Deutsch   polski   English  

Statistics

Number of publications: 207102

Readers on-line: 380

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since May 22, 2005

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [171213]
 2. książka [5897]
 3. akta osobowe [5544]
 4. afisz [3906]
 5. mapa [3733]
 6. fotografia [2442]
 7. grafika [1525]
 8. materiał aktowy [1520]
 9. ekslibris [1269]
 10. sprawozdanie szkolne XIX-XX w. [1170]
 11. broszura [973]
 12. pocztówka [748]
 13. druk ulotny [733]
 14. rękopis [684]
 15. odbitka [631]
 16. druk muzyczny [606]
 17. artykuł [574]
 18. malarstwo [517]
 19. nagranie dźwiękowe [463]
 20. zaproszenie [452]
 21. rysunek [368]
 22. starodruk [318]
 23. nadbitka [218]
 24. program teatralny [204]
 25. rękopis muzyczny [122]
 26. druk [110]
 27. inkunabuł [109]
 28. plakat [99]
 29. preprint [94]
 30. prezentacja [58]
 31. odezwa [54]
 32. list [49]
 33. maszynopis [39]
 34. listy [39]
 35. rysunek architektoniczny [36]
 36. przewodnik [36]
 37. ulotka [35]
 38. jednodniówka [33]
 39. katalog wystawy [31]
 40. dyplom [31]
 41. atlas [31]
 42. informator [23]
 43. druk reklamowy [22]
 44. pamiętnik [21]
 45. program [20]
 46. kopia rękopiśmienna druku muzycznego [20]
 47. ebook [16]
 48. statut [15]
 49. reprodukcja [13]
 50. postprint [13]
 51. dokument urzędowy [13]
 52. wystawa [11]
 53. obwieszczenie [11]
 54. legitymacja [11]
 55. śpiewnik [10]
 56. ulotka wyborcza [10]
 57. starodruk muzyczny [10]
 58. album [10]
 59. maszynopis powielony [9]
 60. raport [8]
 61. plan miasta [8]
 62. film dokumentalny [8]
 63. kalendarz [7]
 64. teka [5]
 65. skrypt [5]
 66. reprint [5]
 67. partytura [5]
 68. atlas starodruczny [5]
 69. wydawnictwo okolicznościowe [4]
 70. ulotka propagandowa [4]
 71. postinkunabuł [4]
 72. zawiadomienie [3]
 73. przeźrocze [3]
 74. odpis dokumentu [3]
 75. materiały historyczne [3]
 76. katalog [3]
 77. cennik [3]
 78. praca magisterska [2]
 79. pdf [2]
 80. nekrolog [2]
 81. list akredytacyjny [2]
 82. księga pamiątkowa [2]
 83. formularz [2]
 84. znaczek okolicznościowy [1]
 85. ulotka reklamowa [1]
 86. telegram [1]
 87. tekst do mapy [1]
 88. skład osobowy [1]
 89. podziękowanie [1]
 90. plan twierdzy [1]
 91. partytura chóralna [1]
 92. naklejka okienna [1]
 93. mikrofilm [1]
 94. list komisyjny [1]
 95. komiks [1]
 96. hasło słownikowe [1]
 97. fotokopia [1]
 98. film [1]
 99. druk propagandowy [1]
 100. dekret [1]
 101. certyfikat [1]
 102. brudnopis [1]
 103. bilet korespondencyjny [1]
 104. bilet [1]
 105. afisz filmowy [1]
 106. adres jubileuszowy [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [10187214]
 2. książka [7440806]
 3. mapa [322240]
 4. starodruk [266558]
 5. artykuł [217358]
 6. grafika [162082]
 7. odbitka [135491]
 8. broszura [129051]
 9. preprint [102628]
 10. rękopis [96904]
 11. pocztówka [92992]
 12. akta osobowe [91269]
 13. materiał aktowy [83194]
 14. inkunabuł [77331]
 15. przewodnik [69989]
 16. rysunek [67486]
 17. malarstwo [67084]
 18. nadbitka [59589]
 19. pamiętnik [38782]
 20. druk muzyczny [29804]
 21. afisz [29079]
 22. wystawa [26751]
 23. fotografia [25149]
 24. katalog wystawy [19875]
 25. postprint [14985]
 26. druk [14075]
 27. ekslibris [13783]
 28. prezentacja [13030]
 29. atlas [11618]
 30. album [11261]
 31. jednodniówka [10729]
 32. rękopis muzyczny [9422]
 33. informator [7966]
 34. praca magisterska [7494]
 35. zaproszenie [6216]
 36. śpiewnik [5856]
 37. kalendarz [5708]
 38. ebook [4589]
 39. ulotka [4580]
 40. nagranie dźwiękowe [4163]
 41. reprint [4121]
 42. pdf [3796]
 43. program teatralny [3757]
 44. nekrolog [3724]
 45. odezwa [3705]
 46. cennik [3317]
 47. druk reklamowy [3215]
 48. sprawozdanie szkolne XIX-XX w. [3133]
 49. skrypt [2933]
 50. atlas starodruczny [2624]
 51. katalog [2408]
 52. wydawnictwo okolicznościowe [2308]
 53. program [2172]
 54. statut [1959]
 55. plakat [1835]
 56. plan miasta [1674]
 57. postinkunabuł [1633]
 58. raport [1431]
 59. maszynopis powielony [1401]
 60. list [1358]
 61. tekst do mapy [1347]
 62. film dokumentalny [1267]
 63. teka [1265]
 64. druk ulotny [1253]
 65. partytura [1232]
 66. maszynopis [1170]
 67. dyplom [1103]
 68. kopia rękopiśmienna druku muzycznego [1025]
 69. księga pamiątkowa [708]
 70. ulotka wyborcza [667]
 71. obwieszczenie [546]
 72. legitymacja [406]
 73. reprodukcja [280]
 74. telegram [260]
 75. skład osobowy [246]
 76. komiks [165]
 77. znaczek okolicznościowy [162]
 78. rysunek architektoniczny [147]
 79. partytura chóralna [98]
 80. film [91]
 81. plan twierdzy [86]
 82. materiały historyczne [68]
 83. przeźrocze [58]
 84. fotokopia [54]
 85. dokument urzędowy [42]
 86. mikrofilm [36]
 87. naklejka okienna [30]
 88. afisz filmowy [26]
 89. ulotka propagandowa [23]
 90. starodruk muzyczny [15]
 91. odpis dokumentu [14]
 92. listy [13]
 93. ulotka reklamowa [13]
 94. hasło słownikowe [9]
 95. druk propagandowy [8]
 96. brudnopis [8]
 97. dekret [7]
 98. podziękowanie [6]
 99. list akredytacyjny [5]
 100. certyfikat [4]
 101. zawiadomienie [3]
 102. list komisyjny [2]
 103. bilet korespondencyjny [1]
 104. formularz [0]
 105. bilet [0]
 106. adres jubileuszowy [0]

More statistics...