2012 FIM Torun speedway grand prix of Poland : Round 12, 06.10.2012, MotoArena Toruń

:::;;;::- 


111 


PR...NTIiID .V 


FIM I1EEDIIIAY GRANtI PRIl 


MWN:7T£
 
ENERGY 


. FI 


I 


TORUN 
CITY OF SPORT 


2012 FIM TORUN SPEEDWAY GRAND PRIX™OF PO LAND , .
s 

 '

 Jf .
 
4i;:.

 .. '
 :" .
 II t' . / 
""""- ........- .....)'
 \ . ., 
--
--
 
 .........

. \---- --- 
'4 
 -
.-.... -' . _. 
--- ........ ---"'
 -- 
 --- 
-... 
 4
 
. '
"""" - .
'._----'---_ 4. --. 

 ..., 
 ......... _.. 110... --.... . __.-0". \ '.. -, - ---. 
,
 'liiio...- _ _- ........-, '.... 
__ ---..-.-.t!!!'
. 4IiI., '! 
---- ----.. 
- ... ..... -. . 
1Iiir-' __ 1 ...., 
..=:-- ; ___ ,..,. - ,.....
 ----... -, , .' '\ i ; .. 
.., - .I' .,..--..... ,,' .\- _ ,- - , , 
-:z . ,- 
 -- 
. . - -" ... ... ......... :. 
1t" ........ .
,,_-. 


ROUND 121 Oi.10,20121 MotoArena Torun, ul. Pe ra Jonssona 7 


-=1'.;1 


--- 
.. 


.. 


. , 
. '. 
, . . 
'" 


j\:!\ m 

 (t., ''A 
'
\Y" ",,"" 
",,) . \" i?'. ," 11" 
tJ'Y .$'0r
 ,- 


- 


- 


A 


. I 


, l"'t I 


"''- 

 -:¥"' 111 ..... 
'- I
 t1eav ,' t'
\ 
.!I: " ' I" 

 mM/ 11''''' 'I 
 ' 
.r {'lI , ' \ 
/
 
 f . II 
 ' 
.. £hea LI..
&"" "
 1 \ 
/ \\
 ;
 I 
j', ,?i' . 
 '\ :;.,' , 
(.. (
 . 
. 
" t. 


:' "', ' ' 


, " 


, ..... ...!.,.... .
' ...."...; i" - 
 
.--.;..... *,j" . 1.... ',:.-. ,
,
:' ," ., S 
.\ -- ,'" ;;' '.-. ..; 
... ... " 
1. . '.' .. 
"\. . .- .'f 
: ' ... 
.' 
" ..... 
...., .. , 


, 


", 
t l' 
11 ' } : 
, , 
\ 


,), 


\ 
 \o?: 


FACEBOOK. COM/SPEEDWA YGP 
.. TWITTER.COM/SPEEDWAYGP 
SPEEDWAYGP. COM 


-- 


--:... . 


-:": '..  
4I!f 
. 
f 


'"' 
. 
. 
.
 


,4 


-:. ' 
, , 


, "" 
 
/" : 
'.  


... 


" . 

 
C' · 
 
__ l' 
'J 
 -=-J . ','r 
,I L' . 
-
 , , , 


\ I 


# 
:: , 
, I 
" f ' 
} IV 
;j\ . 

'\, I 
I 
.I,. 
, 


....,'.. .
 


, .. , 

, 


...:.' ".,. 
. # 
 .

 


.., , 


- 
'';0 
.-- 


, , 
, I! 
t; , 
" I 


,., 


" 


- 


-:-- 


.... - 


-- 


..' 


.. 
",J. 
 
... 


-'I- 


, .. , 
"J:".r, 
. . 

 .. 
, .... ",.. 
,. 


CENA (PRICE): 15,00 PLN 


EJ!mIJ _s
z
 


r"?"1Mlnitltentwo (3 WOJrN6dztwo ,.,,1 
bJII Sportu i Twy.tylu ltuJIW!ko, pomorBJe ". . 
PZ
 . 


PATRONI MEDIALNI: Sporto WB - , pi ,- 5Ka --e Wirtualny 
., , ,'" ..!
u.!!.
>>>
, 


'V, 


FOR AL THE ACTION G I TO I'
 
· J 


. 


. 


BREAKlNG 


. 


} 


("'. , .y\  
(9 

., 


(.0(\\\ 
9 9 " 
6

'1 
1...ge
 
,,
9-.1 


tJo& 
 
.".. ;' 
f\"

 . \e9
 
G
-"
tII" 
. e!-' ,.' 
.. 


o
 
.f.
 ."f-f.,. 
,...f- r.
'.. 
 

 "'.... 

t,'t\,. 
I!,f 

 
t\
 
' 


.\ 
.,' 
0" . 


" 
"...,..L 


,
.
 
-' . 


.. 
.",-
\ 


.\
 


- 


, 
r#' 
.'e 


.,. 
.,\' . '1o 

 . jf 
« - /, ...-.-;.- 
,.r t; 

,,,.- 


:. 
 
1'''dJ 


.. 


.. 
.. 


"'6 


,;/" 
, 
pr 
 J- 
11",,8 d'"
 "" 


 
.' 
'

 


". #' 


COMPREHENSIVE RESULTS & STATS 


, 


/ TII 


DATE: 25TH AUGUST 2012 


VENUE: MILLENNIUM STADIUM, CARDIFF ENGINES START: 6PM ROUND: 9 


HEATS 


GATE RESULTS 


HEAT: 7 


HEAT: 8 


111 


- 
...... 


,.-. 


'" 


. 
'-.. . 
1st 2nd 3rd 4th 
Antonlo Fredrlk Jaroalaw Peter 
LIndback LIndgren Hampei Ljung 
- 


r 


..
 
T 3 
n 2 
"IR" 1 
T 0 
H fftnF 


1st 
Greg 
Hancock 


, 
J

t J
 
2nd 3rd 4th 
Jaaon Chrle Chrle 
Crump Harrle Holder 


.123456 


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2D 21 22 23 
 


"  
t'-" 

'  

 


fJ!!tt 

"f:X 
.f.1i" 
,

 . /'" 
1'- ,/'" 
",p
O S 
tJs"'
.,efl,f 
./. 
:

10 S
 
J
 o \:- 
G . '5, . ", 
--
"".' 


...- - - - -- 


. , 


..;, 


, 4' 


o 
1 
2 
3 


....-...1 
 
........... "- 
'
 -
.... 
t 2 
1 2 
2 1 
2 1 


. 
\. 


,,""tnF 
  
 m
 
..0 .. e . . 

 gorzow ... I rzow 
.. '.. 
.... 
. \ . 
lt 

 
 
. 
-...... :: . '-:00 . 


EXCWSIVE VIDEOS 
LIVE DRAW 
RlDER INTERVIEWS 
IGHLlGHTS 


....:10 - 


____.....1'IfII 


111 


/'o1qJN,TEf\ 
I:.NI:AmV . 


-. 


. 


I 


. 


. 


I 


J 


.!"
>>>
-. 


2012 FIM TORUN SPEEDWAY GRAND PRIX'.OF POLAND - 2012-10-06  
.." 
". '. 


" , 


..
 


SPIS TRESCI / CONTENTS 
) 
- 


L Healt . . safet formation 4 
Speeches 5-7 
Officials 8 
Reportage 11 
hris Holder - Interview 16-17 
#1 - GREG HANCOCK - USA 21 
#2 - ANDREAS JONSSON - Sweden 22 
#3 - JAROStAW HAMPEL - Poland 23 
#4 - JASON CRUMP - Australia 25 
#5 - TOMASZ GOLLOB - Poland 26 
#6 - EMIL SAYFUTDINOV - Russia 27 
#7 - KENNETH BJERRE - Denmark 29 
#8 - CHRIS HOLDER - Australia 30 
#9 - FREDRIK LlNDGREN - Sweden 31 
Intermediate Standings 35 
Heats 36-37 
, Final Positions 38 
\ #10 - NICKI PEDERSEN - Denmark 41 
#11 - CHRIS HARRIS - Great Britain 42 
 #12 - ANTONIO LINDBACK - Sweden 43 
#13 - BJARNE PEDERSEN - Denmark 45 
#14 - PETER LJUNG - Sweden 46 
#15 - HANS ANDERSEN - Denmark 47 
#16 - MAClEJ JANOWSKI - Poland 49 
#17 - EMIL PULCZYNSKI - Poland 50 
#18 - KAMIL PULCZYNSKI - Poland 51 
#19 - MARTIN VACULlK - Slovakia 54 
#20 - KRZYSZTOF KASPRZAK - Poland 55 
Nicki Pedersen -Interview 58-59 
2010 FIM TORUN SGP OF POLAND 60 
2011 FIM ENEA TORUN SGP OF POLAND 61 
Jason Crump - history 63 
SGP 2012 results 64-66 
Autographs 70 


WYDA WCA / PUBLlSHER 


PROJEKT I SKf.AD / DESIGN & DTP 


FOTOGRAFIE / PHOTOGRAPHY 


DRUN / PRINTED IY 


0 1 

I ..' 


rI.!ifR 


aE:J 


EMDWA5T\JDIO 


KST UNIBAX SA 


EMDWA STUDIO FOTOGRAFICINE 


www.speedway.torun.pl 


www.edmwa.pl 


Jaroslaw Pabijan 
www.pabijan.com.pl 


bi u ro@artispoligrafia.com 


j-- 


www.speedwaygp.conr 


3
>>>
, ..\ 


2012 FIM TORUN SPEEDWAY GRAND PRIX'.OF POLAND 


2012-10-06 


# 
.1 


TWOJE BEZPIECZENSTWO JEST NASZYM PRIORYTETE;".
 I f: .}1
'i 


... 


- 


Prosz
 Panstwa 0 kontakt z wolontariuszem w przypadku, jesli macie jakiekolwiek obawy w kwestii bezpieczenstwa, obawy w stosunku do 
zachowania innych kibic6w lub jesli potrzebujecie pomocy w kwestii bilet6w lub znalezienia wlasnego miejsca na stadionie. Wolontariusze w z61tych 
kamizelkach Set osobami b
detcymi w stalym kontakcie z kontrola i ochronet obiektu. Jako kierownik obiektu MotoArena chcialbym przedstawic Panstwu 
kilka punkt6w, na kt6re szczeg61nie nalezy zwr6cic uwag
 oraz rozwietzania, kt6re sprawiet, ze wizyta na naszym obiekcie b
dzie bezpieczna. 


PIERWSZA POMOC 
Na MotoArenie znajduje si
 6 punkt6w z pierwszet pom0Cit. Tam znajdujet si
 osoby, kt6re majet odpowiednie kwalifikacje do niesienia pomocy 
i ratowania zycia. Oni takze znajdujet si
 w stalym kontakcie z kontrolet i ochronet obiektu. 


ZAGUBIONE RZECZY 
Wolontariusze dajet pewnok, ze kazda zagubiona rzecz na stadionie trafi w odpowiednie miejsce, gdzie zostanie szczeg610wo zarejestrowana. Jesli majet 
Panstwo jakiekolwiek pytania lub wettpliwosci zwietzane z zagubieniem rzeczy, prosimy 0 kontakt z numerem telefonu +48 (56) 651 8066. 


UDGODONIENIA DLA OSOB NIEPElNOSPRAWNYCH 
Owby poruszajetce si
 na w6zkach inwalidzkich powinni skorzystac z tych samych wejse na stadion, jak wszyscy inni kibice. Na stadionie znajdujet si
 
. alety tylko dia os6b niepelnosprawnych. Wolontariusze Set odpowiednio przeszkoleni do pomocy. Ci wolontariusze z ch
ciet pomoget osobom niepel- 
. spra nym. 


ZAKAZY 
Zgodnie z przepisami na - toAren
 nie mozna wnosic napoj6w w puszkach, butelkach plastikowych i butelkach szklanych. Takze wnoszenie na stadion 
flag na dlugich kijach jest -- bronione. Kibice, kt6rzy b
det chcieli wniesc na obiekt tego typu przedmioty b
det proszeni 0 zdeponowanie ich 
w odpowiednim miejscu. Skon -wane rzeczy nie b
det zwracane. 


TOALETY 
Toalety znajdujet si
 w kazdej strefie na stadionie i mozna je odnaleze na podstawie odpowiedniego oznaczenia. Na obiekcie znajduje si
 42 stanowiska 
do skorzystania z toalety. 
\, 


. i
kuj
 bardzo Panstwu za wsp6lprac
 i zycz
 Panstwu niezapomnianych wrazen w trakcie pobytu na MotoArenie. 


'\ 


Marian Filipiak, 
Kierownik MotoAreny 


 
, 


YDUR SAFETY IS DUR CDNCERN 


Please contact asteward if you have any worries over a matter of safety, any concerns about the behaviour of other spectators or if you need 
help with ticketing or with finding your way in the stadium. Stewards in yellow jackets are supervisors who are in constant contact with the stadium 
control room. As operations manager for the MotoArena I would like to draw to your attention a number of key issues in order that you may enjoy your 
visit in safest possible way. 


FIRST AID 
There are 6 first aid posts and one first aid centre at the MotoArena. There are stewards who hold formal qualifications in first aid and life saving. They 
also have constant contact with the stadium control room. 


LOST PROPERTY 
Stewards will ensure that any lost property is taken to secure storage location and the details entered into a register. If you wish to claim property that 
you believe to be lost within the confines of the stadium then please call +48 (56) 651 8066 


FACILITIES FOR DISABLED SPECTATORS 
Wheelchair users and other disabled spectators enter the stadium via the same turnstiles and through the same entrances as all other spectators. There 
are dedicated toilet facilities. A number of stewards have voluntarily undertaken specific disability awareness training. These stewards will be pleased to 
ofter assistance to our disabled visitors. 


PROHIBITED ITEMS 
MotoArena has a legal obligation to deny entry to the stadium to anyone carrying cans, bottles, glasses or containers of any description. Klaxon horns 
and larger flag sticks are also not permitted. 
Spectators bringing such items to the ground will be asked to deposit them in a refuse skip provided for the purpose. Confiscated items cannot be 
returned-they are given up as a condition of entry. 


TOILETS 
Toilets are situated on every level of the stadium and can be found by following the concourse signs.There are 41 sets of toilet facilities available for 
public use. 


Many thanks for your cooperation. I ho pe you enjoy your visit to the MotoArena. 


Marian Filipiak 
MotoArena Manager 


..--- 


4 


www.speedwaygp.com 


I
>>>
-, 


2012 FIM TORUN SPEEDWAY GRAND PRIX'.OF POLAND 


2012-10-06 


.' 


,
 
hli'
 
f ll!' ".. 
"' I 
'" 
? 

 
 r; 
;7. I

 
. 
. 
 Ji.- 
'__ -'\itt _ 
-..:. -,).. 


". 
 
. '-'
\\ 
:",)  
'
 1 " 
i -- '1 

I,. 


- . 


,
 r.. 


.'. I 
. 
'
 '
, ' 


.. 


TORUN 
CITY OF SPORT 


. 


.ö, 


,; -. nami finafowa, torunska runda zuzlowego 2012 FIM TORUN SPEEDWAY GR' . PRIX OF POLAND. Emocje 
i oczekiwania sp- towe zwiqzane z tym wydarzeniem majq niepowtarzalny charakter. Po pierwsze, rozgrywany na torunskiej 
Motoarenie i ostat . w tym roku turniej wienczy rywalizacj
 0 tytuf Mistrza Swiata cyklu Speedway Grand Prix. Po drugie, 
rywalizacja najlepszy zuzlowc6w swiata niezmiennie pozostaje jednq z najwazniejszych imprez sportowych w naszym kraju, 
a dia fan6w zuzla jest on. zawsze absolutnym hitem. Po trzecie, Torun staje si
 gospodarzem tego prestizowego wYScigu po raz 
trzeci i z pewnosci q wypefn zaszczytne obowiqzki z honorami i zyczliwosci q . 
Swojq sympati q ogarniamy przede wszystkim zuzlowc6w z kraju i zagranicy, kt6rzy w Toruniu stanq przy tasmie, 
by potwierdzic wielkosc swoich talent6w i zapewnic kibicom ekscytujqce widowisko. Z uznaniem odbieramy takZe obecnosc 
w naszym miescie zespof6w towarzyszqcych zuzlowcom, organizator6w, sponsor6w i patron6w honorowych Grand Prix, 
. rzedstawicieli krajowych i mi
dzynarodowych organizacji i instytucji zuzlowych, a takze niezawodnych fan6w zuzla, 
. 
 kt6rych kazde Grand Prixjest niepowtarzalnq okazjq do okazania swojego zapafu i podziwu dia czarnego sportu. 
Po mistrzowski tytuf i medale si
gnq wToruniu tylko najlepsi z najlepszych. Wszystkim jednak uczestnikom torunskiego 
\ ' . .fu zg

jemy gorqce powitanie i zapewnimy niegasnqcy doping. Bo na to przeciez zasfugujq asy zuzlowych tor6w, 
pres,'z Grand Prix i swietnosc Torunia! 
i.ycz
 Panstwu niezapomnianych przezyc podczas 2012 FIM Torun Speedway Grand Prix of Poland ! 


 
. 


Prez 


The final round of 2012 FIM TORUN SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND in Torun is in front of uso Sport emotions and 
expectations related to this event are unique in their nature. First of all, the last round this season held in Motoarena in Torun 
concludes the competition for the Speedway Grand Prix se ries World Championship. Second of all, the competition of the best 
speedway riders in the world is always one of the most important sports events in Poland, and for the speedway fans it is always 
an absolute hit. Third of all, Torun hosts this prestigious event for the third time and for sure it is going to fulfil its obligations with 
honours and kindliness. 
We embrace particularly all the speedway riders from Poland and from abroad with our sympathy, who will stand 
at the starting tape to confirm the greatness of their talents and make sure the spectators can witness an exciting show. 
We also appreciate the presence of the riders' teams, organisers, sponsors and honourable patrons of the Grand Prix, Polish 
and foreign speedway organisations' and institutions' representatives, as weil as reliable speedway fans, for whom each 
Grand Prix is a unique opportunity to show their passion and admiration for speedway. 
Only the best of the best can win the title and medals in Torun. However, we will warmly welcome all the participants of 
the Polish Grand Prix and we will provide lively support. Because this is what the aces of the speedway tracks, the prestige ofthe 
Grand Prix and the splendour ofTorun deserve! 
I wish you unforgettable experiences during the 2012 FIM Torun Speedway Grand Prix of Poland ! 


-' - 


------- 


www.speedwaygp.com- 


5
>>>
, ....
 


.- 


,
 ,
" 
. . 
" 


'"'i'
 


'.  


, 


--;;;..
 . 


-==-
 


2012 FIM TORUN SPEEDWAY GRAND PRIX'"OF POLAND 


2012-10-06 


.a turnieju 0 2012 FIM 


,J 


Serdecznie wita zawodnik6w z ich ekipami, w stkich gosci, a pr o' wsz 
TORUN SPEEDWAY GRAND P 'IX OF POLAND. 
To juz trzeci tur iej na naszej MotoArenie i ka'. wYJCjt 
Tomasza Golloba i tr6j Polak6w na POdIUm, c-o bylo wydarzenie 
Co nas czeka tym raze1n? Z pewnosciCj niewiarygodne e . 
nowego mistrza swiata. To idealne zwienczenie t, " -r anego za jede 
historii. Juz dawno tak wielu zawodnik6w' ' .ty medal niem. do osta . iego turnieju, ju 
licznych zwrot6w sytuacji w klasyfikac i .1 
Przez dwa poprzeo 'te si
 w Toruniu nauczylismy, a przy okazji ud. , nam si
 pr ..towywac i orezy 
udane .' no pod w 0 
.em org. acyjnym, jak i sportowym. Ten drugi aspekt nie awsze jest zalezny od nas, ale wierz
, 
ze takZe dzis na ,osi zuzlowcy "S nie zawiodCj. Zawiesilismy sobie wysoko poprzecz -. To bylo jednoczesnie wyzwaniem, 
ale i doskonal, otywacjCj do 
zszej pracy, aby turniej stal si
 jeszcze lepszy, a stadion dia I}(as jeszcze bardziej goscinny. 
D zobaczymy, na torze kilkunastu aktualnie najlepszych zuzlowc6w globu.' Wielu z nich doskonale pami
ta 
atmoj!er' klimat toru
ich zawod6w z lat poprzednich. Na takim stadionie, przy taki
 publicznosci nie spos6b nie dac 
z siebie wszystkiego. D"t
go jestem przekonany, ze czekajCj nas wielkie emocje i wspanialy . nal mistrzostw swiata. 


, p- 


JI" S 
 . zwyci
twa 
zostw sw. ta 
Toruniu poznamy 
. rdziej emocjonujCjcy w 
, .wno nie mi' . 'my tak 


WoJciech St
pniewski 
D ektor zarzCjdzajCjcy KST Unibax Torun S.A. 


Welcome _ the riders with their teams, invited guests and all the fans on 2012 FIM IOfiUN SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND. 
It is the thir. 'IJrnament at MotoArena and each one was very special. In the first round here, we have celebrated the victory of Tomasz Gollob 
and three Polish riders on the rostrum wh at marked its place in speedway history. What can we expect this time? Surely great emotions as, for the first time 
in Torun, we will know new World Champion. It will be wonderful ending of the fantastic season, already considered as one of the most exciting in the history, 
when so many riders have been struggling for gold medal till the last round. There haven't been so many turning points in general standings for a long time. 
We have learnt a lot during last two years and we have managed to organise speedway events which were organisational and sport success. 
We can't affect the sport side but I believe that the top riders will not disappoint us tonight. The bar has been put high, being achallenge and the motivation 
for hard work to improve the tournament and make the stadium more hospitable. 
We are going to watch tonight the best speedway riders of the world. I am sure many of them still remember great atmosphere of the prevlous 

 .vents here in Torun. I believe we can expect exciting racing night and fantastic World Championship final as the riders will surely do their best at such 
ma. . ificent stadium and with such great audience. 
Wojciech St
pniewski 
Managing director of KST Unibax Torun S.A. 

 


....,,: 


f; 
i 


,J 


Szanowni Panstwo, 
W imieniu Polskiego ZwiCjzku Motorowego serdecznie witam wszystkich zawodnik6w i sympatyk6w sportu zuzlowego 
na najnowoczesniejszym stadionie swiata, torunskiej MotoArenie, podczas konczCjcej Grand Prix rund
 Indywidualnych 
Mistrzostw 5wiata na Zuzlu w sezonie 2012. 
Jestem przekonany, ze doswiadczony organizator zawod6w - Klub Sportowy Torun Unibax S.A.. sprosta temu 
ambitnemu zadaniu i po raz kolejny w Polsce zobaczymy zuzlowCj rywalizacj
 zorganizowanCj na najwyzszym swiatowym 
poziomie. 
Mam nadziej
, ze Tomasz Gollob, Jaroslaw Hampel i Maciej Janowski zagwarantujCj kibicom wspanialCj i emocjonujCjcCj 
rywalizacj
 na koniec sezonu. 
Zycz
 wszystkim zawodnikom powodzenia w sportowej walce, zas kibicom wielu wrazen i emocji podczas tych 
niezwykle widowiskowych zawod6w. 


fe sportowym pozdrowieniem, 
Andrzej Witkowski 
Prezes Polskiego ZwiCjzku Motorowego 


Dear Sirs and Madams, 
On behalf of the Polish Automobile and Motorcycle Federation I would like to heartily welcome all the competitors and supporters 
of the speedway sport on the world most modern stadium, the MotoArena in Torun. during the final round of the Individual World Speedway 
Championship 2012. 
I am convinced that being an experienced organizer, the Sport Club Torun Unibax S.A. will prove equal to this ambitious task and once again 
we shall see the speedway competition in Poland organized on the highest world standard. 
I hope that Tomasz Gollob, Jaroslaw Hampel and Maciej Janowski will guarantee great and exciting rivalry at the end of the season. 


6 


With best sporting wishes! 
Andrzej Witkowski 
President of the Polish Automobile and Motorcycle Federation 


- ---j 


www.speedwaygp.com
>>>
Tylko dlO/. punkty dzielq Chrisa Holdera i Ni -. 0 Pedersena b
dqcych na c z f klasyfikacji generalnej, tuz za nimi 
jest Greg Hancock z dzisi
cio.. unktami s ty do lidera. . 
D "
szy'. zwienczenie t !orocznego cyklu na wspanialym stadi nie - Motoarenie im. Mariana Rosego 
wToruniu. 
, 
To. .0. .. .. finalowej rundy Grand Prix. Wszystkie bilety na 10 spotkanie zostaly wyprzedane juz 
wiele ty. dni temu, co tyl adczy." kim . - ibic6w zuzla w Polsce. 
Tegoroczny ozpoczql si
 w m. . w Nowej Ze. ' omentu bylismy swiadkami jednego z najlepszych se- 
zon6, GP w historii. Dzisiejszy wiecz6r to taka « wisienka na torcie » tego " '..! 0 cyklu. 
Dzisiejsze zawody to ta 
 e ostatni wyst
p w cyklu, trzykrotnego mistrza " Austarlijczyka Jasona Crumpa. B
dzie to kolejny 
turniej zawodnika, kt6ry zdobyl na i
kszq ilosc punkt6w w historii GP (2001) i tylk -m Gollobem dzieli rekord zwyci
stw w 
rundach GP (23). 
Jason Crump odegral zrfclczqCC\ rol
 jako ambasador zuzla na swiecie, nie tylko '. torze ale ' . . I O' - nasty 
sezon Grand Prix w jego karierze
 przez wszystkie te lata jego jazda dostarczala nam wiele ,dosci. Zyczy Jasonowi i jego rodzinie '... 
wszystkiego najlepszego. 
 '..... 
Jason wierzy, ze Chris H .Ider jest gotowy zajqc jego miejsce w cyklu Grand Prix, ale przed 
alowq run.. ostatniego slowa nie powiedzial jeszcze Nicki 
Pedersen. \ 


2012 FIM TORUN SPEEDWAY GRAND PRIX"OF POLAND 


2012-10-06 


lycz
 dobrej zabawy i wspanialych e .cji 


..., 


. 
)  


, 


Paul Bella. . 
Dyrektor zarzqdzajqcy BS . wa 


JUST two points separate Chris Holder and Nicki Pedersen at the top of the current FIM Speedway Grand Prix standings with Greg Hancoc 0 ,ten adrift. 
The stage is set tonight for a fantastic climax to the 2012 FIM Speedway World Championship and where better than at the . bulous Marian Rose 
Motoarena here in Torun. 
This is the first time that Torun has hosted the final round of the FIM SGP series and tickets for the event were sold out wee . go, wh ich just underlines 
how enthusiastic Polish fans are about their speedway. 
Itwas way back in March thatthe 2012 championship got underway in New Zealand and sincethen we have enjoye. . e ofthe best ever FIM Speedway 
Grand Prix seasons. And tonight the icing will be put on the cake. 
This evening will also mark the final Grand Prix appearance of Australian Jason Crump, who has won the World title three times. However, that is only the 
tip of the iceberg for a rider who has scored more GP points (2001) than any other rider and shares with Tomasz Gollob the record number of wins (23). 
But just as important has been the role Jason has played as a wonderful ambassador for speedway, on and off the track, throughout the world. This is his 
18th year as a Grand Prix rider and he has been an absolute pleasure to work alongside and we wish Jason and his family all the very best for the 
futu re. 
Jason believes that Chris Holder is ready step into his shoes but Nicki Pedersen will have something to say about that tonight as the final chapter 0 . e 
2012 FIM Speedway Grand Prix story unfolds. 
Sit back and enjoy on 


-- 


- - 


'auf Bel y 
Managing Director, BSI Sp-' oway , 

 


Od wielu lat, zuzel cieszy si
 ogromnq popularnosciq w wielu krajach, rzesze fan6w i fantastyczne sciganie - oto esencja 
mistrzostw swiata FIM Speedway Grand Prix. Obecnie to juz osiemnasty sezon od czasu zmiany formuly w 1995 roku. Przez caly ten czas cykl 
rozwijal si
 i stal si
 jednym z najsilniejszych sport6w motorowych na swiecie. 
Z biegiem lat, zuzel zdobywal coraz liczniejszq grup
 kibic6w, pojawial si
 w coraz to nowych krajach oraz slynnych mie- 
jscach takich jak : Millennium Stadium w Cardiff, Parken stadium w Kopenhadze czy Ullevi Stadium w Göteborgu, a takle w nowo 
wybudowanych obiektach w Polsce i Chorwacji. Tegoroczny cykl rozpoczql si
 turniejem na antypodach w Auckland 
w Nowej Zelandii, ojczyznie takich legend jak : Ivan Muger, Barry Briggs czy Ronnie Moore. Mamy jeszcze wiele 
do zrobienia, szczeg61nie w zakresie organizacji rund cyklu w krajach gdzie czarny sport ma wielu zwolennik6w 
i fan6w, takich jak : Rosja, Australia czy USA, ale takle w miejscach gdzie nie cieszy si
 zbyt duzq popularnosciq. 
Zdajemy sobie spraw
, ze to nie b
dzie latwe zadanie, zwlaszcza w dobie kryzysu ekonomicznego, mime to nie ustaniemy 
w wysilkach. Jestem przekonany, ze wszyscy zainteresowani sportem motorowym, a w szczeg61nosci zuzlem, wierzq w rozw6j 
tej dyscypliny sportu. 
Skladam najszczersze zyczenia wszystkim osobom zwiqzanym z cyklem Grand Prix, naszym partnerom : firmie BSI i IMG, 
narodowym federacjom, organizatorom, zawodnikom i ich ekipom, mediom oraz, przede wszystkim, widzom - prawdziwym fanom, kt6rzy decydujq 0 sukcesie 
zuzla na swiecie. 


"  
'\  


Vito Ippolito - Prezes FIM 


"Speedway has been for many years a great success in various countries, with a huge number of fans around the world and fantastic racing in all events: 
you have all this in the FIM Speedway World Championship Grand Prix. We are now in the 18th season since the format was adopted in 1995. The FIM Speedway 
Grand Prix series has kept on its development and become one of the strongest in motorcycling sport in the world. 
Throughout the years, Speedway has reached a much wider public, with events in a greater number of countries, and world-known places such as the 
Millennium Stadium in Cardiff, PARKEN stadium in Copenhagen and the Ullevi Stadiumn Göteborg, as weil as in new places In Poland and Croatia. Moreover, it just 
started this 2012 season "down under" in Auckland, New Zealand, in a country which gave birth to various Speedway legends such as Ivan Mauger, Barry Briggs 
and Ronnie Moore. Of course, there is still a lot ofwork to do, especially in order to bring the FIM Speedway Grand Prix series to other places which have many fans, 
such as Russia, Australia and the United States. But we also have to work for and invest in the development of Speedway in other places, where Track Racing only 
exists on a small scale. This will not be easy in such aperiod of economlc instability such as the current one. But we have to continue our work and our efforts. I am 
convinced that everybody involved in motorcycle sport in general and 'Speedway in particular believes in the ongoing development of the sport. 
My sincere wishes go to all the people involved in the FIM Speedway Grand Prix se ries, our partner BSI Speedway an IMG company, the National 
Federations, the organisers, the riders and teams, the media and, of course, the spectators, the real fans who contribute decisively to make Speedway a great sport." 


.... ,'0( 


Vito Ippolito - FIM Presi. - nt 


-_. 


www.speedwaygp.com- 


7
>>>
\
'. '
 
.. . 


( 


8 


.- 


2012 FIM TORUN SPEEDWAY GRAND PRIx"OF POLAND 


2012-10-06  


0# 


KOMITET HONOROWY 
THE HONORARY COMMITTEE 


-.; :.
....-{ 


,"- 


Jerzy Wenderlich 
Wicemarszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 


... 
..:; , 
11" 
..,.
 '" J 


KOMITET ORGANIZACYJNY 
THE ORGANIZING COMMITTEE 


Jan Wyrowh'lski 
Wicemarszalek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 


{ 


Ewa Mes 
Wojewoda Kujawsko - Pomorski 


fbigniew Fide'l-fwicz 
Zast
pca Prezydenta Mi'¥ta Torunia 
przewodnicz
9Y 


Piotr Catbecki 
Marszalek Wojew6dztwa Kujawsko - . . morskiego 


Marian Fr,!ckiewicz 
Przewodnicz
cy Rady Miasta Torunia 


Jarostaw Wi
 owski 
Dyrektor Wydzialu . ortu I Turystyki 
zast
pca prze odnicz
cego 


Michat Zaleski 
Prezydent Miasta Torunia 


. ndrzej Witkowski 
Prezes Zarz
du GI6 . ego Polskiego Zwi
zku Motorowego 


Cz . nkowie 


Piotr zymanski 
Przewodnicz
cy GI6wnej Komisji Sportu Zuzlowego 


Wojciech St
pniewskl 
przedstawiciel KST Unibax S,A. 


Ryszard Kowalski 
Prezes Zarz
du Speedway Ekstraligi 


Marcin Kowallek 
Dyrektor Wydzialu Gospodarki Komunalnej 


Andrzej Pietrowski 
Dyrektor Wydzialu Promocji 


OSOBY OFICJALNE IOFFICIALS 


Zbigniew Derkowski 
Dyrektor Wydzialu Kultury 


Wolfgang Glas 
FIM Jury President 


Craig Akroyd 
FIM Referee 


Aleksander Dybinski 
Dyrektor Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Torunlu 


Piotr Szymanski 
FMNR Jury Member 


Antoni Stramek 
Komendant Miejski Policji w Toruniu 


Oie Olsen 
FIM Speedway Director of Sports 


Mirostaw Bartulewicz 
Komendant Strazy Miejskiej w Toruniu 


Stanistaw Bazela 
FMNR Environmental Steward 


Andrzej Glonek 
Dyrektor Miejskiego Zarz
du Dr6g w Toruniu 


Tony OI55on 
FIM SGP Race Director 


Janusz Szymanski 
Prezes Zarz
du Miejskiego Zakladu Komunikacji w Toruniu 


Graham Brodie 
FIM SGP Secretary 


Andrzej Polkowski 
Clerk of the Course 


Piotr Rozwadowski 
Prezes Zarz
du Miejskiego Przedsi
biorstwa Oczyszczania w Torunlu 


Dariusz Cieslak 
Assistant Clerk of the Course 


Kazimierz Zawal 
Prezes Zarz
du Targ6w Torunsklch Sp, z 0,0, 


Leszek Demski 
Technical Steward 


Andrzej Rabuszak 
GI6wny Specjalista Wydzialu Ochrony Ludnosci 


Krzysztof Meyze 
Machine Examiner 


Marian Filipiak 
Kierownik Motoareny im, Mariana Rosego MOSiR Torun 


Krzysztof Gawet 
Chief Medical Officer 


Wtodzimierz Kowalski 
Timekeeper 


lukasz Szarszewski 
Inspektor Wydzialu Sportu I Turystyki 


Krystian Jaworski 
Press Officer .. 


Krystian Jaworski 
KST Unibax S,A. 


Roman Affeldt 
Chief Pits Marshai 


www.speedwaygp.com
>>>
, " 
!  


,
 . 


'..'..' '. . '
I I .11 iI.J. "1.'. 11. 


U 
D wd R 
aRTUSa 


----!!.....! 
... .
 
www..rtus.torun.pl 


"...,..-
 


-' 


4,11 t GRZEGORZ HALAMA-spotun" wstwwaInJ 
godz. 1........ Jaroslaw J..... - prow.d...... 
9,11 
 GRAZYNA DOBRON ,spo1....... wst",......, 
....1_ 
11.11 t JUSTYNA STECZKOWSKA'koncert 
....19100 
15,11! TEATR MALKO IW,gry/- EI..,., P/n/o I cus 
.... _ v Fuzjonalny ",rformans w jednym aIId. 35120., 
18,11 t PIOTR MACHALlCA - MoJechmury ptyn" n/.".., bnc.rt 40/35 d 
.... .9:00 
23.11 
 MAJA KLESZCZ & INCARNATION 'konc
 
.... 1"'0 
25.11 t MAlGORZATA KALlCINSKA.spo''''n''-,p
 
.... ...... Karlna Obere - prowadzen" 

;!!.:; RAY WILSON - G.I1HI.CI.sslc. konc... 70160.1 


rORTE 
, ARTUS 
I FESTIVR I 
"- 
2012 ,,-" 
L , 
14.10 t DES ORIENT ,konc.rtmu.ykllllmowejMichata Lorenca 45140.1 
....19:00 
18.10 I BZ WBK Press PhutU-wernlsaifut og refll ws" p woIn, 
gocb:. 1a:JO v .,. 
21,10 i WOJCIECH PSZONIAK ,"'''',monodram 45140.1 
.... 10,00 
25,10 
 JOANNA TRZEPIECINSKA & Bugdan Huluwni 
.... 19100 brell ., pro"", ,lwnc... j j\I.. 


!9 
 GRZEGORZ TURNAU - SowI.p1o....I".konart 75170 


'!! I KRZYSZTOF ZIEMIEC ,spo1bnle -.pwolny 
Tom... P.llul - prow..tzen" 
LlSTOPAD 
2,11 
 LESZEK MO ER - OdChop/n.doKomedy 
.... 19:00 Zaduszld juz_ 10110.1 


,. ' ..Gi' 
1I,.ftP,al\l. .... 
Pu.,.... . 
'1Iti
1I1 

 
IßIiII'''B 


" 
.. ' 
t.' . 
. II1II 
.. "If
 
f -11.1L 


«-:" 
" 


-i 


'"i 


, .1 


'., 


, 


'rbDI! 
..I.
I 
......... , 
1-!."" 
..- -..._,,... .- 


\
 


\\ 


J 


", 
,
 
 
L. 'j j, 
l.. 


.
 
, 


1 


1 


"" 


- 

 


'" 
 
.. ''i 
 
... "\.' 
I. 


;: 


, 


, 


. 


..., 
1 


, 


,. ß 
'-" 

 


---  


i. 


i' 


I :z 
.. 


. 


..... 


"",, 
'-, 


..... ( 


.........
...._......... 
-18100.........
.......... 
D-'r.........,...............
.......... 
,--
 


...1 t L 
 bdl_JfJ_......... 


_....---- 


.n... -- -- 
{I 1;.. i . "
""""'I 
"'..... . 

 1
 i'!CI""'- c:x::: 

 .. rt9- 
......... = 


s TV.
 


Mif1dzy 13 a 19 pazdziernika Torun zostanie opanowany 
przez lalki teatralne, a to za spraw", 
XIX Mif1dzynarodowego Festiwalu Teatrow lalek SPOTKANIA. 


Na mHosnikow sztuki teatralnej czeka k"kadziesiltt wydarzen artystycznych, 
Starannle wyselekcjonowane naJlepsze polskie i zagranlczne spektakle 
teatru lalek dia dzieci i doros/ych. Ponadto liczne imprezy towarzyszCjce 
m.in. IX przeglqd Tw6rczo
-' Teatralnej Os6b Niepelnosprawnych oraz Akc,J 
Animacja PrezentaCJa VII - multimedialne pokazy najnowszych trend6w w sztuce 
animacji 
Studenci szk6f teatralnych 0 spec,JalnosCllalkarskiej zaprezentujCj swoje spektakle. 
Nie zabraknie promocji ksiCj:l:ek koncertow muzycznych 


Spektakle blorCjce UdL,
1 w przeglCjdzie konkur'3owym: 


PRZEDSTAWIENIA DLA DZIECII PRZEDSTAWIENIA FAMILlJNE: 
1 ,,,Tajemnicze Dziecko" - Teatr Lalka w Warszawie, Polska 
2."Jas i Malgosia" (*) - Teatr im. H. Ch Andersena w Lublinie, Polska 
3."Mikrokosmos" - Wroclawskl Teatr Pantomimy, Polska 
4."0 Rybaku i ZIotej Rybce" - Teatr Guhwer, Warszawa. Polska 
5."Tajemnica diament6w" - Teatr Miniatura, Gdansk, Polska 
6."PICABLO" - TAM Teatromusica, Wlochy 
7."Anima Blu" - TAM Teatromusica, Wlochy 


PRZEDSTAWIENIA DLA MlODZIElY I DOROSl YCH: 
1."Nada ou Silencio de Beckett" - Teatro de Manonetas, Porto 
Portugalia 
2."Turandot" - Grupa Coincidentia, BialystoklLublin, Polska 
3."Sprawa Dantona. Samowywiad" - Teatr Malabar Hotel, Polska 
4."Wnyk" - Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki, Opole. Polska 
5."The Queen of Spades" - Regional Puppet Theatre, Grodno, Btalorus 


INFORMACJE 


BILETY: 


Teatr Baj Pomorski" 
Dzial Organizacji Widowisk 
Tel 56 652-24-24, wew, 35. 6 
www bajpomorski.ärt.pl 
Email:.r
:n' - .@ ""!!l"r",l\.a!Y!!
>>>
, 
&. 


. 


,- -.... 

 '
 '  " 
..... 


\. . 


1..1'" 
"."," 


. \ 
" 
-roJ tJ ' 
, 
 
" 

 
.- 

( 
 
- 

"t.
'E
 
-.. --.. 
VI 
. 

 l 
\
\ . .. I €
 
" 


-- -----  


-  
. 

 


.,. ..,,-- 


, . 


, 


\ 
) 


,. 


-
, 
-
, 
',' 


t 


l' I 
':"I
.' 
, ...  ) 
C' 
-., 


... 
, 
... 


.....  


. 


, 


. 


. 


\ 


. . 


..." 


:... 


L 


.
  

 


Drodzy Przyjaciel- 


peedway. 


Juz po raz trzeci torunska Motoarena gosci uczestnikow Speedway Grand Prix 
rywalizujetcych 0 tytut mistrza swiata na zuzlu. Kujawsko-Pomorskie od lat nalezy do 
wiodetcych osrodkow zuzla w kraju i na swiecie. Stetd pochodzi mistrz swiata Tomasz 
Gollob, Unibax Torun od kilku sezonow nie schodzi z podium dru:i:ynowych mistrzostw 
Polski, a Motoarena ma opinit; najlepszego obiektu w cyklu Grand Prix. Jesli do tego 
dodamy ogromne zainteresowanie tet dyscyplinet w Bydgoszczy, Toruniu i Grudzietdzu, 
mozemy smiato stwierdzic, ze zuzel jest market Kujaw i Pomorza. 
Drodzy kibice! Zasiadajetc wraz z Wami na trybunach Motoareny liczt; na udziat 
w prawdziwym "show'
 ZYCZt; Wam i sobie pasjonujetcych zawodow, wyscigow 
obfitujetcych w walkt; fair play. Sciskam kciuki za Biato-Czerwonych. 


,\ 


. 
 


-: 


Piotr Calbecki 
Marszatek Wojew6dztwa 
Kujawsko-Pomorskiego 


Dear Speedway Fans! 


It's the third time that Motoarena Torun is hosting the Speedway Grand Prix of 
Poland. The Kujawsko-Pomorskie Region is one of the main centers of this discipline 
in our country, and in the world as weil. The World Champion - Tomasz Gollob comes 
from here, and Unibax Torun has been top Polish team for several seasons. The 
Motoarena Stadium is one of the best venues for the SGP. Crowds of fans support their 
teams in Bydgoszcz, Torun and Grudzietdz. That's why we can proudly say that 
,peedway is the brand of the Kujawsko-Pomorskie Region. 
Dear Fans! Joining you at the stadium I am hoping to see a Real show. I wish you and 
myself spectacular and fair play competition.I'1I keep my fingers crossed 
for the Polish riders. 


Piotr Calbecki 
Marshai ofThe Kujawsko-Pomorskie Region 


PROGRAM REGIONAlNY 
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI 


WOJEWÖDZTWO 
KUJAWSKO-POMORSKIE 


UNIA EUROPEJSKA 
EUROPEJSKI fUNDUSZ 
ROZWOJU REGIONAlNEGO 


.'* * '* '* 
* * 
* * 
*** 


www.mojregion,eu 


lvtof rjlo* 
 Z1A.r1d
>>>
/.. 


2012 FIM TORUN SPEEDWAY GRAND PRIX'"OF POLAND 


2012-10-06 


.. . 


f Gdy eichnie ryk motorow 


',,.. 


# 


Mamy kibicow pilki noznej, tnamy fanow podwodnych w
drowek, 
Czym lubiet zajmowac si
 Zuzlowcy Grand Prix po sezonie? 


. brakuje takZe domato
ow. 


, 


Zuzlowcy najcz
Sciej ja dodatkowe zainteresowanie wskazujCj inne dyscypliny sportow'
 wi
kszosCl . bardziej ekstremalne tym lepiej. Z czo/6wki 
w zasadzie tylko Emil Sayfutdinov 'mCj jest ma/o aktywny. Rosjanin w wolnych chwilach oglCjda filmt ub siada do gier-komputerowych. Orygina/em jest takze 
Andreas Jonsson, kt6ry w oficjalnej kiecie dia Speedway GP wymienia bieganie. 
W innych sportach kr61uje oczywiscie i/ka nozna. Bardzo wszechstronnym zuzlowcem jest Tomasz Gollob. Mistrz swiata sprzed dw6ch lat swietnie gra whok- 
(wyst
powa/ w mec ch charytatywnych na toruriskim lodowisku), ale interesuje si
 takle pi/kCj noznCj. - Lubi
 kazdy sport. Uwielbiam bieg. , 
plywac, jezd . na rowerze oraz grac w pi/k
. Kocham FC Barcelon
, to najlepszy zesp6/, jaki widzia/em - wyjawia Gollob. 
Jego zaangai:owanie docenili organizatorzy Euro 2012 i mianowali go jednym z oficjalnych ambasadorow te.o t "". - To by/o 
wielkie wydarzenie z korzysciCj dia sportu oraz ca/ego kraju - podkresla bydgoszczanin. 


Gollob darzy mi/osciCj Barcelon
 i na ten temat m6g/by z pewnosciCj d/ugie godziny dyskutowac hrisem Harrisem. Brytyjczyk 
jest takze znanym mi/osnikiem futbolu, ale dia niego najlepszym zespo/em swiata jest Manchester United, a najlepszym pi/karzem 
w historii "Czerwonych Diab/6w" niezyjCjcy juz napastnik Georg Best. 
- Kibicem United jestem od zawsze. M6j ojciec by/ ich fanem, a ja poszed/em w jego slady. W ubieglym roku by/em na kilku mec- 
zach, takle w ramach Ligi Mistrz6w - opowiada Brytyjczyk. 
Za pi/kCj mniej przepadajCj Australijczycy, kt6rzy stawiajCj na sporty wodne, jak nurkowanie czy surfing. Fanem szaleristw na fa lach jest 
zw/aszcza Chris Holder. 
- To pozwala mi zrelaksowac si
 przed kolejnymi turniejami mistrzostw kraju, kt6re zwykle w Australii odbywajCj si
 w styczni 
Pe/na koncentracja jest mi potrzebna dopiero pod tasmCj startowCj - wyjasnia Australijczyk. 
Holder to wielki fan sport6w ekstremalnych, kt6ry najch
tniej caly czas by/by w ruchu. Nie dia niego sCj wakacje z eniem 
plackiem na plazy. Zanim za/ozy/ rodzin
 w wolnej chwili ruszalterenowym samochodem na bezdroza Australii -. dosia. 
motocykla crossowego. Do kategorii sport6w ekstremalnych mozna takle zaliczyc wypraw
 ma/ymi fiatami z p. ski 
do Wielkiej Brytanii, kt6rCj planowa/ wsp61nie z Darcy Wardem. 


,. .r.:. 

"fA 
,
JR. ,I 
 - ".., 


'--, 


.po::.. ' 
- 
'" 
......
. 
.\
 
 ',,
 


 
') 
?,., '*ii' .. 
"" "'" 


0' 


, 


.. 
;-"':
, 


" 
- 


f 


"  

 


,\ , 
· 1\ . J 
\ 
' 
, I 


" 


- 


=-= 
..... 
-c 
:z: 
..... 
lrII"I 

 

 
'-'\i 

 
. pt!! 
:c 
--.-. 

 
.... 


.. 


,. 


.. 
. .. 


" 


. 


... "'., 


. , 


---  . 
.. 


www.speedwaygp.com 


Barcelona kontra Machester 


Troch
 wody, troch
 domu 


... 


Holder szaleje na wodze, a wrazeri pod wodCj szukajCj m.in. Jaros/aw Hampel i Nicki Pedersen, kt6rzy uwielbiajCj nurkow- 
anie. Polak bada/ podwodne krainy w Egipcie, na Karaibach i Dominikanie, w planach ma Meksyk. 
- Niesamowicie si
 w to zaangazowa/em. Sam kurs, kt6ry przechodzi/em w Warszawie, nie by/ specjalnie d/ugi. 
Trwa/ tydzieri. Jednak zanim do niego przystCjpi/em, musia/em wykuc na blach
 dwustustronicowCj ksiCjzk
 0 zasadach 
bezpiecznego nurkowania. To wszystko trzeba dobrze zrozumiec, by w trudnym momencie zastosowac odpowiednie 
rozwiCjzanie - opowiada/ PrzeglCjdowi Sportowemu. 
Z kolei na sporty zimowe stawiajCj Rune Holta i Kenneth Bjerre. Ten pierwszy swietnie czuje si
 na nartach, 
kt6re zresztCj sCj doskona/Cj form
 zaprawy przed zuzlowym sezonem. Natomiast filigranowy Dunczyk uwielbia hokej, 
ale nie kibicuje wcale Danii, ale...Rosji. 
- Lubi
 hokej na lodzie i wielu hokeist6w. Szczeg61nCj sympatiCj darz
 jednak dw6ch Rosjan: Aleksandra Owieczkina 
i Paw/a Daciuka - przyznaje Bjerre. 
W Grand Prix nie brakuje jednak takle domator6w. Takim jest chocby obecny lider Greg Hancock, kt6ry zimCj najlepiej 
wypoczywa w gronie rodziny i na...rybach, na kt6re zasadza si
 w szwedzkich rzekach. 
Sp
dzanie czasu z rodzinCj to domena przede wszystkim weteran6w Grand Prix. Taki spos6b sp
dzanie wolnych chwil 
preferuje trzykrotny mistrz swiata Jason Crump, kt6remu wtedy towarzyszCj zona Melody oraz dzieci Mia i Seth. 


Rodzina ponad wszystko 


- W momentach triumf6w, gdy wygrywasz, dodatkowy doping nie jest szczeg61nie potrzebny. Kiedy jednak nie idzie 
dobrze, wspaniale wiedziec, ze masz osoby, kt6re zawsze ci
 wspierajCj - opowiada/ Crump po turnieju w Kopenhadze, 
gdzie na konferencji prasowej pojawi/ si
 z synkiem. 
Nie tylko ich jednak ciCjgnie do domowych pieleszy po ci
zkim sezonie. Zdecydowana wi
kszosc zawodnik6w zimCj stara si
 
nadrobic rodzinne i towarzyskie zaleg/osci. 
- W tym czasie zawsze wracam do domu. Czasem udaje mi si
 zaglCjdac tam takze latem, zeby spotkac si
 z przyjaci6/mi. 
Ci
zko si
 zyje z da la od rodziny i przyjaci6/, a ja w sezonie przeciez bez przerwy si
 scigam - przyznaje Bjerre, kt6ry zim
 sp
dza 
w niewielkim rodzinnym miasteczku Esbjerg w Danii. 


11
>>>
-.... 
'P-.;\J'j 
· 11
'l" 
, 
 
$ "#

 
" 
"'. 
.S ' 
'? 
--- 

. 


.,
: .
 

 .,
!. 
.. ..J . 
',# ,J.-
 __ - 
 f#'- "," ...' 
-- 


, , 
-"" 
- 
r C) ". 


A 


.
 
:y 
 
..; 
, 
\\ 
 
 
, ':!:'
A
 
: 
 t
. :
; 
1" ,-
 
?ii
 ;;f r
l ( :\ ',,' '\, 
 ". 'J 
,...

:.[{' I . 
,0 ..
 ,,
 
..... 10.. "':'\- _", .. 
 
0"- .,
,,.r:r) 
A ".", 


, . 


\ . 


. 


: " { 
\ . 


.., 


"'
'" -
'.- 
'i:'
" 
" )( 


,"
 
-",: '" 
.
. , '. 


... }...
 . 


'- 
. 


" 


.' 
 . 

 


'., 


,-:.... 
,-- 


--
 
I! '--:: '\ 


J" ' 


;4j,."..;.
., 
. 
 :.
. 
,
"'"  
'v,. " ... "':. 


, 


- 
(' 


" 


:
  
.....
 

 ... - 
'.,. 
'" -?- 

,- 
, "1
 ." 
"', 
't
 
}... r. e;J
 
---....... ....- O
 
" 1"\ 
'- V- 
'
,
, .. 


-/ 


; I 
I 
\ ' 
\ 
\ i 


L 


,

 

 


I, 
, 

 j 

 " 


I
, ,', 


 
r;;;

 I) 
. 


. , 
 ., 
'*'.. / 
t 
 
.,
e 


,
 


, 


, 


M
N'TE
 
ENERGY 


- 
 ;'.. 


, 

..:..;.....,.. 


" 


. 


\ 
. " 

Ol
\,. 
...
 "1  


""" 


-- 


", ') 
. , , 
I', 
'. 
..... .. "'" . 
" 


* 


* 


! 

, 

.. 
. 0.,.....' 


 '!o 

"..;" 
. 


\ ;; 
.. 
 
'l.. 
;.. 


, " 


\:-- 


e;IJIT 
J:?!1f 
 

1
 
d) 


"' 

-", 

..
 

 ", "' 
 
.1 
. "- 
. " ----- 


-
 ) 
..0:::: 
....
 -;- 


. "-"-I,.? 
 
''I \ .....

 
'IINlNmANJ ,1 
'i'17(h- 


'" 


\.1 


0/ 
'J 
, 


- 

, 


, , - 
\! 
. "". 
. --
 
-\ 


J . .:
 


,.,. - 


'. 
  


. ....", 


. 


- ;: 


" 


--'. 

 


"7 , 


... l/MI..'
 .' 
i '.',' 
-- .. 


--- 

 


; 


'. 


-4 


....!'. . 


;- 
'
. .' . 
" ,.',.'--- .. .' 
.". , 


'. 


.. 


- 


.!. 


. .. 
\,. ." 
"",,4," . 
. ..,'.. 
.'-' .'-'
>>>
.?(
: 
::'-:",.:' 

,
:;
 
:. 


t\
1 
'Cer-, '. 
,
-,"""., 

f.

 ." 
:.......'i" :. 
..... .' 
 


, 


1 


'1

" 
...
.

., "'. 
' '.& j:':-'" ':...: 
.''''L,f'
 
" 
;\t:'i.,: 
..,' 
.

,:..,. , 
.!
 ," 
'J
 :' ;",'" 
....,), "''Y

 \. 

"4' .;" 

.., ' 
....:. . 


. 
. 


, 


\,' 
. . 


;
 


;:.  


'\, 
-0 
. 
I 
.,,/ . 

'

Jt : 
r..j 


'" 
'\ '
 
\,. 
.,. ." 


- 


- 


....-. ' 
:1::: . 


. 


. ., 
.. \. 
-- 


"} 
j;J}! . 
iV . IJ 
./ ! ',' 
,
 , 
1-. . 
 ", 
" ' ..../..l . \ f' 
b \ " :'':
{:Y/i':. 
Ij' . .
 'J
, ,
,.,
. 
"',
 i
\:,.. .
. -\";
"

"" '\\ 

:. ""';' "" '. ,'..' "!.::-. \ . . 

4\l.. ' , ,,
 ,
V . ft, "'v'" _ 
' ' '.. .:-" 
' \t ' . t\;:-" .
, -' .(
::; 


)? 
. t , ,
'..!'1..'i.fJ....c: .\\1 ....,.. ...,,;.1.
 f." f;. 
.; .':t '., 

."" 
'
y"" 'e 
..'tv 
 :fu:"'7i'.t;1..

, f.
-:;', :" '':.,h'. .. 
.. "1'" '
":;c/J

;iJf!
.
' ''''';'' , 
'. l:'.,\., " _ '.' y
 
,!'; 

\(
\

.:;.:.,
.: ' 
..,:;.t;:O
..-{
. 
 '.', :'
r

\
"
.
::.;:..,,, " . . 
'. ." 
'" """"
i'
" 

. ;;:
;

;


,
.
. {.' ,f'." . 
,..,.
., I 
:(
,).' 

.
 '
.:"... :: . 
,
.''!;I
 ' :.
 --.. 


-
 
-;;:. 


....  


'-, 


..- 
...' 


- , 
- 


se 


,; 


" 


," 


,., r 
'.,11 '" ' 
..J, . 
'''V' 
I' 


l'IQIaI""  


'j.'.,,, 
1 ". , 


. ,
, 


.

 , i,:"':' 


.;.: 


'.
 .

::
tri." ' 
, /"', 
';. . 
': 

;!t 
t .

;.,,;j 


. 


;;:,. 
" ...... 


;::". 


-
. 


'. 
...'
 
,.,. ..4,. , 
. ..
 .."\
. :' 
'. .......' 
 r. . 
.. . . . 
'.. ,'. 
. .' . . 
...-...... 
. . .1 '. . 

'I.}.' .. 


, \u.'..\ 
.,
 y
.-t*
.:'
 , 
, '
;';;.
;,:
/
':_', . '!,' . . 
. ..t- ' \ 


 
i-\ 
-- - 


. 
 .
,.t\


.;:"

 " 

' -i"'.. 


,. -". 


, 
" 


", " 


,," .. 


 
.... ", 
.;. ), 
. . 


". 


. 'L;, / 
'--? 
, 


'-' 
'-. 


.' 


,,
o, 
'

. :.,,
: 
o ""
'-.. 
\0 ' _.,. 


'. 


. , 
. - 


'-'-f:
 
" 
i 


11,:". .
" 

.". .; 


,io' 


.
 ", ' 
',' ../
." 


.' 
 


..,. 


"
.
. 


"'f: t'f'l'''''' 
";' 
' 


\\ 


MiJ 
, :.., .:, 

 
" 
, ,J

...\. 
\ t 


\ 


'. --\ ..
\. 
 . 
... " ,." 
... , 
_1 --"'" ... 


" 


- --"T ,.'
. '\... '- . 
.'
 '
;;- , "\.,.' 
. . 
".. l' 
- -- - :i-f' , 

 ... - . 
 . . 
." \ ..,::. 
. 


," 


..  
L,
'

 
-- " '\ '-.',,)'.,;- 
"'",,,: '
.
.' 
,...-- 
 .

 . 

. 
., . ..- ", \:. 
-".' f'; 
" . . , J {......." ..._ 
'. .
 
-i - .,' 0" -l 

-'t.... "'., 
tr. -.: - 


,
 


i,
, 
.
 


"
' 


I 


.\:. ;. 


.. 


I' " 


r- " 
.
.-.'  


E tU; Y 
EFlEN 
I'INS'f 
/M
 
I 


'\  


. ..
 
"..." " 


.\
>>>
... 


. 


" 


. 


wT · U I 


, 


. 
. 


, 


. . 
. 
. I 


. 


, 


...  2" 
-c 

 .. 


104.6
>>>
" , irtualny 
, 
\" Toruri · . 
, 
. 
. www.torun.com.pl 
. 
. 
L epn£!/ 5 fro-vvy T o-y . 


, 
 


,. 


. \\ \.J 
.- 
.
 


, 
"-, 

 


... 


., 


.I 


'" 


.... 


. I  


...... " 

 


, . 


Code C\ub 


\


\ 


Mockba 


U SZWe " k 
'l a 


klub21 


..- ' 


.\ 
, 


, 


\ 


.r 


I 
I 


'" .' 
-'," \, 
.. 


.... 
,f' 


, } 


\ 


. 


Mr.Capone 


. - 
" ' 
C\u b .. 
\o

o 
 
UndergrOund  
"'... 


...... ... .  


...... 
8aran; t 
eb 


.. 
Rendez-vous 


Fotorelacje z najlepszych klubow w mieseie znajdziesz na: 


www.weekend.torun.com.pl 
J

 


"'1 I 


I _ 


I 1\ .. . 


I, I 11 ._1_ 
1111 "I"'" 


" 


.. IIW 1 


.... 


.
>>>
.- 


2012 FIM TORUN SPEEDWAY GRAND PRIX"OF POLAND 


-- 


-- 
... 


"- - 


,... 
'I' 
.
 


. 


:yci.--oJ 


. 
I 


o 


18 


2012-10-06 


l' 
em,to pot
zny zastrzyk energiL 


25-letni Chris Holder, jeden z australijskich "turbo twins': jezdzi w tym roku z utansk q fantazjq, zwykle rozdajqc 
karty we wszystkich zawodach, w kt6rych bierze udziat. Ma szanse zostac najmtodszym mistrzem swiata 
od roku 1994, gdy po ztoty medal si
gat w6wczas 24-latek ze Szwecji - Tony Rickardsson. Odkqd ruszyt cykl 
Grand Prix nie byto jeszcze tak mtodego mistrza swiata. 


Pawet Kowalski: - W ubiegtym roku mielismy najstarszego mistrza swiata w historii, czyli Grega Hancocka, teraz moiemy miec najmtodszego. 
Chris Holder: - Od pocz'!tku sezonu mierzylem w najwyzsze cele i nie ukrywalem tego. Interesuje mnie walka 0 tytul mistrzowski juz w tym roku. 
Darz
 ogromnym szacunkiem Grega Hancocka, kt6ry w Cardiff mial troch
 pecha. Nie liczylem punkt6w w trakcie zawod6w i nie zastanawialem si
, czy juz go 
wyprzedzilem. Jechalem w kazdym wYScigu na maksa, a faktem, ze wyszlo tak fantastycznie, sam jestem zaskoczony. Przed turniejem bylem bowiem nadzwyczaj 
zdenerwowany, chyba t'! atmosfer,! Cardiff i tysi,!cami kibic6w na trybunach. To wyj'!tkowe zawody, ale mogly okazac si
 kluczowe w tym sezonie. 


- Jestes w tym roku szybki i p(zede wszystkim bardziej regularny. To zastuga zmian w sprz
cie? 
- Rzeczywiseie, zim,! za rad,! swqego tunera Petera Johnsa dokonalem kilku waznych zmian w swoim sprz
cie. "Johnsy" solidnie przetestowal silniki, ja r6wnlez 
poswi
cilem sporo czasu na anal\z
 sprz
tu i zdecydowalem si
 na zakup nowych. Przez trzy lata nic w tej kwestii nie zmienialem i jezdzilem na tym co mialem 
Przed tym sezonem wypr6bowale
 kilka nowych rozwi,!zan, kt6re mi polecil tuner i jak do tej pory wszystko si
 swietnie sprawdza. Jestem mu b. r. , ,c: . 
za wsp6Iprac
. .. 
 ' 
4 


- W parkingu w czasie zawodow towarzysz
 ci polscy mechanicy. 
Jaka jest ich rola w twoich sukcesach? 
- Bardzo duzo. Mam w teamie Wojtka Zielinskiego, Jarka Klosa i Bartka 
Wieczorka, kt6rzy w znacznym stopniu pomagajq mi stawac 
na podium w Grand Prix. Sq znakomiei i bez nich bym sobie 
nie poradzil tak dobrze. Z moim mechanikami wsp6Ipracuj
. 
praktycznie od poczqtku kariery w lidze polskie( 
Bartek dol,!czyl do nas trzy lata temu, gdy po raz pierwsz
 
awansowalem do Grand Prix. Nasza praca uklada si
 
doskonale. 


- Zuilowcy-ojcowie raczej niech
tnie podchodz
 do tematu 
ewentualnych startow ich synow na iuilu. Wyobrai 
sobie sytuacj
, w ktorej pewnego dnia Max 
przychodzi do Ciebie i mowi: "Tato, chce jeidzic na iuilu, 
tak jak Ty': Co mu odpowiesz? 
- Cokolwiek b
dzie cheial robic, to zawsze b
d
 go wspieral. Niewazne, 
czy b
dzie cheial byc pilkarzem, czy jezdzic na zuzlu. To zalezy od niego. 
Zapewne duzo w jego zyeiu b
dzie obracalo si
 wok61 speedway' a, 
wi
c mozliwe, ze kt6regos dnia b
dzie chcial spr6bowac. 


- Porozmawiajmy 0 twolm domowym teamie. Wiosn
 
urodzit Ci si
 syn - Max. Cz
sto mowi si
, ie bycie 
rodzicem dia sportowca bardziej szkodzi, nii pomaga, 
poniewai zawodnik jezdzi bardziej pasywnie 
i asekuracyjnie. Jestes catkowitym zaprzeczeniem tej 
teorii - w tym roku jezdzisz wysmienicie. 
- To swietne uczueie, bycie ojcem daje pot
zny zastrzyk 
energii. Na poczqtku troch
 si
 balem, nie wiedzialem jak to 
wszystko poukladac. Teraz jest swietnie, Max jest fantastyczny, 
towarzyszyl mi juz nawet podczas zawod6w. Faktycznie dodal 
mi to wiatru w zagle. Max jest tez dia mnie odskoczniq od zuzla. 
Wracaj,!c do domu caly czas nie mog
 uwierzyc, ze czeka tam 
na mnie syn. Myslalem, ze nie jestem jeszcze dose stary na byeie 
ojcem (smiech). 


- Nie martwisz si
, co si
 dzieje w domu, gdy jezdzisz 
ze stadionu na stadion? 
- Mam dobrq dziewczyn
. Sealy swietnie zajmuje si
 Maxem 
I calym domem. M6wiqc szczerze, nie mam tam zbyt wiele do 
roboty. Po prostu staram si
 bye w domu tak cz
sto jak mog
 , 
i pomagae jej. Ona jest jednak swietna we wszystkim. 


- Gdyby ktos zaproponowat Ci stworzenle swojej drut:yny t:uilowej, 
jak wygl
datby dream team Chrisa Holdera? 
- Trudne pytanie. Jest wielu swietnych zawodnik6w, nie jestem w st- 
anie tak na szybko wybrac. Z wieloma mam swietny kontakt i mogliby 
si
 obrazic. gdybym ich pominql (smiech). 


16 


. c 


,; 


" ,'" 


1  -- 
'\. . 
. 


',\ 


.. 


'. r . 


" 


\ 


t 


J 


\ 


.{ 
I 


, . 


o
 "f';' 
- 
- - .1 , 

Q 

Q 

-a. 


,
 


I 


, 


, \ .', 
I . 


"!
(I 


, 


'-' 


;:Or
Olü 


. 


t  


I 


,J 


8
!
ZN" 
11" 
 
,0. 


. 


a;' 


.. 
4 


/ 
.   


o 


. 
.. 


I ' !!' , 


'EN 


. - 
. '. .. " 


'
 
'\ 


..d'II.,.t:-: frH ; . " 
...."-:......,,. - 
WINNER'''' , 


, I 


ANDPRIX'  


...  


.. 


.
 
\ . ---- 


-- 


'4' 


.l d 
' www....waygp.com 
. \
>>>
2012 FIM TORUN SPEEDWAY GRAND PRIX"OF POLAND 


=-- 


_ _ - \. -"- 
, - 
---.0.-. -
 
- -.I' _..

 -.-_. 
 
- - 


--- 


/1It I 


2012-10-06 


... 


- Zycie zuzlowca to podr6ie po wielu zakiiltkach 
wlata w stosunkowo kr6tktm czasie. Potraficie odjechat nawet cztery, pt
t tmprez w tygodniu. 
Startujesz w Toruniu juz piiilty sezon, jak duzo czasu sp
dzasz w tym miescie? 
- Najcz
sciej kazd q sobot
 i niedziel
, kiedy mamy w planach mecz na Motoarenie. To jest naprawd
 fajne miasto, mozna si
 tu pobawie, chociazby pograt 
w kr
gle. Z reguly Sq to najwyzej dwa, trzy dni, niestety nie mam czasu na dluzszy pobyt, cz
sto juz w poniedzialek musz
 byt w Anglii na meczu Elite League. 


- Wi
c kiedy styszysz "Torun. myslisz...? 
- Swietny klub zuzlowy, fantastyczni kibice i dobrzy ludzie, niesamowlty, duzy stadion. 


- Moie zatem pojdziesz w 
Iady swoJego rodaka Ryana Sulllvana i zamieszkasz na state w Polsce? 
- Nie, mysl
, ze to jest niemozliwe. Nie potrafi
 mowie po polsku, wi
c to bylaby spora przeszkoda. Szczerze mowiqc, nawet nie probowalem specjalnie si
 go uczyt. 
To bardzo trudny j
zyk. Znam kilka slow, ale raczej nie podjqlbym si
 nauki polskiego. Na stale moglbym mieszkae albo w Anglii albo w Australii. 


- Kiedy zaczynates swojiil przygod
 z iuilem w Polsce, pami
tam jak na moje pytanie 0 nasz,"narodowy napo;': czyli wodk
 - wykrzywite
 twarz, 
a nast
pnie stwierdzite
, ie wodka jest okropna i nie mozna si
 po niej obudzit. Co
 si
 zmienito? ' 
- Nie lubi
 wodki, bo za szybko mozna si
 przy niej upie. Nie jest tak, ze jej nie cierpi
, po prostu jest troch
 ponad moje sily. Mog
 wypie jednq kolejk
 i to wszystko. 
Wiem, ze Wy, Polacy pijecie jej mnost 0 i si
 nie upijacie, podziwiam Was. 


. 


- Nie jest tajemniciil, ze poza iuilem i motocrossem uwielbiasz surfowac. Najlepsze miejsce do wodnych szalenstw to rodzinna Australia? 
- Zdecydowanie. Gdy w Polsce jest zima, w Australii mamy lato i jest mnostwo okazji do surfowania. To niesamowita pora roku w Au .. : .. . - r. ury cz
sto 
przekraczajq 40 stopni, ale jest swietnie - chodzisz na plaze, mozesz posurfowae, oglqdasz ladne dziewczyny w bikini - zyt nie umierat. 


Chris Holder 
Urodzil si
 24 wrzesnia w Sydney. 
W kategorii juniorow nie zdolal 
zdobye mistrzostwa swiata 
w 2007 roku w Ostrowie 
i 2008 roku w Pardubicach musial 
uznae wyzszose Emila Sayfutdinova. 
Za to w Grand Prix rewanzuje si
 teraz 
Rosjaninowi z nawiqzk q . W rozgrywkach 
ligowych lubi wiernost: od pi
ciu lat w Polsce jeidzi 
w barwach Unibaksu, a w lidze angielskiej w Poole Pirates. 
Z oboma klubami swi
towal juz zlote medale. W 2009 roku byl zresztq 
mistrzem trzech najmocniejszych lig swiata, bo w Szwecji najlepsza byla jego 
. ekipa Lejonen. Holder jest takZe czterokrotnym mistrzem swojego kraju. 


-ladne dziewczyny. ale czy tadniejsze nii Polki? Jaka jest r6znica pomi
dzy Polkami, a Australijkami? 
- W kazdym kraju kobiety Sq pi
knie, bez komentarza (smiech). 


- Powiedzmy, ie surfujesz gdzies po cieptych, australijsklch wodach i nagle wiatr zanosi Ci
 na bezludniil 
wysp
 z kt6rej nie moiesz si
 wydostac. Jakich trzech rzeczy potrzebowatbys na niej do szcz
scia? 
- Mojej dziewczyny, mojego synka i duzo kasy. 


- Przez dtuzszy czas widywalismy Ci
 ze sporym zarostem na twarzy. Chwilowa zmiana 
wizerunku? 
- Nie, po prostu nie mialem czasu si
 ogolie (smiech). Bylem strasznie zaj
ty, wi
c troch
 
to trwalo, ale w koncu si
 ogarnqlem. 


- Wrocmy na koniec do Grand Prix - w tym roku cykl koncziil zawody 
w Toruniu. Nie ma Grand Prix w Poote, gdzie startujesz w Anglii oraz 
w Australii, wi
c Torun to chyba najlepsze miejsce by wywalczyc 
i odebrac medal? 
- Z pewnosciq. B
d
 si
 bardzo staral. Na razie idzie mi calkiem 
dobrze. Przede mnq jeszcze dwie rundy Grand Prix (wywiad zostal 
przeprowadzony przed turniejem w Vojens) i jest spora szansa 
na medal. WToruniu czuje si
 swietnie, to moj domowy tor, 
byloby fantastycznie stanqe tu na podium wlasnie tu. 


, 
.. 
-.., , . 
....... 
... 

 
,.  I 


J. 
fc()( ,. 
 
"\ 
%, 
 


, 
I ' 
, t 


-  { li 
l

 ".., 
... 


\
 


" 


" 


" 


.; -  

 


---- 


www.speedwaygp.com 


.. 
" . 
J".. i 
A '. 1-, .. ... 
:.

 
.
 
 
0 " 
'" 
; 
.1, . f 
 
'.1 . 
. 
 
 
.." I 

 
 
... . . 
I 
." " 
, 
. 


t \,' 


,
 

 


17
>>>
. 


.. 


. 


. 


. 

 


. 


. 


. 


. . 


-: 


11 
I 
I 


, 


\ 
... 1 

 , 
... 

 
, 
, 
 . , 
, 
" - ;I . 
.. 
', / ..... 
. . 
, 
, , ,
>>>
\ 
. . 
4- , 
" 
- 


. 


. '. 


. .. 


- 
. 


'\ 


.. 
. 


. 


. 


. 
". 


- 


..: , 
f 


'" 


. 


t , 
, 


. 


jj 


.- 


, 


, 
.  


. 


. 


. 


" 


. 


. 


. 


. 


,
>>>
;f 
, 

. ':...... ' 


;
'j '- 


" 


I'  " 
. . 
.4,' '-_, 
" .... --=-" f' 

, , 
/" 
«. 
f 


., 


) 


-- 


...... 
I 


,\
' 


.. 


... 
, 


, 
r 4 ;(11. 
11 - 


\ \
, 


.. 


. 


.-- 


FIM SPEEDWAY GRAND PRIX ", 


,. \ " 
 
. "\;
'
 '\' 
" '''''",- " - ' 1 ' I 
, .. 


. .. 
" ' 
... 
. 


'... . , , 
, , 
'\, ... 

. .... 
I 

 
4 
"' 
.... 
'..- 
. 


,r 


OANSK ME 


* 
 
,- ..: - 
III 
 
!! ,-J 1 1 " 
I
 
-D 


'- 
 


:- {/  

 
 
f
 
\,\
, 


..-" 


\\\ \: 
\. 


",.t  


- ; 


, h. I ' 


, , 


.... 


" ,

 
\ 


",-  


, 


t6 Like 


-  1 I 


\ 'I 


( 


- 


- 


t 


. 


1  


....- 


.. 

, 


.. 
... 


...
 .J
 


. 


. 


. 


. 


FEOERATION INTERNATIONALE 
OE MOTOCYCLlSME 


FIM-LlVEcOM FIM-5TOREcOM FIM-TVcOM 


You 
"'" 


t: ·
>>>
#1 


GREG HANCOCK 


tr 


t" 


., 
. 
'
\' 
t, ". 


,.  


. ',\ 


.. ,,},
 ;:-\.'
:.
 ;
= 
- 1tf' 
",' 
 '.. 


DATA URODZENIA, DATE OF BIRTH: 03.06.1970 
. MIEJSCE URODZENIA , PLACE OF BIRTH: Whittier, USA 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA, LlVES IN: Sztokholm, Szwecja 
STAN CYWILNY , STATUS: zona Jennie 
DZIECI, CHILDREN: Wilbur, Bill 
SAMOCHOD , CAR: Mercedes 
ZAINTERESOWANIA, HOBBIES: motocross, golf, surfowanie 
SPORTOWY IDOL' SPORTING HERDES: Lance Armstrong, Jeremy McGrath 


. \'  ',- 

.... a.
 
w. _'
.
" 


Najbardziej doswiadczony, najbardziej lubiany przez rywali 
i kibic6w, najbardziej usmiechni
ty - w przypadku Amerykanina takie 
przymiotniki mozna by mnozyc bez konca. Ale trudno si
 dziwic. 
Hancock to jezdzqca legenda cyklu: debiutowal w nim 17 lat temu, 
pierwsze zwyci
stwo odniosl 15 lat temu w Pradze. Jest jedynym 
zuzlowcem, kt6ry dotqd nie opuscil ani jednego turnieju. Siwych 
wlos6w przybywa (moze takze nieco kilogram6w), ale Amerykanin 
wciqz kolejne okrqZenia pokonuje z wielk q gracjq i skutecznosci q , 
Jego atutami Sq perfekcyjne przygotowanie sprz
towe oraz niezwykla 
wprost regularnosc. W tym roku wygral tylko jeden turniej, 
ale w czol6wce jest prawie zawsze (poza p6lfinalem byl jedynie 
w Cardiff), 


The most experienced rider in the se ries. congenial and popular among 
r;vals and fans, The American is the "riding legend" of GP - debuted 
17 years aga and achieved frist victory 15 years aga in Prague. 
Hancock is the only rider who has taken part in each and every GP 
round, Despite turning more and more grey-haired his racing is still 
effective and full of grace. He has been known for perfect equipment 
arrangements and consistency on the track, This year Hancock has 
won only once but ;s always on the top (out the semi-final only in 
Cardiff). 


:t ,u :t, 
 :'h':t ,'
I..
' 


TURNIEJE 'GP'S RIDDEN: 155 
FINAL Y / GP FINALS: 63 
ZWYCI
STWA / GP WINS: 15 
PUNKTY / GP POINTS: 1940 
WYSCIGI/ GP RIDES: 867 
BIEGOWE WYGRANE / GP HEAT WINS: 306 


:f ..", 
." 


... "", . 111- 1.1 .,.. 


MECHANICY / MECHANICS: 
Rafal Hai, Bodzio Spolny 
TUNER:TG 
SILNIKI/ ENGINE: GM 
RAMA / FRAME: Stuha 
KEVLAR / RACING SUIT: KW Products 


.., -v.sppedYlaygp.con 


I 
J 


..' 


'I- 


111 


0:.' . 


. 
... * . . 
. . . 
... ... * . 
,.. . * . 
... * . . 


USA 


i . 'et. ."!,,, 
. (""... , ' -.'- 
..... '" " 
T /. 
'.. ' 


\ '. 
.
- 


-fr.... Itt.b,.-.' 


,,... 


" 


SPEEDWAY(Jp 
\,  . 


J' 


, " 


, 

 


. , ., 
; -; 

 I 
¥ 
! 

,. 
L fl ' . 


:,
 


) 


.
 
J 
, . 


". 


., 
'f . 
"f,
 ' 
lt' 
. ... 


"4: 


/ 


( 
C!iff' J' 


 
, 
 


-, , 
I ' .-  :' 


" 


( 


} 


.. 


" 


.. 


www.greghancock.com 


2012 FIJI TOPUN SPE DW' Y Gq
! 0 pp '("OF POL
!'D 


21 


,,'
>>>
.. 


#2 


ANDREAS JONSSON 


SWEDEN 


.t 


,',j. ) 


. ' \ 

. Ll :1' 


.' 


,a 


.,;,
.;;.

: 
'V" .., 
. '.. 
....,,- _o.=.for. 


.ft . , 
-;.I"
 ," '- 
 
'.' "' -,... "$ 


. 


DATA URDDZENIA / DATE DF BIRTH: 03.09.1980 
MIEJSCE URODZENIA / PLACE OF BIRTH: Szlokholm, Szwecja 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA / LlVES IN: Orlalalund, Szwecja 
STAN CYWILNY / STATUS: narzeczona Frida 
DZIECI/ CHILOREN: Vlncenl 
SAMOCHOD / CAR: Audi A7 
ZAINTERESOWANIA / HOBBIES: bieganle 
SPORTOWY IDOL / SPORTlNG HERDES: Gunde Svan 


'J 


"'
' 
W" . 


'"- 
," 
, - Ji; 


J!I 
:( '. 
.
  


11 


.. 


, 


. 


, "'" 


, 
, 


Nast
pca Tony Rickardssona ma niezbyt imponujqcy sezon, ale b
dzie 
z pewnosci q jednym z faworyt6w turnieju w Toruniu, na Motoarenie 
wygral przeciez przed rokiem. Mistrz swiata junlor6w z Gorzowa z 2000 
roku az jedenascie lat walczyl 0 pierwsze podium wsr6d senior6w, 
Na zwyci
stwo w calym cyklu Szwedzi czekajq juz siedem lat i w tym roku 
tej passy nie przelami q . W ubieglym sezonie Jonsson wygral trzy turnieje, 
w tej edycji juz jednak ani jednego, wystqpil w zaledwie dw6ch wyscigach 
finalowych. Problemem Jonssona jest ustabilizowanie formy. Jest 
zdolny do genialnych akcji na torze, ale potrafi takze przegrac w najmniej 
oczekiwanym momencie. Dlatego w tym sezonie walczyl jedynie 
o utrzymanie w 6semce. 


1 , 


The successor of Tony Ricardsson has qulte disapointing season but he 
will be for sure one of Torun round's favourites as he won here last year. 
Junior World Champion of 2000 had been waiting eleven years for his first 
senior rostrum. Sweden hasn't got any GP medals for seven years and It 
seems the breaktrough will not co me this season. AJ won three rounds 
last year and none In this series, he has only managed to reach the final 
twice. It looks like his biggest problem is the lack of consistency 
He is capable of excellent performance on the track making him exciting 
rider to watch but also can suffer unexpected failure. This season Jonsson 
will be struggling to survive in Top 8. 


C4.-. 
:-- 
- 
 \
 

 0 
'f- 
I 


.-. f 
, iIk' . 
. , ,s 
-- 
Y' . 
.\ ,..",1; 
\ " t 
, . 
.....: 
. 
 1 
- -'wo 
,.. 


.ll 


, 


,\.' 
P 


'111 ' 
,., 


. 


/  
/ 

 


, 


. 
. 


,. 


.. 


, 1'" 
 
.., .dI..... 
.' 


TURNIEJE / GP'S RIDDEN: 112 
FINAl:. Y / GP FINALS: 22 
ZWYCI
STWA / GP WINS: 7 
PUNKTY / GP POINTS: 1059 
WYSCIGI/ GP RIDES: 611 
BIEGOWE WYGRANE / GP HEAT WINS: 167 


-:s 
.
 
, 


'"" 


\ . , 
t 
. . . 
I, \\ ? 
. 
. '. 
, 
 
tt1 " 
\t 


.. 


.
. 

 

 ,," 
,..... 
0 


" 
J" 
li.' 
I!, 
r 
I 


r]' . :U 


:I 41" ;" :J'A:I "'li,'; :£11111' ,,1:la , 
.... 


MECHANICY / MECHANICS: Mirostaw Duda 
TUNER: 
SILNIKI/ ENGINE: GM 
RAMA / FRAME: JRM 
KEVLAR / RACING SUIT: KW Products 


,. 


.' 


www.ajracing.se 


22 


2012 FIM TORUN SPEEDWAY GRAND PRIX'"OF POLAND 


www.speedwaygp.com
>>>
# 3 JA ROSI:A W HAMPEL 


t 


," ;. 
'I. " 
" :.. 


POLAND 


. 
I ' .' \ 


....
 


,\\ 


"., 
....z 
;
. .. t' 
., ,
,-'" e, . '. 
. '-,....... - '. .....'
 ,... 
: :..... 
 - ':'1"-.;- _, ,)/)' -, 


DATA URODZENIA / DATE OF BIRTH: 17.04.1982 
MIEJSCE URODZENIA / PLACE OF BIRTH: Leszno, PoIska 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA / LlVES IN: Leszno, Polska 
STAN CYWILNY / STATUS: zona Patrycja 
DZIECI/ CHILDREN: Nadia 
SAMOCHDD / CAR: BMW 
ZAINTERESOWANIA / HOBBIES: nurkowanie 
SPORTOWY IDOL / SPORTING HERDES: Stefan Everts 


, , 
'
 
,.' 
 
"ft -
 .. . 
- ,. - ( ! ", . 


" 


Bez w
tpienia najwi
kszy pechowiec tegoracznego cyklu. Chcial 
walczyc 0 zloto, ale zlamana noga i trzy miesi
ce przerwy odebraly mu 
wszelkie szanse na medal. Teraz Hampela nie ma juz nawet w 6semce, 
ale to jeden z pewniak6w do stalej dzikiej karty na przysz/y sezon. 
Do Grand Prix wr6cil przed niespelna miesi
cem w Malilli. Mimo pecha 
i niepowodzenia w tym sezonie, to wci
z kandydat do mistrzostwa 
swiata w najblizszym czasie. Jest wci
z mlody, kipi niespelnionymi 
ambicjami i poznal juz smak podium - byl drugi dwa lata temu, trzeci 
przed rakiem. Na Motoarenie czuje si
 doskonale i moze nawet 
wygrac, Zreszt
 przyszla chyba na to pora - w pierwszym turnieju 
w Toruniu zaj
1 trzecie miejsce, przed rokiem przegral tylko 
z Andreasem Jonssonem,  


0" 


&. 

 


,.. 


There is no doubt he is the biggest victim of misfortune this year 
series. He wanted to fight for gold but broken leg and three months 
break made him loose his chance for any rostrum position, Currently, 
Hampel is out of Top 8 but he is definite candidate for the wild card 
for the next season, He came back to racing in GP raund in Malilla. 
Despite the bad luck and unsuccessful season he is considered as the 
future world champion. Still young and ambitious has al ready tasted " 
rastrum glory - he finished 2nd two years aga and 3rd last year. 
Hampellikes racing at Motoarena and he could even win. It is high time 
- in the first raund in Torun he took 3rd place and last year only . 
Andreas Jonsson managed to pass him, 


TURNIEJE / GP'S RIDDEN: 68 
FINAL Y / GP FINALS: 20 
ZWYCI
STWA / GP WINS: 2 
PUNKTY / GP PDINTS: 679 
WYSCIGI/ GP RIDES: 378 
BIEGOWE WYGRANE / GP HEAT WINS: 111 


,. 
C 
- 
JII':.... 
"!:. 


MECHANICY / MECHANICS: 
Michal Przybylski, Piotr Domin 
TUNER: brak danych 
SILNIKI/ ENGINE: GM 
RAMA I FRAME: JRM 
KEVLAR I RACING SUIT: KW Products 


'.' .J 
J 


I,.. ......... 


... 
-  ... 
, 
" 
1'\ 
....: 
 
.. .. . ' 
. ...' . , 

 . '
' 
.,
 I , / , .
 
'. . . , 
:;:.." li 
f . "u. A ',-, - .... '.' , 
.."'
 I. 
'I, . 
 . 
, 
 

 
, 
" 
" 
.. 

 I 
\ .J 

 , 'J "I , 
'\ , 
, 'I 
I" .t f, 
.. 
.. I, 
, 
....... 
. ... 


.. 


"- 


www.hampelracing.com 


www.speedwaygp.com 


2012 FIM TORUN SPEEDWAY GRAND PRIX'.OF POLAND 


23
>>>
j 


I 


I 


I 
FEH! SAVE UP I 5 0 0* 


. 


EA 
 LY BI. I 
' \ '
\ 
" 

\ 
\
, 
'
 

, 


\ 
.. 


111 '. 


- - ' 
, 
 ..-.;I 
'- 
........ 
." EI , 
'- 'J

 

"
 ' 
I: ,_
 /' 

 :' 
i. r 

__ __"'."I :"'''......... I 
.... I 
I '... 


\ ' '. 
I ,.
'" -'., " 
::-" .
'+ 
I 

, - ' ,,--, - ,.. 
 
f " ..................- 
;:'. ' .
 u r?,.,
 \ 
' . I'.. r' 
, 
.-: . 
 --,{ 
 
':
 


 
 
.. 
--" "" . 
I . 


'" , ., 
./...... . 


/.. ....'-. 


- 
,,
 


.' 


-

 ,
, 

u -. 
 1 
.lr ...... 
..........
 
_ I, - .r 


- 
 

 


I 
P 


, ..... : 
. 
. 
/ 1, . 
I 
 ,"' 
- 
. 
. 


\"'.. \ ." 
I It, i '" 


....... 


, 


, 


\\ 


1 
". ;... 


"' 


.. ., 
::. 

 - 


- l' 
.... 

 


- 
...
 .. Wo- 

fl 


., 
.. I 


, 
. 


, 
j 
"-- 


'11 


I  .' 


. 


2013 BRITISH FIM SPEEDWAY GRAND PRIX 
1 ST JUNE, MILI.£NNIUM STADIUM, CARDIFF 
BUY YOUR TICKETS NOW! 
0844 858 8879 
SPEEDWAYGP.COM OR SEE'ßCKETS.COM 


.....,....". 


MqJN:JTEI\ 
KNIE...Y  


· 
r. · w 

 
%
:5U 
 


1$. 
I!' 
N

' 
s,...
 

 
#
4\O - 
,


 


""'...NT.O .v 


*DISCO_ BASED ON nCKET PRICES FROM 0110112013. OFFER CIDSES 0811012012. TERMS AND CONomONS APPLY
>>>
#4 


JAS ON CRUMP . 


AUSTRALI , 


-t ."'.. 

\. 
t . , 


. . 


.,
\ ;.. \.;-

...
_.,.4_..t: _. .' _, 
. -..' ...........
 - , 

w ., 
' '-"
 "
.." _1ll '
 .  l. 


"'
. 
, ",-4.& 
. .--," 


DATA URODZENIA , DATE OF BIRTH: 06.08.1975 
MIEJSCE URODZENIA, PLACE OF BIRTH: Brislol, Wielka Brylania 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA , LlVES IN: Wielka Brylania 
STAN CYWILNY , STATUS: zona Melody 
DZIECI, CHILDREN: Mia, Seih 
SAMOCHDD , CAR: Audi 
ZAINTERESOWANIA, HOBBIES: molocross, zabawa z dziecmi 
SPORTOWY IDOL' SPORTING HERDES: Sleve Waugh, Mick Doohan 


j/' 
I 
" 


} 


, 


I: '!' _ 


Australijczyk jest rekordzistCj Grand Prix w ilosci zdobytych punkt6w, 
zaliczonych wyscig6w finalowych i wreszcie turniejowych zwyci
stw, 
kt6rych ma na koncie az 23, Klopot w tym, ze smaku tych wygranych 
Crumpowi wustach wiele juz nie zostalo, W ostatnich trzech sezonach 
zaliczyl zaledwie dwa triumfy: w Lesznie w 2010 roku oraz w tej edycji 
w Kopenhadze. Czego brakuje do sukces6w? Wydaje si
, ze przede 
wszystkim agresywnosci i zadziornosci, kt6rymi imponowal kilka lat 
temu. Doscigni
cie Tony Rickardssona w klasytikacji wszechczas6w 
(6 tytul6w) jest nie realne, , 

 
@ . 

..
 
, 


, . . 

 "HOE\ 

\ - 


!'''''''r
 n..
 \,," 
. 4
 '. 
.,..,. 1" / 
-'


ZNO 
"-. 


.' 


,
 


. 


'" 


:"- 
4fi' 
.t, 
..: 


The Australian rider still holds GP records of the point scored, final 
races made and tournament victories (23), However, Crump hasn't 
been so successful recently, During the last three years he has 
triumphed only twice: in 2010 in Leszno and Ihis year in Copenhagen. 
What does he need for success ? For sure some more aggressiveness 
and fight spirit he has presented in the pas!. Beating Tony 
Rickardsson's record of 6 world champion tilles seems to be not real. 


f 
 jf I! 
S' EDWAY6P. 
. 

 


-  
,
 
''('
 
 
". 


", 


" 
   W
 


" 
'- 
'I .,. 


::t 4J'. 
.. 


,,'1 " 11 11' ,',I 

 


,I \ I I: 
'\, I 
. 
 


 f ',:S . 
, , 
.. ,. 
- \. / , 
, .
t ! 
I. 
.... f 
.&.. , 
"1 ,", 

 . - , \ 
.,)' 
, 
 
{' 
'f ." ... 
, 


:'I' :'I. 4 ;:'h':'I ,Ul.
.r 


TURNIEJE, GP'S RIDDEN: 144 
FINAl:. Y , GP FINALS: 77 
ZWYCI
STWA , GP WINS: 23 
PUNKTY , GP PDINTS: 2001 
WYSCIGI, GP RIDES: 817 
BIEGDWE WYGRANE' GP HEAT WINS: 299 


MECHANICY, MECHANICS: 
Darek Sajdak, Drew SIreei, Rafael Piljlek 
TUNER: Finn Rune Jense 
SILNIKI' ENGINE: GM 
RAMA' FRAME: JC Red Bull Technology 
KEVLAR , RACING SUIT: Maliniak Producls 


. 
www.Jasoncrump.com 


www.speedwaygp.com 


2012 FIM TORUN SPEEDWAY GRAND PRIX'"OF POLAND 


25
>>>
#5 


TOMASZ 


'" 


,- 

.. 
t 


601108 


. . 


'.;-
'. t' 
,,
,,"'!
"'
 
,..' 'tf

- _7¥ 
 ,4, 


DATA URDDZENIA / DATE DF BIRTH: 11.04.1971 
MIEJSCE URODZENIA / PLACE OF BIRTH: Bydgoszcz, Polska 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA / LlVES IN: Bydgoszcz, Polska 
STAN CYWILNY / STATUS: singiel 
DZIECI/ CHILOREN: Vicloria 
SAMOCHOD / CAR: BMW 
ZAINTERESOWANIA / HOBBIES: pitka nozna 
SPORTOWY IDOL / SPORTlNG HERDES: Hans Nielsen 


'\ 


, 
,  


- 


. , 
- 
, 
!
.'1 


Kolejna z wielkich legend Grand Prix, Pod wzgl
dem ilosci turniej6w 
lepszy jest tylko Greg Hancock. wi
cej medali majq na koncie jedynie Tony 
Rickardsson i Jason Crump, Gollob wciqz jednak marzy 0 drugim 
mistrzostwie swiata, W tym sezonie po raz drugi z rz
du zapewne 
zabraknie go na podium, ale zapowiada, ze motywacji nie stracil i z elit q 
zegnac si
 nie zamierza. Rok moze pozegnac jednak w wielkim stylu, 
bo na Motoarenie uwielbia si
 scigac, Wszyscy jeszcze pami
tamy jego 
imponujqcy wyst
p i wygranq z kompletem punkt6w przed dwoma laty, 
Kapitalny wyst
p w Malilli na poczqtku wrzesnia i zwyci
stwo po blisko 15 
miesiqcach oczekiwania, to dow6d, ze Polak najgorsze ma juz za sOb q . 


One of the greatest speedway legends. More GP appearances than Gollob 
only Greg Hancock has made, and more GP wins have been achieved only 
by Tony Rickardsson and Jason Crump, He is still dreaming of the second 
world championship. This season he may not take any rostrum position 
again but he declares that he is not going to say goodbye to the elite. 
The end of the season could belong to him, Gollob loves racing 
at Motoarena what he proved two years aga making excellent performance 
and full score win. The outstanding performance in Malilla and the first 
victory within 15 months confirm that Pole has broken the bad speil, 


:t .u :t, 4 ;'h'. .,.:t. 


TURNIEJE / GP'S RIDDEN: 151 
FINAl:. Y / GP FINALS: 60 
ZWYCI
STWA / GP WINS: 22 
PUNKTY / GP POINTS: 1867 
WYSCIGI/ GP RIDES: 834 
BIEGOWE WYGRANE / GP HEAT WINS: 294 


: . 
 ::nllll- .',I:I\'I 


MECHANICY / MECHANICS: 
Wojciech Malak,Maciej Dilbrowskl 
TUNER: brak danych 
SILNIKI/ ENGINE: GM 
RAMA / FRAME: JRM 
KEVLAR / RACING SUIT: Maliniak Products  


26 


I" 


.

 

... , 
-
 
...--.., 


\.1. 
" 111 . 
rL 'J 
 ' 
.
"\ - 11 : 

.. 
\ \ 
---. ". l- 
,\ "t, """\ 


 ,. ... 0$1' 
, - I 
--- -- 
Or ()CJJ 
':-------:, 


\SPEEDWAYB . 
. 'j?c. "' 
!.. .. , " 
'.. ,.; 
.. 
.0 I' , , 

) ') 

 l 
1'1 .. 


, 
 . ':..  


, 
, \..:. 


.., 


.
,
 


'- 


.. ... -- 
. ' 
...... 


www.gollobracing.com 


2012 FIM TORUN SPEEDWAY GRAND PRIX"OF POLAND 


www.speedwaygp.com 


. . . 


POLAND 


I 


... \ " \., 


\ 


'J 


.
 


,-J:. 
'",i' ,,( 
. I".... 

 
 
 
"" ',.' 
.r.;, 
""" 
: .', ,.. 

...;- .:f: :' ' 
,," \.' 

" '''p 


""'.' 


'\ 


,..
>>>
#6 


EMIL 


SA YFUT , I NO V 
r 


Ir ,'.'i l: 
t 


. . 


-, " 


, -
-- 


,..\ : 
;
'


,
-:
t


, 
 


" ..-. 
-"'-J.

.". .-, 
".' .. _¥ '
 :- 


- 
 
.. 


DATA URDDZENIA I DATE OF BIRTH: 26.10.1989 
MIEJSCE URODZENIA I PLACE OF BIRTH: Satawat, Rosja 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA I LlVES IN: Sankt Petersburg, Rosja , ' / I 
STAN CYWILNY I STATUS: . 
DZIECII CHILDREN: brak 
SAMOCHOD I CAR: Mercedes Sprinter 
ZAINTERESOWANIA I HOBBIES: motocross, gry komputerowe, filmy 
SPORTOWY IDOL I SPORTING HEROES: Tony Rickardsson 


.' 


. \
.\\.:, . 


... 
 , 


C"!- 1"'" _ 


M-  . 


Gdy w 2009 roku Rosjanin, zaledwie jako 20-latek, zostawal 
najmlodszym medalist q w historii Grand Prix, wydawalo si
, 
ze swiatowy zuzel powital nowego dominatora i gwiazd
 kalibru Tony 
Rickardssona. Na razie jednak nie zablysla pelnym blaskiem, Powazna 
kontuzja w 2010 roku zahamowala rozw6j Sayfutdinowa, kt6ry stracil 
nieco ze swojej przebojowosci i agresywnosci na torze, Nie wypada 
poza czolowq sz6stk
 w klasyfikacji generalnej, ale na turniejowe 
zwyci
stwo czeka juz prawie trzy lata. A szkoda, bo mistrzostwom 
swiata przydaloby si
 troch
 swiezej krwi i slowianskiej fantazji. 
Przed rokiem na Motoarenie byl dopiero 11. 


4s

 


 


J - 
. 
- tftNt., 
o 


..' 

 - 
1.6C-J:
" 


-, 
 :-' -"';' 
v _ 
,.. ..1. '1 . 


, 
. 
I 
.
'! 
 
4 
,. 
'" 

 


) 


I 


When in 2009 20 year old Russian took rostrum position he was 
considered to be the new dominator alike Tony Rickardsson. 
However, it seems the star hasn't been shinning with the full light 
so far. Serious injury in 2010 restrained his progress and he lost 
a bit of his boldness and aggressiveness on the track. He is still 
in Top 6 but has been waiting for the tournament win for nearly 
three years, Sayfutdinov could bring some "fresh blood" and Slavic 
fantasy to GP series. Last year he finished 11th in Torun. 


, 


· EEDWA 


,-,-f. 
',:
.. '  


"' 


AI'"" 


. 
"  . ,
 . 
h' 
 . . 
. 


TURNIEJE I GP'S RIDDEN: 37 
FINAl:. Y I GP FINALS: 10 
ZWYCI
STWA I GP WINS: 3 
PUNKTY I GP POINTS: 400 
WYSCIGlI GP RIDES: 217 
BIEGOWE WYGRANE I GP HEAT WINS: 73 


4 
 
- .

..  


'i 


'1', .... 


... n . 


" 
 
" 
tI' 

 , , !Ir 
"- 
..... - .. 
,. 
,... 
 
0 
 
---- :I 


t 


MECHANICY I MECHANICS: 
Mariusz Barciszewski, Michat Stankiewicz 
TUNER: Emil Racing 
SILNIKII ENGINE: GM 
RAMA I FRAME: Emil Racing Trak.Plus 
KEVlAR I RACING SUIT: KW Products 


,». 
'

 


....  


www. emilracing. eu 


www.speedwaygp.com 


2012 FIM TORUN SPEEDWAY GRAND PRIX"OF POLAND 


-:.' .. 


RUSSIA 


.. 


, , 


} 


- 


fJ 
" 
 


. 

 
 t .

 

 ,... 
, . 
\ - 
" : 

-i
'" 


-... 


27
>>>
e 


a sar  I I 


. 


visit: www.speedwaystar.net 


subscriptions 


" 


backissues 


. I I 


DON'T MISS OUT! take out a subscription to 
ensure delivery of your favourite magazine 
every week throughout the year 
I I 1 , , SGP The best coverage ot the 

 'rr f, 0' Speedway Grand Prix series ... 
. .. - ...I - . J - 16 extra pages after every SGP event ." 
4 .," . '. · ' ,. . with speedway's top writers and photographers 
CII ".., 


Lf51
O 
- .
 
.-- .. 4) ,J 
- .£ I ll1 . 
, ' .' .. " 
-_. ./' 
I r 
 ., r } I 


 
" .. 
. , I . s Chris! IJIIIIIII 
In 


IntemaUonal news Speedway Star includes 
results and scorers trom the POlish, Swedish, Danish, 
Czech Republic, German and Russian leagues 


Elite League, Premier League and 
National League news FolIowall the teams in our 
weekly round up ot all the news 
www.speedwaystar.net 
and click on 


twitter 
@Speedwaustarmag 
facebook. 


I 
 
 I 


ra 


, 


the 


....., magazine 


Xtra, Xtra, read all about it The chance to put some SpeedwayXtra Into your Ilfe. 
SpeedwayXtra where you will find Xtra interviews, Xtra gosslp, Xtra news, Xtra pictures, Xtra features. 


a e DU or rene"" a su I scri I lion 
10 SPEEDWAY STAR online or 
alternatively post or fax the form below 
*ANNUAL UK SUBSCRIPTION = £108 
PAYING FOR 52 COPIES WEEKLY = £145.60 
SAVING = £37.60 (or 72p per issue!) 
o UK (52ISSUES): ..........£108 0 UNITED STATES: ........£144 
LJ UK (26 ISSUES) £54 r .J AUSTRALIA £154 
 I wish to pay by credit card. Please charge to my VISA 
 
' : ............ : ................ 
 account the amount indicated. My credit card number is: L
I...4 
LJ UK (13ISSUES): ............£27 Ci NEW ZEALAND: ..........£154 
CJ EUROPE: ......................£124 (tick box as appropriate) 


I would like to take out a subscription to IPeedwau Slar. 
I enclose cheque/PO (payable to 'Pinegen Limited') for £.................. 
I would like my subscription to begin with issue week-ending ............ 


. 
NAME:..................................................................................................................... 
. 
ADDRESS: ............................................................................................................... 
. 
................................................................................................................................. 
. 
........................................................................POSTCODE:..................... 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Signature....................................................................................................................: 
. 
Date..........................................Card start date.........................................................,. 
. 
Card expiry date......................lssue No...................Security No. ............................. 


COMPLETE 1HI5 FORM AND RETURN" 10: SUBSCRIPTIONS, PINEGEN LIMITED, 9 COPPERGATE MEWS, BRIGHTON ROAO, SURBITON, m 5NE 
FOR ALL SUBSCRIPTION ORDERS OR QUERIES TEL: 020-83351113 · FAX: 020-83351117 . 
_si
>>>
#7 


KENNETH 


'f' 


""1. 


:
. 


. 
\""
""'" 
"
('9C' "..r
"., 
. --. 


'I' . 


"i;"..t' 
,. - . .. ....... 


BJERRE 


.-- 


,... 
"*'
 ., -, 
,.' 
 _
 ,}/J' 


DATA URDDZENIA / DATE DF BIRTH: 24.05.1984 
MIEJSCE URDDZENIA / PLACE OF BIRTH: Esbjerg. Dania 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA / LlVES IN: Huntingdon, Wielka Brytania 
STAN CYWILNY / STATUS: dziewczyna. Sofie Gregersen 
DZIECI/ CHILDREN: brak 
SAMOCHOO / CAR: Volvo 580 
ZAINTERESOWANIA / HOB BI ES: Mel. NHL 
SPORTOWY IDOL / SPORTING HERDES: Hans Nielsen 


\ q,
If#' ',-, 
""( .... 
- '\
' - .
,\, 

. ! , , J..I 


Najnizszy zuzlowiec w historii Grand Prix. Od dawna nie ukrywa 
swoich ambicjl, juz trzy lata temu smialo zapowiadal walk
 
o mistrzostwo swiata. Na razie skonczylo si
 na si6dmych miejscach 
w 2010 i 2011 roku. W tym drugim sezonie Bjerre wygral sw6j jedyny 
turniej Grand Prix w Goeteborgu, W tym roku takze furory 
nie zrobil, a zlamana w sierpniu noga ostatecznie przekresli/a szanse 
nawet na utrzymanie w 6semce, Do czasu kontuzji Dunczyk tylko raz 
znalazl si
 w czolowej dziesi
tce (Leszno) i mial na koncle najmniej 
punkt6w wsr6d stalych uczestnik6w cyklu. Konc6wk
 rywalizacji 
o mistrzostwo swiata ogl
da w telewizji i czeka na telefon z ofert
 stalej 
dzikiej karty na przyszly sezon. 


The tiniest rider in GP's history has already shown his ambitions when 
he declared fighting for World Championship three years ago. He has 
finished 7th in 2010 and 2011 so far. Last year Bjerre won only once 
. in Göteborg, This season his performances have been quite average, 
Due to the broken leg he has lost definitely his chance to remain 
in Top 8, Before this injury the Danish rider was in Top 10 only once 
(in Leszno) and had the lowest score among regular GP riders, 
Currently, he can watch the end of the season on TV waiting for the cal! 
with wild card ofter for the next year, 


TURNIEJE / GP'S RIDDEN: 47 
FINAL Y / GP FINALS: 7 
ZWYCI
STWA / GP WINS: 1 
PUNKTY / GP POINTS: 393 
WYSCIGI/ GP RIDES: 259 
BIEGOWE WYGRANE / GP HEAT WINS: 61 


MECHANICY / MECHANICS: 
Brian Chrislansen, Barry Howlell. Soren Mallhiesen 
TUNER: Bjerre Motorsport 
SILNIKI/ ENGINE: Java 
RAMA / FRAME: JRM 
KEVLAR / RACING surT: KW Products 


www.speedwaygp.com 


.
 ,,
 
I 


.,;'; 
I:
 


___I 
\)\,
 
, '....1 
,.- '.
 
. '..;:m,0" W r 
'" \."'-" - 
, ':
. -, o\, 


l 0.. .,' 

.. 8
ll 
,,;;.--= 


7__ 

,


 , '.. 
"#r' 


I :. 
. ., 
.,. . 
:. . :-
 
 

., , 
, " 
...... 


. 


.. 


www.kennethbjerre.dk 


2012 FIM TORUN SPEEDWAY GRAND PRIX"OF POLAND 


, 
" -- 


. 


ff 


Pt: 
.AI 
- 
$ 

 . 


. 
: ..... 


"0 . 

 /)
 
,1\ 

'-:.. 


, 01 
','" 
,' 
'" . J' 
,.J ,:' J " : 
.
, ,.., .I 
J 
 
/. - 
J 

- 


..  
(.':t 
I
 
.... 
. 


I
 


.\ 
I 


41 


, 0 
. 


.,:f 
! 
,.; .". 
j- 


... 


DENMARK .' 


, 


.
 


1 \'  


...' 
, .
 


.' 


. 1 


,.,.. 


- 


29
>>>
-:. .. 


#8 


CHRIS 


HOLDER 


AUSTRALIA I 


." ,. . 
'


 
'. 


.. \  


\f\; . 
\H( . 


. ,,\ 


. , ';X-'-.
'

:,:::
!,
 


\ 


..' 
"bt-'!.. 
 
 
'.' ,., _¥ 
 
DATA URODZENIA / DATE OF BIRTH: 24.09.1987 
MIEJSCE URODZENIA / PLACE OF BIRTH: Sydney, Australia 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA / LlVES IN: Poole, Wielka Brytania 
STAN CYWILNY / STATUS: dziewczyna, Sealy 
DZlECI/ CHILDREN: syn Max 
SAMOCHOD / CAR: Audi A5 
ZAINTERESOWANIA / HOBBIES: wyscigi, surlowanie 
SPORTOWY IDOL / SPORTING HERDES: Tony Rickardsson 


J 


, , 


- ( 
........ ! 
.. 
, 
. 


'.."/
 . 

 
.
 
,4 
'.r
 
...... .'
!'
.... 


'.... 


..
 , l 


Dzis Australljczyk moze przejsc do historii swiatowego zuzla. Jesli zajmie 
pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej zostanie najmlodszym 
mistrzem w historii Grand Prix. Dotjd rekordzistj pod tym wzgl
dem byl 
Nicki Pedersen (26 lat w chwili triumfu w 2003 roku), Australijczyk dwa 
tygodnie temu skonczyl dopiero 25 laI. Potencjal Holdera wszyscy znali od 
dawna, W tym roku zuzlowiec wprowadzil zmiany w sprz
cie, kt6re 
uspokoily nieco jego agresywny styl jazdy, stal si
 bardziej regularny 
(tylko w Nowej Zelandil i Chorwacjl byl poza p6/1inalem). Niewykluczone, 
ze dodatkowj porcj
 motywacji dostarczyly Holderowi narodziny syna 
Maxa. Ale dzis latwo nie b
dzie: na swietnie sobie znanej Motoarenie 
Holder notowal dotjd przeci
tne wyst
py (8 i 9 miejsce), 


1 


.' ' f '::
""" 
.. / l' - 
I 
'{', ( )( 
, ( 


" 


\ 
i\ 
.(
 
r, 
4 


c'
 n 
" 
o 

, 
 ' 'Z. 
..,., 
9' '. .! 
, 
 


D, 


." 
- 


.!!
ZNO 
.I....,.IJ  


. 
.f 


,.. 


" 
.. 
+ 


a: 


l 


.. r. 


The Aussie si closed to become the legend 01 World Speedway, If aged 25 
Holder is leading in general standings he will be the youngest GP winner 
ever. Until now Nicki Pedersen holds this record - he was 26 when he 
triumphed in 2003. Holder's excellent racing capabilities have been known 
worldwide for a long time. This seaseon Holder has made some changes 
in the settings wh ich cooled down his a bit aggressive racing and made 
him more consistent (he hasn't reached the semi-linal only in New Zealand 
and Gorican), It seems that additional motivation for Chris was the birth of 
his first son - Max. However, it is not going to be easy tOday, his 
performances at Motoarena - his home track haven't been brilliant so far 
(8th and 9th positions). 


\.: . 


" 


S: . 
.,., 


1] 


" )V', 
\ I J7 
... 
,- \ 
,...  


J 
'" 
Zf4 


... 


. 


q,." q, I 
. 


. I I 


\
 
",\ 
l 
I 
. 

 ,_-i lll 

 
( (0 
-- 


J;! " 


.. 


h\t 

 
 


TURNIEJE / GP'S RIDDEN: 33 
FINAl Y / GP FINALS: 9 
ZWYCI
STWA / GP WINS: 3 
PUNKTY / GP POINTS: 342 
WYSCIGI/ GP RIDES: 189 
BIEGOWE WYGRANE / GP HEAT WINS: 54 


.1..1 
,. '1' 
-'1' I 
1/, 
\ I, 
, 


'M T 


MECHANICY / MECHANICS: 
Wojtek Zielil'iski, Jarek Klos, Bartek Wieczorek 
TUNER: Peter Johns, Jan Andersson 
SILNIKI/ ENGINE: GM 
RAMA / FRAME: JRM 
KEVLAR / RACING SUIT: KW Products  


www. redlohracing. CO. uk 


30 


2012 FIM TORUN SPEEDWAY GRAND PRIX"OF POLAND 


www.speedwaygp.com
>>>
. . -/ 
, 
. , .. 
'
 \ I 
. 

 
, 


#9 FREDRIK LINDGREN 


.Ir .'.t- 
., 
.
!:' 
, 


\, 


... 


st: ens ,,,-. 
, \ 


I 
.. ,\. 


'I! '-:
'"
:
.... "-". . . . 
, ..'". ,.' ." .' .. 
"\". ......_"'.- . -7!

 ."- I
 
-, 
 .' ,CI _... .JC' . 


'( 


DATA URDDZENIA / DATE DF BIRTH: 15.09.1985 
MIEJSCE URDDZENIA / PLACE DF BIRTH: Örebro, Szwecja 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA / LlVES IN: Örebro, Szwecja 
STAN CYWILNY / STATUS: singiel 
DZIECI/ CHILDREN: brak 
SAMDCHDD / CAR: brak danych 
ZAINTERESDWANIA / HDBBIES: hokej na IOdzie, sporty motorowe 
SPDRTDWY IDOL / SPDRTlNG HERDES: Olle 'Varg-Olle' Nygren 


,I 
 
'J 


\ 


" " :.... 
. - c.. !' _ Ä. 


, 4 


Dia 26-letniego Szweda to najlepszy sezon w karierze, W Grand Prix 
startuje juz po raz pi&ty, ale pierwszy raz utrzyma si
 w cz%wej 
6semce i nie b
dzie musia/ czekac na sta/& dZik& kart
. Zadecydowa/o 
o tym takze pierwsze zwyci
stwo w karierze, kt6re Lindgren swi
towa/ 
pod koniec maja w Goeteborgu. Czy to zwrot w mi
dzynarodowej 
karierze? Niewykluczone, bo juz jako junior zapowiada/ si
 
na zuzlowca sporego formatu, Imponowa/ zw/aszcza umiej
tnosciami 
walki na dystansie, kt6re teraz coraz cz
sciej prezentuje w wyscigach 
mistrzostwswiata. Da tej pory jego najwi
kszym sukcesem jest 
br&zowy medal mistrzostw swiata da lat21, w GP zajmowa/9 miejsca 
w 2009 i 2011 roku. 


Oor

ll 


.L.p!'!O 


A - 


'. '. 


, 


.. 
v. 
\ 

 -9 


--,. , 

. 


.- .\.- 
... 
".- 
'K"",' 
- 1. . 


..  


,.. 


For 26 year old Swedish rider 2012 is the best season in his career, 
Although this is his 5th GP series but for the first time he will be 
in Top 8 and will not have to walt for the wild card. It is moslly thanks 
to the first in his career GP round victory he has achieved in Göteborg, 
Is iI a turning point in his international career ? Probably, because 
already in his junior age he has been considered by many to become 
a class rider. He has impressed especially with the capabilities 
of fighting on the distance wh ich he presents also in GP races. 
One of his main honour is Under 21 World Championship bronze 
medal. As GP rider he was 9th in 2009 and 2011. 


I I 
, , . 


10 
,: ;j}jj.
 "" 

 BUd/ey 
 ""." 
I'Os Inc w 


f 


" " 


'..... 
.. - 
w 
Ä.. 

 I f I 
I 

 /. 
",' 
-,ti 
I '
 I( 
.i, . , 
,Jf. 
.. 


f
(l I , 
.. ...... 
 .. l

 


TURNIEJE / GP'S RIDDEN: 59 
FINAt.Y / GP FINALS: 11 
ZWYCI
STWA / GP WINS: 1 
PUNKTY / GP POINTS: 487 
WYSCIGI/ GP RIDES: 328 
BIEGOWE WYGRANE / GP HEAT WINS: 53 


I., '--... .....,. . . ..., 


.\. 


MECHANICY / MECHANICS: 
Piotr Tajchert, Przemystaw Tajchert, Marcin Mroz 
TUNER: Peter Johns 
SILNIKI/ ENGINE: GM 
RAMA / FRAME: JRM 
KEVLAR / RACING SUIT: KW Products 


. " 


. \ 


,\{=== 

, 


- 


.. 


www.teamlindgren.com 


:r 


www.speedwaygp.com 


2012 FIM TORUN SPEEDWAY GRAND PRIX"OF POLAND 


SWEDEN , 


rd 


C'\t ''4 

 
".113. 
.
 
. " 
(.
 ; 
, t.' 


. ' 
,...  


- 


31
>>>
. 


OFFICIAL IM SPEEDWA G.' 
I 


. 


\. 


.......,,? 
t.JE!.
C; 
...-...... 


-.-,...."" 


, 


J 


. - 


, 
 


 


....... 
, 


.. 
. 


.... 
.. 


. 


c:, 


''"/ . 
I . . . 
J J J , I 
, 0 
..... 


I . 


.J .
. ,tt... 
/' ,.
:

 
",,",' J) 
 

 ,'(
 
 
,",?"J \.. ., 
''',,,.,) '-- 
" 
 
J 
" ... 


, .  


. 


. 


. 


), 


\)\ 
\ 
vIf"  


J 


- 
 
r, 'j' 

 POLSKA 
"'11fJ._MWl._ 


""""€ .
. 


.. 


1-SHIRTS . CAPS . PONCHOS . BAGS/BACKPACKS . LANYAROS . ANO MORE 


lt 1 

;
;I\ 
H ENUClY 


'1= 


: Y I L E: 


, 


I 


, 


I 


J
>>>
'" 
'.. . 


. 


DOWN LOAD THE OFFICIAL 
 " 


. 


I 


. 


. 


! 


! 


, 


, 


" 


a 0 . 0 
Rld.S RESULTS 
# . 
 Greg Hlncock 
 RM EIJIIOI'fAII SPfEDWAr " 
r--: 
# AndreBI Jot/atJII RESUL 1S HEA1 RES. ATE P. 
1'01 IIIIJfft m 
# Jaros/BwH/lmpe# Lr #lC,_, .1"". 
.
 ,..sr. _ ,."". 
,. .31. HuIpei """, 
#4 , SOlI Crump t" .'" 
 """. 
1r .41. c_ , , , , , , 
I Tomasz GoIIob I" .ION ,..,.. , D ,_, , , 
#5 7,. .'8. Hoococt , , , , . . 
:. 1".7('", , , , . , D 
'" m/l SayfutdintJ'l I" "",l.ioIDrIn , , . , , 
#6 1I ."" ""- 
11." llOE. ,.".,., , , , D . 
Z , 1 D , 
#7 enneth Bjerre 1'" .,.,, l/IIv D , D , , 
/1" .'5 H. ....... D Z D , Z 
It.. .JlA. Iioeoot 
Chrls HoldB r 1 D 1 , D 
#8 ..... ,... 

.. ... JU.. 
.JI' - - 
- I 
r ' - 
.. 
0 0 
- 
, 


., 


. 


UP TO DATE RESULTS & UVE SCORECARDS · RIDER & VENUE INFORMATION · & WTS MORE! 


=--, 


111 


MCP"",,T£f\ "'-FI - 
ENIEADV - 


I 


. 


J 


_
IIWI""" 


. 


I 


.
>>>
-.- 
')' ,-. 
;:..; 
 11 ",,' .;,"" ' 
t} \ 

:. 
 , - 

,
 .. 
I ," '" 
 . 
,
, 
J. 
 


'(.t . 
" Jo
 
.....
..",. 

, '
". 
 
. 


 , 3
" 
. ''2'- J 
 .. ,,
.; ,., - ....( 
i Wo . 
' ," """I/ 
. 
 
or.')..., i. 
"0'- .. 
r.... ., 
- -11"'" ....k..... 
. 
'-
' 
 ' - '.. ...
« 
...",... It. So...... 
,'1".... 
 
 
, ....,,, '... 
'
'fl'.. .... 
-c; 
.." 
 I 


-..... 


O\
II 
.
..w 'ttr.." - , 
 \ 
-- ... ,O'J , 

7," :. ' '''0 
(
 \ - 


"t\ \\ 
. --.. , 
\ 


.. ': 1 . .. 

 
 O(f
()CI.J .... 
- "- 
6:- 


.' 

4J;' 
, i :1..' 
.
 '.,.. 
,)
 ." 


\ 


.. 


Jfb 
$" 

 
.$ 


 
'Q "'T 


,,

 
. "'4
 

 I ........'!.f.........,.. 


j
 


....,'..... 


.,' 


,
.., 
"",," . 
r / · 
J ,-l/
 
\_. ..; 
. I" 
. J 


.1'" 
I 

 
;'
 

 


& \\ 
.
. 


.... 
if' ... ' 
......' '''' 
I , 
 


#" 
rtI.._
 


,'/ 


,
A 


'....... ,. . . 

;.' 


t (. 
'. t / 
.
.. 
J 


, , 


, 


,  


I 


I 


, 


I 
i VAllABLE NOW. ' 


, 


I 


I 


2012 · i  


,. 


. 
.. 
. 


,... 


. c-"::-:=:- .. . 
"=--:-:-r ... 00 ' .... 
:-" .... '. _ \0 
,,
 . 


..  , '- - 
1 
\ , \'-- 
I)- )t. 
 
. . 
.'.. 
. 
, ....  


e Av811.b'lt,n 
Android 
" Market 


o AppSt


 


--.... 1 


P""...NTBC BV 


CI 


MWN
TEf\ 
ENERtly 


= S" 


IC: 


Filii SI'EEDWAr DRAIID PRIX 


-4
>>>
2012 FIM TORUN SPEEDWAY GRAND PRIX"OF POLAND - 2012-10-06 


, 
MOTOARENA ORUN im. · riana · 0 eg' 


FMT 


. 


, 


SPEED j :. D PRIX OF POLAND 


( 


INTERMEDIATE STANDINGS AFTER ROUND 11 


= 1 st in Final 


= 2nd in Final 


Pos No Rider 
1st #8, Chris Holder 
--I I 
2nd #10 Nicki Pedersen 


Country 


.. 
" 

 


3rd #1 Greg Hancock 

 #6
il Sayfutdinov 
) 5th #4 Jason Crump 
6th #5 Tomasz GoI/ob 
7th #9 Fredrik Lindgren 


8th #12 Antonio Lindback 
9th #2 Andreas Jonsson 
10th #15 Hans Andersen .. 
., 

 I ."-
 
11th #11 Chris Harris 
12th #13 Bjarne Pedersen .. 
" 
. . 
13th #3 Jaroslaw Hampel 
14th #14 Peter Ljung 
15th #19 Martin Vaculik 
16th #7 Kenneth Bjerre .. 
" 


,. $PEfDWAY GRAND 1'/1/1 


www.speedwaygp.com 


--- 


111' 


6 
5 
7 
1 
4 


9 12 
7 10 
12 20 
16 12 
8 6 
4 9 
13 3 
5 6 
3 6 
2 6 
15 6 
6 5 


4 8 3 5 1 


.= 3rd in Final 


RDund3, Rllllnd4 "'" 


11! I . rr 


15 17 12 10 
12 11 10 7 
11 18 5 9 
6 3 12 13 
15 15 11 9 
5 3 6 6 
10 8 9 15 
3 4 7 8 
3 10 1 10 
4 10 4 5 


7 
6 


" 
 ,', 
, . 
. . . '. 
'" ; I 
\ 


. = 4th in Final 


Rfllllld B Rl/lllld 9 " ,,1 IJ' , / , , ' ,,,/ '. lImL 
J .. 1'IIf'-S PU'E 


14 7 8 9 135 
19 12 11 15 122 
10 6 8 10 121 
6 10 21 7 121 
5 12 11 11 111 
16 12 18 11 103 


8 6 


1 7 84 
5 6 64 
5 2 59 
6 7 56 
6 6 55 
5 6 55 
6 - 55 
- 41 


4 19 12 17 9 17 6 10 23 17 11 145 
13 10 19 14 9 7 19 10 11 11 20 143 
22 
8 
12 
15 
8 
13 
4 


4 10 
8 6 
3 2 


0 
8 7 0 8 0 
- 20 8 14 7 
5 3 7 6 


PREElENTEC sv 


MWI'l,TE1\ 
ENERGY F Si' 


I 
1 
. 


35
>>>
:::;..:=..:::--;:: . 


111 


M
N'T£R 


ENER13V 


"-- 

FI 


" . 
,',..'.; TORUN 
, 'CITY OF SPOPT 


I. 


Filii ' y," IifIP I 


... .
. 
" . 
f, 


20 


. 


, ;.. 


r ::g rfll,\tr, 
,: Hancock"M'J,; A \J.. 
#2 
. . 
 
, Andreas 
.-... Jonsson 


- #3 
Jaroslaw 
Hampel 
#4 
Jason 
. ,», Crump 


0( 


r 


#5 
Tomasz 
-'-1r,. Gollob 
#6 
. Emil 
.;, " Saytutdinov 
,;. #7 
Kenneth 
 
... ,
 BjeTTe 
#8 
Chris 
Holder 


#9 
I Fredrik 
Lindgren 


#10 
 
Nicki 

 \ 
 Pedersen 


#11 
Chris 
. ' "" HaTTis 
#12 
Antonio 
Lindback 


...
-
 


... 
....)y 


#13 
Bjarne 
Pedersen 


#14 
Peter 
Ljung 
- #15 
Hans 
Andersen 
#16 - Wild Card 
- T;:'

ki \
 


pp - .NTIiiC.V 


Draw 
No 


Heat \ 
. 
R


r 1 1 213 4'5161718 1Tot31 


1 
L 

IOf

£ N A5 2. 0. 2 
2 J' tlA-MfEl 
 0 v
 1_ 
3 M. \/AC.VU \.; fi9 11 I Y2 
5" 
- 
 lL 
4 A. ]O
 SvO w 2 . 
5 T. GOLlO t? 5 I . 5 
- 
wi Y 
6 G, \.HWCOG\A A 0 2 
7 N. f8)E
 SEN AG I .14 2- 
8 
.l)UtIJb 
4 _0 lill v 
I - I 
9 GI. \-1 ft-\1
15 M I w A 11 2 
10 E , 
J}JFlJrüJNoV 
 Lf1 I 
. 
 
11 A-. LnJ D \? irE C K )'L 
- 'y 
12 (9. fE \)f \?)5fN jI'j 0 
1J1 
I 
13 F. LI N ü (.f-J€ N 9 Y 2 r !i 
- 
14 01. t-\OLDE1'\ \3 II {; 
15 J. C/flU\'-1f 
 o t 
 
I 16 M. J Tr}\lOW 
 
 I Ak rJ m
 
Emil .
 
17 Pulczynski 
18 Kamil 
Pulczynski 
Winning Time: 


(I'   


Grand Prix points are 
awarded according to the 
total race points scored in 
Ihe whole Event (Heats 1-23). 
Race points for Heats: 1-22 
1 st=3pts, 2nd--2pts, 3rd=1 pt, 
4lh=Opts. 
Race points for Final (Heat 
23): 1 st=6pts, 2nd=4pts, 
3rd=2pt, 41h=Opts. 


Semi.Fi1al1 (1s t , 41.... 6th & 7t'1 fro, Mai, Eve" ) 


No. Rider  


Gate positions far Semi. 
Flnals will be chosen by the 
riders in the order 
determined by thel( position 
after the completion of Heat 
20, For the Final, gate 
positions will be chosen by 
the participating riders in 
the order of thel( f.nishlng 
place in the Semi-Finals. 


o \ 
A CllC{L 
6 l J1AfJ co
 
Winning Time: 


36 


2012 Flf1 TORUN SPE DWAY GqAND PRI)(OF POLAND 


www.speedUlaygp.con
>>>
.. . 
r . ,'" TORUN 
I,' C'YOFSPO-T 


r2 =j --: TI1 M


;;R 
 
 
ENERGY . 
, I. " ., 
'-
, 


.: 


u.I 
u 
:3 
Heat "e=-t "e=-t Sa,i f' I a , 
 
 
I: 
Rider No 1 9 1 10 111 112 ! Total I 13114115116 ! Total 17118 J 19120 I Total 21 122 23 Total" 
 
WO, L VA J -, .... 
i1I '_ -A 
 3 0 3 I ... 
w1J 8 lQ] 
 AI JA ... 
li] ?J Wo 1 .. Y A U I
. . 
_ 
 g '?J -11- I, & I .. 
cg- y fl
 I V z TI2. .. 
Y J f I] 
 . I 0 
 I .. 

 2. Wo t .1. 2 .... 
[J 2. I I. 0 L 6_11__ 
W 2 
 w
 _ 
 v:1 

 I Q ... 
8. A
 Wo AD2 .._ 
'?lv 11 urs.. 

f;I{ 1- a
... 
__
. 1 ö 
lLlr ... 
w
 I 2- V2- 4 r
 $ .... 
11 --r -4 [TI 
 v 2 8 D I .. 
II 11111.11.... 
Ililill I 


C: 
ü: 


(I 


'" 


r'? 


f) 
...... 


Seri-Final2 (2,d, 3rd, 5th & 8t'1 fon r1:', Evert) 


Fi,al W'II.ers and Se-ord p: ed fon S-.,j.Fi,als 1 a,d 2 


No. Rider 
CH, 
r
 
,J, 
£

;J 
t f:C::: V 
Winning Time: 


No. Rider 


1\ 


T.. oLLO 
 
.w LI 
 DßfcK 
&., lW
L 
G
 
. WD LVE 
Winning Time: 


LJ 


W 


v 


-= 

 


www.speedwaygp.com 


2012 FIM TORUN SPEEDWAY GRAND PRIX'.OF POLAND 


37 


-,
>>>
, -,i\ 


2012 FIPIf TORUN SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND - 2012-10-06 


;
;. 
'. 


. 


FINAL POSITION 2012 FIM TORUN SPEEDWAY GRAND PRIX ™ OF POLAND 


liliiii _pOint
 

 _pOint 
 
E!IIIII _pOint
 
01IIII _pOint 
 

 _pOint 
 
\ 
 l _pOint 
 
j 
 _pOint
 

 _pOint 
 
) 
 _pOint
 
, 

 _pOint 
 

 _pOint
 
&-. _pOint 
 :.... 
, 

 l _pOint 
 

 l _pOint 
 

 l _pOint 
 

 l _pOint 
 


. 


I 


J 


. 


38 


www.speedwaygp.com
>>>
2013 DANISH 
IM SPEEDWAY 
G. ! ,D,PRIXTM 
...J. I I 


-, ','.. 
... . ( 
: 
 
 ') 
.' 
, 
. .0IIII 
.. ,... .. . 


. 


, I ", 
(- 
,,' 
(\0 
':J A).. 

' ' 
.('- 
""I...., 


. . 
\ 


.... 


.... 
, 'I':
,.Ir. 
I' r.J"'
","",_ 
 
, 


--.. 
I =" 
.t'_ 


.. 


, \.
 \ gOr -.... - 
. 
I 
'. 
 
-- 

, 

 

 


... 


.':'.... 


.? 
\ .\  J 
: 
.i(\ 
. 

:
.,

. 
· 
L,.
t' .. 
.' ':, p;J..
 .. .' 


\\'-' i 


LDO 


.........; 
 I 
... ./
 

' 
. ::....... .-' y l,.... . 
......

-... - ...- 


--- 
- 
.. 
 


..,;;. -- 


"f 


" " 


JJ 
y
 

 V .i
 
/ V"
 


 


& 

, V' 
 


'A 

;vo 
-0 


" 


... 


'ob 
,1- \ ... \... 
"'-'.0:. '- 
..
 '\ . 
.. "
.... "\ A: \ ,,
 
· 
, . 
 (, . . L: . " ,,\ 

 !'. '.'. 
 \ . 
,,
 . --- 

 
 . i . 
Ir., -.\ tr: 
." 
. '" &.
. ' /.! 
.. '\) ..( . 
." .: 


') 
 \. 


_ 1 


......... .;. ... 


w 
..' ,'" 


\ .. " ,I ' '11" 
, :, \, ". 
 
I 


.\ 


. . .-.:. " 
.- ,.... '\ ' . 
.,. a- ...., .. \ 
. . , 
· _J 
 , 

,..
 - ' . 
---....
..... ... 
, \ """ -- :' . 
M .1j' .. J 
-:; 
 . I 
 ....--..........,. -: , 

 .... . - 
 ...., -== 
\.. \' - ,
 ' 


TICKETS FROM 333DKK 
PARKEN,COPENHAGEN,29JUNE 
+45 70 263 267 BILLETWGEN.DK SPEEDWAYGRCOM 


SPEEDWAYGP 


@SPEEDWAYGP 


*DISCOUNT BASED ON TICKET PRICES FROM 01.01.2013. TERMS AND CONDmONS APPLY. 
... 


11 1 M;
;;;f\ 
I ENERBY 


- - 
I 


"" InElWIAr IIAMD"",. 


· · r · 


, .1
>>>
.. 


, I 
I 
. I 


---.. 


PCE C6rnictwo 
i Energetyk
 L 
\ KQnwenc j o?6Jno S,A. 
PCE Obr6t S.A. / 1 t / 
______ \ \ / 
SE Energia ., /.,' 
-----. /'\ -- JQdrow.oS" i''':' . . 
- ( ) ---- "( ,.....
' ( 
- -- ..,;,; '" 
PGE Polska Grupa Energetyc;zr;w. · 
. ' ; 
 


/ ', .. 


..... 


'PGfD 


.1 


- 
-( 

.." 


# 


/ 


, r). . " 


.. 


'i 


t!" 


" 


'. 


.. 


-""', 


 . 


1, . 


.,:', 


,,'f.  


.." 

 " 
!I'- ... , 
.
""'. 
 
"-
 .
 


 
 
-
v.,::;.?, 
S " 
J". ",. 

 ... ., 
, 
, '.. 
:
t,
'" 

 


"j ,",.. 


. 
 ': ' 


.. '''. I ,. 

, 


/
, ". J 


-:, 


.,(' i' 


, 
.,,;,',1 


, I, 


.' "'I 
:f.rr
 
 


, J 


'.
 


PCE Energio 
Odnowlolno S.A. 


, 
'. 


" 
. I 
C 


r 


'}
 
. 

 

 . " ,.. .....:=::-::::==-


r .i
"'';. 


:;iooo"": =--

. .. I '. 

\ 
 . I ,/ ,_ 
---  , 

t\,'
. ;
"I-:-:-:
'
"'" W
 \'i "
:

 i \" 

 

 

 ,-4...-._
;" -" --- ,..... - ,
.--,....-...f 

.. ...-J.'1o'.:... . \ " .
 ..c,.tt
 ."'. '\'\\'
;'
'
IÄ 
t,' 
-e 

 --- 
,...

 
 L,  \ J\.)'
.(';;f.
" ,,:

 \

:;;; V 'i'


';'
' " '.' .I l:. \
 
r.!!.... 
 --" '...... ' '. 

' -
, --. .., ) . ,
'" -..;, ...' . 
,.. ........l\ ," 
 
"':.. ... p
 .. ...-
 _ 
 ... _' .'" . .. . ;.. \ ....1.\'"' - , -? ,.. ) .. I. .' r . 
 " 
. :c;.:,

'" " 'f , .' ---
 4
' ,..,.,,_
;. " - , ]I
 fdti:;; 
 IG--. ,
"4 
 ,.... 
,,::-',
 / ,r ',,' 
 ' 
. '.. 
:. ---
 -
:- ,.....,., ".. ...... A\"i., \ .
--"",.. 

.\ " 
'
- =-:; ::=.-
---
--;

,..t

"''\ \
"'- . ...,,
. ... . \
.-

 ,;;.
 I ._P--. 1;1t, . 
","' 


 ...- 
 - ".\t:".y-;a, a':J--& \\ 
 .... .",.-\,' --1
 . J '-""""" 
- /.- , ',
 '-=.-r .... 
 ' " ---- . I f;'.' 
 

--
(, ' ',
 ..' ,..\ '- , 
\ , ___

\"-.:: lj ,.
 . I 
_ . \ ----
 !!"'
 't 
 """ 
:r ,'-' ;;;:
 ' --'
":- - ,'. - '
- 
, I '. 
 .. 
;;::-- 1f}j_ ..
 ' 

 :::;
 ' ,
-

 
 
,

... - 
,. 
=- '. - ....,.' 7'- 
. _
_..r , " ... .r. j......, , 
. " 
 :. ' j ". I,
 '-'
,: 
, '.: ,/.., \. "'''..- 
.' 
 ':'" . -\ 
 
Yf ';"lJLr' 


.... - 
;, '.

 


.1- 


., 


www.gkpge.pl 


'," 


.\'.. 


- 


'-.  


Najwi
ksze w Polsee przedsi
biorstwo sektora elektroenergetycznego 
pod wzgl
dem przychod6w i generowanego zysku 


?olska Grupa 
Energetyczna 


www.gkpge.pl 


.
>>>
'I 
. \ 


#10 


NICKI 


PEDERSEN 
r 


DENMARK 


." 


" 

: 
f,  


.\1 


'.. ';
", f 

 

'
., -.
'...
..' 
.
 


. ':' , 
"""""- -, 
-..' .. _'¥ '
 


.1.: :I 


:"'!-
 


DATA URDDZENIA, DATE OF BIRTH: 02.04.1977 
MIEJSCE URODZENIA, PLACE OF BIRTH: Odense, Dania 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA, LlVES IN: Stevenage, Wielka Brytania 
STAN CYWILNY 'STATUS: zar
czony z Anne Mette 
DZIECI, CHILDREN: corka, Mikkeline 
SAMOCHOD , CAR: Mercedes CLS 320 CD! 
ZAINTERESOWANIA, HOBBIES: nurkowanie, golf 
SPORTOWY IDOL' SPORTING HERDES: Niki Lauda 


) 


. ' 


, 


.. 

 
D'- 


'-..,rü1. \ 

 - 
'- .. 
....D... ODVII 
\) 
I .... 
't' 

 
, 
\..:. 
E
 NO 


-... 


35-letni Dunczyk Wciqz ma realne szanse na doscigni
cie Tony 
Rickardssona pod wzgl
dem zlotych medali w Grand Prix. Po komplet- 
nym fiasku i kontuzji w ubieglym roku, teraz Pedersen w wielkim stylu 
wr6cil do czol6wki cyklu, Wygral turnieje w Pradze i Gorican, tylko 
w Gorzowie nie dojechal do p6/finalu, Czasami ponosi go lantazja 
i atakuje zbyt smialo rywali, ale wyraznie wraca do skutecznosci sprzed 
czterech lat, gdy swi
towal sw6j ostatni tytul mistrza swiata. Wol q 
walki i ambicjq m6glby obdzielic kilku innych zawodnik6w z cyklu, 
ale jak b
dzie ze skutecznosciq? Pedersen na Motoarenie nie czuje si
 
najlepiej, Dwa lata temu byl co prawda sz6sty, ale przed rokiem 
dopiero jedenasty, . .., 

. 

. 
---
. 


. 


" 
, 


''? 


6.' "07 
BuC",p 
 

 
V sv..."..... . 
5" Il)c 


"" ; 


 
# -.: 
, 


35 year old Dane still has the chance to beat Tony Rickardsson's 
record 01 the number 01 gold medals in GP. After the injury 
and disastrous last season Pedersen is coming back to the elite in 
a good style. He has won the rounds in Prague and Gorican and only 
in Gorz6w he hasn't reached the semi-linal. Although he seems to be 
aggressive on the track sometimes he is still as effective as 4 years aga 
when he celebrated World Championship last time, He is ambitious 
and lull 01 lighting spirit but is he effective enough ? Motoarena seems 
not to be his lavourite stadium. 


'", 


. 


'.1 


.. 


: 


,\ 


'"" 


...... 


JJ, '. 4 
-.;'. 


..I 


TURNIEJE, GPS RIDDEN: 120 
FINAL Y , GP FINALS: 49 
ZWYCI
STWA' GP WINS: 13 
PUNKTY 'GP POINTS: 1446 
WYSCIGI' GP RIDES: 689 
BIEGOWE WYGRANE' GP HEAT WINS: 251 


... 


.. 


, 
.. 


I , 


- 
, 


'
 


1111 


. 


f 


'I .: :, : EQ 
MECHANICY, MECHANICS: 
John Jorgensen, Tom P. Madsen, Luigi Barath, 
TUNER: Brian Karger Racing, JA Racing 
SILNIKI' ENGINE: GM 
RAMA , FRAME: JRM 
KEVLAR , RACING SUIT: KW Products 


... 


www.nickipedersen.com 


www.speedwaygp.com 


2012 FIM TORUN SPEEDWAY GRAND PRIX'"OF POLAND 


41 


-
>>>
#11 


CHRIS 


,'i 


.r-
 


...1'_ 


1:"'_. 


.;..... .. 
V,",,",',(' 0,: .., 
"_ 1 .........; _ - 

 


. I, 


HARRIS 


'"'1
1! ., 
"'10.0, _
 ,_ 


.
. 


DATA URDDZENIA, DATE OF BIRTH: 28.11.1982 
MIEJSCE URODZENIA, PLACE OF BIRTH: Truro, Wielka Brytania 
MIEJSCE ZAMIESZUNIA, LlVES IN: Coventry, Wielka Brytania 
STAN CYWILNY , STATUS: przyJaclc!/ka, Emma-Louise 
DZIECI, CHILDREN: brak 
'\. _ SAMOCHOD , CU: Ford Focus ST & BMW 
ZAIIITERESOWANIA, HOBBIES: pi/ka noina, motocross, gry komputerowe 

 \ SPORTOWY IDOL' SPORTlNG HEROES: George Best 


o 
,t 
foo. 


. t !_J 


, .,. 


Jedyny Anglik w tym towarzystwie. W dodatku po raz kolejny nie utrzyma 
si
 w czolowej 6semce I b
dzle musial liczyt na dzikij kart
 na kolejny 
sezon. Dia sympatycznego "Bombera" to jednak zadna nowo
t. Stalym 
uczestnikiem mistrzostw 
wlata jest od 2007 rOku, ale tylko w sezonie 
2010 zajijl wysokij sz6stij pozycj
. W dorobku trzykrotnego mistrza 
Wielkiej Brytanli jest tylko jedne turniejowe zwyci
stwo ° pi
c lat temu 
w Cardlff, W Toruniu trudno mu b
dzie odswleZyt wspomnienia: dwa lata 
temu byl na Motoarenie 14, a przed rokiem zajijl ostatnie mlejsce. W tym 
sezonie do finalu dojechal tylko w Kopenhadze (4 miejsce), w p6lfinale byl 
jeszcze w Gorican. 


The only British rider in GP. Probably will not keep the position in Top 8 
and will have to count on wild card for the next season, For "Bomber" 
It Is nothing new. He has been regular rider since 2007 but only in 2010 
he finished 6th. There is only one tournament vlctory in the career 
of the tripie champion of Great Britaln . it was 5 years ago In Cardlff. GP 
round in Torun may be difflcult for him - in 2010 he was 14th and in 2011 
the last one. This season he has reached the final only in Copenhagen and 
the sem i-final also In Gorican. 


TURNIEJE , GP'S RIDDEN: 66 
FINAl:. Y , GP FINALS: 8 
ZWYCI
STWA , GP WINS: 1 
PUNKTY , GP POINTS: 452 
WYSCIGI, GP RIDES: 352 
BIEGOWE WYGRANE , GP HEAT WINS: 52 


. I 


MECHANICY , MECHANICS: 
Mark Courtney, Jonathan Orchard, Mick Sheppard, Lee Webb 
TUNER: 
SILNIKI, ENGINE: GM 
RAMA , FRAME: JRM 
KEVLAR , RACING SUIT: GTS 


- 


42 


/ 
 -
 


t' 
,
j .. 
--1'
-- -
 
. . 
.. 

 ..\ 
. .... 
"",;,{ 


\ -, .,'" 
, . 
t1 I . .... 


11 'P 
'" 


:-- u,,-. 


NO 


Orn 


I SPEEDWAY6P. 
- 
-U 


.,. :" , 
E ., 
11' ,- 

 

. 
'", 
, 


.....\
 '\ 
. I 
V 


" ,
 
.
 

(-./ 
\ l' 


{l 


'. 


.-" 


. )\ 
J 
1 
1 
/11 
.
 
l 
.. J f 

 

 
Il J 

 
) 
1 

o 
) 


, 
, 


21 
www.chrisharrisracing.com 


2012 FIM TORUN SPEEDWAY GRAND PRIX"OF POLAND 


-:..' " 


GREAT 
SRITAIN 


) 


J   


.
I ,1 

.. I I 


- .... 


. 
;;. 


... 


,", 


" I' 
'1. -, I 
" \ ' ,. 
. , 

 . 
) 
. -. 


www.speedwaygp.com
>>>
# 12 ANTONIO LINDBACK 


SWEDEN ':i 
., 

. 
t 


, , 


111 


I 
, ,\\, ;' '. L ;
;
 :.
_

, 
. 


. , " 

..t.':' v- . 

_..... 
'.- .. _II!!!I ,lC' '  
. . 


".... 
" 


DATA URODlENIA, DATE OF BIRTH: 05.05.1985 
MIEJSCE URODlENIA, PLACE OF BIRTH: Rio de Janeiro, Brazylia 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA' LlVES IN: Avesta, Sweden 
STAN CYWILNY 'STATUS: przyjaciotka, Emma I j 
DllECl' CHILDREN: Valentino, Alessandro 
SAMOCHOD , CAR: Mercedes 
ZAINTERESOWANIA , HOBBIES: narciarstwo Freestyle 
SPORTOWY IDOL' SPORTlNG HEROES: Tiger Wood 


\ 


---------- 
.' 


.
, 
,-- ..
-,....., 


'. \  
'"  I : 


WCi
z nie do kor'lca spelniony talent szwedzkiego i swiatowego zuzla. 
Jego zyciorys m6glby sluzyc jako doskonaly scenariusz filmowy: 
urodzony w Brazylii, porzucony przez rodzic6w, przygarni
ty przez 
szwedzkie malzer'lstwo, noszony na r
kach przez kibic6w w wieku 16 
lat, potem klopoty z prawem, roczna przerwa w karierze i teraz powr6t 
do elity, Najlepsze dot
d wyniki w GP notowal jeszcze jako junior 
w 2005 i 2006 roku, Teraz znowu wraca do wysokiej formy i ma szanse 
na pierwsze w karierze miejsce w 6semce w klasyfikacji generalnej, 
Zwlaszcza, ze kor'lc6wk
 sezonu ma bardzo udan
: w sierpniu wygral 
sw6j pierwszy turniej w Terenzano oraz stan
1 na podium w Cardiff. 
W Toruniu scigac si
 lubi, przed rokiem byl tuz za podium, 


" 
Ja  


, 


. , 


" 


i:p' 
'-11 
4L ' 

' 


"'" 
.s 
'....-.- 


'.j 
\, 


. ,'" 


.. ." 


',. " 

: 
I. 


d li 


.. 
. 


. ., 

. 


, 


Still unfulfilled talent of Swedish and World speedway, His life could be 
the basis of fantastic film, Born in Brazil, abandoned by his parents has 
been adopted by Swedish couple. In the age of 16 he was a herD 
for thousands of speedway fans, had some legal problems and one 
year break in racing but he has managed to came back to the top 
riders, The best GP results he scored in 2005 and 2006 when he was 
racing as a junior. Currently, he is coming back to optimal form 
and has a chance for the first in his career position in Top 8, The end 
of the season is quite successful - he has won his first tournament 
in Terenzano and also has taken rostrum position in Cardiff, Lindbaeck 
likes racing in Torun, last year he was just behind the podium, 


f ;' 


..!tL 


. HUI 1.'."1/ -,.,., .. ,,,
 . 


'. 


- 


-' 
'--.y' 
C,
'. 
""
" 


t 


...... . .l
. 


/ \. 
. 
.' . ;. 
, ( j 

. I 
1\ I 
,

 ..\ . 
1"-. 
. . 
, ." . 
''"'- . 1 \, . 
.. 
-- , 
, \: 
"" 
\: 
, , 
JE 


TURNIEJE , GP'S RIDDEN: 55 
FINAl:. Y , GP FINALS: 11 
ZWYCI
STWA , GP WINS: 1 
PUNKTY , GP POINTS: 343 
WYSCIGI' GP RIDES: 294 
BIEGOWE WYGRANE' GP HEAT WINS: 63 


MECHANICY , MECHANICS: 
Marcin Momot, Greg Zielonka 
TUNER: Brian Andersen 
SILNIKI' ENGINE: GM 
RAMA , FRAME JRM 
KEVLAR , RACING SUIT: KW Products 


www.antoniolindback.se 


www.speedwaygp.com 


2012 FIM TORUN SPEEDWAY GRAND PRIX'OF POLAND 


43
>>>
-- 


.f.' 

r- 


.... .. 
-   


" 


- 


, , 
,I 
\... 1 
" , ., 
. , 
, I 
I 
" 


. I I 
" 


......... 


t 


-" 
..4 ....... . 


.' 


Wales 
Cymru 


Wales: 
love a big occasion. 


....1 


- 


....' 


... 
1 .... ",,'",' " 


. 
' " 
.. , 


"... ....- 
"";".. -.... .... "t 
. ... 


t ... 


. . 


\, " 


- .: ..... 


. ." p
 


.' . 


,... 


I 
... 

 


, , 
, .., ,., 
-.... 
 4 


'
 


" 


- , 


I . 


, 
"I 


... ,.! 
, 


., 


": 


For your next big occasion in Wales - visitwales.co.uk 
Wales. For proper holidays. 


: 


- - 


4. 


... 


\. 
" - f
>>>
# 13 BJARNE PEDERSEN 
( 


," 
 
'. 


r--- .....'. 


.;\ 
'Z"';'

.\-".
t,,:..._. . .' . 
"" -- .. . -;.",,-. '-" 
"--," ,.' 

' --. - 
DATA URDDZENIA, DATE DF BIRTH: 12.07.1978 
MIEJSCE URDDZENIA, PLACE OF BIRTH: Ryde, Dania 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA , LlVES IN: Holsebro, Dania 
STAN CYWILNY 'STATUS: zona Lone 
DZIECI' CHILDREN: Maja 
SAMOCHOD , CAR: Volvo V60 
ZAINTERESOWANIA, HOBBIES: kolarslwo gorskie, bieganie 
SPORTOWY IDOL' SPORTING HEROES: Bjarne Riis, Tony Rickardsson 


..  
+-' .". 
!: ... ' 
_'!

" 
- .-!
" 


,....., 1:..._
 


34-letni Dunczyk w cyklu startuje z dzlk q kart q . ale naleZy do grona 
najbardziej doswiadczonych zuzlowc6w Grand Prix, To juz jego si6dmy 
sezon w roli stalego uczestnika, choe ani razu nie zdolal utrzymae si
 
w czolowej 6semce. Jedyne turniejowe zwyci
stwo swi
towal 
na polskiej ziemi, choe juz dose dawno - w 2004 roku triumlowal 
we Wroclawiu. W dorobku ma dwa zwyci
stwa w Druzynowym 
Pucharze Swiata (2006 I 2008). raz byl mistrzem swojego kraju. 
W tym sezonie tylko w Kopenhadze dojechal do p6/finalu, w dziesiqtce 
byl jeszcze w Nowej Zelandii. 


... .. 


,,---. "  ,,
 

.._,
 


.. 


// 


'...:
. 


-...  
(-:-' 
'\(11' 
 
&!II 
,,11 ..  


34 year old Dane starts as wild card but he belongs to 
the most experienced GP riders, It is his seventh season as a regular 
although he hasn't been able to stay in Top 8 even once, The only GP 
round he has won took place in Poland - he triumphed in Wroclaw 
in 2004, Pedersen achieved two victories in SWC (2006 and 2008) 
and the Championship 01 Denmark in his career. This season he has 
reached the semi-linal only in Copenhagen, and has linished in Top 10 
also in New Zealand, 


.... 


c 


c. 
- 


'\. 
-. 

. 


...... 


:'I . .. 
.. ..... 
., 

r 


",L 


.I 


,/  


TURNIEJE' GP'S RIDDEN: 70 
FINAl:. Y , GP FINALS: 7 
ZWYCI
STWA , GP WINS: 1 
PUNKTY 'GP POINTS: 516 
WYSCIGI, GP RIDES: 357 
BIEGOWE WYGRANE' GP HEAT WINS: 58 


.. 


.. 


" 


- 


-I n. . 11- 'JI

'  - 
/ 
/ -, 
( I 
 
,,,", - 
"..I;: 
.'" '1:1 

, Go 
, - 2: 


lJ'1g
 : 


MECHANICY , MECHANICS: 
Jakub Ciupka, Pawell:.
cki, Peter Prucnal 
TUNER: Brian Karger, Jan Andersson 
SILNIKI' ENGlNE: GM 
RAMA' FRAME: JRM, BAR 
KEVLAR , RACING SUlT: KW Products  ...... 
11'- 


-:.' .. 


DENMARK 


. -- 


.. 


... - .
:C'., 

. '" . 
-f 

 
r 

 '" 


" 


www.pedersenracing.com 


www.speedwaygp.com 


2012 FIM TORUN SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND 


45
>>>
,,\I ..Jt';:

,.::(":''--
 . , :' ., :_ .e:' 
- 
 
".., , 
 
... .. _"F 
 
DATA URDDZENIA / DATE OF BIRTH: 30.10.1982 
MIEJSCE URODZENIA / PLACE OF BIRTH: Aseda, Szwecja 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA / LlVES IN: Vetlanda, Szwecja 
STAN CYWILNY / STATUS: dziewczyna Jessica 
DZIECI/ CHILDREN: Iza, Eddie 
SAMOCHOD / CAR: 
ZAINTERESOWANIA / HOBBIES: gry kompulerowe, sialk6wka plazowa 
SPORTOWY IDOL / SPORTING HERDES: 


#14 


PETER 


.'.1 
. , 
,

, 
, J 


':#'
"" 


,
 
.
, . 


)
 
-

. 
t -'r
 


Chyba najwi
ksza niespodzianka wsr6d stalych uczestnik6w. Szwed za 
niespelna miesijc skonczy 30 lat, ale znaczjcych sukces6w na koncle 
specjalnie nie ma, W zasadzie jedynym wartym wzmianki jest zwyci
stwo 
wraz z reprezentacjj Szwecji w Druiynowym Pucharze Swiata w 2003 
roku w Vojens. W tym samym sezonie Ljung zadebiutowal w Grand Prix 
- startowal z dzikj kartj w powtarzanym turnieju GP Skandynawii 
w Goeteborgu. Na kolejnj szans
 musial czekac ai dziewi
c lat. 
W tegorocznym cyklu Ljung wiele nie zwojowal. Ani razu nie dojechal 
do finalu, jego najlepsze wyniki to dziewijte miejsca w Gorzowie 
I Terenzano. 


He seems to be the biggest suprise among regular riders, Swede will turn 
30 years soon having no spectacular success so far. The one worth 
mentioning is the victory in SWC with Swedish national team in 2003 
in Vojens, The same year Ljung has made his debut as wild card 
In Scandinavian GP in Göteborg. He had to wait nine years for the next 
such chance. This season he hasn't achieved much so far - no final and 
the best result were 9th places in Gorzow and Terenzano, 


"t .,. 


, . 
 


TURNIEJE / GP'S RIDOEN: 11 
FINAL Y / GP FINALS: 0 
ZWYCI
STWA / GP WINS: 0 
PUNKTY / GP POINTS: 55 
WYSCIGI/ GP RIOES: 55 
BIEGOWE WYGRANE / GP HEAT WINS: 8  ". 
.. 


aiI.I
',' . :111111- 11 


MECHANICY / MECHANICS: 
brak danych 
TUNER: brak danych 
SILNIKI/ ENGINE: GM 
RAMA / FRAME: JRM 
KEVLAR / RACING SUIT: KW Producls 


LJUNG 


!I'\ - 


.
 \ - 


..: . 


-" 
, '. 
SHOI[I . 
_ LJIt -,
 


 

"   


\\ 
" 


f)'/ 
\..... 60"- 
I "'

Q \ 

 O
O 
" 
 
? 
i!' " 
". 
 --!!.. A
 
f fJ' v 
'li... 
 
I ,
 L' 


{I rf". 
=- - ,J" 
: & . 
I\ \, 
, : , . \ 
, /v;. \
,,\: 1, 
 " 
.' ",",,1 - r 
,
...... fj 
. -- ..... 


, 
,
,  


, 
"- 
'" .,.. 
...... 


" 


._
L."" 
flUCA.leg":.
' 
. 
'Yst .s I
c . 


I 


Tl 

. / 


, 
" 
, 


:tl 


". 


.


 


www./jungracing.com 


46 


2012 FIM TORUN SPEEDWAY GRAND PRIX'"OF POLAND 


0:.' .. 


SWEDEN  


'J 


'.}' 
of' ..' . 
;1 : 
a If., "'- 


-' 

 \ " 


 .
. . 
.....i'-" ".. \.-
 _
. 

. \.
 "'; 
....': '  


www.speedwaygp. cam
>>>
':. 


# 15 HANS ANDERSEN 


DENMARK 


,'" 


. , 
'
' 
, 


. , 


'
.  '.' 

 ";

:-:,
'--:'

.':
.", 


. .' ,.. 
'.,.t;
 ,-, "., 
""10.. _. 
 ' 


4 ,. 

".
 
,.,
- - .  

- 
'-
..' 


DATA URDDZENIA / DATE DF BIRTH: 03.11.1980 
MIEJSCE URDDZENIA / PLACE DF BIRTH: Odense, Dama 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA / LlVES IN: Odense, Dania 
STAN CYWILNY / STATUS: singiel 
DZIECI/ CHItOREN: brak 
SAMDCHOD / CAR: Audi 
ZAINTERESDWANIA / HOB BI ES: kolarstwo, bieganie 
SPORTDWY IDOL / SPDRTING HERDES: Valentino Rossi 


''\ -- 
i 


) 


c . 

 


, /- I . 
I G&B .
 

 - 1 r.. .'\. 

 ,,\ J
._.),-I 
,  
&. '.. }
' 
I 

' ... 
" n' 

 \, 
r r  


" 


Dunczyk dostal stalq dzik q kart
 w ostatniej chwili, gdy organizatorzy 
Grand Prix mieli klopoty ze skompletowanie pi
tnastki uczestnik6w. 
Andersen nie wahal si
 ani chwili i liczyl z pewnosciq na powt6rk
 2006 
roku, gdy wystartowal w szesciu turniejach, dwa z nich wygral i zajql 
sz6ste miejsce. Jeszcze lepiej poszlo mu w dw6ch kolejnych sezonach, 
gdy byl piqty, ale to byl juz dia niego szczyt. Potem bylo juz tylko 
gorzej: klopoty sprz
towe i kontuzje sprawily, ze na dobre wypadl 
ze swiatowej czol6wki. W tym sezonie trudno m6wic 0 przelomie. 
Dopiero w dziewiqtym turnieju z kolei (Cardiff) Duticzyk zdolal przebic 
si
 do p6lfinalu, Szans na utrzymanie w 6semce juz nie ma, podobnie 
mizernie wyglqdajq szanse na kolejnq dzik q kart
. 


... 


i 


'':. , 


\. 
"- 
I. 
.... 


" 
,  
,.  
+
\ 
,.. 

 . 
,... 


The Danish rider has been nominated lor wild card "last minute" when 
the organisers had some problems with collecting 15 riders, Andersen 
didn't hesitate at all and he has surely expected to repeat his 
performance 01 2006 when he appeared in 6 rounds, won 2 01 them 
and finally linished 6th, The lollowing two seasons he has improved 
the statistics and has been 5th, There was only worse later on: 
equipment problems and the injury made him out 01 the elite. There is 
no breakthrough also this season - only in Cardiff he has managed 
to reach semi-final. It seems there is no chance lor remaining in Top 8 
as weil as lor the wild card next year. 


()( 


. 
" 

 . ... 


I 


. ,,1m 
",.... i ,);' 
\} '
 . 
('ot .' 
 
.., 
t.. 1 
"'. I 
"."''''
' 
',
, \ 
. t-
. L 
,
. 

 
.. 
,  
,.... 


.-. 


, 
1 . 
':I 


.... 


,  , \ 

 r ;' 
.
: ,\.' 


TURNIEJE / GP'S RIDDEN: 86 
FINAl:. Y / GP FINALS: 21 
ZWYCI
STWA / GP WINS: 4 
PUNKTY / GP POINTS: 775 
WYSCIGI/ GP RIDES: 464 
BIEGOWE WYGRANE / GP HEAT WINS: 116 


.. .;;;:-
 


, 


\ 
\ 

\ 


\  . 
... '"-- 


.
 


, 
, 


MECHANICY / MECHANICS: 
John Jorgensen, Luigi Barath, Ronni Rosendal 
TUNER: ASH-TEC 
SILNIKI/ ENGINE: GM 
RAMA / FRAME: JRM 
KEVLAR / RACING SUIT: Maliniak Products 


;.. 
./' . 
'!
, . " 
:}".' 
- . 


... 


... 
...  


" 


"'" 


www.hans-andersen.com 


---- 


www.speedwaygp.cam 


2012 FIM TORUN SPEEDWAY GRAND PRIX"OF POLAND 


47
>>>
PON 


FIMM"ASClECH 
 
REPUBUC SPEEDWAY r....J.',' r , ... ::w 
'. 6RAND PRIX 


Opony zwycifJzc6w 


.
 


."" { 
""\ .....\ ' 
", ,  


, 


\ 


"', 


A' 


IQ 
'" \\ ,  


.
 
;. .-. 


". 


.4tUa 

 
 
, 
" CI 
4


' \ _ 


. 
.
 
 
I 

" 
, . " - 
J, I 
-, .. # 
+- T 
I 

' 
- fZf' I 
'" I
. . 
/,i,'. . .  


r 
.. }. . 


.. 


.... 


\

"" -.-. 


.. . ,.... 
'..... ,: 
,':.:' :'I 
 
' ,. .1,.." \ '" 
,I. \\'!!.- t 
.' I " '1,..R 
t,. 
ur' I ,:;..." ,., 
.. I ' · "..".', 1 
;t
\' ,,'t, . 

I'\ , '
 :-. "
r" ',\1
J 
! \l ' " . 
 ,

 ' 
jtl I . . 


,
 1 


... 


.,.  


'. 


.,. . 


Trybuny grzmiq. 
Jeden bieg, zadnych hamulc6w. Pefny gaz! 
Opony zwycifizc6w majq nazwfi Mitas. 
MITA5 5W-02, 5W-07, 5W-09 


MITAS a.s., 
vehlova 1900, 10625 Praha 10, www.mltas.cz 
JMK Sp. z 0.0., Nlalek Wielki 136, Wolsztyn Poland, tel.: +48 68 384 3856, wwwJ-m.k,pl 


t 
I 
. 


. 
i 


- 


,
>>>
. .. 


# 16 MACIEJ JAN I WSKI 


POLAND ') 


. 

L 
.  , 


.,A I!I-t- 
\ted ßu\\ 


,\\ 
 
 .:
 
 
 ..t. 
..., . 
. ... .............._
...... 


.... 

i'=-
 0"'. .., 
", .. -.,.. ,)/)' 


-.. c:-; __  
'. 
} 
,
. 


DATA URODZENIA / DATE OF BIRTH: 06.08.1991 
MIEJSCE URODZENIA / PLACE OF BIRTH: Wroctaw, Polska 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA / LlVES IN: Wroctaw, Polska 
STAN CYWILNY / STATUS: kawaler 
DZIECI/ CHILDREN: brak 
SAMOCHOD / CAR: Mercedes 
ZAINTERESOWANIA / HOBBIES: 
SPORTOWY IDOL / SPORTING HERDES: Greg Hancock 


I 
I  


-/ 


., 


To jeden z najmlodszych zuzlowc6w, jacy kiedykolwlek odjechali caly 
turniej Grand Prix. W 2008 roku 17 -Ietni zaledwie Janowski byl 
rezerwowym GP Niemiec przeniesionego do Bydgoszczy i od pierwszej 
serii wyscig6w zastqpil kontuzjowanego Nieisa Kristiana Iversena, 
Wtedy w pi
ciu biegach pokonal jedynie Martina Smolinskiego, 
ale dzis liczy z pewnosci q na duze wi
cej. Na MotoArenie czuje si
 
swietnie. Notuje tu wybitne starty w meczach ligowych, dwa lata temu 
swi
towal w Toruniu mistrzostwo Polski do lat 21. Cztery lata musial 
czekac na kolejnq szans
 w elitarnym cyklu, ale na pewno jest gotowy 
na walk
 przynajmniej 0 p6/final, W kategorii junior6w zdobyl juz 
wszystko: jest trzykrotnym mistrzem Polski, mistrzem swiata 
indywidualnie i w druZynie. 


, 


.f";o 
 


\ 

 
, 
4 ....... 
sf 
.. 'L I 

:- ....'- 
. '. -.. 


. 
-
 
." f 


. 
...:.
 

, .- 


.. r-I,TE 
 
. 


ER 


" 


He is amomg the youngest riders that have ever raced in the entire GP 
round. In 2008, aged 17 Janowski was areserve rider in German GP. 
The tournament have been moved to Bydgoszcz and Janowski has 
replaced injured Niels Kristian Iversen from the very beginning, In five 
races he has appeared in, has managed to win only with Martin 
Smolinski. Today, he surely expects much more. His performances 
at MotoArena are excellent not only in Ekstraliga but also in individual 
tournaments - he won Polish Under 21 Championship here two years 
ago. He has been waiting four years for his next chance in GP 
and for sure he is ready for sem i-final, at least. In junior category 
he has achieved all he could - tri pie Championship of Poland U-21, 
World Champion U-21 and gold medal in SWC with Polish national 


'
  


" 


. ' 
. ' 


0, 

. 

. 
1- ,i" 

 
-
 


.. 
,J, 


. 
. 


ABt 
",,- 


..1 
J 
J 
IJ 
\/J .. 
J 
I J 
,1 
I  


TURNIEJE / GP'S RIDDEN: 1 
FINAl:. Y / GP FINALS: 0 
ZWYCI
STWA / GP WINS: 0 
PUNKTY / GP POINTS: 1 
WYSCIGI/ GP RIDES: 5 
BIEGOWE WYGRANE / GP HEAT WINS: 0 


'(t'. 
· f.' 
i/al 

,..'( 

 J 


(JI', " I 
, 
 


'- r I 
...J 
 
'(. I 
J'I 
 I 
, ! 


I 
" 


,.. 


I .: :,; I . E 


r- 


MECHANICY / MECHANICS: 
Marcin Klepuszewski, Wojciech Janowski, Kamil Janura 
TUNER: 
SILNIKI/ ENGINE: GM 
RAMA / FRAME: JRM 
KEVLAR / RACING SUIT: KW Products 


w
w. teamjanowski. co m 


www.speedwaygp.com 


2012 FIM TORUN SPEEDWAY GRAND PRIX"OF POLAND 


49
>>>
#17 


EMIL PULCIYNSKI 


"'1 


..
! 
, 


- 
.. 


ItDEBS 
....---.... 


.\1 


...'
 .
 
 t';,:,
'::_
 . _ , ,, ,.:. 
- #
' ,- \. 
 
,.: 
,.. -. 
 
DATA URDDZENIA, DATE OF BIRTH: 30.04.1992 
MIEJSCE URODZENIA, PLACE OF BIRTH: Toruli, Polska 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA, LlVES IN: Torull, Polska 
STAN CYWILNY , STATUS: kawaler 
DZIECI, CHILOREN: brak 
SAMOCHOD , CAR: Mercedes 
ZAINTERESOWANIA , HOBBIES: jazda na crossie 
SPORTOWY IDOL' SPORTING HERDES: Jason Crump 
 
" 


,. 
+
.. 
.. . "ß -  .... 


\ .' 


11, 
.J 


.11 


. .. 
. - 3..' '\ 
...... .... 
-,
' 
I, 
.. 
" 


Wci
z duza nadzieja Unibaksu, Jeszcze zanim zdal egzamin na licencj
 
bylo 0 nim glosno w srodowisku torunskich kibic6w, Czy spelnia 
oczekiwania? Na pewno sam wi
cej oczekuje od siebie i wysoko stawia 
sobie poprzeczk
, Emil 10 juz solid ny punkt ligowej druzyny "AnioI6w" 
i potrali wywalczyc punkty na kazdym torze, Marzy z pewnosci
 
o powazniejszych sukcesach indywidualnych. W krajowych mistrzostwach 
jeszcze nie stan
1 na podium, takze dwie pr6by awansu do IMS junior6w 
skonczy/y si
 niepowodzeniem. Ma jednak dopiero 20 lat i wszystko 
jeszcze przed nim. 


'
Q ,.,,, ,. 
\ ' 51 

 '",:.S' 
,

, '
 , 
'G
 \'
\ _., 
, ..", 
....... Or tU '  


*: 
.. 
. ...... 


He seems to be big hope 01 Unibax Torun team, He has been weil known 
among speedway lans in Torun long belore he got speedway licence. 
Does he meet their expectations ? Surely he expects a lot Irom himsell 
and has raised the bar very high. Emil has already become a reliable rider 
in Unibax team scoring points on any track. Obviously, he dreams also 
01 some individual success, However, he hasn't reached the rostrum 
in the Championship 01 Poland and has lailed in the qualilications to World 
Championship U-21 but he is only 20 and the great luture ahead 01 him ! 


TURNIEJE, GP'S RIDDEN: 0 
FINAL Y , GP FINALS: 0 
ZWYCI
STWA' GP WINS: 0 
PUNKTY 'GP POINTS: 0 
WYSCIGI, GP RIDES: 0 
BIEGOWE WYGRANE' GP HEAT WINS: 0  
"1IIiIII1 
 \ : 
I
 
' 
i"e 
... 
...

 
...... 
 It 

 


. 


. 


:f 
I" ;,':
:II ":I:t'.'::fl 111' u :fa 
, 


MECHANICY, MECHANICS: 
Robert Zawada, Przemyslaw Klos 
TUNER: Ryszard Kowalski 
SILNIKI' ENGINE: GM 
RAMA' FRAME: JRM 
KEVLAR , RACING SUIT: Maliniak Design 


,- 


B 
t.- 


A . 
T 


r"' 


. 


!'. 
f:-- 
'. ." 
, 


.. 


_"," \
 \ 
:t \'J 
tit.. ' 
-., . 

,
 
. 

, I 1\' 
., 
, .1.,,' 
., L
 
., , 
'th.- 
"I. .  


i\ \ \ 


. , 


M 


www.pulczynscy.pl  


50 


2012 FIM TORUN SPEEDWAY GRAND PRIX"OF POLAND . " 


POLAND 


} 


J 


 , 


. 
1 


. ".t 
L' \ ., 
f- " · r 
1.' . 0" 


..  'i"':' 
. 
. '; I 
"r ..... 


.. 
\ " 
..
' 
.:. ,.. 
, .... - 
. lS".' ... - 

 
 i'
-- 
, "P, ,y 
,.,. " 
... 


 \....  


,-----""" - 


www.speedwaygp.com
>>>
-:. 


#18 KAMIL PULCZYNSKI 


DATA URODZENIA / DATE OF IIRTH: 30.04.1992 
MIEJSCE URODZENIA / PLACE OF IIRTH: Toruß, Polska 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA / LlVES IN: Toruß, Polska 
STAN CYWILNY / STATUS: kawaler 
DZIECI/ CHILDREN: brak 
SAMOCHOD / CAR: BMW 
ZAINTERESOWANIA / HOlliES: filmy, muzyka 
SPORTOWY IDOL / SPORTING HERDES: Tomasz Gollob 


.ft 
"I 
,', 

t 
. 'i ., 
, 

 
"" r 


,
\: .
... '
.;\ "-. "'Ir _ _..11 . 
,,',0;.'....' . .. , 
"",,'- 
-
 .
:
'  


, -: ..I 
 


, '. 
...... .." 


''--- 

 . 


o zuzlu zaczq/ marzyc juz w wieku 12 lat. Nie wiadomo, jak potoczy/aby 
si
 przysz/osc obu braci bliiniak6w, gdyby nie bardzo mocne wsparcie 
rodziny. Najpierw wypatrzy/ ich na podw6rku byly zuzlowiec Robert 
Pruss, potem bracmi zajq/ si
 swietny zawodnik I trener Stanis/aw 
Miedzil1ski. To Kamil jako plerwszy zadebiutowa/ w ekstralidze 
w wieku 16 lat. Potem jednak rozw6j jego kariery mocno zahamowaly 
kontuzje. W tym sezonie nie ma juz takich problem6w I zallczy/ kilka 
naprawd
 udanych mecz6w w, barwach Umbaksu. Jest bardzo 
ambitny. Sam za swoje najwi
ksze niepowodzenie uznaje brak awansu 
to Indywidualnych Mistrzostw Swiata junior6w, Moze w przyszlym 
sezonie ? 


,', 


\: ! 


I, 
; 


He was dreaming of being speedway rider when he was 12, 
The twin-brothers could have committed to speedway thanks to the 
big support of their family. First, they have been noticed on the 
playground by the former rlder Robert Pruss and then Stanis/aw 
Miedzinski - fantastic rider and a coach - took care of them, Kamil, 
earller than his brother, has debuted in Ekstrallga at the age of 16. 
However, his career has been stopped by a few injuries. He has no 
such problems this season and had a few great performances 
in Unibax, He is very ambitious young man considering his absence 
in World Championship U-21 as his biggest failure, Maybe next season 
he will take his chance?  ., 


4" .......  


TURNIEJE / GP'S RIDDEN: 0 
FINAL Y / GP FINALS: 0 
ZWYCI
STWA / GP WINS: 0 
PUNKTY / GP POINTS: 0 
WYSCIGI/ GP RIDES: 0 
BIEGOWE WYGRANE / GP HEAT WINS: 0 


MECHANICY / MECHANICS: 
Robert Zawada, Przemyslaw Klos 
TUNER: Ryszard Kowalski 
SllNIKI/ ENGINE: GM 
RAMA / FRAME: JRM 
KEVlAR / RACING SUIT: Maliniak Design 


POLAND 


. 
\. 


. 


. , " 
- . i. ...", . 
,,'1"-.."' 
,,
 . 
__ IW 


//' 
/, 


} 


.'\a. 
J 


.' I, 
\4 

.. 
"\ 
-\ 


 
.
 
..) - .., 
""" \ 
.... 
. 
 

 I . 
'J - 
-. 
'f 
, "- Ga 
Ii- .......
 #;;;.. 
,-, 


, 


;.\, 


---- 


,1 


I 
 


, .. 
111 
'- ,borygo 9 


.. '4
 I  '\  

, 
'-' 
-:... I' 


..
'.
 . '& 
- \ 


 ' \ CD 

rni " - 
1\ ,) 


. ; I  
A 
""\ 
,. 
.. . 
... 
':. 
 " 1
 
.. 
\ ,
, : 
1\ 
" 

' " . 
L 
 
,i 
. 

... 
, , 
. 
1 , 
, , 
I , 
. 
 
., 
'\ 
, t- : 
... . 


."'-. 
r 
. '%
Y' '" 
o .\ 
 


i' 
\ 
I 
\
 


, 


www.pulczynscy.pl 


-= : 
I 
I 
, 
51 I 


www.speedwaygp.com 


2012 FIM TORUN SPEEDWAY GRAND PRIX'"OF POLAND
>>>
1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMOW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO 
NAWET TAKA ILOSC SZKODZI ZDROWIU KOBIET 
W CI
ZY I JEST NIEBEZPIECZNA DLA KIEROWCOW 


... 


(iern ne 
- tÖgo'''' 


( ..'o
 


., 
11 ",S'(U4." 


. 
ICHIIi'U:U.h 


. U..._5"ECJU. / 


-'- -. 


_zlor
- 


 
o 

- 


." 
'." 
- 
 
-
 


., 
" pA. SPECJ
(I ," 
i,.O"\;. OSt', 


.

pA. SPECJ
(",OJ' 

a I 


J.' 


l 
I 
; 


...
 ,

 11 ( '.fo 
I: t" 0. 
 \ 
. t, 

Sl

 . 
_Ciern ne - 
Lag odrre 


.... \ l' K J, '4'0 ..... \" 
 11. Ji 1"0 
I ,

' 
 
.. t.
. : 
: ;;'I! : " I 'I - 
SI4t
 '", L SI

 
nY I _Zlote'- n e 
CzerWO 
, P5ze
 
_Loger- 
 


Plwo rUN'U". 


'IWO "IN'..... 


I e

 


" 
\. 


I{SI

CE 


POZNAJ KOLEKCJ
 '
, 


SPECJALNOSCI  .,b..,
>>>
. 


- 


1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMOW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO 
NAWET TAKA ILOSC SZKODZI ZDROWIU KOBIET 
W CI
ZY I JEST NIEBEZPIECZNA DLA KIEROWCOW 


... ...- 


Tyskie. 
Z Pol ski 


. . 


" 
",,
!.. 
..
 
...... 
":. 
 
.;,..... 
..
.,:. ., .'.. 
. 


. '....,. ...-, 

. "Jl.'
. 
.
 . 


, 


 Ä

\
t\t
 
" 
 
"\ 
\
 
- 

 "- " 

 \ . '... . \ \ 0(\ 

 
J ,"," \ 
'. ' ., 


\)
 \
 \' 
'. \'i

\\. \b').
 . 


. . 


. -\ 
,- 
t ' 


.,-\ \ 
 
\ 
 \ 
....:)
 . 


::. - 

, t 
. .. r. 
.', 
 " 


.JW ... 


. . " 


. 
.... 
. '- '- ... 
, " VI ..,,, 


J..J .. .. 


'W ... 
, .... 
w'"' '" .. '" 
loJ  . 


"" 


1.0, " 


...... .... _ J 
..J ... w 
"". . 
- .. .. 
.. -
 . 
.
... . .. 
.. -# .. .. 
. . 


" 
, . 


. 
. .'" 


. 
. . ' 


'\ ' 


... 


.. 
. 


'. 

 


. 
, 


.. 
.. , 
.. ..J 


. 


. .
>>>
#19 


MARTIN VACULIK 


f! 


,'.i ! 

, 
, 
.......-... 

 


r w& \
;"9- 10- 
- . 

\.:
 ,::
!_,: :':="
 *"" , 
'.' ,", 
 ., 


" 


I 


DATA URDDZENIA / DATE DF IIRTH: 05.04.1990 
IEJSCE URDDZENIA / PLACE OF IIRTH: Zarnovica, SJowacja 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA / LlVES IN: Zarnovica, SJowacja 
STAN CYWILNY / STATUS: kawaler 
DZIECI/ CHILDREN: brak 
SAMOCHOD / CAR: 
ZAINTERESOWANIA / HOlliES: narty, spotkania z przyjaci6Jmi, motocross, boks :: 
SPORTOWY IDOL / SPORTING HERDES: Tony Rickardsson I 


.,

 


...
, 

 .. 
6.1tt1 f _ 


r.. 


.. 


Slowak jest rewelacjj tegorocznego cyklu, a w zasadzie calego sezonu, 
bo w polskiej lidze zaskakuje r6wnie pozytywnie, W elicie znalazl si
 
troch
 przypadkowo, jako pierwszy rezerwowy wskoczyl w miejsce 
kontuzjowanego Jaroslawa Hampela, Zadebiutowal w Gorzowie i od razu 
wygral. Po raz ostatni i jedyny wczesniej takiej sztuki dokonal Emil 
Sayfutdinov (Praga 2009). Potem byl jeszcze final w Terenzano, W sumie 
Slowak z polskim paszportem zdobywal srednio do turnieju w Malilli 
zdobywal ponad 12 w kazdym turnieju, co bylo czwartym wynikiem 
w Grand Prix. 22-letni zuzlowy kosmopolita (w karierze ma takze 
mistrzostwo..,Czech) stal si
 sporj nadziejj na przyszlosc GP. 
- W tym roku ucz
 si
 wszystkiego i wiem, ze to zaprocentuje 
w przyszlosci. Nie mog
 si
 doczekac kolejnych start6w w Grand P , 
w przyszlosci - zapowiada, 


" 


, 


- 


... 

 .,roLIo_. 


r'G; - \ '. \ 
-4" 
.... . "'- 

... 
" 
" 
\ . " UJ 
" 


. '
 
'I 
I 

"r)  
. 
I , 
, /  


J 
.... 


" .. 


Slovaklan is the sensation not only of this year series but also the whole 
season - his form in Polish league is impressive, He has "jumped" into 
elite by accident, as the reserve rider he has replaced injured Jarosla 
Hampel. He has debuted in Gorzow and finished winning the round - only 
Emil Sayfutdinov managed to make it before - in 2009 in Prague, In 
Terenzano Vaculik has reached the final. Slovakian-born Pole has scored 
approximately 12 points in each round, before Malilla tournament, which 
was the fourth result in general. 22 year old cosmopolitan (Vaculik has 
won also Championship in Czech Republic), has become a big hope of GP 
for future: "llearn a lot this year and I know it will bring benefits in futu : 
I can hardly wait another starts" - he says. 


... 


,,' 


, , '" 

 
" 


- 

  
,)J 
. . 
'-- , . 


r  
. , 


. . , 
C'
 

 
J 


TURNIEJE / GP'S RIDDEN: 5 
FINAL Y / GP FINALS: 2 
ZWYCI
STWA / GP WINS: 1 
PUNKTY / GP POINTS: 55 
WYSCIGI/ GP RIDES: 29 
BIEGOWE WYGRANE / GP HEAT WINS: 9 


,'I 


"'" , 


l1li-1 ". 11111- .. 


-11 ' 
.Tl" . 
... 
 ." 
'.. .... 
 

- 
. 


MECHANICY I MECHANICS: 
TUNER: Ryszard Kowalski 
SILNIKII ENGINE: GM 
RAMA I FRAME: JRM 
KEVLAR I RACING SUIT: KW Products 


. 


. 
) 
11 '- 

, fb 
I "I 
I 


, 


www.vaculikracing.com 


. 


54 


2012 FIM TORUN SPEEDWAY GRAND PRIX"OF POLAND 


-:.' .. 


SLOVAKIA 


)  'J 


.,.. 


, 
,'"  
\" J.' 

, 
-'"\\. 
 
' , ! ... ; 
" '", 


if-, 


. "_f 
'- " 
..
' 
h l ,: '. r. 
.
 T,:'. 
;, :r' 
- "...
 


" 


, '" To 

 
,.. 


www.speedwaygp.com
>>>
-:.' .. 


# 20 KRZYSZTOF KA PRZAK 


POLAND  ,',\ 
. 
'

 
, 


rJ 


o\lMo\ 
(ji", It 


 


.\\ 
'Z.';:i
;=,
:,
r

. -:;.""J!. " 
'-= ..' ,., 
!" I. 


....- 


DATA URODZENIA / DATE OF BIRTH: 18.07.1984 
MIEJSCE URODZENIA / PLACE OF BIRTH: Leszno, Polska 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA / LlVES IN: Leszno, Polska 
STAN CYWILNY / STATUS: singiel 
DZIECI/ CHILDREN: brak 
SAMOCHOD / CAR: t 
ZAINTERESOWANIA / HOB BI ES: sporty motorowe ; , 
SPORTOWY IDOL / SPORTlNG HEROES: lenon Kasprzak, Roman Janowski i 


- 


) 


. 
.;)
 

. ,


, 
., .. 


. 


- ... 


- . 
c 

' 


" 
, 
I /-i 
.. - 
.... 
... -' .'."... 
, c 
"\, " 
I." 


c' 
'" 
( 
I 


.
 
, 


W roH uczestnika tegorocznego Grand Prix zadebiutowal w Cardiff. 
Kilkadziesi'lt godzin przed pierwszym wyscigiem dowiedzial si
, 
ze ma zast'lpit kontuzjowanego Kennetha Bjerre, Szybko si
 spakowal, 
pOjechal do WaHi i przegral jedynie z Chrisem Holderem. To byl jego 
najlepszy wyst
p w mistrzostwach swiata, Debiutowal z dzik'l kart'l 
w GP Polski w Bydgoszczy w 2004 roku w wieku zaledwie 20 lat. 
Potem jeszcze na tej zasadzie startowal przez trzy sezony (final w 2007 
roku w Bydgoszczy), by w 2008 roku zostat juz sta/ym uczestnikiem, 
ale bez sukces6w (14 miejsce), Najwi
kszymi sukcesami Kasprzaka s'l 
trzy triumly w Druzynowym Pucharze Swiata i zloto IMS junior6w, 
kt6re wygral w 2005 roku dzi
ki., ..Iosowaniu w Wiener Neustadt. 
As this series GP rider he has debuted in Cardiff, He had leamt that he 
was supposed to replace injured Kenneth Bjerre a few dozens before 
the first race, He packed quickly, went to Wales and finished 2nd 
behind Chris Holder. It has been his best performance in GP so far. 
He appeared in PoHsh GP in Bydgoszcz in 2004 as a wild card when 
he was only 20 year old, After the following three seasons, when 
he was also wild card rider, he became GP regular in 2008 but finished 
without spectacular success (14th position). Kasprzak's biggest 
honours are 3 gold medals in SWC and World Championship U.21 
in 2005, . " 


1 


¥; 
" 'i: '" 
.."' . 
.' ...'. 

 ,I. 

 


'
 
- 
O
:\
 
.I.
!. ,  '''', 


.. 
,
 
..... 


. 
.. . 


-' 


, 
--.. 


"'4 - ii 

. .;:-:, {\ 


, 
f; 
,.I 


r.  ". 
a .. . 

.' 
..... 
 J\'.;";', 

 '. .....
 
\7- - 


'-. . .!:.!
!
O 
- 


/./ 
-.. 


.- 


.....' 
, :..f.i 
f ( (j
 

, 
 
"''Ir........ fit 


,A1..... ,,'. 
.' . r"'.. - 
"- 
: 


"- 


Pr'tl L 
...- . 


.. ". 


,yr 


/ 


. " 


TURNIEJE / GPS RIDDEN: 17 
FINAL Y / GP FINALS: 2 
lWYCI
STWA / GP WINS: 0 
PUNKTY / GP POINTS: 104 
WYSCIGI/ GP RIDES: 85 
BIEGOWE WYGRANE / GP HEAT WINS: 12 ..
 
... .';" 
, 


. .  
LI' 
 ' 


" 
.. 
I 
,. 
,. 
,I. 
I 


'.
 . 


. 


J 

, 

 
c
 

 


.i r r 


..,."" 


I.. 
1,li1JJj 


It 
. 


:.: 


, 11 
,i II
 _ 
- 
l 
11 


" t 
I\. 
'" 
/ '. 
LI- 


; 
"r 


... 1-. ...... 


.... . I 


11-, ...,.. 


MECHANICY / MECHANICS: , . 
Robert Kasprzak, Tomasz Adamczak, Dominik Szymanowski,'
' .... 
Mark Courtney ... 
TUNER: Finn Rune Jensen, lenon Kasprzak 
SILNIKI/ ENGINE: GM 
RAMA / FRAME: JRM 
KEVLAR I RACING SUIT: Maliniak 


www.kasperacing.com 


www.speedwaygp.com 


2012 FIM TORUN SPEEDWAY GRAND PRIX"OF POLAND 


55
>>>
,
" 


1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 


2012 FIM TORUN SPEEDWAY GRAND PRIX'.OF POLAND - 2012-10-06 
( :- '. 


"- 
- - 


.ta 


MEDALlSCI GRAND PRIX I MEDAL WINNERS 


Hans Nielsen - Dania 
Billy Hamill - USA 
Greg Hancock - USA 
Tony Rickardsson - Szwecja 
Tony Rickardsson - Szwecja 
Mark Loram - Anglia 
Tony Rickardsson - Szwecja 
Tony Rickardsson - Szwecja 
Nicki Pedersen - Dania 
Jason Crump - Australia 
Tony Rickardsson - Szwecja 
Jason Crump - Austalia 
Nicki Pedersen - Dania 
Nicki Pedersen - Dania 
Jason Crump - Australia 
Tomasz Gollob - Polska 
Greg Hancock - USA 


medale I medals 
1. T ony Rickardsson (Szwecja) 
2. Jason Crump (Australia) 
3. Nicki Pedersen (Dania) 
4. Greg Hancock (USA) 
5. T omasz Gollob (Polska) 
6. Billy Hamill (USA) 
7. Hans Nielsen (Dania) 
8. Mark Loram (Anglia) 
9. Leigh Adams (Australia) 
10. Jarostaw Hampel (Polska) 


zwyci
stwa I wins 
1. Jason Crump (Australia) 
2. T omasz Gollob (Polska) 
3. T ony Rickardsson (Szwecja) 
4. Greg Hancock (USA) 
5. Nicki Pedersen (Dania) 
6. Leigh Adams (Australia) 
7. Andreas Jonsson (Szwecja) 
8. Billy Hamill (USA) 
9. HansNielsen (Dania) 
10. Hans Andersen (Dania) 


56 


5-2-2 
3-5-2 
3-0-1 
2-1-2 
1-2-4 
1-2-0 
1-1-1 
1-0-0 
0-1-1 
0-1-1 


Tony Rickardsson - Szwecja 
Hans Nielsen - Dania 
Billy Hamill - USA 
Jimmy Nilsen - Szwecja 
Tomasz Gollob - Polska 
Billy Hamil - USA 
Jacon Crump - Australia 
Jason Crump - Australia 
Jason Crump - Australia 
Tony Rickardsson - Szwecja 
Jason Crump - Australia 
Greg Hancock - USA 
Leigh Adams - Australia 
Jason Crump - Australia 
Tomasz Gollob - Polska 
Jarostaw Hampel - Polska 
Andreas Jonsson - Szwecja 


GRAND PRIX 
w liczbach I slatistics 


turnieje I Gprs ridden 
1. Greg Hancock (USA) 
2. T omasz Gollob (Polska) 
3. Jason Crump (Australia) 
4. Nicki Pedersen (Dania) 
5. Leigh Adams (Australia) 
6. Andreas Jonsson (Szwecja) 
7. Rune Holta (Polska) 
8. Hans Andersen (Dania) 
9. T ony Rickardsson (Szwecja) 
10. Scott Nicholls (Anglia) 


23 
22 
20 
15 
13 
8 
7 
6 
6 
4 


punkty I points 
1. Jason Crump (Australia) 
2. Greg Hancock (USA) 
3. T omasz Gollob (Polska) 
4. Nicki Pedersen (Dania) 
5. T ony Rickardsson (Szwecja) 
6. Leigh Adams (Australia) 
7. Andreas Jonsson (Szwecja) 
8. Hans Andersen (Dania) 
9. Rune Holta (Polska) 
10. Jarostaw Hampel (Polska) 


2001 
1940 
1867 
1446 
1401 
1278 
1059 
775 
705 
679 


.'
..;
.": 
 . 
--- 


"J-" 


Sam Emolenko - USA 
Greg Hanock - USA 
Tomasz Gollob - Polska 
Tomasz Gollob - Polska 
Hans Nielsen - Dania 
Tony Rickardsson - Szwecja 
Tomasz Gollob - Polska 
Ryan Sullivan - Australia 
Tony Rickardsson - Szwecja 
Greg Hancock - USA 
Leigh Adams - Australia 
Nicki Pedersen - Dania 
Jason Crump - Australia 
Tomasz Gollob - Polska 
Emil Sajfutdinow - Rosja 
Jason Crump - Australia 
Jarostaw Hampel- Polska 


finaly I finals 
155 1. Jason Crump (Australia) 
151 2. Greg Hancock (USA) 
144 3. T omasz Gollob (Polska) 
120 4. T ony Rickardsson (Szwecja) 
115 5. Nicki Pedersen (Dania) 
112 6. Leigh Adams (Australia) 
87 7. Andreas Jonsson (Szwecja) 
86 8. Jarostaw Hampel (Polska) 
84 9. Hans Andersen (Dania) 
79 10. Billy Hamill (USA) 


77 
63 
60 
52 
49 
28 
22 
20 
20 
19 


srednia I points per gp 
1. T ony Rickardsson (Szwecja) 
2. Hans Nielsen (Dania) 
3. Jason Crump (Australia) 
4. Greg Hancock (USA) 
5. T omasz Gollob (Polska) 
6. Billy Hamill (USA) 
7. Nicki Pedersen (Dania) 
8. Leigh Adams (Australla) 
9. Martin Vaculik (Stowacja) 
10. Emil Sayfutdinov (Rosja) 


t 


16,68 
14,70 
13,90 
12,52 
12,36 
12,36 
12,05 
11,27 
11,00 
10,81 


- 


www.speedwaygp.com
>>>
NISSAI 


\ 
...... 


/ 
;f 
____ I 
'1\ I/ 
//1 , 
,I 
- 
., 
'--, 
\ ( , 
V6 

 
--.' 
, Q, 

\ 
 

 '
 , ,\, 
ZI 
, 
, 


SHIFT _ 


NISSAN 
370Z 


. 3.7 va 328 KM 
. 5,3 s ad 0 da 100 km/h 
. Unikalny system 
Synchro Rev Contral 


j 
I   

 -:- 


-4 


J 


r
 
I . 


\ 
!..=-===---- .. 


370Z 


'" 


. . 


..-
 


, 
WYOBRAZ SOBIE, 
JAK TO JEST CZUC Sill; 328 KONI MECHANICZNYCH. 


Twoje serce zaczyna bic szybciej, brakuje ci tchu i juz wiesz, ze tego uczucia nie da si
 zapomniec. Nissan 3702 nie tylko wspaniale 
wygl'lda, ale jest czystym zr6dlem mocy i dynamiki. 328 konny silnik V6 gwarantuje przyspieszenie od 0-100 km/h w zaledwie 5,3 s. 
Wszystko umieszczone w przepi
knej linii nadwozia Coupe na 19" felgach ze stopu metali lekkich. 
Kto powiedzial, ze nie mozna pokochac maszyny? 


NIE MUSISZ 0 TYM MARZYC. POCZUJ TO NA Wt.ASNEJ SKORZE. 


UMOW SII; NA JAZDI; PROBNA! 
Vama _ Autoryzowany Salon Nissana - Torun, ul. Sieradzka 14 przy Szosie Lubickiej - Tel: 566506710 
www.yama.pl 


Zdj'i1cia S'l jedynie ilustracj'l. Dane i fakly podane w nimejszej reklamie sluz'l wyt'lcznie celom informacyjnym i nie slanowi'l oferty zawarcia umowy. Zuzycie paliwa w cyklu mieszanym: 
10,5-11,2 1/100 km, emisja CO,: 245-262 g/km.
>>>
2012 FIM TORUN SPEEDWAY GRAND PRIX'"OF POLAND 


,"t .... 
. I .f:,;_ 
.
 


.-- 


2012-10-06 


'. 
.  - 


--- 


Dwa oblicza dunskiej torpedy 


Przeciez bylem szybszy - to powinno byc zawolanie rodowe Nicki Pedersena. Brutal idqcy do celu bez 
oglqdania si
 na innych czy raczej wzor wytrwalosci, ambicji i woli walki? 


Nicki Pedersen moze dzi
 znalezc si
 w piijtce najbardziej utytulowanych zuzlowc6w w historii tego sportu. Na razie po szesc tytul6w majij Ivan Mauger 
i Tony Rickardsson, pi
c Ove Fundin, potem jest Barry Brigss z czterema tytulami i kilku trzykrotnych mistrz6w. Wsr6d nich wla
nie Pedersen, kt6ry to miejsce dzieli 
z Hansem Nielsenem, Jasonem Crumpem i Oie Olsenem. t 
Po ostatnim turnieju w Vojens Dunczyk ma tylko dwa dwa punkty straty do Chrisa Holdera. - Bylem pozytywnie nastawiony jeszcze przed zawodami. 
Chris musial wej
c do p6lfin1l6w, a ja potrzebowalem finalu. Wszystko zacz
lo si
 tak ukladac, a ja bylem bardzo skupiony na moich startach i sprz
cie, 
Testowalgmy troch
 w ostatnich):ygodniach i zdecydowanie poprawilismy moje starty - ocenil sw6j wyst
p i drugie miejsce w Danii. 
Nie ma zadnych wijtpliwo
ci - na \1otoaren
 Pedersen przyjedzie po swoje czwarte zloto w karierze. Na pewno trudno byloby w to uwierzyc komus, \. na. laine 
oczy ogl(tdal jego pierwsze kroki n. torze. . 
....... .1 Jf: 
U 
Btdt mistrzem I jui:! . 


, 1\- 

 
. 
.. 
" 
 

 .,. 

 
 
0- 
""'.... )( C
, , 


., 

 
. . 
. 1 
 
.. . 
- -I 

 . , 


Niewiele brakowalo, aby trzykrotny dzis mistrz swiata minijl si
 ze sp. em zuzlowym. W rodzinnym 
Oden se maly Nicki dlugo nie slyszal nic 0 zuzlu. Wsp61nie ze star m bratem grali w pilk
, potem 
zaj
li si
 motocrossem. Dopiero od rodzic6w dowiedzieli si
, ze istnieje taka dyscyplina sportu. 
I postanowili spr6bowac.Jakopierwszyna motocyklu Ronnie,p6zniejtaklezuzlowiec,startowalwnizszej lidze 
w Polsce, ale do
c szybko zakonczyl karierij. Mlodszy 0 trzy lata Nicki musial poczekac az osiijgnie 
limit wieku. Pedersenowie pierwsze kroki stawiali w klubie z Fjelsted. Poczijtki byly trudne, ale braku uporu 
i wytrwalo
ci Pedersenowi nikt nigdy nie m6g1 zarzucic. I tym razem Nicki si
 zaciijl i postanowil, 
ze b
dzie w przyszlo
ci mistrzem 
wiata. Poczijtkowo nic na to nie wskazywalo. W wieku 20 lat zos . 
po raz pierwszy mistrzem kraju junior6w, potem obronil tytul, ale w mistrzostwach swiata te' at- 
egorii wiekowej nawet nie zblizyl si
 do podium. Takle w rozgrywkach ligowych byl zaw.. ikie 
solidnym, ale raczej nie gwiazdij. 


Nicki wsttpuje na szczyt 


 
Zwyci
stwo w Grand Prix i tytul 'mistrza swiata w 2003 roku byl wielkij niespodzia
kij 
w 
wiecie zuzla. Ledwie rok wczesniej Pedersen odni6s1 swoje pierwsze zwyci
stwo 
w Chorzowie, ale w generalnej klasyfikacji byl dopiero 12. To byl jednak moment 
przelomowy. Przez pi
c kolejnych lat Pedersen nie wypadal ze scislej czol6wki 
Grand Prix, dwukrotnie jeszcze zdobywajijc zloty medal. Nie jest technicznym 
wirtuozem, ale jego atutami sij profesjonalizm, perfekcyjnie przygotowany sprz
t 
(trudno znalezc kogos, kto wydawalby wi
cej na ten cel), a przede wszystkim ambicja. 
- Fajnie bylo ponownie zostac najlepszym zawodnikiem na swiecie, zwlaszcza, 
ze sezony po zdobyciu pierwszego tytulu byly dia mnie naprawd
 ci
zkie. Mysl
, 
ze w 2007 roku bylem juz lepszym sportowcem, wszystko mialem tez lepiej zorganizow- 
ane i poukladane, r6wniez w mojej glowie. Bylem naprawd
 bardzo zmotywowany do tego, 
by wspiijc si
 na sam szczyt - wspominal w magazynie Super Speedway. 


Do celu za wszelkit cent? 


Jest nie tylko czolowym zuzlowcem swiata, ale takle symbolem zlego chlopca na torze, 
jazdy ostrej i cz
sto poza granicami fair play. W tym !ezonie bral udzial w przynajmniej trzech 
sytuacjach, kt6re wzbudzily spore kontrowersje wsr6d kibic6w i zawodnik6w. Po raz ostatni 
w Malilli, gdy ostro blokowal przed metij Andreasa Jonssona, co ten przyplacil upadkiem 
i kontuzjij. Sytuacja byla dwuznaczna, ale - jak to zwykle ostatnio bywa - s
dzia wykluczyl 
Pedersena. ' 
Dunczyk Jak zwykle w taklch sytuacjach, nie panowal nad sobij. W parkingu 
kamery telewizyjne nagraly stek przeklenstw, zuzlowiec nie omieszkal obrazic 
w wywiadzie s
dziego, notabene naszego Wojciecha Grodzkiego. 
Kilka dni p6zniej ochlonijl i przeprosil za swoje zachowanie. 
- Jako staly uczestnik cyklu Grand Prix od 2001 roku, doskonale znam zasady tej 
gry i przepraszam jesli moje zachowanie obrazilo kogos z widz6w, organizator6w 
lub zwlaszcza dzieci. 
Ot, caly Nicki. Najpierw emocje i niekontrolowany wybuch, kopanie motocykli 


-- 
-
 


www.speedwaygp.com1. 


-
>>>
. 


,

 , 


2012 FIM TORUN SPEEDWAY r.r:AND PRIx"OF POLAND 


;;p- 


- ---: 


- - 
 \.. 
- 
------ - 
1a-_':d -:-
_\... ._
=- 
--- 


,"I} 12-1 0-06 


"'- 


w boksie, rzucanie sprz
tem w mechanikow. I potem chwila zastanowienia i powrot chlodnego rozs,!dku. Zapewne dlate
o Pedersen niewiele ma fanow poza 
Dani,! i klubami, ktore na co dzien reprezentuje. 
- Nie zastanawiam si
 nad tym. Skupiam si
 na wlasnej pracy i tylko to si
 liczy - mowi zuzlowiec. 
Czy jednak slusznie? Agresja w jezdzie Pedersena nie bierze si
 ze zwyklej zlosci. To przede wszystkim efekt wielkiej pasji scigania i nieopanowanej ch
ci wygrywania. 
_ Moja motywacja to wygrywanie. Doskonale wiem, co jestem jeszcze w stanie osi,!gn,!c i bardzo ci
zko pracuj
 nad tym, zeby to zrealizowac. Po zdobyciu tytulu 
mistrza swiata, chcesz sprobowac to powtorzyc po raz kolejny i kolejny - mowil Pedersen w wywiadzie dia portalu SportoweFakty.pl. 


Inny poza stadionem 


- -=- -
 


Pedersen nie zostal obdarowany przez los talentem, jak chocby Tomasz GoUob czy Chris Holder. Na szczyt doszedl ci
zk,! prac,!, kosztem wyrzeczen 
i niewiarygodnych nakladow finansowych. Nieuatannie szuka nowych rozwi,!zan, caly czas d,!zy do doskonalosci. 
_ Gdybym nie stal si
 tak twardym facetem, nie mialbym szans na to, by ten tytul wywalczyc. Przeciwnosci losu sprawily, ze mam mocny charakter, nie zalamuj
 si
 
problemami, ale potrafi
 sobie z nimi poradzic - przyznaje. 
.. Zawzi
tosc i agresja towarzyszy Pedersenowi tylko na torze. To tam czasami naraza zdrowie swoje-j Kolegow, to w parkingu kopie sprz
t, rzuca butelkami 
w mechanikow. Poza stadionem jest jednak zupelnie innym czlowiekiem. Otwarty wobec kibicow i mediow, zawsze cierpliwie odpowiada nawet na najbanalnie- 
jsze pytania, nie odmawia wspolnych
dj
c z kibicami, ch
tnie rozdaje autografy. Po prostu profesjonalista w kazdym calu. Dwie osobowosci Pedersena poz 
doskonale Jacek Gajewski, byly mene
r Unibaksu. W parkingu w czasie zawodow ich drogi krzyzowaly si
 wielokrotnie, ale nigdy nie bylo okazji do wykr. ,-. . 
poza podstawowe ramy kolezenstwa. ' 
_ W ubieglym roku byla wreszcie okazja, zeby dluzej sobie porozmawiac. Zagadn,!1 mnie, ze go chyba bardzo nie lubi
. Odparlem, z
 - p. walam jed 
 
niektorych jego zachowan wobec rywali i swoich pracownikow w boksie. Potem dlugo rozmawialismy na temat zuzla i wogoie sportu. Okaza . si
, ze poza torem 
Nicki to niezwykle spokojny, inteligentny i sympatyczny czlowiek - mowi Gajewski. 


Pedersen jest jednym z najbardziej utytulowanych zuzlowcow Grand Prix, ale nigdy nie budowal wokol siebie muru. Przed tym sezonem - jako jedyny ze swiatowej 
czolowki - wybral si
 na zgrupowanie ze swoim nowym klubem w Polsce, Lotosem Gdansk. 
_ Wi
kszosc zawodnikow juz znalem z zuzlowych torow, z mlodszymi dopiero si
 poznalismy. Bardzo zalezalo mi, zeby sp
dzic z nimi troch
 czasu przed sezonem. 
Chcialem pokazac, ze jestem normalnym gosciem - t1umaczyl. 
Kilka godzin przed najwazniejszym meczem 0 utrzymanie w Enea Ekstralidze 
z Betardem Wroclaw znalazl czas, zeby spotkac si
 niepelnosprawnymi 
kibicami gdanskiej druzyny, ktorym rozdal swoje gadzety. 
- Wiem, ze to wazny element zycia sportowca. Chc
 pomagac, jak tylko 
mog
. Trzeba szanowac wszystkich kibicow zuzla - podkresla. 
Pedersen nigdy nie odmawia startu w turniejach charytatywnych, 
chocby na rzecz sportowcow z powaznymi kontuzjami. 
W tym raku jako jeden z pierwszych zadeklarowal pomoc 
rodzinie tragicznie zmarlego Lee Richardsona. 
Pod tym wzgl
dem powinien byc 
wzorem, zwlaszcza dia kilku polskich 
zuzlowcow - nie wystarczy zdobyc 
mistrzostwo, trzeba jeszcze 
umiec zachowac si
 jak mistrz. 
Pami
tajmy 0 tym, gdy znowu 
b
dziemy zamierzali gwizdami 
zareagowac na jego pein,! 
pasji i ch
ciwygrywan iajazd
. 
ZWyci
stwa Pedersena 
na torze S,! najlepszym 
dowodem, ze jezeli 
wystarczaj,!co mocno 
si
 czegos pragnie, 
to zawsze mozna 
osi'!gn'!c cel. 


Jestem gwiazdi! dia wszystkich 


--"- - 


r
a_ 
\ 
l' . 


;f 

 


 
\, 


-'- 


P 


4. 

' 

 ---- 

 '\ 
.\ 

,  


.....

 


"-", 


( 
!  

!s 
!9
 
g 


) 
.. . -..' 

 . :
 '*"A 

 


,'",,-,  
! 


;"''''' 


i\
  
 
... . 
-'--'\ 
dwayg, I \. 
:,\ 
... 
_. 
. \ 
...._ ,..1. \ 


'- , 


,
 . 

 
 0)1.... 
, . 
, 'I 

 . 
... 
. -,' 
.,.:)C"
 
,..' '. 


( 

 z, 
q  


... 
, 

 
JJ 


I,
'
 
'j, 


" '-'f' 
'.{ 


:,,'\ 
.." 


'- , 


:.. 


a 


4Gb 
'
 


4, 


, 
, 
, \ . 
1 
 
\ \, \ 
\ 


l 


LDC'lW- 


, 


\..
 


-- 
....  
\\ 


..... 


. 


" .
>>>
,- '-. 


, · ii 


, , 'f 


!I 


-p 


-- 


-----" 
... 


.. ' r ';" 
" . 
--.: . . -. 


. 


'- 


"" 


. 
___1 
, 


.. 
"" 


"',. --.. 
...y , 
., 

,. .-tl 
.,. 


... 


.. 
\ 


r' . 

. 
- 
". '- -. 
..... 
.. 
.";( 

 
J 
. I 

 1
 


60 


.
 


2012 FIM TORUN SPEEDWAY GRAND PRIX"OF POLAND 


.... 


- I 
. 
lSr  


. 
. i 1POR1 


, , 


., 


. , 


i"'- 
I 


, ." .. 


i 
,
-- 
.L_ 


'- 


- 


"'" '".. 
'.... - 
- 1..' # " 

........ 
'_.' h_ ..I _.' 
 "" 
t.J 
.-
':
 .
-..!

-...
 
... - w']..,--.,.... ...... 
u. '1Jr, U 1'\0' 
.-... ":=1:;' 

"
'_ 11, . tRc\Ju ' ". 
. 


.- 


r  


. 


..\ 


,I r - ..' 
'
 


.. 


'" 


" 


... 


Vi 
, . 


11 


e.y,- 
-- , 
I 

.. 


, 
-. 


" 


" . 


\. 


- . 


- f/, 


Ir 


-==- 


" TORUN i 
..... .crrfOll \ 
"n-:.' j 


.
 "", 


.., 


-.-'. 


.. .... 
.
. .
'\:. 


, 
'. 
," 
'\. 


'" 
.... 


..
 


· -,- ,
 
t. 
2 5wo " 


,. 
i 


_w" . 


. .
..n 

. 
" 


,. 


.
 , 


. 


1 


.' 


2 SoprJ! ' 


-r- 


.. 
- 


" 


r' 


.' 
:tt 
11: 
! ' , 

\ 
, 1 1 , 

.... 


-
 


.. 


" 


& 


.. 


..  


\ ,g,e"", ' 
- ,:t GfII 


...'. 
....' 


\ I 


r 
- 


f 


, 


.... 
'" 


-' 


2012-10-06 


" -, 


'. / 
.... . . , 
:90"'
 


- . ,., 
""'( .. " ., .. - .......... 
8 J 
.£ 
1I'li;;;:. 

 
, , 
 j, 
 

 


\ 


......,. I 
 -""t4,  ' 


.- , 


........ 


'C 
"", 


_',.;.- __ -..'\ . .f,' -. _ 
not... ...__ :
..tti.
'r _.. 
. . .,. ..'f"P' 
19.06.2010 '" . 
2010 FIAf TORUN SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND 
-=", 
, ., 


, I' - ' ., 
 
t. WI  :
jl 
t ";":;-0. 
\ . ,,--;;; i 

 


,(-') 
-.." 

 
. . --t:i 
. ""
-. , 
, 
.. 
 
" '" 11
,1._
 
.
 . .1," "',
 
,,
 " I '--.1) 

, 
UN'. . 2 
" \ .741_
 


; 
. 
,,;' \ 
 . 'r 
......' 
-.' 
 

 
.
 


.'  . 


"--'. .. " 


...
. 


,,,.
j L 
",. 


1!J.' 


.:;. 


10 } -_
 
!, 


SP 


" 


.... 


..... -'.* .. 
.
 


..  


"'" 


_J 
- ....  


.. 


, 
, , 


J 

 

.
 

, 


\ 
I
 
....  

 
.'b 

 


. 
. 
( 
, 

 

 

 
I ! 

 
... 

' 


-.., 


""  
. 


" 


, ... 


.. 


.., , 


-' 
 


if. 
.. 


- 

 
o' f. 


."1 
1& 
. 
, 


'
 
8 
Q.' 
:a 

 

 
o 
\101 
IU 

 


J 
. . 


q,-. 


t 
.. 


I , I I 
. 
i) '. , \, 
.. .... 
/ 
 
.. . ,v, 
W 'p
.

- 
-
 ,. , 
...., ' 
 
'/ 

 
..... 
-- 
 - 
www.speedwaygp.com
>>>
-! 
-.-.. 


;
 
\ 


,. 
 " 


.. 


., 
., 


.. 


2012 FIM TORUN SPEEDWAY GRAND PRIX"OF POLAND - 2012-10-06 


. 
f 


\ 


I' 


. 
.... 
.. 
.. 
.... 
..... 
t 


. 


, 


. - 
I :
 . ' 


. 


......... 


.. 


" .. '. '.
 ,,' 

.':., 
\ 'i
':i,' 
: .
!I
II... , 
"J ( 
I r;.I
"'._- _ J.\. '- 
· " 'I' , .,.... -
'
"f. ' ' 
i
f.lj '\ , 
(OSN' 
- ' 
 

; . _ _
-J 
f
 · ." :- 
... . 


. 


.,.
...  


-.' , 
.,,",, 


1:."- ... 
 


I 
\ I 
I I 


:
 .' "
 .. 
.. ,
.,
 , , 
'f"";-i.. 'Ii. 'II..A I':' 
, '

.i 
. \ (". 


,\ - 


I 

 
" Enee 
'- 


r- J!I- 


I 


I , 


2011 ENEA FIIf TORUN SPEEDWA Y GRAND PRIX OF POLAI'D 
-  


-, 


" ,. 
.
 


't 


:;/' 


't" 


" 'i 
\\ 


i 


-- 


' 
 
t
' 
.- 

, 


.. 
.. 


, \ 


\  


\. '  .:-Z
 ' 
I. '- \'. 
.,' 
 


,.... 
 '  
, " ,-'" 


E ....... 

e.o 


/' 


.\ .. 


www.speedwaygp.com 


......  


(' 
. ,,\ 


, 


.
 '\,t\., 


.... 
.
 


. ." 


& \ ,', 
;1 


\ 
\. 
" 


I 
, J 
S

 
NV ? 
:...-- 


... 


,'. 


&  . 


- (I 


", 
_
 
'I I " \ - , 
t ' ' \ 
.. , · 
'. 
...... r...' .' (l .. 

.,: 


\ I' 


,  


- 
- 
.... 4 
, - 
- 
(.. 
(', 

 
. 


27.08.2011 


....., 
. .. 


... 


" 


- 


, , 


.-...( 


," 


..  


._, L . , 


'L 
\.,,; .,
 : 
(.. 
;, \"- f' 
. ...; 


.. 


..;t 


'.' 
" 


I't._' 


. 
-- ... 


'-. 
. .
 


'-J 
. ... , 


, 


... , 


. 
. 


, .
 


'... 


. 


," 


" . 


- 


.

, ,,' 


... 


4 


!JP 


". 
. 


;. 


-,
' 


, . 


_. 
 '" i. 

t ,
 . \ ... 

,. 
...,. 
"" 


... 


... 


-. 


, 


",
 r,' 
." r 


i', 


".'  
" .. 


Ar 


, ... 


.e 
" . 


""....\ 
/ :':\ 
. 


.,. : . t:: 
 ;.... 
::.: ..--... 


.' . 
'" t 
,"" 
 
 
,. 
 


..... , '.COM Lr 
'
 1 ' 
--:, 
.1 


---y , "I 


It 


. 


" 
, .:: . ".."  ,: 


. , 


.. 
 ':-- 
- 
t -t.. 
!AI 


.' 


.. 
'- 


. 
..." 
( 


;- 


!'o. 
:'a . 
.... 


.. 
.;: 


61
>>>
!' 


f 


4 


- 
" 
..,,"'" " .. r . fb ' I 

\,0,'f;/
 ,-' 
;- . 
\ ' 
, , 


--- 


'
 


. "UrHnn . .. 


'- 


"', 
- 


v: 
\ 
'
 , 
. 
..' ,. 
". "- I 
... 


.,.. 


. 


" 


i 


.i 


. 
.. 


I,,: - 
'-, . 


" 


\-. 


\ 
'-\ - 


" 


1 
. t . .. 


J 


" 


LESZNO 
SPREAD YOUR WINGS 


; 


...
  


,r 
,
- 


, 
 \ 


j 


.. 


'. 
-- \ 


. 
 o 


. 'I, 

 


.. 


... , 

 ",",- 

, !:. 
\ I! I,: ' 
. \-- 


" ' ' ...1 


LESZNO. SPREAD YO 


www.leszno.pl 


...l' I . 
. .1 

 n
 
I .11 d ' 
rill 


. 1 


".7 


..- 


"
r:-" -.. 

 . 
- . 
.:;:,. 


. 


\\ 


, 


,U 


.. 


- --- _.-- 
" .:::-= 
--- 
===._
.- 
 
- 

 


, 
- .#1., 
,. t".-..... 
; 

;:W,:':.
_,_ 
:' ':'

": 
t. 1:t - ____". 
 
. . 

" " ",." , 
r; :
.' :t
 .'. 
1.' '. ". 


.'.' .0£'''- 
,... - 
". 0. " "...; 


....... 


. .. 
I 11 


. .. 


, 
 


A- 
r 
,-- 


.. 
, ,.. 


I 


-"  


"7 


... 


. 


 
a " A 
p Cl 

:Q',P 


11 
2 
- - (, 


I I 
11 - 
'li 


:"  
1" 


iii 


. 
..... 

'- -
 
... !t
 I!! I!I! tU !!!I!!I!!!I! 

 - 
.. 
I . ., 
GS' 
.
>>>
2012 FIM TORUN SPEEDWAY GRAND PRIX"OF POLAND 


.. . 
 .:... 


Jason Crump 
Pozegnanie wielkiego mistrza 


... 


.. 


o .
dzie wyjqtkowy turniej Grand Prix. Nie tylko b
dziemy r- ac nowego 
mistrz. 5wiata, ale takze pozegnamy jednq z najwi
ks . owych legend  

 

 
::::::: 
::::;: 
:::::: 
:::::; 
=:::; 
:::::; 
::::::: 


1ason Crump zegna si
 z Grand Prix - a sensacyjn
 ormacJa obiegla zuzlowy 

wiata dwa dni po poprzednich zawodach w Voje '. Trzykrotny rnistrz swiata oznajmil, ze turniej 
na Motoarenie b
dzie dia niego ostatnim. 
- Decyzj
 podjitlem juz wczesniej po r6zmowach z ro. init. Oglosilem jit juz po Vojens, 
zeby nie popsuc fetowania mistrza swiata podczas ostatniego Grand Prix w Toruniu. Najlepszy 
odnik po dwunastu imprezach zasluguje, aby cala uwaga koncentrowala si
 na nim - wyjasnia 
Aus i"czyk. 
To jedna mozliwe, bo Crump b
dzie dzi
 wcale nie mniejszym bohaterem. Nie moze byc 
inaczej, bo to 0 owa i szczeg61na dia zuzlowych mistrzostw swiata. Powiedzmy 
szczerze - Australijczy st od lat jednym z najwazniejszych symboli Grand Prix. 
Crump ma najwi
cej zw . 
stw turniejowych wsr6d wszystkich uczestnik6w cyklu (23), najwi
cej 
razy startowal w finalac 77), jako pierwszy przekroczyl granic
 dw6ch tysi
cy punkt6w. 
- Jestem dumny z mojego kordu w Grand Prix. W tym sezonie nie jestem na szczyeie 
w klasyfikacji generalnej, ale m na koneie jedno zwyei
stwo w Kopenhadze, a takze kilka 
start6w w finalach. To dobry moment na pozegnanie - podkresla. 
To takZe idealny moment na podsumowanie wspanialej kariery. Crump jest jednym z ostatnich 
startujitcych zuzlowc6w, kt6rzy pami
tajit pierwszy sezon Grand Prix. W 1995 roku w klasyfikacji 
, generalnej triumfowal Hans Nielsen, a 20-letni w6wczas Australijczyk wystartowal z dzikit kartit 
w Grand Prix Wielkiej Brytanii w Londynie. Z 23 klasyfikowanych w tamtym sezonie zawodnik6w 
. 0 dzis na torach 
eiga si
 tylko trzech: Crump, Greg Hancock i Tomasz Gollob. 
oim pierwszym turnieju Crump zajitl6sme miejsce, ale rok pozniej wla
nie na torze Hackney 
" odni. .ierwsze zwyei
stwo. Grand Prix Wielkiej Brytanii wygrywal w sumie pi
c razy. Jeszcze 
\ \ " a lata p.: iej w Coventry, potem trzy razy na Stadionie Millenium w Cardiff (2006, 2008 i 2010). 
W . .ch 200 010 nie schodzil z podium klasyfikacji generalnej, co b
dzie zapewne rekordem 
d,lugo ie do po.icia. Tytuly mistrza swiata celebrowal w sezonach 2004, 2006 i 2009, w sumie 
medali - dziesi
c (jeszcze 5 srebrnych I 2 britzowe). 
Dz
 podkr- la, ze to byly wyjittkowe chwile w jego sportowym zyclu. - Od momentu, kiedy 
pierwszy raz Öt;iadlem na motorze molm jedynym marzeniem bylo mistrzostwo swiata. Udalo mi 
si
 ten cel osiitgnitc trzy razy i nigdy nie zapomn
 tego uczueia. Mialem wlelkie szcz
Scie, ze dane 
mi bylo cos takiego przezyc. Przez dziesi
c lat bylem w tr6jce najlepszych zawodnik6w Grand Prix. 
Mysl
, ze to odpowiednia chwila, aby zejsc ze sceny w 
wietle jupiter6w - dodaje. 
Australijczyk podkresla, ze zostawia godnych nast
pc6w i to takZe ulatwilo mu decyzj
. 
- Kiedy 17 lat temu zaczynalem starty w mistrzostwach swiata mlalem swietnych rodak6w Leigh 
Adamsa czy Craiga Boyce'a. Onl byli nie tylko rywalami, ale takZe inspiracjit dia mnie na torze 
i poza nim. Teraz jednak nie obawiam si
 0 kondycj
 australijskiego zuzla. Chris Holder juz 
teraz jest na szczyeie, Darcy Ward takze jest gotowy do rywalizacji 0 najwyzsze laury. Jestem 
przekonany, ze obaj poprowadzit nowit generacj
 gwiazd mistrzostw swiata - m6wi Crump. 
Przez 17 lat rywallzowal z wszystkim najlepszymi zuzlowcami przelomu wiek6w. Kt6rego z nich 
zapami
tal szczeg6lnie? Wymienia dw6ch: Tony Rickardssona i Grega Hancocka. 
- Nasza rywalizacja z Rickardssonem byla twarda i zaci
ta, ale czysta, bez fauli na torze i zlych sl6w 
w parkingu. To byl wyjittkowy sportowiec. Byl dia mnie wzorem i inspiracjit, bo cheialem go pobic 
na torze. Jestem dumny, ze da ne mi bylo seigac si
 z kims takim. Ogromny szacunek mam r6wniez 
dia Grega. To twardy zawodnik z wielkim pragnieniem wygrywania, ale jednoczesnie wspanialy 
przyjaeiel na cale zyeie. 
Na koniec musi si
 znalezc czas na podzi
kowania. - Bez wspareia sponsor6w i wielu przyjaci61 
moja kariera nie rozwljalaby si
 tak szcz
sliwie. Szczeg61ne podzi
kowanla kieruj
 dia zony 
Melody i wujka Drew, kt6rzy opuscili naprawd
 niewiele turniej6w Grand Prix. To dzi
ki nim 
moglem utrzymac tak wysoki poziom od pierwszego turnieju 17 lat temu do ostatniego teraz 
wToruniu - podkresla trzykrotny mistrz swiata. 


- 


iiiiiii 
i II! I! 


Zwyci
stwa Jasona Crumpa w GP 
1996 Wielka Brytania - Londyn; 1998 Wielka Brytania - Coventry; 2000 Szwecja - Linkoepping; 
2001 Polska - Bydgoszcz; 2001 Szwecja - Sztokholm; 2002 Czechy - Praga; 
2003 Dania - Kopenhaga; 2003 Czechy - Praga; 2004 Czechy - Praga; 2004 Dania - Kopenhaga; 
2005 Skandynawia - Eskilstuna; 2005 Szwecja - Malilla; 2006 Polska - Wroclaw; 
2006 Szwecja - Eskilstuna; 2006 Wielka Brytania - Cardiff; 2006 Wlochy -'Lonigo; 
2008 Wielka Brytania - Cardiff; 2008 totwa - Daugavpils; 2009 Polska - Leszno; 
2009 Dania - Kopenhaga; 2009 Wielka Brytania - Cardiff; 2010 Polska - Leszno; 
2012 Dania - Kopenhaga 


=---- 


www.speedwaygp.com 


2012-10-06 


.. 


,"'16. r 
. ,"tJ' 


, ;r';
1 


--''''-- 


-- 


4. 


. .. 
..,. .$' 
IJo' 
.... .( 
,. 
\ ;.. 
 , " 
\&.I , ". 
\ \ . , 
. ,; .0 

 '. .' 
. 
J ."...., ,0" .. 
J', 
";' 
". $ 


, 


... 


.., 


Jason Crump zaczynal wielket karier
 od zwyci
stwa 
w Londynie w 1996 roku. Zakor'lczy jet w Toruniu, jako 
trzykrotny mistrz swiata i dziesi
eiokrotny medalista. 


,
 


....... 
'" 


" 
L 
 i.o 


.J 


\, 


"". 


11 


. , . 
.,.. 
v- 
-t 
..... 


; 
 
r. 


t
 
, 


, 


" 


) 


, 


rZOI' 


-  


TD\la W'"Q 


" 


\\rz. 


} ,
 


.. ./ 


" t)
c.: 
. ..' 


r. t 


63
>>>
, «'\ 


.' 


2012 FIM TDRUN SPEEDWAY GRAND PRIX"DF PDLAND , 


, 


Round 1 . 31 march. Auckland - New leland 

 ",r 
11' 
, 


':... 


-," .,,t 
.._
.. 


..' .: 
1 _.AI' 
"\' 
)(ZOI . 


)
 
..... 

...  
J' V1l1 
.' . 


"I l. r 

 . 
) .'ES: 
Vl:J ' 

__ 

 - ,'
 \': -:. 


=- 


L
Sl
 


'-. 


0, . .. 

, 


+ 


.\ 


...... 


1. Hancock (USA) - 22 (3,2,3,3,3,2,6) 
2. Hampel (Polskal-18 (1,1,3,3,3,3,4) 
3. N. Pedersen (Danla) -13 (1,3,2,2,1,2,2) 
4. Crump (Australia) - 12 (2,3,0,2,2,3,0) 
5. Gollob (Polska) - 1 S (3,3,3,2,3,1) 
6. LIndback (Szwecja) - 13 (3,2,2,3,2,1) 
7. Sayfutdlnov (Rosja) - 8 (1,2,3,w,2,0) 
8. Lindgren (SzwecJa) - 8 (2,1,2,1,2,0) 
9. B. Pedersen (Danla) - 7 (2,0,1,3,1) 
10. Andersen (Danla) -6 (0,1,1,1,3) 
11. Harris (Wlelka Brytania) - 5 (1,0,1,2,1) 
12. Holder (Australla) - 4 (0,3,1,0,0) 
13. Jonsson (Szwecja) - 4 (3,0,0,1 ,d) 
14. Bjerre (Danla) - 4 (2,2,d,d,0) 
15. Ljung (Szwecja) - 4 (0,1,2,1,0) 
16. Bunyan (Wlelka Brytanla) - 1 (0,0,0,0,1) 


,/ . 
'!.. 
: J 
Lf;
:
 
.0rzO" ,.r-::. 
I 


, 


""_1 


111;-' 
,  m \' 
. 
..- 
;..,... 
...., 
 ,0 
1 .. 


..,tX LEI 


... 
.. 


Greg Hancock 
- Wszystko sprowadza/o si
 do 
czekania na ten konkretny dzien. 
W cI'!gu wczesniejszych trzech 
tygodni chcia/em tylko, aby on juz 
nadszedl. Zacz
o si
 niesamowicie, 
Lubl
 przyjezdzac do nowych miejsc, 
poniewaz nigdy nie wiesz, czego si
 
mozna spodziewac, Udajesz si
 tam i 
masz nowy tor, geometri
, nawierzch- 
ni
 I wszystko in ne z tym zwi,!zane. 
To bardzo ciekawe, poniewaz podczas 
taklch zawod6w przekonujemy si
, kto 
potrafi znaletc odpowiednie przeloze- 
nia j kieZkI. 


Round 3 - 12 may - prague - Czech Republ/ -. 


.. ):- . 
. , , 

 -jo 
. . 1 ...." .- 
.-!'- 
.... ! I. 
or 
\/
 Ji ", 
.... 
\ ..
 I .,-- 4, 
" ':!
 ',:Y I ...
)  '. .
. 
" , ,01 , 
 (] ".., 
 . 
, '"' 
'"' 
.'-n..., 
 ... , ( = I' ), 
,. 'Ir ,..- 
" 
. 
r . - 


1. N. Pedersen (Danla) - 19 (0,2,2,3,3,3,6) 
2. Crump (Australla) - 20 (2,3,3,2,3,3,4) 
3. Gollob (Polska) - 12 (3,2,3,0,0,2,2) 
4. Hancock (USA) - 12 (3,1,2,1,3,2,0) 
5. Holder (Australla) -12 (1,3,3,3,1,1) 
6. Sayfutdlnov (Rosja) -10 (3,3,2,1,1,0) 
7. Franc (Czechy) - 9 (3,0,0,3,3,0) 
8. Lindback (Szwecja) - 9 (0,3,3,0,2,1) 
9. Andersen (Danla) - 6 (0,2,1,3,0) 
10. Hampel (Polska) - 6 (2,0,0,2,2) 
11. B. Pedersen (Dania) - 6 (1,1,2,0,2) 
12. Harr/s (Wlelka Brytanla) - 6 (1,2,0,1,2) 
13. Llndgren (Szwecjal- 6 (2,1,1,1,1) 
14. LJung (Szwecja) - S (2,0,1,2,0) 
15. Bjerre (Danla) - 3 (w,1 ,0,2,0) 
16. Jonsson (Szwecja) - 3 (1,0,1 ,d, 1) 
.. , zech -0(0) 


64 


Nicki Pedersen 
- Wlerz
, ze to dopiero pocz'!tek moich 
triumf6w. Potrzebne by/o ml takie 
zwyci
stwo, Teraz wiem, ze mog
 
zdzia/ac naprawd
 wiele i kolejne 
zwyci
stwa dopiero przede mn,!. To 
byly bardzo wazne zawody dia mnie, 
Stracl/em troch
 punkt6w w 
pierwszych dw6ch rundach cyklu I 
teraz by/a najwyzsza po,a, by odrabiac 
straty, Zwyci
stwo w finale Jest tylko 
ukoronowaniem cl
zkiej pracy ca/ego 
teamu. Znalezlismy odpowiednie 
ustawienla motocykla. W finale 
znakomicie wystartowa/ i dowloz/em 
do mety zwyci
stwo. 


2012-10-06  

. ,. 


. .j'.;. 


Round 2 . 28 april - Le,zno - Poland 


'-. '-- 

 .: -..... 

, , '
... , - I J'''!' 
" ,',,, -... 
 . ..', \ . 
'." 1T 
I 
- i'
.. ..j.. 

 . 
.. 
:
 . 

,. 


\ .... -- 
.. 
, 
1 ,. 
'\- h' I ...' 
..I,
, I "- 
"tESlHI 

 If2Q 11 " 
'ON 
. ;.'" 
. ..c_ I 
6: -I )1.1", 
leiS n a 
:;,.l' 0 ..... 


1. Holder (Australla) - 19 (0,3,2,2,3,3,6) 
2. Gollob (Polska) - 16 (1,0,3,3,3,2,4) 
3. Hampel (Polska) - 15 (3,1,2,1,3,3,2) 
4. Jonsson (Szwecja) -13 (1,3,3,3,1,2,0) 
5. Crump (Australla) - 12 (2,2,3,3,1,1) 
6. N. Pedersen (Dania) - 1 ° (2,0,2,3,2,1) 
7. Hancock (USA) - 9 (3,2,2,2,O,d) 
8. Bjerre (Danla) - 8 (3,1,3,0,1,0) 
9. Lindgren (Szwecja) - 8 (2,1,u,2,3) 
10. Pawlicki (Polska) -7 (3,3,1,0,0) 
11. Sayfutdinov (Rosja) - 7 (2,2,1,0,2) 
12. Ljung (Szwecja) - 6 (0,3,0,1,2) 
13. Andersen (Danla) - 5 (0,2,0,1,2) 
14. Lindback (Szwecja) - 4 (1,0, 1,2,d) 
15. Harrls (Wielka Brytania) - 3 (1,d,d, 1, 1) 
16. B. Pedersen (Dania) - 2 (0,1, 1,0,u) 


Chrls Holder 
- Po pierwszym nieudanym wykigu 
nie mia/em Zadnych obaw. Przyjecha- 
/em do mety ostatnl, ale czu/em, ze 
jestem szybki. Moi mechanicy pytali 
mnie po zjetdzle do boksu, co 
zmieniamy, a ja odpowiedzla/em, ze 
jest w porz,!dku, tylko troch
 leplej 
musz
 wystartowac i inaczej rozegrac 
taktycznie pierwszy wlraz. To absolut- 
nie moje najlepsze Grand Prix w 
karierze. W finale przeszed/em z 
czwartej pozycjl na plerwsz,!. Mia/em 
bardzo szybkie motocykle. Dzi
kuj
 
ca/emu mojemu teamowi za kawa/ 
dobrej roboty.  
. 

'r' 


 


; 


Round 4 - 26 m8Y - Gothenburg Sweden 


=. . \ \
 ," 
. -, :'f1 
" ." \...... 
. 
" LE5
O 
... ... 
. 
 ), ';"\. . 
!4, '01' - " 
, I 
.,
t .
,\
 "GON I ... 
.,-
 . 
t ......, 11
 ,. HOCKS S 
... , . 
.,. 1 
:. 


1. Llndgren (Szwecja) -15 (1,1,3,0,2,2,6) 
2. Hancock (USA) - 15 (0,1,3,1,3,3,4) 
3. Holder (Australla) - 17 (2,2,2,3,3,3,2) 
4. Jonasson (Szwecja) - 11 (2,2,2,2,1,2,0) 
5. N. Pedersen (Dania) - 14 (3,3,3,3,2,w) 
6. Sayfutdinov (Rosja) - 12 (3,3,2,1,2,1) 
7. Crump (Australia) - 11 (3,0,2,2,3,1) 
8. Jonsson (Szwecja) - 10 (2,3,1,3,1,0) 
9. Hampel (Polska) - 7 (2,2,1,2,0) 
10. Ljung (Szwecja) - 6 (1,2,3,0,0) 
11. Gollob (Polska) - 6 (0,u,1,3,2) 
12. Lindback (Szwecja) - S (3,0,1,0,1) 
13. Bjerre (Dania) - 5 (1,3,0,1,0) 
14. B. Pedersen (Dania) - 4 (1,1,0,2,0) 
15. Harrls (Wlelka Brytanla) - 3 (O,O,d,0,3) 
16. Andersen (Danla) - 3 (0,1,0,1,1) 


Fredrlk Llndgren 
- Jestem naprawd
 szcz
sliwy, ze 
ludzie wreszcle przestan,! powtarzac 
pytanie, kledy w koncu zwyci
z
 w 
zawodach Grand Prix. lIe mozna 
s/uchac s/6w: kiedy nadajcie tw6j czas, 
kledy w koncu to zrobisz? Wygra/em 
przed w/asnyml klblCaml I lepszego 
mlejsca na pierwszy triumf w Grand 
Prix nie mog/em sobie wymarzyc , 
Wlerz
, ze to doplero pocz'!tek molch 
triumf6w. Potrzebne by/o mi takle 
zwyci
stwo. Teraz wiem, ze mog
 
zdzla/ac naprawd
 wiele. Jestem 
przekonany, ze kolejne zwyci
stwa 
dopiero przede mn,! 


t  . 


www.speedwaygp.com
>>>
2012 FIM TORUN SPEEDWAY GRAND PRIX'"OF POLAND 


Round 5 - 9 june - Copenhagen - Denmark 


.' ... 


... 


.}
 
1'-_"01'".: 


".-:- 
"
 


. r "'''' 
1 t, 
j;'\
j, -;c 
, 

..
1' ,
. 
. . '-'(, , 


..1:. "".. ' \ 

m ' 
'" 


\ '...... :: 
.... 
 0(1'" 
\/. 

 
 . 


: C:;;' 
"' 
. 


" 


.I!'_' 


" 


h" 


. 


./ 


.' j 
'
 . 


I' 
,e 


I , 
t-- 

.;O-,\ 
"1'- 
. 
.... 


· J
- 
I
 


.... ..:. 


 
... 


,
 
, 


1. Crump (Australia) - 18 (2,0,1,3,3,3,6) Jason Crump 
2. Lindgren (Szwecja) -15 (2,1,1,3,2,2,4) - To zwyci
stwo jest dia mnie 
3. Hancock (USA) - 17 (3,2,2,3,2,3,2) niezwykle wazne. Grand Prix staje si
 
4. Harrls (Wlelka Brytanla) -10 (1,3,2,2,0,2,0) bardzo rozczarowuj,!ce i frustruj'!ce 
S. Sayfutdlnov (Rosja) - 11 (1,3,3,3,1 ,w) bez wygrywania, To wspaniale uczucie 
6. B. Pedersen (Danla) -10 (0,1,3,2,3,1) uslyszec ponownie australijski hymn 
7.N.Pedersen (Dania)-9 (3,3,O,l,2,w) na podium zawod6w Grand Prix. 
\ B. Holder (Australia) - 9 (3,2,l,w,3,w) Obecnie jest czterech, pi
ciu a moze 
9. Jonsson (Szwecja) - 8 (d,2,3,2,l) nawet szesciu zawodnik6w. kt6rzy 
10. Ljung (Szwecja) - 8 (3,1,1,1,2) mog,! wygrac mistrzostwo. To dobrze 
11. Mich. Jensen (Danla) -7 (1,2,0,1,3) dia speedway'a. ze powi
kszyla si
 
12. Bjerre (Danla) - 5 (l,l,2,d,l) liczba zuzlowc6w walcz,!cych 
I
 I 13. Mlk. Jensen (Danla) - 4 (0,3,1) 0 zwyci
stwa. ale tez zle dia 
\ 14. Andersen (Danla) - 4 (2,0,2,0,0) faworyt6w. kt6rym jest znacznie 
',
 15. Gollob (Polska) - 3 (0,3,0,0,0) trudniej niz w poprzednich sezonach. 

 6. Lindback (Szwecja) - 3 (2,0,0,1,0) 
, 17. Klldemand (Dania) - 2 (t,O,2) 
. 18. Hampel (Polska) - 0 (u/-,-,',-,-) 


..... 


.. 


Round 7 - 28 july - Gor/ean - eroatia 


1. 


" 


i 
-:.; l.i -. A 
1 ... _ 
.s-. \ 
!.::- . ',;. t8 
f' I j 
. 'g 

-:-:::::::; 

 "\' 


" . I..' 
) 
 ..,..... 
 \ ' 
" liiI --'- 
;;J2! 
I", 
';
'" !L' ;:NO 
 ......, 
. 
""..' III/IL )." .& 
, .......
 . 
,'. 'flm 7
 I:: "JE-a . 
. -..... 
 ( 
" 
x. 
 
,
""'-- 


. '"!. 


, 
 


..f  


1. N. Pedersen (Dania) -19 (3,2,2,3,1,2,6) 
2. Jonsson (Szwecja) - 15 (3,3,3,0,0.2.4) 
3. Gollob (Polska) -13 (1,0.1.3.3.3,2) 
4. Pavlic (Chorwacja) -12 (1,2,3.2.1,3,0) 
5. Harris (Wlelka Brytanla) - 10 (0,3,3,2,1,1) 
6. Hancock (USA) - 10 (3,2,0,1,3,1) 
7. Crump (Australia) - 9 (3,1,3,2,0,0) 
B. Lindgren (Szwecja) - 9 (2.1,2,3,l,w) 
9. Vaculik (Slowacja) - 8 (0,3,2.1.2) 
10. Andersen (Dania) - 8 (2,1,0,3,2) 
11. Sayfutdinov (Rosja) -7 (1.1.1.1,3) 
12. Bjerre (Danla) - 7 (2,2,1.0.2) 
13. LIndback (Szwecja) - 6 (0,0,1,2,3) 
14. Holder (Australia) - 6 (l,3.2.w,-) 
1 S. B. Pedersen (Dania) - S (2,0,0.1.2) 
16. Ljung (Szwecja) - 0 (0,0,0,0,0) 


-
..
 


www.speedwaygp.com 


Ä 


11. 


t 


 


Nicki Pedersen 
- Rzadko zdarza si
 taki scisk w turnieju 
Grand Prix, Walka byla niesamowita, 
Tym bardziej si
 ciesz
, bo kazdy 
punkt byt na wag
 zlota. W tym 
systemie mistrzostw swiata liczy si
 
kazdy wyscig i kazdy przywieziony do 
mety punkt. Bardziej niz ze 
zwyci
stwa ciesz
 si
 z tych 19 
punkt6w. To jest najwazniejsze. Caly 
czas Scigam Grega i nie odpuszcz
 
walki 0 kolejny tytul, Wszystko jest 
jeszcze otwarte. 


". 
, 

. 

" ""-..- . 
,:,,- ...... 


2012-10-06 


-. 


". ,r , j 
'. . \ 
Round 6 - 23 june - Gorz6w - Poland 


. 
" 


.. 


1l\ 


.. 


.. . 
. --- ..' . 
iJ ...
,- . ,.... 
., 
 fI" . ... 
....... . ""'"
 i ......;- , 
 .' "-" 
, ";.' 1 1 '.,' J '; 
 a= 
 
 '. 
..'I'
' - P 

 ; :: .,
,
 '
 . ...!
!, 
I I
:' . 
1:1  


. '. . .... _... 


,,
 
; \ (C:
 
"bllIC I 


-.. 


Ar. 
""". 


.. ..., 


...- 


1. Vaculik (Slowacja) - 20 (3,2,2,2,3,2,6) 
2. Holder (Australia) . 17 (2,2,1.3,3,2,4) 
3. Zmarzlik (Polska) -13 (2,1,3,2,0,3,2) 
4. Gollob (Polska) -12 (1,1,1,3,3,3,0) 
5. Hancock (USA) -12 (l,3,3,2,3,d) 
6. Lindgren (Szwecja) - 11 (2,3,3,1,2,0) 
7. Sayfutdinov (Rosja) - 10 (0,2,2,3,2,1) 
8. Jonsson (Szwecja) - 9 (3,0,2,2,1,1) 
11. Ljung (Szwecja) - 7 (3,1.0,3,0) 
10. N. Pedersen (Dania) - 7 (2,3,1,0,1) 
11. Andersen (Dania) - 7 (0,2,3,1,1) 
12. LIndback (Szwecja). 6 (1,3,0,1,1) 
13. Crump (Australla) - 5 (3,w,O,O,2) 
14. B. Pedersen (Dania) - 4 (1,0.2,1,0) 
lS. Bjerre (Dania) - 3 (0,1,0,0,2) 
16. Harris (Wielka Brytania) -1 (O,d,l,d,O) 


I 
" . 
..... 
-- " 
.... 
., 
i 


" 
..... .......... 
'7 I('G£ . 
-- 
 
,. . 


I' . 


.--........ 


q-: 


Martin Vaculik 
- Wci'!z z tego si
 smiej
 i nie mog
 
uwierzyc. ze wygralem w debiucie 
Grand Prix, W Gorzowie pOjechalem 
bez presji. nie walcz
 przeciez ani 
o tytul mistrza swiata, ani 0 cz%w,! 
6semk
, Bardzo si
 ciesz
 z tego 
sukcesu. To niewiarygodne. ze udalo 
mi si
 tego dokonac.wychodzilem 
naprawd
 niezle spod tasmy. Miatem 
swietnie przygotowany motocykl, 
za co dzi
kuj
 catemu mojemu 
teamowi, Wykonali kawal dobrej 
roboty. Bardzo mi si
 podoba Grand 
Prix, Swietnie si
 czuj
 w takim 
towarzystwie. 


, 


Round 8 - 11 august - Terenzano - "air 


.
 


-.. 


f 


. '
'''''''' 
 ., 
"-ES1"'" . '* 

 


.
E
Z
O 


'
 
,
. 
,,' 
i)' 


J! .IW 


, 4, rrKA 


--- 


,
-",1. 


1. LIndback (Szwecja) -16 (3.1,0,3,1,2.6) 
2. Sayfutdlnov (Rosja) -19 (3,3,2,2.2,3.4) 
3. Hancock (USA) - 14 (2.2.3.0,3,2,2) 
4. Vaculik (S/owacja) - 14 (0.3.2,3,3,3,w) 
S. Crump (Australla) - 10 (0,2,3,2,3,0) 
6. Holder (Australia) - 10 (3.0.3,1,2,1) 
7. N. Pedersen (Danla) -10 (1,3,1.1.3.1) 
8. Jonsson (Szwecja) - 8 (2,3,l,O,2,u) 
9. Ljung (Szwecja) - 8 (2,2,3,1,0) 
10. Harris (Wielka Brytania) - 8 (2,l,2,3,w) 
11. Bjerre (Dania) - 6 (3,2,d,O.1) 
12. Gollob (Polska) - 6 (l,d.2.2,l) 
13. Lindgren (Szwecja) - S (0,1.1.2,1) 
14. Andersen (Dania) - 4 (1.0.0.3,0) 
15, Covatti (W/ochy) - 3 (0,1,0.0.2) 
16, B. Pedersen (Dania). 3 (1,0,1,1,0) 


, 


1', ...... 


,:'" ...i' 
. . I 


-q ,. 
. 
..,,-... . 
.. ' 
.'  


..... 


a 
o"t 


, I ; 


Antonlo Lindback 
. Kledy przyjechalismy do Wloch. 
bylem bardziej zrelaksowany niz 
zwykle. Kompletnie nie myslalem 0 
wyniku, tylko 0 tym, zeby w kazdym 
kolejnym wYScigu przywozic tr6jki. 
Ludzie od dawna pytali mnie. kiedy w 
koncu wygram, Szczerze m6wi,!c. nie 
sluchalem ich, tylko robilem swoje, 
Wiedzialem, ze ta praca kiedys 
zaprocentuje. Ciesz
 si
. ze wreszcie I 
udalo mi si
 wygrac, Udowodnilem 
sam sobie, ze potrafi
 zwyci
zac takle 
w zawodach Grand Prix. Ta wygrana 
jest dia mnie wszystkim. Jestem taki 
szcz
sliwy. 


65
>>>
, "fl\ 


2012 FIM TORUN SPEEDWAY GRAND PRIX"OF POLAND  


Round 9 - 26 .ugust - Cardlff - Gre.t Brlt.ln 


J 


,... 


m. 


r 


.... 


,._....

 
.'- 
t  
- 
. "UI " 


;c 


,Q 


, "'
 
HAGON 

 SHOCKS 

!I) ft UI'.:t 
o
 , . l" 


", I " 
. ...- 

 
!!
 r, 
-,. 
- 1 o'l.OIl! 


'.' ,,t .
, 

- '.; .
. '. '" 


1. Hold.r (Australia) - 23 (2,3,3,3,3,3,6) 
2. Kasprzak (Polska) - 13 (0,3,0,2,2,2,4) 
3. Lindback (Szwecja) -12 (3,0,2,2,1,2,2) 
4. Lindgren (Szwecja) - 12 (0,1,2,3,3,3,0) 
S. Sayfutdlnov (Rosja)-12 (1,2,2,3,3,1) 
6. N. Pedersen (Danla) -11 (3,1,3,1,3,0) 
7. Anders.n (Dania) - 10 (3,3,2,2,d,O) 
8. Gollob (Polska) - 10 (0,1,3,3,2,1) 
9. Vaculik (stowacja) - 7 (3,2,0,0,2) 
10. Hancock (USA) -7 (2,3,1,1,d) 
11. Nlcholls (Wlelka Brytania) -7 (2,2,1,1,1) 
12. Jonsson (Szwecja) - 6 (1,1,3,0,1) 
J 13. Harrls (Wi.lka Brytanla) - 6 (1,0,1,2,2) 
14. Crump (Australia) .. 6 (2,2,w,1,1) 
15. B. Pedersen (Dania) - 2 (1,0,1,0,0) 
16. Ljung (5zw.cja) - 0 (0,0,0,0,0) 
\ 


.IA' 


. .. 


./ . 
\' 


. .00 
.. 111 


-"j' , 


.. , 
. 


Chrls Holder 
.. Zaczyna mi w glowie 
witac mysl 0 
tytule mistrza swiata. W klasyfikacji 
zrobilo si
 ciasno, r6znice punktowe s
 
minimalne. Ale tlZeba tez pami
tac. ze 
Grand Prix jest tak dlugim i trudnym 
cyklem. ze ci
zko jest przez caly czas 
jezdzic na takim samym pozlomie. 
Trudno powiedziec, co tak naprawd
 
moze byc kluczem do sukcesu. Po 
pros tu trzeba za kazdym razem 
zdobywac tak duzo punktow, jak tylko 
si
 da. Potrzebne jest tez odpowiednie 
nastawlenie mentalne, nie mozna si
 
poddawac. 


J 


Ro Id 11 - 21 september - VOlenS - O""m:trk 


- 


 
1_
m 
 

 \ 
- ".,. 
, , 
. ."L
l
_ '''
 


. . '.... 
/-+-'t=- 
'-. .
y
 


.', 


or1."'" 


-, . 


. 

: " 
.... 
. , . 
J- 


-" 
,'iU1JJI.
 _ 
. . ," "tIII( 
...-. 
- --:\ . 
: I e l1S1 ,.o. ' 
 

.?\ 
. .' 


-,.. . 


. 


.:'

' 
... '. ..,, 1 
.....j 

.. 


.- - i- 
1' 
 

 ., 
vA 
, ..
 '. r / 
w 
.... 


1. Jensen (Dan/a) -15 (1,1,2,3,0,2,6) 
2. N. Pedersen (Dania) - 20 (3,3,3,2,2,3,4) 
3. Sayfutdinov (Rosja) -15 (1,3,2,3,1,3,2) 
4. Crump (Australla) - 10 (2,2,3,d,1,2,O) 
5. LIndback (5zwecja) - 11 (3,3,1,3,1,0) 
6. Holder (Australla) - 11 (2,1,3,1,3,1) 
7. Llndgren (5zw.cja) -11 (1,2,1,3,3,1) 
8. Hancock (USA) - 9 (0,3,2,2,2,0) 
9. Gollob (Polska) - 7 (0,1,3,2,1) 
10. Jonsson (5zwecja) -7 (d,2,1,1,3) 
11. B. Peders.n (Dania) - 7 (2,0,1,2,2) 
12. Ljung (5zwecja) - 6 (3,1,2,O,d) 
13. Andersen (Dania) - 6 (1,2,0,1,2) 
14. Kasprzak (Polska) - 4 (3,O,w,1,d) 
15. Hampel (Polska) - 3 (0,0,0,0,3) 
16. Harrls (Wlelka Brytanla) .. 2 (2,w,O,O,O) 


66 


Michael Jepsen Jens.n 
- To byly chyba najwi
k5Ze zawody, 
jakie maglem wygrac. Mozna to 
por6wnac tylko z wygraniem ostatnlej 
rundy Grand Prix I zdobyclem mistrzo- 
stwa swiata. W Vojens zaczynalem 
jezdzic na "pl
csetkach'
 Kiedy 
stworzono tutaj zesp61ligowy. bylem 
pierwszym zawodnikiem, kt6rego 
zatrudniono, To bylo jeszcze zanim 
zacz
lem jezdzlC na motocyklach 
5OOcc. Mam 
wietnych mechanik6w, 
sportowo jest gotowy do walki w Gran 
Prix. Potrzebuj
 tylko wi
cej 
sponsor6w. 


2012-10-06 


......,. ,
'. 


Round 10 - 8 september - M.IiII. - Sweden 


, 
 


- " 
11: 


. ". 
. ' 


tfI:
 - 
l',
 
:- ., 
. "...... 


, 


........... 


.., 


'\" 
I 


-'" 
.
 j;
 
 

". L.. . "'I 11... ..
\ I t I 
t \t ,"I , (U ' :'-£j
 

",' ; 
 F 
 , 
Q('- '
 
\ IfÄG-L . 
, a..CooC;" 

'i. 
:,
 , I .

 
.
, ..'::- 


I
 
iE 

 


1. Gollob (Polska).. 21 (3,1,3,3,3,2,6) 
2. Holder (Australla) -17 (1,2,3,1,3,3,4) 
3. Lindback (Szwecja) .. 18 (1,3,3,3,3,3,2 
4. N. Pedersen (Dania) - 11 (2,w,3,2,2,2,O) 
5. 5ayfutdlnov (Rosja) - 11 (3,3,1,1,2,1) 
6. Llndgr.n (5zwecja) -11 (3,1,2,3,1,1) 
7. Hancock (USA) - 8 (2,3,0,0,3,0) 
8. Crump (Australla) - 8 (0,3,2,2,1,0) 
9. B. Pedersen (Dania) - 6 (2,0,0,2,2) 
10. Vacullk (5/owacja) - 6 (1,2,1,0,2) 
11. Hampel (Polska)- 6 (1,0,2,2,1) 
12. Jonasson (Szwecja) .. 5 (0,0,1,3,1) 
13. LJung (5zwecja) - 5 (3,1,0,1,0) 
14. Harrls (Wielka Brytanla) - 5 (0,2,2,1,0) 
15. Andersen (Dania) - 5 (2,2,1,0,0) 
16. Jonsson (Szwecja) -1 (0,1,-,-,-) 


.. .. 


111 


r-J 
. . 


'- 


.. 


. \ . 
) 
, I! '. 


..... 


,
 - 


-',u_ 


«C' 


"- 


,J 


\  


. . 


Tomasz Gollob 
.. (oraz wi
cej rund Grand Prix mijalo. 
a ja caly czas nie moglem wygrac 
ani jednej z nich. Mialem mn6stwo 
problem6w - zatarte silmki, defekty 
i upadki w Szwecji i Polsce. Bylo 
juz naprawd
 ile. to wszystko si
 
kumulowalo. ale teraz moze byc tylko 
i wyl
cznie lepiej. Ostatnio mam coraz 
lepsze wyniki i zaliczam udane 
wykigi. To zwyci
stwo jest rezultatem 
ci
zkiej pracy mojego teamu. Udalo 
nam si
 przygotowac odpowiedni 
sprz
t. kt6ry przywr6cil mi wiar
 
w kolejny medal mistrzostw 
wiata. 


t- 


Round 12 - 6 oktober - Torun - Pol.nd 


.. 51 
,(! . 
1, 


"; .",
. 'I: 


.. 


jj 
1. 


.,. 


.. 


$: 
1, 


'. 


. , . 
-' 


9-' . 
... -
 
-
 


- 


.
, 
-- 


... '..{I 

= 


- 


'. 


-
 


'-, 
-  
..:..
 


 


- 


-- 


J 


www.speedwaygp.com
>>>
SHIFT _ 


ODPOCZNIJ 
W PRACY 


'f 


NISSAN 


. 


-..... 


Nissan. Ekscytujqce innowacje. 


- 
.'. r:; 


NISSAN 
NAVARA 


'
850kQ 
._-- 
max 3 000 kg 
'25dC1180KM 


" "'/' 
. -
 


6 -- 


.
 


-...... 


NOWY NISSAN NAVARA I-WAY 
ZA 93 500 ZL + VAT 
W LEASINGU 104%* 


- -. 


-- 
......  


" 


'...--........ 


. I  


1. 


. Wbudowana nawigacja z ekranem 
dotykowym 6.1" Pioneer' i kamera cofama 
. Zewn'iJtrzne elementy wykor'lczenia z brqzu 
. Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa 


.-c.
 . 

 


, 


t 


.'  ';:;
{f.
'
: ::
:.-

 


" 


... 


..... 


-. 
- 


UMOW SII; NA JAZD
 PROBNA U TWOJEGO DEALERA 
Yama - Autoryzowany Salon Nissana - Torun. ul. Sieradzka 14 przy Szosie Lubickiej - Tel: 5665067 10 
www.yama.pl 
NISSAN FINANCE .Cena brutto wynosi 115005 zl i odno81 SIQ da wersjl Navara Double Cab SE I-Way (190 KM). Olerte Jest dostt:pna wylqczme dia przedslQbiorc6w. ZdlQCI8 SoiiI 
jedynie ilustracj4_ Dans I fakty podane w mmelszel reklamie slu2Q wylQcznie celom inforrnacyjnym i nie stanowlq oferty zawarcla umowy. Gierte jest wa1:na dia um6w podplssnych 
z klienlami W okresI8 od dnia 01.07.2012 da dnia 30.09.2012. Leasing 104% wainy ty1ko w przypadku nast('pujJtcych kategorii: (1) Jakakolwiek sp6lk8 zarejeetrowana z wycicaglem 
z Rejestru SQdowego (KRS) lub b
d
ca w trakcie rejestracji 8
doweJ. lub (2) kaidy pryw8tny przedsi
biorca wpisany do ewldenCJI dZlaJalnosci gospodarczej. Zuiycie pahwa 
w cyklu mieszanym 8.4-9.51/100 km, emisja CO 2 222-250 g/km. Rozszerzona Gwarancja oznacza ubezpleczeme pojazdu. kt6re motna dodatkowo zakupll:. dajqce tQcznie z okresem 
standardowej gwaranCJI maksymalme 5
letniij ochronf
 pOJ8zdu. 


5*- 


.0Z.Z'....01l.. 
OW.....MC'" 


\Niadomosci · zdj
cia · \NYniki · relacje live 


rzetelne-fakty! . soczyste komentarze! 


-- 


---. 


' 


Sportowe Fa 


.pl 


najbardziej opiniot\Norezy. portal sporto\NY \N Polsee \N 2011 roku 
. wg Instytutu Monitorowania Med/6w
>>>
R:. 
. 
. . 
j)z
 


POLSKI ZWI)\ZEK 
MOTOROWY 


RZECZNIKIEM 
WSZYSTKICH 
ZMOTORYZOWANYCH 


WWW.PZM.PL
>>>
. 
. I 


. 


orunskie@ 


argl 
www. targ itoru nskie. pi 


Targi Torunskie Sp. z 0.0. 
ul. Szosa Chelminska 27 
87-100 Torun 
tel. +48 56 658 20 90 
fax +48 56 658 20 99 


Centrum Targowe PARK V"J 
ul. Szosa Bydgoska 3 
_
 
87-100 Torun P . 
tel. +48 56 612 02 57 a rk@ 
fax +48 56 612 02 56 centrum targowe
>>>
'. , 

 ..:\ 


2012 FIM TORUN SPEEDWAY GRAND PRIx'.OF POLAND - 2012-10-06 


s 


.. 
. 


- 
::, 


.... "'-"  

 


., 


\- 
,..
 

 
'\ 
\Q()I1.()I»\ 


, 
. 
,,
 
:.--' 


, tIJ1Jak
 
. :, 
" 
 . 
 
\ " 
@ \, 

 
.
 ", 
" 


Q(rQW 


(I) 
e 

 


I;
 
'L£SI

 
......- 


;-
 


. . 
..t-. . 

 ,.....'" 
-- 


, ..:;......... 


.1 t
,. ,. 

_. 
 
- - -- 
}l 


. f1l' . 
A 
....... 
. .:I" .....
....-- 

, ... 

 " 
\ .\ 1!l"" 

 '-" 

 
\Ul
1 
.' ......,.."" I ' 


,.  
......... 

 


." 
.( 


.(1) 
t: 
..c:: 
(..) .
 ., 
 . 
. . .
 ,.,..
 
_ ,..... NUtly ;"
'#'
'" 
 

 . ""'
) 
'....1. 


. \ .  ',1'" ... 


- 
-' 


:'
'I'Ifr
..'__: .'" _ ...... _1..,1' 

..
: 
:

. 
 
 .
.: 


-- 


""'; -- 


\  


-- 


 

 
Q 
.== 
-5 
...... 

 " -
"-' ,,'.,.,. 

 
-, \"
 
cj) ,!Ac,\ .:_
;.
 
 r.;.
' 

 "i 

 

 t
 I .. 'l\'L
a 
 
..... {....e"
 I Jftt . 
....
 0 
e: 
OWI A. . . Q\ g 
L.&.:i ' :-:'1. '-'. '" .,
1.:.
:.;.': ;

 ;'
 
. ..... ,.... . 


.. ..- ..... 


1-' ' 

 


r. 


.... 


, 
.:...  
-- 


.- 


).. 
. ___ . r; '.:
 _
 . 


...- .... 


-- 


70 


;. ; '. ,.. . 
il 
'- 

 ,,' 1 _ _ _' 
" "'"""'i!I!?" 
-- ifi -- 
__. Jll 


..'::.
 . 


.... 
..... 


- ... ". 


.
 

 

 
Q 
== 

 
.
 
.CU 
.... 
(.) 
C\1  
v. ed GuU #J 
I'
 
, 


, - 
.....- 


\'
 
' 
\' 


, 
 
" \\ 


r., 
--- 


- 


, _. 


" .......1.'   '" 
" .............. " : 


'" 
FIH TEAM 5 . D'WAY U2 
WOIIlD CHAHp. . HIP 
GNIEZNO p. , D 2012 


". 
:.--.;
;.:r,' . '":' 
.:" "f-
 .'. .,..r....:. .,::
;:
.
.

-.....:,w::..:.. &:' ." 


., 


":t"".I

'::""-':"" 
. 
- 
.:.;?: 


/ 


+ 


_:....
 
 
 
. 
.;- a 
, 
 


, . 


-' 
-- -------- 


-  


1 


....., 
-.. 


. . - .; 


, . 


, 
 


."1 
.. 


..... 
- . 


- 


" "..... 


,. , -" 
.", 
..:. 


www.speedwaygp.com
>>>
. 


'''iI. - -» 


FOLLOW US ON .,' 


7 


. . 


j 


, 


, 


t 


, 


J 


. 


. 


t 


fac :i. 001( 


FACE: OOK 


SG,TlCkdl 


KEEP ABREAST OF AU 
THE NEWS, COMPETfflONS 
& OFFERS 
UPWAD YOUR FAVOURffE 
PICTURES FROM GP'S 


--- 


TIl M


 
 


Speedway Grand Prix 
25.99911kes . 886 tallung .baut thlS  Like MeS
I. .. 


SpOrtS Ie
ue k ge of the FIM SpeedwaV Grand 
The offlcl
1 face
 
 peedwl.ygp.co m 
PrlX- VISII our webslte 


:-. 


t:. 25.999 


'11 


"'.... 


"". 


PholOS 


jU)OUl av GrAnd Pnx 
, i' 


FACEBOOK.COM/SPEEDWAYGP 


-" 


4-  Pho lO I ,,'deo 
IjlllPOSI - 
Write sorneth,ng... 


d"P ItiJS of ti 
InS rhe;:rv oPI bY tI 
tla ncock 
:n Gret tI


YZ50 
wor1d C


yY'outh MilellllJlft (;01... 
ItI/! flM 
_.- ... 5u dl 0l'l 
fJiSlerSc.irtdav. 


eil I. li l"k. 
d PriX sh# 
Speed""'
Y Gr,l.n 
TU esdaY .,. 


twi"t-» 


........ .
. ........,In ... 


TWlnER 


.tlk 
m"

 


SpeedwayGP 
SpeedwoyGP 
WIIIeonw IDrlwQtPldt2l SptrcdUIaJI GrQrtcI I'Wxdlaru. 
I'IIp:/IWwwJpledW
 CDIII 


» Fellow 


1.124 ETS 
711 tiOWOoCl 
6,214 ...JU.0WIiiIIIa 


\ 


COMMENT, UKE, TWEET 
& RE-TWEET! 


Follow S_.yGP 


Tweet. 


......... 


\. 


...... .::::,aP -o,GP 
,,," ""'""'a In "" Brtttoh.... '-- A '" 
,..,.:;:;0. Crut'lln Wtoclaw thia even IChartlaon. Who dled 
"- 1....-." Ing.__gp.
 


EmoI 


- 


BACKSTAGE GOSSIP 
FROM STAR RIDERS 


- 
.--., 
F-. 
F_ 
..... 


) 


8P1ec1..yap 
 
RelIve the FIM 
 
highUght _. =';CZOChogp WIth ___ 2301 

 aygP-COrn/neo,y.l;
--1IP.COm'8 shOrt 
"",... ""-ay 
rr;, 
P _ 
.. 
hC::VOu m
-:k:kiP 
-.. ......._.ygp
I(1hlrtl_
_ '3h 
_""""", 
-....p Vic1
 
n --"'VOP '.. alOeodway . 
.. Cl.8:h star.lolse 
 IP 
Q,n.,g on ,-' F'-nc: lJan1 "'- 
""-, 
 Perl"""": """ 3 Wor1c:1 ""-" """ 

 oy 
"Ygp pO on hIe... 
"""""- 
,,- 
yQP ""'......... 
. . --.QI(IIoyo 
. """""C..."'Oi 
"""''''111eIei ....." 
.. 
Ia taroet. 


1W/rrER.COM/SPEEDWAYGP 


ij 


- 


-" 


I 


111 


M
N'TE
 
ENEADV 


. 


I 


j 


.. 
I .. 


MI...-.--",. .
>>>
" I 11 
I 
....1 - 
I' 


. 


- '" 
Sn iiüm 
!!! .. .. 
.... . . 


I
-, 


I, 


.:
.
. 


. 


.. 


I 


. I 
. 
I . . 
. 
". '. 


. ' 


( 


I 


.. , 
t' ft 
. 
..
 :.' 
, 

 ' . 
, t , I 
. 
. I 


I 


. 


,
>>>