza Wielkiego w Krakowie (XIV w.) 
CXXV, CXXVI. - Kazimierza Jagiellończyka (t 1492) 
W Krakowie 135, 136. - Kmity Piotra (t 1505) w Kra- 
kowie CLlI. - Konarskiego Adama (1577) w Poznaniu 
CCCLXXlll. - z Koimina Benedykta (t 1559) w Kra- 
kowie CCCXVlI. - Krasińskiego Franciszka (t 1577) 
w Bodzentynie LXXXIV, LXXXV fig. 31 i ]2. LXXXVI- 
LXXXVlll. - Kobiety nieznanej h. Ciołek w Brzezinach 
(XVI w.) CXLII, CXLlll fig. 21 i 22, - Kobylnickiego Mi- 
kołaja (1555) w Kobylnikach CCCLXXlll fig. 67. - Ko- 
bylnickiego Stanisława i żon tamże (XVI w.) CCCLXXlll 
fig. 68. - Leszka Czarnego w Krakowie (XIV w.) CXXV- 
Lubrańskiego Bernarda (t 1499) w Poznaniu CLU. - 
Lubrańskiego bisk. tamże CCLXXV. - Lubrańskich w Lu- 
brańcu (1498) CLXVI Ii
. 35. CLXVII. - Małachowskiego 
w Warszawie 592. - Modliszewskiego Jana (1588) w Łomży 
CCCXVlll-CCCXX. - Mohyłów w Putnie CXI. - Mo- 
hyłów w Suczawicy CXI. - Mużyły Michała w Przcwor- 
sku (1450) CCLXXI. - Ocieskiego Rafała (t 1547) 
w Krakowie CCCXVI, CCCX,x, CCCXXI lig. 25. - 01- 
brach ta w Krakowie 137. - Olelkowiczów w Słucku 
CXI. - Ostrogskicgo Konstantego ks. w Kijowie CV 
lig. 2 i 3. - Ostrogskich ks. w Tarnowie (162 I) CXI. - 
Padniewskiego Filipa (t 1572) w Krakowie CLXIIl, CLXIV. 
Pakosława (1319) CXXV. - Paniewskiego Fcliksa w Po- 
znaniu CLI. - Pileckiej Katarzyny w Pilicy (1559) 
CCCXV-CCCXVlI, CCCXX, CCCXXI fig. 24. - Prze- 
rembskiego Jana (t 1562) w Łowiczu CXL, CLX lig. 32.- 
Ramułtowej Katarzyny (154
) w Drohobyczu XLIX 
lig. 17 - LI. - Rokossowskiego Jakóba (1580) w Szamo- 
tułach CCCLXXlII. - Salomonów w Krakowie CLU. - 
Sienińskiego Jakóba w Gnieznie (1476) CL. CLilI. - 
Skotnickiego Michała w Krakowie (XIX w.) 592. - 50- 
bockiego Tomasza (t 1547) w Sobotach CLU. - Sołty- 
ka Kajetana (t 1788) w Krakowie 595. - St
fana Bato- 
rego w Krakowie (1595) CLXXXVll. - z Szamotuł 
Andrzeja (t 1511) W Szamotułach CLU. - Krzysztofa 
i Zygmunta Szydłowieckich wOpatowie (1536) CXL, 
CXLIlI- CLX fig. 27 - 31; tamże dzieci Krzysztofa Szydło- 
wieckiego Ludwika i Anny CXLIV-CXLVlll fig. 34. 
CCCXCVlll-- cccxnx --Tarnowskich Jana i Krzysztofa 
w Tarnowie CXI. - Tarnowskiego Rafała (1441) w Prze- 
worsku CCLXXI. - Tarnowskiej Anny w Przeworsku 
CCLXXI. - Tarnowskiej hctmanowej w Tarnowie CXL V. 
Tęczyńskicgo Stanisława lt 1550) w Kraśniku CXLV. --. 
Tomickiego Mikołaja w Tomicach (1524) CLlI, CCLXXV 
nota %.- Tomickiego Piotra w Krakowie CCLXXVI nota 11, 
CCLXX. Vlll, CCLXXIX, CCLXXXI fig. 7. - Uchańskiego 
Jakóba (t 1581) W Łowiczu LXVII, CXL. CLXI fig. 33i34, 
CLXlII. CLXIV. - Z Ujazdu Jana w Czchowie (XV w.) 
CCLXXIl. - Wiśniowieckiego Michała Korybuta kro pol. 
w Krakowie 595. - Władysława Pobożnego ks. kalisko 
(t (2 7 0 ) w Krakowic CXXV. - Władysława Łokictka 


w Krakowie CCCLI. - Władysława Jagiełły w Krakowie 
CLlX. - Zebrzydowskiego Andrzeja et 156o) w Krako. 
wie CLXIV. - Zygmunta l kro w Krakowie CLV. - 
Zygmunta l i Zygmunta Augusta w Krakowie CVlI, 
CCLXXVI. - Pomnik Zygmunta III w Warszawie (1646) 
584, 585, 588.- Rabunek pomników hrązowych CCXXVII.- 
Pomniki obce (XIV w.) CCCX. 
pontyficalia w skarbcu katedry krak. (1535) CCLXXX\'IL 
poręcze i balaski 372 fig. 18-19, 374 fig. 21, 379, 382. 
portal domu przy ul. Kanoniczej w Krakowie (XVI w.j 
CLXV, CLXVI; kościelny w Jarosławiu (1621) 390 fig. 38, 
39 1 , 39 2 . 
portrety królów polskich w Poznaniu (1520) CXCV. - Ch od- 
kiewiczowej Anny w Jarosławiu 395 nota. -- Chodkiewi- 
cza Karola CCLXIIJ. - Czarnieckiego Stefana CCLXIII.-- 
Czarnkowskiego Sędziwoja we Florencyi CXXIX. - Czar- 
toryskiej Maryanny i Teresy pędzla Kucharskiego CCLXVI. 
Elżbiety król. pol. żony Kazimierza Jag. w Wieuniu 157 
fig. 21. 158 nota 2, -- 160. - Gutakowskiej Teresy pędzla 
Angeliki Kaufmann CCLXV nota. - Jabłonowskiego Sta- 
nisława we Florencyi CXXIX. - Kazimierza Jagielloń- 
czyka w Wiedniu 159 nota. - Konstancyi austr. król. 
pol. w Monachium CXXVll, CXXX, CXXXIII fig. 15. - 
Kostczyny Zofii w Jarosławiu 395 nota l. - Kwalka An- 
toniego, kupca w Jarosławiu CCCXClV. - Metlansa Ja- 
kóba w Jarosławiu (1704) 395 nota. - Mniszchówny Ma- 
ryny w Moskwie CXV fig. 7, CXVI, CXVll. - dtto w Pe- 
tersburguCXVll.-Niemirycza (1653) w Jeruzalu CCLXll.- 
Opalińskiego Krzysztofa, rytowany przez Vorstermanna 
(1645) CCL VI. - Ostrugskiej Anny ks. w Jarosławiu 390.- 
Ostrogskiego Janusza ks. w Jarosławiu 390. - Radziwiłła 
Bogusła wa rytowany przez V orstermanna ( 164 I) CCXXVIIL 
Radziwiłła Jerzego, kard. we Florencyi (cc. 1592) CXXVII- 
CXXIX fig. 13. - Radziwiłła Mikołaja Rudego rytowany 
(cc. 1603) CCXIX. CCXX fig. SS, CCXXI. - Radziwiłła 
Mikołaja Czarnego rytowany (cc. 1603) CCXIX-CCXXI, 
CCXXlll fig. 57. - Radziwilła Mikołaja Krz. Sierotki ry- 
towany (cc. 1603) CCXIX-CCXXI, CCXXV fig. 58. - 
Rauziwiłła Krzysztofa hetm. W. L. rytowany przez W. 
Delfa (1639) CCL V. - l	
			

/Czasopisma_105_10_45_0001.djvu

			85 


86 


INDEKS RZECZOWY 


pozłotnictwo 146, 148. - Por. złotarze. 
prothesis w cerkwiach 544- 546, 548. 
przemianki cechowe (XVII w.) 264. 
przyzba CCCXLI, CCCXLVIII. 
pulpity (XV w.) 443, 447, lig. 23. 
purpura 439- -44 1 , 575. LXIV. 
puszka na komunikanty w katedrze lwowskiej (16Y-ł-) 249, 
270, 271.. 
putti CLX\T. - Por. aniołowie, erosy. 


ratusz lub wietnica: W Bieczu 292 fig. I, 3 1 7 lig. 3, (1569) 
35 2 . - W jarosławiu 362, 375, CCCLXXXIX, CCCXC, 
CCCXCII. - W Krakowic (XV w.) V. - W Pabianicach 
LXXI. 
ręce splecione, emhlemat 27 I. 
Reformatów klasztory: W Jarosławiu CCCXCII, CCCXCIV.- 
W Wieliczce 4-65. 
relikwiarze: W katedrze krakowskiej (XV w.) 171; (1504) 
171, (1563) LXXXI.- W Książnicach (XVI w.) 234.- 
We Lwowie (1691) 253. - Por. hermy, pacyfikały. 
renesans ob. odrodzenie. 
rogi jelenie (1523) 143. 
romańszczyzna: Por; cerkwie, ciosy, dachy, empory, lilary, gzymsy, 
mkastelacya, kaplic.-, kopuly, kościoły, lizeny, mur kamienny, odpornica, 
okna, oprawy, oratoryum, ornament, sala, 
chody, szkarpy. 
romańskie wpływy W sztuce bizantyńskiej 54- I. 
rośliny w ornamencie lub symbolice patrz róża, słonecznik. 
róźa złota (144 8 ) 159. 
róźy krzak, ornament 457 liR. 18. 
ruskie wpływy w malarstwie w Polsce XXX V. 
rustachar, roztruchan (1527) CCCL VI. 
ryciny: Handel nimi w Krakowie (1501) CCCLVI, (1521) 
CCCL VI. - Oddziaływanie ich na brązy (XV i XVI w.) 
CLI. -- \Vzorami dla malarzy CLXXI lig. 37 i 313. - 
Adelhausera (1567) 553; Wita Stwosza (cc. 1485) 82 
lig. 2, 84 nota 2, 107, 169, 181 fig. 32. - W Kra k o w i e 
w :\Iuzeum XX. Czartoryskich: drzeworyt lud. 460 fiR". 20; 
Kiliana (1737) XCI, CIlI; DilIa CIlI-CV tiK. I; Falcka 
CCCXC\TII. - W Muzeum narodowem Falcka CCCXCVII.- 
Por. portrety, rytownictwo, rytownicy. 
ryflowany CCV, CCVI. 
rytownictwo (XVIII w.) XCI. - Ob. ryciny. 
rytownicy polscy lub rzeczy polskich: Adelhauser (1507) 553. _ 
Aman Jost (X\"I w.) XX, XXI. - Custos Dominik CCXVIII. - Kilian 
Filip Andrzej (XVIIJ w.) XCI, cm. - Leibowicz Herszek (XVIII w.) 
CCXXI. - Monogramista M. S. (XIX w.j 46u. - T. W. 4Ul. - Pon- 
tiu s Paweł CXXXII, CCXXVIII. - Radwallski J. CCXXXVI. - Sien- 
kiewicz Denis (1699) 553. - Soli s Virgil lXVI w.) XX. - Vorsterman 
Lucas (XVII w.) CCXXVII, CCXXVIlI, CCLV, CCLVI. 
rząd na konia (XVII w.) 248, 257, 26 3. 
rzemieślnicy patrz cechy. 
rzeżbiarstwo: Dzieje w Polsce (XV i XVI w.) 79-240- 
W drzewic naturalnem 117, 149. -. W drzewie pod 
wpływem rzdby w kości słoniowej (XIV w.) LXV. - 
dtto pod wpływem malarstwa 186, 196, 20 I. - dtto pod 
wpływem kamieniarskiej techniki (1491) 191, (XIV w.) 
LXV.. - dtto pod wpływcm złotnictwa 170-174.- 
Inkrustacya rzcźby 146. - Rzcźba w m a r m u r z c (XVI w.) 
CCLXXVI. - Polichromia rzeźb 142,146-150,186, 
19 2 , LXIV, LXV. - Technika rzeźbiarska 117,146, 
147,208, LIX-LX, LXV. - - Rzeźha w mieszkaniu (1521) 


---- 


CCCLVI. - Warsza wska rzeźba 207. - Wpływy 
francuskie (XIV w.) LVI, LXVI, CCClX. 
rzeźbiarze polscy lub rzeczy polskich: Andrzej w Poznaniu (1443) 
CXCII, CXCIII. - Balczer w Krakowie (1533) 138. - Brzostowski 
(1860) 186, 187, 192 nota.-Canavesi Hieronim (XVI w.) CCCLXXIII.- 
CzimmermBn Hans z Berlina w Krakowie (XVI w.) 138-140, 14 2 , 153, 
154. 118. - Franciszek snycerz lwowski (1775) 602, uw. - Grze
ol"& 
snycerz krak. (1561) 143 nota, 144. - Gucci Sanll (XVI w.) CLXXXVII.- - 
Hans snycerz (1529) 143, 154. - Huber JorK w Krakowie (1492-1494) 
133, 135--137, 139, 175. - Humme\ Hans w Krakowie (1615) 215-- 
Jakubowski August w Toruniu (18251 CXXXIV. - Janda Jan snycerz 
krak. (1544) lJ8, 143. 17U, 201. 218. - Kaliciński v. Kalityński we 
Lwowie (1775) 602, 611. - Katarzyna snycerka (1531) 138 - Krenicki 
Mikołaj rzeźb. tarnowski (1650) 215. - Kruszanowski Jan snycerz lwow- 
ski (1771-2) 601, 608, 609 - Kuncz Erazm (XVI w.1 143. - . Lorenz 
z Magdeburga (1460) 131, lJ4. - Lyetawski snycerz (1545) 224. - 
Madeyski Antoni CXXVIII. - Mateusz snycerz krak. (1481) 132, 134.- 
Mikołaj snycerz krak. (XV w.) lJl, 132. - Mi1młaj z Lewoczy snycerz 
(1484) 213. - Miller snycerz lwowski (XVIII w.) 602. - Monaldi Jakób 
w Warszawie (XVIII w.) CCLXIV, CCLXV oraz nota 9. Monogramista 
:fi (XVI w.) CXLIIl. CXLIV fig. 23. - Ob rocki snycerz lwowski 
X\"In w.) 601, 636.- 14. - Olędzki sztukatyer lwowski (XVIII w.) b02, 
609, 611-UII, 613. - Oslav Jan w Oleśnicy (1556) CXLVI. - Pado- 
vano Jan Maria (XVI w.) LI, CXI, CLI\' - CLX, CCLXXIX--CCLXX
I, 
CCCX\"I1, CCCXXI, CCCXXIl. - Paweł w Lewoczy (XVI w.) 216. - 
Plister Jan CXI. - Piotr II Riecza w Krakowie (1507) IJ8, 139. 144.-. 
Polejowski Maciej we Lwowie (XVIII w.) 599. 601, 005-611. - Rie. 
menschneider Hans TiII (X\" w.) 88 nota, 114-117. 127, 128, lJO, 
149, 153. 195. - SecelIi sztukatyer lwowski (XVIII w.) 602, 609, 610. 

kopa Gabrycł w Poznaniu 142 nota. - Skowroński snycerz lwowski 
(1774) 60z, u09. - Sosnowski Oskar hr. (XIX w.) 592. - Starzewski 
snycerz lwowski (1772) 602, 609. - Stwosz Jan snycen (t 1530) 217. 
Stwosz Marcin snycerz (t 1534) 217. - Stwosz SIanisław zlotnik i sny- 
cerz 79, 92-109. 13 ó , 137, 139, 15J, 157, 173-175, 201, 204, 208, 
211, 22b. - Stwosz Wit 79-94, 105-109, 115, 128. 13 6 , 137, 154, 
10 9, 17 1 , 173, 175, 18 7- 19 1 , 193, 196, 201, 204. 206, z08, 211 nota 2, 
213, 215, z18, 220, 221, 222 nota, 226, 424, XXIII, XXVII, LIX- 
LXII, CCLXI, CCCV. - Szczurowski snycerz lwowski (1773) 602, 609. 
Tatarkiewicz Jakób 592. - Wawrzyniec patrz J.orenz. - Werther Jakób 
w Krakowie (XVI w.) lJ8, 142, 155, 176. - Zygmunt \V Krakowie 
(153 6 ) 13 8 . - Rzeibiarze malarzami 150, 151, 207. - Rzeźbiar- 
ska czeladi 151, 152,153. - Por. medalieray, odlewnicy, stolarze, złotnicy- 
rzeźby zabytki: W Bambergu ołtarz Stwosza (1523) 105.- 
W Bardyowie, ołtarz (1466) 213. - W Bieczu, orzeł na 
szpitalu (1487) 341 fig. 12. - W Bielsku Starym 219. - 
W Bierdzianach tryptyk 220. - W Boguszycach tryptyk 
( I 558) CCLXI, CCLXll. - W Hrunsberdze 208. - 
W Brunsberdze 208. - W Brześciu na Śląsku (XVI w.) 
219. - W Cegłowie (XVI w.) 109, 204 fig. 39, 205, 206. - 
W Chociszewie, środek tryptyku (XV w.) 202. - W Chwał- 
kowie (XV w.) 202. - W Czatkowicach (XVI w.) 84, 
101. - W Częstochowej, niegdyś portret z wosku (1535) 
CCLXXXIV, CCLXXXIX. - W Dęborogu tryptyk (XV w.) 
202,203. - W Drogini stiuk (z XV lub XVI w.) CCCLXII 
fig. 63, CCCLXIX; - rze:lby \\' drzewie (X\TI w.) CCCLlX 
fig. 62, CCCLXII; - jasełka \\-osk. (XVIlI w.) CCCLXI.- 
W Głuchowie, środek tryptyku (XV w.) 202, 203. - 
W Grybowic "LXI. - W Grynwałdzie 201. - W jara- 
czewic (XV w.) 202, 203. - W jarosławiu (XVII lub 
XVIII w.) 390. - \V Kościanie 202, 204-. - W Koźmi- 
nie środek tryptyku 202, 204. - W Kra k o w i c: w Aka- 
demij umiejętności tryptyk (cc. 1485) 79, 101 fig. I i3; - 
w Bibliotece Jag. tablica erekc. (1453) CCCXLVI lig. 56; 
w Gabinecie archeologicznym rze:lby z Kleczkowa 48 I 
fig. 1, 504; u Ś. Andrzeja, jasełka (XIV w.) 147. CXII, 
(XVI w.) LXXVII fig. 23, CXII. (XVIII w.) CAIII; u ś. Rar-
		

/Czasopisma_105_10_46_0001.djvu

			87 


8S 


INOEKS KZFCZOWY 


bary (XV w.) 175, 191, (XVI w.) CCCXLIX fig. 57, CCCLI; 
u Bernardynów ś. Anna Samotr
ecia 85, 86, 92 fig. 4; 
epitafium Lipskiego (1677) CCCLXXV; dawniej w kośc. 
Bożego Ciała obecnie w Muz. nar. (XV w.) cccxm, 
CCCXIV, CCCXVII fig. 21, tamże (X\'I w.) LXI; u Do- 
minikanów Matka B. ]ackowa (cc. 1583) CCCVII fig. 19, 
CCCXI; u 
. Floryana, Ogrojec (XVI w.) CCCLlV fig. 60, 
CCCL V; u 
. Katarzyny, Madonna (XVI w.) CCCLI lig. 58, 
CCCLlI; w katedrze posągi w nawie gł. g6 lig. 5, 87, '75. 
fig. 34; tryptyki zaginiooe 177; tryptyk ('4 6 7) 134 tig. 17, 
135, 13 6 , 173 nota, 'R9 - 19 I; tryptyk Olbrachta 156, 
161 - 175 fig. 24-33; niegdyś portretTomickiq
oCCLXXXIV, 
CCLXXXV; w kośc. Maryackim mensa (XIV w,) 94 fig. ó, 
95; krucyfiks na tęCLY ('473) 175; krucyfiks w ołtarzu 
(XV w.) 176, CCLXXXIX; Chrystus na osiołku i Ma- 
donna 177; ołtar
 wielki 83, 187- 189, 204, 215, 222, 
223; tryptyk ś. Stanisława 95 - -106 fig-. 7-12, 173, 174, 
216; tryptyk nieznany (1492) 87; u ś. ;\likołaja, :VTadonna 
(XV w.) CCCIX; w l\luzeum narod. :\Iadonna z (
ryhowa 
(XVI w.) 201, LVIII- -LXII lig. 20, dtto z Krużlowej 201, 
LXII-LXVlI fig. 21, cccrx, dtto z Rzepicllllika 201. 
odlew :\latki B. Jackowej przemyskiej CCC\'I, CCCXI 
fi..;-. 18; na placu Maryackim ogrojec na domu 'óS, 173 
fig. 29. -- W Krotosz}'llie (XVI w.) 202. - W Krużlowej 
patrz Krak<'Jw, Muz. nar., tamże (z XIV w.) LXVI. - 
W Krzywinie 202. - W Książnicach Wielkich (XVI w.) 
19 2 , 193,233; tryptyk 177, ,83, 18 4 lig. 35 i 311, ,87- 1 93, 
201, 233. - W Le\\.oczy ołtarz (1508) 2 I 5, 216, CCCV; 
tryptyk (1520) 216. -- W Luhuniu 205. - We Lwowie 
u Dominikanów 
1atki H. Jackowf'j CCCV -CCCXII fig. 16. 
CDIlI, CDIV. Na ł.ysej G('jrzf', niegdyś (1535) 
CCLXXXIV, CCLXXXV, CCLXXXIX. - W l\liędzyrze- 
czu tryptyk 219. - W Norymherdze w ;\Iuzeum ger- 
mańskiem LX; w kośc. ś. Sebalda 128. - W Ogrodzo- 
nej tryptyk 219. - W Pakosławiu (XV w.) 202. - W Pe- 
tersburgu biust kr<'J1. Marysif'llki CXXXII. - W Pła\\ nic 
tryptyk (XVI w.) 'i7, 195, 201,21 I, XXV-XXIX lig. 12, 
tabl. IV. - W Połocku LlL - W Popradzic (1484) 
2 I 3. - W Poznaniu w kośc, 
Iatki B. in Sunllllo (XVIII w.) 
CCXXIX, CCXXX, ccxxxm lig, 60; u Ś. Wojciecha 202; 
w 
Iuzeum dyecez. (XV w.) CCXXIX lig. 59, CCXXX. - 
W Prochach 202. - W Pruszczu 208. -- W Przemy
lu 
Matka B. Jackowa (XVI w.) CCCVI lig. 18. - W Pszczy- 
nie (XVI w.) 219. - W Ptaszkowej 201, LXII. -. W Schwa- 
bach LX. - W Sieradzu (XVI w.) 205. - W Skarbo- 
szewie 202. - W Starym Sączu 201. - WStawiszynie 
tryptyk 109-114 lig. 14,117-124. - W Suchowie208.- 
W Szczawnicy 201. - W Szmiglu 202. - W Szydłowcu 
(XVI w.) qo lig. 18, 141 lig. 19 i 20. - W Tarnowie koło 
Węgrowca 202. - W Toruniu (XIV w.) LVI, cccrx 
lig. 17, CCCXII. - W TrÓjcy 219. - W Waltendorf 208.- 
W War s z a w i e: na cmentarzu (XIX w.) 592; w kośc. 
Karmelitów (XIX w.) 592; w kośc. ś. Marcina (XV w.) 
205 fig. 40; w Łazienkach (1791) CCLXIV; w zbiorach 
A. Strzałeckiego tryptyk 124-130 fig. 15 i 10, 21 I, 504.- 
W Wi
licy (XIII w.) LXXXIX fig. 34, Xc. - W Wid- 
kiem Brzeziu tryptyk (1596) 141. - W Wieniawie tryp- 
tyk (cc. 1520) 100-109 lig. 14, 174,211,216. - W Wil- 
nie statuctki (1637) CCC, CCCIII fig. 14 i 15. - We Wro- 
cławiu tryptyk (1493) 219 (1508) 218. -' W Wysocku 
(XV w.) 202. - W Zassowie tryptyk (XVI w.) 177,200 


Ag. 38, 20 I. - W Zawodzie 205. - W Zdzieszu (1510) 
202. - W Żywcu tryptyk (cc. 1500) 177, 193 fig. 37, 
201. = Por. alabastrowe wyroby, biusty, brązy, chrzcie
nice, flandryj- 
ski wywóz, hermy. kamee, maski, medale, odlewnictwo, ołtarze, pieczęci, 
plakiely, pomniki, portale, portretowanie, porlrety, posągi, sarkofagi, ta- 
blice, tryptyki, złotnictwo. 
rzeźnicy hieccy ('513) 319, (1518) 322. 


S inicyał (XI w.) 57 fig. 7; (XlI w.) 7', 77 fig. 15; (14 6 7) 427 
fig. 14; (15 28 ) 573, 57 6 fig. 13. 
sahaydak. sajdak. łubie (XVII w.) 258 fig. 3, 260, 261 fig. 4, 
26 3, 27 1 fig. S. 
sala romańska w Krakowie przy kośc. ś. Andrzeja (XII w.) 
20 fig. 11 i 12. 
sarkofagi w grobach 
schody kręcone rom. 
18, 21 fig. 9 i 10. 
siostrzan v. siestrzan 369 lig. 16, 378. 
skarbce kościelne: W Bieczu (148 I) 308, ('494) 3 I I, (1499) 
314, ('515) 320, (1518) 324, (1519) 325, inwentarze 
XXXIX-XLIX, - W Krakowie u ś. Andrzeja 37; 
w kośc. Maryackim (1397) CXXIII, (1535) CCLXXXV. 
sklepienia: Barokowe (XVII w.) 'S, w H('jbrce 52' lig. 23.- 
H i z a n t y ,l s k i e 547. - G ° t Y c k i e gwiazdziste, toruń- 
skie (XI1I w.) 505; kryształowe 510, S I I; sieciowe w Kle- 
czkowie (XV w.) 499 lig. 8-12, 505, 510; stalaktytowe 510. 
skrzydła husarskie 262, 
skrzynia w Boguszycach CCLXI. - W Nieszawie (XVI w.) 
CCLX. - W Woli Radziszowskiej, późno-got. c..CCLlX 
fiK. tli, CCCLXI. 
ślusarstwo: Ob. kraty, żelazne wyroby. 
ślusarze: (X\ III w.) Czarniawski Jan 608, 011: Senkiewicz Piotr 610; 
Sinkiewiez 610, 611. 
słońce. symbol (XII w.) 41 lig. 2. 
słonecznik..słonko, {)rnament CCCXLlI. 
słup w BÓhrcc (XVlI w.) 517 fig. 26. 
słupce v. słupy drewniane CCCXLlI, CCCXLVIII, CCCXLlX, 
CCCL. - Por. vodcienia. 
śmierć w ikonogr. (XV w.) 79, 80 fiK. 1 i 3. 
snycerstwo ob. obrazy, ołtarze, rzeźby, rzeźbiarze: stalle, sto- 
larstwo. 
snycerze krakowscy 130 o. n.. 152- 156, 2 I 3 o n., 226; 
poznańscy 203; wrocławscy 218, 219. - Por. rzcźbiarze. 
soboty przy kościołach drewno CCCL. 
sosręb CCCXLIl. 
śpiew szkolny (1553) 341. 
sprzęt domowy: Ob. berlo, czara, faldistorium v. faldestolium, kala. 
marz, karlo, kolyska, kosze srebrne, miednica, nalewka, nautilus, notalnik, 
opony, rogi, rustachar, skrzynia, stolik, tabliczki do pisania, tron. 
sprzęt kościelny: Ob. ambona, ampułki, antependya, baldachimy, cho- 
rągwie, chrzcielmce, cyboria, czeschy, faldestolium, hermy, kadzielnica, 
kandelabry, kielichy, kortyna, krucyfiks, lampa, lichtarze, lawy, miednica, 
misy, monstrancye, nalewki, ołtarze, opony, pacyfikaly, pulpity, puszki, 
relikwiarze. skrzynie. stalIe, statuy, szafy, szerzynka, szkatuła, tron bisk.- 
Por. ubiory. 
srebrogłów LXXVIlI. 
stalle 234, 236. - W llardyowie (1492) 226. - W Hieczu 
226, 355 lig. 14- - W Keszmarku (15 18) 226. - W Kle- 
czkowie 504, 505 lig. 14- - \V Krakowie katedralne 
(1486) CCLXXVI nota 7, (1533) CCLXXX. - W Niesza- 
wie (1655) CCLX. 
statuarius, określenie I 55. 


krÓlewskich na Wawelu 595. 
w krak. kośc. Ś. Andrzeja 12, 


'4, 15,
		

/Czasopisma_105_10_47_0001.djvu

			'1 


89 


INDEKS RZECZOWY 


90  


statuy srebrne (1563-157°) LXXXI, LXXXII. 
stolarski cech I 53. 
stolarstwo 599, CCLXXX, CCCIV. 
stolarze: Ob. Bartłomiej z SlJcza (XV w.). Erharl (X\ w.), llerstel A. 
(IU24), Laskowski (1770), Obroszyński (17uS), l'i>ak (1777), Seredyński 
(XVIII w.) 
stolik (XVll w.) 586. 
strój ob. ubiór. 
stropy 367, 368 fig. II i 12, 369. 370 lig. 14-10, 37 8 , 380. 3 8 I. 
strzeleckie bractwa CCL V. 
strzelnica miejska w Bieczu (15 68 ) 351. 
strzelnica v. przezior, w Bóbrce (XVII w.) 3 1 5 lig. 24. 
W Brzozowie 519. - W Jarosławiu (XVII w.) 518. 
W Kleczkowie (XY I w.) 507 lig. 111. 
strzemiona (1683) 253. 
stuła CCXLIX. 
stworzenie świata ikon. 67 tabl. l. 
stypendya szkolne (1569) 35 2 . 
sukienka srebrna (1691) 253. 
sukiennicy w Bicczu (I 5 18) 32 I. 
suknia kobieca (1487) 159 nota., męska (1474) 159 nota. 
sumik w budown. CCCXL V, CCCXL VI. 
sygnaturka: W Bobowie 517. - W Bóbrce (XV II w.) 516, 
518-52°,526 lig. 29. - W Krośnie 516. - W Łącku 
517. - W Nowym Sączu na farze 517. - Środzie 5 1 7.- 
W Żninie 
 17. 
szabla 243, 248, (1690) 264. 265, 267, LVI. 
szafy (1512) 233, 234. 
szczerbiec, miecz kor. LVI. 
szerzynka (XVI w.) 166, 235, 23 6 . 
szewcy hicccy (1519) 324. 
szkarpy: romańsko-gotyc. w ł.awrowie 53 6 , 537 lig. 3 i 8; 
w Suczawie 542 lig. 10. - Cerkiewne 5-1- 6 , 547. 
szkatuła cyprysowa (I 5 I 2) 236. 
szklarze lwowscy (XVIII w.) 604. 
szkoły bieckic (1494) 311, (XVI w.) 3 2 9, 330, 340, 34 2 , 
343, 352. 
szlachta wohec mieszczan (1420) 299, (XVI w.) 3 1 5, 3 2 3, 
339, 343. 
szlifiernia miejska w Bieczu (1421) 300. 
szmelc ob. emalia. 
szopka ob. jasełka. 
szpilki trzęsiące (1683) 25 2 . 
szpital w Bieczu tI395) 297; (XV w.) 301-3 0 3, 3 0 5-3 0 8, 
310-312,314,341 fig. 12; (XVI w.) 323, 324,326,332,338. 
sztukatyerzy ob. rzeźbiarze. 
szyby (I 5 10) 17, CCCXXIV fig. 28. 


T inicyał (XI w.) 57 lig. 6. 
tabernaculum z figurami w Wilnie CCCll-CCCIII. 
tablica na zwycięstwo r. 1683 w kat. krak. (XVII w.) CCCLVII. 
tabliczki do pisania CCCLXXV, CCCLXXVI o. n. 
tambur w cerkwiach 557. 
tarcza 245 o. n. 
targi i jarmarki w Bieczu (1363) 295, (XVI w.) 3 21 , 3 22 , 
3 2 7, 339, 344. 
tasaki (I 5 II) CCCL VI. 
tausia ob. inkrustacya. 
tkacze w Bicczu (1550) 339. 
tkaniny (1512) 235, 236. - Ob. atlas, opony, ornaty, pasy, srebro- 
glów. 


tła obrazów CLXVIII, CLXIX. - Ob. obrazy. 
topografia Krakowa 25, 30 fig. 17. 
tron (Xl w.) 49 fig. I, (XlI w.) 42, 4 6 lig. 3. (XV w.) -1-45 
lig. 23, 448. - Biskupi (1464) XXII lig. 10, w in went. 
włocł. LXXIX, w inwent. kat. krak. (XVI \\'.) CCLXXXVII. 
tryptyki ogólnie 132-135, 14 1 , 144, 147, 153, 17 6 , 177, 
I 89, 2°7, 2 I I. - W szczególności ob. obra
y, ołtarze. rzeżby za- 
bytki, gdzie wyliczone fragmentarycznie dochowane tryptyki. 
tumult mieszczan bieckich (1518) 3 2 3. 
typy polskie w sztuce 2 I I. - Por. narodowość. 


U inicyał (Xl w.) 58, 59 lig. 8; (15 28 ) 579 lig. 17- 
ubiory w Polsce (XVI w.) 226, CLVlll; biskupi (146t) XXII 
lig. 10; chłopki (1467) 397 lig. 1,432; króla (14 8 7) 159 
nota; królowcj (1487) 159 nota; księży (14 6 7) 43 1 lig. 17, 
432; mnicha (1430) 409 lig. 6, 4 12 ; pasterza (14 6 7) 397 
fig. 1, 432. - Ob. alby, burki, czapki, dalmatyki, dzwonki, dzyka, 
giermak. infula, kaftan, kanaki, kaptury. kapy, kolia, lupki. mliDele, na. 
czolki, nastolka, noszenie, opończe, ornaty, pasy. paternoster, pęUiec, 
pierścień, półbruczka, rZlJd na konia, strzemiona. stuła, szpilki, uzdeczki. 
wełum, zalótka, zapona. 
uchwat 245 o. n. 
uczty (XVI w.) 222. 
umeblowanie izby (XV w.) 4-1-3-4-1-5 lig. 23. 
urządzenia miejskie w Bieczu (XIV w.) 295, 297 - 299; 
(XV w.) 299, 300, 302, 304, 306, 310-313; (XVI w.) 
3'4, 316, 319. 321, 3 22 , 3 2 3, 3 2 6, 3 2 7, 33 2 , 33 8 , 339, 
343- -345, 347, 34 8 . 35 2 , 354. 
uzdeczki (1678) 251. 


velum ob. welum. 


warownie, kościoły i cmentarze 481 o. o. - Por. baszty, 
fortyfikacye, mury. 
welum CCLXXXV, CCLXXXVll. 
wiata v. hala 363 lig. S, 3 6 7 lig. 13, 3 6 8, 377-379. 
więźba cegieł (XV w.) 502. 
wieże cerkiewnc wogóle 497; kościelne 483, 4 8 5- 
487, 489. - W Kleczkowie 481 fig. 2, 507-509, 5 11 
fig. 15-19' CCCXClX fig. 75 i 76, CDI lig. 77 i 78. - \V Kra- 
k o w i e u ś. Andrzeja 7, 12 fig. 4- S, 10, 16 - 18, 23, 30, 
38,486; przy katcdrze Zygmuntowska 513,555, CCLXXVIl, 
wieta srebrnych dzwonów CCLXXVlI; l\Iaryacka 513. 
witraźe (XVI w.) CCLXXVI. - W Krakowie w Gab. archeol. 
CCLXXVI nota 5. - W Norymberdze w kośc. ś. Wa- 
wrzyńca 199. 
włóczkowie na Zwierzyńcu CCXXXVll. 
włosi w Polsce 14 1 , 14 2 , 5 88 , 593, 595. 
włoskie wpływy (XV w.) 4 0 8, 410, 411. 
wódka (1557) 345. 
wodociągi w Bieczu (14 6 4) 30-1-, (153 1 ) 335. 
wojna pruska (1468) 305. - Z Mołdawią (15 0 9) 3 16 . - 
Z Maciejem Korwincm (1474) 3 08 . 
wół w sztuce (XII w.) 43, 4 6 fig. 3. 
woskowe wyroby, jasełka (XVlll w.) CCCLXI; portret (X\'l w.) 
CCXVllI; wota (XVI w.) CCLXXXIV, CCLXXXIX, CCXC- 
CCXClI. 
wspornik (1318) 25 fig. 16; 366 fig. 9, 37 ' fig. 17, 37 8 , 379. 


Z ą bkowanie romańskic w bud. 535 fi 6 549 550 
g., , . 
zagrodowa chata CCCXL.
		

/Czasopisma_105_10_48_0001.djvu

			91 


INDEKS RZECZOWY 


92 


zakonu niemieckiego komturat CLXXX. 
zakrystya got. u ś. Andrzeja w Krakowie 4. 5 Ii
. 2, 33-3 6 . 
załóżka (I 511) CCCL VI. 
zamki wogólc 487. - W Siecw (XV w.) 3 0 7-9. 
W Broku CV. - W Hrzeżanach LXVII, - W Chęci- 
nach 591. - W Jarosławiu 363,374,375, CCCLXXXVII, 
CCCLXXXIX, CCCXC-CCCXClI. - W Kurniku (14 26 ) 
CCLXXII. - W Laszkach murowanych (XVI i X VII w.) 
CCCLXXI. - W Lublinie CCLXVII, CCLXVIIl. - W Łań- 
cucie CCXXX/l. - W Mirze pod Nieświcżem (cc. 1490) 
CLXXXVIII-CXC lig 39. - W Niepołomicach (1523) 
143. - W Nicświc.lu CXCVIl, CXCVIII. CClV. - W Od- 
rzykoniu CCCXXIII. -- W Ogrodzińcu LXXI. - W Pod- 
horcach (XVII w.) CCClII. CCClV. - W Połonnem 
C('XXXlI. - W Świerzu CCCXLl fig. 54, CCCXLIV. - 
W Warszawic 590, 593. - W Wiśniczu (XVII w.) 
CCXXXII. - W Wołku CCXCVIII, CCXClX. - W Wy- 
socku 360. 
zamek ślusarski (1624) CCCLIV. 
zastrzał v. miecz CCCXLII. 
zbornik Światosława ( 10 73) 557. 
zbroje (XV w.) CCXClX; (XVI w.) 165 nola lig. 23 tab!. III.- 
W Ambras Radziwiłłowska CCXVIII. - W Nieświeżu 
CCVI, CCVll, CCVIII. - W wiedel1skiem Muzeum ces. 
Radziwiłłowskie CCXV. CCXVI, CCXVIII; Stefana Bato- 
rcgo 176, CCXV, CCXVlI, CCXIX. 
zbrojownia w Królcwcu CCVIII. 
zduni łowiccy (1599) 583. 
zegary a legiendy CCXXXIX. 
złocenie w snyccrstwie 146, 14 8 . 
złotarze 150, 153. 
złotnictwo, charakterystyka (XV i XVI w.) 171; ormiat1skie 
24 1 - 2 7 2 ; wpływ na rzeźbę liO-172. 
złotnicy (XV-XVI w.) 153, 154, - Andrzej (XVI w.) CCLXXX\"!, 
CCLXXX\.III. - Ariutowicz Łazarz (XVII w.) 25'). - Augustynowicz 
Piolr (X\"!I w.) 256, 363. - dUo Szymon 256. -- Bachczyński (XVII w.) 
208. - Balumowicz Stefan (XVII w.) 2Sb. - Bayr Melehior (151 8 ) 
108. - lledros 244 por. Zacharyaszowie. - lledrosowicz Jan (XVII w.J 
25 0 . - Bierak Krzysztof (1607) 264. - Bogdanowicz Grzegorz (XVII w.) 
25 6 . - Boim Jerzy (XVII w.) 254. - Brzemiński Walenty (XVII w.) 
253, 254. - Castillione Caopar (XVI w.) 108. - Challier Piotr (1773) 
002 nota - Chocinowicz Stan. (lb77) 217-249) - Czimmennanu!Ha- 


IIUS
 (:I. VI w) 139, 140, 325. - I>adurowicz Ariuton (XV II w.) 2Sb, 
26 4. 2b8, 3b9. - Dawid (1776) bO.1, 6u. -- Dębski Andr. (XVII w.) 
254. - Dernorseszowicz Krzysztof (XVII w.) 25u. - Uuchnicz Melchior 
( lu8 3) 251, 252, 271, 27 2 . - Diirer Andrzej (X\"! w.) CLXXXI. _ 
Feliński Fr. (1814) 270. - Halarowicz Jak. (XVII w.) 249. 251, 253, 
254. - Hertralr Michał (X\'II w.) 254. - Jakubowicz Hogd. Owanis 
(XVII w-) 256. - Kamieniecki Kirkor (XVII w.) 2SI!, 263. - Kasper 
ze Slradomia 108. - Kirkorowicz Kiry"o (XVII w.) 2Sb. - Kirkorowicz 
Krzysztof (XVII w.) 256. - Kowalski Jan (11188) 251. _ Krechmalo- 
wica (XVII w.) 253, 254. - Kudłowicz Kazimierz (lb88) 251. - Ku- 
rzejkowicz Jan (XVII w.) 254. - Latynowicz Jerzy (XVII w.) 249, 254. 
2Sb, 259, 2bO. 2b2, 266. - ł.ukasiewicz Józef (X\"III w.) 599. 60S, 
b06, 609 .-612. - Madaszowicz Jcizcf lXVII w.) 25(1. - Marcinek An- 
drzej (XVI W.I CCI.XXXVI nota 2. - Marderysowicz lledroB (XVII w.J 
2su,257. - Marslella Andrzej CCLXXXVl nota 2_ - Moyzesowicz Norses 
( 168 5) 254, 25 11 , 2114, 2u8, 209. - Muratowicz Filip lXVII w.) 25 6 . _ 
Musztafowicz Krzysztof (XVII w.) 250, 263. - NiedzielskI' Grzegorz 
(1119 1 ) 253. - Norsesowicz Norses (Xnl w.1 2511. Cl'LXIX. - l'ietro 
de l!enedeUi ,X\-I w.) CCCLXX oraz nola 3. - Przybyło Grzegorz 
(XVI w.) 138, 140. - Rotendorf Jan 246, 247. - Sahakowicz Andrzej 
(XVII w.) 256. - Schillin" Mikołaj (XVI w.) CLXXVII. - Seferowicz 
Melko (XVII w.) 256. - Seferowicz Teros (XVII w.) 256, 2S9.-Stwosz 

Iaciej 217, XXIII. - Suski Łukasz 108. - SZ2.rkowski Marcin ( 168 3) 
253. - Tokarski Jan (XVII w.i 253,254. - Witowicz Kazimierz (X\"I1 w.) 
254. - Woytek v. Wojtke. Wuttke (1474) 174. - Zacharyaszowic Be- 
dros (XVII w.) 244,256.258,268. - Zacharyaszowic Kasper (XVII w.) 2Sb. 
złotnicze ornamenty (XVII w.) C1V fil';. I. - Wyroby i z a- 
b y t k i 598, XCI. - Ob. ampulki, berło, blachmaI, brosza, cechy 
prob., czara, emalia, hermy, inkrustacya. jubilerstwo, kadzielnica, kała- 
kany. kałamarz, kamee, kameryzacya, kamienie droRie, kanaki, kaudela- 
bry, kielichy, insygnia koronne, kolia, korona, kosze, krucyfiks, lampa, 
lichtarze, ładownica, manele, miednica, monstrancye, nalewka, nautilus, 
niello, noszenie. ołtarz srebrny, ollarzyk, oprawa, pacyfikał, paternoster, 
perl}', pęllice, pierścień, POSI}Ri, puszka na komunikanty, relikwiarze, róla 
złota, statuy, lukienka srebrna, szpilki, tabernaculum. zapona. - Por. 
medalierstwo, plakiety. 
złotogłów 235. 
złoto kopalniane w Polsce 5
6. 
zwierzęta w ornamentycc i sztuce. -- Ob. ja
kołka, lwy, orły, 
papuga, pies, "ól. 


. 


żałoba alegorya (XVI w.) CLVI tiK. 28- 2 9. 
źebro gotyckie 25 fig. 14- 
żelazne wyroby ob. krata. 
żelazo polskie i węgierskie (XVIIl w.):604; szwedzkie (1768) 599. 
żydzi w Bieczu (1569) 352.
		

/Czasopisma_105_10_49_0001.djvu

			DODA TKI. 

 -- 


, 
CHRONOLOGICZNY SPIS DOKUMENTOW 


tudzież wypisów archiwalnych 


l. 


ogłoszonych w VII tomie Sprawozdań komisyi do badania historyi sztuki w Polsce. 


-
- 


Wiek XI: Legenda o życiu ś. Gordyana, szp. 52. 
Rok 1112: Zapiska o soborze latcranel1skim, szp. 62. 
Rok 1390: Królowa pol. Jadwiga potwicrdza Bieczanom 
przywilej tyczący się drogi z Bardyowa, szp. 296. 
Rok 1397: Inwentarz skarbca kościoła N. Panny Maryi 
w Krakowie, szp. CXXIll-CXXIV. 
Rok 1409: O zniesieniu podwód z Biecza (z 18 sicrpnia) 
szp. 299. 
Rok 1414 do 1445: Wypisy z rachunków za obrazy dla 
kollegiaty łęczyckiej, szp. CXC-CXCI. 
Rok 1477: Zamiana probostwa w Zagości na książnickie 
przez Jakóba z Szadka z Janem z Wójczy (z 10 maja), 
szp. 179 nola. 
Rok 1492: Wit Stwosz ustanawia pełnomocnikiem Jana Ja- 
kubowskiego (z 30 października), szp. 91 nota. 
Rok 1494: Wyrok \V sprawie umowy Jakóba Wallendorfa 
z Witem Stwoszcm o nieznany tryptyk dla kościoła Ma- 
ryackiego w Krakowie (z 2
 czerwca), szp. 87 nota. 
Rok 1494: Odwołanie się Wallcndorfa od wyroku do Gnie- 
zna (z 28 czerwca), szp. 221 nota l. 
Rok 1501: List cicśli Tomasza z Nowcgo Sącza do Rady 
miejskiej w Bardyowie (feria quinta post Dominicam Re- 
surrexi), szp. 214 nota 9. 
Rok 1501 do 1524: Szczegóły archiwalnc do dziejów kultu- 
ralnych Krakowa, szp. CCCL VI. 
Rok 1504: Przywilej bisk. krak. Jana Konarskicgo odnoszący 
się do tryptyku ś. Jana Jałmużnika w kościele klasztor- 
nym ś. Katarzyny w Krakowie (fel'. 4 a. fcstum Omnium 
Sanctorum), szp. XXXV. 
Rok około 1505: Przedmowa w fonnie panegiryku na cześć 
króla Jana Olhrachta w kodeksie Halczera Behema, szp. 
223, 224. 
Rok 1508: Statuta i inwentarz mansionaryi książnickiej, szp. 
227- 2 4 0 . 
Rok 1512: List Krzysztofa Szyrlłowieckiego do biskupa war- 


mińskicgo Fabiana w sprawie nabycia obrazu flandryj- 
skiego (z J 7 maja), szp. CCXXVIll. 
Rok 1512: List króla Zygmunta I do Stanisława Szafrat1ca 
w sprawie chęcińskicgo lazuru (z 20 lub 2 J lipca), szp. 
CCXIX. 
Rok 1515: List rady m. Landau do Jana Bonera, szp. 
CLXXXIV, CLXXXV. 
Rok 1523: Zygmunt l uwalnia rzemieślników bieckich od 
pozywania poza m. Biecz i od zwierzchnictwa tudzież są- 
downictwa cechów krakowskich, szp. 326. 
Rok 1525: Zygmunt l wydaje dckret normujący opłaty celne 
od sukna i płótna wyrabianego w Bicczu (z 16 sicrpnia), 
szp. 327. 
Rok 1529: Szacunek majątku duchownego kościołów hiec- 
kich, szp. 331, 332. 
Rok 1531: Wyrok sądu polubownego w sporze między wła- 
ścicielką wójtowstwa w Bieczu a radą m. Biecza (z 1 pa- 
ździernika), szp. 332. 
Rok 1534: Napis na grobowcu ks. Konstantego Ostrogskiego 
w Kijowie, szp. CVl. 
Rok 1553: Ordynacya szkoły parafialnej w Bicczu (z 5 maja), 
szp. 340. 
Rok 1558: Zygmunt August kro pol. wydajc dekret w spra- 
wie między pospólstwem a rajcami bieckimi (z 13 paź- 
dziernika), szp. 345. 
Rok 1563 do 1570: Wyjątki z inwentarza skarhca katcdry 
krakowskiej, szp. LXXX, LXXXI. 
Rok 1568: Akt komisarski z rozkazania królewskiego za 
uchwałami sejmowcmi oko
o słuchania liczhy i poprawy 
miast (z 21 czerwca), szp. 348. 
Rok 1569: Fundacya stypcndyjna Marcina Kroll1era dla 
dwóch uczniów uniwcrsytctu krak.. pochodzących z Bie- 
cza (z 17 maja), szp. 352. 
Rok 1587: List architckty Santi Lazara do Jacka Młodzie- 
jowskicgo (z 1 marca), szp. CLXXX\'I, CLXXX\'II.
		

/Czasopisma_105_10_50_0001.djvu

			9 6 


95 


CHRONOLOGICZNY SPIS DOKUMENTÓW 


Rok 1594 i 1595: Kwity Santi Lazara architekty za robotę 
około grobowca króla Stefana Batorego (die 5 Tomas 
1594 i 15 marca 1595), szp. CLXXXVll. 
Rok 1599: Kwit malarki nadw. Doroty Kl;bcrowej (z 31 lipca), 
szp. CCXXXIII. 
Rok 1605: Napis na obrazie przedstawiającym koronacyę 
Maryny Mniszchówny, szp. CXIX. 
Przed r. 1625: Pismo usiłujące nawrócić Annę królewnę 
szwedzką na katolicyzm. szp. CXXXV -CXXXIX. 
Rok 1677: Wyimek z testamentu złotnika lwow. Stanisława 
Chocinowicza, szp. 24 8 . 
Rok 1678: Zaprowadzenie cech złotniczych we Lwowie 
przez urząd radziecki, szp. 249. 
Rok 1683: Spór między Jerzym Bogusławem Fredrą a jubi- 
lerem lwowskim Muchackim, szp. 252. 
Rok 1685: Król Jan III wydaje przywilej równouprawnipnia 
dla złotników ormiańskich (z 6 czerwca), szp. 255. 
Rok 1685: Napis oraz wydatki na tablicę pamiątkową na 
cześć zwycięstwa pod Wiedniem (od I paidziernika 1 68 5- 
30 wrz
śnia 1686), szp. CCCLVII. 
Rok 1692: Zapiska haftarza poznańskiego Franciszka Anto- 
niego Woycicchowskiego (z 26 sierpnia), szp. CCXLlX. 


Rok 1695: Wiadomość o malarzu Janie Roli (z 16 sierpnia), 
szp. CCXXXIV. 
Wiek XVII: Inwentarz srpber kościoła parafialnego w Bie- 
czu, szp. XXXIX. 
Rok 1739: Pismo Augusta Czartoryskiego i Pawła Sangu- 
szki w sprawie zubożcnia Jarosławia do biskupa przcmy- 
skiego (z 4 listopada), szp. CCCXCII. 
Rok 1782: lnwcntarz rzeczy i srcbcr kościoła parafialnego 
w Bieczu (z I października), szp. XL-XLIX. 
Rok 1785-1791: Listy króla Stanisława Augusta do Ma- 
teusza Kucharskicgo (z 4. VI. 1785, z 31. I. 1787 oraz 
27. VI. i 6. VII. 1791), szp. CCLXVI. 
Rok 1790: Notatka Naruszcwicza z przypiskipm króla Sta- 
nisława Augusta O obrazach do kościoła katcdralnego 
łuckiego (z 6 listopada), szp. CCLXVI. 
Rok 1795: Nominacya Mateusza Tokarskiego na inspektora 
Łazienek (z I stycznia), szp. CCLXVII. 
Rok 1799: Odpowiedź Fryderyka Wilhelma 1lI króla prus., 
odmawiająca pomocy malarzowi M. Tokarskiemu (z 22 
sierpnia), szp. CCLXVll. 


SPIS RYCIN 


str. fig. 


j 


zamieszczonych w VII tomie Sprawozdań komisyi do badania historyi sztuki w Polsce. 


-

- 


, 


str. fig. 


I. Widok kośc. św. Andrzeja w Krakowie z półn, 
strony w dzisiejszym stanie 
2. Rzut poziomy kościoła z przybudowami 5 2 
3. Układ wątku w ścianach i lizenach 9 3 
4. Widok kościoła od wschodu. II 4 
5. frontowy kościoła od zachodu 13 5 
6. - kościoła od północy z uwzględnieniem stanu 
pierwotnego I 5 6 
7. Przekrój poprzecz. po linii A-B poziom. rzutu kośc. 17 7 
8. Przekrój poprzeczny po linii C-D rzutu pozio- 
mego kościoła 19 8 
9. Rzut poz. daw. empory na pit:trze, dziś orator. 21 9 
10. Przekrój klatki schod. po linii A-B rzutu pozio- 
mego fig. 9 21 10 
II. Rzut poz. wież na wysoko izdebki międzywież. 23 II 
12. Przekrój poprzecz. wież na wysokości izdebki 
międzywieżowej 24 12 
13. Widok fryzu zewnętrznego kościoła 25 13 
14. Profil żebra sklepieniowego 25 14 
15. - kapnika zakrystyi . 26 15 
16. Wspornik w zakrystyi 26 16 
17. Topografia okolicy św. Andrzeja 29 17 
18. Z Ewangieliarza ks. Anastazyi w Bibliotece 
pub\. w Petersburgu 39 
'9. Przednia okładka oprawy Ewangieliarza w Biblio- 
tece publ. w Petersburgu, przedstaw. Ukrzyżow. 
z pochyloną u stóp krzyża Anastazyą 41 2 


20. Tylna okładka- oprawy Ewang. ks. AnastazYł 
przedstawiająca Chrystusa na tronie zewang. 
i symbole Ewang. 45 3 
21. Brzegi okładek Ewang. ks. Anast. w B. p. w Ptb. 47 4 
22. Miniatura z księgi Ośmiu Proroków 49 
23. Ornament piórkiem S' 2 
24. Inicyał z księgi Ośmiu Proroków 5 I 3 
25. - E z księgi Ośmiu Proroków 53 4 
26. Miniatura przedstawiająca Daniela w lwiej 
jamie z księgi Ośmiu Proroków. 55 5 
27. Inicyał T z księgi Ośmiu Proroków 57 6 
28. - S "" "" 57 7 
29. - U .... ".. 59 8 
30. Z pericopae ewangelicae 59 9 
31. Z kodeksu: Dialogi Gregorii papae 61 10 
32. Inicyał l trzymany przez ś. Juliannę. Z "Perico- 
pae ewang.« poch. z klaszt. lubińskiego 61 II 
33. Inicyał H z księgi Ośmiu Proroków 62 12 
34. Ś. Emeran. Z "Pt'ricopae ewang.« poch. z klaszt. 
lubińskiego 62 13 
35. Inicyał A ze ś. Witem, któremu pisarz dedykuje 
księgi z .. Per. ewang.«, pochodzące z klasztoru 
lubińskiego 63 14 
36. Inicyał S z ewangeliarza na różne święta 63 15 
37. E z księgi Rodzaju 65 16 
38. L Z" .. 69 17 
39. D z Psałterza Załuskich 71 18 


.. 


---
		

/Czasopisma_105_10_51_0001.djvu

			i 


1)7 


40. Inicyał O z Psałterza Załuskich. 
41. Miniatura z Ewangieliarza na różne święta 
4 2 . Wit Stwosz, Tryptyk, własn. Akad. Um., w. X\T. 
43. Miedzioryt ś. Rodzinyw Egipcie, w. XV. 
4ł. Cud Teofila z trypt. Akad. Um., w. X\T. 
45. Grupaś. Anny Samotrzeciej w kościele 
Bernardynów w Krakowie 
46. Figura Ś. Hieronima w Kat. krak. 
47. Mensa kamienna ołtarza Ś. Stanisława w kośc. 
P. Maryi w Krakowie, w. XIV. 
4 8 . Stanisław Stwosz, Kupno wsi z trypt. Ś. Sta- 
nisława w kościele P. Maryi w Krako- 
kowie w. XVI. 
4-C). - \Vskrzeszenie Piotrowina z trypt. Ś. 
Stanisława w kośc. P. Maryi w Kra- 
kowie, w, XVI. 
50. - Piotrowin z hisk. przed królem, z trypt. 
ś. Stanisława w kośc. P. Maryi w Kra- 
kowie, w. X\T 
5 I. Zwłoki z orłami na tle Skałki z tryp- 
tyku ś. Stanisława w Krakowie, w. XYI. 
52. Złożenie świętego do grobu z tryptyku 
Ś. Stanisława w Krakowie, w. XVI. 
53. - Zahójstwo świętego z tryptyku Ś. Sta- 
nisława w kośc. P. Maryi w Krako- 
wie, w. XVI. 
54. Żywot ś. Stanisława, tryptyk w Wie- 
niawie, w. X\'I. 
55. Tdmann Riemcnschneider (?), rzeźby w drze- 
wie z kOl1ca XV w. wStawiszynie 
56. Wieczerza pańska, rzeźba X\T -X"I w., własn. 
p. Strzałeckiego w Warszawie 
57. Grupa apostołów z Wieczerzy Pańskiej p. Strza- 
łeckiego w Warszawic . 
58. Środek tryptyku ś. Trójcy w kaplicy jagielloń. 
skiej na Wawelu. 
59. Ś. Anna Samotrzecia, rzeźba w Szvdłowcu 
60. Ś. Barbara, rzeźha w Szydłnwcu .- 
61. Madonna z dzieckiem, rzeźha w Szydłowcu . 
62. Kr. Elżbieta, portret ze zhior. ces. w Wiedniu 
63. Jan Olbracht, głowa z tryptyku Czartoryskich 
w kat. kr
k. Odlew gips., własność Gabinetu 
hist. sztuki Uniw. Jag. 
64. Antependium haft. z Rudawy, własność Muzeum 
XX. Czartoryskich 
G5. Tryptyk z kaplicy Czartoryskich w kat. krak. 
66. Głowa Ś. Stanisława, z tryp. Czart. w katedrze 
krak. Udlcw gips., wł. Gab. hist. sztuki Uniw. jag. 
67. Grupa l\laryi i Jana z tryptyku Czartoryskich 
w katedrze krak. 
68. Krucyfiks z tryptyku Czartoryskich w kat. krak. 
69. Chrystus w Ogrojcu z tryptyku Czarturyskich 
w katcdrze krak. . 
70. Wit Stwosz, Chrystus w Ogrojcu, rzeźba w Kra- 
kowie na placu Ś. Barbary 
7 1 . Zmartwychwstanie z tryptyku Czartoryskich 
w katedrze krak. . 
72. Opłakiwanie ciała Chryst., z tryptyku Czarto- 
ryskich w katedrze krak. 
73. Wit Stwosz, micdzioryt, Opłak. ciała Chryst. 


.. 


SPIS RYCIN 


str. fil!:. 


7 1 
75 
83 
85 
89 


19 
20 


9 1 
93 


93 


97 


9 8 


99 


100 


101 


10 3 


IO
 


113 


12 5 


12 7 


133 
139 
14 1 
ql 
157 


15 8 


16. 
16 3 


16 5 


16 7 
16 9 


17 1 


173 


175 


179 
181 


2 


74. Dźwiganie krzyża, z tryptyku Czartoryskich 
w katedrze krak. 
75. Stanisław Stwosz, figura Ś. Ambroiego w ka- 
tedrze krak. 
76, Środek tryptyku w Książnicach Wielkich 
77. Grupa apostołów z tryptyku w Ksiątnicach 
Wielkich . 
78. Uśpienie N. Panny, rzeźba z tryp. w Żywcu 
79. Tryptyk w Zasso\\'ie 
80. Rzeźby z kościoła w Cegłowie 
8 I. Ś. Krzysztof. Figura z trypt. w kośc. Ś. Mar- 
cina w Warszawie 
82. Ś. Gaudenty. Figura z tryptyku w kościele 
Ś. 
Iarcina w Warszawie. 
83. Ś. Erazm. Figura z trypt. w kośc. Ś. Marcina 
w Warszawie. 
84-- 5. Kałkany z Muz. XX. Czartor. w Krakowie 
86. Sajdak ze zbiorów XX. Czartoryskich 
87. " .. .. " " 
88. Sajdaki " " .. .. 
89. Obrazek alegoryczny z r. 1578, przedstaw. 
Rzeczp. Polską. (Podobiznę wykonał Henryk 
jaworski) 
90. Karta tytuł. wydania pol. ..Snu na jawie« 
z r. 1767 
91. Herb Radwan z Dymitra Solikowskiego Ha- 
maxa 1564. Exemp. Muz, XX. Czartoryskich 
9 2 . Herb Dąbrowa z Dym. Solikowskiego Hamaxa 
15 6 4-. Egzemplarz 
Juz. XX. Czartoryskich 
93. Tablica z wyd. "Facies pcrturbatae Reipubli- 
cae« 16.!6 r. l'odob. wykonał l )r. Fr. Krćek 
94. Naczynie z napisami, odmalowane z odwrot. 
str, karty pergam. Podoh. wyk. I I. Jaworski 
95. Biecz, widok od zachodu 
96, miaslo według ryciny Brauna 
97. miasto od strony południowej 
98. wnętrze kościoła 
99. odrzwia kościclnc od strony południowej 
100. brama ogrodzenia kośc. od strony miasta 
101. brama wjazdowa do miasta 
102. wieża z ratuszem 
103. Dom Kwmera 
Wł. Odrzwia w domu Kromera 
10 5. Biecz. Uprawy okien w domu Kromera 
106. Tarcza z orłcm na ścianie szpitala z r. 1487 
107. - Kapliczka przydrożna 
108. - Stalle w presbiteryul11 w XVIJ w. Klisza 
Teki Konserwatorów Galicyi zachodniej 
109. M. Jarosław podług ohrazu XVII W., drzewor. 
z "Przyjacicla ludu 1846« . 
110. - - kościół N. P. Maryi 
I II. Plan sytuacyjny Jarosławia z r. 180 7 
112. - jarosławia wedle stanu dzisiejszego 
113. Jarosław, Rynek, plan domu L. sp. 195, 19 6 
114. - plan l piętra domu L. sp. 19 6 
115. przekrój domu L. sp. 196 p. sień i wiatę 
116. Rynek: dom L. sp. 196. Drzwi dzielące 
ganek w podwórzu 
117. Wspornik pod gankiem L. 19 6 
II
. - pod gankiem L. 195 


3 


4 
5 


6 


7 


8 


9 


10 


II 


12 


13 


14 


15 


16 


17 
18 
19 
20 
21 


22 


23 
24 


25 


26 
27 


28 


29 


3° 


3 1 
3 2 


9 8 


Itr. filt. 


18 3 33 


18 5 34 
18 7 35 


189 3 6 
193 37 
199 3 8 
203 39 


205 40 


207 4 1 


209 4 2 
241 1-2 
257 3 
261 .... 
27 1 5 


273 


277 2 


279 3 


281 4 


283 5 


285 6 
29 1 I 
295 2 
297 3 
301 4 
305 5 
309 6 
3 1 3 7 
317 8 
3 21 9 
329 10 
333 II 
341 12 
349 13 


355 14 


357 
357 2 
359 3 
3 61 4 
3 6 3 5 
364 6 
3 6 5 7 


365 8 
3 66 9 
366 10 
7
		

/Czasopisma_105_10_52_0001.djvu

			99 


119. Jarosław, Strop domu L. sp. 194 
120. - Rynek, strop L. sp. 16o (Grabowskiego) . 
121. plan szkicowy domu L. sp. 194 
122. Szczegół ze stropu L. sp. 194 (za wiatą) 
przekrój poprzeczny 
- ze stropu domu L. sp. 194 (za wiatą) 
przekrój podłużny 
- ze stropu domu L. sp. 194 (za wiatą) 
Wspornik pod daszkiem nad sienią 
L. sp. 194 
Poręcz domu w Rynku L. 194 
- domu L. 74 przy ul. Grodzkiej. 
Rynek, Alkowa domu L. sp. 16o (Gra- 
bowskiego) 
129. Rynek, poręcz z alkowy sali domu L. sp. 160 
130. - plan kamienicy L. sp. 53 
13 f. Szczegół z kamienicy L. sp. 53 
13 2 . Drzwi domu ul. Grodzka L. 74 . 
133. Węgar z drzwi domu ul. Grodzka L. 74 
134. Rynek, t. zw. "Zamek Ostrogskich« 
135. Attyka z t. zw. "Zamku Ostrogskich« 
136. Jarosław, Szkic rzutu pozIOm. t. zw. "Zamku 
Ostrogskich « 
137. plan kośc. pojezuic. ś. Jana, dziś Fara 
138. Dom przy ul. Sobieskiego 
139. Fara 
140. - Widok absydy 
141. Szczegół z Fary 
142. Fara, Głowica 
143. Kościół N. P. Maryi 
144. Widok i obwarowanie kościoła ś. Anny 
145. Kościół ś. Anny 
146. portal kościoła ś. Anny 
147. Pawłosioło, Dwór pojezuicki 
148. Jarosław, Cerkiew 
149. Monstrancya z Fary 
150. Miecz katowski (starszy) 
15 l. Fara, kłódka od drzwi głównych 
152. Miecz katowski (nowszy) 
153. - Fara, kłódka od drzwi głównych 
154. Inicyał P. z Graduału Łęczyckiego . 
155. Ukrzyźowanie, rys. z Ewang. katedry krak. 
ze zbiorów T. Przyj. Nauk w Warszawie 
156. - zEwang. krakow. ze zbiorów T. P. Nauk 
w Warszawie. 
157. Część karty z inic. D z kodeksu »Isidorus 
Hispalensis Origines rerum« pochodzenia 
pol. ze zbior. Tow. Przyj. Nauk w Warszawie 
158. - karty z inic. N z kodeksu "lsidorus Hispa- 
lensis Orig. rer.« poch. pol. ze zbior. Tow. 
Przyj. Nauk w Warszawie 
159. Karta 282 ze »Speculum iurisc Wilhelma Du- 
ranta, pisanego przez Andrzeja z Żarnowca 
( 1430) 
160. Inicyał l z Biblii Grzegorza, kanonika sandom. 
161. E i margines z Biblii Grzegorza, kan. sand. 
162. - G z Mszału pochodzenia pols. prawdopo- 
dobnie krak. 
163. Ozdoba marginesu w Mszale pols. pochodze- 
nia prawdopodobnie krakowskiego 


12 3. 


12 4. 
12 5. 


126. 
12 7. 
128. 


str. fil(". 


3 6 7 
3 68 
3 6 7 


3 6 9 


37° 
3 6 9 


37 1 
37 2 
37 2 


373 
374 
375 
37 6 
377 
37 8 
379 
3 81 


3 8 3 
3 8 3 
3 8 4 
3 8 5 
3 8 5 
3 8 7 
3 88 
3 88 
3 8 9 
3 8 9 
39° 
39 1 
39 1 
39 2 
393 
393 
394 
395 
397 


399 


401 


4°3 


4°5 


4°9 
4 1 3 
4 1 5 


4 1 9 


4 1 9 


SPIS RYCIN 


11 
12 
13 


164. Z mszału klasztoru Łysogórskiego 
165. Inicyał V z Gruduału łęczyckiego T. l. 
166. - - - - łęczyckiego T. m. 
167. Karta z Graduału łęczyckiego T. I. 
168. Inicyał z Graduału łęczyckiego T. II. 
169. - A z Graduału łęczyckiego T. 11. 
'70. Karta z Graduału łęczyckiego T. IV. 
17 I. Inicyał p z Graduału łęczyckiego T. IV. 
17 2 . Część karty z inic. B z Gradualu łęczyckiego 
T. IV. 
173. Karta z kodeksu "Divi Gregorii oratio in Jo- 
bum« poch. pols. ze zbior. Tow. Przyj. Nauk 
w Warszawie . 
174. Inicyał C z Mszału miechowskiego 
175, - B z Mszału miechowskiego Franciszka Sar- 
toris 
17 6 . Karta z Ewangeliarza flandryj. z kośc. w Drze- 
wicy 
177. Pierwsi rodzice w raju«. zabójstwo Abla i Arka 
Noego, drzeworyt ludowy z Płazowa 
178. "Spasytel święty« drzeworyt lud. z Płazowa 
179. Wieczerza Pańska, drzeworyt lud. z Płazowa 
I 80, Chrystus na krzyżu, drzeworyt lud. z Płazowa 
181. Ukrzyżowanie z Maryą i Janem, drzeworyt 
ludowy z Płazowa 
182. Pieta, drzeworyt ludowy z Płazowa 
183. Chusta z cudem krwi pańskiej, drzeworyt lu- 
dowy z Płazowa 
184. Królowa niebios z dzieciątkiem, drzeworyt lu- 
dowy z Płazowa 
185. Ś. Antoni, drzeworyt ludowy z Płazowa. 
186. - -- drzeworyt ludowy z Płazowa 
187. Ś. Jerzy, drzeworyt ludowy z Płazowa 
188. Zwiastowanie, drzew. XV w. z kro zbioru ry- 
cin w Monachium. Wym. 38 cm. wys., 24'5 szer. 
189. Ś. Ś. Katarzyna i Barbara, drzeworyt ludowy 
z Płazowa 
190. Ś. Kazimierz, drzeworyt lud. z Płazowa 
19I. Ś. Mikołaj, drzeworyt lud. z Płazowa 
192. - - drzeworyt lud. z Płazowa . 
193. - - drzeworyt lud. z Płazowa. 
t94. Wazon z krzakiem róż, drzew. lud. z Płazowa 
195. Ś. Dorota, drzew. XV w. z król. zbioru rycin 
w Monachium. Wym. 38 cm. wys., 2 I cm. szer. 
196. Koronacya N. P. M. Drzew. ludowy z Bobrka. 
egzemp. Muzeum XX. Czartoryskich, Wym. 
195 mm. wys., 125 mm. szer. . 
197. Obicie papierowe XVI w. Wyrób kołtryniarzy 
krakowskich, własność Gab. archeol. Uniwer. 
Jagiell. 
198. Rzeźby z Kleczkowa w Gab. arch. Uniw. Jag. 
'99. Wikaryatka w Kleczkowie 
200. Kościół w Kleczkowie 
201. Plan kościoła w Kleczkowie 
202. Fasada kościoła w Kleczkowie 
203. Kościół w Kleczkowie od północy 
204. Przecięcie kościoła w Kleczkowie 
205. Sklepienie naw bocznych, prezhiteryum \\" ko- 
ściele w Kleczkowic 
206. - zakrystyi w kościele w Kleczkowie 


14 


15 
16 


17 
18 
19 


20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 


28 
29 
3° 
3 1 
3 2 
33 
34 
35 
3 6 
37 
3 8 
39 
4° 
4 1 
4 2 
43 
44 
45 


2 


3 


4 


5 


6 
7 
8 


9 


10 


100 


str. fig. 


42 l I I 
425 I 2 
4 2 6 13 
4 2 7 14 
4 2 9 15 
43 I 16 
43 1 17 
433 18 


434 19 


437 20 
439 21 


441 22 


445 23 


455 
458 2 
459 3 
460 4 


4 61 5 
462 6 


4 6 3 7 


466 8 
4 6 7 9 
467 10 
469 II  
t 


469 12 


47 1 13 
473 14 
473 15 
474 16 
474 17 
475 18 


475 19 


477 20 


479 21 
4 81 
481 2 
49 8 3 
499 4 
501 5 
501 6 
503 7 


5 0 3 8,9 
503 10 


....I.
		

/Czasopisma_105_10_53_0001.djvu

			101 


207. Sklepienie nawy środkowej \V kościŁ'le w Klecz- 
kowie 
208. - prezbiteryum w kościele w Kleczkowie 
209. Drzwi do kościoła w Kleczkowie 
210. Stalle w kościele w Kleczkowie . 
2 I I. Plan cmentarza w Kleczkowie 
212. - muru cmentarnego w Kleczkowie 
21 3. Widok Wikaryatki od cmentarza w KlecI'- 
kowie 
214. Wikaryatka z boku od cmentarza w Kleczkowie 
215. - od ogrodu w Kleczkowie 
216. Mur obronny cmentarza zewnątrz w Kleczkowie 
217. - obronny cmentarza w przecięciu w Klecz- 
kowie 
218. Szczyt fasady kościelnej w Bóbrce 
2 I <). Rzut poziomy kościoła w Bóbrce 
220. Przekrój poprzeczny kościoła w Bóhrce 
22 I. - podłużny kościoła w Bóbrce 
222. Słup pod chórem w kościele w Bóbrce 
223. Obramienie drzwi zakrystyi z przodu i z boku 
w kościele w Bóbrce 
224. Okrój gzymsu cokołowego w kośc. w Bóbrce 
225. Sygnaturka na kościele w Bóbrce 
226. Dzisiejsza cerkiew w ł_awrowie 
227. Plan sytuacyjny cerkwi w Ławrowie 
228. - cerkwi w Ławrowie 
229. Przekrój poprzeczny dzisiejszej i pierwotnej 
cerkwi w Ła wrowie 
230. - podłużny cerkwi w ł.awrowie 
231. Ząbkowanie i łuk arkadowy w cerkwi w Ła- 
wrowle 
232. Układ wątku muru w cerkwi w Ławrowie 
233. Pierwotny widok cerkwi w Ławrowie 
234. Plan starej cerkicwki w Putnie 
235. - cerkwi w Sucza wic 
236. - cerkwi w Rawanicy 
237. Typ cerkwi klasztornych w Athos 
238. Oprawa kodeksu "Glossa in Decretale Gre- 
gorii IX,« z herbem Erazma Ciołka w Peters- 
burgu 
23Y. Miniatura z powyższego kodeksu T. I, karta I 
240. - Z powyższego kodeksu T. 11, karta I . 
24- 1 . Mszału Erazma Ciołka w Petersb., karta I 
242. z peterburskiego Mszału Erazma Ciołka, 
karta 5 I v. 
243. z petersburskiego Mszału Erazma Ciołka, 
karta 72 
244-. z petersburskiego Mszału Erazma Ciołka, 
karta 83 
245. z petersburskiego Mszału Erazma Ciołka, 
karta 102 V. . 
246. z petersburskiego Mszału Erazma Ciołka, 
karta 135 . 
24-7. z petersburskiego Mszału Erazma Ciołka, 
karta 129 v. . 
248. z petersburskiego Mszału Erazma Ciołka, 
karta 2 10 . 
24Y. z petersburskiego Graduału kośc. Ś. Kata- 
rzyny w Krakowie, r. 1528. lIluminator 
A. V.. karta 20 V. . 


sIr. li 11; 


5°4 
5°4 
5°5 
5°5 
5°7 
5°7 


5°9 
5°9 
511 
5 I I 


5 1 3 
5 1 3 
5 1 5 
5 1 5 
5 1 7 
5 1 7 


5 1 8 
5 1 9 
5 20 
5 2 9 
53 1 
53 1 


533 
533 


535 
53 6 
535 
539 
54 1 
543 
54-5 


55<) 
5 6 3 
5 6 5 
5 6 7 


5 6 7 


5 6 9 


5 6 9 


571 


57 1 


573 


573 


575 


SPIS RYCIN 


I I 
12 
13 
14 
15 
16 


250. Miniatura z petersb. Graduału kościoła 
ś. Katarzyny w Krakowie r. 1528. 
IlIuminator A. P. karta 7 v. 
25 I. z petersburskiego Gradu ału kościoła 
ś. Katarzyny w Krakowie r. 1528 
252. Graduału kośc. Ś. Katarzyny w Krako- 
WIe, 1528, karta 31 v. w Petersburgu 
253. Graduału kośc. Ś. Katarzyny w Kra- 
kowie, r. 1528. karta 33 v. w Petersb. 
254. - petersburskiego Graduału kościoła 
Ś. Katarzyny w Krakowie, r. I 528 . 
255. - petersburskiego Graduału brata Ma- 
teusza Żnina, r. 1620 
256. - petersburskiego Graduału brata Ma- 
teusza Żnina, r. 1620 
2S7. Obraz Matk Boskiej na Piasku w Kra- 
kowie 
258. Dzwon Oswalda Baldtnera w Ołpinach 
359. Szczegół z ozwonu Oswalda Baldtnera 
w Ołpinach . 
260. Z dzwonu Oswalda Baldtnera w Oł- 
pinach 
261. z dzwonu Oswalda Baldtnera w Oł- 
pinach. Sąd Parysa. XVI w. 
262. Plakieta z Rijks Museum w Amster- 
damie 
263. Podstawa krucyfiksu z kapitularza, ozdo- 
biona emaliami w Włocławku . 
264. Szczegół z powyżej wymienionej pod- 
stawy krucyfiksu 
265. Chorągiew z monasteru Borysoglebskie- 
go koło Rostowa Wielkiego darowana 
przez Piotra Sapiehę 
266. Pieczęć arcybis. Jana Gruszczyńskiego 
z r. 1464 
267. Grobowiec królowej Bony w Bari 
268. Tryptyk w Pławnie przed ostatnią re- 
stauracyą 
269. Bożnica wŚniadowie 
270. - w Końskich 
271. Z oprawy XIV w. w bibliotece ces. 
w Petersburgu 
272. - XIV w. \V bibliotece ces. w Petersb. 
273. Pomnik Katarzyny [(amułtowej w Dro- 
hobyczu 
274. Korona królowej Jadwigi 
275. Plan kościoła parafialnego w Sierzchy 
276. Figura drewniana Matki B. z Grybowa 
w Muzeum Nar. w Krakowie. 
277. - drewniana Matki Boskiej w Krużlo- 
wej w Muz. Nar. w Krakowie 
278. Matka Boska Dzikowska 
279. Figura drewhiana Ś. Sebastyana w kla- 
sztorze Ś. Andrzeja w Krakowie . 
280. Kafla w ścianach kościoła w Gąbinie . 
281. w ścianach ko
cioła w Gąbinie 
282. w ścianach kościoła w Gąbinie 
283. w ścianach kościoła w Gąbinie 
284. w ścianach kvścioła w Gąbinie 
285. Chrzcielnica kamienna \V Bodzentynie 


17 
18 
19 
20 


21 
22 
23 
2-1- 
25 
26 


27 
28 
2<) 
l 
2 
3 


4 
5 


6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 


2 


3 
4- 


5 


6 


7 


8 


10 


9 


I l 


12 


XVI 


XVII 


XVIII 


XIX 


XXI 


XXI 
XXV 


XXIX 
XXX 1lI 
XXXIll 


XXXVlI 
XXXVII 


XLIX 
LIII 
L VlIl 


LX II 


LXV 
LXIX 


LXXlII 
LXXVII 
LXXVll 
LXXVIII 
LXXIX 
LXXIX 
LXXXI 


102 


str. 


fig. 


57 6 


13 


575 


14 


57 8 


15 


577 


16 


579 


17 


579 


18 


5 81 


19 


Xl 
XlIl 


2 


XV 


3 


4 


5 


6 


7 


XX 


8 


9 


10 
II 


12 
13 
14 


15 
16 


17 
18 
19 


20 


21 
22 


23 
24 
25 
26 
27 
28 
29
		

/Czasopisma_105_10_54_0001.djvu

			103 


286. Herby na chrzcielnicy w Bodzentynie 
287. Nagrobek Franciszka Krasiliskiego hisk. 
krak. w Bodzentynie 
288. Figura z powyższego nagrobka 
289. Obraz XVI w. w Bodzentynie 
290. Rzeźba w kamieniu Matki Boskiej ł.o- 
kietkowej w Wiślicy 
291. Pieczęć sześcioboczna Stanisława Dur- 
nika, iIIuminatora króla Kaz. Jagiell. 
292. - okrągła Stan. Durnika, illUlninatora 
króla Kazimierza Jagiell. 
293. - Henryka z Wierzbna biskupa wrocł. 
z r. 1318 
294. Herb Wierzb n o z Paprockicgo: Zrcadlo 
Markgrabstwij :\Iorawskeho 
295. Wierzbno z Piekosińskiego Franc.: 
.Heraldyka polska wieków śn'dnich« 
2g6. Bożnica w Śniado wie. Por. fig. 13, str. 
XXX 1lI - - XXXI V 
297. Jan Dill Polak. Ornament złotniczy, ryc. 
w !\luz. XX. Czartoryskich w Krakowie 
298. Nagrobek Konstantego X. Ostrogskiego 
w Ławrze Peczerskiej w Kijowie 
299. Figura z po wyż. wymienion. grobowca 
300. Medal Konst. X. Ostrogskicgo, ze zbio- 
rów Peczerskiej ł .awry \V Kijowie 
301. Odwrotna strona powyższego medalu, 
302. Dom :\Iaryny :\Iniszchówny w Kałudze 
303. Portret Maryny Mniszchówny . 
304. Zaślubiny Maryny Mniszchówny, obraz 
z \Viśniowca, dzisiaj w :\Ioskwie . 
305. Pochód koronacyjny i koronacya Ma- 
ryny l\Jniszchó",ny w :\Ioskwie, obraz 
z Wiśniowca, dzisiaj w :\Ioskwie . 
306. Koronacya :\Iaryny Mniszchówny, podług 
Gwagnina, obraz w Wiśniowcu, dzisiaj 
w Moskwie 
307. Płyta nagrobkowa Franciszka kustosza 
kościoła Ś. :\lichała na Wawelu z połowy 
XIV w. . 
308. Portret Stefana llatorego \\' 	
			

/Czasopisma_105_10_55_0001.djvu

			105 


SPIS Jl YCIN 


106 


str. 


fig. 


str. 


fig. 


354. Mikołaj Krzysztof Sierotka Radziwiłł 
podług dzieła Schrenka. .... 
355. Figura drewr;iana :\latki Boskiej w :\Iu- 
Zl'um dyecez. w Poznaniu . . . 
356. Płaskorzeźba, Wskrzeszenie Piotrowina 
w kościele Panny Maryi in Summo 
w Poznaniu . . . . . 
357. srebrna, pocz. XVll w. w katedrze 
w Płocku. . 
358. Lawaterz srehrny, w. XVI. \\' kościele 
w Nieszawie . 
359. Dzbanek srebrny z lawaterza w. XVI. 
w Nieszawie . . . . . . 
3ÓO. Misa srcbrna z lawaterza w. XVI w Nie- 
szawie 


CCXXV 58 
CCXXIX 59 
CCXXXIIl 60 
CCLVII 
CCLlX 2 
CCLlX 3 


CCLAI 
CCLXIX 


361. Kielich z w. XVII w Żółkwi 
362. Rycina z rysunku Michała Anioła, de- 
dykowana kro Stanisławowi Augustowi 
przcz Alhergatiego 
363. Nagrobek Tomickiego dłuta Padovana 
w katedrze w Krakowie. 
364. Obraz XVI W. w kościele Kamedułów 
na Bielanach pod Krakowem . CCACIII 8 
365. Kafle średniowieczne z Oświęcimia. CCXCV 9 a. b. c. 
366. Kafel z wyobrażeniem ś. Olafa lub Wła- 
dysława z Oświęcimia CCXCV I I 
367. Kafle średniowieczne z Oświęcimia CCXCVIl 10 a. b. c. 
3 68 . Kafel z herbem Pelikan z Oświęcimia CCXCVII 12 
369. Kielich srebrny w. XV w kat. w Wilnie CCCl 13 
370. Figura srebrna Ś, Kazimicrza w. X\'I1 
w katedrze w Wilnie 
371. - srcbrna ś. Stanisława W. XVII-X\'III 
w katcdrze w Wilnie 
372. N. Panna Marya Jackowa w kościele 

X. Dominikanów we Lwowie 
373. Figurka alahastrowa N. Panny :\Iaryi 
w Toruniu 


377. Kościół Bożego Ciała w Krakowie 
378. Zamek w Liwie 
379. - w Liwie 
380. Nagrobek w Pilicy 
3 8 I. - w kośc. Dominikanów w Krakowie 
382. Cegła u Franciszkanów w Krośnie 
383. Okno dachowe domu w Jabłonowie pod 
Kołomyją na Pokuciu 
384. Resztki szyb okiennych powyższego 
domu (por. fir. 42.) 
385. Motyw.z podcienia tegoż domu (por. 
fig. 42 a.) CCCXXV 
386. Buda lapońska, według L. Puszeta . . CCCXXVII 
387. Spichrzyk huculski w Starych Kutach 
za Kołomyją . CCCXX \' JlI 
388. Dom podcieniowy w Drohobyczu CCCXX \' II 


374. 


N. Panna .:vlarya Jackowa w kościele 
XX. Dominikanów w Przemyślu 
- - Marya Jackowa w kościele XX. 
Dominikanów w Krakowie 
Ś. Rodzina w klasztorze Franciszkanów 
w Krakowie 


375. 


37 6 . 


l 


CCLXXIIl 


CCLXXXI 


CCCIII 


CCCV 


CCCVII 


CCClX 


CCCXI 


CCCX III 


CCCXV 20 
CCCX VII 
CCCXIX 
CCCXIX 
CCCXXI 
CCCXXI 
cccxxm 


CCCXXJII 


CCCXXI V 


4 
5 


389. Dom podcien. w Bukaczowcach między 
Chodorowem a Haliczem . . CCCXXVIlI 33 a. 
390. Szczyty domów na Pokuciu CCCXXVIl 33 b. C. d. e. f. g. 
391. Dom podcieniowy w Delatynie, powiat 
nadwórnial1ski na Pokuciu CCCXXVII 3-1- 
392. Dworek huculski w ;\Ioszynie, powiat 
kołomyjski . . CCCXXIX 35 a. 
393. Ganek dworku na Pokuciu . CCCXXIX 35 h. 
394. - dworku na Pokuciu CCCXXX 35 C. 
395, Ganki dworków na Pokuciu ('CCXXIX 35 d. e. f. 
30. Dom podcit'niowy w Gwoźdźcu, powiat 
kołumyjski na Pokuciu . 
ormian. w Kutach, pow. kossowski 
za Kołomyją . . . . 
w Łanczynie, guh. piotrkowska. 
- w Świerzu, pow. lwowski. 
- w Jahłonowie pod Kołomyją na 
Pokuciu .... CCCXXXlI 4-0 
401. - - w Delatynie, p. Nadwórna na Po- 
kuciu . . CC'CAXXIII 41 
- w Jabłonowie pod Kołomyją na 
Pokuciu (por. fig. 28, 29) . . CCCXXXIIl 42 
- w Pistyni, pow. kossowski, za Ko- 
łomyją . CCCXX.Xy 43 a. 
4-0-l. Plan domu w Pistyni . CCCXXXV 43 h. 
405. Okna dachowe na Pokuciu . CCCXXX\'1 4-3 c. 
4<:>6. - dachowc na Pokuciu. . CCCXXXVlI 43 d. 
407. Dom podcieniowy w Peczeniżynie na 
Pokuciu CCCXXX YI 44 
- w JaLłonowie pod Kołomyją. CCCXXXV 4-5 
- w Pistyni:pow. kossowski. za Ko- 
łomy ją. CCCXXXVIIl 46 
- w Pistyni, pow. kossowski, za Ko- 
łomy ją. ...... CCCXXXVU 47 
w Pistyni, pow. kossowski, za Ko- 
łomyją . . .. . CCCXXXVlII 48 
4 I 2. - w Jabłonkowie na Śląsku austr. CCCXXXVI 49 a 
4-13. Bursa jerozolim. na taL\. erekcyjnej w Bi- 
bliotece Uniwers. Jag. (por. fig. 56) CCCXXX\'lI 4Y b. 
414. Plan chaty według L. Puszeta . CCCXXXVJII 50 
415. Motyw podcieniowy w JaLłonowie IJod 
Kołomyją na Pokuciu CCCXXXIX 5 I 
416. Przekrój podcienia domu tamże.. CCCXL 5z 
417. Motyw domu podcieniowego w I'ecze- 
niżynie na Pokuciu. . . . 
4 18 . Rozkład dachów w. X\'J w zamku 
w Świerzu, IJod Lwowem 
419. Układ dachów hóźnicy renesansowej 
w Żółkwi . . . . . . . 
4. W . Tablica erekcyjna Bursy Jeruzalem, wmu- 
rowana w ścianę Biblioteki Jagiell. w Kra- 
kowie (por. fig. 49 b.) CCCXL V 56 
42 I. Pieti w kośc. ś. Barhary w Krakowie. CCCXLlX 57 
4-22. Madonna z dzieckiem w klasztorze 00. 
Augustyanów w Krakowie . . . . 
423- Kadzielnica w kośc. paraf. w Zielonkach 
424. Pozostałość z Ogrojca, w kościele Ś. 10'10- 
ryana w Krakowie. . 
425. Skrzynia późno-gotycka w kościele pa- 
rafialnym w Woli Radziszowskiej 


CCCXXIX 


3 6 


397. 


39 8 . 
399. 
4 00 . 


CCCXXX 
CCCXXXI 
CCCXXXI 


37 
3 8 
39 


6 


7 


4 02 . 


4 0 3. 


14 


4 08 . 
4 0 9. 


15 


4 10 . 


16 


4 11 . 


17 


18 


19 


21 


CCCXL 


53 


22 


23 
24 
25 
26 


CCCXLl 


54 


CCCALL 


55 


27 


28 


29 
3° 


CCCLl 
CCCLlI 


5 H 
59 


CCCJ.1I1 60 


3 1 
3 2 


CCCLlX 61
		

/Czasopisma_105_10_56_0001.djvu

			107 


SPIS RYCIN 


108 
sir. liR. 
cccxnx 75 
C('(XClX 7 6 
CDl 77 
('Dl 7 8 


str. 


fig. 


426. Figura drew. ś. Walentego w ] )rogini 
-P7. Pieta., grupa ze stiuku w Drugini 
_p8. Madonna z feretronu w Trzemeśni . 
.ł29. - ze Zbrasła wia, kopia pragska . 
-1-30. - z Odrzykunia w :\-luz. XX. Czartor. 
43 I. Nagrobek :\Iikołaja Kobylnickiego w Ko- 
bylnikach . CCCLXXIII 
432. - Stanisława KobyInickiego i dwóch 
jego żon w Kobylnikach CCCLXXIIJ 
433. Antependium marmurowe roboty Zie- 
lawskiego u 00. Bernard. w Krakowie CCCLXXV 
434. Strona zewnętrzna Notatnika krawie- 
ckiego XV w. . CCCLXXVll 
435. -- zewnętrzna Notatnika kraw. X\' w. CCCLXXIX 
436. Plan cmentarza i muru cmentarnego 
w Kleczkowie p. Szyszko-Bohusza 
437. Przekrój muru cmentarnego p. Szyszko- 
Bohusza CCCXC\' II 
438. Mur cmentarny od strony wewnc;trznej 
z oblankami w Kleczkowie p. Szyszko- 
Bohusza CCCXCVlI 


CCCLlX 62 
cccr .XI 63 
('CCLX\T 64 
CCCLXV 65 
CCCLXVI 66 


CCCXC\T 


67 


439. Przekrój Wikaryatki w Kleczkowie 
p. Szyszku-Bohusza 
4-
O. Plan parteru Wikaryatki w Klcczkowie 
p. Szyszko-Bohusza 
4-1-1. - pierwszego piętra Wikaryatki w Klccz- 
kowie p. Szyszko-Bohusza . 
442. Elewacya zachodnia Wikaryatki w Klecz- 
kowie p. Szyszko-Bohusza . 


68 


6
 


TABLICE. 


7° 
7 1 


Tablica I: Karta rękopisu Biblioteki publicznej w Peters- 
burgu. pochodzącego z Polski. 
Tablica 11: .Mozajka przenośna bizantyńska z wieku XII - XIII 
w klasztorze św. Andrzeja w Krakowie. 
Tablica Ul: Zdjc;cie sukni nieszytej z Chrystusa. l;rupa 
z haftowanego antcpendium w Muzeum XX. Czartoryskich. 
Tablica IV: Hans Sues von Kulmbach: Tryptyk wPławnie. 
T ablica V: Hans Sues von Kulmbach : Odwrotne strony 
skrzydeł tryptyku wPławnie. 


7 2 


73 


74 


SPIS 


autorów rozpraw tudzież komunikatów 
ogłoszonych w VII tomie Sprawozdań komisyi do badania historyi sztuki w Polsce. 


d Abancourt de Franqueville Helena: Notatnik krawiecki 
XV w. CCCLXXV-CCCLXXX, 
Antoniewicz Jan Bołoz: O artystach z czasów króla Jana 
Sobieskiego, CCLXX. - O obrazie Wolfganga Krodla 
z 1535, CCLXXI. - W sprawie rycin Polakom dedyko- 
wanych, CCLXXlI-CCLXXIII. - Daniela Chodowieckiego 
stosunki z Polsk
, CCLXXIII-CCLXXIY. -- N. P. Ma- 
rya Jackowa u Dominikanów we Lwowie, CCCV. - Przy- 
czynki do sztuki w Polscc ze źródeł włoskich. CCCLXX. 


Batowski Zygmunt: O obrazic Ukrzyżowania Pal1skiego 1110- 
nogramisty W. K. z r. 1535, CCLXX. 
Bersohn Mathias: Kafle w ścianach kościoła \V (
ąbinie 
LXXXV - - LXXXVI. -- O starych 
rmatach spi.lowych 
\\' Nil'Świeżu, CXCVI - CClII.- - Wiadomość o skarbcu 
katedry płockiej i, płaskorzeźbie srebrnej trybowanej, 
CCi.\'I-CCLlX. - Wzmianki, XXX, XXXI, CCClI. 
Borawski Aleksander: Biust królowej )'Iarysieńki w Peters- 
burgu, CXXXII. 
Bostel Ferdynand: Przyczynek do dziejów restauracyi kate- 
dry lwowskiej w X\'III wieku, 597-614. 
Bruckner Aleksander: :Vlammotrectus a nie ).Ionotractatus, 
Nidt'r a nie UmIel', CCCLXXXIII. 
Brykczyński X. A.: Bruges a nie Bruksela ani Licgl'. - 
Cud krwawi'lcej hostyi w Poznaniu, CCCXCIV -CCCXCV. 
W'ltpliwości ikonugraliczne, ("CCXCV -CCCXCVI. 
- 


Bujak Franciszek: !\Iateryały do historyi miasta Hiecza 
Cz. I. (1361-1574). Z uzupełnieniem i objaśnieniem ry- 
cin przez i\laryana Sokołowskiego, 291-356. 


Cercha Stanisław: (
rohowiec Zebrzydowskiego, CI .XI\T nota.-- 
O działalności Santi Lazara architekty, CLXXXVI - 
CLXXXVII. - Nominacya na członka, CCCXXIII. - Ta- 
blica pamiątkowa na cześć zwycięstwa pod Wiedniem. 
(,CCI
VII - CCUXIII. Prace Jacka Zielawskiego 
CCCLXXIV- -CCCLXXV. - Wzmianki '90 nota 2, 191 
nota 2, 232 nola. 
Chłapowski Franciszek: O pomniku Luhrańskich, CLXVII. 
Chmiel Adam: Kafle śrcdniowieczne znalezione w Oświęci- 
miu. CCXCVlII- -CCc. -- \Vzmianki, 190 nota 2, 191, 
294 nota. 
Chodyński Stanisław ks.: Regestr rzeczy pozostałych po 
Krzyckim z r. 1534, XXII, - Podstawa krucyfiksu ema- 
liowanego z roku 1676, XXII. - Uzupełnienia do T. VI 
i VII Sprawozdań o kortynach, hafciarstwie, głośnikach, 
ś. Benignie i kaflach, CCXLlX-CCL. -. Wzmianka, 
LXX \'111. 
Czolowski Aleksander: Szczegóły z I'odhorzec, CCClII- 
CCClV. - N. P. ;\larya Jackowa LI Dominikanów we Lwo- 
wie, CCCV. - Zamek w Laszkach murowanych na pod- 
o.;tawie inwentarza z r. 1748, CCCLXXI- -CCCLXXII.  


......L..
		

/Czasopisma_105_10_57_0001.djvu

			1 


SPIS AUTORÓW ROZPRAW TUDZIEŻ KOMUNIKATÓW 


1°9 


Demetrykiewicz Włodzimierz: Zahytki przeworskie i inne 
LXXI. 


Ehrenthal Max von i Świeykowski Emanuel: Zhrojownia 
Radziwiłłowska w Nieświeżu. CCIII-CCXI. 


Fiedorowicz Wacław: Dzwony w kościele pojezuickim 
w Połocku, LI. 
Fijałek Jan. X.: O :\Iatce Boskie.i Jackowej, CCCX. 
Fournier Ludwik: Rektyfikacya pomyłek w t. \'1 Sprawo- 
zdań, XLIX. - O herbie Wierzbno, XCII - XCVII. - 
O pasach polskich wyrabianych w Lyonie i o ich fahry- 
kancie Dechazellu, CCXXIII-CCXXVII. - O rabunku 
płyt brązowych nagrobkowych polskich przez żołnierzy 
francuskich, CCXXVII. - O koniku zwierzynieckim z po- 
wodu obrazu Stachowicza, CCXXXIV-CCXLlX. -- O her- 
bie Wierzbna i uwagi odnośne do herbu Lis na obrazie 
Kulmbacha Z r. 1518 w Hanowerze, CCL-CCLlI. - 
Pasy polskie i tkaniny na użytek polski i rosyjski wyra- 
biane W Lyonie i wiadomość o wyrobach tkanin w To- 
maszowie, CCCXCIX-CDI. - Errata druku poprzednich 
komunikatów, CDI. - \Vzmianka, XXX. 


HendeI Zygmunt: Kaplica Lubomirskich u Dominikanów 
w Krakowie, XXXlI-XXXIII. - Widok zamku na \Va- 
welu na nieznanym obrazie ś. Kazimierza. XXXlIl-XXXIV. 


Janowski Aleksander: Zabytki ł
owicza, Brzezin i Będzina. 
LXVII. - Zabytki Pabianic, Pilicy, Czerska i Ogrodziel1ca, 
LXXI. - Zabytki Bodzentyna i Łowicza, LXXXVI- 
LXXXVII. - Fotografie kościoła w Łasku, misy brązo- 
wej w llrzeźnicy, nagrobków w Brzezinach, Opatowie 
i Łowiczu i informacye tych zabytków dotyczące, CXL.-- 
Wzmianki, 596, CCCXI\' -CCCXV, fotografie do fig. 22 - 2.ł. 


, 


Kaczmarczyk Kazimierz i Pagaczewski Julian: l\laciej Tra- 
pola, nadworny architekt Stanisława Lubomirskiego, 
CCXXXI-CCXXXlIl. 
Kieszkowski Jerzy: Przyczynek do kulturalnej działalności 
Piotra Tomiekiego, CCLXXI\T - CCJ.XXXIX.--Wzmianka, 
140, CXLllI. 
Kohler Klemens: Tak zw. Korona królowej Jadwigi w ko- 
ściele Bożego Ciała w Poznaniu, LII. - Nota, nekrolog, 
CCLV. 
Kopera Feliks: Oprawa srebrna Ewangeliarza księżnej Ana- 
stazyi, żony Bolesława Kędzierzawego w Bibliotece pu- 
hlicznej w Petersburgu, 39 -47. - I\Iiniatury rękopisów 
polskiego pochodzenia w Bihliotece publicznej w Peters- 
hurgu XI -Xll w., 49--78. -- Miniatury rękopisów pol- 
skiego pochodzenia w Bibliotece publicznej w Petersburgu, 
XIV-X\' w., 397-452. - :\liniatury rękopisów polskiego 
pochodzenia w Bibliotece publicznej w Petersburgu. 
559-576. - Grobowiec królowej Bony w Bari, XXIII- 
XXV. - Oprawa książki z hiblioteki Długosza w Biblio- 
tece cesarskiej w Petersburgu. Kodeksy miniaturowe po- 
chodzenia polskiego tamże, XXXVI-XXXVIII, LXXI. 
LXV. - BrOll polska w Eremitażu petersb., LVI. - Ko- 
deksy miniaturowe w Petersburgu, LXXI. - Zabytki pol- 
skic w "Orużennoj pałacie« w Moskwie, XCII. - Grobo- 
wicc ks. Konstantego Ostrogskiego i medal jego syna, 
CV - CX. - Portrety Stefana Batorego w Galleryi Pitti 


110 


i kardynała Jerzego Radziwiłła w Galleryi Corsini we 
Florencyi, tudzież Zygmunta III i Konstancyi jego żony 
w Pinakotece monachijskiej, CXX\'lI - CXXIX. - O erni- 
gracyi Niemców z \Veissenburga i Landau do Polski 
w XY i XVI w., CLXXII - CLXXXVl. - Wzmianki, 
XXII. J .11, CCCXVll. 
Kopera Feliks i Sokołowski Maryan: Miecze poświęcone 
i ofiarowane przez p:ipieży królom polskim, LVI. 
Kozicki X. Zygmunt Dunin: Komunikaty: I. Wit Stwosz.- 
II. Żydek. pisarz ksiąg kat. krak. - III. Obrazy w Żar- 
nowie. - IV. Zabytki nagrobkowe w Przeworsku. - 
\T. Nagrobek Anny z Szamotuł, żony Rafała z Jarosławia, 
kaszt. wojno - VI. Budowle kościelne w Przeworsku. - 
VII. Obraz z Czchowa z r. 145 l w :\.Juzeurn Lubomir- 
skich. - VIII, O kronice klasztoru Bernardynów w Prze- 
worsku. - IX. O zamkach drewnianych w Polsce CCLXX.- 
CCLXXII. - Wzmianki, 87, 91. 
Kutrzeba Stanisław: Listy Krzysztofa Szydłowieckicgo 
do biskupa warmitlskiego w sprawie nabycia obrazu flan- 
dryjskiego i Zygmunta l do Stanisława Szafrańca w spra- 
wie chęciński
go lazuru, CCXX\'lIl - CCXXIX. - 
Wzmianka, 294. 
Lepszy Leonard:. Władysław Łuszczkiewicz«, nekrolog, 1- \'Iłł. 
Uwagi o t. zw. koronie królowej Jadwigi w kościele Bo- 
żego Ciała w Poznaniu, LIV-LV. - Klejnot XV W. 
wykopany w Abrahamowicach w Lubelskiem, CXCV- 
CXCVl. - Uzupełnienie do komunikatu BersoIma o oł- 
tarzyku płockim, CCLlX. - ()pinia o prawdopodobnem 
dziele Caraglia, CCLlX. - O ohrazie z Przeworska, 
CCLXXI nota. - Ruiny zamku w Liwie, CCCXIV--CCCXV. 
Nagrobek Katarzyny Pileckiej w Pilicy i Rafała Osieckiego 
u Dominikanów w Krakowie, CCCXV -CCCXVl. - Na- 
grobek Władysława ł.okietka \V katedrze krakowskiej, 
CCCL. - Wzmianki. 79, 84, 152 nota, 174, CLXVIłł, 
CLXXXVI, CCCIl. 


Lopaciński Hieronim: "Mons reipublicae Polonac 1578« 
obrazowana alegorya polityczna z czasów Stefana Bato- 
rego, 273-29°. - Wiadomość o marmurach w Polsce 
z rękopisów oraz dzieł dawnych i now.szych, 581 - 596.- 
Wiadomość o niewydanych dotąd widokach miast pol- 
skich z drugiej połowy w. XVII, CCXXIl-CCXXIll. - 
Malarzowa Dorota Kt>berin za Zygmunta 1Il, CCX>"XIIl-- 
CCXXXIV. - O nieznanym malarzu polskim z kOlka 
XVII W. Janie Roli z Rolna, CCXXXIV.. - Kilka szcze- 
gół..IX. - O obrazie cechowym l\1atki 
Boskiej Różańcowej u Dominikanów wc Lwowie, CCLXX. 
Albergati CapaceIIi w usługach Stanisława Augusta. 
CCLXXIII. - N. Panna Marya Jackowa u Dominikanów 
we I.wowie, CCCV. - Ohce pierwiastki o sztuce i stroje 
ludowe, CCCLXXIlI. - Wzmianki, 141, 142, 495, CXXI, 
CC, CCXII, CCLXXI. 
Luszczkiewicz Władysław: Architektura romaliska kościoła
		

/Czasopisma_105_10_58_0001.djvu

			St>IS AUTORÓW ROZPł!.AW TUDZIEŻ KOMUNIKATÓW 


łtl 


ś. Andrzeja w Krakowie, 1-38. - Tryptyk wPławnie, 
XXV- -XXIX. - Ikonografia ś. Stanisława, XXXII. - 
Malarz Baszkowski z pocz. XVII w. i jego ohrazy w Prze- 
worsku, XXXVI. - O kaplicy romańskiej w Giehle, 
LVIll. - Obraz Jakóha Callota w Bychawie, XCI.- 
O kościele ś. Andrzeja, LXXII. - Wypisy z księgi wy- 
datków prac kościoła ś. Katarzyny (17 I 2 -- 1713) Cxll.- 
Nekrolog pióra Leonarda Lepszego, 1- - VlII. - Wzmianki, 
195, 196,485.486, LXII, LXXlII, CXL. CLXIX, CCCXXlII, 
CCCXXV, CCCXLlIl, CCCXLlV, CCCLXXII. 


Mokłowski Kazimierz: C\lokłowski Kazimierz i Maryan So- 
kołowski: Do dziejów architcktury cerkiewnej na Rusi 
Czerwonej.) W szczcgólności K. Mokłowski: Cerkiew Ła- 
wry w Ławrowie, zabytek romańszczyzny na Rusi hali- 
ckiej (szp. 529-538), 529-558. - N. Panna M..rya Ja- 
ckowa u Dominikanów we ;Lwowie, CCCV. - Domy 
podcieniowe drewniane w Polsce, CCCXXIV -CCCXLIV. 
Wzmianki, 489, 490, 5 2 4, 557, 55 8 , CCLXVllI, CCClV, 
CCCLXlX, CCCLXXlI, CCCLXXV. 
Muczkowski Józef: Figura ś. Barbary z kościoła Bożego 
Ciała w Krakowie, CCCXlIL -- Pieta w kościel£' ś. Har- 
hary i figura Madonny w klasztorze Augustyanów w Kra- 
kowie z XVI w., CCCLl-CCCLII. - Wzmianka, IV. 
MycieIski Jerzy: Dwa obrazy flamandzkie w posiadaniu Ty- 
szkiewiczów z XVII w, XXXVI. - Zamek i arscnał 
w Brzeżanach i pałac w Raju w pierwszej połowie XYllI W., 
LXVJ]-LXVlll. - Cudowny obraz ;\Iatki Boskiej w Dzi- 
kowie, LXVlIl--LXXI. - Ohraz Kulmbacha z r. 15 18 
w Hanowerze, Xc. - Rycina Am}rz('ja Kiljana z pierw- 
sZP.j połowy XVIII w.. XC-XCI. - Lukas Vorsterman 
i dwaj polscy panowie (164°-1646) CCXXVIl-CCXXVIII, 
CCLV-CCLVII. - Nagrobki Kobylnickich \\' Kubylni- 
kach pod Płockiem w. XVI., CCCLXXlII. - Wzmianka, 
CCLIl. 
MycieIski Jerzy i Jan Czubek: Wiadomość o malarzu Janie 
Triciuszu, szp. L VIl- L VllI. 


Pagaczewski Julian: Mozaikowy obraz N. Panny w kościele 
ś. Andrzeja w Krakowi£', LXXll-LXXVI. - Figurka 
ś. Sehastyana tamże: LXXVII. - O jasełkach w Iw- 
ścide ś. Andrzeja w Krakowie, CXII-CXlIl. -- Na- 
grobek arcybiskupa Uchallskiego w Łowiczu i dzieła Jana 
Michałowicza z l'rzędowa, CLXI-CLXVlI. - Ohraz 
z XVI w. u Kamedułów na Bielanach, CCXCll-CCXCV.- 
Figury N. Panny Maryi Jackowej w Przemyślu i Krako- 
wie, CCCVI - CCCVIII. - Obraz ś. Rodzina w klasztorze 
Franciszkanów w Krakowie, CCCXII-CCCXIII.- Wzmianki, 
581, LXVII. CLX, CCClX. 
Piekosiński Franciszek: Piecz
ć arcybiskupa Jana Grusz- 
czyńskiego z 1464 r.. XXllI. -- Kafle z Oświ
cima pod 
względem heraldycznym, CCXCV -CeXCVIII. - Wzmianki, 
CXXXIl, CLXVII. -- Z powodu płyty nagrobkowej ku- 
stosza kościoła ś. :\Iichała na Wawelu, CXXVI - CXXVII.- 
Wzmianki, 292. XC, XCII, CXXI, CXXllI, CXXV, CXXXII, 
CLXVlI, CCLIl. 
Piekosiński Franciszek i Sokołowski Maryan: Picczęcie 
Stanisława Dorinka. iIImninatora króla Kazimicrza Jagiell., 
XCI. 
Potkański Karol: Wzmianka o wizytacyi dekanatu bobow- 
skiego w ló07 r., LXVI. - N. Panna t. zw. ł.okietkowa 


.t 


lU 


w Wiślicy, LXXXIX. - U inwentarzach XVII i XVIII w., 
CXL. - Nieznani malarze zajęci w kollegiacie łęczyckiej 
w latach( 1414 1445)CXC-CXCI. - - Wzmianka,CCCXXIV. 
Ptaśnik Jan: Szczegóły archiwalne do dzi£'jów kulturalnych 
Krakowa z lat (15°1-1524), CCCLVL 
Puszet Ludwik: Figura drewniana :\Iatki Boskiej z kościoła 
w Grybowie, LVllI-LXII. - Figura orewniana Matki 
Hoskiej z kościoła w Krużlowej, LXII-LXVII. - Dwie 
rzeiby drewniane w Poznaniu: figura :\Iatki Boskiej w Mu- 
zeum dyecezyalnem i płaskorzeźba z Wskrzeszeniem Pio- 
trowina w kościele Panny Maryi in Summo, CCXXIX- 
CCXXXI. - N. Panna Marya Jackowa u Dominikanów 
we Lwowie, CCCVI. - Do komunikatu p. :\Iokłowskiego 
o domach podcieniowych drewnianych w Polsce, 
CCCXLlV -CCCLI. - Zabytki sztuki powiatu myśleni- 
ckiego (jordanów, Wola Radziszowska, Droginia, Trzeme- 
śnia) CCCLIX-CCCLXIII. - Wzmianki, CCClX, CCCXL, 
cecxl JI. 


Rubczyński Witold: Inwentarze skarbca w kościele żół- 
kiewskim z lat 1669 do 1687, CCLXVlIl-CCLXIX. 
Rychlik Ignacy: Miasto Jarosław i jego zabytki, dopełnienie 
pracy J. Zubrzyckiego, CCCLXXXVI- CCCXClV. 
. 
Wzmianki, 358, 359, 3 8 4, 3 8 5, 393 nota. 


Smoliński Józef: Fresk w kaplicy zamkowej w Lublinie, 
CCLX\'II-CCLXYIIr. 
Sokołowski Maryan: Studya do historyi rzeźby w Polsce 
w XY i XVI w" 79-24°. - Uzupełnienia i objaśnienia 
rycin do pracy Dr. F. Bujaka: ;\Iateryały do historyi 
miasta Biecza, 291 - 356. - ])rzewQtytnictwo li nas. 
I. Drzeworyty ludowe; II. Drzeworytnictwo i kołtryniar- 
stwo w Polsce; III. Kultura ludu, 453-480. - Kodeks 
miniaturowy w zbiorach Zamojskich w Warszawie,XXXVIl- 
XXXVIII. - Współudział w pracach Komisyi Ferdynanda 
Lehnera w Pradze i Ludwika FOllrnier w Lyonie, XXX.- 
Tryptyk ś. Jana Jałmużnika w kościele ś. Katarzy
 w Kra- 
kowie, XXXV. -- O darach papieskich dla królót i ksią- 
żąt, LVI. - O mozaikach przenośnych uizantyńskich, 
LXX\'I-LXXVII. - O Mazowszu, LXXVII- -LXXVlIl.- 
:\lisccllanea z inwentarzy kościelnych: Jeszcze dzwonki 
infuł. - \Vyroby norymherskie z fundacyi uiskupa Karn- 
kowskiego w Włocławku. - "Faldistorium c w skarbcu 
katedry włocławskiej. - IlerIny tegoż skarbca. - Reli- 
kwiarz£' w formie hennów i posągów świętych w skarbcu 
katedralnym krakowskim, LXXVIII -LXXX\'. - O ka- 
flach, LXXXVI. - Opinia o epoce rzeźhy :\1. B. ł.okiet- 
kowej, LXXXIX. - Czas pobytu Kulmhacha w Krako- 
wie, Xc. - Laon a nie LyoJl, XCVIII. - O malarzu 
Stanisławie Durinku, XCI. --- Rycina nieznanego ryto- 
wnika polskiego Jana Dilla, CIII-CV. - Z powodu gro- 
bowca ks. Konstantego Ustrogskiego w Kijowie i me- 
dalu jego syna, CX-CXII. - Z pO\\"Odu Jasełek w ko- 

ciele ś. Andrzeja, CXIIl-CXIV. - Obrazy odnośne do 
l>ymitra Samozwallca i :\Iaryny :\Iniszchówny, oawniej 
w Wiśniowcu, dziś w :\Iuskwie, CXVI-CXX. - Najstar- 
szy inwentarz skarbca kościoła Panny Maryi w Krakowie 
z 1397 r., CXXI-CXXIV. - Z powodu portretów pol- 
skich wc Florencyi, tudzież Zygmunta III i Konstancyi 
jego żony w Pinakotece monachijskiej o malarzach Sout- 
manie, Rubensie i Callocie, CXXIX-CXXXII. - l\lisa
		

/Czasopisma_105_10_59_0001.djvu

			113 


SPIS AUTORÓW ROZPRAW TUDZIEŻ KOMUNIKATÓW 


brązowa w Brzeźnicy i zagadkowy na niej napis, CXLI- 
CXLlI. - Nagrobek W Brzezinach, CXLIL - Nagrobek 
Anny Szydłowieckiej i jej brata Ludwika wOpatowie, 
CXUlI- CXL VII. - Nagrobek Krzysztofa Szydłowie- 
ckiego i rzut oka na pochodzenie zabytków brązowych 
u nas, CXL VII-C LX. - Nagrobek Jana Przerembskiego 
w Łowiczu, CLX-CLXI. - Tablica erekcyjna Lubrań- 
skich w Lubral1cu i obraz fundacyi Lubrańskich w Ka- 
zimierzu w pow. konińskim. CLXVll--CLXIX. - Minia- 
tura graduału biblioteki kapitulnej krakowskiej z XV w., 
jako kopia ryciny mistrza J. V. B., CLXX-CLXXll. - 
O braku znajomości pisma u artystów, CLXXXVlI. - 
Zamek w Mirze, CLXXXVlll- CXc. - O nieznanych 
malarzach wielkopolskich z końca XV w., pracujących 
w Poznaniu, Gnieźnie i Łowiczu na podstawie źródeł ogło- 
szonych przez prof Ulanowskiego, CXCl-CXCV. - Uzu- 
pełnienia i uwagi odnośne do armat nieświeskich, CCXI- 
CCXV.- Zbroje Radziwiłłów w Muzeach cesarskich 
w Wiedniu i stosunkiArcyksięcia Ferdynanda Tyrolskiego 
ze Stefanem Batorym i panami polskimi za jego czasów, 
CCXV -CCXXlI. - Wiadomość o kazaniu MarcelIina, 
syna Macieja Trapoli architekty, CCXXXIll. - Wota 
woskowe florenckie, jako objaśniema wotów Tomickiego, 
CCLXXXIX-CCXClI. - Kielich Katedry wileńskiej z w. 
XV, CCC-CCClI. - Płaskorzeźba srebrna wileńska, re- 
plika płaskorzeźby płockiej, CCClI. - Figury ś. Kazimie- 
rza i Ś. Stanisława w Katedrze wilel1skiej, CCClI-CCClIl. 
Figura N. Panny Maryi Jackowej u Dominikanów we 
Lwowie, oznaczenie jej wieku i pochodzenia, CCCVlIl- 
CCCXlI. CDlll- CDl\'. - Nagrobki dzieci (Kraków, 
Pilica. Fulsztyn. ł.omża, Żydaczów) ich stosunck do Tre- 
nów Kochanowskiego, zna
zenie w XVI w. i pochodzenie 
motywu trupiej głowy i piszczeli, CCCXVlI-CCCXXlI.- 
00 nagrobka Władysława Łokietka, CCCLI. - Miniatury 
kodcksu Gcrtrudyańskiego w Cividale, CCCLllI. - O do- 
niosłości zapisków archiwalnych. CCCLVI-CCCL\'lI. - 
:\1adonna Zbrasła
ska i jej kopie, CCCLXllI-CCCLXIX.- 
Skłonność młodych historyków sztuki do nadawania daty 
o ilc można najstarszej zabytkom, CCCLXIX. - Garnki 
akustyczne w Inowrocławiu z XIV w. - Lazur nicmiecki 
we Flandryi i prawdopodobny użytek tego lazuru w Pol- 
sce, CCCLXXXI. - Do życia Balthasara Behema, 
CCCLXXXII - CCCLXXXllI. - Uzupełnienia do pracy 
o drzeworytnictwie ludowe m oraz znaczenie świadectw 
o nieistniejących zabytkach dla nauki, CCCXCV. - Sto- 
sunek brewiarza do ikonografii, CCCXCVI-CCCXCVII.- 
Do ryciny Jana Oilla, Polaka, CCCXCVlI. - Do ślubu 
Maryny.Mniszchównej na obrazie z Wiśniowca, CCCXCVll- 
CCCXCVlll. - Napisy na misach metalowych kościel- 
nych, CCCXCVlIl. - Dopełnienia wiadomości o nagrob- 
kach Anny Szydłowieckiej w Opatowie i Zofii Bonero- 
wej w Krakowie, CCCXCVlll-CCCXCIX. - Uzupełnie- 
nia i wiadomości o kościele i cmentarzu warownym 
w Kleczkowie, CDI. CDllI. - Uwagi o statuetce alaba- 
strowej Madonny Jackowej w kościele XX. Dominikanów 
we Lwowie, CDIll-COlV. - Wzmianki i przypiski, 
363 nota 2, 364 nota 3, 373 no la l. 393 nota 2, 394 nota 3, 
450-452 nota, 562, 568, 571, 596, VI, XXI. XXII, XXIll. 
XXV nota, XXXII. LVllI, LXll. LXVII, CLXXXlI, CXCVI, 
CCXXXlIl, CCLXVllI. CCLXXV nota 2, CCCV, CCCVI, 
CCCLI, CCCLXX, CCCLXXXlll, CCCXCl\'. 


. 


114 


Sokołowski Maryan i Kazimierz Mokłowski: Do dziejów 
architektury cerkiewnej na Rusi Czerwonej 5
9-558.- 
W szczególności pierwszego autora: Uwagi nad archite- 
kturą cerkwi w Ławrowie. 538-558. 
Sokołowski Maryan, W orobjew Grzegorz i Zubrzycki Jan: 
kościoły i cmentarze warowne w Polsce, 481-528. 
Sokołowski Maryan i Bujak Franciszek: Inwentarze ko- 
ścioła w Bieczu z X VlI i końca XVlll w.. XXXIX - XLIX. 
Sokołowski Maryan i Janowski Aleksander: Chrzcielnica 
w Bodzentynie. - Nagrobek bisk. Franciszka Krasińskiego 
tamże. - Obraz flandryjski tamże, LXXXVlI-LXXXIX. 
Świeykowski Emanuel: Uwagi o zbrojowni nieświeskiej 
tłumaczenie artykułu Ehrentala. CClll-CClV. 
Wzmianki, 581, CXIV, CLX. CXCVI, CCXXXVI nota, 
CCXXXYIl nota, CCCXIV. 
Szembekowa hr. Marya z Fredrów: Zabytki sztuki w Ka- 
zimierzu biskupim. CLXIX-CLXX. 
Szutinas Antoni: Fotografie kielicha srebrnego z XV w. 
i figur ś. Kazimierza i Stanisława w katedrze wileńskiej, 
CCC- CCCVI fig. 13-15. 
Szyszko Bohusz Adolf: Kościół i cmentarz warowny w Klecz- 
kowie, COl-CDllI fig. 72- 78. 


Tomkowicz Stanisław: Obraz sClenny Matki Boskiej na 
Piasku w Krakowie. Xl-XlII. - Dzwon Oswalda Bald- 
nera w Ołpinach, XIlI - XXI. - Przywilej biskupa Ko- 
narskiego z r. 1504 dla ołtarza ś. Jana Jałmużnika w ko- 
ściele ś. Katarzyny w Krakowie, XXXIV -XXXV. - Płyta 
nadgrobkowa kustosza kościoła Ś. Michała na Wawelu 
z połowy XIV w., CXXV -CXXVI. - Napis na dzwonie 
w Potoku Wielkim, CXL. - Zabytki kościoła w Zielon- 
kach pod Krakowem i rzeźba z Ogrojca w kościele ś. Flo- 
ryana w Krakowie, CCCLlII-CCCLV. - Wzmianki, 194 
nola, 291, 294 nota, 297 nota, 304- 308. I, lI, L vm, LXll, 
CCXCVlII, CCXClX. 
Tomkowicz Stanisław i Ramułt Stanisław: Pomnik Kata- 
rzyny Ramułtowej w Drohobyczu. XLIX-LI. 


Wawrzeniecki Maryan: Kościół w Sierzchach w gub. piotr- 
kowskiej. LVll. - Kościoły w Boguszycach i Jeruzalu 
nad Rawą, CCLX-CCLXllI. - Kościoły w Tarczku, 
Bodzcntynie, Kacicach i Prandocinie, CCCLXX. 
W orobjew Grzegorz: Chorągiew ofiarowana przez Piotra 
Sapiehę w r. 1609 do monasteru Borysoglebskiego koło 
Wielkiego Rostowa, XXll. - Bóźnica wŚniadowie, 
XXXI. - Kościół w Wiźnie, XXXVlIl-XXXIX. - O ko- 
ściele w Łomży, LXVlI. - Materyały do zabytków na 
Mazowszu, LXXVlI - LXXVIll. - O ruinach zamku oraz 
o kościele w Broku, C\'. - Dom Maryny Mniszchówny 
w Kałudze, CXIV -CXVI. - Kościoły w Rosochatem 
i Andrzejowie w gub. Łomżyńskiej, CXXł. - Kościół 
w Makowie, CLXXXVI. - Kościół w Różanie i Jelon- 
kach. CCLXVII i CCXCll: 
W orobjew Grzegorz wraz z Maryanem Sokołowskim i Ja... 
nem Zubrzyckim: Kościoły i cmentarze warowne w Polsce, 
481 -- 5 2
. - - W szczególności tegoż autora 498- 5 13.- 
Ił. Kościół i cmentarz warowny w Kleczkowie na pod- 
stawie materyału zebranego przez Grzegorza Worobjewa 
opracował Maryan Sokołowski, 528. 
W orobjew Grzegorz i Sokołowski Maryan: Kościoły ma- 
S
		

/Czasopisma_105_10_60_0001.djvu

			115 


SPIS AUTORÓW ROZPRAW TUDZIEŻ KOMUNIKATÓW 


116 


Zieliński Józef: Posążek Madonny W kościele ś. Jana W To- 
runiu, LVI. - Nagrobek Anny, siostry Zygmunta Ill-go, 
W kościele Panny Maryi tamże, LXXI. - Chrzcielnica 
w kościele ś. Jana w Toruniu, CXXXll. - Grobowiec 
Anny Wazówny, królewnej szwedzkiej w kościele N. Panny 
Maryi w Toruniu, CXXXIll-CXXXIX. - Lawaterz 


w kościele parafialnym w Nieszawie nad Wisłą, CCLIX- 
CCLX. - Fotografia figurki N. Panny Maryi w kościele 
ś. Jana w Toruniu, CCCIX, CCCX fig. 17. 
Zubrzycki Jan Sas: Miasto Jarosław i jego zabytki, 357- 
396. (wraz Z Maryanem Sokołowskim: Kościoły i cmen- 
tarze warowne w Polsce 481-528, w tem w szczególno- 
ści tegoż autora: Kościół warowny w Bóbrce 513- 520.- 
Rohatyn i jego zabytki, CCCXXIll- CCCXXIV. - Przed- 
łożenie pracy o Jarosławiu, CCCL VllI. - Wzmianki, 
CCCL Vlll, CCCLXXXVI. 


. 


zowieckie i wpływ Krzyżaków na budownictwo Mazowsza 
i Litwy, LXXVll-LXXVIlI. 
Wronka Paweł X.: Dzwon w Potoku Wielkim w gub. Lu- 
belskiej, CXXXIX. 


, 


I 


\(, \n\ I
 


.
		

/Czasopisma_105_10_61_0001.djvu

			. 


T R E S C. 


--

 


, 


Architektura romańska kościoła ś. Andrzeja w Krakowie przez Władysława Łuszczkiewicza 
Oprawa srebrna Ewangeliarza księżnej Anastazyi, żony Bolesława Kędzierzawego, w Bibliotece pu- 
blicznej w Petersburgu przez Feliksa Koperę 
Miniatury rękopisów polskiego pochodzenia w Petersburgu przez Feliksa Koperę 
Studya do historyi rzeźby w Polsce w XV i XVI wieku przez Maryana Sokołowskiego 
Ormiański epilog lwowskiej sztuki złotniczej przez Władysława Łozińskiego 
"Mons rei publicae Polonae 1578" obrazowana alegorya polity,:zna z czasów Stefana Batorego przez 
Hieronima Łopacil1skiego . 
Materyały do historyi miasta Biecza przez Franciszka Bujaka . 
Miasto Jarosław i jego zabytki przez Jana Sas Zubrzyckiego 
Miniatury rękopisów polskiego pochodzenia w Bibliotece publicznej w Petersburgu. Wiek XIV do 
XV przez Feliksa Koperę 
Drzeworytnictwo u nas. 1. Drzeworyty ludowe; 11. Drzeworytnictwo i kołtryniarstwo w Polsce; m. Kul- 
tura ludu. - Część I. przez Maryana Sokołowskiego . 
Kościoły i cmentarze warowne w Polsce przez Maryana Sokołowskiego, Grzegorza Worobjewa i Jana 
Zubrzyckiego 
Do dziejów architektury cerkiewnej na Rusi czerwonej przez Kazimierza l\1okłowskiego i Maryana 
Sokołowskiego . 
Miniatury rękopisów polskiego pochodzenia w Bibliotece publicznej w Petersburgu. Wiek XV do 
XVI przez Feliksa Koperę 
Wiadomości o marmurach w Polsce, z rękopisów oraz z dzieł dawnych i nowszych przez Hieronima 
Łopacińskiego . 
Przyczynek do dziejów restauracyi katedry lwowskiej w XVII w. przez Ferdynanda Hostia. 
Władysław Luszczkiewicz - nekrolog przez Leonarda Lepszego. 
Sprawozdania z posiedzeń Komisyi historyi sztuki za czas od I stycznia do 3 1 grudnia 1899 r. ze- 
stawił sekretarz redakcyi Adam Chmiel, pod kierunkiem i z uzupełnieniami przewodniczącego . 
Toź za czas od 1 stycznia do 31 grudnia 1900 
Toż za czas od 1 stycznia do 31 grudnia 1901 


, 


Szp. 
1 


39 
49 
79 
24 1 


273 
29 1 
357 


397 


453 


481 


5 2 9 


559 


5 81 
597 
l 


IX 
CI 
CCLllI
		

/Czasopisma_105_10_62_0001.djvu

			i 
,
		

/Czasopisma_105_10_63_0001.djvu

			ERRA T A. 


--
- 


l! 


. 


Szp. 103 wiersz 11 od dołu sam;ast cynie t:sytaJ olowiu. 
" 110 .. 15" .. .. św. Józef t:sytaj św. Jan. 
.. 12 4 nota 3 wiersz l sam;a.rt tei same prawdy es)'/aj tet same powody. 
.. 150 "21.. kolo r. 1483 "kolo r. 1433. 
.. 168 .. 5 .. na placu św. Barbary esy taj na placu Maryackim. 
" 170 nota l 8am;a.r/ St. Mattaei es)'taj St. Matthaei. 
.. 173 fig. 39 (podpis) lam;a.rt na placu ś. Barbary t:ly/aj na placu Maryackim. 
193 wiersz 5 od dolu lam;ast et patronio esy taj et patroni. 
"237 23. Manotractntus esy/aj mammotrectus. 
" 237 " 10 "sermonum Under esy taj Nider, sermonum. 
.. 362 " 4 od góry blędnie 1375, bo Kazimierz jui nie tyl. 
.. 378 11 od dołu " salata esy taj sala ta. 
39 0 przy fig. 36, 37, 38 podpis mówi o kościele ś. Anny, tekst zaś (szp. 391) o kościele ś. Mikolaja. 
" 453 wiersz 5 i 6 od dolu sam;a.rt spasytel swaty t:sytaj spasytel swety. 
.. 454 " 8 od góry "strój .. stół. 
.. 45 8 fig. 3 (podpis) .. spasytel święty " spasytel swety. 
.. 468 nota l wiersz 2 str. 266, 267 " 3 66 , 3 6 7. 
" 493 .. 9 od dołu lam;ast przypomnimy t:sy/aj przypomnijmy. 
.. 495 .. l.. .. wypuszczono tom V. 
49 6 .. 20 " góry 8am;ast 46 (odsyłacz) esy taj 47. 
.. 518 .. 3"" .. lig. 22 "fig. 
.. 5 18 17 .. .. fig. 23 .. fig. 
.. 5 18 .. 18 .. " fig. 24 .. fig. 
.. 5 18 .. 17 .. dolu .. 20, 27, 38 .. 27, 
.. 5 1 9 " 28 .. " wyraz dnie niepotrzebny. 
.. 5 22 11 " .. (Kwartalnik hist. t. XIV, str. 173 mówi, te medal na załoienie kamienia węgielnego pochodzi z r. 1597; 
zatem ten rok bylby moie wlaściwszy). 
8 . .. (poniewa! kamień węgielny poloiony był 1605 r., więc mote i tulaj data powstania planów właściwsza). 
3 . .. brakuje określenia ..podaje«. 
l .. .. 8am;ast 1889 t:flytaj 1888. 
5 .. góry .. kościół Dominikański, św. Wojciecha ma byt kościól Dominikański św. Wojciecha (bez przecinka). 
6 ... . 1288, 1295 t:.ytaj 1288-1295. 
.. 17 ... . światla wlosem uwydatnione ma być wlosy światlem uwydatnione. 
.. 25 .. dolu . wola t:8ytaj wola. 
.. pod Krzeszowicami t:sytaj przy Krakowie. 
9 .. .. Meyrberg aytaj Mayerberg. 
.. 13 .... .. murmurów t:..vtaj marmurów. 
10 .. .. Canowy Ricciego. 
.. 11 .. góry .. :\1armuru-Kamień t:sy/aj Marmon-Kamień. 
. 15 .. dolu w Wroclawiu w r. 1581 esy taj w Wroclawiu 10 7 8 . 
.. 12 .. góry Maciej Stroiński esy taj Marcin Stroiński. 
8 . dolu .. blado t:sy/aj blado-tółte. 
.. 11 .. . rzeibiarza esy taj rzeibiarzem. 
l .. góry wspólnej podróiy t:sytaj podróiy Dechanel'a. 
.. 30 i 31 od dolu flami'lst Fr
re Jean .. Frerejean. 
.. 17 od góry flam;ast aureit pris t:ly/aj auraient pril. 
.. 12 .. dolu . XVI-e sił:cłe.. XVII-e si
cIe. 
.. 25" . en galop . au galop. 
7'" .. la bande ne brochant pas esy taj la bande ou cotice ne brochant pas. 
.. 10'" .. la bande ou cotice est accostl!e csytaj la bande est accostl!e. 
.. 16 i 30 od dolu sam;ast murgrabia "'y taj burgrabia. 
5 od góry lam;a.rt 1553 esy taj 1533. 
.. 36.. .. królewnym Elibiecie i Izabelli esy taj kro Jadwidze. 
.. 24 .. dolu . Folconieri t:lytaj Falconieri. 
2... .. r. 1458 .. r. 1478. 
I." . w Poznaniu esy taj w Gnieinie. 


33. 
24. 
25. 
38, 29. 


, 


.. 


5 32 
532 nota 
535 
537 
537 
5 6 5 
5 8 3 
583 nota 5 
5 8 4 
59 0 
59 2 
59 6 
59 6 
606 
CXLII 
CLX 
CCXXV 
CCXXVII 
CCXXXVII 
CCXXXIX 
CCXLVII 
CCLI 
CCLI 
CCLXlV 
CCLXXX 
CCLXXXVI 
CCXC 
CCXC 
CCC\" 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


10 


. 


II 
, 


.. 


.. 


. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


. 


I' 


. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


. 


.
		

/Czasopisma_105_10_64_0001.djvu

			Szp. CCCVII wiersz 3 od dołu .am;a.rt 
.. CCCIX .. 9 . . . 
CCCXIV .. 5 . .. 
. CCCXVIlI . l . . 
.. CCCXXVI 13 .. góry 
CCCXXVI .. 14 . dolu 
. CCCXXXVII .. 
CCLVII 8 . góry 
. CCL VII 9 .. . . 
CCCLXXIII . l . dolu .. 
CCCXCIlI 26 . góry . 


Bernarda Maciejowskiego esy taj Samuela Maciejowskiego. 
ś. Mikolaja na Piasku esy taj w kościele ś. MIkołaja. 
ukazał esy taj ukazał się. 
caelum . coelum. 
Lubomla c.ytaj Lubowla. 
Ljowinghllser esy taj Ljowinghlluser. 
fig. 39 b. esy taj fig. 49 b. 
r. 1512 r. 1513. 
szp. 152 140 i 154. 
1532 15 82 . 
ku pułudniowi aytaj ku południowi. .. 


. 


r-. 


, 


, 


l 


-